Законопроект № 9555 про внесення змін до ст. 26 ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

09 Грудня 2011 12:07 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття проекту акта обумовлена тим, що перевезення небезпечних вантажів (соляної та сірчаної кислот), віднесених до прекурсорів, підлягає подвійному ліцензуванню відповідно до статей 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Законодавством визначено, що господарська діяльність щодо надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів залізничним транспортом проводиться на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством, тобто однієї ліцензії, а не окремих ліцензій на кожний вид вантажу.

Крім того, згідно зі статтею 8 Закону України «Про залізничний транспорт» умови та порядок організації перевезень за участю залізниць, нормативи якості вантажних перевезень (терміни доставки, безпека перевезень, схоронність вантажів) та обслуговування  відправників і одержувачів вантажів визначаються Статутом залізниць України, Правилами перевезень вантажів.

Статутом залізниць України (стаття 5), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 № 457, встановлено, що нормативні документи, які визначають порядок і умови перевезення вантажів, забезпечення безпеки руху є обов’язковими для всіх юридичних і фізичних осіб на території України. Зокрема Правила перевезення небезпечних вантажів (далі – Правила), затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2008 № 1430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.02.2009 за № 180/1619, які регулюють умови та правила перевезення небезпечних вантажів, у тому числі соляної та сірчаної кислот, є обов’язковими для виконання залізницями та усіма вантажовласниками.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» на перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом залізниці мають ліцензії, видані Мінтрансзв’язку на підставі розроблених Технічних умов, якими  передбачається, що рідкі вантажі, зокрема соляна та сірчана кислоти, перевозяться у спеціалізованих цистернах відправників згідно із Правилами.

Залізниці приймають до перевезення від відправників на адресу одержувачів кислоти у запломбованих відправниками цистернах. Відповідно до специфіки роботи залізничного транспорту та  Положення  про порядок охорони вантажів і об’єктів на залізницях України, затвердженого наказом Укрзалізниці від 29.12.2008 № 570-Ц, зони в межах відстою вагонів і сортувальних станцій мають належний рівень безпеки, належним чином освітлюються, вантажі у місцях їх тимчасового або постійного зберігання  охороняються. Працівники залізничного транспорту за колом своїх обов’язків несуть відповідальність за збереженість вантажів, прийнятих до перевезення.

Крім того, на виконання законів України «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про страхування» під час перевезення небезпечних вантажів здійснюється обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення (відправників, перевізників, одержувачів) небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків. Випадків незбережених перевезень залізницями України вказаних вантажів не було.

Отже, умови перевезення небезпечних вантажів, визначені правилами та іншими чинними правовими актами, гарантують безпеку та схоронність небезпечних вантажів під час перевезення залізничним транспортом.

У той же час, статтею 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» передбачено, що діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності. Відповідно до цього Закону термін «прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі – прекурсори) – це речовини, які використовуються для виробництва та виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин; включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», тобто визначено конкретне призначення речовини. Таким чином цілком логічно вважати, що кислоти, які перевозяться залізницями, є вантажами, а не прекурсорами. Слід зазначити, що підприємства залізничного транспорту, що використовують кислоту у виробництві (наприклад, для заправки акумуляторних батарей), мають відповідну ліцензію.

Також слід врахувати, що ліцензійні умови на перевезення прекурсорів та перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензій, визначено постановами  Кабінету Міністрів України від 05.01.2007 № 1387 та від 21.11.2007 № 1339, вимагають надання значної кількості документів: засвідчену копію свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення вантажів, внесених до списку № 2 таблиці IV; копію свідоцтва про професійну придатність керівника суб’єкта господарювання; довідку МВС про відсутність судимості, а також  довідку від психіатра чи нарколога у працівників, які за своїми службовими обов’язками мають доступ до прекурсорів тощо. Для прикладу, тільки на Придніпровській залізниці у технології перевезень небезпечних вантажів безпосередньо зайнято понад 5 тис. працівників. У той же час до процесу перевезення вантажів  на всіх  залізницях України (Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна) безпосередньо мають відношення близько 20 тис. працівників.

Вважаємо за необхідне враховувати, що Україна – транзитна держава, умови перевезення небезпечних вантажів гармонізовані з міжнародними документами та відповідають вимогам, установленим Типовими правилами Організації Об’єднаних Націй з перевезення небезпечних вантажів. Невиправдані перешкоди в доставці зазначених небезпечних вантажів не тільки зашкодили б міжнародним зобов’язанням українських виробників, а й позначилися б на іміджі транзитної держави.

Зважаючи на сказане та з метою уникнення дублювання ліцензування одного і того ж виду господарської діяльності, а саме перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом, пропонується внести зміни до законодавчого акту.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту акта є усунення дублювання ліцензування одного і того ж виду господарської діяльності шляхом внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

3. Правові аспекти

Перевезення небезпечних вантажів регулюється:

 • Цивільним кодексом України;
 • Господарським кодексом України;
 • Законом України «Про залізничний транспорт»;
 • Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів»;
 • Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
 • Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;
 • Законом України «Про страхування»;
 • Статутом залізниць України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 № 457;
 • Правилами перевезення вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за № 861/5082 (зі змінами);
 • Правилами перевезення небезпечних вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2008 № 1430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.02.2009 за № 180/1619 (зі змінами);
 • «Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам» (зі змінами), затвердженими на п’ятнадцятому засіданні Ради залізничного транспорту;
 • Правилами перевезення наливних вантажів, затвердженими наказом Мінтрансу від  18.04.2003 № 299, зареєстрованим  у Мін’юсті 07.07.2003 за № 558/7879;
 • Правилами безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, затвердженими наказом Мінтрансу від 16.10.2000 № 567, зареєстрованим у Мін’юсті 23.11.2000 за № 857/5078;
 • «Правилами перевозок опасных грузов к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (Приложение 2 к СМГС)».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України, Державною службою України з контролю за наркотиками.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить у собі правил та процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних  партнерів

Проект акта не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття акта усуне дублювання ліцензування одного і того ж виду господарської діяльності з перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом.

Віце-прем’єр-міністр –
Міністр інфраструктури
Б. Колесніков

«_____»_________________ 2011

ПРОЕКТ

вноситься

Кабінетом Міністрів України

М. Азаров

«___»_________2011 р.

Закон України

«Про внесення змін до статті 26
Закону України «Про наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори»»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до частини першої статті 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» такі зміни:

доповнити частину після слів «вид діяльності» словами і цифрами «, за винятком перевезення залізничним транспортом прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку»;

доповнити частину реченнями такого змісту: «Перевозити наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, за винятком прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, залізничним транспортом забороняється. Перевезення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, залізничним транспортом здійснюється на підставі ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів залізничним транспортом, одержаної відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».».

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»»

Зміст положення чинного законодавства

Зміст відповідного положення проекту акта

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Стаття 26. Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Частина перша

Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.
Стаття 26. Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Частина  перша

Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на  території України здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності за винятком перевезення залізничним транспортом прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку.

Перевозити наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори за винятком прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку  залізничним транспортом забороняється.

Перевезення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку залізничним транспортом здійснюється на підставі ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів залізничним транспортом, отриманої відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Директор Департаменту безпеки
Міністерства інфраструктури
Ю.В. Гержод

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті