Розпорядження КМУ від 17 жовтня 2011 р. № 1193-р

30 Листопада 2011 9:32 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 жовтня 2011 р. № 1193-р

«Про схвалення Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

1. Схвалити Концепцію створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додається.

2. Державній службі з контролю за наркотиками розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2011 р. № 1193-р

КОНЦЕПЦІЯ
створення системи моніторингу ситуації
у сфері протидії незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Загальна частина

Для планування та здійснення заходів з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вживанню таких засобів і речовин не за медичними призначеннями необхідно проводити регулярний моніторинг за єдиною процедурою і на підставі спостережень за характеристиками розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дають змогу визначити інші характеристики цього процесу.

Проведення моніторингу ускладнюється у зв’язку з відсутністю методичного забезпечення, низьким рівнем організації проведення подібних досліджень та інформаційного обміну між суб’єктами моніторингу.

Для здійснення заходів з протидії незаконному обігу наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів та вживанню таких засобів і  речовин не за медичними призначеннями необхідно перейти на принципово новий рівень інформаційно-аналітичного забезпечення центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, які в межах своїх повноважень здійснюють заходи у зазначеній сфері (далі – державні органи).

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Концепція

Моніторинг ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів передбачає постійне спостереження за характеристиками розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою їх оцінки і прогнозу. Вивчення такої ситуації дає можливість для обґрунтованого вибору необхідних профілактичних заходів і розроблення плану профілактичної роботи.

На сьогодні в Україні не створено єдину систему моніторингу ситуації у зазначеній сфері, що спричинене:

 • неналежною координацією діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій і об’єднань громадян у сфері протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • відсутністю об’єктивних даних про кількість осіб, які допускають вживання наркотичних засобів та психотропних речовин не за медичними призначеннями, їх регіональне розподілення і соціально-демографічні характеристики;
 • відсутністю інформації про обсяг культивування рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • низьким рівнем контролю за суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво, виготовлення, зберігання, реалізацію (відпуск), облік та перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • належною доступністю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для їх медичного використання.

Моніторинг проводиться з метою:

 • визначення фактичного обсягу і сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та їх незаконного розповсюдження;
 • виявлення соціальних груп осіб, які допускають вживання наркотичних засобів і психотропних речовин не за медичними призначеннями, на яких повинні бути  спрямовані профілактичні заходи;
 • визначення причин розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів серед різних соціальних груп населення, а також шляхів усунення таких причин;
 • розроблення рекомендацій центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо вдосконалення міжвідомчої взаємодії у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вживанню таких засобів і речовин не за медичними призначеннями;
 • виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, одержавних унаслідок незаконного обігу таких засобів і речовин, та осіб, які вчинили такі злочини;
 • визначення пріоритетних напрямів державної та регіональної політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вживанню таких засобів і речовин не за медичними призначеннями шляхом періодичного оновлення даних про ситуацію у зазначеній сфері.

Мета реалізації Концепції

Метою реалізації Концепції є створення та визначення засад функціонування системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з’ясування причин (факторів), що спричиняють зловживання такими засобами і речовинами, і виділення груп осіб, на які будуть спрямовані профілактичні заходи.

Створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів сприятиме виявленню причин та умов, а також визначенню кількості фактів вчинення протиправних дій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, проведенню оцінки результатів роботи, пов’язаної з профілактикою, лікуванням та реабілітацією осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини не за медичними призначеннями, прогнозуванню тенденцій і шляхів розвитку ситуації щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному розповсюдженню.

Функціонування системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів забезпечить інформаційну взаємодію державних органів, які в  межах своїх повноважень здійснюють заходи у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному розповсюдженню, проведення комплексного аналізу інформації про легалізацію коштів, одержаних внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виявлення способів їх легалізації.

З метою забезпечення інформаційної взаємодії державних органів створюватиметься загальнодержавна система моніторингу як сукупність нормативно-правових, організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що дають змогу збирати, обробляти, накопичувати, аналізувати та зберігати інформацію у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному розповсюдженню, шляхом об’єднання відповідних інформаційних ресурсів баз даних державних органів через надання ДСКН автоматизованого доступу до інформаційних ресурсів баз даних державних органів чи надання та регулярне оновлення відповідних інформаційних ресурсів системи моніторингу. Суб’єкти моніторингу здійснюють доступ до інформаційних ресурсів системи моніторингу в межах своїх повноважень.

Шляхи реалізації Концепції

На рівні держави забезпечення ефективної діяльності системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється ДСКН, а на регіональному рівні – її територіальними органами із залученням громадських рад з питань профілактики і протидії поширенню наркоманії, що можуть утворюватися при обласних (міських) держадміністраціях.

У проведенні моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у межах своїх повноважень беруть участь органи державної влади, громадські ради з питань профілактики і протидії поширенню наркоманії, громадські об’єднання.

Етапи реалізації Концепції

Реалізація Концепції передбачена на період до 2015 року і здійснюватиметься трьома етапами.

На першому етапі (до кінця 2012 року) передбачається забезпечити:

 • розроблення нормативно-правової бази реалізації цієї Концепції;
 • розроблення спеціальних статистичних форм та системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • визначення вимог до технічного забезпечення інформаційно-телекомунікаційних технологій системи моніторингу і фінансове обґрунтування їх функціонування;
 • створення автоматизованої системи ДСКН, яка базується на сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологіях та спрямована на технологічне забезпечення безперервності потоку, накопичення та оброблення інформації системи моніторингу в електронному вигляді;
 • захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ДСКН;
 • налагодження взаємодії відомчої телекомунікаційної мережі ДСКН, призначеної для обміну даними з іншими аналогічними мережами суб’єктів моніторингу.

На другому етапі (до кінця 2013 року) передбачається забезпечити:

 • формування єдиного інформаційно-аналітичного фонду за результатами моніторингу;
 • створення системи адміністрування (зокрема міжвідомчого) процесів, які відбуваються під час підготовки, прийняття, доведення рішень та контролю за їх виконанням;
 • впровадження системи електронного документообігу в системі моніторингу.

На третьому етапі (2014-2015 роки) передбачається забезпечити формування єдиного інформаційно-аналітичного фонду, включаючи інформаційно-аналітичну базу нормативно-правових актів, довідкових матеріалів у сфері аналізу, оцінки і прогнозу стану ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у державі (регіоні).

Фінансове забезпечення

Фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією Концепції, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті, коштів міжнародних організацій, залучених в установленому порядку, а також інших передбачених законодавством джерел.

Очікувані результати реалізації Концепції

Реалізація Концепції дасть змогу:

 • забезпечити збирання достовірної інформації про ситуацію у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • забезпечити проведення системного аналізу одержуваної інформації та оцінку динаміки розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • оцінювати ефективність лікування хворих на наркоманію;
 • оцінювати ефективність профілактичної роботи серед підлітків та молоді, що проводиться органами державної влади, органами місцевого самоврядування і об’єднанням громадян;
 • забезпечити населення достовірною інформацією про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидію їх незаконному розповсюдженню;
 • поліпшити ефективність оцінки протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • підвищити ефективність організаційної, профілактичної та правоохоронної діяльності у сфері протидії поширенню наркоманії, а також оптимізацію бюджетних витрат на зазначені цілі;
 • виявляти та оцінювати існуючі і потенційні загрози національній безпеці у сфері обігу наркотичних  засобів, психотропних речовин і прекурсорів та їх незаконного розповсюдження;
 • прогнозувати розвиток ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в окремих регіонах та державі в цілому;
 • виявляти причини і умови, що сприяють поширенню вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин не за медичними призначеннями, а також злочинів і правопорушень, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробленню механізму підвищення ефективності заходів щодо їх усунення;
 • визначати тенденції розвитку ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у державі та її регіонах з метою виявлення територій з критичним рівнем зловживання населенням наркотичних засобів, психотропних речовин;
 • оцінювати вплив незаконного розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на соціально-економічний розвиток і безпеку держави;
 • координувати діяльність суб’єктів, що спрямована на протидію незаконному розповсюдженню наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вживанню таких засобів і речовин не за медичними призначеннями;
 • забезпечити розроблення рекомендацій щодо зниження надходження у незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та їх поширення серед населення.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті