Витяг із Закону України від 15 грудня 2009 р. № 1759-VI

09 Грудня 2011 12:46 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 15 грудня 2009 р. № 1759-VI

«Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні»

Витяг

З метою створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу в Україні Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

4. У Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»:

1) абзац шостий частини першої статті 1 після слова «строку» доповнити словами «у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України»;

2) статтю 8 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

«У ліцензійних умовах встановлюється вимога до суб’єкта господарювання щодо необхідності подання повідомлення органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у визначений цим Законом строк».

У зв’язку з цим частини п’яту – восьму вважати відповідно частинами шостою – дев’ятою;

3) пункти 65, 68, 69, 76, 77 статті 9 виключити;

4) абзац восьмий частини третьої статті 13, частину сьому статті 16, частину четверту статті 18, абзац сьомий частини сьомої статті 19 доповнити словами «у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України»;

5) у статті 14:

частину четверту викласти в такій редакції:

«Ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути меншим, ніж п’ять років»;

частину одинадцяту після слів «строку її дії» доповнити словами «якщо такий строк встановлено Кабінетом Міністрів України»;

6) у статті 21:

у частині першій:

абзац восьмий виключити;

в абзаці десятому слово «неможливість» замінити словами «акт про неможливість»;

у частинах третій та сьомій слова «акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії» виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

«Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих  згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи – підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття»;

7) у тексті Закону слова «фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності» в усіх відмінках і числах замінити словами «фізична особа – підприємець» у відповідному відмінку та числі.

8. У Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»:

1) у частині першій статті 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності і без наявності якого суб’єкт господарювання не може провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності»;

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

«принцип мовчазної згоди – принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

2) статтю 4 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

«5. Строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.

У разі якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано у встановленому законом порядку заяву та документи, передбачені для отримання або продовження права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності в повному обсязі, але у визначений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено, застосовується принцип мовчазної згоди.

У разі якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру чи рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру, суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія опису прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подання заяви та документів адміністратору або дозвільному органу».

У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою. 

Президент України В. Ющенко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті