Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України»

30 Березня 2012 10:52 Поділитися

Реєстр. № 10284 від 29.03.2012 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо оподаткування операцій з лікарськими засобами, які містять етиловий спирт)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено на численні звернення суб’єктів господарювання, що працюють у фармацевтичній галузі охорони здоров’я, з приводу відсутності єдиного тлумачення органами Державної митної служби України положень законодавства при митному оформленні лікарських засобів, які містять етиловий спирт.

Так, деякими митними органами при митному оформленні лікарських засобів, що містять в своєму складі етанол як допоміжну речовину, запроваджується класифікація таких препаратів в товарній позиції 2208906900 (інші спиртові дистиляти та інші спиртні напої, одержані шляхом перегонки, та інші напої, що містять спирт, у посудинах місткістю 2 л або менше: напої, що містять спирт).

Митне оформлення за вказаною товарною позицією тягне віднесення лікарських засобів до підакцизних товарів.

При цьому ігнорується, що:

1) всі лікарські засоби із вмістом етанолу протягом останніх років неодноразово ввозились під кодом 3004 за УКТЗЕД без будь-яких зауважень щодо їх класифікації;

2) всі лікарські засоби із вмістом етанолу відповідають вимогам пояснень до групи 3004 УКТЗЕД: («Додаткова примітка: Товарна позиція 3004 включає лікарські засоби, виготовлені на основі рослинної сировини, та препарати, виготовлені на основі таких активних речовин, як вітаміни, мінеральні речовини, компоненти амінокислот або жирних кислот, в упаковках для роздрібної торгівлі. Ці препарати класифікують у товарній позиції 3004, якщо вони мають на етикетці, упаковці або в інструкції для користувачів відповідні вказівки: (a) специфічні недуги, хвороби або їх ознаки, для лікування яких цей продукт повинен використовуватися; (b) концентрація активної речовини або речовин; (c) дозування; та (d) спосіб застосування»);

3) нормативна база, що регулює питання класифікації та розмитнення лікарських засобів, не змінювалась.

У результаті популярні унікальні лікарські засоби (серед них краплі або розчини Афлубін, Регідрон, Танакан, Канефрон, Пумпан, Галстена, Сінупрет, Імупрет, Бронхіпрет, Гентос, Мастодіон, Іберогаст та багато інших) ставляться в один ряд з алкогольними напоями: коньяком, бренді, ромом, джином та горілкою.

Крім того, статтею 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів віднесено спирт етиловий і спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, нафтопродукти, скраплений газ, легкові автомобілі, причепи і мотоцикли.

Отже, ліки можуть стати предметом розкоші.

Зазначені спроби співробітників митниці змінити порядок митного оформлення лікарських засобів із вмістом етанолу вже призвели до суттєвих збитків, пов’язаних із затримками транспорту у зоні митного контролю, псуванням лікарських засобів під впливом низької температури повітря, зривом графіку постачання лікарських засобів до закладів охорони здоров’я.

Віднесення ліків до підакцизних товарів призведе до окремої реєстрації фармацевтичних дистрибуторів як платників акцизного податку та неминучого зростання цін на ліки.

Проектом Закону України пропонується внести зміни до статті 215 Податкового кодексу України шляхом доповнення нормою про те, що до підакцизних товарів належать спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, за винятком лікарських засобів, виготовлених на основі рослинної сировини, та препаратів, виготовлених на основі таких активних речовин, як вітаміни, мінеральні речовини, компоненти амінокислот або жирних кислот, в упаковках для роздрібної торгівлі.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного проекту Закону України є доповнення статті 215 Податкового кодексу України нормою про те, що до підакцизних товарів належать спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, за винятком лікарських засобів, виготовлених на основі рослинної сировини, та препаратів, виготовлених на основі таких активних речовин, як вітаміни, мінеральні речовини, компоненти амінокислот або жирних кислот, в упаковках для роздрібної торгівлі.

Прийняття законопроекту у запропонованій редакції дозволить:

 • покращити законодавче регулювання питання щодо митного оформлення лікарських засобів із вмістом етилового спирту;
 • усунути правову колізію і неоднозначне тлумачення законодавства при митному оформленні лікарських засобів із вмістом етилового спирту;
 • створити сприятливі умови для ввезення до України та митного оформлення таких лікарських засобів, безперешкодного забезпечення ними хворих за існуючими цінами.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють зазначені відносини, є Податковий кодекс України, Закон України «Про Митний тариф України», Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Прийняття даного законопроекту внесення змін до інших законів України не потребуватиме.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не впливає на видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих бюджетів.

5. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття даного регуляторного акту підвищить ефективність державного контролю за якістю лікарських засобів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття зазначеного проекту Закону України у даній редакції дозволить:

 • встановити єдині підходи до визначення підакцизних товарів;
 • забезпечити подальше поширення на вітчизняному фармацевтичному ринку унікальних лікарських засобів, що мають стабільний попит і популярність;
 • уникнути підвищення цін на вказані лікарські засоби, їх дефіциту та соціальної напруги;
 • зберегти товарообіг таких лікарських засобів та обсяги надходжень до державного бюджету у вигляді податків та інших обов’язкових платежів;
 • покращити авторитет держави.
Народні депутати України В.М. Горбаль
А.Л. Деркач

ПРОЕКТ

Закон УкраЇни
«Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо оподаткування операцій з лікарськими засобами, які містять етиловий спирт)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України такі зміни:

1) у пункті 215.1 статті 215 абзац другий викласти у такій редакції:

«спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої (крім лікарських засобів за кодами 2208 90 69 00, 2208 90 78 00 згідно з УКТЗЕД (за винятком бальзамів, еліксирів), дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), пиво;»

2) у підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 товарну позицію 2208 викласти у такій редакції:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Опис товару (продукції)
згідно з УКТЗЕД
Одиниці виміру Ставки податку
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (крім лікарських засобів за кодами 2208 90 69 00, 2208 90 78 00 згідно з УКТЗЕД (за винятком бальзамів, еліксирів), дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 45,87

 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Голова Верховної Ради України В. Литвин

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо оподаткування операцій з лікарськими засобами, які містять етиловий спирт)

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект Закону розроблено на численні звернення суб’єктів господарювання, що працюють у фармацевтичній галузі охорони здоров’я, з приводу відсутності єдиного тлумачення органами Державної митної служби України положень законодавства при митному оформленні лікарських засобів, які містять етиловий спирт.

Так, деякими митними органами при митному оформленні лікарських засобів, що містять в своєму складі етанол як допоміжну речовину, запроваджується класифікація таких препаратів в товарній позиції 2208906900 (інші спиртові дистиляти та інші спиртні напої, одержані шляхом перегонки, та інші напої, що містять спирт, у посудинах місткістю 2 л або менше: напої, що містять спирт).

Митне оформлення за вказаною товарною позицією тягне віднесення лікарських засобів до підакцизних товарів.

При цьому ігнорується, що:

1) всі лікарські засоби із вмістом етанолу протягом останніх років неодноразово ввозились під кодом 3004 за УКТЗЕД без будь-яких зауважень щодо їх класифікації;

2) всі лікарські засоби із вмістом етанолу відповідають вимогам пояснень до групи 3004 УКТЗЕД: («Додаткова примітка: Товарна позиція 3004 включає лікарські засоби, виготовлені на основі рослинної сировини, та препарати, виготовлені на основі таких активних речовин, як вітаміни, мінеральні речовини, компоненти амінокислот або жирних кислот, в упаковках для роздрібної торгівлі. Ці препарати класифікують у товарній позиції 3004, якщо вони мають на етикетці, упаковці або в інструкції для користувачів відповідні вказівки: (a) специфічні недуги, хвороби або їх ознаки, для лікування яких цей продукт повинен використовуватися; (b) концентрація активної речовини або речовин; (c) дозування; та (d) спосіб застосування»);

3) нормативна база, що регулює питання класифікації та розмитнення лікарських засобів, не змінювалась.

У результаті популярні унікальні лікарські засоби (серед них краплі або розчини Афлубін, Регідрон, Танакан, Канефрон, Пумпан, Галстена, Сінупрет, Імупрет, Бронхіпрет, Гентос, Мастодіон, Іберогаст та багато інших) ставляться в один ряд з алкогольними напоями: коньяком, бренді, ромом, джином та горілкою.

Крім того, статтею 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів віднесено спирт етиловий і спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, нафтопродукти, скраплений газ, легкові автомобілі, причепи і мотоцикли.

Отже, ліки можуть стати предметом розкоші.

Зазначені спроби співробітників митниці змінити порядок митного оформлення лікарських засобів із вмістом етанолу вже призвели до суттєвих збитків, пов’язаних із затримками транспорту у зоні митного контролю, псуванням лікарських засобів під впливом низької температури повітря, зривом графіку постачання лікарських засобів до закладів охорони здоров’я.

Віднесення ліків до підакцизних товарів призведе до окремої реєстрації фармацевтичних дистрибуторів як платників акцизного податку та неминучого зростання цін на ліки.

Проектом Закону України пропонується внести зміни до статті 215 Податкового кодексу України шляхом доповнення нормою про те, що до підакцизних товарів належать спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, за винятком лікарських засобів, виготовлених на основі рослинної сировини, та препаратів, виготовлених на основі таких активних речовин, як вітаміни, мінеральні речовини, компоненти амінокислот або жирних кислот, в упаковках для роздрібної торгівлі.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Прийняття законопроекту у запропонованій редакції дозволить:

 • покращити законодавче регулювання питання щодо митного оформлення лікарських засобів із вмістом етилового спирту;
 • усунути правову колізію і неоднозначне тлумачення законодавства при митному оформленні лікарських засобів із вмістом етилового спирту;
 • створити сприятливі умови для ввезення до України та митного оформлення таких лікарських засобів, безперешкодного забезпечення ними хворих за існуючими цінами.

3. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Перший альтернативний спосіб — залишити ситуацію без змін. Розв’язання проблеми за першим варіантом призведе до суттєвого підвищення цін на лікарські засоби. Причому, збільшення вартості лікарських препаратів не буде дзеркально відображати суму акцизного збору, так як у дистриб’юторів підвищаться витрати, що у свою чергу буде потребувати залучення кредитних коштів, відсоткові ставки за якими також будуть включені в кінцеву для споживача ціну. І як результат — популярні ліки стануть для 90% українських громадян предметами розкоші нарівні з іншими підакцизними товарами.

Другий альтернативний спосіб (оптимальний) — прийняття розробленого законопроекту дасть змогу уникнути нестачі на фармацевтичному ринку України унікальних лікарських засобів, що мають стабільний попит і популярність, зберегти товарообіг таких лікарських засобів та обсяги надходжень до державного бюджету у вигляді податків та інших обов’язкових платежів, а також підвищення цін на вказані лікарські засоби, їх дефіциту та соціальної напруги.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

Розв‘язати визначену проблему можна лише за допомогою внесення зміни до статті 215 Податкового кодексу України.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Досягнення визначених цілей можливе лише шляхом внесення зміни до статті 215 Податкового кодексу України, а саме: доповнення даної статті нормою про те, що до підакцизних товарів належать спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, за винятком лікарських засобів, виготовлених на основі рослинної сировини, та препаратів, виготовлених на основі таких активних речовин, як вітаміни, мінеральні речовини, компоненти амінокислот або жирних кислот, в упаковках для роздрібної торгівлі.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Сфера
впливу
Вигоди Витрати
Держава

1. Покращення законодавчого регулювання щодо митного оформлення лікарських засобів із вмістом етилового спирту.

2. Надходження до державного бюджету у вигляді податків та інших обов’язкових платежів.

3. Покращення авторитету держави.

Відсутні
Суб’єкти господарювання Створення сприятливих умов для ввезення до України та митного оформлення лікарських засобів, безперешкодного забезпечення ними хворих за існуючими цінами. Відсутні
Населення Забезпечення кінцевого споживача доступними (як щодо цінової, так і щодо асортименту), якісними та безпечними лікарськими засобами. Відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта не обмежений (до моменту прийняття відповідних змін до чинного законодавства України).

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Основним показником прийняття законопроекту є відсутність порушень чинного законодавства України.

Прогнозовані значення показників наступні:

 • розмір надходжень до Державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта — додаткових надходжень не передбачається;
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з обігом лікарських засобів;
 • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткових затрат коштів і часу не передбачається;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — високий, що забезпечується його офіційним оприлюдненням на офіційному сайті Верховної Ради України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Заходи щодо відстеження результативності акта базуються на методиці, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» та здійснюватимуться шляхом аналізу статистичних даних, а саме:

 • базове відстеження здійснюється до набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних;
 • повторне відстеження — здійснюється через рік після набрання чинності акта шляхом аналізу статистичних даних;
 • періодичне відстеження — здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Спеціальне залучення наукових установ не передбачається.

Народні депутати України В.М. Горбаль
А.Л. Деркач

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо оподаткування операцій з лікарськими засобами, які містять етиловий спирт)

ЧИННА РЕДАКЦІЯ Податкового кодексу України ЗАПРОПОНОВАНА РЕДАКЦІЯ

Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку

215.1. До підакцизних товарів належать:

– спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

– тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

– нафтопродукти, скраплений газ;

– автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку

215.1. До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої (крім лікарських засобів за кодами 2208 90 69 00, 2208 90 78 00 згідно з УКТЗЕД (за винятком бальзамів, еліксирів), дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), пиво;

– тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

– нафтопродукти, скраплений газ;

– автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво: 215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

 

Народні депутати України В.М. Горбаль
А.Л. Деркач

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті