Перелік наукових заходів на квітень 2014 р.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ЗАХОДІВ НА  квітень 2014 р.

З’ЇЗДИ

10–11 квітня, Київ

ІІІ з’їзд ВАПРЕХ «Актуальні питання пластичної реконструктивної та естетичної хірургії»

Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів.

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3.

Тел./факс: +38 (044) 483-34-96.

КОНГРЕСИ

1–3 квітня, Київ

VI національний медичний конгрес «Людина та Ліки — Україна»

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».

03150, м. Київ, вул. Боженко, 86Е, 4.

Тел./факс: +38 (044) 200-14-73.

2–4 квітня, Чернівці

Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих вчених «Сучасні аспекти медицини і фармації»

Буковинський державний медичний університет МОЗ України.

58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2.

Тел.: +38 (050) 581-12-26.

15–17 квітня, Київ

ІІІ міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику здоров’я України»

Національна академія медичних наук України.

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53.

Тел.: +38 (044) 526-92-89, 486-24-02.

17–18 квітня, Євпаторія

XIV міжнародний конгрес фізіотерапевтів і курортологів Автономної Республіки Крим «Актуальні питання медичної та реабілітації, фізіотерапії і курортології»

Міністерство курортів та туризму.

АРК, м. Сімферополь, вул. Кірова, 13.

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгіївського МОЗ України.

м. Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7.

Тел.: +38 (065) 229-48-88, 696-26-11.

23–25 квітня, Донецьк

76-й міжнародний медичний конгрес наукового товариства творчої молоді «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації»

Донецький національний медичний університет ім. Горького МОЗ України.

83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16.

Тел.: +38 (062) 344-43-14.

СИМПОЗІУМИ

3–4 квітня, Київ

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел.: +38 (044) 456-80-50.

3–4 квітня, Київ

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Поєднана патологія органів травлення в практиці гастроентеролога. Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування». XVI Національна школа гастроентерологів, гематологів України

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел.: +38 (044) 456-80-50.

4 квітня, Львів

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Коморбідні стани у хворих з серцево-судинною патологією: діагностика та лікування»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

Тел.: +38 (044) 440-30-56, 440-99-16.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України.

24–25 квітня, Київ

VI Українсько-Британський науковий симпозіум «Новітні тенденції в сучасній анестезіології та інтенсивній терапії — акцент на проблемах безпеки пацієнта та моніторингу»

Клінічна лікарня «Феофанія» державного управління справами.

03680, вул. Заболотного, 21.

Тел.: +38 (044) 259-63-09.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

Тел.: +38 (044) 518-41-57.

24–25 квітня, Івано-Франківськ

Х науково-практичний симпозіум з міжнародною участю «Діагностика і лікування імунодефіцитів у дітей» в рамках Центрально-Східноєвропейської програми «J-project»Всеукраїнська асоціація «Дитяча імунологія».

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел.: +38 (044) 412-26-98.

24 квітня, Харків

Науковий симпозіум «Метаболічний синдром в педіатричній практиці: профілактика, особливості лікування»

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України».

61153, м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А.

Тел.: +38 (057) 262-21-95, факс: +38 (057) 262-41-17.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Малоінвазивні методи лікування урології»

ДУ «Інститут урології НАМН України».

м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 9А.

Тел.: +38 (044) 486-50-54.

2 квітня, Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стандарти діагностики та лікування невідкладних станів в практиці сімейного лікаря»

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України.

79059, м. Львів, вул. Миколайчука, 9.

Тел.: +38 (032) 52-68-49.

Департамент ОЗ ЛОДА.

79005, м. Львів, вул. Конопницької, 3.

Тел.: +38 (032) 275-60-37.

Асоціація сімейних лікарів Львівщини.

Українська Асоціація сімейної медицини.

2–3 квітня, Чернігів

Науково-практична конференція «Проблеми коморбідності в кардіології»

ДУ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України.

03680, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5.

Тел.: +38 (044) 249-70-03.

3 квітня, Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові підходи до профілактики, діагностики та лікування легеневих захворювань»

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України.

79066, м. Львів, вул. Зелена, 477.

Тел.: +38 (032) 270-54-83.

Департамент ОЗ ЛОДА.

79005, м. Львів, вул. Конопницької, 3.

Тел.: +38 (032) 275-60-37.

КЗ ЛОР Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр.

79066, м. Львів, вул. Зелена, 477.

Тел.: +38 (032) 270-31-66.

3–4 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультидисциплінарний підхід до лікування захворювань тканин пародонта. Міф або реальність»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел.: +38 (044) 235-63-94, 246-70-66.

3–4 квітня, Харків

Науково-практична конференція «Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи вирішення»

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України».

61002, м. Харків, вул. Артема, 10.

Тел./факс: +38 (057) 700-45-39, 700-45-38, тел.: +38 (067) 576-20-04.

3–4 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Тромбози та емболії у клінічній практиці: діагностика, профілактика, екстрена допомога та реабілітація. Спільна тактика спеціалістів різного профілю»

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

01014, м. Київ, вул. Верхня, 5.

Тел.: +38 (044) 254-68-10; +38 (067) 936-78-20.

3–4 квітня, Тернопіль

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства»

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1.

Тел.: +38 (035) 226-32-34.

3–4 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії»

Асоціація хірургів України

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України».

61003, м. Харків, в’їзд Балакірєва, 1.

Тел.: +38 (057) 349-41-39; 349-41-05.

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022, м. Харків, просп. Леніна, 4.

Тел.: +38 (057) 372-33-44.

3–4 квітня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології та напрями розвитку щелепно-лицевої хірургії»

ДУ «Інститут стоматології НАМН України».

65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11.

Тел.: +38 (048) 728-24-60, тел./факс: +38 (048) 728-24-84.

Одеський національний медичний університет МОЗ України.

Тел.: +38 (048) 746-56-71.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

01061, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13.

Тел./факс: +38 (044) 234-69-75.

3–4 квітня, Черкаси

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи»

ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України».

ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги».

01034, м. Київ, вул. Паторжинського, 4, офіс 8.

Тел./факс: +38 (044) 278-50-12.

Черкаський базовий медичний коледж.

Інститут медсестринства Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

3–4 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Лізосомні хвороби накопичення: клініка, діагностика, лікування»

НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України.

01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1.

Тел.: +38 (044) 236-69-47.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

4-5 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Малоінвазивна хірургія та урологія дитячого віку-2014»

МЦ Універсальна клініка «Оберіг».

03680, м. Київ, вул. Зоологічна, 3, корпус В.

Тел.: +38 (044) 495-62-23.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

7–8 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2014

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13.

Тел.: +38 (044) 234-45-25.

8–9 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Довженківські читання: проблема прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба у лікуванні і лікування за потребою»

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46.

Тел.: +38 (057) 738-33-87, 738-42-73, 738-15-36, 738-40-83.

9–10 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю з нагоди 90-річчя кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13.

Тел.: +38 (044) 234-45-25.

10–11 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Основні напрями реформи і шляхи удосконалення наркологічної допомоги в Україні»

Всеукраїнська наркологічна асоціація.

м. Київ, вул. Червоноткацька, 1/12.

Тел.: +38 (044) 593-66-01.

10–11 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми дитячої анестезіології»

ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України.

01135, м. Київ, вул. Чорновола, 28/1.

Тел.: +38 (044) 238-78-09.

10–11 квітень, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині», присвячена памяті академіка НАМН України Б.Я. Рєзника

Одеський національний медичний університет МОЗ України.

65082, м. Одеса, Валіховський провул., 2.

Тел.: +38 (048) 740-52-49, 723-83-33, 716-56-36.

10–11 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Серцева недостатність: від фундаментальної науки до клінічної практики»

ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» Намн України.

03680, МСП м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5.

Тел.: +38 (044) 275-66-22, 275-53-87, тел./факс: (044) 275-42-09.

Асоціація кардіологів України.

Асоціація фахівців з серцевої недостатності України.

10–11 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вікові аспекти захворювань кістково-м’язової системи»

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».

04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67.

Тел. +38 (044) 431-05-50, тел./факс: +38 (044) 430-41-74.

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61037, м. Харків, просп. Леніна, 4.

Тел.: +38 (057) 707-73-80, тел./факс: +38 (057) 700-41-32.

15 квітня, Київ

Науково-практична конференція «Немедикаментозні методи лікування в нефрології» в рамках міжнародного медичного форуму

ДУ «Інститут нефрології НАМН України».

04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 17В.

Тел.: +38 (044) 285-36-44, тел./факс: +38 (044) 455-93-87.

Українська асоціація нефрологів.

15–16 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармакотерапія інфекційних захворювань»

ДУ «Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України».

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 5.

Тел.: +38 (044) 275-37-11.

Головний військовий медичний клінічний центр «ГВКГ».

15-16 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сьогодення та майбутнє лабораторної медицини» в рамках Міжнародного Медичного Форуму

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел.: +38 (044) 205-49-96, 440-02-48

15–16 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології в сучасній хірургічній практиці»

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

02125, Київ, вул. Петра Запорожця, 26.

Тел.: +38 (044) 540-96-20, +38 (067) 712-68-40.

15–16 квітня, Запоріжжя

Науково-практична конференція «Проблеми впровадження принципів доказової медицини в клінічну педіатрію»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26.

Тел.: +38 (0612) 33-01-25.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

01601, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13.

Тел.: +38 (044) 234-60-63.

16 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми нейромодуляції»

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32.

Тел.: +38 (044) 483-91-98.

Українська асоціація нейрохірургів.

16–17 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Профілактика, діагностика та лікування в практиці сімейного лікаря»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.

61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

Тел.: +38 (050) 615-71-95.

16–17 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології променевих методів дослідження в онкології»

Національний інституту раку МОЗ України.

03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43.

Тел./факс: +38 (044) 2589-03-19, 257-10-61.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.

61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

Тел./факс: +38 (057) 711-35-56, 711-80-25.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами.

03680, м. Київ, вул. акад. Заболотного, 21.

Тел./факс: +38 (044) 259-67-48.

17 квітня, Київ

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень»

ДУ «Національний інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України».

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел.: +38 (044) 270-35-59, 270-35-61.

17–18 квітня, Вінниця

Науково-практична конференція «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб»

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.

Тел.: +38 (0432) 57-05-72; 50-94-91, тел./факс: +38 (0432) 35-45-49.

17–18 квітня, Луганськ

Науково-практична конференція «Сучасні можливості стоматології» (для молодих вчених)

ДЗ «Луганський державний університет» МОЗ України.

91045, м. Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1Г.

Тел.: +38 (050) 275-36-64.

17–18 квітня, Івано-Франківськ

Науково-практична конференція «Коморбідні стани і захворювання: у фокусі особливості лікування»

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України.

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.

Тел.: +38 (034) 252-72-49, 253-79-84, 253-79-84, +38 (067) 343-12-57, +38 (050) 338-85-71, 540-34-35.

17–18 квітня, Запоріжжя

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання наукової і практичної косметології»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26.

Тел.: +38 (061) 224-64-75.

17–18 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного здоров’я молоді»

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13.

Тел.: +38 (044) 234-40-62.

18–19 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні методи діагностики, лікування і реабілітації психічних і соматичних розладів психогенного походження»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.

61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

Тел.: +38 (057) 711-35-56.

КЗОЗ «Харківська обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

22–23 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (для молодих вчених)

Національний фармацевтичний університет МОЗ України.

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

Тел.: +38 (057) 706-30-71.

24–25 квітня, АР Крим, м. Судак

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні стратегії та тактика в нейрогеронтології»

ДУ «Інституту геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».

04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67.

Тел./факс: +38 (044) 430-40-27.

24–25 квітня, Харків

Науково-практична конференція «Персоніфікована терапія психічних розладів: проблеми та рішення»

ДУ «Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46.

Тел.: +38 (057) 738-33-87, 738-32-25, 738-40-83.

24–25 квітня, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для молодих вчених)

Одеський національний медичний університет МОЗ України.

65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2.

Тел.: +38 (048) 728-54-22, 728-50-30, 712-31-43, 716-56-36.

24–25 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів»

Національний інституту раку МОЗ України.

03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43.

Тел.: +38 (044) 257-01-87.

24–25 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «ХІІІ Київський курс по коронарним реваскуляризаціям»

ДУ «ННЦ «Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України

03680, МСП м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5.

Тел.: +38 (044) 275-87-44.

Асоціація кардіологів України.

Асоціація інтервенційних кардіологів.

24–25 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Кріохірургія — досягнення та перспективи розвитку»

Приватний вищий навчальний заклад «Київський Медичний Університет УАНМ».

01004, м. Київ, вул. Толстого, 9.

Тел.: +38 (044) 234-99-92.

Асоціація Кріохірургів України і НАМН України.

Тел.: +38 (044) 234-99-92.

24–25 квітня, Київ

Науково-практична конференція по обговоренню проекту з артеріальної гіпертензії та клінічних настанов з внутрішньої медицини

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

01601, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13.

Тел.: +38 (044) 234-60-63.

Асоціація лікарів-інтерністів України.

03049, Київ, просп. Повітрофлотський, 9.

Тел.: +38 (044) 465-27-33.

Державний експертний центр МОЗ України.

24–25 квітня, Луганськ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання травматології та остеосинтезу»

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України».

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація травматології та остеосинтезу».

01054, Київ, вул. Воровського, 27.

Тел. +38 (044) 486-79-44, 234-73-33.

ДУ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України.

91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1Г.

Тел.: +38 (0642) 57-04-68, 63-02-59.

24–25 квітня, м. Алушта

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної діабетології»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Українська діабетологічна асоціація.

04053, Київ, вул. Смірнова-Ласточкина, 22.

Тел.: +38 (044) 272-62-52.

24–25 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Європейський тиждень імунізації. Попередь. Захисти. Зроби щеплення»

ДУ «Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України».

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 5.

Тел.: +38 (044) 275-37-11.

24–25 квітня, Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: рання діагностика, первинна та вторинна профілактика захворювань внутрішніх органів»

ДУ «Національний інституту терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»

61039, м. Харків, просп. Постишева, 2А.

Тел.: +38 (057) 370-28-18, 378-90-32, 370-61-79, 373-90-28.

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

30 квітня, Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нейрохірургії: сучасні стандарти надання медичної допомоги»

ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України».

49027, м. Дніпропетровськ, провул. Радянський, 1А.

Тел.: +38 (067) 630-89-08.

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація боротьби з інсультом».

02222, м. Київ, а/с 77.

Тел./факс: +38 (044) 558-16-82, тел.: +38 (044) 530-54-89, +38 (067) 465-56-61.

ВИСТАВКИ

1–3 квітня, Львів

V спеціалізована виставка «Стоматологічний ярмарок»

ПрАТ «Гал-ЕКСПО».

79008, Львів, вул. Винниченка, 30.

Тел.: +38 (032) 297-13-69.

1–3 квітня, Львів

ХХ спеціалізована форум-виставка «ГалМЕД: здоров’я та довголіття» (в рамках VI Львівського медичного форуму з міжнародною участю «Здоров’я та довголіття»)

ПрАТ «Гал-ЕКСПО».

79008, Львів, вул. Винниченка, 30.

Тел.: +38 (032) 297-13-69.

2–4 квітня

65-ий міжнародний Київський стоматологічний форум АСУ «МЕДВІН: СтоматСалон»

ПП «МЕДВІН».

04205, Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12Е, офіс «МЕДВІН».

Тел./факс: (044) 501-03-42, 501-03-44,501-03-66.

11–13 квітня, Одеса

ХХ форум-виставка з міжнародною участю «Медицина півдня України 2014» разом з спеціалізованою виставкою «Здоров’я, Реабілітація, Спортивна медицина 2014»

Виставкова компанія «Леон».

65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, офіс 8.

Тел./факс: +38 (048) 743-36-91, 743-66-77.

15–17 квітня, Київ

Міжнародний медичний форум виставка

ТОВ «Лабораторія маркетингових технологій».

03127, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 100/2.

Тел.: +38 (044) 526-90-25, 361-07-21, тел./факс: +38 (044) 526-94-87.

15–17 квітня, Київ

Міжнародна виставка медичного туризму «Healyhcare Travel Expo. Wellness. Spa. Medical»

ТОВ «Лабораторія маркетингових технологій».

03127, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 100/2.

Тел.: +38 (044) 526-93-09, 361-07-21, тел./факс: +38 (044) 526-92-97.

23–25 квітня, Донецьк

22-ий Донецький стоматологічний форум-виставка АСУ «МЕДВІН: Стоматологія»

ПП «МЕДВІН».

04205, Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12Е, офіс «МЕДВІН».

Тел./факс: +38 (044) 501-03-42, 501-03-44,501-03-66.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті