Проект наказу МОЗ «Про затвердження Порядку медичного обслуговування іноземців та осіб без громадянства, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»

23 Січня 2012 12:22 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту
наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження Порядку медичного обслуговування іноземців та осіб без громадянства, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку медичного обслуговування іноземців та осіб без громадянства, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Підставою для прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України від ________ № ______ «Про затвердження Порядку медичного обслуговування іноземців та осіб без громадянства, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» (далі – Наказ МОЗ України) є виконання пункту 5 рішення міжвідомчої наради з питань організації медичного забезпечення заходів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні від 29.07.2011, для забезпечення загального моніторингу звернень іноземців та осіб без громадянства до закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, якості медичного обслуговування і взаємодії з представниками страхового ринку, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та відповідно до абзацу 7 статті 13 Закону України «Про туризм», пунктів 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасового перебувають на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 667.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються в електронному вигляді до 20 лютого 2012 року на e-mail:

[email protected];

[email protected];

[email protected].

Тел./ факс (044) 200-07-86

Пояснювальна записка
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження Порядку медичного обслуговування іноземців та осіб без громадянства, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Підставою для прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України від ________ № ______ «Про затвердження Порядку медичного обслуговування іноземців та осіб без громадянства, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» (далі – Наказ МОЗ України) є виконання пункту 5 рішення міжвідомчої наради з питань організації медичного забезпечення заходів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні від 29.07.2011, для забезпечення загального моніторингу звернень іноземців та осіб без громадянства до закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, якості медичного обслуговування і взаємодії з представниками страхового ринку, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та відповідно до абзацу 7 статті 13 Закону України «Про туризм», пунктів 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасового перебувають на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 667.

2. Мета і шляхи її досягнення

Наказ МОЗ України має на меті затвердження Порядку медичного обслуговування іноземців та осіб без громадянства, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, для забезпечення загального моніторингу звернень іноземців та осіб без громадянства до закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, якості медичного обслуговування і взаємодії з представниками страхового ринку, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Наказ МОЗ України спрямований на нормативне вирішення питання відповідності пріоритетним напрямкам розвитку діяльності у сфері охорони здоров’я, визначеним законодавством України про медичну допомогу іноземним громадянам, в тому числі туристам.

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження та виконання вимог Наказу МОЗ України не потребує додаткових бюджетних асигнувань.

5. Позиція заінтересованих органів.

Наказ МОЗ України не потребує погодження з іншими органами виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Наказ МОЗ України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У Наказі МОЗ України відсутні процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, та не потребує громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Наказ МОЗ України розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (web: http://www.moz.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Не стосується сфери інтересів соціальних партнерів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Наказ МОЗ України не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Впровадження та виконання вимог Наказу МОЗ України сприятиме реалізації державної політики, в тому числі в галузі туризму, щодо медичного обслуговування іноземців у разі їх звернення до державних та комунальних закладів охорони здоров’я, визначенню загальної процедури якісного медичного обслуговування застрахованих осіб у взаємодії з представниками страхового ринку, оптимізації бюджетних витрат закладів охорони здоров’я, в тому числі під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

 

Міністр О.В. Аніщенко

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

_____ № ____ ___

Про затвердження Порядку медичного обслуговування іноземців та осіб без громадянства, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Відповідно до абзацу 7 статті 13 Закону України «Про туризм», пунктів 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасового перебувають на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 667, з метою виконання пункту 5 рішення міжвідомчої наради з питань організації медичного забезпечення заходів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні від 29.07.2011, а також для забезпечення загального моніторингу звернень іноземців та осіб без громадянства до закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, якості медичного обслуговування і взаємодії з представниками страхового ринку, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок медичного обслуговування іноземців та осіб без громадянства, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі – Порядок), що додаються.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь та головних управлінь охорони здоров’я обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій забезпечити, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, застосування Порядку, затвердженого цим наказом.

3. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я  України

____________ № ______________

Порядок

медичного обслуговування іноземців та осіб без громадянства, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи  2012 року з футболу

І. Загальна частина

1.1. Відповідно до Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 667, медична допомога, в тому числі екстрена, надається за плату, якщо законодавством або міжнародними договорами України не передбачено інше.

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України (далі – іноземці), можуть звернутися за медичною допомогою, в тому числі екстреною, до будь-якого державного або комунального закладу охорони здоров’я.

Медична допомога надається іноземцям відповідно до вимог, установлених законодавством України, в тому числі щодо застосування методик діагностики, лікування, лікарських засобів. Під час надання медичної допомоги іноземцям застосовуються форми медичної документації та звітності, встановлені Міністерством охорони здоров’я України.

1.2. Іноземці за умовами оплати медичної допомоги розподіляються на чотири основні групи:

 • особи, які застраховані в іноземних страхових компаніях, і медичний супровід на території України здійснюється страховими компаніями-резидентами на основі договорів про взаємне визнання договорів страхування та/або компаніями з координації надання медичної допомоги (асистуючі компанії);
 • особи, які укладають договір страхування зі страховими компаніями- резидентами та супроводжуються ними через власні асистуючі компанії чи асистуючі компанії, з якими у страховиків є договірні відносини;
 • особи, які самостійно оплачують вартість наданої медичної допомоги;
 • особи, які мають право на отримання безкоштовної невідкладної медичної допомоги згідно з міжнародними угодами.

1.3. Під час медичного обслуговування іноземців враховується наступне:

 • наявність або відсутність у іноземця договору страхування, що гарантує оплату вартості наданої медичної допомоги;
 • наявність міжнародних договорів України щодо безоплатного надання екстреної медичної допомоги громадянам іноземних країн;
 • надання допомоги в екстремальних ситуаціях (стихійне лихо, катастрофи, аварії, масові отруєння, епідемії, епізоотії, радіаційне, бактеріологічне і хімічне забруднення тощо) здійснюється відповідно до законодавства України, в тому числі й іноземцям, безоплатно службами екстреної медичної допомоги з відшкодуванням  необхідних витрат за рахунок централізованих фондів.

1.4. Іноземці, які прибудуть в Україну у зв’язку з проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі – чемпіонат), складатимуть основну кількість іноземців, які тимчасово перебуватимуть на України в період проведення чемпіонату.

У цьому Порядку з урахуванням його застосування на період проведення чемпіонату нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

колл-центр – високотехнологічне формування цілодобової диспетчерської служби, працівники якого вільно володіють державною та іноземними мовами і на підставі вхідної інформації, з’ясування проблемних питань щодо отримання медичної допомоги, надання рекомендацій на запитання абонентів;

приймаюче місто – місто на території України, в якому проводитиметься будь-який матч чемпіонату;

стадіон – спортивна споруда у приймаючих містах, де відбуваються матчі чемпіонату;

фан-зона – спеціально визначена та обладнана територія в приймаючому місті для трансляцій матчів і проведення масових заходів для вболівальників і гостей чемпіонату;

цільова група чемпіонату – угрупування осіб, визначених УЄФА за ознаками уповноваженості, участі у чемпіонаті, причетності до заходів чемпіонату.

1.5. Концепція медичного забезпечення під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 № 563-р, визначила безпосередню участь національного координатора з питань медичного забезпечення в координації дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час підготовки та проведення чемпіонату.

Цією Концепцією передбачено напрямки організації медичного обслуговування цільових груп УЄФА під час проведення чемпіонату, а саме:

 • організації медичного обслуговування в приймаючому місті, на стадіоні, фан-зоні;
 • медичного обслуговування в аеропортах, на залізничних вокзалах, автовокзалах, пунктах пропуску через державний кордон, на шляхах пересування;
 • медичного забезпечення в разі виникнення надзвичайної ситуації.

1.6. Цільові групи чемпіонату представлені у значній мірі іноземцями та за своїм складом є такими:

 • команди/рефері/делегати матчу;
 • члени (сім’я) УЄФА/важливі персони та гості УЄФА/персонал УЄФА;
 • представники засобів масової інформації, акредитовані в установленому порядку;
 • іноземні вболівальники;
 • національні вболівальники.

1.7. У зв’язку з очікуваним масовим прибуттям іноземців на територію України необхідно здійснити моніторинг звернень іноземців за медичною допомогою на стадіоні та у фан-зоні під час проведення заходів чемпіонату і застосувати алгоритм медичного обслуговування іноземців при зверненні до державних та комунальних закладів охорони здоров’я з ідентифікацією застрахованих іноземців у взаємодії із страховими та асистуючими компаніями, як в приймаючих містах, так і на шляхах пересування гостей і вболівальників.

ІІ. Моніторинг звернень іноземців за медичною допомогою на стадіоні та у фан-зоні під час проведення чемпіонату

2.1. З урахуванням рекомендації УЄФА щодо моніторингу звернень за медичною допомогою на стадіонах та фан-зонах доцільно застосувати тимчасову форму медичної документації «Медична картка пацієнта», зразок якої наводиться у додатку 1.

«Медична картка пацієнта» (далі – картка) заповнюється медичними працівниками стадіону та фан-зони під час медичного обслуговування заходів чемпіонату. Картка заповнюється та подається координатору медичного забезпечення стадіону, фан-зони, визначеному на період проведення чемпіонату органом охорони здоров’я місцевої державної адміністрації. Пункти картки, де передбачено заповнення цифрами, заповняються арабськими цифрами. Дані записуються у відповідні рядки розділів картки. Пункти, в яких передбачено вибір запропонованого варіанта в клітинах, позначаються значком «V», потрібне в рядку підкреслюється, на схематичному зображенні людини стрілкою позначається локалізація визначеного пошкодження. Достовірність внесеної в картку інформації лікар або фельдшер медичного пункту стадіону, фан-зони завіряє підписом.

2.2. За результатами медичного обслуговування кожного футбольного матчу на стадіоні та дня роботи фан-зони під час проведення чемпіонату в приймаючих містах координатором медичного забезпечення стадіону, фан-зони готується звіт про медичне забезпечення заходу (далі – звіт). Звіт подається наступного дня (після проведеного матчу на стадіоні та робочого дня фан-зони) до відповідних головних управлінь охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Звіт включає назву (місце) заходу, орієнтовну кількість присутніх, дані про медичні підрозділи, їх кількість, кількість медичного персоналу, кількість звернень за медичною допомогою з розподілом за синдромами і симптомами. Форма звіту, що пропонується, наведена у додатку 2.

2.3. Для моніторингу звернень іноземців по медичну допомогу  амбулаторно-поліклінічними закладам і лікарням державної та комунальної власності необхідно:

забезпечити неухильне виконання вимог абзацу другого п.4 Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 667, а саме: «Кожен випадок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства підлягає обов’язковій реєстрації в тому закладі охорони здоров’я, який її надав»;

організувати місцевими органами охорони здоров’я, зокрема у період проведення чемпіонату, збір інформації від закладів охорони здоров’я про кількість звернень іноземців по медичну допомогу, в тому числі з розписом по нозологіям захворювань/травм.

ІІІ. Про алгоритм медичного обслуговування іноземців в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, зокрема під час проведення чемпіонату

3.1. Пацієнту у невідкладному стані незалежно від громадянства, який звернувся самостійно або доставлений бригадою швидкої медичної допомоги до закладу охорони здоров’я, надається екстрена медична допомога.

3.2. Медичне обслуговування іноземця здійснюється із застосовуванням алгоритму супроводження та ідентифікації застрахованого іноземця у взаємодії зі страховими та/або асистуючими компаніями.

Інформаційно-довідкова допомога з питань медичного обслуговування іноземців здійснюється колл-центром національного координатора з питань медичного забезпечення у складі установи, визначеної МОЗ України для організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я державної та комунальної власності з питань взаємодії зі страховими та асистуючими компаніями.

3.3. Таблиця алгоритму медичного обслуговування іноземців у закладах охорони здоров’я, зокрема під час проведення чемпіонату, наведена у додатку 3.

3.4. Опис алгоритму медичного обслуговування іноземців у закладах охорони здоров’я, зокрема під час проведення чемпіонату, є наступним.

А.

застрахований іноземець >> страхова/асистуюча компанія >> заклад охорони здоров’я >>
<<
колл-центр у разі потреби

(1) – Іноземець, застрахований в страховій компанії-нерезиденті/резиденті, в разі необхідності отримання медичної допомоги звертається в телефонному режимі (відповідно до процедури, прописаної в договорі страхування) до асистуючої компанії, яка обслуговує його страховий поліс (контактні дані вказані в полісі).

(2) – Асистуюча компанія ідентифікує застраховану особу в базі договорів та на підставі скарг пацієнта направляє його до визначеного для обслуговування закладу охорони здоров’я, попередньо повідомивши про це заклад охорони здоров’я.

(3)  – Після наданої медичної допомоги застрахованому пацієнту заклад охорони здоров’я готує та направляє асистуючій компанії наступні документи для оплати:

 • оригінал рахунку;
 • акт виконаних робіт (з деталізованим рахунком за надану медичну допомогу, включно проведені діагностичні та лабораторні дослідження);
 • копію страхового полісу;
 • копію паспорту;
 • копію виписки з історії хвороби із зазначенням проведених лікувальних заходів, переліку медикаментів та їх кількості, загальної вартості лікування.

(4)   – На підставі перелічених вище документів, асистуюча компанія, компенсує закладу охорони здоров’я витрати, пов’язані з наданням медичної допомоги.

Б.

застрахований іноземець >> заклад охорони здоров’я >>
<<
колл-центр та організаційно-методична допомога установи МОЗ України

(5) – Іноземець, застрахований в страховій компанії-нерезиденті/резиденті, без попереднього інформування страхової/асистуючої компанії, самостійно звертається або доставляється бригадою швидкої медичної допомоги до закладу охорони здоров’я.

У приймальному відділенні або страховому підрозділі закладу охорони здоров’я фіксують (копіюють) документи застрахованого пацієнта та за контактними даними, вказаними в страховому полісі, зв’язуються з страховою/асистуючою компанією для ідентифікації застрахованої особи.

Страховий поліс, розроблений будь-якою страховою компанією, повинен містити наступні дані:

 • оригінальний номер полісу;
 • країна проживання застрахованої особи;
 • найменування страхової компанії, її контакти;
 • контакти сервісного центру страхової/асистуючої компанії;
 • термін дії полісу;
 • територія дії полісу;
 • програма страхування;
 • група ризику застрахованої особи;
 • розмір франшизи;
 • адреса, паспортні дані застрахованої особи;
 • страхова сума (сума відповідальності страховика).

(6) – Заклад охорони здоров’я у разі потреби звертається до колл-центру.

(7) – Після закінчення надання медичної допомоги застрахованому пацієнту заклад охорони здоров’я готує пакет документів (за переліком, наведеним в п/п А (3) та подає їх на оплату до страхової/асистуючої компанії.

(8) – На підставі перелічених вище документів, страхова/асистуюча компанія, компенсує закладу охорони здоров’я витрати, пов’язані з наданням медичної допомоги застрахованій особі.

(9) – У випадку відсутності можливості проінформувати  страхову/асистуючу компанію, один екземпляр рахунку видається іноземцю із зазначенням термінів оплати, другий з документами – направляється поштою страховій компанії, зазначеній в полісі. Заклад охорони здоров’я повідомляє про випадок установі МОЗ України.

(10) У разі відмови іноземця від оплати наданої йому медичної допомоги питання щодо компенсації закладу охорони здоров’я витрат, пов’язаних з її наданням, вирішується за участю відповідних іноземних представництв в Україні шляхом надсилання письмової інформації про такий випадок і копії рахунку до Міністерства закордонних справ України з наступним спрямуванням зазначеної інформації до відповідних іноземних представництв в порядку, встановленому законодавством України.

В.

Не застрахований іноземець >> Заклад охорони здоров’я >>
<<
організаційно-методична допомога установи МОЗ України

(11) – Незастрахований іноземець громадянин звертається до закладу охорони здоров’я. Пацієнту надається невідкладна допомога в порядку, визначеному законодавством України.

(12) – У приймальному відділенні або страховому підрозділі закладу охорони здоров’я фіксуються/копіюються документи пацієнта, в тому числі домашня адреса. Після наданої медичної допомоги заклад охорони здоров’я видає іноземцю рахунок на оплату за отриману медичну допомогу готівкою (термінал або каса лікарні).

(13) – Якщо іноземець з будь-яких причин залишає без оплати або відмовляється взяти поданий рахунок за отриману медичну допомогу, то рахунок із зазначенням термінів оплати надсилається поштою на його домашню адресу. Після повернення додому, іноземець зобов’язаний перерахувати кошти за отриману медичну допомогу та відшкодувати у повному обсязі поштові витрати відповідному закладу охорони здоров’я.

(14) – У разі відмови іноземця від оплати наданої йому медичної допомоги питання щодо компенсації закладу охорони здоров’я витрат, пов’язаних з її наданням, вирішується за участю відповідних іноземних представництв в Україні шляхом надсилання письмової інформації про такий випадок і копії рахунку до Міністерства закордонних справ України з наступним спрямуванням зазначеної інформації до відповідних іноземних представництв в порядку, встановленому законодавством України.

Г.

Іноземець, якому невідкладна медична допомога надається безоплатно згідно з передбаченим міжнародним договором України >> Заклад охорони здоров’я

(15) – Іноземець звертається або доставляється бригадою швидкої медичної допомоги до закладу охорони здоров’я.

Невідкладна медична допомога надається пацієнту безоплатно згідно з передбаченим міжнародним договором України.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
М.К. Хобзей

Додаток 1

до Порядку медичного обслуговування іноземців та осіб без громадянства, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

КАРТКА ПАЦІЄНТА

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ (поставити цифри дати, часу, номер групи, позначити місце випадку, підкреслити/заповнити потрібне)
Дата звернення:   Година №  медичної групи    
Місце випадку Трибуна стадіону Приміщення стадіону Фан-зона_________Інше ………………………    
перша допомога/доставлений  в медичний пункт /  інше ______ Година   Підпис працівника медичної групи
ДАНІ ПАЦІЄНТА (позначити дані у відповідне віконце, підкреслити/заповнити потрібне)
ІМ’Я:   ПО БАТЬКОВІ:     ПРІЗВИЩЕ:
ВІК:   СТАТЬ   Ч / Ж /  Дитина Громадянин України / Інша країна ……………………    
Цільова група:   Вболівальник /  Команда / З М І / Офіційна особа / Інше____________________________________
АНАМНЕЗ ЖИТТЯ (позначити відповідне віконце, підкреслити/заповнити потрібне)
Гіпертонічна хвороба Ішемічна хвороба серця Цукровий
діабет
Захворювання
ЦНС
Бронхіальна астма Вагітність
Травма
(до 6 місяців)
  Інше _________________________________________
Алергічні реакції: на __________________________;     на лікарські препарати:_____________________________________________
ЗАГАЛЬНІ СКАРГИ (позначити відповідне віконце, підкреслити/заповнити потрібне
Головний
біль
Біль в грудній клітці Загальна   слабкість Розлади                дихання Біль в животі Травма
Інше: ___________________________________________________________________________
ОБ’ЄКТИВНІ ДАНІ (позначити дані у відповідне віконце, підкреслити/заповнити потрібне)

Шкала
ком Глазго
АТ
Пульс/хв.

ЧД/хв.
Зіниці розширені
нормальні
звужені
Грудна клітка Дихальні рухи

 

 


Аускультативно:
___________________
1. Кровотеча
2. Опік
3. Перелом
4. Деформація
5. Обмеженість рухів
6. Чужорідне тіло
7. Біль
8. Гіперемія
9. Набряк
10. Поранення
від назви стрілкою позначити локалізацію на  малюнку
   
Органи черевної порожнини Симптоми подразнення очеревини
+  –
Болючість при пальпації в ділянці
___________________
Травма
  ізольована  / множинна  / поєднана
Дані споживання алкоголю ТАК                     НІ


Інше:_____________________________


Попередній діагноз (синдром) ____________________________________________________

 

№ з/п Вид наданої медичної процедури (послуги) № з/п Вид наданої медичної процедури (послуги)
       
       
 
№ з/п Назва лікарського засобу Доза Спосіб введення Час введення
         
         
Виклик бригади  ШМД для госпіталізації __________________________

Картку передано медичному координатору стадіона/фан-зони _________________________

ПІП, підпис  лікаря / або фельдшера медичного пункту)

Додаток 2

до Порядку медичного обслуговування іноземців та осіб без громадянства, зокрема під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

ЗВІТ ПРО МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАХОДУ ЄВРО-2012 в місті __________________________
Дата проведення (цифри день/місяць/рік   Години (з-до)
Місце заходу  
Вид заходу  
Орієнтовна кількість присутніх на заході  
ДАНІ ПРО МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Кількість медичних пунктів  
Кількість пішохідних медичних груп  
Загальна кількість лікарів  
Загальна кількість інших медичних працівників  
Кількість санітарного автотранспорту на чергуванні  
Підрозділ медицини катастроф (вказати назву)  
Визначена лікарня/лікарні для обслуговування (вказати назву)  
ДАНІ ПРО МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (кількість випадків)
Загальна кількість звернень у період проведення заходу___________      з них:
Вболівальник________ Команда________ ЗМІ__________Офіційна особа____________Інші_______________
Надано медичну допомогу:____________ Транспортовано до лікарень:____________
Відмова від медичної допомоги: __________ Смертельний випадок: _______________
ЗА ОСНОВНИМИ СИМПТОМАМИ ТА СИНДРОМАМИ (кількість випадків)
Серцево-судинна система Біль у животі Головний біль Отруєння алкоголем
Травма голови Травма внутрішніх органів Судоми Незначні травми
Травма опорно- рухового апарату Підозра на інфекційне захворювання Цукровий діабет Алергічні реакції
Інше (назва та кількість):

Координатор медичного забезпечення  заходу _________________

( Дата)  (Підпис, ПІП)

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті