Наказ МОЗ України від 19.07.2005 р. № 361

29 Листопада 2011 9:27 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19.07.2005 р. № 361

Про затвердження Змін та доповнень до Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки та наказу МОЗ України від 15.12.2004 р. № 626

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1419 «Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів», з метою забезпечення поступового впровадження встановлених вимог та заходів контролю за якістю лікарських засобів, що виготовляються в аптеках, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, затверджених наказом МОЗ України від 15.12.2004 р. № 626, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  20.12.2004 р. за № 1606/10205, що додаються.

2. Пункт 2 наказу МОЗ України від 15.12.2004 р. № 626 «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки» доповнити реченням: «Правила застосовуються з 01.06.2006, окрім пункту 4.4 Правил, який застосовується з 01.01.2009».

3. Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення, Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ  України, державним інспекціям з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити контроль за виконанням вимог наказу суб’єктами господарської діяльності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибчука В.О.

Міністр М.Є. Поліщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
19.07.2005 р. № 361

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Правил виробництва (виготовлення)
лікарських засобів в умовах аптеки

1. Назву викласти в такій редакції: «Правила виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки».

2. У пункті 1.3:

2.1) абзац п’ятий викласти в такій редакції: «- виготовлення лікарських засобів – виготовлення лікарських засобів (далі – ЛЗ) в аптеці за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛПЗ)»;

2.2) абзац шостий виключити;

2.3) абзац восьмий викласти в такій редакції: «- внутрішньоаптечна заготовка – концентровані розчини і напівфабрикати, що використовуються  в аптеці для виготовлення готових ЛЗ, та ЛЗ, виготовлені за часто повторюваними прописами» та внести відповідні зміни за всім текстом, де використовується цей термін;

2.4) абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції: «- серія лікарського засобу – визначена кількість однорідної продукції (лікарського засобу), виготовленої в умовах аптеки з певної кількості сировини відповідно до технологічної інструкції в єдиному технологічному процесі від одного завантаження в одиниці ємнісного обладнання»;

2.5) в абзаці п’ятнадцятому слово «документ» замінити словами «внутрішній документ суб’єкта господарювання»;

2.6) абзац шістнадцятий виключити.

3. У пункті 1.4 та за всім текстом цих Правил виключити слово «вироблені» у всіх відмінках.

4. Пункт 1.5 викласти в такій редакції: «1.5 Кожна серія ЛЗ виготовляється відповідно до технологічної інструкції».

5. Пункт 1.9 викласти у такій редакції: «1.9. ЛЗ, виготовлені в аптеці, та внутрішньоаптечна заготовка підлягають внутрішньоаптечному контролю відповідно до цих Правил».

6. Пункт 1.11 виключити.

7. Пункт 3.2 викласти в такій редакції: «3.2. Якщо це визначено лікарем у прописі, при виготовленні ЛЗ для перорального та зовнішнього застосування можуть використовуватися готові ЛЗ».

8. Підпункт 3.3.3 Правил виключити.

9. Підпункт 3.4.2 викласти в такій редакції: «3.4.2. Воду для ін’єкцій одержують із води питної або води очищеної відповідно до вимог ДФУ. Вода для ін’єкцій, що використовується для виготовлення парентеральних ЛЗ, які в подальшому підлягають термічній стерилізації, повинна відповідати вимогам монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода для ін’єкцій «in bulk». Її слід використовувати свіжоприготовленою або зберігати не більше 24-х годин у закритих ємностях, які виготовлені з матеріалів, що не змінюють властивостей води і захищають її від механічних, мікробіологічних та інших контамінацій».

10. У підпункті 3.4.3:

10.1) слова «в асептичних умовах» замінити словами «що не підлягають термічній стерилізації»;

10.2) доповнити пункт абзацом другим такого змісту: «Для приготування очних крапель, що підлягають подальшій термічній стерилізації, необхідно використовувати воду, що відповідає вимогам монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода очищена в контейнерах».

11. Підпункт 3.4.4 викласти в редакції: «3.4.4. Вода очищена (з кожного балона, а при подаванні води трубопроводом – на кожному робочому місці) повинна витримувати перевірку за показниками «Випробування на чистоту» монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода очищена «in bulk». Результати аналізів реєструються у відповідному журналі (рекомендовані форми яких наведені у додатках 1-2)».

12. Пункт 3.4 доповнити підпунктами 3.4.5-3.4.11  такого змісту:

«3.4.5. Забезпечення належних умов отримання води очищеної в аптеці контролюється органами державного контролю якості ЛЗ, зазначеними в розділі 8 цих Правил (далі – органи державного контролю). Відібрані посадовими особами органів державного контролю зразки води перевіряються в лабораторіях, атестованих чи акредитованих згідно з Порядком, за показниками: «Вміст загального органічного вуглецю» або «Речовини, що окислюються», «Питома електропровідність», «Загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів» та за показниками «Випробування на чистоту» монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода очищена «in bulk» один раз на квартал.

3.4.6. Вода для ін’єкцій, призначена для виготовлення парентеральних, офтальмологічних ЛЗ, ЛЗ для новонароджених, що підлягають подальшій термічній стерилізації (з кожного балона, а при подаванні води трубопроводом – на кожному робочому місці), повинна перевірятися за показниками «Випробування на чистоту» відповідно до монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода для ін’єкцій «in bulk» із встановленою для конкретної аптеки періодичністю. Результати аналізів реєструються у відповідному журналі за рекомендованою формою.

3.4.7. Забезпечення належних умов отримання води для ін’єкцій «in bulk» в аптеці контролюється органами державного контролю. Відібрані посадовими особами органів державного контролю зразки води перевіряються в лабораторіях, атестованих чи акредитованих згідно з Порядком, за показниками: «Вміст загального органічного вуглецю» або «Речовини, що окислюються», «Питома електропровідність», «Загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів», «Бактеріальні ендотоксини» та за показниками «Випробування на чистоту» монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода для ін’єкцій «in bulk» один раз на квартал.

3.4.8. Вода для ін’єкцій стерильна (кожна серія), яка використовується для виготовлення стерильних ЛЗ, що не підлягають подальшій термічній стерилізації, повинна перевірятися за показниками «Випробування на чистоту» відповідно до монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода для ін’єкцій стерильна, крім показників «Сухий залишок», «Стерильність», «Бактеріальні ендотоксини». Результати аналізів реєструються у відповідному журналі за рекомендованою формою.

3.4.9. Перевірка якості води для ін’єкцій стерильної за показниками «Випробування на чистоту» монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода для ін’єкцій стерильна», у тому числі за показниками «Сухий залишок», «Стерильність», «Бактеріальні ендотоксини», здійснюється вибірково один раз на квартал лабораторіями, атестованими чи акредитованими згідно з Порядком.

3.4.10. Вода очищена в контейнерах (кожна серія) повинна перевірятися за показниками «Випробування на чистоту» відповідно до монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода очищена в контейнерах», крім показників «Сухий залишок», «Мікробіологічна чистота». Результати аналізів реєструються у відповідному журналі за рекомендованою формою.

3.4.11. Контроль якості води очищеної в контейнерах за показниками «Випробування на чистоту» монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода очищена в контейнерах» здійснюється вибірково один раз на квартал лабораторіями, атестованими або акредитованими згідно з Порядком».

13. Підпункт 3.5.2 викласти в такій редакції: «3.5.2. На штанглазах з лікарськими речовинами, які містять вологу, слід зазначати відсоток вологи; на балонах з рідинами (водню пероксиду розчин, формальдегіду розчин, аміаку розчин тощо) – фактичний вміст діючої речовини».

14. У підпункті 3.5.3 слова «а на штанглазах, що вміщують наркотичні, отруйні та сильнодіючі речовини, необхідно вказувати вищі разові та добові дози» виключити.

15. У пункті 3.6 та за всім текстом цих Правил слова «пляшки, банки та флакони» у всіх відмінках замінити словом «контейнери» та викласти у такій редакції:

«3.6. Увесь посуд, який використовується при виготовленні ЛЗ, обов’язково миється з використанням дозволених до застосування МОЗ України мийних засобів з попереднім замочуванням, стерилізується, закупорюється і зберігається в щільно закритих шафах. Термін зберігання стерильного посуду, який використовується при виготовленні нестерильних ЛЗ, становить не більше трьох діб.

Для пакування ін’єкційних, внутрішньовенних інфузійних ЛЗ слід використовувати контейнери і корки, які відповідають вимогам ДФУ та технічної документації на них».

16. Пункт 3.7 викласти в такій редакції: «3.7. Виготовлення серій ЛЗ, внутрішньоаптечної заготовки в аптеках здійснюється згідно з технологічними інструкціями».

17. Пункт 3.8 після слів «уповноваженою особою» доповнити словами та цифрами такого змісту: «а у разі її відсутності, іншим персоналом, зазначеним у пункті 5.5».

18. Підпункт 3.9.6 викласти в такій редакції: «3.9.6. Мікробіологічний контроль з відбором проб повітря,  води  очищеної та води для ін’єкцій, змивів з устаткування та обладнання, рук та одягу персоналу, аптечного посуду, сировини та готових ЛЗ повинен проводитися в аптеці з виготовленням ЛЗ не менше двох разів на квартал. При цьому бактеріологічний контроль проб повітря, змивів з устаткування та обладнання, рук та одягу персоналу, аптечного посуду, води очищеної та води для ін’єкцій провадиться мікробіологічними підрозділами СЕС у рамках державного контролю чи лабораторіями, акредитованими або атестованими згідно з Порядком. Мікробіологічний контроль сировини та готових ЛЗ здійснюється лабораторіями, акредитованими або атестованими згідно з Порядком».

19. Підпункт 3.9.7 виключити.

20. Пункт 4.5 після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:

«Для аптек, які виготовляють в асептичних умовах лише очні краплі, наявність у складі асептичного блока окремих приміщень для стерилізації виготовлених ЛЗ та для контрольного маркування і герметичного закупорювання ЛЗ не є обов’язковою.

Допускається зменшення площ зазначених виробничих приміщень при обов’язковому виконанні суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо якості виготовлених ЛЗ».

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий та шостий уважати відповідно абзацами шостим, сьомим та восьмим. Абзац шостий після слова «гардеробна» доповнити словами такого змісту: «(можливе суміщення кімнати персоналу та гардеробної)».

21. Пункт 5.4 викласти в такій редакції: «5.4. Керівник суб’єкта господарювання повинен забезпечити постійне навчання персоналу відповідно до чинних нормативних документів».

22. Підпункт 6.1.1 доповнити словами та цифрою «крім тих, що виготовляються серіями на замовлення ЛПЗ, для яких найменування та кількість вихідних речовин зазначається у відповідному журналі (додаток 3)».

23. У підпункті 6.2.1 перше речення доповнити словами «для ЛЗ, що виготовляються за індивідуальними прописами».

24. У підпункті 6.2.2 слово «провізор» замінити словами та доповнити цифрами «або персонал, зазначений у пункті 5.5».

25. У підпункті 6.3.1 слово «домішок» замінити словом «включень».

26. У підпункті 6.3.2 після слів «у кожного фармацевта» доповнити словом «(провізора)».

27. В абзаці шостому підпункту 6.4.2 після слова «отруйні» доповнити словами «наркотичні (психотропні)».

28. У підпункті 6.5.1 виключити абзац четвертий.

29. Підпункт 6.5.2 викласти в такій редакції:

«6.5.2. Ідентифікації та кількісному аналізу підлягають:

 • усі ін’єкційні та внутрішньовенні інфузійні ЛЗ, очні краплі, ЛЗ для новонароджених, що виготовляються серіями, до стерилізації та після стерилізації. У разі неможливості визначення кількісного вмісту стабілізаторів та антимікробних консервантів в очних краплях їх введення у ЛЗ проводиться під контролем провізора-аналітика або у разі його відсутності персоналу, зазначеного у пункті 5.5;
 • усі ін’єкційні та внутрішньовенні інфузійні ЛЗ, у тому числі вміст ізотонуючих речовин і стабілізаторів, ЛЗ для новонароджених за індивідуальними рецептами до стерилізації. Контроль якості здійснюється в асептичних умовах. У разі неможливості визначення кількісного вмісту стабілізаторів та антимікробних консервантів в очних краплях їх введення у ЛЗ проводиться під контролем провізора-аналітика або у разі його відсутності персоналу, зазначеного у пункті 5.5;
 • очні краплі та мазі за індивідуальними рецептами, що містять отруйні речовини;
 • розчини кислоти хлористоводневої (для внутрішнього застосування), атропіну сульфату та нітрату срібла;
 • уся внутрішньоаптечна заготовка (кожна серія);
 • стабілізатори, що використовуються у виготовленні розчинів для ін’єкцій і буферних розчинів та очних крапель;
 • концентрація спирту етилового (визначається спиртометром або рефрактометричним методом при розведенні в аптеці).

Результати цих досліджень реєструються в журналі (додаток 4).

Усі лікарські форми для новонароджених, очні краплі та мазі за індивідуальними прописами готуються у присутності (під наглядом) провізора-аналітика або у разі його відсутності персоналу, зазначеного у пункті 5.5».

30. Пункт 6.6 викласти в такій редакції: «6.6. Вимоги до контролю якості парентеральних, офтальмологічних та інших ЛЗ, що виготовляються серіями та до яких ставляться вимоги щодо їх стерильності:».

31. Підпункт 6.6.1 викласти в такій редакції: «6.6.1. Контроль якості парентеральних, офтальмологічних та інших ЛЗ, що виготовляються серіями, повинен охоплювати всі стадії їх виготовлення. Перелік заходів, які здійснюються при постадійному контролі, повинен бути внесений у технологічну інструкцію. Результати постадійного контролю виготовлення цих ЛЗ  реєструються у відповідному журналі (додаток 3)».

32. Підпункт 6.6.2 викласти в такій редакції: «6.6.2. Контроль парентеральних, офтальмологічних та інших ЛЗ, що виготовляються серіями, як готової продукції, повинен здійснюватися за всіма показниками якості, які внесені у відповідну специфікацію технологічної інструкції. Виготовлений ЛЗ повинен відповідати всім вимогам, зазначеним у технологічній інструкції. Результати контролю реєструються у відповідному журналі».

33. Підпункт 6.6.4 після слів «механічні включення» доповнити словами «(видимі частки)», слова «об’єм наповнення флаконів» замінити словами «об’єм, що витягається відповідно до вимог ДФУ».

34. Підпункт 6.6.7 викласти в такій редакції: «6.6.7. Забороняється одночасне виготовлення в одному виробничому приміщенні кількох найменувань ін’єкційних, внутрішньовенних інфузійних ЛЗ».

35. Абзац п’ятий підпункту 6.7.1 викласти в такій редакції: «зазначених у рецепті доз отруйних та  наркотичних (психотропних) ЛЗ віку хворого».

36. Пункт 7.3 виключити та у зв’язку з цим пункти 7.4-7.9 уважати пунктами 7.3-7.8.

37. Пункт 7.3 викласти в редакції:

«На всі етикетки друкарським способом повинні бути нанесені попереджувальні написи:

 • для мікстур та суспензій – «Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці», «Перед уживанням збовтувати»;
 • для мазей, супозиторіїв, очних мазей і очних крапель – «Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці»;
 • для крапель для внутрішнього вживання – «Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці».

Усі етикетки обов’язково повинні містити попереджувальний напис «Берегти від дітей».

Для звернення особливої уваги на призначення ЛЗ або його специфічні властивості застосовують також додаткові попереджувальні написи «Дитячий» (на зеленому фоні білий шрифт), «Серцевий» (на оранжевому фоні білий шрифт), «Берегти від вогню» (на червоному фоні білий шрифт), «Поводитись обережно!» (на білому фоні червоний шрифт), «Зберігати в прохолодному місці» (на синьому фоні білий шрифт), «Зберігати в захищеному від світла місці»  (на синьому фоні білий шрифт), «Перед уживанням збовтувати» (на білому фоні зелений шрифт)».

38. Пункт 7.4 викласти в такій редакції: «7.4. На всіх видах внутрішньоаптечних заготовок та ЛЗ, до яких ставляться вимоги щодо стерильності, повинно додатково вказуватися «Стерильно» (на білому фоні синій  шрифт) або «Приготовлено асептично» (на білому фоні синій шрифт) – для препаратів, які не підлягають стерилізації».

39. У пункті 7.5 слово «пергідролю» замінити на слова «розчинів пероксиду водню».

40. Пункт 7.7 викласти в такій редакції:

«7.7. Тексти етикеток повинні містити такі позначення й інформацію:

 • Емблема медицини чи емблема медицини та емблема (логотип) суб’єкта господарювання або емблема (логотип) суб’єкта господарювання.
 • Номер або назва аптеки, адреса, назва суб’єкта господарської діяльності.
 • Номер рецепта або замовлення ЛПЗ.
 • Прізвище, ініціали хворого або номер та назва лікарні, відділення.
 • Назва та/або склад ЛЗ. Склад ЛЗ повинен бути вказаний українською та латинською мовами; заповнюється від руки або наноситься штампом. При відсутності місця на етикетці дозволяється склад ЛЗ вказувати однією мовою.
 • Спосіб застосування (при позначенні способу застосування вказати дозу, частоту та час приймання до чи після їжі) чи введення (для ін’єкційних та внутрішньовенних інфузійних ЛЗ) тощо.
 • Приготував, перевірив, № аналізу.
 • Серія (для серійного виготовлення). Серія для продукції серійного виготовлення позначається цифрою, що відповідає порядковому номеру за журналом лабораторно-фасувальних робіт.
 • Дата приготування.
 • Термін придатності.
 • Ціна.

На етикетках внутрішньовенних інфузійних ЛЗ додатково вказуються значення осмоляльності (осмолярності) та іонний склад розчину».

41. Пункт 7.8 доповнити таким реченням: «Наклеювання етикеток на ЛЗ, що виготовляються серіями та підлягають перевірці за показником «Механічні включення (видимі частки)», проводиться після стерилізації та проведення цього виду контролю».

Начальник Управління Інспекторату систем якості,
контролю дотримання Ліцензійних умов
В.Г. Нікітюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті