Наказ МОЗ України від 15.12.2004 р. № 626

30 Листопада 2011 4:29 Поділитися

Документ втратив чинність від 23.11.2012 р. на підставі наказу МОЗ України від 17.10.2012 р. № 812

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 15.12.2004 № 626
«Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки
»

Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» та Указів Президента України від 07.02.2003 № 91 «Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення, а також підвищення ефективності державного управління у цій сфері» та від 17.12.2003 № 1455 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення права громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу», з метою посилення контролю за якістю лікарських засобів, що виробляються (виготовляються) в аптеках, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки (далі — Правила).

2. Установити, що Правила набувають чинності з 1 січня 2005 року. Правила застосовуються з 01.06.2006, окрім пункту 4.4 Правил, який застосовується з 01.01.2009.

3. Органам державного контролю якості лікарських засобів (Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення, Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, Міністерства охорони здоров’я України, державним інспекціям з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Державній службі України з лікарських засобів та державним службам з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) забезпечити контроль за виконанням вимог цих Правил суб’єктами господарської діяльності.

4. Управлінню ліцензування Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення (Зброжек С.І.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — голову Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Пасічника М.Ф.

Міністр А.В. Підаєв

ПРАВИЛА
виробництва (виготовлення) лікарських засобів
в умовах аптеки

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» та Указів Президента України від 07.02.2003 № 91 «Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення, а також підвищення ефективності державного управління у цій сфері» та від 17.12.2003 № 1455 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення права громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу», на виконання Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1570, визначають основні вимоги до виробництва (виготовлення) лікарських засобів в аптеках.

1.2. Дія Правил поширюється на всіх суб’єктів господарської діяльності, які займаються виробництвом (виготовленням) лікарських засобів в умовах аптеки (далі — суб’єкти господарювання).

1.3. Основні терміни, які використовуються в цих Правилах:

 • асистентська — окреме відповідно обладнане виробниче приміщення для виробництва (виготовлення) лікарських засобів в аптеці;
 • асептичний блок — комплекс виробничих приміщень, до складу якого входять шлюз, асептична асистентська, приміщення для фасування, закупорювання та стерилізації ліків;
 • валідація — документальне підтвердження того, що певна методика, процес, обладнання, діяльність або система дій приводять до очікуваного гарантованого результату;
 • виготовлення лікарських засобів – індивідуальне виготовлення лікарських засобів за рецептами лікарів та на замовлення (вимогу)  лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛПЗ)виготовлення лікарських засобів — виготовлення лікарських засобів (далі — ЛЗ) в аптеці за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів (далі — ЛПЗ);
 • виробництво лікарських засобів в умовах аптеки – діяльність, пов’язана із серійним випуском лікарських засобів у вигляді напівфабрикатів і внутрішньоаптечної заготовки, а також серійне виготовлення лікарських засобів на замовлення (вимогу) ЛПЗ;
 • виробничі приміщення — приміщення в аптеках, у яких виробляються (виготовляються), контролюються, пакуються, маркуються та зберігаються вироблені лікарські засоби;
 • внутрішньоаптечна заготовка – концентровані розчини та напівфабрикати, що використовуються в аптеці для виготовлення готових лікарських засобіввнутрішньоаптечна заготовка — концентровані розчини і напівфабрикати, що використовуються в аптеці для виготовлення готових ЛЗ, та ЛЗ, виготовлені за часто повторюваними прописами;
 • внутрішньоаптечний контроль — комплекс запобіжних заходів та видів контролю, який здійснюється безпосередньо в аптеці;
 • контамінація — забруднення концентрованих розчинів, напівфабрикатів та готових лікарських засобів;
 • концентровані розчини (концентрати) — внутрішньоаптечна заготовка у недозованому вигляді, яка застосовується для виробництва (виготовлення) лікарських засобів з рідким дисперсійним середовищем, шляхом розведення чи в суміші з іншими лікарськими речовинами;
 • лікарська форма — наданий лікарському засобу зручний для вживання стан, при якому забезпечується необхідний лікувальний ефект;
 • напівфабрикати — недозований вид внутрішньоаптечної заготовки, попередньо виготовлені в аптеці суміші двох чи більше лікарських речовин, що взяті у співвідношеннях, які найчастіше зустрічаються у прописах на лікарські засоби. Використовуються самостійно після розфасування або в суміші з іншими інгредієнтами;
 • серія лікарського засобу – визначена кількість  лікарського засобу, виробленого в умовах аптеки з певної кількості сировини відповідно до технологічної інструкції в єдиному технологічному процесі. Принциповою ознакою серії є її однорідністьсерія лікарського засобу — визначена кількість однорідної продукції (лікарського засобу), виготовленої в умовах аптеки з певної кількості сировини відповідно до технологічної інструкції в єдиному технологічному процесі від одного завантаження в одиниці ємнісного обладнання;
 • технологічна інструкція — документ внутрішній документ суб’єкта господарювання, що належить до категорії виробничих інструкцій, у якому визначено технологічні методи, технічні засоби, норми та нормативи виробництва лікарського засобу, методи контролю, і встановлює якісні та кількісні показники лікарського засобу, їх допустимі межі, вимоги до його упаковки, маркування, умов зберігання, терміну придатності;
 • уповноважена особа – працівник з вищою фармацевтичною освітою та стажем роботи не менше двох років, на якого покладено відповідальність за функціонування системи забезпечення якості лікарських засобів в аптечному закладі та надання дозволу на подальшу реалізацію виготовлених лікарських засобів;
 • чисте приміщення (зона) — приміщення (зона), у якому контролюється концентрація завішених у повітрі часток і яке побудоване і використовується таким чином, щоб звести до мінімуму надходження, утворення і втримання цих часток усередині приміщення.
 • радіоактивні лікарські засоби — лікарські засоби, які застосовуються в медичній практиці завдяки їх властивості до іонізуючого випромінювання;
 • радіофармацевтичний лікарський засіб — будь-який лікарський засіб, який у готовому для застосування стані містить один або більше радіонуклідів (радіоактивних ізотопів), уведених до нього з медичною метою;
 • джерело радіонуклідів — будь-яка система, яка містить фіксований первинний радіонуклід, з якого утворюються вторинні радіонукліди, які витягуються шляхом елюювання або в інший спосіб та використовуються у радіофармацевтичному лікарському засобі;
 • радіонуклідний набір — будь-який лікарський засіб, який повинен бути поєднаний або змішаний з радіонуклідами в готовому радіофармацевтичному лікарському засобі, як правило, перед його застосуванням;
 • прекурсор радіонукліда — будь-який інший радіонуклід, призначений для введення радіоактивної мітки до іншої речовини перед її застосуванням.

Зміст інших термінів цих Правил визначається чинним законодавством України.

1.4. Вироблені (вВиготовлені) в аптеках лікарські засоби повинні відповідати вимогам Державної Фармакопеї України (далі — ДФУ), чинних нормативно-правових документів МОЗ України та цим Правилам.

1.5. На кожний лікарський засіб, який виробляється серійно, повинна бути технологічна інструкція Кожна серія ЛЗ виготовляється відповідно до технологічної інструкції.

1.6. У виробництві (виготовленні) лікарських засобів можуть використовуватися лише зареєстровані в Україні чи дозволені до застосування МОЗ України діючі (субстанції) і допоміжні речовини, матеріали первинної упаковки, які відповідають вимогам, визначеним нормативно-технічними документами (аналітично-нормативною документацією — АНД, ДФУ, технологічною інструкцією чи технічною документацією тощо).

Субстанції та допоміжні речовини (кожна серія, партія), які використовуються при виробництві (виготовленні) лікарських засобів в умовах аптеки, повинні супроводжуватися висновком щодо їх якості, виданим лабораторією, атестованою та/або акредитованою згідно з Порядком проведення атестації та акредитації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів, який затверджений наказом МОЗ України від 14.01.2004 № 10, зареєстрованим у Мін’юсті України 30.01.2004 за № 130/8729 (далі — Порядок).

1.7. Виробництво (виготовлення) лікарських засобів здійснюється в умовах аптеки за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів за наявності ліцензії на виробництво лікарських засобів в умовах аптеки.

1.8. Виготовлення радіофармацевтичних лікарських засобів, враховуючи їх короткий термін придатності, може здійснюватись в аптеках при лікувально-профілактичних закладах для власного використання.

1.8.1.9. Вироблені (вВиготовлені) в аптеках лікарські засоби не підлягають державній реєстрації, а їх продаж іншим суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію (торгівлю) лікарських засобів, крім ЛПЗ, заборонено.

1.9.1.10. ЛЗ, виготовлені (вироблені) в аптеці, та внутрішньоаптечна заготовка підлягають внутрішньоаптечному контролю відповідно до цих Правил.

1.10.1.11. Результати контролю повинні бути зареєстровані в журналах за формами, що додаються. У всіх журналах повинні бути пронумеровані сторінки, журнали повинні бути прошнуровані, скріплені печаткою суб’єкта господарювання і завірені підписом керівника/завідувача аптеки.

1.11. Правила поширюються також і на гомеопатичні лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки.

2. Нормативні посилання

При виробництві (виготовленні) лікарських засобів в аптеках суб’єкти господарювання повинні дотримуватися вимог:

Законів України:

наказів МОЗ України:

 • від 14.06.93 р. № 139 «Про затвердження Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек», зареєстрованого в Мін’юсті України 22.11.95 р. за № 420/956від 15.05.2006 № 275 «Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів», зареєстрованого в Мін’юсті України 31 травня 2006 року за № 642/12516;
 • від 30.06.94 р. № 117 «Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів  і виробів медичного призначення з аптек» (зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Мін’юсті України 28.07.94 р. за № 171/380від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого в Мін’юсті України 20 липня 2005 року за № 782/11062 (із змінами);
 • від 18.12.97 р. № 356 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України» (із змінами  та  доповненнями), зареєстрованого в Мін’юсті України 03.02.98 р. за № 67/2507від 21.01.2010 р. № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2010 за № 347/17642;
 • від 31.07.98 № 231 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрованого в Мін’юсті України 17.08.98 за № 513/2953;
 • від 30.10.2001 № 436 «Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі» (зі змінами), зареєстрованого в Мін’юсті України 05.02.2002 за № 107/6395;
 • від 12.12.2001 № 497 «Про затвердження Порядку заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України» (із змінами), зареєстрованого в Мін’юсті України 28.12.2001 за № 1091/6282;
 • від 15.01.2003 № 8 «Про затвердження переліків допоміжних речовин та барвників, дозволених для застосування у виробництві лікарських засобів, що (лікарські засоби) реєструються в Україні та виготовляються в аптечних умовах за рецептами лікарів і замовленнями лікувально-профілактичних закладів» (із змінами), зареєстрованого в Мін’юсті України 29.01.2003 за № 69/7390;
 • спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва таМОЗ України від 12.01.2001 р. № 3/8 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» (із змінами), зареєстрованого в Мін’юсті України 26.01.2001 р. за № 80/5271 Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів від 03.03.2009 р. № 44/27 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.04.2009 р.за № 298/16314наказом Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України від 21.09.2010 № 340 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2010 за № 968/18263;
 • спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та МОЗ України від 20.02.2001 р.№ 39/66 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва,виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», зареєстрованого в Мін’юсті України 13.03.2001 р. за № 224/5415;

ДФУ; ДФУ (доповнення 1);

цих Правил та інших нормативно-правових документів,що регулюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів.

3. Загальні вимоги до виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки

3.1. Суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, повинен:

 • забезпечити відповідність матеріально-технічної бази, наявність виробничих та допоміжних приміщень для виробництва (виготовлення) лікарських засобів та зберігання сировини, внутрішньоаптечної заготовки (концентратів, напівфабрикатів), готових лікарських засобів відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та вимог ДФУ чи інших чинних нормативних документів;
 • дотримуватися кваліфікаційних вимог до персоналу аптеки, який займається виробництвом (виготовленням) та контролем якості лікарських засобів;

Працівники, зайняті у виготовленні та контролі якості радіофармацевтичних лікарських засобів, повинні мати повну вищу освіту за фахом «провізор», «інженер-радіохімік», «інженер-радіофізик», відповідну підготовку, кваліфікацію, досвід роботи та пройти медичний огляд і отримати допуск відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки та надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.97 № 1471 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 284.

 • дотримуватися санітарних норм і правил санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму та цих Правил;
 • забезпечити провадження всіх видів контролю якості виготовлених лікарських засобів;
 • мати план термінових дій для вилучення, у разі необхідності, з обігу вироблених (виготовлених) лікарських засобів з їх подальшою утилізацією чи знищенням, зокрема тих, термін придатності яких закінчився;
 • забезпечити належну схоронність виготовлених лікарських засобів;
 • призначити уповноважену особу;
 • забезпечити наявність та справність усіх засобів вимірювань шляхом їх калібрування та регулярної метрологічної повірки згідно із законодавством;
 • мати в наявності ДФУ, необхідну нормативну та технічну документацію, технологічні інструкції;
 • забезпечити розгляд рекламацій на вироблені (виготовлені) та реалізовані лікарські засоби, систематизацію повідомлень про побічні реакції та побічні дії лікарських засобів від лікувально-профілактичних закладів і амбулаторно-поліклінічних хворих для виявлення неякісних лікарських засобів і запобігання подібним випадкам.

3.2. Використання у виробництві (виготовленні) лікарських засобів в умовах аптеки готових лікарських засобів (таблетки, мазі тощо) забороняється Якщо це визначено лікарем у прописі, при виготовленні ЛЗ для перорального та зовнішнього застосування можуть використовуватися готові ЛЗ.

3.3. Лікарські засоби для новонароджених:

3.3.1. Повинні виготовлятися в асептичних умовах масооб’ємним способом.

3.3.2. Розчини для внутрішнього застосування для новонароджених дітей готуються на стерильній воді очищеній або воді для ін’єкцій в асептичних умовах без додавання стабілізаторів та консервантів.

3.3.3. Перелік лікарських засобів для новонароджених, що виготовляються в аптеках, узгоджується з лікарями-педіатрами – головними спеціалістами МОЗ України, МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, міст Києва та Севастополя держадміністрацій.

3.4. Підготовка води при виробництві (виготовленні) лікарських засобів повинна здійснюватися у відповідності до вимог ДФУ (доповнення 1) до води очищеної та води для ін’єкцій:

3.4.1. Воду очищену слід одержувати з питної води, використовувати свіжоприготованою або протягом трьох діб з моменту її одержання за умови зберігання у закритих ємностях, які вироблені (виготовлені) з матеріалів, що не змінюють властивостей води і захищають її від сторонніх часток і мікробіологічних забруднень.

3.4.2. Воду для ін’єкцій одержують із води питної або води очищеної шляхом дистиляції на обладнанні, частини якого, що контактують із водою, виготовлені з нейтрального скла, кварцу або підхожого металу (ДФУ (доповнення 1). Вона повинна відповідати всім вимогам, які пред’являються до води очищеної, та не містити пірогенів. Її слід використовувати свіжоприготовленою або зберігати при відповідній температурі, але не більше 24 годин, у закритих ємностях, які виготовлені з матеріалів, що не змінюють властивостей води і захищають її від механічних  включень та мікробіологічних забруднень Воду для ін’єкцій одержують із води питної або води очищеної відповідно до вимог ДФУ. Вода для ін’єкцій, що використовується для виготовлення парентеральних ЛЗ, які в подальшому підлягають термічній стерилізації, повинна відповідати вимогам монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода для ін’єкцій «i№ bulk». Її слід використовувати свіжоприготовленою або зберігати не більше 24-х годин у закритих ємностях, які виготовлені з матеріалів, що не змінюють властивостей води і захищають її від механічних, мікробіологічних та інших контамінацій.

3.4.3. Для приготування внутрішньовенних інфузійних лікарських засобів, ін’єкційних лікарських засобівв асептичних умовах,  що не підлягають термічній стерилізації, необхідно використовувати стерильну воду для ін’єкцій.

Для приготування очних крапель, що підлягають подальшій термічній стерилізації, необхідно використовувати воду, що відповідає вимогам монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода очищена в контейнерах».

3.4.4. Вода очищена кожного дня (з кожного балона, а при поданні води трубопроводом – на кожному робочому місці); вода, призначена для виробництва парентеральних лікарських засобів, лікарських засобів для немовлят, офтальмологічних та інших неін’єкційних лікарських засобів, до яких ставляться вимоги щодо стерильності, перевіряється за всіма показниками відповідно до ДФУ (доповнення 1). Результати аналізів заносяться до відповідного журналу (додатки 1, 2). Вода для ін’єкцій повинна витримувати випробування на бактеріальні ендотоксини відповідно до вимог ДФУ Вода очищена (з кожного балона, а при подаванні води трубопроводом — на кожному робочому місці) повинна витримувати перевірку за показниками «Випробування на чистоту» монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода очищена «i№ bulk». Результати аналізів реєструються у відповідному журналі (рекомендовані форми яких наведені у додатках 1-2).

3.4.5. Забезпечення належних умов отримання води очищеної в аптеці контролюється органами державного контролю якості ЛЗ, зазначеними в розділі 8 цих Правил (далі — органи державного контролю). Відібрані посадовими особами органів державного контролю зразки води перевіряються в лабораторіях, атестованих чи акредитованих згідно з Порядком, за показниками: «Вміст загального органічного вуглецю» або «Речовини, що окиснюються», «Питома електропровідність», «Загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів» та за показниками «Випробування на чистоту» монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода очищена «i№ bulk» один раз на квартал.

3.4.6. Вода для ін’єкцій, призначена для виготовлення парентеральних, офтальмологічних ЛЗ, ЛЗ для новонароджених, що підлягають подальшій термічній стерилізації (з кожного балона, а при подаванні води трубопроводом — на кожному робочому місці), повинна перевірятися за показниками «Випробування на чистоту» відповідно до монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода для ін’єкцій «in bulk» із встановленою для конкретної аптеки періодичністю. Результати аналізів реєструються у відповідному журналі за рекомендованою формою.

3.4.7. Забезпечення належних умов отримання води для ін’єкцій «in bulk» в аптеці контролюється органами державного контролю. Відібрані посадовими особами органів державного контролю зразки води перевіряються в лабораторіях, атестованих чи акредитованих згідно з Порядком, за показниками: «Вміст загального органічного вуглецю» або «Речовини, що окиснюються», «Питома електропровідність», «Загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів», «Бактеріальні ендотоксини» та за показниками «Випробування на чистоту» монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода для ін’єкцій «in bulk» один раз на квартал.

3.4.8. Вода для ін’єкцій стерильна (кожна серія), яка використовується для виготовлення стерильних ЛЗ, що не підлягають подальшій термічній стерилізації, повинна перевірятися за показниками «Випробування на чистоту» відповідно до монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода для ін’єкцій стерильна, крім показників «Сухий залишок», «Стерильність», «Бактеріальні ендотоксини». Результати аналізів реєструються у відповідному журналі за рекомендованою формою.

3.4.9. Перевірка якості води для ін’єкцій стерильної за показниками «Випробування на чистоту» монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода для ін’єкцій стерильна», у тому числі за показниками «Сухий залишок», «Стерильність», «Бактеріальні ендотоксини», здійснюється вибірково один раз на квартал лабораторіями, атестованими чи акредитованими згідно з Порядком.

3.4.10. Вода очищена в контейнерах (кожна серія) повинна перевірятися за показниками «Випробування на чистоту» відповідно до монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода очищена в контейнерах», крім показників «Сухий залишок», «Мікробіологічна чистота». Результати аналізів реєструються у відповідному журналі за рекомендованою формою.

3.4.11. Контроль якості води очищеної в контейнерах за показниками «Випробування на чистоту» монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода очищена в контейнерах» здійснюється вибірково один раз на квартал лабораторіями, атестованими або акредитованими згідно з Порядком.

3.5. Усі діючі речовини (субстанції) (далі — лікарські речовини) повинні зберігатися до порушення цілісності в оригінальних  контейнерах у зонах (приміщеннях) для зберігання, а після відкриття контейнерів — у спеціально відведених чистих зонах (приміщеннях), які можуть бути обладнані в асистентській кімнаті, — у штанглазах, які повинні бути чисті (вимиті та простерилізовані) і відповідно промарковані:

3.5.1. На всіх штанглазах з лікарськими речовинами, що містяться в приміщеннях зберігання, необхідно зазначати їх найменування, країну, назву виробника, номер серії заводу-виробника, номер сертифіката аналізу лабораторії, термін придатності, дату заповнення штанглаза та підпис особи, яка його заповнила.

3.5.2. На штанглазах з лікарськими речовинами, які містять вологу, слід зазначати відсоток вологи; на балонах з рідинами (пергідроль, формалін, аміак тощо) – процентний вміст діючої речовини На штанглазах з лікарськими речовинами, які містять вологу, слід зазначати відсоток вологи; на балонах з рідинами (водню пероксиду розчин, формальдегіду розчин, аміаку розчин тощо) — фактичний вміст діючої речовини.

3.5.3. На всіх штанглазах з лікарськими речовинами в асистентській кімнаті слід зазначати: їх найменування, країну, назву виробника, номер серії заводу-виробника, номер сертифіката аналізу лабораторії, термін придатності, дату заповнення, підписи осіб, які заповнили та перевірили ідентичність речовини, а на штанглазах, що вміщують наркотичні, отруйні та сильнодіючі речовини, необхідно вказувати вищі разові та добові дози.

3.5.4. Штанглази з розчинами, настойками та рідкими напівфабрикатами при потребі забезпечуються нормальними краплемірами або піпетками. Число крапель у визначеному об’ємі визначається зважуванням та зазначається на штанглазі. Малі кількості рідких лікарських засобів, які в прописі зазначені в стандартних краплях, слід відмірювати емпіричним краплеміром (очною піпеткою), прокаліброваним за відповідною рідиною.

3.5.5. Повторне заповнення штанглазів слід проводити тільки після повного використання лікарської речовини та відповідної обробки штанглаза.

3.6. Увесь посуд, який використовується при виготовленні лікарських засобів ЛЗ, обов’язково миється з використанням дозволених до застосування МОЗ України мийних засобів з попереднім замочуванням, стерилізується, закупорюється і зберігається в щільно закритих шафах. Термін зберігання стерильного посуду, який використовується при виготовленні нестерильних лікарських засобів ЛЗ, становить не більше трьох діб.

Для пакування ін’єкційних лікарських засобів пляшки і корки слід використовувати згідно з вимогами технічної документації на них Для пакування ін’єкційних, внутрішньовенних інфузійних ЛЗ слід використовувати контейнери і корки, які відповідають вимогам ДФУ та технічної документації на них.

3.7. Виробництво (виготовлення) серій лікарських засобів в аптеках здійснюється згідно з ДФУ чи технологічними інструкціями Виготовлення серій ЛЗ, внутрішньоаптечної заготовки в аптеках здійснюється згідно з технологічними інструкціями.

3.8. Відпускають лікарські засоби, виготовлені в аптеці, тільки після перевірки їх якості провізором-аналітиком чи провізором та надання дозволу на реалізацію уповноваженою особою, а у разі її відсутності, іншим персоналом, зазначеним у пункті 5.5.

3.9. При виготовленні (виробництві) лікарських засобів в умовах аптеки суб’єкт господарювання забезпечує:

3.9.1. Проведення вхідного контролю якості субстанцій, лікарської рослинної сировини та допоміжних речовин, а саме: перевірку наявності ліцензій у постачальника, сертифікатів якості виробника, реєстрації або дозволу МОЗ України, відсутності заборони органів державного контролю якості лікарських засобів на одержані серії, відповідності вимогам АНД за візуальними та органолептичними характеристиками, наявності висновку лабораторії щодо якості тощо.

3.9.2. Здійснення постійного контролю за змістом усіх рецептів і замовлень (вимог) ЛПЗ, що надходять в аптеку, з метою перевірки: правильності оформлення; сумісності інгредієнтів, що входять до складу лікарських засобів; відповідності прописаних доз віку хворого тощо; а також повідомлення (довільної форми) відповідного ЛПЗ про всі випадки виявлених порушень або помилок при виписуванні рецептів чи замовлень.

3.9.3. Дотримання санітарних норм та правил санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму та цих Правил.

3.9.4. Забезпечення належного зберігання виготовлених лікарських засобів.

3.9.5. Додержання вимог нормативно-технічних документів при виготовленні (виробництві) та контролі якості лікарських засобів в аптеці.

3.9.6. Мікробіологічний контроль з відбором проб повітря, води очищеної та води для ін’єкцій, змивів з устаткування та обладнання, рук та одягу персоналу, аптечного посуду, сировини та готових лікарських засобів повинен проводитися в аптеці з виготовленням лікарських засобів не менше двох разів на квартал лабораторіями, акредитованими або атестованими згідно з Порядком Мікробіологічний контроль з відбором проб повітря, води очищеної та води для ін’єкцій, змивів з устаткування та обладнання, рук та одягу персоналу, аптечного посуду, сировини та готових ЛЗ повинен проводитися в аптеці з виготовленням ЛЗ не менше двох разів на квартал. При цьому бактеріологічний контроль проб повітря, змивів з устаткування та обладнання, рук та одягу персоналу,аптечного посуду, води очищеної та води для ін’єкцій провадиться мікробіологічними підрозділами СЕС у рамках державного контролю чи лабораторіями, акредитованими або атестованими згідно з Порядком. Мікробіологічний контроль сировини та готових ЛЗ здійснюється лабораторіями, акредитованими або атестованими згідно з Порядком.

3.9.7. Контроль води для ін’єкцій, внутрішньовенних інфузійних лікарських засобів, ін’єкційних лікарських засобів на бактеріальні ендотоксини або пірогенність повинен здійснюватися на постійній основі лабораторіями, акредитованими або атестованими згідно з Порядком.

4. Загальні вимоги до приміщень та обладнання аптеки

4.1. Приміщення та обладнання аптеки слід пристосовувати й експлуатувати таким чином, щоб вони відповідали процесам, які в них проводяться та на них виконуються, і негативно не впливали на якість виготовлених лікарських засобів.

4.2. Розташування виробничих приміщень має відповідати послідовності виконання операцій виробничого процесу і вимогам до рівня чистоти, унеможливлювати перехрещення технологічних, матеріальних та людських потоків.

4.3. Повинні бути вжиті заходи до запобігання входу в приміщення сторонніх. Зони виробництва (виготовлення), зберігання та контролю якості сировини та готових лікарських засобів не повинні використовуватися як прохідні для персоналу, що в них не працює.

4.4. Суб’єкт господарювання повинен уживати заходів щодо валідації технологічних процесів, які здійснюються у виробничих приміщеннях, і методик контролю якості сировини та виготовлених лікарських засобів.

4.5. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити обов’язковий склад та площу виробничих та допоміжних приміщень аптеки:

 • аптека з виготовленням нестерильних лікарських засобів повинна мати такі окремі виробничі приміщення: асистентську — не менше 20 кв. м; для одержання води очищеної — не менше 8 кв. м; для миття та стерилізації посуду — не менше 8 кв. м; окреме приміщення — кабінет провізора-аналітика або окреме робоче місце провізора-аналітика в асистентській;
 • аптека з виготовленням стерильних лікарських засобів в асептичних умовах повинна мати всі вищезазначені приміщення та додатково обладнані такі виробничі приміщення: для одержання води для ін’єкцій — площею від 8 кв. м (можливе суміщення з приміщенням для одержання води очищеної); асептична асистентська зі шлюзом — від 13 (10 + 3) кв. м; для стерилізації виготовлених лікарських засобів — від 10 кв. м; приміщення для контрольного маркування та герметичного закупорювання лікарських засобів — від 10 кв. м.

Для аптек, які виготовляють в асептичних умовах лише очні краплі, наявність у складі асептичного блока окремих приміщень для стерилізації виготовлених ЛЗ та для контрольного маркування і герметичного закупорювання ЛЗ не є обов’язковою.

Допускається зменшення площ зазначених виробничих приміщень при обов’язковому виконанні суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо якості виготовлених ЛЗ;

 • службово-побутові приміщення для персоналу (кімната персоналу, гардеробна (можливе суміщення кімнати персоналу та гардеробної), вбиральня), окреме приміщення або шафа для зберігання господарського та іншого інвентарю;
 • приміщення/зони для зберігання сировини, внутрішньоаптечної заготовки (концентратів, напівфабрикатів), готових лікарських засобів, допоміжних матеріалів, тари тощо;
 • інші приміщення, кількість та склад яких визначається суб’єктом господарювання.

4.6. Виробничі приміщення аптеки з виготовленням лікарських засобів повинні бути забезпечені необхідним обладнанням та устакуванням для належного виготовлення та зберігання лікарських засобів (виробниче устаткування,лабораторне обладнання, вимірювальні прилади, шафи, стелажі, холодильники, сейфи тощо) і технічними засобами для постійного контролю за температурою та вологістю. Забороняється розміщувати у виробничих приміщеннях обладнання та устаткування, які не стосуються виконуваних у них робіт.

4.7. Розміщення та робота обладнання повинні здійснюватися таким чином, щоб звести до мінімуму ризик помилок, а також забезпечити ефективне очищення та експлуатацію, що дадуть змогу уникнути контамінації та будь-якого шкідливого впливу на якість лікарського засобу.

4.8. У виробничих приміщеннях аптеки повинна забезпечуватись можливість щоденного вологого прибирання з використанням дезінфекційних засобів.

4.9. Виробничі приміщення аптеки, що займається виробництвом (виготовленням) лікарських засобів, слід обладнати припливно-витяжною вентиляцією з механічним спонуканням для досягнення відповідного очищення повітря.

4.10. Гардеробна повинна бути відповідно обладнаною для забезпечення утримання та схоронності особистого та спецодягу персоналу відповідно до вимог санітарно-протиепідемічного режиму аптек.

4.11. Вимоги до приміщень та обладнання аптеки, що займається виробництвом (виготовленням) стерильних лікарських засобів:

 • виготовлення (виробництво) стерильних лікарських засобів повинно здійснюватися в чистих зонах (приміщеннях) в асептичних умовах;
 • асептичний блок складається із шлюзу, асептичної асистентської, приміщення для отримання води для ін’єкцій, фасування, укупорювання та стерилізації ліків. Можливе суміщення асистентської та фасувальної кімнат;
 • приміщення асептичного блока повинні бути максимально ізольовані від інших приміщень аптеки, раціонально взаємопов’язані між собою для забезпечення прямопоточних робочих процесів і скорочення потоку руху ліків у процесі їх виробництва (виготовлення); обладнані шлюзами, які захищають іззовні повітря асептичної кімнати від контамінації;
 • вікна в асептичній асистентській повинні бути герметично зачинені;
 • асептичний блок обладнується припливно-витяжною вентиляцією з перевагою припливу повітря перед витяганням, яка забезпечує не менше ніж 10-кратний обмін повітря за годину. Система вентиляції повітря повинна враховувати: розмір приміщення, обладнання і персонал, який у ньому перебуває, і мати відповідні фільтри;
 • доступ до асептичного блока повинен мати тільки визначений персонал аптеки.

4.12. Виробничі приміщення, у яких виготовляються радіофармацевтичні лікарські засоби для використання в лікувально-профілактичному закладі, повинні виключати перехрещення технологічних потоків.

5. Вимоги до персоналу

5.1. Аптека, що займається виготовленням лікарських засобів, укомплектовується необхідною кількістю персоналу, який відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, установленим МОЗ України.

5.2. Персонал аптеки, яка здійснює виробництво (виготовлення) лікарських засобів, улаштовуючись на роботу, проходить обов’язкове медичне обстеження та періодичний медичний огляд відповідно до вимог чинного законодавства. Результати всіх обстежень заносяться до медичної книжки.

5.3. До персоналу ставляться вимоги щодо особистої гігієни та чистоти відповідно до вимог технологічної інструкції, інших чинних нормативних документів.

5.4. Керівник суб’єкта господарювання повинен забезпечити навчання персоналу, який бере участь у виробництві (виготовленні) лікарських засобів, санітарним нормам та правилам, санітарно-гігієнічному та протиепідемічному режимам, цим Правилам згідно з чинним закодавством Керівник суб’єкта господарювання повинен забезпечити постійне навчання персоналу відповідно до чинних нормативних документів.

5.5. Завідувач аптеки, його заступники, уповноважена особа повинні володіти всіма видами внутрішньоаптечного контролю якості виготовлених лікарських засобів і в разі відсутності провізора-аналітика забезпечити їх виконання.

5.6. Провізор-аналітик здійснює систематичний нагляд за технологічним процесом виробництва (виготовлення) лікарських засобів та інструктаж осіб, які беруть у ньому участь.

5.7. Відповідальними за належну організацію роботи асептичних блоків і приготування стерильних лікарських засобів є керівники/завідувачі аптек, які проводять щорічний інструктаж та перевірку знань працівників асептичних блоків щодо правил приготування лікарських засобів.

6. Контроль якості лікарських засобів, виготовлених в умовах аптеки

Виготовлення титрованих розчинів та реактивів для потреб аптек з виробництвом (виготовленням) може здійснюватися на договірних засадах в лабораторіях, акредитованих та/або атестованих згідно з Порядком.

6.1. Письмовий контроль

6.1.1. При виробництві (виготовленні) усіх лікарських засобів за індивідуальними рецептами (прописами) та на замовлення (вимоги) ЛПЗ заповнюються паспорти письмового контролю, крім тих, що виготовляються серіями на замовлення ЛПЗ, для яких найменування та кількість вихідних речовин зазначається у відповідному журналі (додаток 3).

6.1.2. У паспорті письмового контролю зазначаються: дата, номер рецепта (замовлення), узяті лікарські речовини та їх кількість; число доз; загальна маса чи об’єм лікарської форми, проставляються підписи осіб, які приготували, розфасували та перевірили вироблений лікарський засіб.

6.1.3. Запис у паспорті письмового контролю повинен відображати технологію (порядок змішування інгредієнтів) і робиться латинською мовою з пам’яті негайно після приготування лікарського засобу. При використанні напівфабрикатів і концентратів у паспорті зазначається їх концентрація, відібрана кількість та серія.

Якщо до складу лікарської форми входять отруйні речовини, наркотичні і психотропні лікарські засоби та ті, що підлягають предметно-кількісному обліку, то письмовий контроль заповнюється тільки на зворотному боці рецепта.

У паспорті письмового контроля зазначаються використані при розрахунках коефіцієнти водопоглинання для лікарської рослинної сировини, коефіцієнти збільшення об’єму водних розчинів при розчиненні лікарських речовин.

6.1.4. У разі якщо лікарські засоби виробляються/виготовляються та відпускаються однією і тією самою особою, паспорт письмового контролю заповнюється у процесі виробництва/виготовлення лікарського засобу.

6.1.5. Паспорт письмового контролю зберігається в аптеці протягом двох місяців.

6.1.6. Виготовлені лікарські засоби, рецепти та заповнені паспорти письмового контролю передаються на перевірку провізору-аналітику або особі, яка виконує його функції. Контроль полягає у перевірці дотримання правил технології (послідовності змішування), відповідності записів у паспорті письмового контролю пропису в рецепті, правильності проведених розрахунків. Якщо провізором-аналітиком або особою, яка виконує його функції, проводиться фізичний та хімічний контроль лікарського засобу, то на паспорті проставляються номер аналізу та його підпис.

6.1.7. При виробництві (виготовленні) ін’єкційних лікарських засобів та внутрішньовенних інфузійних лікарських засобів усі стадії виготовлення (виробництва) та контролю якості реєструються у відповідному журналі (додаток 3).

6.1.8. При виробництві концентратів, напівфабрикатів, внутрішньоаптечної заготовки і розфасовці лікарських засобів всі записи проводяться в журналі за додатком 4.

6.2. Опитувальний контроль

6.2.1. Опитувальний контроль застосовується вибірково для ЛЗ, що виготовляються за індивідуальними прописами. Проводиться після виробництва (виготовлення) фармацевтом (провізором) не більше як п’яти лікарських форм.

6.2.2. При проведенні опитувального контролю провізор-аналітик або провізор персонал, зазначений у пункті 5.5 називає перший інгредієнт, який входить до складу лікарської форми, а в складних лікарських формах зазначає також його кількість, після чого фармацевт (провізор) називає з пам’яті всі взяті ним для виробництва інгредієнти та їх кількість. При використанні напівфабрикатів (концентратів) фармацевт (провізор) називає також їх склад і концентрацію.

6.3. Органолептичний контроль

6.3.1. Органолептичний контроль є обов’язковим видом контролю і полягає в перевірці зовнішнього вигляду лікарського засобу, у тому числі якості закупорювання, його кольору, запаху, однорідності змішування, відсутності механічних домішок включень у рідких лікарських формах.

6.3.2. Однорідність умісту порошків перевіряється за вмістом діючої речовини в одиниці дозованого лікарського засобу, мазей, супозиторіїв за методикою визначення однорідності відповідно до вимог ДФУ. Перевірка здійснюється вибірково в кожного фармацевта (провізора) протягом робочого дня.

6.3.3. Результати органолептичного контролю лікарських засобів реєструються в журналі (додаток 4).

6.4. Фізичний контроль

6.4.1. Фізичний контроль полягає в перевірці загальної маси або об’єму лікарського засобу, кількості та маси окремих доз, що входять в цю лікарську форму (але не менше трьох доз).

6.4.2. Перевіряються:

 • кожна серія фасовки та внутрішньоаптечної заготовки в кількості трьох — п’яти одиниць фасовки або одиниць заготовки;- лікарські засоби, вироблені за індивідуальними рецептами, замовленнями (вимогами), вибірково протягом робочого дня з урахуванням усіх видів лікарських форм, вироблених за день;
 • лікарські засоби, що вимагають стерилізації, після розфасовки до їх стерилізації;
 • лікарські засоби для дітей віком до 1 року;
 • отруйні, наркотичні (психотропні) лікарські засоби;
 • лікарські форми, призначені для новонароджених, до їх стерилізації.

6.4.3. Результати фізичного контролю реєструються в журналі (додаток 4), допустимі норми відхилень наведені в таблиці (додаток 5).

6.5. Хімічний контроль

Хімічний контроль полягає в ідентифікації та визначенні кількісного вмісту лікарських речовин, що входять до складу лікарського засобу.

6.5.1. Ідентифікації підлягають:

 • усі лікарські засоби, концентрати та напівфабрикати, що надходять з приміщень зберігання в асистентську;
 • концентрати, напівфабрикати та рідкі лікарські форми в бюреточній установці та штанглазах з емпіричним краплеміром в асистентській кімнаті при заповненні;
 • лікарські засоби, розфасовані в аптеці, кожна серія;
 • лікарські засоби, виготовлені за індивідуальними рецептами та на замовлення ЛПЗ, вибірково в кожного провізора (фармацевта) протягом робочого дня, але не менше 10% від їх загальної кількості.

Результати аналізів реєструються в журналах (додатки 4, 6).

6.5.2. Ідентифікації та кількісному аналізу (повний хімічний контроль) підлягають:

 • усі ін’єкційні та внутрішньовенні інфузійні лікарські засоби до та після стерилізації усі ін’єкційні та внутрішньовенні інфузійні ЛЗ, очні краплі, ЛЗ для новонароджених, що виготовляються серіями, до стерилізації та після стерилізації. У разі неможливості визначеннякількісного вмісту стабілізаторів та антимікробних консервантів в очних краплях їх введення у ЛЗ проводиться під контролем провізора-аналітика або у разі його відсутності персоналу, зазначеного у пункті 5.5;
 • усі очні краплі та мазі. При аналізі очних крапель уміст у них ізотонізуючих речовин і (стабілізуючих) антимікробних консервантів визначається до стерилізації усі ін’єкційні та внутрішньовенні інфузійні ЛЗ, у тому числі вміст ізотонуючих речовин і стабілізаторів, ЛЗ для новонароджених за індивідуальними рецептами до стерилізації. Контроль якості здійснюється в асептичних умовах. У разі неможливості визначення кількісного вмісту стабілізаторів та антимікробних консервантів в очних краплях їх введення у ЛЗ проводиться під контролем провізора-аналітика або у разі його відсутності персоналу, зазначеного у пункті 5.5;
 • усі лікарські форми для немовлят. (При відсутності методик кількісного аналізу ці лікарські форми повинні бути перевірені якісним аналізом. Як виняток, виробництво лікарських форм для новонароджених дітей, складних за складом, які не мають методик ідентифікації і кількісного аналізу, проводиться у присутності (під наглядом) провізора-аналітика або провізора) очні краплі та мазі за індивідуальними рецептами, що містять отруйні речовини;
 • розчини кислоти хлористоводневої (для внутрішнього застосування), атропіну сульфату та нітрату срібларозчини кислоти хлористоводневої (для внутрішнього застосування), атропіну сульфату та нітрату срібла;
 • усі концентрати та напівфабрикати (у том числі тритурації) уся внутрішньоаптечна заготовка (кожна серія);
 • уся внутрішньоаптечна заготовка лікарських засобів (кожна серія)стабілізатори, що використовуються у виготовленні розчинів для ін’єкцій і буферних розчинів та очних крапель;
 • стабілізатори,  що використовуються у виробництві розчинів для ін’єкцій і буферних розчинів та очних крапельконцентрація спирту етилового (визначається спиртометром або рефрактометричним методом при розведенні в аптеці).
 • концентрація спирту етилового (визначається спиртометром або рефрактометричним методом при розведенні в аптеці).

Результати цих досліджень реєструються в журналі (додаток 4).

Усі лікарські форми для новонароджених, очні краплі та мазі за індивідуальними прописами готуються у присутності (під наглядом) провізора-аналітика або у разі його відсутності персоналу, зазначеного у пункті 5.5.

6.5.3. Результати хімічного контролю реєструються в журналі (додаток 4). У цьому самому журналі фіксуються всі випадки неякісного виробництва (виготовлення) лікарських засобів. Неякісні лікарські засоби на підставі рішення уповноваженої особи вилучаються у карантин, утилізуються чи знищуються в установленому законодавством порядку.

6.6. Вимоги до контролю якості ін’єкційних, внутрішньовенних інфузійних лікарських засобів, офтальмологічних та інших неін’єкційних лікарських засобів, до яких ставляться вимоги щодо їх стерильності Вимоги до контролю якості парентеральних, офтальмологічних та інших ЛЗ, що виготовляються серіями та до яких ставляться вимоги щодо їх стерильності:

6.6.1. Контроль якості ін’єкційних, внутрішньовенних інфузійних та очних лікарських засобів повинен охоплювати всі стадії їх виробництва  (виготовлення). Результати постадійного контролю виробництва (виготовлення) цих лікарських засобів реєструються в спеціальному журналі (додаток 3) Контроль якості парентеральних, офтальмологічних та інших ЛЗ, що виготовляються серіями, повинен охоплювати всі стадії їх виготовлення. Перелік заходів, які здійснюються при постадійному контролі, повинен бути внесений у технологічну інструкцію. Результати постадійного контролю виготовлення цих ЛЗ реєструються у відповідному журналі (додаток 3).

6.6.2. Результати хімічного контролю ін’єкційних, внутрішньовенних інфузійних лікарських засобів та очних крапель реєструються в журналі (додаток 4), включаючи визначення рН, ізотонуючих і стабілізуючих речовин. Ін’єкційні лікарські засоби до стерилізації контролюються за показниками: ідентифікація, рН, прозорість, кольоровість розчину, механічні включення, кількісне визначення діючих, ізотонуючих, стабілізуючих речовин. Після стерилізації вони перевіряються за показниками: ідентифікація, рН (кислотність або лужність), прозорість, кольоровість розчину, механічні включення, кількісне визначення діючих речовин Контроль парентеральних, офтальмологічних та інших ЛЗ, що виготовляються серіями, як готової продукції, повинен здійснюватися за всіма показниками якості, які внесені у відповідну специфікацію технологічної інструкції. Виготовлений ЛЗ повинен відповідати всім вимогам, зазначеним у технологічній інструкції. Результати контролю реєструються у відповідному журналі.

6.6.3. Стерилізація розчинів повинна здійснюватися не пізніше трьох годин від початку приготування під контролем спеціально призначеної особи (фармацевт або провізор). Стерилізація розчинів глюкози повинна здійснюватися зразу ж після їх приготування. Повторна стерилізація ін’єкційних розчинів не допускається. Реєстрація параметрів стерилізації проводиться в журналі (додаток 7).

6.6.4. Контроль ін’єкційних та внутрішньовенних інфузійних лікарських засобів на механічні включення (видимі частки) проводиться відповідно до вимог ДФУ з обов’язковою перевіркою кожного флакона контейнера. Одночасно проводиться перевірка якості закупорювання флаконів контейнерів (алюмінієвий ковпачок не повинен прокручуватися при перевірці вручну) та об’єм наповнення флаконів об’єм, що витягається відповідно до вимог ДФУ.

6.6.5. На постійній основі проводиться контроль ін’єкційних та внутрішньовенних інфузійних лікарських засобів, води для ін’єкцій на відсутність бактеріальних ендотоксинів або пірогенів у відповідності до вимог ДФУ.

6.6.6. Контроль на стерильність ін’єкційних, внутрішньовенних інфузійних лікарських засобів, офтальмологічних, інших неін’єкційних лікарських засобів, до яких ставляться вимоги щодо їх стерильності, здійснюється щомісяця (вибірково).

6.6.7. Забороняється одночасне виробництво в одному виробничому приміщенні кількох найменувань ін’єкційних лікарських засобів, до складу яких входять речовини різного найменування або одні й ті самі речовини, але різної концентрації Забороняється одночасне виготовлення в одному виробничому приміщенні кількох найменувань ін’єкційних, внутрішньовенних інфузійних ЛЗ.

6.7. Контроль при відпуску

6.7.1. Контролю при відпуску підлягають усі вироблені (виготовлені) в аптеках лікарські засоби. Цей вид контролю здійснює провізор аптеки, який відпускає ліки.

При цьому перевіряється відповідність:

 • упаковки лікарських засобів — фізико-хімічним властивостям інгредієнтів, що входять до їх складу;
 • оформлення лікарських засобів — вимогам чинних нормативних документів;
 • зазначених у рецепті доз отруйних та сильнодіючих лікарських засобів – віку хворого зазначених у рецепті доз отруйних та наркотичних (психотропних) ЛЗ віку хворого;
 • номера на рецепті та номера на етикетці; прізвища хворого на квитанції — прізвищу на етикетці, у рецепті або його копії;
 • відповідність складу лікарського засобу, указаному на етикетці, — пропису в рецепті.

6.7.2. Особа, яка відпустила лікарський засіб, зобов’язана поставити свій підпис та дату відпуску на зворотному боці рецепта (замовлення) та в паспорті письмового контролю.

7. Основні правила маркування (оформлення) лікарських засобів, які виготовлені в умовах аптеки

7.1. Усі лікарські засоби, вироблені в умовах аптеки, оформлюються етикетками визначеного зразка залежно від способу використання/застосування: «Внутрішнє», «Зовнішнє», «Для ін’єкцій», «Для інфузій» (для парентерального застосування) тощо та лікарської форми: «Очні краплі», «Вушні краплі», «Назальні краплі», «Порошки», «Мікстура» тощо.

7.2. Етикетки на білому фоні повинні мати такі сигнальні кольори:

 • зелений — для лікарських засобів, призначених для внутрішнього вживання;
 • оранжевий — для лікарських засобів, призначених для зовнішнього застосування;
 • синій — для лікарських засобів парентерального застосування;
 • рожевий — для очних лікарських засобів.

 

 

7.3. Етикетки повинні бути таких  розмірів: для  флаконів ємністю: від 10 до 100 мл – 65 х 30 мм; від 100 до 200 мл – 90 х 50 мм; більше 200 мл – 120 х 65 мм; для коробок та пакетів – 70 х 45 мм; для банок ємністю 10-30 г – 65 х 20 мм; більше 30 г – 80 х 30 мм.

7.4. 7.3.На всі етикетки друкарським способом повинні бути нанесені попереджувальні написи На всі етикетки друкарським способом повинні бути нанесені попереджувальні написи:

 • для мікстур – «Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці» (на синьому фоні білий шрифт), «Перед уживанням збовтувати» (на білому фоні зелений шрифт) для мікстур та суспензій — «Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці», «Перед уживанням збовтувати»;
 • для мазей, супозиторіїв, очних мазей і очних крапель — «Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці»(на синьому фоні білий шрифт);
 • для крапель для внутрішнього вживання — «Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці» (на синьому фоні білий шрифт).

Усі етикетки обов’язково повинні містити попереджувальний напис «Берегти від дітей». Також застосовують додаткові попереджувальнінаписи «Дитячий» (на зеленому фоні білий шрифт), «Серцевий» (на оранжевому фоні білий шрифт), «Берегти від вогню» (на червоному фоні білий шрифт), «Поводитись обережно!» (на білому фоні червоний шрифт).

Для звернення особливої уваги на призначення ЛЗ або його специфічні властивості застосовують також додаткові попереджувальні написи «Дитячий» (на зеленому фоні білий шрифт), «Серцевий» (на оранжевому фоні білий шрифт), «Берегти від вогню» (на червоному фоні білий шрифт), «Поводитись обережно!» (на білому фоні червоний шрифт), «Зберігати в прохолодному місці» (на синьому фоні білий шрифт), «Зберігати в захищеному від світла місці» (на синьому фоні білий шрифт), «Перед уживанням збовтувати» (на білому фоні зелений шрифт).

7.5. 7.4. На всіх видах внутрішньоаптечних заготовок та ЛЗ, до яких ставляться вимоги щодо стерильності,повинно додатково вказуватися «Стерильно» (на білому фоні синій шрифт) або «Приготовлено асептично» (на білому фоні синій шрифт) — для препаратів, які не підлягають стерилізації.

7.6. 7.5. На лікарські засоби, що містять отруйні речовини, а також при відпуску кислот концентрованих, розчинів пероксиду водню, фенолу в чистому вигляді або в розчинах з концентрацією понад 5%, повинна наклеюватися попереджувальна етикетка «Поводитись обережно!».

7.7.7.6. Контейнери, у яких відпускають отруйні лікарські засоби, оформляють попереджувальними написами «Отрута» (із зображенням перехрещених кісток і черепа), «Поводитись обережно!», а на етикетці повинні бути вказані назва розчину українською мовою та його концентрація.

7.8.7.7. Тексти етикеток повинні містити такі позначення й інформацію:

 • Емблема медицини чи емблема медицини та емблема (логотип) суб’єкта господарювання або емблема (логотип) суб’єкта господарювання.
 • Номер або назва аптеки, адреса, назва суб’єкта господарської діяльності.
 • Номер рецепта або замовлення ЛПЗ.
 • Прізвище, ініціали хворого або номер та назва лікарні, відділення.
 • Назва та/або склад ЛЗ. Склад ЛЗ повинен бути вказаний українською та латинською мовами; заповнюється від руки або наноситься штампом. При відсутності місця на етикетці дозволяється склад ЛЗ вказувати однією мовою.
 • Спосіб застосування(при позначенні способу застосування вказати дозу, частоту та час приймання до чи після їжі) чи введення (для ін’єкційних та внутрішньовенних інфузійних ЛЗ) тощо.
 • Приготував, перевірив, № аналізу.
 • Серія (для серійного виготовлення). Серія для продукції серійного виготовлення позначається цифрою, що відповідає порядковому номеру за журналом лабораторно-фасувальних робіт.
 • Дата приготування.
 • Термін придатності.
 • Ціна.
 • На етикетках внутрішньовенних інфузійних ЛЗ додатково вказуються значення осмоляльності (осмолярності) та іонний склад розчину.

7.9.7.8. Наклеювання етикеток слід проводити негайно після наповнення контейнерів чи пакування виготовлених лікарських засобів, щоб запобігти змішуванню продуктів та помилковому маркуванню. Наклеювання етикеток на ЛЗ, що виготовляються серіями та підлягають перевірці за показником «Механічні включення (видимі частки)», проводиться після стерилізації та проведення цього виду контролю.

8. Вимоги до виготовлення та забезпечення якості радіофармацевтичних лікарських засобів, що виготовляються в аптеці

8.1. Аптеки, що здійснюють виготовлення радіофармацевтичних лікарських засобів, забезпечують дотримання норм, встановлених для роботи з радіоактивними речовинами, а саме:

Основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки України, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832;

Державними гігієнічними нормативами «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 № 62.

8.2. Контроль якості радіофармацевтичних лікарських засобів забезпечується:

8.2.1. Керівником аптеки, в якій виготовляються радіофармацевтичні лікарські засоби.

8.2.2. Уповноваженою особою (призначеною керівником аптеки), відповідальною за випуск та якість радіофармацевтичних лікарських засобів і здійснення вхідного контролю та систематичної перевірки вихідних матеріалів, з метою підтвердження дотримання вимог нормативно-технічної документації аптеки, яка проводить контроль якості радіофармацевтичного лікарського засобу кожної серії безпосередньо в аптеці, що здійснює його виготовлення, та дозволяє його подальше використання.

8.3. Аптека, що здійснює виготовлення радіофармацевтичних лікарських засобів, повинна мати нормативно-технічну документацію, в якій описаний порядок здійснення (виконання) всіх виробничих операцій, зокрема:

8.3.1. Надходження, ідентифікація, маркування, обробка та контроль якості вихідних матеріалів і сировини.

8.3.2. Виготовлення, відбір проб, використання, зберігання виготовлених радіофармацевтичних лікарських засобів.

8.3.3. Послідовність дій щодо продукції неналежної якості та рекламацій.

8.3.4. Знищення/утилізація радіоактивних відходів та продукції неналежної якості.

8.3.5. Технічне обслуговування, калібрування та метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки щодо виробництва, контролю якості радіофармацевтичних лікарських засобів та охорони навколишнього природного середовища.

8.3.6. Ведення, правильне оформлення та зберігання внутрішньої документації, пов’язаної з виготовленням і контролем якості радіофармацевтичних лікарських засобів.

8.3.7. Обслуговування, прибирання та дезінфекція приміщень і устаткування, де здійснюється виготовлення радіофармацевтичних лікарських засобів.

8.3.8. Дії персоналу при роботі з радіоактивними речовинами.

8.3.9. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо персоналу та спецодягу для роботи в асептичних умовах.

8.4. Виготовлення та внутрішній контроль якості радіофармацевтичних лікарських засобів здійснюються відповідно до нормативно-технічної документації аптеки.

8.5. Вимоги якості до вихідних і пакувальних матеріалів визначаються в нормативно-технічній документації аптеки. Аптекою розробляється та затверджується порядок контролю вихідних матеріалів. Уповноважена особа аптеки при виборі постачальника має переконатися в тому, що матеріали, які постачаються в аптеку, відповідають вимогам нормативно-технічної документації аптеки.

8.6. Усі проведені операції з виготовлення та контролю якості виготовлення радіофармацевтичних лікарських засобів у письмовому вигляді задокументовуються з метою підтвердження фактичного проведення усіх необхідних виробничих перевірок і операцій, випробувань якості, а також з метою ідентифікації кожної серії препарату, реєстрації будь-яких відхилень у повному обсязі.

8.7. Дотримання процедур, затверджених керівником аптеки, здійснюється з метою забезпечення якості радіофармацевтичних лікарських засобів, що виготовляються, відхилення від яких документально оформляється та аналізується особою, відповідальною за випуск та якість виготовлених препаратів.

8.8. Встановлюються допустимі граничні значення змін характеристик радіофармацевтичних лікарських засобів, включаючи вимоги до випуску і терміну зберігання (наприклад, радіохімічної чистоти, об’ємної активності, радіонуклідної чистоти і питомої активності).

8.9. Керівником аптеки на всі операції, пов’язані з очищенням, дезактивацією, дезінфекцією, технічним обслуговуванням устаткування, розробляються та затверджуються інструкції.

8.10. Працівники аптеки, що виготовляє радіофармацевтичні лікарські засоби, мають на своїх робочих місцях затверджені керівником аптеки стандартні операційні процедури щодо випуску та контролю якості радіофармацевтичних лікарських засобів, дотримуються їх та проходять навчання в разі змін у технологічному процесі.

8.11. Документація, пов’язана з виготовленням та контролем якості радіофармацевтичних лікарських засобів, зберігається протягом трьох років, якщо більший строк не передбачений іншими документами.

8.12. Одночасне виготовлення різних радіофармацевтичних лікарських препаратів в одній робочій зоні (в камері для роботи з високоактивними речовинами, ламінарній шафі або дозувальній системі) не допускається, що викликано необхідністю зниження до мінімуму ризику перехресного забруднення радіоактивними речовинами або змішування вихідних матеріалів, сировини.

8.13. Для забезпечення стерильності радіофармацевтичних лікарських засобів здійснюється мікробіологічний контроль устаткування, на якому проводяться виробництво та фасування радіофармацевтичних лікарських засобів, використовуються стерильні матеріали та спецодяг для роботи в асептичних умовах.

8.14. Враховуючи радіаційну активність готового продукту, допускається нанесення маркування на первинну упаковку до початку його виготовлення. На стерильні порожні закриті флакони/шприци може бути нанесено маркування з частковою інформацією до операції наповнення, при цьому забезпечуються збереження стерильності та доступ до візуального контролю наповнених флаконів/шприців.

8.15. Враховуючи, що радіофармацевтичні лікарські засоби використовуються протягом короткого періоду часу, чітко визначається термін придатності препарату. Допускається використання результатів попередньої валідації контролю радіофармацевтичних лікарських засобів на стерильність.

8.9. Державний контроль якості лікарських засобів, виготовлених в аптеках

Державний контроль за якістю лікарських засобів, виготовлених в аптеках, здійснюється спеціалістами – посадовими особами органів державного контролю – Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення та Державної інспекції з контролю якості лікарських засобівДержавний контроль за якістю лікарськихзасобів, виготовлених в аптеках, здійснюється Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів Державний контроль за якістю лікарських засобів, виготовлених в аптеках, здійснюється Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України та державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Державний контроль за якістю лікарських засобів, виготовлених в аптеках, здійснюється Державною службою України з лікарських засобів та державними службами з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим,областях, містах Києві та Севастополі.

Начальник управління ліцензування Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного призначення
С. І. Зброжек

Додаток 1
до пункту 3.4.4 Правил виробництва (виготовлення)
лікарських засобів в умовах аптеки

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ ВОДИ ОЧИЩЕНОЇ ТА ВОДИ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ « IN BULK
»

Дата отримання (перегонки) води Дата контролю № з/п, він же № аналізу № балона або бюретки Результати контролю на відсутність домішок2 Питома електропро-відність Висновок (задовільно або незадовільно) до ДФУ Підпис особи, яка провела перевірку
Нітрати1 Алюміній1 Важкі метали1 Вміст загального органічного вуглецю або «Речовини, що окиснюються»1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
1У графах: нітрати, алюміній, важкі метали, вміст загального органічного вуглецю або «Речовини, що окиснюються» результати контролю на відсутність домішок позначаються знаком (-).

 

2 Допустимі домішки слід позначати знаком (-) або «в межах еталона» (м/е).

Начальник управління ліцензування Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного призначення
С. І. Зброжек

Додаток 2
до пункту 3.4.4 Правил виробництва
(виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ ВОДИ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ СТЕРИЛЬНОЇ

Дата отримання води Дата контролю № з/п, він же № аналізу № балона або бюретки Результати контролю на відсутність домішок2 Питома електропровідність Висновок (задовільно або незадовільно) до ДФУ Підпис особи, яка провела перевірку
Нітрати1 Алюміній1 Важкі метали1 Вміст загального органічного вуглецю або «Речовини, що окиснюються»1 Хлориди1 Сульфати1 Амонію солі1 Кальцій і магній1 Кислотність або лужність1 Сухий залишок1 Механічні включення1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                                   
1 — У графах відповідної частини таблиці результати контролю на відсутність домішок зазначаються знаком (-).
2 — Допустимі домішки слід позначати знаком (-) або «в межах еталона» (м/е).
Начальник управління ліцензування Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного призначення
С. І. Зброжек

Додаток 3
до пунктів 6.1.7, 6.6.1 Правил виробництва (виготовлення)
лікарських засобів в умовах аптеки

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ОКРЕМИХ СТАДІЙ ВИРОБНИЦТВА ІН’ЄКЦІЙНИХ, ВНУТРІШНЬОВЕННИХ ІНФУЗІЙНИХ ТА ОЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ1

Дата № з/п, він же № серії або № рецепта Вихідні лікарські засоби Готовий продукт Підпис особи, що виробила розчин Фасовка Підпис особи, що розфа-сувала Умови стерилізації Термотест Підписи осіб, що перевіряли № аналізів до і після стери-лізації2 Кількість контейнерів готової продукції, яка надійшла для відпуску Підпис особи, яка дозволила лікарський засіб до відпуску3
Найме-нування Кількість Найме-нування Кількість Об’єм Кількість контейнерів Темпе-ратура Час (від, до) Стери-лізацію Механічні включення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                                   
                                   
1 — Дозволяється реєстрація протягом дня на окремому аркуші за даною формою з подальшим брошуруванням.
2 — Номери аналізів до і після стерилізації позначаються через дріб.
3 — Для цього призначається уповноважена особа (провізор-аналітик або провізор).
Начальник управління ліцензування Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного призначення
С. І. Зброжек

Додаток 4
до пунктів 6.1.8, 6.3.3, 6.4.3, 6.5.1, 6.5.3, 6.6.2 Правил виробництва
(виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ВИРОБЛЕНИХ (ВИГОТОВЛЕНИХ) В АПТЕЦІ, ВНУТРІШНЬОАПТЕЧНОЇ ЗАГОТОВКИ,
ЕТИЛОВОГО СПИРТУ1

Дата № з/п № рецепта (вимоги), серія фасовки2, № заповненого штанглазу № серії продукції Склад лікарського засобу3 Речовина, що визна-чається4 (іон), об’єм, вага, однорідність змішування Результати контролю Прізвище особи, яка приготувала, перевірила або розфасувала5 Висновок (задо-вільно або незадо-вільно)6 Підпис особи, яка провела перевірку5
фізичного, органо-лептичного pH (кислотність або лужність) іденти-фікація (+) чи (-) кількісного (формула розрахунку, показник заломлення)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 — При великому обсязі роботи за цією формою дозволяється вести окремі журнали з урахуванням специфіки. За цією формою реєструються також результати контролю на ідентичність розчинів у бюретковій установці.
2 — Номер серії фасовки переноситься з книги обліку лабораторних і фасувальних робіт.
3 — Заповнюється при проведенні хімічного контролю.
4 — Заповнюється при проведенні випробувань «Ідентифікація».
5 — Дата та підпис особи, яка заповнила і перевірила (проставляються також і на штанглазах).
6 — Незадовільні результати підкреслюються червоним.
Начальник управління ліцензування Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного призначення
С. І. Зброжек

Додаток 5
до пункту 6.4.3 Правил виробництва (виготовлення)
лікарських засобів в умовах аптеки

НОРМИ ВІДХИЛЕНЬ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ЯКОСТІ ЛІКІВ

Таблиця А. Відхилення, допустимі при розваженні порошків на дози Таблиця Г. Відхилення, допустимі в масі окремих інгредієнтів у рідких лікарських формах при виготовленні масооб’ємним способом
Прописана маса, г Відхилення,% Прописана маса, г Відхилення,%
До 0,1 ± 15 До 0,02 ± 20
Від 0,1 до 0,3 ± 10 Від 0,02 до 0,1 ± 15
Від 0,3 до 1 ± 5 Від 0,1 до 0,2 ± 10
Від 1 до 10 ± 3 Від 0,2 до 0,5 ± 8
Від 10 до 100 ± 3 Від 0,5 до 0,8 ± 7
Від 100 до 250 ± 2 Від 0,8 до 1 ± 6
Понад 250 ± 0,3 Від 1 до 2 ± 5
Таблиця Б. Відхилення, допустимі в масі окремих інгредієнтів у порошках, свічках і пілюлях Від 2 до 5 ± 4
Прописана маса, г Відхилення,% Понад 5 ± 3
До 0,02 ± 20 Таблиця Д. Відхилення, допустимі в масі окремих інгредієнтів у рідких лікарських формах, при виготовленні масовим способом і в мазях
Від 0,02 до 0,05 ± 15 Прописана маса, г Відхилення,%
Від 0,05 до 0,2 ± 10 До 0,1 ± 20
Від 0,2 до 0,3 ± 8 Від 0,1 до 0,2 ± 15
Від 0,3 до 0,5 ± 6 Від 0,2 до 0,3 ± 12
Від 0,5 до 1 ± 5 Від 0,3 до 0,5 ± 10
Від 1 до 2 ± 4 Від 0,5 до 0,8 ± 8
Від 2 до 5 ± 3 Від 0,8 до 1 ± 7
Від 5 до 10 ± 2 Від 1 до 2 ± 6
Понад 10 ± 1 Від 2 до 10 ± 5
  Понад 10 ± 3
Таблиця В. Відхилення, допустимі в загальному об’ємі рідких лікарських форм, при виготовленні масооб’ємним способом Таблиця Ж. Відхилення, допустимі в загальній масі мазі
Прописаний об’єм, мл Відхилення,% Прописана маса, г Відхилення,%
До 10 ± 10 До 5 ± 15
Від 10 до 20 ± 8 Від 5 до 10 ± 10
Від 20 до 50 ± 4 Від 10 до 20 ± 8
Від 50 до 150 ± 3 Від 20 до 30 ± 7
Від 150 до 200 ± 2 Від 30 до 50 ± 5
Понад 200 ± 1 Від 50 до 100 ± 3
Відхилення, допустимі у масі окремих інгредієнтів в концентратах: при вмісті речовини до 20% не більше ± 2%, а при вмісті речовини понад 20% не більше ± 1% від зазначеного відсотка. Понад 100 ± 2
Відхилення, допустимі в масі окремих інгредієнтів у розчинах для ін’єкцій, — не більше ± 3% від зазначеного відсотка незалежно від умісту речовини.
Начальник управління ліцензування Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного призначення
С. І. Зброжек

Додаток 6
до пункту 6.5.1 Правил виробництва (виготовлення)
лікарських засобів в умовах аптеки

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Дата № з/п, він же № аналізу Найменування № серії або аналізу заводу-виробника або сертифіката аналізу лабораторії № заповненого штанглазу Речовина, що визначається (іон) Результат контролю (+) або (-) Підпис
особи, яка заповнила штанглаз особи, яка провела перевірку
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 — За цією формою реєструються також результати контролю на ідентичність розчинів у бюретковій установці.
2 — Дата та підписи осіб, які заповнили та перевірили, проставляються також і на штанглазі.
Начальник управління ліцензування Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного призначення
С. І. Зброжек

Додаток 7
до пункту 6.6.3 Правил виробництва (виготовлення)
лікарських засобів в умовах аптеки

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПОСУДУ ТОЩО1

Дата № з/п Номер рецептів (вимог, серія) Найменування лікарського засобу Кількість Умови стерилізації Термотест Підпис особи, яка провела стерилізацію
до стерилізації після стерилізації температура час2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 — У журналі реєструються стерилізація лікарських засобів (за винятком ін’єкційних та внутрішньовенних інфузійних лікарських засобів), а також робиться відмітка про прожарювання натрію хлориду (параметри прожарювання натрію хлориду — 180° C протягом двох годин, термін використання — 1 доба). Реєстрація стерилізації лікарських засобів, допоміжних матеріалів, засобів малої механізації, посуду тощо проводиться у відповідних розділах журналу.
2 — Зазначається час початку та закінчення стерилізації.
Начальник управління ліцензування Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного призначення
С. І. Зброжек
«Працівники, зайняті у виготовленні та контролі якості радіофармацевтичних лікарських засобів, повинні мати повну вищу освіту за фахом «провізор», «інженер-радіохімік», «інженер-радіофізик», відповідну підготовку, кваліфікацію, досвід роботи та пройти медичний огляд і отримати допуск відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки та надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.97 № 1471 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 284
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті