Перелік наукових заходів на квітень 2012 р.

З’ЇЗДИ

5–6 квітня, Київ

III з’їзд «Невідкладні стани в медичній практиці»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України.

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел.: (044) 456-50-80.

КОНГРЕСИ

19–20 квітня, Київ

II конгрес Асоціації ендокринологів України «Пріоритетні питання розвитку клінічної ендокринології в Україні на сучасному етапі»

Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України».

04114, Київ-114, вул. Вишгородська, 69.

Тел.: (044) 430-36-94, 431-02-04, 431-02-61.

25–27 квітня, Донецьк

LXXIV міжнародний конгрес наукового товариства творчої молоді «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (для молодих вчених)

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України.

83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16.

Тел.: (0622) 95-91-43.

26–27 квітня, Київ

І міжнародний конгрес з перинатальної медицини «Перинатальна медицина: від сімейної амбулаторії до приватної клініки»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України.

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Асоціація «Українське товариство перинатальної медицини». Українська асоціація сімейної медицини.

Тел.: (044) 205-49-83.

СИМПОЗІУМИ

5–6 квітня, Київ

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Наукові та практичні здобутки в гастроентерології з позицій доказової медицини»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел./факс: (044) 432-04-73, тел.: (044) 331-26-78.

5–6 квітня, Київ

Науковий симпозіум з міжнародною участю фахівців з репродуктивної медицини

Буковинський державний медичний університет МОЗ України.

58002, Чернівці, Театральна площа, 2.

Тел.: (0372) 52-68-44.

Українська асоціація репродуктивної медицини.

26–27 квітня, Київ

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Новітні досягнення ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»

Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України».

04050, Київ, вул. П. Майбороди (Мануїльського), 32, корп. 5.

Тел./факс: (044) 483-32-17, 483-76-00.

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії».

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

3–4 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми спадкової та мультифакторіальної патології»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел.: (044) 205-48-13.

4–5 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Наукові засади надання дерматовенерологічної допомоги в сучасних умовах»

Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України».

61057, Харків, вул. Чернишевська, 7/9.

Тел.: (057) 706-32-00, 706-32-04.

5 квітня, Полтава

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні інформаційні технології у вищій медичній освіті»

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

36024, Полтава-24, вул. Шевченка, 23.

Тел.: (05322) 7-17-69, 2-56-84.

5–6 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2012 року

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

01601, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13.

Тел.: (044) 234-45-25.

5–6 квітня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології в педіатричній науці, практиці та освіті», присвячена пам’яті академіка НАМН України Б.Я. Резника

Одеський національний медичний університет МОЗ України.

65082, Одеса, Валіховський провулок, 2.

Тел.: (048) 740-52-49, 723-83-33, 716-56-36.

5–6 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації у діагностиці та лікуванні ЛOP-хвороб»

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022, Харків, просп. Леніна, 4.

Тел.: (057) 705-67-13.

Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України».

01680, Київ, вул. Зоологічна, 3.

Тел.: (044) 483-22-02.

5–6 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід в онкології»

Національний інститут раку МОЗ України.

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43.

Тел./факс: (044) 259-03-19, 257-10-61.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.

61176, Харків, вул. Корчагінців, 58.

Тел./факс: (057) 711-35-56, 711-80-25.

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами.

03680, Київ, вул. Академіка Заболотного, 21.

Тел./факс: (044) 259-67-48.

5–6 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії»

Асоціація хірургів України. Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України».

61103, Харків, в’їзд Балакірева, 1.

Тел.: (057) 349-41-39, 349-41-05.

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022, Харків, просп. Леніна, 4.

Тел.: (057) 372-33-44.

5–6 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «XI київський курс з коронарних реваскуляризацій»

Асоціація кардіологів України.

Асоціація з інтервенційної кардіології.

Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України.

03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5.

Тел.: (044) 275-87-44.

5–6 квітня, Харків

Науково-практична конференція «Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення»

Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України».

61002, Харків, вул. Артема, 10.

Тел./факс: (057) 700-45-39, 700-45-38, тел.: (057) 700-45-42.

10–11 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Довженківські читання: реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження»

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46.

Тел.: (057) 738-42-73, 738-15-36, 738-40-83.

11 квітня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми атеросклерозу»

Одеський національний медичний університет МОЗ України.

65082, Одеса, Валіховський провулок, 2.

Тел.: (048) 725-20-63, 723-83-33, 716-56-36.

12 квітня, Київ

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень»

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України».

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел.: (044) 270-35-59, 270-35-61.

12–13 квітня, Запоріжжя

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми первинної глаукоми та судинної патології органа зору»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26.

Тел: (061) 764-12-44, 766-32-29.

Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20.

Тел.: (061) 766-34-17.

12–13 квітня, Полтава

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні питання ортодонтії»

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

36024, Полтава-24, вул. Шевченка, 23.

Тел.: (05322) 7-05-39.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Інститут стоматології.

04050, Київ, вул. Пимоненка, 10А.

Тел./факс: (044) 246-88-52, тел.: (044) 482-08-52.

12–13 квітня, АР Крим, м. Ялта

Науково-практична конференція «Актуальні питання нефрології»

Державна установа «Інститут нефрології НАМН України».

04050, Київ, вул. Дегтярівська, 17В.

Тел.: (044) 455-93-77, факс: (044) 455-93-87.

Українська асоціація нефрологів.

04050, Київ, вул. Дегтярівська, 17В.

Тел.: (044) 455-93-77.

12–13 квітня, м. Миргород

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої та підліткової ендокринології»

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.

01021, Київ, Кловський узвіз, 13А.

Тел.: (044) 238-76-65.

18–19 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.

61176, Харків, вул. Корчагінців, 58.

Тел.: (050) 615-71-95.

18–19 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «IV київські дерматологічні дні»

Всеукраїнська громадська асоціація «Українська асоціація псоріазу».

04107, Київ, вул. Нагірна, 6/31.

Тел.: (044) 353-11-77.

19–20 квітня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для молодих вчених та студентів)

Одеський національний медичний університет МОЗ України.

65082, Одеса, Валіховський провулок, 2.

Тел.: (048) 728-54-22, 728-50-30, 716-56-36.

19–20 квітня, Харківська обл., с. Березівське

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми множинних та поєднаних пошкоджень»

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022, Харків, просп. Леніна, 4.

Тел.: (057) 343-04-11, 705-67-15.

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація травматології та остеосинтезу».

01044, Київ, вул. Воровського, 27.

Тел.: (044) 200-01-17.

19–20 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої анестезіології»

Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

01135, Київ, вул. Чорновола, 28/1.

Тел.: (044) 206-50-23, 284-03-11.

19–20 квітня, Харків

Науково-практична конференція «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (для молодих вчених та студентів)

Національний фармацевтичний університет МОЗ України.

61002, Харків, вул. Пушкінська, 53.

Тел.: (057) 706-30-71.

19–20 квітня, Донецьк

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної, соціальної та судової психіатрії в Україні»

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46.

Тел.: (057) 738-40-83.

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.

04080, Київ, вул. Фрунзе, 103.

Тел.: (044) 468-32-15.

Обласна клінічна психоневрологічна лікарня, Медико-психологічний центр.

83049, Донецьк, вул. Великоновоселківська, 200.

Тел.: (0622) 77-17-75, (062) 348-22-50.

19–20 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної діабетології»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України.

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Українська діабетологічна асоціація.

04053, Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 22.

Тел.: (044) 272-62-52.

19–20 квітня, Харків

Науково-практична конференція «Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб»

Державна установа «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України».

61039, Харків, просп. Постишева, 2А.

Тел.: (057) 370-28-18, 373-90-32, 373-90-03, 373-90-09.

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

19–20 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ангіологія і судинна хірургія сьогодні», присвячена пам’яті Сухарєва

Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України».

03680, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30.

Тел.: (044) 497-50-65, 454-20-28.

19–20 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення та перспективи у лікуванні серцевої недостатності»

Асоціація кардіологів України. Українська асоціація фахівців з серцевої недостатності. Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України.

03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5.

Тел.: (044) 275-53-87, 275-66-22.

19–20 квітня, Запоріжжя

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медицина і фармація XXI століття — крок у майбутнє»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26.

Тел.: (0612) 24-64-70, 34-27-41.

24 квітня, Донецька обл., м. Костянтинівка

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Кріотерапія: безпечні технології застосування»

Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України».

85110, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. О. Невського, 14.

Тел./факс: (06272) 2-55-00.

24–25 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку лабораторної медицини»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України.

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини.

Тел.: (044) 409-20-75.

25–26 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми клінічної та фундаментальної медицини» (для молодих вчених та студентів)
International scientific interdisciplinary conference — ISIC
Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022, Харків, просп. Леніна, 4.

Тел.: (057) 705-07-09.

25–26 квітня, АР Крим, м. Судак

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вікові аспекти неврології»

Державна установа «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».

04114, Київ, вул. Вишгородська, 67.

Тел./факс: (044) 430-40-27.

26–27 квітня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології реабілітації в санаторно- курортній справі» (для молодих вчених)

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України.

65014, Одеса, провулок Лермонтовський, 6.

Тел.: (048) 728-06-53.

26–27 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти раціонального харчування»

Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут харчування».

01042, Київ, вул. Чигоріна, 18.

Тел.: (044) 284-51-21.

26–27 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Політравма — сучасна концепція надання медичної допомоги»

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України.

02660, Київ, вул. Братиславська, 3.

Тел.: (044) 518-57-08.

Українська військово-медична академія МОЗ України.

02660, Київ, вул. Братиславська, 3.

Тел.: (044) 518-57-45, 521 -84-67.

26–27 квітня, м. Ужгород

Науково-практична конференція «Актуальні питання офтальмології»

Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України».

65061, Одеса, Французький бульвар, 49/51.

Тел.: (048) 776-04-35, 729-84-90, (0482) 63-63-16.

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» МОН України.

88018, Ужгород, вул. Капуніанська, 22.

Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака.

Тел.: (03122) 3-42-44, (0312) 61-21-97.

26–27 квітня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в пародонтології»

Державна установа «Інститут стоматології НАМН України».

65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11.

Тел./факс: (048) 728-24-60, 728-24-84.

Одеський національний медичний університет МОЗ України.

65082, Одеса, Валіховський провулок, 2.

Тел.: (048) 746-56-71, 728-54-12.

26–27 квітня, Дніпро­петровськ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної хірургії»

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9.

Тел.: (0562) 31-22-51.

Асоціація хірургів України.

Головне управління охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Асоціація хірургів Дніпропетровської області.

Міська клінічна лікарня №6.

49037, Дніпропетровськ, вул. Батумська, 13.

Тел.: (0562) 34-41-88.

26–27 квітня, Тернопіль

Науково-практична конференція «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних закладах III-IV рівнів акредитації»

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1.

Тел.: (0352) 52-72-69.

ВИСТАВКИ

3–6 квітня, Київ

LVII міжнародна спеціалізована виставка «МЕДВІН: СтоматСалон»

Стоматологічне обладнання, інструменти та матеріали, сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології.

Київ, вул. Салютна, 2Б. Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза».

ПП «МЕДВІН».

04205, Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12Е, офіс «МЕДВІН».

Тел./факс: (044) 501-03-42, 501-03-44, 501-03-66.

18–20 квітня, Донецьк

XVIII спеціалізована виставка з міжнародною участю «МЕДВІН: Стоматологія»

Стоматологічне обладнання, інструменти та матеріали, сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології.

Донецьк, просп. Ілліча, 16.

Донецький національний медичний університет МОЗ України.

ПП «МЕДВІН».

04205, Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12Е, офіс «МЕДВІН».

Тел./факс: (044) 501-03-42, 501-03-44, 501-03-66.

24–25 квітня, Київ

ІІІ форум-виставка «Медична лабораторія»

Комплексне оснащення медичних лабораторій, прилади та обладнання для медичних лабораторій, лабораторні меблі та посуд, хімічні реактиви, витратні матеріали, тест-системи, спецодяг, оснащення мобільних лабораторій, інформаційні технології.

Київ, просп. Академіка Глушкова, 1.

НК «Експоцентр України», павільйон 23 (наука).

ТОВ «Лабораторія маркетингових технологій».

03127, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 100/2.

Тел.: (044) 526-93-09, тел./факс: (044) 526-94-87.

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини.

01042, Київ, вул. Чигоріна, 18.

Тел.: (044) 409-20-75.

24–27 квітня, Одеса

XVII форум-виставка з міжнародною участю «Медицина Півдня України. Стоматологія’2012»

Медичне та стоматологічне обладнання, інструменти та матеріали, сучасні технології лікування і профілактики в практичній медицині та стоматології.

Одеса, вул. Ольгієвська, 2.

Палац спорту Одеського національного медичного університету МОЗ України.

Виставкова компанія «ЛЕОН».

65026, Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, офіс 8.

Тел./факс: (0482) 39-94-44.

ПП «МЕДВІН».

04205, Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12Е, офіс «МЕДВІН».

Тел./факс: (044) 501-03-42, 501-03-44, 501-03-66.

24–27 квітня, Одеса

Спеціалізована виставка з міжнародною участю «Здоров’я, реабілітація, спортивна медицина’2012» (у рамках форум-виставки «Медицина Півдня України. Стоматологія’2012»)

Тренажери й устаткування для фізичної реабілітації, бальнеології, фізіотерапевтичних кабінетів і залів ЛФК, ортопедичне устаткування, спеціальні харчові продукти для спортсменів та корекції маси тіла.

Виставкова компанія «ЛЕОН».

65026, Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, офіс 8.

Тел./факс: (0482) 39-94-44.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті