Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я України»

05 Квітня 2012 3:38 Поділитися

Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я України»

Державною службою України з контролю за наркотиками розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я України», яким передбачається відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» Кабінет Міністрів України затвердити Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я України.

Зазначений проект розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті ДСКН України www.narko.gov.ua в підрозділі «Проекти нормативно-правових актів для обговорення» розділу «Проекти нормативно-правових актів».

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, інших суб’єктів приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування проекту в письмовому вигляді на адресу: Державна служба України з контролю за наркотиками, 03680, Київ, просп. Червонозоряний, 51, факс: +38 (044) 275-42-87, в електронному вигляді — на адресу: [email protected]

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я України

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я України, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я та Державній службі з контролю за наркотиками у тримісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ПОРЯДОК
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм провадження діяльності закладами охорони здоров’я України всіх форм власності за винятком бюро судово-медичної експертизи (далі — заклади охорони здоров’я) у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789; 2002 р., № 51, ст. 2316; 2010 р., № 40, ст. 1318; 2011 р., № 1, ст. 39; № 24, ст. 992; № 57, ст. 2288; № 79, ст. 2918) (далі — Перелік), і прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби; препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV Переліку, в кількості, що перевищує їх гранично допустиму кількість, встановлену Кабінетом Міністрів України (далі — наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори).

1.2. Заклади охорони здоров’я здійснюють діяльність, пов’язану з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом через територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку (далі — обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів), відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі — Порядок провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), а також інших нормативно-правових актів.

1.3. З метою забезпечення обігу в закладах охорони здоров’я наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, керівником закладу охорони здоров’я призначаються відповідальні особи цього закладу, на яких покладаються функції щодо виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), використання, обліку, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — відповідальні особи).

Із числа відповідальних осіб керівником закладу охорони здоров’я створюються комісії, на які покладаються функції з інвентаризації, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

1.4. При реалізації (відпуску) або прийманні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів закладам охорони здоров’я відповідальна особа зобов’язана дотримуватися вимог встановлених МОЗ.

В усіх випадках, якщо при прийманні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в закладах охорони здоров’я встановлюються нестача, порушення цілісності упаковки, невідповідність кількості місць, зазначених у супровідному документі тощо, створюється комісія і результати приймання оформлюються актом у трьох примірниках, які підписуються членами комісії та затверджується керівником закладу охорони здоров’я.

Один примірник акта залишається у відповідальної особи, другий примірник направляється постачальнику (продавцю) разом з прибутковим документом, третій — передається в бухгалтерію закладу охорони здоров’я. Акт складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

1.5. Закладами охорони здоров’я облік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється:

у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів в журналі за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

на постах відділень лікувально-профілактичних закладів в журналі за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку;

в аптечних закладах в журналі за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку;

в лікувально-профілактичних закладах для виконання призначень лікаря на дому в журналі за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

Журнали обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначені додатками 2–5 до цього Порядку, повинні бути пронумеровані, прошнуровані і завірені підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров’я.

1.6. Документи, визначені додатками 1– 5 до цього Порядку, в закладах охорони здоров’я повинні зберігатися не менше п’яти років, не враховуючи поточного року. Після закінчення строку зберігання документи, зазначені у підпунктах 1.4 та 1.5. цього Порядку, повинні знищуватися шляхом спалювання зі складанням у довільній формі акта про знищення.

1.7. Придбання, зберігання, облік, виписування, знищення рецептурних бланків в лікувально-профілактичних закладах та виписаних на них рецептів в фармацевтичних (аптечних) закладах, здійснюється в порядку встановленому МОЗ.

1.8. У закладах охорони здоров’я, їх структурних підрозділах наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори повинні зберігатися в приміщеннях, що відповідають вимогами до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, встановлених МВС.

Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, що потребують при зберіганні дотримання температурного режиму, можуть зберігатися у приміщеннях, обладнаних відповідно до вимог, встановлених МВС, у холодильниках без сейфа.

1.9. Ключі від сейфів, металевих шаф і приміщень, де зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, та пристрої для пломбування, при їх наявності, повинні зберігатись у відповідальних осіб. Перелік відповідальних осіб, порядок передачі ключів від сейфів, металевих шаф і приміщень, де зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та пристроїв для пломбування, визначаються і затверджуються наказом керівника закладу охорони здоров’я.

1.10. Перелік відповідальних осіб, які допущені до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в закладі охорони здоров’я та їх посадові обов’язки визначаються та затверджуються керівником відповідного закладу, про що зазначені особи повинні бути ознайомлені під особистий підпис. Посадові інструкції складаються на основі цього Порядку.

1.11. Неякісні лікарські засоби, невикористані рештки у відкритих ампулах, флаконах, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, підлягають знищенню в установленому законодавством порядку.

2. Правила обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в фармацевтичних (аптечних) закладах.

2.1. Лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які виготовляються аптечними закладами, повинні відпускатися з аптечних закладів лише в опечатаному вигляді, при цьому на кожній упаковці має бути етикетка із зазначенням назви аптечного закладу, назви наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, номеру і дати аналізу, номеру і дати фасування та підпису особи, яка розфасувала даний лікарський засіб.

Відпуск з аптечних закладів твердих форм лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори, упакованих безпосередньо в папір чи целофан забороняється.

2.2. Фізичним особам наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори відпускаються в порядку встановленому МОЗ.

2.3. Після закінчення кожного місяця відповідальні особи визначені керівником даного аптечного закладу зобов’язані звіряти на перше число наступного місяця фактичну наявність наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів із залишками за журналами обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У разі виявлення відповідальною особою відхилень фактичної наявності наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів від залишків зазначених у журналі згідно з додатком 4 до цього Порядку, керівник фармацевтичного (аптечного) закладу зобов’язаний протягом трьох календарних днів провести у визначеному законодавством порядку інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які обліковуються за цією відповідальною особою.

У випадку, якщо інвентаризацією встановлені лишки або нестачі наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, аптечний заклад зобов’язаний невідкладно повідомити про це правоохоронні органи в порядку, встановленому законодавством.

2.4. В аптечних закладах:

2.4.1. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється в обсягах, що не перевищують місячної потреби закладу в них.

Розрахунок обсягів зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у цілому по закладу, затверджується наказом керівника закладу.

2.4.2. У приміщеннях аптек, де здійснюється діяльність з виготовлення або реалізації (відпуску) наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, вони повинні зберігатися у кількості, що не перевищує їх добової потреби, необхідної для виготовлення лікарських форм або їх реалізації (відпуску).

Після закінчення робочого дня наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з приміщень, де здійснюється діяльність з виготовлення або реалізації (відпуску), повинні переноситися у приміщення аптечних закладів, пристосовані для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2.4.3. Виготовлені в аптеках лікарські засоби, що містять наркотичний засіб, психотропну речовину чи прекурсор, мають бути опечатані, або ж закорковані «під обкатку» (закриття флаконів алюмінієвими ковпачками спеціальним пристроєм) та зберігатися до відпуску в приміщеннях аптечних закладів, передбачених для зберігання цих засобів і речовин.

2.4.4. Наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, виписані разом з іншими інгредієнтами на рецептурному бланку, категорично забороняється відпускати окремо, не в складі виготовлених лікарських засобів.

2.4.5. Виготовлені аптечним закладом за рецептом лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, повинні мати на сигнатурі або етикетці реквізити, що відповідають вимогам, встановленим МОЗ.

3. Правила обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах

3.1. У лікувально-профілактичних закладах (далі — заклади) їх філіях та структурних підрозділах зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється в обсягах, що не перевищують місячної потреби закладу в них.

У відділеннях, на постах та в кабінетах закладів зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів може здійснюватися в обсягах, що не перевищують семиденної потреби в них.

У приймальному відділенні, або іншому відділенні, визначеному керівником закладу, для надання хворим у вечірній і нічний час невідкладної медичної допомоги за життєвими показниками та для зняття гострого больового синдрому може бути створений семиденний резерв наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які можуть бути використані з дозволу чергового лікаря в інших підрозділах (відділеннях) даного закладу.

Розрахунок обсягів зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у цілому по закладу, а також у розрізі відділень та постів (кабінетів), затверджується наказом керівника закладу.

3.2. У закладах в місцях зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, крім списків цих засобів повинні бути таблиці антидотів (протиотрут) на випадок отруєнь згаданими вище засобами і речовинами.

3.3. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори призначаються лікарями відповідно до медичних показів. Запис про призначення хворим, які отримують лікування в умовах стаціонару або амбулаторно-поліклінічних умовах, у тому числі в стаціонарі вдома, робиться в листку призначень за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку з обов’язковим записом в медичній карті стаціонарного або амбулаторного хворого.

Призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на строк більше п’яти діб здійснюється лікуючим лікарем з обов’язковим обґрунтуванням необхідності подальшого застосування, про що робиться запис в медичній карті стаціонарного або амбулаторного хворого. Листок призначень повинен зберігатись у медичній карті стаціонарного або амбулаторного хворого.

Якщо для призначення, видачі, використання та обліку наркотичних засобів застосовується комп’ютерна програма, яка визнана придатною для документування операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами записи ведуться в електронному вигляді без обов’язкового повторення в медичній карті стаціонарного або амбулаторного хворого чи листку виконання призначень.

У цьому випадку відомості про виконання призначень щоденно роздруковуються та підписуються і зберігаються відповідальним медичним працівником в умовах, які забезпечують їх повну схоронність.

3.4. Хворі, які отримують лікування амбулаторно, у тому числі ті, кому створений стаціонар вдома, забезпечуються наркотичними засобами, психотропними речовинами або прекурсорами із закладу охорони здоров’я або за рецептом в фармацевтичних (аптечних) закладах в обсягах до десятиденної потреби.

3.5. Для отримання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою використання в умовах створеного стаціонару на дому, хворий самостійно, або особа, яка здійснює догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник) подає заяву на ім’я керівника закладу згідно з додатком 7 до цього Порядку. Керівник закладу робить відмітку про погодження, після чого заява додається до медичної картки амбулаторного хворого.

3.6. Лікар, який здійснює призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для лікування амбулаторно, у тому числі і в умовах створеного стаціонару вдома, зобов’язаний проінформувати хворого або особу, яка здійснює догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник) про правила поводження з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, недопущення їх використання не за медичним призначенням та видає хворому або особі, яка здійснює догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник) інформаційний лист за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку, про що робиться запис в медичній карті амбулаторного хворого.

3.7. Згідно з призначенням лікаря, в умовах створеного стаціонару вдома, відповідальна особа отримує наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в закладі, про що робить запис в журналі за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

Відповідальна особа доставляє наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори хворому, за місцем створеного стаціонару на дому та передає хворому, або особі, яка здійснює догляд (члену сім’ї, опікуну або піклувальнику) за хворим, про що робить запис в журналі за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

Відповідальна особа залишає листок призначень (додаток 6 до цього Порядку), в якому хворий самостійно або особа, яка здійснює догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник) робить відповідні записи про використання отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Заповнений листок призначень відповідальна особа долучає до амбулаторної карти хворого.

Хворому чи особі, яка здійснює догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник), надається право особисто отримати наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, безпосередньо в лікувально-профілактичному закладі або в аптечному закладі за рецептом.

3.8. Видача рідких форм наркотичних засобів для перорального використання шляхом дозування із флаконів ємністю більше 20 мл дозволяється виключно із застосуванням зареєстрованих в Україні дозуючих пристроїв. В разі автоматичного дозування рідких форм наркотичних засобів, запис про призначення, видачу, використання виданої дози здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в реальному часі.

3.9. При використанні зареєстрованих в Україні дозуючих пристроїв журнал обліку за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку на постах відділень закладу може вестися в електронному вигляді. В цьому випадку після закінчення робочого дня інформація про видані хворим рідкі форми наркотичного засобу для перорального використання щоденно роздруковується та підписується відповідальним медичним працівником і зберігаються в умовах, які забезпечують їх повну схоронність.

Залишки наркотичного засобу у невикористаних повністю флаконах станом на кінець робочого дня фіксуються згідно з показниками спеціалізованого програмного забезпечення у журналі обліку за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Флакон, що використовується в дозуючому пристрої, вміст якого використаний не повністю та який підлягає використанню наступного разу, після закінчення робочого дня зберігається у сейфі або металевому ящику на посту.

3.10. Керівники закладів зобов’язані не рідше одного разу на квартал перевіряти у відділеннях, кабінетах та постах фактичну наявність наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та звіряти їх залишки з журналами обліку. Про факт проведення такої перевірки особи, що її проводили, мають зробити відповідні записи в журналах обліку.

Додаток 1

до Порядку обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин

і прекурсорів у закладах охорони

здоров’я України

АКТ
про приймання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я України

Комісія_______________________________________________________________________________________

назва закладу охорони здоров’я

створена наказом від __________ № _____ у складі__________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали кожного члена комісії, у т.ч. голови комісії)

провела приймання____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(вказати назву — наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів (лікарських засобів))

які отримані «__» _______________ ___ року від_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(найменування постачальника)

згідно з рахунком № ________ від «____» ______________ ______ року

При здійсненні суцільної перевірки кількості (ваги)_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(вказати назву — наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів (лікарських засобів))

встановлено такі результати:

№ з/п Назва Одиниця виміру Кількість, що вказана в рахунку Кількість, що фактично отримана Різниця
більше менше

Висновок комісії: ___________________________________________________________________________

Голова комісії ____________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії ____________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 2

до Порядку обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин

і прекурсорів у закладах охорони

здоров’я України

____________________________

(найменування закладу)

ЖУРНАЛ
обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях, кабінетах закладу охорону здоров’я

Найменування відділення / кабінету ____________________________________________________________

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору _______________________________

Одиниця обліку _____________________________________________________________________________

Отримано Видано на пост відділення, кабінету Залишок Підпис чергової мед. сестри
Дата Звідки отримано Кількість П.І.Б. та підпис Дата П.І.Б хворого Номер мед. картки стаціонарного хворого Кількість Здав Прийняв

Додаток 3

до Порядку обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин

і прекурсорів у закладах охорони

здоров’я України

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях, кабінетах закладу охорону здоров’я

Ця інструкція визначає порядок заповнення форми журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у відділеннях, кабінетах закладу охорону здоров’я (далі — Журнал).

Журнал заповнюється особою, відповідальною за облік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях, кабінетах закладів охорони здоров’я.

Графи 1-3 заповнюються на підставі даних журналу Додатку 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 при отриманні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із місця зберігання запасу.

Графи 4-7 заповнюються під час видачі наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на пост відділення, кабінет.

Графи 8-11 заповнюються відповідальною особою та особою, яка отримала наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори щоденно.

Термін зберігання — 5 років.

Додаток 4

до Порядку обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин

і прекурсорів у закладах охорони

здоров’я України

__________________________________

(найменування відділення закладу)

ЖУРНАЛ
обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень закладів охорони здоров’я

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору ______________________________

Одиниця виміру ____________________________________________________________________________

Отримано Видано Залишок П.І.Б. та підпис особи, відповідальної за зберігання і видачу
Дата Звідки отримано Кількість П.І.Б. та підпис Дата П.І.Б. хворого Номер мед картки стаціонарного або амбулаторного хворого Кількість П.І.Б. і підпис особи яка видала Здав Прийняв
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Додаток 5

до Порядку обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин

і прекурсорів у закладах охорони

здоров’я України

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на постах відділень закладу охорону здоров’я

Ця інструкція визначає порядок заповнення форми журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на постах відділень закладу охорону здоров’я (далі — журнал).

Журнал заповнюється особою, відповідальною за облік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень закладів охорони здоров’я.

Графи 1-4 заповнюються на підставі даних журналу Додатку 2 до цього Порядку при отриманні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із місця зберігання запасу у відділенні.

Графи 5-10 заповнюються щоденно під час видачі наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на посту відділення.

Графи 11-12 заповнюються на посту відділення під час приймання-передачі.

Термін зберігання — 5 років.

Додаток 6

до Порядку обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин

і прекурсорів у закладах охорони

здоров’я України

ЛИСТОК ПРИЗНАЧЕНЬ
лікарями наркотичних засобів,психотропних речовин та/або прекурсорів і виконання цих призначень

Номер медичної картки стаціонарного / амбулаторного хворого______________________________

Хворий(а) __________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Діагноз ____________________________________________________________________________________

Дата Назва наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору П.І.Б. лікаря і підпис Час введення/ приймання Доза П.І.Б. та підпис особи яка виконала призначення
медична сестра Пацієнт самостійно або уповноважена особа, яка здійснює догляд

Додаток 7

до Порядку обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин

і прекурсорів у закладах охорони

здоров’я України

Головному лікарю

від громадянина

Заява
на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів та виконання призначень лікаря

Я ________________________________ паспорт серія ____ № ________, виданий ________________, «__» __________ _____ року, прошу дозволу на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів ________________________________ та виконання призначень лікаря для хворого П.І.Б. _______________________, паспорт серія ___ № ________, виданий ________________, «__» __________ _____ року, медична картка амбулаторного хворого № __________.

З технікою проведення внутрішньо-м’язових та підшкірних ін’єкцій ознайомлений.

Про кримінальну відповідальність за ст. 305-320 Кримінального кодексу України за порушення правил зберігання, використання та, у разі необхідності, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, повідомлений.

Не заперечую,

хворий П.І.Б. _______________(підпис), «__» __________ _____ року.

Особа, яка буде здійснювати догляд (член сім’ї або опікун або піклувальник)

П.І.Б. _______________(підпис), «__» __________ _____ року.

Особу хворого та особу, яка буде здійснювати догляд підтверджую,

лікар П.І.Б. _______________(підпис), «__» __________ _____ року.

Здійснення догляду, отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів і виконання призначень лікаря — дозволяю.

Головний лікар П.І.Б. _______________(підпис), «__» __________ _____ року.

Додаток 8

до Порядку обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин

і прекурсорів у закладах охорони

здоров’я України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
для хворого або особи, яка здійснює догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника) щодо зберігання, використання, обліку та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, отриманих з метою виконання призначень лікаря

__________________________________________________________________________________________________

(назва препарату)

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інформацією, яка міститься у даному листку, і не соромтесь задавати співробітнику лікувально-профілактичного закладу будь-які питання, які у Вас виникають.

Вам призначені наркотичні засоби, психотропні речовини та/або прекурсори для самостійного використання або виконання призначень лікаря. Препарати можливо отримати за рецептом у визначеному аптечному закладі, або отримати безпосередньо з медичного закладу, яким для Вас створений стаціонар на дому.

Для запобігання витоку в нелегальний обіг наркотичних та/або психотропних лікарських засобів Ви зобов’язані:

 • зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини та/або прекурсори в недоступному для дітей та сторонніх осіб місці;
 • вжити заходи для запобігання незаконному вживанню або продажу стороннім особам;
 • після виконання кожного призначення робити відповідний запис в листку призначень лікарями наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів і виконання цих призначень;
 • член сім’ї або піклувальник зобов’язаний знищити невикористанні наркотичні засоби, психотропні речовини та/або прекурсори.

Техніка проведення підшкірних ін’єкцій:

 • виконують у ділянках зов­нішньої поверхні плеча, підлопаткового простору, передньо-зовнішньої поверхні стегна, бокової поверхні черевної стін­ки;
 • не можна виконувати ін’єкції в місцях набряків або ущільнень, які залишилися від поперед­ніх ін’єкцій;
 • максимальний об’єм уведеного лікарського засобу не повинен перевищувати 10 мл;
 • перед виконанням ін’єкції шкіру проти­рають ватним тампоном, змоченим спиртом;
 • І та II пальцями лівої руки збирають шкіру в зморшку трикутної форми; швидким рухом вводять голку в основу цієї зморшки під кутом 30°; глибина введення голки має бути не меншою 1,5—2 мм; треба слідкувати, щоб голка була введена не повністю і над шкірою лишалася частина голки довжиною не менше 0,5 см. Після проколювання шкіри, натискуючи на поршень, вводять препарат;
 • голку зі шприцом швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та при­тискають ватним тампоном.

Техніка проведення внутрішньо-м’язових ін’єкцій:

 • ін’єкції виконуються у ділянках правої та лівої сідниць та стегон; місця ін’єкцій на симетричних ділянках слід чергувати кожний раз;
 • максимальний об’єм уведеної лікарської речовини не повинен перевищувати 10 мл;
 • м’язи хворого мають бути розслабленими;
 • перед виконанням ін’єкції шкіру протирають ватним тампоном, змоченим спиртом;
 • шприц беруть у праву руку таким чином, щоб III та IV пальці фіксували циліндр, II палець тримав поршень, а V підтримував муфту голки.

Ін’єкції в сідниці: в зовнішній верх­ній квадрант сідниці; лівою рукою трошки розтягують шкіру, різким рухом вколюють голку перпендикулярно шкірі на глибину 5 см та натискуючи на поршень, вводять препарат. По закінченні введення препарату голку швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та при­тискають ватним тампоном.

Ін’єкції в стегно: в зовнішню або внутрішню частина верхньої або середньої третини стегна. Шкіру та підшкірну основу за­хоплюють у велику зморшку. Голка має бути спрямована дещо навскіс, для цього шприц тримають, як ручку при письмі, щоб голка не потрапила в окістя або кістку; різким рухом вколюють голку та натискуючи на поршень, вводять препарат. По закінченні введення препарату голку швидко виймають, місце ін’єкції знову протирають спиртом та при­тискають ватним тампоном.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті