Наказ МОЗ України від 30.08.2001 р. № 349

Наказ

Міністерства охорони здоров’я України

від 30.08.2001 р. № 349

Про затвердження порядку використання бюджетних асигнувань на централізовані заходи у сфері охорони здоров’я

З метою удосконалення механізму використання бюджетних асигнувань, передбачених в Державному бюджеті України на централізовані заходи у сфері охорони здоров’я

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок використання бюджетних асигнувань на централізовані заходи у сфері охорони здоров’я.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр В.Ф. Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони
здоров’я України
від 30.08.2001 № 349

ПОРЯДОК
використання бюджетних асигнувань на централізовані заходи у сфері охорони здоров’я (КФК 081000)

1. Загальні положення

1.1 Цей порядок визначає механізм використання бюджетних асигнувань, що передбачаються Міністерству охорони здоров’я в Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік на централізовані заходи, а також обліку, звітності та контролю за використанням зазначених коштів.

1.2 До централізованих заходів відносяться:

  • заходи по забезпеченню окремих загальнодержавних та комунальних закладів охорони здоров’я окремими видами медикаментів, виробів медичного призначення та медичного обладнання, які мають вирішальне або першочергове значення у вирішенні існуючих проблем профілактики та лікування окремих видів захворювань, і забезпечення якими повинно гарантуватись на державному рівні;
  • невідкладні роботи по зміцненню матеріально-технічної бази окремих загальнодержавних та комунальних закладів охорони здоров’я, проведення яких через недостатність коштів у відповідних бюджетах потребують фінансової допомоги за рахунок коштів Державного бюджету України;
  • заходи, що здійснюються в рамках затверджених цільових програм з охорони здоров’я, фінансування яких передбачено за рахунок коштів Державного бюджету України;
  • інші окремі заходи, спрямовані на поліпшення якості надання медичних послуг окремими загальнодержавними та комунальними закладами охорони здоров’я, виконання яких передбачено відповідними дорученнями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

Конкретний перелік централізованих заходів на кожний рік та обсяги асигнувань на їх фінансування визначається щорічно в процесі формування відповідних показників проекту Державного бюджету України по видатках на охорону здоров’я в межах граничних обсягів видатків, доведених Міністерству охорони здоров’я.

2. Порядок планування та використання бюджетних асигнувань на централізовані заходи у сфері охорони здоров’я

2.1 В процесі підготовки бюджетного запиту Міністерства охорони здоров’я на відповідний рік структурні підрозділи Міністерства у визначений термін подають до Головного управління економіки пропозиції щодо включення до інших заходів у сфері охорони здоров’я переліку централізованих заходів та програм, а також заходів, визначених з урахуванням окремих доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, пропозицій Міністра охорони здоров’я АР Крим, начальників управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з економічними розрахунками та обгрунтуваннями доцільності їх здійснення за рахунок коштів Державного бюджету.

Термін подання вказаних матеріалів визначається наказом МОЗ щодо підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

2.2 Головне управління економіки узагальнює зазначені в п.2.1 пропозиції та подає їх на розгляд робочій групі МОЗ з опрацювання питань проекту Державного бюджету України на відповідний рік для обговорення та визначення конкретних заходів і обсягів асигнувань на їх виконання та прийняття остаточного рішення щодо включення їх до переліку зазначених заходів.

2.3 Після затвердження Державного бюджету України у встановленому чинним законодавством порядку затверджуються кошториси видатків на проведення централізованих заходів у сфері охорони здоров’я.

2.4 Протягом бюджетного року зазначені кошти витрачаються за бюджетними призначеннями та затвердженими кошторисами доходів і видатків за функціональною та економічною класифікацією видатків бюджету. Використання асигнувань на централізовані заходи, як правило, здійснюється шляхом оплати Міністерством охорони здоров’я лікарських засобів, виробів медичного призначення та інших товарно-матеріальних цінностей, що закуповуються для потреб закладів охорони здоров’я і які в подальшому безоплатно передаються відповідним органам (установам) охорони здоров’я. Робота по здійсненню вказаних закупок здійснюється відповідно до наказів МОЗ щодо організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт, послуг. В окремих випадках, коли оплата відповідних товарів, робіт, послуг для загальнодержавних та комунальних закладів охорони здоров’я Міністерством охорони здоров’я технічно неможлива (оплата невідкладних робіт по капітальному ремонту і т.і.), необхідні обсяги коштів передаються відповідним закладам (органам державного управління) згідно з діючою нормативно-законодавчою базою.

2.5 В разі надходжень окремих доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також у випадках інших непередбачених ситуацій, пов’язаних з функціонуванням закладів охорони здоров’я, у встановленому порядку здійснюється перерозподіл асигнувань.

2.6 Внесення змін до плану асигнувань та кошторису доходів та видатків на централізовані заходи здійснюється згідно з чинним законодавством.

2.7 Здійснення видатків на виконання зазначених заходів та оплата відповідних рахунків розпорядниками коштів проводиться згідно з вимогами наказу Державного казначейства України від 22.01.2001 № 3 «Про затвердження Порядку касового виконання державного бюджету за видатками».

3. Облік, звітність і контроль за використанням коштів на виконання інших заходів у сфері охорони здоров’я

3.1 Бухгалтерський облік коштів на централізовані заходи здійснюється у загальному порядку, згідно з існуючими нормативними актами.

3.2 Фінансова звітність подається в межах термінів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» та згідно з вимогами наказу Держказначейства України від 03.04.2001 № 48 «Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2001 році квартальних звітів установами й організаціями, що отримують кошти з державного бюджету» та від 22.02.2001 № 23 «Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2001 році місячної звітності установами й організаціями, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів».

3.3 Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також заклади, що підпорядковані МОЗ, подають до профільних управлінь МОЗ щоквартально до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, звіт щодо фактичного використання поставлених товарів, робіт та послуг згідно з формою, зазначеною в наказі МОЗ щодо організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт, послуг.

Начальник Головного управління економіки М.Г. Вовк
В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності В.І. Терещенко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті