Главная RSS Контакты
Издательство МОРИОН Компендиум OnLine Украинский Медицинский Часопис Фармэнциклопедия Геоаптека

Содержание номера

№ 22 (293) 4 июня 2001 г.

В архив

ДИРОТОН:эффективная терапия заболеваний сердечно-сосудистой системы
Широкими возможностями нормализации уровня АД, а также воздействия на целый ряд других симптомов, сопутствующих артериальной гипертензии, обладает лизиноприл (ДИРОТОН компании «Гедеон Рихтер» А.О.). Важным достоинством ДИРОТОНА является отсутствие метаболизма в печени, что позволяет применять препарат у пациентов с заболеваниями печени, в том числе алкогольного генеза.
ДИРОТОН производства компании «Гедеон Рихтер» является эффективным и безопасным препаратом, который можно рекомендовать для длительной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы.
#293 (22) 04.06.2001
Указ президента України. Від 30.05.2001 № 387/2001
Про призначення В. Москаленка міністром охорони здоров’я України
#293 (22) 04.06.2001
Концерн «Стирол».Производство жидких стерильных лекарственных форм
Концерн «Стирол».Производство жидких стерильных лекарственных форм 25 мая 2001 г. накануне Дня работников химической промышленности в ОАО «Концерн «Стирол» состоялось открытие новой производственной линии по выпуску жидких стерильных лекарственных форм в полимерной упаковке.
Компания «Стиролфарм» реализует на внутреннем рынке около 60% всей производимой продукции, 40% экспортирует в страны СНГ (Россию, Молдову, Казахстан, Беларусь, Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, Грузию), а также в Латвию, Эстонию, страны дальнего зарубежья.
Программой стратегического развития ОАО «Концерн «Стирол» предусмотрено, что к 2015 г. компания «Стиролфарм» наряду с выпуском генериков приступит к изготовлению нескольких оригинальных препаратов. Для достижения этой перспективной цели предусмотрено финансирование исследовательских работ по созданию оригинальных препаратов в научно-исследовательских учреждениях НАН и АМН Украины.
#293 (22) 04.06.2001
План перевірок суб’єктів господарювання на червень 2001 р.
План перевірок відповідності суб’єктів господарювання ліцензійним умовам провадження діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами на червень 2001 р.
#293 (22) 04.06.2001
Науково-практична конференція дерматологів у Києві
28–30 травня поточного року в Києві на базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика відбулася науково-практична конференція «Вікові аспекти дерматології. Захворювання придатків шкіри», яка зібрала фахівців-дерматологів з різних куточків України.
Учасники конференції обговорювали сучасні уявлення про етіопатогенез та лікування атопічних дерматитів, діагностику, лікування та профілактику захворювань, які передаються статевим шляхом, проблеми грибкових захворювань шкіри тощо. Особливу увагу було приділено висвітленню стану вітчизняної дерматовенерології, а також намічено шляхи її подальшого розвитку.
#293 (22) 04.06.2001
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобівМіністерства охорони здоров’я України.Лист від 30.05.2001 № 1117/07-04
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України пропонує представництвам зарубіжних фірм-виробників, всім іншим імпортерам лікарських засобів до 01.01.2002 р. здійснити відповідні заходи щодо забезпечення дотримання вимог згідно з законом України «Про лікарські засоби», а саме: на зовнішній та внутрішній упаковці лікарських засобів, які реалізуються на території України, має обов’язково вказуватися реєстраційний номер, присвоєний лікарському засобу в Україні.
Реалізація імпортних лікарських засобів, вироблених після зазначеного терміну, маркування яких не буде відповідати вимогам закону України «Про лікарські засоби» (в частині нанесення на упаковку реєстраційного номера, присвоєного в Україні), буде заборонена.
#293 (22) 04.06.2001
БРАЛ. Эффективный комбинированный спазмолитик индийской группы «Микро»
БРАЛ. Эффективный комбинированный спазмолитик индийской группы «Микро» Индийская фармацевтическая группа «Микро» начала свою деятельность в 1973 г. В настоящее время она выпускает и поставляет на фармацевтический рынок более 160 различных лекарственных средств. Сегодня группа «Микро» входит в двадцатку лучших фармацевтических компаний Индии, а к 2005 г. планирует занять одно из первых мест в десятке ведущих фирм-производителей.
Одним из самых известных лекарственных средств группы «Микро» является препарат БРАЛ, обладающий выраженными анальгезирующими и спазмолитическими свойствами.
#293 (22) 04.06.2001
Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України.Лист від 06.05.2000 № 841/5-4
Про обов’язкову сертифікацію біологічно активних харчових добавок
Якщо у висновку санітарно-гігієнічної експертизи застереження щодо реалізації біологічно активних добавок через спеціалізовані заклади торгівлі відсутнє, такі добавки повинні пройти процедуру обов’язкової сертифікації на відповідність показникам, встановленим у цьому висновку, і їх митне оформлення повинно здійснюватись з поданням сертифіката відповідності.
#293 (22) 04.06.2001
ПРОСКАР:опыт клинического применения в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы
Препарат ПРОСКАР (финастерид), компании «Merck Sharp and Dohme», являясь конкурентным ингибитором фермента 5-a-редуктазы в клетках предстательной железы, патогенетически действует на гиперплазированную ткань данного органа, уменьшая его в размере и таким образом способствуя регрессии проявлений инфравезикальной обструкции.
Терапия ПРОСКАРОМ (финастеридом) больных с неосложненной формой доброкачественной гиперплазией предстательной железы является альтернативным методом лечения и должна проводиться длительное время.
#293 (22) 04.06.2001
Таблетки ЭСКУЗАН 20 — эффективное средство для профилактики и лечения заболеваний вен
Каждая таблетка ЭСКУЗАНА 20 (препарата фирмы «Шеринг АГ») содержит 20 мг эсцина — вытяжки из плодов конского каштана. Таблетки ЭСКУЗАН не имеют противопоказаний.
Таблетки ЭСКУЗАН 20 содержат только эсцин. Именно он оказывает выраженное противовоспалительное, противоотечное, капилляро- и венопротекторное действие. Наиболее эффективное воздействие препарат оказывает в терапевтической дозе — 60 мг (по1 таблетке 3 раза в день). Поэтому нет необходимости в добавлении других компонентов, которые не влияют непосредственно на венозный аппарат.
#293 (22) 04.06.2001
ОАО «Фармак»: мы для вас и вашего здоровья
ОАО «Фармак»: мы для вас и вашего здоровья ОАО «Фармак» хорошо известно всем операторам украинского фармацевтического рынка и в дополнительном представлении не нуждается. Тем более, что в прошлом номере «Еженедельника АПТЕКА» была опубликована статья об одном из новых направлений работы предприятия — производстве серии препаратов под торговым названием «Фармасулин». По итогам рейтинга «Еженедельника АПТЕКА» в 2000 г. и работники аптек, и персонал дистрибьюторских фирм, участвовавшие в опросе, единодушно поставили ОАО «Фармак» на 4-е место среди всех фармацевтических компаний, представляющих свою продукцию на украинском рынке. О некоторых аспектах работы предприятия рассказывают Генеральный директор ОАО «Фармак» Филя Жебровская и директор по маркетингу и развитию Олег Сяркевич.
#293 (22) 04.06.2001
Міністерство охорони здоров’я України.Наказ від 17.05.2001 № 185
Про затвердження критеріїв визначення категорій відпуску лікарських засобів
#293 (22) 04.06.2001
VENFLON-2 – NEOFLON – INSYTE – ADSYTE.Инфузионные канюли. Что это такое?
Венфлон-2, Неофлон, Инсайт и Адсайт — это торговые названия инфузионных канюль производства всемирно известной компании «Becton Dickinson» (BD), официальным представителем которой в Украине является немецкая фирма «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ».
На сегодняший день компания BD производит инфузионные канюли из двух материалов: политетрафторэтилена (тефлон) — канюли Венфлон-2, Неофлон, а также виалона — Инсайт и Адсайт. Это дает врачам возможность выбрать канюлю в зависимости от необходимой длительности проведения терапии.
#293 (22) 04.06.2001
ЦЕФАРАНСИН — надежное средство для профилактики и лечения лейкопении у больных, подвергшихся химио- и радиотерапии
«Томен Корпорейшн» — крупная торговая компания, которая, согласно данным журнала «Форчун», занимает 7-е место по объему продаж в Японии и 145-е — в мире. Штаб-квартира корпорации находится в Токио и Осаке.
В 1996 г. открылось представительство «Томен Корпорейшн» в Украине, перед сотрудниками которого была поставлена задача — продвигать на украинский рынок агрохимическую, а с 2000 г. — фармацевтическую продукцию компании.
24 мая в конференц-зале Института онкологии АМН Украины состоялся научно-практический симпозиум на тему «Презентация нового японского препарата ЦЕФАРАНСИН в Украине». Д-р Минору Оно, директор отдела исследований и развития компании «Какен Шояку» (Токио) и д-р Нобуо Такейчи, директор Медицинской клиники заболеваний щитовидной железы (Хиросима), в своих выступлениях привели доказательства, подтверждающие высокую эффективность ЦЕФАРАНСИНА в лечении лейкопении у больных онкологического и гематологического профиля.
ЦЕФАРАНСИН является фармакологически активным экстрактом из растения Stephania cepharantha. Фирма «Какен Шояку» производит ЦЕФАРАНСИН в форме таблеток, растворов для инъекций, порошка в различных дозах. В настоящее время в Украине препарат зарегистрирован в форме таблеток по 1 мг № 100.
#293 (22) 04.06.2001
Украинские ученые о препаратах НОРВАСК, ЛИПРИМАР
Украинские ученые о препаратах НОРВАСК, ЛИПРИМАР Американская фармацевтическая компания «Пфайзер» разработала препараты, которые на сегодняшний день являются лидерами в своих фармакотерапевтических группах. Речь идет об антагонисте кальция дигидропиридинового ряда НОРВАСКЕ (амлодипин, компания «Пфайзер»), который применяют для лечения артериальной гипертензии, и ингибиторе фермента ГМГ-КоА редуктазы ЛИПРИМАРЕ (аторвастатин, компания «Пфайзер»), предназначенном для снижения повышенного уровня холестерина, а также уровня липопротеидов низкой плотности.
Мнение о препаратах НОРВАСК и ЛИПРИМАР высказывают Екатерина Амосова, заведующая кафедрой госпитальной терапии № 1 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, член-корреспондент АМН Украины, профессор, и Юрий Иванив, заведующий кафедрой лучевой диагностики факультета последипломного образования Львовского государственного медицинского университета им. Данила Галицкого, доцент, а также Олег Бакалюк, заведующий кафедрой терапии Тернопольской медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор.
#293 (22) 04.06.2001
Компания «Ново Нордиск»: время взлета
Как и ожидалось, в 2000 г. чистая прибыль компании «Ново Нордиск» увеличилась с 2,001 до 3,087 млрд датских крон (ДК), операционная прибыль — с 3,527 до 4,816 млрд ДК. Общий оборот компании в 2000 г. составил 20,811 млрд ДК, то есть на 27% больше аналогичного показателя 1999 г
#293 (22) 04.06.2001
О бедном фармрынке замолвите слово…
Ощущение благополучия рынка убаюкивает, а встречающиеся маркетинговые статьи о впечатляющих результатах деятельности компаний заставляют холодеть от счастья позвоночник: вот оно — Начало. Начало цивилизованной дистрибьюции, формирования правил и границ рынка.
Бедность фармацевтического рынка (по данным разных источников объем рынка составляет около 300 млн долларов США), избыточное количество операторов накладывают свой отпечаток (боюсь сказать слово «тень») на жесткую конкурентную борьбу как между оптовиками, так и между производителями.
P.S. От редакции. Высказанные автором, директором ООО «Фра-М» Сергеем Ходосом, соображения не всегда соответствуют духу рыночной экономики и букве закона. Но видно, что наболело...
#293 (22) 04.06.2001
В Польше грядет приватизация фармацевтического завода «Польфа Гродзиск»
Правительство Польши в июне планирует начать переговоры по приватизации «Польфа Гродзиск» — одного из небольших заводов бывшей государственной фармацевтической корпорации «Польфа».
#293 (22) 04.06.2001
Применение ЦИКЛОФЕРОНА при TоRCH-инфекциях
Новым, но уже хорошо изученным препаратом является ЦИКЛОФЕРОН (НТФФ «Полисан», Санкт-Петербург). ЦИКЛОФЕРОН применяют при ToRCH-инфекциях: токсоплазмозе и других инфекциях, краснухе, цитомегаловирусных и герпетических инфекциях, вызываемых вирусами простого герпеса 1-го и 2-го типа.
Применение ЦИКЛОФЕРОНА в лечении цитомегаловирусных инфекций освещено в предыдущих публикациях «Еженедельника АПТЕКА».
#293 (22) 04.06.2001
Положительные тенденции на чешском фармацевтическом рынке
В I квартале текущего года доля торгового дефицита на фармацевтическом рынке Чехии уменьшилась за счет увеличения экспорта. При этом увеличение объема экспорта чешских препаратов превышало таковой импорта.
#293 (22) 04.06.2001
Международный симпозиум гинекологов
Эндометриоз, фиброматоз и обусловленное этим бесплодие диагностируют у 40–50% женщин, обращающихся к гинекологу. Этим и другим проблемам женского здоровья посвящен МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ГИНЕКОЛОГОВ, открытие которого состоится 12 июня 2001 г. в 9.00 в конгресс-холле ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЯ «КИЕВСКИЙ» по адресу: 01023, Киев, ул. Госпитальная, 12.
#293 (22) 04.06.2001
Объем импортируемых в Россию препаратов увеличился на 63%
Объем импорта лекарственных средств в Россию в І квартале текущего года увеличился на 63% против 2000 г., составив 344,2 млн долларов США.
#293 (22) 04.06.2001
Первый учебный семинар ГИКК прошел в Одессе
С 21 по 25 мая в г. Одессе проходил первый учебный семинар Государственной инспекции контроля качества лекарственных средств (ГИКК) Украины. На семинаре присутствовали первый заместитель Главного государственного инспектора Украины по контролю качества лекарственных средств Виталий Варченко, заместитель Главного государственного инспектора Украины по контролю качества лекарственных средств Сергей Сур, заместитель директора по научной работе Научно-экспертного Фармакопейного центра МЗ Украины Александр Гризодуб, представители министерств здравоохранения Белоруси и Молдовы. На семинар собрались все начальники ГИКК в областях, АР Крым, городах Киеве и Севастополе, руководители лабораторий ГИКК в регионах, руководители уполномоченных лабораторий.
#293 (22) 04.06.2001
Объем продаж препаратов компании «Гедеон Рихтер» в Восточной Европе увеличился
Общий объем продаж лекарственных препаратов венгерской компании «Гедеон Рихтер» в I квартале текущего года увеличился на 13,3% (до 72,3 млн долларов США), операционная прибыль — на 21% (до 21 млн долл.), расходы на проведение научных исследований и разработку новых лекарственных средств — на 12,5% (6,3 млн долл.).
#293 (22) 04.06.2001
Презервативы из «Латекса».Известный поставщик презервативов о своей работе
ООО «Латекс Лтд.» (Днепропетровск) работает на украинском рынке более 5 лет. Как свидетельствует название, компания специализируется на изделиях из латекса. В прайс-листе ООО «Латекс Лтд.» — 80 наименований презервативов от производителей США, Германии, Великобритании, Польши, Кореи, Индии, а также стерильные хирургические перчатки «Sterimax» (Великобритания). Корреспондент «Еженедельника АПТЕКА» обратился к директору ООО «Латекс Лтд.» Сергею Величко с просьбой рассказать об особенностях рынка презервативов в Украине, а также о предлагаемой фирмой продукции.
#293 (22) 04.06.2001
КРАТАЛ — новый препарат отечественного производства с кардиопротекторным действием
Препарат КРАТАЛ создан на основе растительного сырья и компонента с метаболическим действием. Производство данного препарата освоил НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод».
Данные исследований свидетельствуют о целесообразности включения КРАТАЛА в схемы лечения пациентов с ИБС, сочетающейся с мягкой артериальной гипертензией, проживающих на загрязненных радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС территориях.
#293 (22) 04.06.2001
Указ президента України.Від 29.05.2001 № 361/2001
Про звільнення В. Москаленка з посади міністра охорони здоров’я України
#293 (22) 04.06.2001

Подписка на новости


№ 22 (293) 4 июня 2001 г.
PDF-версия номераСредневзвешенная розничная стоимость лекарственных средств в Украине на апрель 2017Мы в социальных сетях:

Еженедельник Аптека в Твиттере Еженедельник Аптека на Facebook Еженедельник Аптека в Google+