Проект постанови КМУ «Деякі питання удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (далі — проект Постанови), який розроблено за результатами розширеного засідання правління Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, яке відбулося 15.12.2011р. за участі представників МОЗ України, Держлікслужби, Мінекономрозвитку та вітчизняних заводів-виробників лікарських засобів, з метою запобігання у 2012 році блокування процесу державних закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення та у зв’язку із необхідністю уточнення окремих положень постанов Кабінету Міністрів України щодо державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а саме від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та від 08.08.2011 № 932 «Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів». Проект Постанови, аналіз регуляторного впливу, повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді до 19.01.2012 року на адресу:

Міністерства охорони здоров’я України 01021, Київ, вул. М. Грушевского, 7 тел. (044) 200-07-93, контактна особа: Сандуленко Н.В. e-mail: moz@moz.gov.ua, nv__sandulenko@ukr.net;

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено МОЗ України за результатами розширеного засідання правління Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, яке відбулося 15.12.2011р. за участі представників МОЗ України, Держлікслужби, Мінекономрозвитку та вітчизняних заводів-виробників лікарських засобів, з метою запобігання у 2012 році блокування процесу державних закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення та у зв’язку із необхідністю уточнення окремих положень постанов Кабінету Міністрів України щодо державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а саме від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та від 08.08.2011 № 932 «Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття акту є необхідність запобігання у 2012 році блокування процесу державних закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення та уточнення окремих положень постанов Кабінету Міністрів України щодо державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а саме від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (далі — постанова № 955) та від 08.08.2011 № 932 «Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів» (далі — постанова № 932).

Прийняття акту дозволить врегулювати окремі питання, які виникли під час практичного досвіду, набутого за період чинності постанов Кабінету Міністрів України № 932 та № 955, відтермінувати термін дії окремих положень постанови № 932, а також внести уточнення до переліку та форми необхідних документів, що подаються до МОЗ для реєстрації оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення.

3. Правові аспекти

В сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

Постанови Кабінету Міністрів України:

  • від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;
  • від 08.08.2011 № 932 «Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з: Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством фінансів України, Антимонопольним комітетом України, Державною митною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект даного акта розміщено для публічного обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — http://www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить удосконалити державне регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Заступник Міністра —
керівник апарату

Г.М. Калішенко

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

Деякі питання удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України разом з Міністерством охорони здоров’я України, Державною службою України з лікарських засобів, Антимонопольним комітетом України, Державною митною службою України:

у тримісячний строк вжити заходів щодо розробки механізму запровадження референтних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» утворити робочу групу із залученням представників Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Дія підпункту 2 пункту 1 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України поширюється до 01 березня 2012 року на ті лікарські засоби і вироби медичного призначення, які на початок процедури закупівель були внесені до Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення.

Прем’єр-міністр України

М. Азаров

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2011 р. № 932 «Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів».

1) абзац четвертий підпункту 1) пункту 1 викласти в такій редакції:

«- вироби медичного призначення, перев’язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та матеріали, посуд лабораторний, вироби окулярної оптики, вироби та матеріали, призначені для пакування та зберігання медичних виробів та лікарських засобів, наборів реагентів для медичного фотометричного, імуноферментного, радіоімунологічного та інших видів аналізів, сумки санітарні, аптечки клінічні, вироби з полімерних, гумових та інших матеріалів, та інші вироби, що їх застосовують в медицині (далі — вироби медичного призначення), що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;»

2) абзац п’ятий підпункт 1) пункту 1 викласти в такій редакції:

заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби і вироби медичного призначення за цінами, які не перевищують рівень зареєстрованих оптово-відпускних цін з урахуванням митних зборів, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

3) у підпункті 2) пункту 1 слова та цифри «до 1 січня 2012 р.» замінити словами та цифрами «до 1 березня 2012 р.»;

2. У Порядку реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2011 р. № 932 «Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів»:

1) абзац третій пункту 1 викласти у такій редакції:

вироби медичного призначення, перев’язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та матеріали, посуд лабораторний, вироби окулярної оптики, вироби та матеріали, призначені для пакування та зберігання медичних виробів та лікарських засобів, наборів реагентів для медичного фотометричного, імуноферментного, радіоімунологічного та інших видів аналізів, сумки санітарні, аптечки клінічні, вироби з полімерних, гумових та інших матеріалів, та інші вироби, що їх застосовують в медицині (далі — вироби медичного призначення), що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

2) підпункт 3) пункту 3 викласти у такій редакції:

«3) розрахунок оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення вітчизняного виробництва за формою згідно додатку 1;

розрахунок оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення іноземного виробництва за формою згідно додатку 2;

3) підпункт 4) пункту 3 викласти у такій редакції:

«4) інформаційну довідку про зареєстровані ціни на лікарські засоби або вироби медичного призначення в країні їх походження та країнах СНД і ЄС, де застосовується державне регулювання цін (далі — Інформаційна довідка), за формою згідно з додатком 3.

Інформаційна довідка подається на лікарські засоби іноземного виробництва, та вітчизняного виробництва у разі експорту їх до країн ЄС та СНД за умови застосування в цих країнах державного регулювання цін на лікарські засоби.

На вироби медичного призначення надається інформація про ціну виробу медичного призначення в країні походження та в країнах ЄС та СНД за умови застосування в цих країнах державного регулювання цін на вироби медичного призначення.

4) Додаток 2 до Порядку замінити словами та цифрою «Додаток 3 до Порядку».

5) підпункт 5) пункту 3 викласти у такій редакції:

«5) копії декларації митної вартості, вантажної митної декларації, інвойсу для лікарських засобів або виробів медичного призначення іноземного виробництва;»;

6) пункт 3 доповнити підпунктом 6) такого змісту:

«6) висновок, виданий уповноваженою експертною установою, щодо віднесення виробів медичного призначення до виробів медичного призначення.»

7) у пункті 11 слово «півроку» замінити словом «квартал».

Підпункт 2) пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» викласти в такій редакції:

«2) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які включені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків до зареєстрованої оптово-відпускної ціни з урахуванням митних зборів, податку на додану вартість та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни з урахуванням податку на додану вартість.»

Додаток 1

РОЗРАХУНОК
оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення вітчизняного виробництва

Представник власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення:

найменування_________________________________________________________________________________

місцезнаходження_____________________________________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, телефон______________________________________________

Інформація про власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або виробника виробу медичного призначення:

найменування_________________________________________________________________________________

місцезнаходження_____________________________________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, телефон______________________________________________

 

(торговельне найменування лікарського засобу,
лікарська форма, дозування, упаковка, кількість

____________________________________________________________________________________________

 

у первинній та споживчій упаковці або найменування, тип, вид, марка виробу медичного призначення

№ з/п Статті витрат Одиниця виміру Вартість одиниці
1 Повна собівартість
2 Прибуток
3 Ціна
_________________________________ ________ _____________________
(представник власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Додаток 2

РОЗРАХУНОК
оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення іноземного виробництва

Представник власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення:

найменування_________________________________________________________________________________

місцезнаходження_____________________________________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, телефон______________________________________________

Інформація про власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або виробника виробу медичного призначення:

найменування_________________________________________________________________________________

місцезнаходження_____________________________________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, телефон______________________________________________

 

(торговельне найменування лікарського засобу,
лікарська форма, дозування, упаковка, кількість

 

____________________________________________________________________________________________

у первинній та споживчій упаковці або найменування, тип, вид, марка виробу медичного призначення)

Митна вартість, грн. Митна вартість, в іноземній валюті Офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про реєстрацію оптово-відпускної ціни товару Оптово-відпускна ціна, грн. Оптово-відпускна ціна, в іноземній валюті

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті