Проект наказу МОЗ України «Про внесення зміни до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360»

16 Березня 2012 3:27 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про внесення зміни до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про внесення зміни до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360» (далі — проект наказу).

Проект наказу розроблено відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, та з метою удосконалення порядку виписування рецептів на лікарські засоби.

Проект наказу, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua .

Зауваження та пропозиції приймаються Управлінням розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ України у письмовому або електронному вигляді на адресу:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: Портянко Лариса Володимирівна, тел.: 200-07-93, e-mail: portyanko@moz.gov.ua

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, е-mail: meconomy@me.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу МОЗ України «Про внесення зміни до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено на виконання п. 3.1.6. Галузевої угоди між Міністерством охорони здоров’я України, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та Центральною Радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2011–2013 роки, зареєстрованою у Міністерстві праці та соціальної політики України 04.01.2011 за № 54, з метою поліпшення ситуації із забезпечення населення доступними за ціною та якісними лікарськими засобами шляхом запровадження виписування рецептів на лікарські засоби за міжнародною непатентованою назвою (у разі її наявності), доповнивши вищезазначеною нормою пункт 1.9. Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062 (далі — наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 360).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного проекту наказу є сприяння поліпшенню ситуації із забезпечення населення доступними за ціною та якісними лікарськими засобами.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Закон України «Про лікарські засоби», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 року № 467, наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 360.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього наказу не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Секретаріатом урядового уповноваженого європейського суду з прав людини та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу МОЗ України «Про внесення зміни до наказу МОЗ України від 19.07.2007 № 360» оприлюднено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту наказу дозволить поліпшити ситуацію із забезпечення населення доступними за ціною та якісними лікарськими засобами.

Перший заступник Міністра Р.О. Моісеєнко

ПРОЕКТ

від 16.03.2012 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про внесення зміни до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, та з метою удосконалення порядку виписування рецептів на лікарські засоби

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062 (далі — Правила), таку зміну:

1.1. У пункті 1.9 Правил після слів «назва лікарського засобу» доповнити словами та знаками «та, при наявності, міжнародна непатентована назва».

1.2. У таблиці пункту 1.22 Правил слова “Морфіну гідрохлорид” замінити словом “Морфін”.

2. Управлінню розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністру охорони здоров’я АР Крим, начальникам головних управлінь (управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр
Р.В. Богатирьова

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення зміни до наказу МОЗ України
від 19.07.2005 р. № 360» (далі — проект наказу)

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу розроблено на виконання п. 3.1.6. Галузевої угоди між Міністерством охорони здоров’я України, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та Центральною Радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2011–2013 роки, зареєстрованою у Міністерстві праці та соціальної політики України 04.01.2011 за № 54, з метою поліпшення ситуації із забезпечення населення доступними за ціною та якісними лікарськими засобами шляхом запровадження виписування рецептів на лікарські засоби за міжнародною непатентованою назвою (у разі її наявності), доповнивши вищезазначеною нормою пункт 1.9. Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062 (далі — наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 360).

2. Цілі і завдання прийняття наказу

Метою даного проекту наказу є сприяння поліпшенню ситуації із забезпечення населення доступними за ціною та якісними лікарськими засобами шляхом внесення змін до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України 19.07.2005 № 360.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Перший альтернативний спосіб досягнення мети: залишити діючий наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», але не буде врегульовано наступне питання:

  • не буде поліпшено ситуації із забезпечення населення доступними за ціною та якісними лікарськими засобами.

Другий альтернативний спосіб досягнення мети: внесення відповідних змін до діючого наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», тобто затвердження наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360», при цьому такий варіант є оптимальний тому, що буде врегульовано наступне питання:

  • буде поліпшена ситуація із забезпечення населення доступними за ціною та якісними лікарськими засобами.

Третій альтернативний спосіб досягнення мети: розробка та прийняття наказу МОЗ України «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» не є оптимальний тому, що по обсягу внесені зміни не значні і викладення наказу в новій редакції не потребують.

Таким чином найбільш прийнятним із запропонованих альтернативних способів досягнення цілей є другий, тобто прийняття запропонованого проекту наказу МОЗ України «Про внесення зміни до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360».

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Проектом наказу передбачається запровадження виписування рецептів на лікарські засоби за міжнародною непатентованою назвою (у разі її наявності) шляхом доповнення вищезазначеною нормою пункт 1.9. Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оскільки пунктом 3 наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062, встановлено, що:

контроль за правилами виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядком зберігання та обліком рецептурних бланків здійснює МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, головні управління (управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, то у разі прийняття регуляторного акта, він буде виконуватись.

6. Очікувані результати

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Запровадження виписування рецептів на лікарські засоби за міжнародною непатентованою назвою (у разі її наявності). Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Запровадження виписування рецептів на лікарські засоби за міжнародною непатентованою назвою (у разі її наявності). Додаткові витрати суб’єктів господарювання не виникнуть
Сфера інтересів громадян
Запровадження виписування рецептів на лікарські засоби за міжнародною непатентованою назвою (у разі її наявності). Додаткові витрати громадян відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії проекту акта необмежений (безтерміновий).

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

  • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів — не передбачено, оскільки дія акта не передбачає надходжень;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткових витрат та часу не передбачається;
  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на всі заклади охорони здоров’я, незалежно від форм власності і підпорядкування та суб’єктів господарської діяльності, що займаються медичною практикою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — вище-середнього. Проект Наказу знаходився на сайті Міністерства охорони здоров’я України для проходження процедури громадського обговорення. Після набуття чинності наказ буде опубліковано в щотижневику «Аптека» та в газеті «Урядовий кур’єр».

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись по показникам результативності регуляторного акта МОЗ АР Крим, головними управліннями (управліннями) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Строк виконання заходів повторного відстеження результативності регуляторного акта не більше ніж сорок п’ять робочих днів.

Перший заступник Міністра Р.О. Моісеєнко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті