#278 | Еженедельник АПТЕКА

ОМЕПРАЗОЛ

Для обеспечения потребности отечественного здравоохранения в высокоэффективном лекарственном средстве на ОАО «Концерн «Стирол» при экспертном участии Государственного научного центра лекарственных средств (ГНЦЛС, г. Харьков) разработана технология производства препарата ОМЕПРАЗОЛ с использованием высококачественной импортной субстанции («Chemo Iberika», Испания).
Опыт клинического применения свидетельствует о хорошей переносимости ОМЕПРАЗОЛА большинством пациентов.

Логистика как эффективный инструмент бизнеса

Термин «логистика» широко используется в деловом мире. Так называется наука, изучающая теорию и практику движения сырья, материалов, производственных, трудовых и финансовых ресурсов, готовой продукции от источника к потребителю. За последние десятилетия логистика превратилась в эффективный инструмент бизнеса.

ЦИТРАМОН ЭКСТРА: современный комбинированный анальгетик-антипиретик

ЦИТРАМОН ЭКСТРА — новый отечественный комбинированный препарат, оказывающий анальгезирующее и жаропонижающее действие, разработанный ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» и Государственным научным центром лекарственных средств. Каждая таблетка ЦИТРАМОНА ЭКСТРА содержит 500 мг парацетамола и 50 мг кофеина.

Эксперты FDA одобрили препарат КАНЦИДАС для лечения аспергиллеза

Консультативный комитет FDA по противовирусным средствам (США) рекомендовал разрешить применение противогрибкового препарата Канцидас (каспофунгин) производства компании «Мерк Шарп и Доум», предназначенного для лечения больных с инвазивным аспергиллезом.

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України.Лист від 05.02.2001 № 203/12-04

Міністерством охорони здоров’я України призупинено реалізацію препаратів Таблетки кислоти аскорбінової 0,025 ге. 10100 виробництва ЗАТ «Технолог», м. Умань, та Настойки м’яти перцевої с. 20700 виробництва ЗАТ «Фармацевтична фабрика», м. Сімферополь.

Стратегічне завдання — структурна перебудова медичної галузі

12 лютого в Міністерстві охорони здоров’я України відбулась колегія МОЗ, присвячена підсумкам роботи за 2000 р. та основним завданням у сфері охорони здоров’я на 2001 р. На колегії були присутні: прем’єр-міністр України Віктор Ющенко, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства Віталій Черненко, віце-прем’єр-міністр України Микола Жулинський, міністр охорони здоров’я Віталій Москаленко, міністр фінансів Ігор Мітюков, заступники міністра охорони здоров’я, інші офіційні особи.

На запитання читачів відповідає співробітник адвокатської фірми «Паритет»

? ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ — Чи можлива дрібнооптова торгівля медикаментами зі складу за наявності ліцензії на оптовий продаж та торгового патенту при розрахунках готівкою? Чи потрібно при цьому мати касовий апарат? — Відповідно до пункту 2.2.2.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених наказом Державного комітету України з питань […]

Проблема вибору антигіпертензивного засобу для лікування есенціальної артеріальної гіпертензії

За даними ВООЗ, у другій половині XX ст. поступово знизився рівень смертності від захворювань серцево-судинної системи у Північній Америці, Західній Європі, Японії та Австралії. Це, зокрема, зумовлено успіхами у лікуванні есенціальної артеріальної гіпертензії (АГ). Однак 70% хворих на есенціальну АГ все ще потребують лікування, спрямованого на нормалізацію артеріального тиску (АТ). Адже підвищений АТ відіграє ключову роль у патогенезі як ішемічної хвороби серця (ІХС), так і інсульту. Отже, належний контроль АТ є важливим фактором профілактики ускладнень з боку серцево-судинної системи.