Проект постанови КМУ «Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

25 Січня 2012 1:07 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

Державна служба України з контролю за наркотиками розробила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності».

Проект розроблено з метою здійснення заходів щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, та приведення постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 12 січня 2012 року № 4320-VI (щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби).

Зазначену мету пропонується реалізувати шляхом виключення з відповідного переліку ряду документів, що надаються суб’єктами господарювання з метою отримання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також доповнення його копією ліцензії на провадження медичної або ветеринарної практики (для фізичних осіб-підприємців).

Прийняття проекту постанови дасть змогу спростити діяльність суб’єктів господарювання при отриманні ліцензій на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Проект постанови розміщено на веб-сайті Державної служби України з контролю за наркотиками в мережі Інтернет за адресою: http://www.narкo.gov.ua в розділі «проекти нормативних актів для обговорення».

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови приймаються впродовж 1 місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника: поштову – просп. Червонозоряний, 51, м. Київ, 03680, електронну – e-mail: [email protected]

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _____ ________________ 2012 р. № ___________

Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Унести до графи «Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», такі зміни:

абзац п’ятий викласти в такій редакції: «копія ліцензії на провадження медичної або ветеринарної практики – для фізичних осіб-підприємців»;

в абзацах сьомому, одинадцятому – п’ятнадцятому слова «засвідчені в установленому порядку» та «засвідчена в установленому порядку» вилучити;

абзаци дев’ятий та десятий виключити.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін

до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії

для окремого виду господарської діяльності»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» (далі – проект) розроблено на виконання пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636 щодо скорочення переліків документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, з урахуванням норм законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Пунктом 2 доручення Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636 запропоновано здійснити заходи щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, шляхом внесення змін до власних нормативно-правових актів і підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів, які регулюють зазначене питання.

Проект розроблено з метою спрощення діяльності суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та приведення постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 12 січня 2012 року № 4320-VI (щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби).

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту забезпечить скорочення переліку документів, необхідних для одержання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Основними цілями державного регулювання, які досягаються з прийняттям проекту, є спрощення діяльності суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Цілі прийняття проекту узгоджуються зі стратегічними цілями, що визначені законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», пунктом 2 доручення Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

У разі збереження чинного регулювання зазначеного питання, тобто чинної редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», залишається незмінним перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та порядок отримання ліцензій .

Прийняття проекту є єдиним та найбільш прийнятним способом розв’язання вказаної вище проблеми та досягнення мети державного регулювання у цій сфері, необхідність розроблення та прийняття якого передбачено законами України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби) та дорученням Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636.

Такий спосіб забезпечить досягнення вказаних вище цілей у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання господарської діяльності у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні способи досягнення цілей Оцінка способу для досягнення встановлених цілей Причини відмови від альтернативних способів.
Аргументи щодо переваги обраного способу
Залишення у чинній редакції нормативного акта з питань ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Не вирішує наявної проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей. Цей спосіб є недоцільним, оскільки нині чинна постанова Кабінету Міністрів України залишає незмінним перелік документів, необхідних для здійснення ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Ринковий механізм. Не вирішує наявної проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей. Ринкові механізми не замінюють роль держави у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Обраний спосіб. Вирішує наявну проблему, забезпечує досягнення встановлених цілей. Забезпечує досягнення вказаних вище цілей у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що повністю узгоджується з регуляторним законодавством.

4. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Цим проектом передбачено внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756«Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», необхідних для виконання доручення Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636 та приведення її у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 12 січня 2012 року № 4320-VI (щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати в роботі наркотичні засоби).

Основними заходами розв’язання визначеної проблеми є внесення відповідних змін до нормативно-правового акта.

Вказані механізми забезпечать належне управління організаційними та кваліфікаційними чинниками суб’єктів господарювання, що вплине на ефективність державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Обраний спосіб та визначені механізми досягнення цілей державного регулювання побудовані на основних принципах регуляторної політики та на основних принципах державного нагляду (контролю) з урахуванням принципів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і вимог щодо забезпечення безпеки держави, суспільства, громадянина.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», вирішить такі питання:

  • приведення нормативно-правових актів, які регулюють питання у сфері обігу наркотичних заходів, психотропних речовин і прекурсорів, у відповідність до вимог законів України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати в роботі наркотичні засоби);
  • виконання доручення Прем’єр-міністра України від 13.04.2011 № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636;
  • спрощення діяльності суб’єктів господарювання при підготовці та поданні документів для ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • оскільки виконання вимог проекту є обов’язковим згідно із законодавством, то суб’єкти господарювання набувають для себе позитивних результатів.

Позитивними чинниками, що можуть сприяти досягненню визначених цілей, є те, що наявна тепер у державі сфера обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є досить розвинутою і дає змогу ефективно впроваджувати нормативно-правові акти, зокрема регуляторні. Крім того, впровадження регуляторних норм проекту не потребує від державних органів додаткових витрат.

Негативних чинників проект не несе.

Органи державної влади, суб’єкти господарювання мають достатньо можливостей щодо впровадження та виконання регуляторних вимог проекту.

Вплив зовнішніх факторів (вимог міжнародних стандартів та документів СОТ) на дію акта відсутній, тому що положення проекту розроблено з урахуванням принципу узгодженості та гармонізації законодавства України з міжнародними документами.

Прийняття та оприлюднення проекту в установленому порядку забезпечить доведення його положень до відома відповідних суб’єктів господарювання. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання буде достатній для усвідомлення та виконання норм проекту.

Державний нагляд і контроль за додержанням вимог регуляторних положень проекту будуть здійснюватися центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» з урахуванням положень Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікуваним результатом прийняття регуляторного акта є скорочення кількості документів, необхідних для одержання ліцензій, не допускаючи запровадження подання будь-яких паперових витягів (довідок) з державних реєстрів, інших державних автоматизованих систем зберігання та обробки даних.

Прийняття регуляторного акта сприятиме спрощенню діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, гарантом якої відповідно до законодавства є держава.

Результати проведеного у простій формі аналізу вигод та витрат, що матимуть місце при впровадженні проекту, наведено в таблиці 2.

Таблиця 2.

Перелік очікуваних позитивних і негативних факторів (вигод і витрат), що матимуть місце при впровадженні проекту нормативно-правового акта

Суб’єкти відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Витрати Вигоди
Держава (органи державної влади). Витрати, пов’язані із забезпеченням надання адміністративних послуг (залишаються на рівні наявних тепер).
Витрати на виконання вимог при здійсненні діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів(залишаються на рівні наявних тепер).
Упорядкована й чітко визначена компетенція органів державної влади при здійсненні регуляторних функцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Чітко визначений перелік документів, необхідних для проведення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Суб’єкт господарювання захищений від вимог органів влади, що невизначені законодавством.
Суб’єкти господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Витрати на отримання ліцензії (залишаються на рівні наявних тепер). Спрощення відносин між суб’єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, органом ліцензування та державними органами, на які покладено контрольні функції.
Конкретизація та диференціація вимог до суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Громадяни. Немає. Немає.

Прийняття проекту сприятиме упорядкуванню відносин між суб’єктами сфери обігу наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів.

7. Термін дії акта

Термін дії акта не обмежений у часі, оскільки необхідність державного регулювання сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є постійною функцією, що обумовлюється потребою у забезпеченні безпеки громадян, суспільства та держави.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

8.1. Розміри надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не змінюються, оскільки законодавством не передбачено справляння плати за видачу висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження господарської діяльності із зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та дозволу Міністерства внутрішніх справ України на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

8.2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта становить у середньому приблизно 1000 на рік.

8.3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, не зміниться, оскільки законодавством непередбачено справляння плати за видачу висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил та дозволу Міністерства внутрішніх справ України на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів.

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, скоротиться у зв’язку зі зменшенням кількості документів, надання яких необхідно для отримання ліцензії.

8.4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, оскільки проект акта розміщено на офіційному сайті ДСКН України.

8.5. Серед показників результативності регуляторного акта також є:

зменшення суб’єктами господарювання витрат часу на збір документів, необхідних для одержання ліцензії;

зменшення витрат часу на визначення переліку документів, необхідних для одержання ліцензії.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та організації проведення їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, зазначені питання буде врегульовано шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, в тому числі в разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку. Установлені кількісні і якісні значення показників результативності порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися Державною службою України з контролю за наркотиками протягом усього терміну його чинності, шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до ДСКН України.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державною службою України з контролю за наркотиками.

В.о. Голови Державної служби України
контролю за наркотиками
В. Гошовський
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті