Зміст номера #747

Повязки CERDAK: новое слово в лечении ран!

С углублением знаний об этапах заживления ран перевязочные материалы закономерно эволюционировали: была доказана целесообразность их высоких сорбционных свойств, а также отсутствие адгезии к ране. С учетом этих критериев были созданы повязки CERDAK.

Належна практика дистрибуції

Процес вступу України до системи співробітництва фармацевтичних інспекцій PIC/S (Pharmaceutica Inspection Cooperation Scheme) вимагає гармонізації українського законодавства з європейськими нормами, у тому числі щодо вимог належної практики дистрибуції (Good Distribution Practice — GDP).

Готуються зміни до постанови КМУ №259

Держлікінспекція МОЗ України пропонує затвердити за формами паспорт аптечного закладу (структурного підрозділу) та акт обстеження аптечного закладу (структурного підрозділу) щодо наявності матеріально-технічної бази, рівня кваліфікації фахівців.