Проект змін до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»

01 Березня 2012 3:50 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення доповнень до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо забезпечення оптимального йодного харчування

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розробка та прийняття законопроекту обумовлена необхідністю збереження здоров’я, інтелектуального потенціалу громадян України, що втрачає Україна через йододефіцит і потребами економічного розвитку суспільства.

Україна розташована у зоні природного йододефіциту. Він зумовлений низьким вмістом йоду в ґрунті й воді, а відповідно — у продуктах харчування місцевого походження: рослинах, м’ясі та молоці тварин. Сьогодні дефіцит йоду відчуває близько 70% населення України. Щоденна нестача кількох десятків мікрограмів йоду в харчуванні може призвести до незворотних порушень розвитку і функціонування організму людини.

Невирішеність до цього часу на державному рівні питання про компенсацію природного дефіциту йоду в масштабах країни створює умови для невідворотної деградації суспільства через те, що:

  • недостатнє споживання йоду молодими жінками знижує їхню здатність мати дітей. Якщо все-таки вдається завагітніти, брак йоду в організмі жінки провокує викиди й мертвонародження, формує вади фізичного і психічного розвитку майбутньої дитини — аж до кретинізму. Навіть легкий дефіцит йоду в організмі матері не дає реалізуватися інтелектуальним можливостям дитини, закладеним на генетичному рівні;
  • в умовах нестачі йоду діти швидко втомлюються й виснажуються. Їм важко зосереджувати увагу, аналізувати і запам’ятовувати інформацію, отримувати нові знання і навички;
  • для дорослої людини брак йоду в організмі означає ослаблення імунітету, швидку втомлюваність, погіршення пам’яті і в результаті — значне зниження працездатності, яка необхідна для власного розвитку, повноцінного життя;
  • харчування із вживанням йодованої солі покриває дефіцит йоду і не перевищує оптимального рівня надходження його в організм. Йод, що не використовується щитоподібною залозою, виводиться із сечею.

В результаті йодного дефіциту і внаслідок зниження продуктивності праці Україна щорічно втрачає 36,5 млн. дол. США, про свідчать дослідження Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ), Глобального альянсу з поліпшення харчування (GAIN) і Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Це становить 5,7 мільйонів робочих днів щорічно (розрахунки здійснено у 2006 році, перерахунок в умовах економічної кризи і девальвації долара не проводився).

Прогнозована користь запровадження оптимального йодного харчування в Україні становитиме біля 205 млн.дол.США за 10 років (припущення, що 90% населення вживатимуть йодовану сіль і економія від втрат продуктивності праці становитиме принаймні 80% від розрахункових 36,5 млн. дол. США). При цьому враховується, що користь зростатиме поступово і сягне максимального значення на п’ятий рік впровадження.

Соляна промисловість України має необхідний потенціал, щоб цілком забезпечити йодованою сіллю населення та харчову промисловість країни. На сьогодні виробництво солі складає близько 3 млн. тонн на рік, і експортується більш ніж у 20 країн світу.

Результати дослідження згаданих міжнародних організацій «Загальне йодування солі в Центральній і Східній Європі і Співдружності Незалежних Держав» також переконливо свідчать, що країни регіону, де протягом 2000-2009рр. було прийнято законодавство щодо загального йодування солі, включаючи сіль для харчової промисловості, досягли значно більших успіхів, ніж ті держави, що обмежились лише запровадженням вимог реалізації йодованої солі у роздрібній торгівлі. В результаті економічного розвитку в країнах регіону постійно збільшується доля йоду, отриманого населенням із готових продуктів харчування, таких як хліб, м’ясо, сир і молочні продукти. Досвід Сербії, Казахстану і Білорусі свідчить, що співпраця виробників і постачальників йодованій солі з підприємствами харчової промисловості в поєднанні з освітньо-інформативними заходами визначає успіх у подоланні йододефіциту і усунення пов’язаних з ним порушень інтелектуального розвитку населення.

Таким чином, законопроектом передбачається впровадження в Україні нормативно-правового механізму оптимального йодного харчування шляхом обов’язкового викорстання йодованої солі у харчовій промисловості, закладах громадського харчування та її реалізації у роздрібній торгівлі.

Слід також врахувати, що в Україні тривалий час проводиться широка освітньо-інформаційна робота щодо необхідності запровадження оптимального йодного харчування на основі споживання йодованої солі, яка підтримується видатними науковцями у сфері охорони здоров’я, харчової промисловості, а також багатьма громадськими організаціями.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Основною метою прийняття запропонованого Закону України є запровадження на законодавчому рівні вимог щодо забезпечення оптимального йодного харчування, шляхом використання йодованої солі у харчовій промисловості і у сфері громадського харчування, переважної її реалізації у роздрібній торгівлі як основи профілактики подолання природного йододефіциту.

Забезпечення оптимального йодного харчування на основі вживання населенням йодованої кухонної солі має стати основою безпечного, ефективного і дешевого засобу для відведення інтелектуальної катастрофи в Україні, ефективним механізмом подолання фінансвоих, економічних і соціальних збитків, яких зазнає економіка держави і суспільство внаслідок захворювань, пов’язаних з йододефіцитом.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроект доповнює Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» статтею 27-1 «Вимоги до виробництва харчових продуктів для забезпечення оптимального йодного харчування», що впорядковує нормативно-правові основи забезпечення оптимального йодного харчування через запровадження застосування йодованої кухонної солі у сферах харчової промисловості і громадському харчуванні, реалізації її у роздрібній торгівлі з метою отримання населенням необхідної кількості йоду із готових продуктів харчування, таких як хліб, м’ясо, сир і молочні продукти тощо для подолання природного йододефіциту. Законопроектом також вносяться відповідні доповнення до статті 20 зазначеного закону стосовно особливостей роздрібної торгівлі йодованою кухонною сіллю.

4. Стан нормативно-правової бази

У даній сфері регулювання діє Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів».

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

Прогнозована користь (прогнозований ефект) запровадження оптимального йодного харчування в Україні становитиме біля 205 млн. дол. США за 10 років (припущення, що 90% населення вживатимуть йодовану сіль і економія від втрат продуктивності праці становитиме принаймні 80% від розрахункових 36,5 млн. дол. США).

6. Прогноз соціально — економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття Закону України «Про внесення доповнень до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо забезпечення оптимального йодного харчування» сприятиме поліпшенню загального здоров’я громадян, усуненню загрози інтелектуальної катастрофи в Україні, збільшенню народжуваності здорових дітей, підвищенню продуктивності праці дорослого населення країни, зменшенню навантаження на Державний бюджет і покращенню економічних і соціальних показників.

Народні депутати України І.А. Горіна
Р.П. Князевич

Проект вноситься
народними депутатами України
І.А. Горіною
Р.П. Князевичем

 

Закон УкраЇни
Про внесення доповнень до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо забезпечення оптимального йодного харчування

З метою сприяння економічному розвитку суспільства, та стимулювання і забезпечення оптимального йодного харчування населення України на основі використання йодованої кухонної солі та інших заходів

Верховна Рада України постановляє:

I. У Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів:

1) у статті 1:

у абзаці 89 (визначення терміну «поживна цінність») після слова «солі» доповнити словами «включаючи йодовану кухонну сіль»;

у абзаці 116 (визначення терміну «харчовий продукт (їжа)») після слів «включаючи воду», доповнити словами «сіль (в тому числі йодовану кухонну)»;

доповнити абзацом 124 такого змісту:

«оптимальне йодне харчування — отримання необхідної кількості йоду в раціоні харчування людини шляхом вживання харчових продуктів (їжі), що вироблені з обов’язковим використанням йодованої кухонної солі»;

2) статтю 20 доповнити новою частиною 7 такого змісту:

«Продавці (постачальники) кухонної солі забезпечують реалізацію у торговельній мережі (роздрібній торгівлі) йодованої кухонної солі для потреб населення; реалізація нейодованої кухонної солі відбувається у відділах (секціях) закладів роздрібної торгівлі для окремих категорій громадян; реалізація нейодованої кухонної солі без наявності йодованої кухонної солі не допускається.

У випадку відсутності відділів (секцій) у закладах роздрібної торгівлі для окремих категорій громадян, реалізація нейодованої кухонної солі без наявності йодованої кухонної солі не допускається; при реалізації нейодована і йодована кухонна сіль мають бути розташовані на одному торговельному місці (полиці), при цьому марок йодованої солі має бути більше»;

3) доповнити новою статтею 27-1 такого змісту:

Стаття 27-1. Вимоги до виробництва харчових продуктів для забезпечення оптимального йодного харчування

З метою забезпечення оптимального йодного харчування:

кухонна сіль, яка надходить для потреб харчової промисловості (за виключенням переробки океанічної риби та морепродуктів) має бути збагачена йодом відповідно до вимог стандартів та технічних регламентів;

в раціоні харчування організованих дитячих колективів, лікувально-профілактичних закладів, особового складу військових формувань, органів внутрішніх справ, органів і установ системи виконання покарань, а також в інших мережах громадського харчування використовується йодована кухонна сіль;

харчові продукти для спеціального дієтичного споживання повинні враховувати вимоги оптимального йодного харчування;

нові технології виробництва продуктів харчування розробляються з урахуванням вимоги забезпечення оптимального йодного харчування»;

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону:

1) привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України В. Литвин

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення доповнень до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо забезпечення оптимального йодного харчування

Чинна редакція Запропонована редакція
Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»
Стаття 1. Терміни та їх визначення Стаття 1. Терміни та їх визначення
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

поживна цінність — усі основні природні компоненти харчового продукту, включаючи вуглеводи, білки, жири, вітаміни, мінерали та солі;

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:поживна цінність — усі основні природні компоненти харчового продукту, включаючи вуглеводи, білки, жири, вітаміни, мінерали та солі, включаючи йодовану кухонну сіль;
харчовий продукт (їжа) — будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи сільськогосподарську продукцію, необроблений, напівоброблений або оброблений), призначений для споживання людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та будь-яку іншу речовину, включаючи воду, які навмисно включені до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки; харчовий продукт (їжа) — будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи сільськогосподарську продукцію, необроблений, напівоброблений або оброблений), призначений для споживання людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та будь-яку іншу речовину, включаючи воду, сіль (в тому числі йодовану кухонну), які навмисно включені до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки;
(абзац відсутній) оптимальне йодне харчування — отримання необхідної кількості йоду в раціоні харчування людини шляхом вживання харчових продуктів (їжі), що вироблені з обов’язковим використанням йодованої кухонної солі.
Стаття 20. Обов’язки виробників та продавців (постачальників) Стаття 20. Обов’язки виробників та продавців (постачальників)
(пункт відсутній) 7. Продавці (постачальники) кухонної солі забезпечують реалізацію у торговельній мережі (роздрібній торгівлі) йодованої кухонної солі для потреб населення; реалізація нейодованої кухонної солі відбувається у відділах (секціях) закладів роздрібної торгівлі для окремих категорій громадян; реалізація нейодованої кухонної солі без наявності йодованої кухонної солі не допускається.

У випадку відсутності відділів (секцій) у закладах роздрібної торгівлі для окремих категорій громадян, реалізація нейодованої кухонної солі без наявності йодованої кухонної солі не допускається; при реалізації нейодована і йодована кухонна сіль мають бути розташовані на одному торговельному місці (полиці), при цьому марок йодованої солі має бути більше.

Стаття відсутня Стаття 27-1. Вимоги до виробництва харчових продуктів для забезпечення оптимального йодного харчування

З метою забезпечення оптимального йодного харчування:кухонна сіль, яка надходить для потреб харчової промисловості (за виключенням переробки океанічної риби та морепродуктів) має бути збагачена йодом відповідно до вимог стандартів та технічних регламентів;

в раціоні харчування організованих дитячих колективів, лікувально-профілактичних закладів, особового складу військових формувань, органів внутрішніх справ, органів і установ системи виконання покарань, а також в інших мережах громадського харчування використовується йодована кухонна сіль;

харчові продукти для спеціального дієтичного споживання повинні враховувати вимоги оптимального йодного харчування;

нові технології виробництва продуктів харчування розробляються з урахуванням вимоги забезпечення оптимального йодного харчування.

Народні депутати України І.А. Горіна
Р.П. Князевич

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті