Наказ Держінвестпроекту від 28.07.2011 р. № 52

20 Грудня 2011 2:59 Поділитися

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28.07.2011 р. 52

Про затвердження Порядку державного фінансування та реалізації у 2011 році за бюджетною програмою «Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням»

На виконання частини сьомої статті 20, статті 22 Бюджетного кодексу України, Додатку №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» із змінами та доповненнями від 12.05.2011 р. № 3315-VI,  постанов Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. № 1255 «Про затвердження Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)», від 08.12.2010 р. № 1256 «Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)», та від 15.06.2011 р. № 680 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням», НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок державного фінансування та реалізації у 2011 році за бюджетною програмою «Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням», що додається.
 2. Затвердити форми звіту про використання бюджетних коштів за бюджетною програмою «Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням», що додаються.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Голови Державного агентства з
інвестицій та управління
національними проектами України
М.М. Стеблинський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держінвестпроекту

28.07. 2011 р. № 52

ПОРЯДОК

державного фінансування та реалізації у 2011 році за бюджетною програмою «Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням»

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює механізм державного фінансування за бюджетною програмою «Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням» згідно Додатку № 3 до Закону України від 12.05.2011 р. № 3315-VI «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (із змінами та доповненнями) (далі – бюджетна програма).

1.2. Головним розпорядником бюджетних коштів (відповідальним виконавцем бюджетної програми) є Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України є (далі – Держінвестпроект).

1.3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачами бюджетних коштів) є замовники проектів створення регіональних перинатальних центрів – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Одеська, Тернопільська та Харківська обласні держадміністрації (далі – замовники).

1.4. Виконавці робіт щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів визначаються за результатами конкурсних торгів, проведених у встановленому порядку відповідно до Закону України від 01.06.2010 р. № 2289-VI  «Про здійснення державних закупівель».

1.5. Бюджетні кошти передбачені у Додатку №3 до Закону України від 12.05.2011 р. № 3315-VI «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (із змінами та доповненнями) за бюджетною програмою, спрямовуються на реалізацію створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням.

1.6. Видатки бюджету на реалізацію заходів щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів здійснюються згідно бюджетної програми та кошторисів за такими напрямками:

 • реконструкції, виконання ремонтних робіт та технічного переоснащення приміщень (будівель, споруд), виділених в установленому порядку для розміщення перинатальних центрів;
 • придбання інноваційних технологій та сучасного обладнання.

2. Повноваження розпорядників бюджетних коштів щодо здійснення видатків на реалізацію

Національного проекту за рахунок коштів державного бюджету

2.1. Держінвестпроект відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» розробляє та затверджує план заходів з реалізації Національного проекту «Нове життя» – нова якість нова якість охорони материнства та дитинства» (далі – Національний проект), є відповідальним за розробку та затвердження паспортів бюджетних програм, складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників бюджетної програми, отримує бюджетні призначення відповідно до бюджетної програми, встановленої Додатком №3 до Закону України від 12.05.2011 р. № 3315-VI «Про Державний  бюджет на 2011 рік» (із змінами та доповненнями).

2.2. Держінвестпроект здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетної програми, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів).

2.3. Держінвестпроект приймає рішення про делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

2.4. Замовники розробляють в межах своєї компетенції кошториси, плани асигнувань, плани використання бюджетних коштів та іншу документацію щодо створення регіонального перинатального центру, визначену цим Порядком.

2.5. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня в межах своїх повноважень забезпечують проведення моніторингу ефективності та цільового використання бюджетних коштів.

3. Порядок здійснення видатків на реалізацію Національного проекту за рахунок коштів державного бюджету

3.1. Для здійснення видатків на реалізацію створення регіональних перинатальних центрів, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають на затвердження Держінвестпроекту такі документи:

 • медичні завдання, затверджені в установленому порядку;
 • план заходів реалізації створення регіонального перинатального центру, затверджений розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня з визначенням всіх джерел фінансування створення регіонального перинатального центру та детальним розписом витрат, які передбачаються за рахунок коштів державного бюджету;
 • протокол засідання регіональної робочої групи з визначенням переліку виконавців, які були визначені за результатами конкурсних торгів;
 • проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому законодавством порядку;
 • титули будов або титул перехідної будови, внутрішньо будівельний титул будови, титул на виконання проектно-вишукуваних робіт для будівництва, затвердженого в установленому порядку;
 • рішення замовників проектів у разі зміни річного плану закупівлі.

3.2. Документація, в тому числі проектно-кошторисна документація, формується регіональними робочими групами, узгоджується Робочою групою з відбору та впровадження Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» (далі – Робоча група), утворена МОЗ України, Держінвестпроектом, НАМНУ (Наказ від 18.07.2011 р. №421/44/64), подається на погодження Експертній комісії з реалізації Національного проекту, утворена Наказом Держінвестпроекту від  28.07.2011р.  № 51.

3.3. Протокол з позитивним рішенням Експертної комісії разом з визначеними п. 3.1. цього Порядку документами, передається на розгляд та затвердження Держінвестпроекту.

3.4. На підставі затвердженого Держінвестпроектом наказу, передбаченого у п.3.3. цього Порядку, Держінвестпроект доводить наказом розмір бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня.

3.5. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня беруть бюджетні зобов’язання, здійснюють платежі в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисів.

3.6. Держінвестпроект після отримання одержувачами бюджетних коштів товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятих бюджетних зобов’язань та на підставі кошторисів, планів асигнувань та звітів про реалізацію Національного проекту (за виключенням випадків передоплати) приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України.

3.7. В рамках затвердженого кошторису та обсягу бюджетних асигнувань згідно договору (контракту), замовник перераховує підряднику аванс. Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

3.8. Строк надання авансових платежів, що використовуються для придбання конструкцій, обладнання та устаткування іноземного виробництва, який передбачений у п. 3.7., цього Порядку, може бути продовжено більше ніж на шість місяців за рішенням Кабінету Міністрів України.

3.9. Зобов’язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України, не вважаються бюджетними зобов’язаннями  і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

3.10. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором (контрактом) робіт та підписання акта державної (робочої) комісії з прийняття об’єкта в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку.

3.11. Приймання та оплата робіт, виконаних субпідрядниками, здійснюється генеральним підрядником або замовником на підставі підписаних документів згідно з умовами договору (контракту).

3.12. Операції, пов’язані з бюджетними коштами, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства від 25.05.2004 № 89, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 10.06.2004 за № 716/9315.

3.13. Створені (придбані, отримані) за бюджетні кошти оборотні та необоротні активи відображаються в первинному та бухгалтерському обліку розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня – замовника регіонального проекту, з подальшою передачею активів на баланс регіонального перинатального центру як бюджетної установи.

3.14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Державної казначейської служби України та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою України.

3.15. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щомісяця до 5 числа Держінвестпроекту звіт про використання бюджетних коштів у розрізі об’єктів за затвердженою цим наказом формою для її узагальнення та подання щомісяця до 15 числа Мінфіну.

3.16. Держінвестпроект подає щомісяця до 16 числа Мінфіну інформацію про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі перинатальних центрів.

3.17. Держінвестпроект України за результатами узагальнення інформації може приймати рішення про перерозподіл бюджетних коштів у розрізі перинатальних центрів із зазначенням конкретних напрямів та обсягів витрат.

3.18. Внесення змін до кошторису, плану асигнувань, проектно-кошторисної документації попередньо погоджених з Експертною комісією та затверджених Держінвестпроектом, можуть бути внесені тільки після погодження Експертної комісії з реалізації Національного проекту на підставі розрахунків та економічних обґрунтувань.

4. Відповідальність та контроль за використанням коштів державного бюджету

4.1. Держінвестпроект здійснює оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

4.2. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється на підставі аналізу результативних показників бюджетних програм, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм.

4.3. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів державного бюджету здійснюється: внутрішній контроль – Держінвестпроектом, зовнішній – органами державної контрольно-ревізійної служби та іншими контрольними органами у відповідності до покладених на них повноважень в установленому порядку.

4.4. Держінвестпроект здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів, забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.

4.4. Органи Державного казначейства здійснюють поточний контроль за цільовим спрямуванням коштів державного бюджету під час проведення платежів відповідно до цього Порядку.

4.5. Відповідальність за цільове використання державних коштів несуть головний розпорядник коштів державного бюджету та замовники згідно з законодавством.

4.6. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом  Держінвестпроекту України

28.07. 2011 р. № 52

ЗВІТ

про використання коштів державного бюджету

за програмою «Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів,

забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням»

за _______._________ року
(квартал)

 1. Національний проект «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» (далі Національний проект)
 2. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня ________________________________________
 3. Джерело фінансування Державний бюджет України
 4. Найменування бюджетної програми «Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням».
 5. Код програмної класифікації видатків     6301130
Відповідальний виконавець Напрями використання коштів Строк виконання Сума витрат у звітному періоді (у гривнях)
Сума фактично витрачених у звітному періоді (у гривнях)
Показники результативності реалізації проекту (зазначити одиниці
виміру)
Проблемні питання та їх вплив на реалізацію НП Стан виконання заходу (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і планованого
Планований Фактичний Плановано Фактично надійшло Плановані Фактичні Плановані Фактичні
Загальний фонд Спеціальний фонд разом Загальний фонд Спеціальний фонд разом Загальний фонд Спеціальний фонд разом Загальний фонд Спеціальний фонд разом Показники затрат Показники продукту Показник ефективності Показник якості Показники затрат Показники продукту Показник ефективності Показник якості пояснення причини їх виникнення стан вирішення зазначенням механізму вирішення
                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом  Держінвестпроекту України

28.07. 2011 р. №52

ЗВІТ

про використання коштів державного бюджету

за програмою «Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів,

забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням»

за _______._________ року
(місяць)

 1. Національний проект «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» (далі Національний проект)
 2. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня ________________________________________
 3. Джерело фінансування Державний бюджет України
 4. Найменування бюджетної програми «Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням».

10. Код програмної класифікації видатків     6301130

Відповідальний виконавець Напрями використання коштів Строк виконання Сума витрат у звітному періоді (у гривнях) Проблемні питання та їх вплив на реалізацію НП Стан виконання заходу (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і планованого
Планований Фактичний Плановано Фактично надійшло
Загальний фонд Спеціальний фонд разом Загальний фонд Спеціальний фонд разом пояснення причини їх виникнення стан вирішення зазначенням механізму вирішення
                           

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті