Роздрібні націнки на лікарські засоби: чи потрібно нове регулювання?

28 лютого поточного року в МОЗ України відбулася робоча нарада щодо встановлення граничних постачальницько-збутових та торговельних надбавок на лікарські засоби та вироби медичного призначення з урахуванням цін на них. Захід пройшов під головуванням Галини Калішенко, заступника міністра охорони здоров’я, за участю представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Антимонопольного комітету України, професійних асоціацій та фармацевтичних підприємств.

Роздрібні націнки на лікарські засоби: чи потрібно нове рулювання?Відкриваючи нараду, Галина Калішенко нагадала, що 17 листопада минулого року в КМУ відбулося розширене засідання під головуванням Прем’єр-міністра Миколи Азарова, присвячене питанням доступності для населення лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Відповідно до п. 8 протокольного рішення розширеного засідання МОЗ було доручено вжити заходів щодо зменшення кількості посередників у ланцюзі поставок лікарських засобів від виробника до кінцевого споживача, а також щодо перегляду граничних постачальницько-збутових і торговельних націнок на препарати. У зв’язку з цим МОЗ України звернулося до провідних операторів фармацевтичного ринку, які займаються поставками лікарських засобів, з метою отримання від них пропозицій з даного питання.

Г. Калішенко повідомила, що МОЗ отримало такі пропозиції від Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), Всеукраїнської громадської організації «Фармацевтична асоціація України», асоціа­ції «Виробники ліків України». Отже, більшість операторів ринку не надіслали пропозицій щодо згаданих питань.

Заступник міністра повідомила, що ЄБА пропонує внести зміни до постанови КМУ від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» у частині, що стосується лікарських засобів вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча 12 грн. за упаковку. Згідно з постановою КМУ від 17 жовтня 2008 р. № 955 такі препарати не підлягають державному регулюванню, крім тих, що закуповуютьс­я за кош­ти державного та місцевих бюджетів. На думку ЄБА, слід урівняти умови цінового регулювання для вітчизняних та імпортних лікарських засобів, оптово-відпускна ціна яких нижча 12 грн. за упаковку.

Всеукраїнська громадська організація «Фармацевтична асоціація України» пропонує принципово новий підхід у вирішенні питання про регулювання цін на лікарські засоби. Зокрема, пропонується на урядовому рівні забезпечити жорстке регулювання рентабельності та ціноутворення для вітчизняних виробників лікарських засобів. На думку цієї асоціації, один і той же препарат вітчизняного виробництва має поставлятися в усі аптеки країни за однаковою ціною. Крім того, пропонується знизити оптово-відпускні ціни до економічно обґрунтованої межі рентабельності виробництва. На кордоні слід здійс­нювати ціновий контроль з тим, щоб імпортери не завищували митну вартість, яка на однакові препарати має бути ідентичною.

Для аптечних підприємств з місячним товарообігом до 600 тис. грн. на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які включені до Національного переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі — Національний перелік), встановити такі граничні роздрібні націнки до закупівельних цін на рік: при закупівельній ціні до 10 грн. націнку не лімітувати; при закупівельній ціні 10–100 грн. пропонуєтьс­я роздрібна націнка 35%; при закупівельній ціні 100–500 грн. пропонується роздрібна націнка 25%; при закупівельній ціні 500 грн. і вище — встановити роздрібну націнку 10%. На лікарські засоби, не включені до Національного переліку, встановити максимальну роздрібну націнку 40%.

Для аптечних установ з місячним товаро­обігом понад 600 тис. грн. пропонується встановити такі граничні роздрібні націнки до закупівельних цін: при закупівельній ціні до 10 грн. націнку не лімітувати; при закупівельній ціні 10–100 грн. пропонується роздрібна націнка 25%; при закупівельній ціні 100–500 грн. пропонується роздрібна націнка 15%; при закупівельній ціні 500 грн. і вище — встановити роздрібну націнку 5%. На лікарські засоби, не включені до Національного переліку, встановити максимальну роздрібну націнку 40%.

Крім того, пропонується встановити такі націнки для вітчизняних і зарубіжних дистриб’юторів: за умови здійснення оплати з відстрочкою до 5 банківських днів незалежно від обсягу закупівель встановити оптову націнку 5% митної або оптово-відпускної ціни виробника; на умовах відстрочки платежу понад 5 банківських днів встановити оптову націнку 10%.

Г. Калішенко повідомила, що минулого року МОЗ проводило моніторинг цінової ситуаці­ї на вітчизняному фармацевтичному ринку і з’ясовувало, що незважаючи на те, що постановою КМУ від 17 жовтня 2008 р № 955 встановлені граничні націнки, деякі аптечні установи не дотримуються дисципліни цін. Тобто, мають місце факти перевищення граничного рівня роздрібних націнок.

Заступник міністра запропонувала представникам асоціацій, які надали пропозиції щодо згаданих питань, прокоментувати їх.

Роздрібні націнки на лікарські засоби: чи потрібно нове рулювання?Василь Дударчук, віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Фармацевтична асоціація України», зауважив, що звинувачувати аптечні підприємств­а у зростанні цін на лікарські засоби некоректно, адже роздрібні націнки на препарати регулюютьс­я державою. Проте ціни виробників знаходяться поза державним регулюванням. Це дає можливість виробникам, зокрема вітчизняним, неконтрольовано підвищувати ціни на свою продукцію.

За словами В. Дударчука, нині можна спостерігати ситуацію, коли в різних аптечних закладах однакові ліки реалізовуються за цінами, які знач­но відрізняються. Це трапляється тому, що постачальники встановлюють різні ціни для аптечних підприємств залежно від обсягу закупівель, термінів оплати тощо. На думку доповідача, така диференціація неприпустима, оскільки вона сприяє зниженню доступності лікарських засобів, зокрема у комунальних аптечних закладах, що розташовані у сільській місцевості та маленьких містах. Такі заклади не можуть дозволити собі закуповувати великі партії товару, отже, постачальники встановлюють для них ціни вищі, ніж для аптечних закладів, які закуповують великі партії.

Крім того, В. Дударчук зауважив, що економічний стан будь-якої аптеки залежить від місця її розташування й асортименту продукції, що переважно реалізується в цьому закладі. Так, наприклад, аптечні пункти при спеціалізованих лікарнях, що налічують 3 працівників, 30 м кв. площі, дають за робочий день 30–50 тис. грн. виручки. У цей же час сільські або соціальні аптеки можуть мати 7–10 тис. виручки за місяць. Також він навів приклад, коли у великому місті дві аптеки розташовані на відстані 100 м одна від одної. В одній з них 1,5–2 млн грн. місячного товаро­обігу, в іншій — 200 тис. грн. Отже, на думку В. Дударчука, доцільно диференціювати розмір граничних роздрібних надбавок залежно від обсягу товарообігу, зокрема, аптекам з невеликим товаро­обігом можна встановити більший розмір націнок.

Підсумовуючи виступ, В. Дударчук зазначив, що реального впливу на ціни можна досягти шляхом регулювання ціноутворення у сегменті виробництва.

Роздрібні націнки на лікарські засоби: чи потрібно нове рулювання?Олена Алексеєва, директор Асоціації «Виробники ліків України», нагадала ситуацію, яка склалася у 2008 р., коли було прийнято постанову КМУ № 955 у її першій редакції. На той час аптеки та дистриб’ютори взагалі перестали закуповувати вітчизняні лікарські засоби. Основна причина цього — низька цінова категорія товару. Нині середньозважена вартість упаковки лікарського засобу вітчизняного виробництва становить близько 9 грн. Отже, буває так, що обмежені націнки на дешеві лікарські засоби не дозволяють навіть відшкодувати логістичні витрати.

Тому Асоціація «Виробники ліків України» пропонувала два альтернативних механізми встановлення націнок, в основу яких було покладено диференціацію розміру націнок залежно від цінової категорії лікарських засобів. При цьому на лікарські засоби, оптово-відпускна ціна яких нижча за 12 грн., пропонувалося не регулювати націнки.

Роздрібні націнки на лікарські засоби: чи потрібно нове рулювання?Оксана Гуленко, директор Всеукраїнської громадської організації «Аптечна професійна асоціація Україн­и», підкреслила, що сьогодні регулюється близько 25% ринку в натуральному вираженні шляхом встановлення граничних націнок. На її думку, таке регулювання достатньо ефективно стримує зростання цін на рівні аптечних закладів, але не впливає на ціни виробників. Вона запропонувала розглянути питання щодо більш жорст­кого регулювання цін на ліки, які закуповують заклади охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів. Тобто, мова йде про ті препарати, які застосовуються при лікуванні онкологічних, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету тощо.

Крім того, О. Гуленко зауважила, що встановлення нових розмірів граничних націнок призведе до певних витрат з боку аптечних підприємст­в, адже буде потрібно сплатити за оновлення програмного забезпечення, а такі продукти недешеві. Чи потягне такий тягар сільська аптека або аптека, що розташована у невеликому місті?

Роздрібні націнки на лікарські засоби: чи потрібно нове рулювання?Володимир Ігнатов, виконавчий директор «AIPM Ukraine», зазначив, що виробники не мають права втручатися у діяльність роздрібного сегменту. Аптечні підприємства мають визначитися, які умови їм необхідні для здійснення господарської діяльності.

За словами доповідача, нині середня роздрібна націнка становить 26%, у кризові часи націнки підвищуються, що дозволяє роздрібній ланці триматися на плаву.

Що стосується виробників, то не треба забувати, що є механізм реєстрації ціни. Виробники, які хочуть брати участь у державних закупівлях, повинні зареєструвати ціни на свої лікарські засоби. Вирішення питання щодо реєстрації цін виробників дозволить уникнути їх неконтрольованого зростання.

Підсумовуючи виступ, В. Ігнатов зауважив, що нині в Україні існує розгалужена аптечна мережа, при цьому обсяг реалізованої роздрібним сегментом продукції набагато менший, ніж він готовий продавати. Тобто, невеликі обсяги продажу спонукають заклади підвищувати націнки. В умовах реімбурсації обсяги продажу збільшуватимуться, і тоді націнка буде знижуватися.

Роздрібні націнки на лікарські засоби: чи потрібно нове рулювання?Андрій Стогній, голова комітету ЄБА з питань охорони здоров’я, звернув увагу на те, що у постанові КМУ від 17 жовт­ня 2008 р. № 955 йде мова про регулювання виробів медичного призначення. Європейська практика свідчить про те, що, як правило, ціни на цю продукцію не регулюються. Отже, слід зважено підійти до питання доцільності реєстрації цін виробників такої продукції.

Підсумовуючи виступ, А. Стогній зазначив, що в країнах ЄС не є предметом цінової регуляції лікарські засоби, що не закуповуються державою, а також, як правило, не є предметом цінової регуляції вироби медичного призначення.

Роздрібні націнки на лікарські засоби: чи потрібно нове рулювання?Тетяна Котляр, голова Громадської ради при Державній службі України з контролю лікарських засобів, зазначила, що протягом останніх 5 років ціни на деякі ліки зросли в декілька разів. Виникає питання: чому в контексті необхідності посилення державного регулювання цін на лікарські засоби держава бере до уваги лише дистриб’юторів та аптечні заклади, в той час коли 80% в ціні товару — це гроші виробника? Отже, держава розуміє виробника, якому слід запроваджувати стандарти GMP, та забуває про те, що аптечні заклади також мають дотримуватися Ліцензійних умов.

 

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Демченко Валерий 03.03.2012 12:43
Цитати из текста: "Для аптечних підприємств з місячним товарообігом до ....." "Для аптечних установ з місячним товаро­обігом". 1.Согласно приказов МОЗ №723 и №385 есть два типа аптечних ЗАВЕДЕНИЙ - "аптечні заклади - аптечні склади (бази), аптеки". 2. Согласно П(с)БУ №1 отчетным периодом для составления финансовой отчетности является календарный год, а в П(с)БУ №3 есть такой термин как ДОХОД (выручка) от реализации... ДАВАЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛА ПРИВЕДЕМ В ПОРЯДОК ТЕРМИНОЛОГИЮ!

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті