Громадська Рада при МОЗ України: ухвалено річні терміни та напрямки роботи

Громадська Рада при МОЗ України: ухвалено річні терміни та напрямки роботи10 квітня 2012 р. у великому конференц-залі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України відбулося чергове щоквартальне засідання Громадської Ради при МОЗ України, на якому було остаточно затверджено річний план її роботи (див. нижче); обговорено організаційні питання діяльності Громадської Ради при МОЗ України; ухвалено вступ до неї одинадцяти нових членів (серед яких і представник редакції «Щотижневика АПТЕКА»); заслухано планові доповіді заступників голови Громадської Ради — Романа Ступницького (щодо розв’язання проблеми немедичного вживання наркотичних препаратів та психоактивних речовин, — тема, що викликала жваву дискусію серед присутніх) та Олени Євстігнеєвої (стосовно шляхів вирішення проблеми тютюнопаління в громадських місцях), виступи інших членів Громадської Ради, які стосувалися підходів та способів подолання певних нагальних медико-соціальних проблем. Міністерство представляли Олександр Толстанов, заступник міністра охорони здоров’я України, та Ростислав Лихотоп, заступник директора Департаменту реформ та розвитку галузі охорони здоров’я, начальник відділу забезпечення зв’язків з Верховною Радою та громадськістю МОЗ України. Вів засідання, звітував про діяльність дорадчого органу протягом підзвітного періоду та окреслював подальші перспективи його роботи Олег Мусій, голова Громадської Ради при МОЗ України, президент Всеукраїнського лікарського товариства. Підняті протягом засідання питання та прийняті на ньому рішення знайдуть своє докладніше висвітлення найближчим часом на  www.apteka.ua та в «Щотижневику АПТЕКА», а зараз наші читачі мають нагоду першими ознайомитися з щойно ухваленим цьогорічним планом роботи Громадської Ради при МОЗ України.

План роботи Громадської Ради при МОЗ України на 2012 р.

Затверджено на засіданні Громадської Ради при МОЗ України 10 квітня 2012  р.

Назва заходу Термін виконання Відповідальна комісія
ПРОТЯГОМ РОКУ
1 Проведення засідань Громадської Ради при МОЗ України Щоквартально Усі комісії
2 Проведення засідань Правління Громадської Ради при МОЗ України Постійно Усі комісії
3 Здійснення громадського контролю за процесом реформування системи охорони здоров’я Постійно Комісія з реформування системи охорони здоров’я
4 Проведення експертизи нормативно-правових актів, відображених у рубриці «Обговорення» на сайті МОЗ України Постійно Усі комісії
5 Проведення інформаційно-роз’яснювальних зустрічей працівників МОЗ України з представниками громадськості щодо питань, пов’язаних з реформуванням системи охорони здоров’я Постійно Комісія з питань реформування системи охорони здоров’я
6 Проведення громадської експертизи регуляторних актів, які регламентують діяльність фармацевтичної галузі, та надання своїх пропозицій та зауважень до МОЗ України Постійно Комісія з питань діяльності фармацевтичної галузі
7 Ініціювання участі громадськості в перевірках суб’єктів господарювання на предмет виконання Ліцензійних умов та виконання законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів Постійно Комісія з питань діяльності фармацевтичної галузі
8 Аналіз ефективності застосування Ліцензійних умов та формування зауважень, змін до них Постійно Комісія з питань діяльності фармацевтичної галузі
9 Налагодження більшої професійної взаємодії: виробник — постачальник — аптека шляхом проведення спільних заходів Постійно Комісія з питань діяльності фармацевтичної галузі
10 Розгляд звернень суб’єктів господарювання, ліцензіатів, профільних асоціацій та окремих громадян з приводу дотримання Етичного кодексу фармацевтичного працівника України Постійно Комісія з питань діяльності фармацевтичної галузі
11 Участь в інформаційному наповненні веб-сайту МОЗ України Постійно Усі комісії
12 Підготовка для громадського обговорення пропозицій щодо проекту наказу МОЗ України «Про надання реабілітаційної допомоги пацієнтам, що перенесли інсульт» Постійно Комісія з питань відновлення та реабілітації
13 Допомога у створенні в МОЗ телефонної «гарячої лінії» СТОП ІНСУЛЬТ Постійно Комісія з питань відновлення та реабілітації
14 Проведення вивчення громадської думки шляхом інтернет-опитування на веб-сайті МОЗ України з питань надання медичної допомоги та реабілітації в Україні Щокварталу Комісія з питань відновлення та реабілітації
15 Здійснення організаційних заходів щодо створення інтернет-порталу МОЗ України для населення з питань формування здорового способу життя Постійно Комісія з питань відновлення та реабілітації
16 Участь у роботі робочих груп з розробки нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я та розробки нормативно-правової бази для створення в Україні моделі мультидисциплінарної реабілітації Постійно Комісія з питань відновлення та реабілітації
17 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з питань, пов’язаних із розвитком громадянського суспільства, у тому числі через висвітлення в засобах масової інформації Постійно Усі комісії
18 Залучення до співпраці Товариства Червоного Хреста України щодо надання медико-соціальної допомоги населенню та санітарно-просвітницької роботи з питань серцево-судинної патології Постійно Комісія з питань відновлення та реабілітації
19 Проведення круглих столів на тему «Реабілітація та відновлення після перенесених хвороб в Україні — реалії та перспективи» Постійно Комісія з питань відновлення та реабілітації
20 Участь у роботі робочих груп з розробки нормативно-правових актів з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя Постійно Комісія з профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя
21 Проведення круглих столів на теми: «Профілактичне обстеження дітей від 0 до 18 років, від кордонів до Центру», «Проблема питної води — вся України п’є брудну воду», «Пасивне куріння — загроза здоров’ю» Постійно Комісія з профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя
22 Моніторинг проблем, пов’язаних із захистом прав пацієнтів Постійно Комісія з питань захисту інтересів пацієнтів
23 Забезпечення виконання Резолюції щодо створення Наглядових (Опікунських) рад при закладах охорони здоров’я України Постійно Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
24 Долучення до організації професійного обміну між українськими та закордонними лікарями Постійно Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
25 Реалізація Благодійної програми «Єдиний міжнародний медичний телекомунікаційний простір» Постійно Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
26 Аналіз роботи та забезпечення впровадження в систему охорони здоров’я України досвіду діяльності медичних закладів американського типу (non-government, non-profit) Постійно Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
27 Участь у процесі організації навчання студентів-медиків у провідних навчальних закладах світу Постійно Комісія з питань міжнародних відносин
28 Здійснення аналізу, узагальнення та зведення інформації з питань міжнародної діяльності МОЗ України Постійно Комісія з питань міжнародних відносин
29 Участь у визначенні основних напрямів діяльності у сфері розвитку міжнародних відносин МОЗ України Постійно Комісія з питань міжнародних відносин
30 Організація співпраці зі Світовою федерацією медичної освіти (World Federation for Medical Education) Постійно Комісія з питань міжнародних відносин
31 Вивчення міжнародного досвіду в галузі безпеки пацієнтів (на виконання Проекту з розробки національного Плану дій в галузі безпеки пацієнтів, передбаченого Планом дій Ради Європи для України на 2011–2014 роки) Постійно Комісія з питань міжнародних відносин
32 Участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань міжнародної діяльності МОЗ України та підготовка експертних висновків Постійно Комісія з питань міжнародних відносин
33 Організація участі представників громадських медичних організацій України в міжнародних проектах і програмах МОЗ України Постійно Комісія з питань міжнародних відносин
34 Організація проекту з моніторингу міжнародного співробітництва, громадських медичних організацій України Постійно Комісія з питань міжнародних відносин
35 Проведення антикорупційного аналізу процедури державних закупівель 1 раз на 2 місяці Комісія з питань державних закупівель та боротьби з корупцією
36 Відвідування тендерів (за офіційними запрошеннями МОЗ України) Постійно Комісія з питань державних закупівель та боротьби з корупцією
37 Проведення незалежної експертизи щодо випадків притягнення лікарів, посадових осіб до кримінальної відповідальності, пов’язаної з професійною діяльністю Постійно Комісія з питань державних закупівель та боротьби з корупцією
38 Створення «скрині довіри» (офіційний веб-сайт МОЗ України) та електронного рекламного банеру для звернень з приводу порушень прав лікарів/пацієнтів в Україні Постійно Комісія з питань державних закупівель та боротьби з корупцією
39 Проведення дослідження громадської думки шляхом опитування фокус-груп серед медичної спільноти та експертів щодо поліпшення комунікації з МОЗ України Постійно Комісія з співробітництва зі ЗМІ, комунікацій та звернень громадян
40 Участь у роботі робочих груп з розробки нормативно-правових актів з питань комунікації та розробки нормативно-правової бази для створення в МОЗ України стійкої стратегії комунікаційної політики Постійно Комісія з співробітництва зі ЗМІ, комунікацій та звернень громадян
41 Проведення роз’яснювальної роботи з питань штучного переривання вагітності серед цільових аудиторій Постійно Комісія з питань запобігання та профілактики штучного переривання вагітності
42 Участь в удосконаленні/розробці нормативних актів щодо питань абортів Постійно Комісія з питань запобігання та профілактики штучного переривання вагітності
43 Постійний моніторинг виконання МОЗ Плану виконання завдань на 2012 рік з реалізації Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Наказом МОЗ від 01.02.2012 р. № 69 Постійно Комісія з питань реформування системи охорони здоров’я
44 Робота над змістом Кваліфікаційного довідника та кваліфікаційних характеристик Постійно Комісія з питань реформування системи охорони здоров’я
45 Аналіз та вдосконалення існуючої нормативної бази щодо спрощення порядку державної акредитації закладів охорони здоров’я Постійно Комісія з питань реформування системи охорони здоров’я
46 Підготовка пропозицій щодо покращення системи обліково-статистичної звітності закладів охорони здоров’я Постійно Комісія з питань реформування системи охорони здоров’я
47 Участь у підготовці проектів стандартів надання медичної допомоги та надання пропозицій до існуючих стандартів Постійно Комісія з питань реформування системи охорони здоров’я
48 Підготовка пропозицій щодо покращення практичної підготовки спеціалістів у системі охорони здоров’я України Постійно Комісія з питань реформування системи охорони здоров’я
49 Надання відповідей на звернення громадян щодо порушень їхніх прав у галузі охорони здоров’я Постійно Усі постійні комісії за змістом звернення
50 Ініціювання відкриття пунктів «Вікно життя» та розміщення інформації про їх існування в місцях найбільшого перебування дітей вулиці та безпритульних Постійно Комісія з питань запобігання та профілактики штучного переривання вагітності
51 Участь у заходах проекту «Майстерня здоров’я» Постійно Комісії за напрямками заходів
52 Вдосконалення системи управління медичним забезпеченням інвалідів із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (інвалідів — ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідів дорослих та дітей-інвалідів) Постійно Комісія з питань вдосконалення системи медичного забезпечення інвалідів
53 Підготовка та проведення інформаційно-просвітницької кампанії з питань профілактики порушень харчової поведінки (анорексії та булімії) для підлітків і молоді. Постійно Комісія з профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя
54 Сприяння впровадженню європейського досвіду психологічної підтримки дітей, хворих на онкологічні захворювання, та їх батьків. Постійно Комісія з питань міжнародних відносин
55 Сприяння розвитку професійного обміну між українськими та німецькими спеціалістами у сфері охорони психічного здоров’я. Постійно Комісія з питань міжнародних відносин
56 Здійснення громадського контролю за процесом реформування системи охорони здоров’я Постійно Комісія з питань реформування системи охорони здоров’я
ПЕРШИЙ КВАРТАЛ
1 Проведення громадської експертизи регуляторної діяльності МОЗ України (щодо фармацевтичної галузі) за 2010–2011 рр. І півріччя Комісія з питань діяльності фармацевтичної галузі
2 Вивчення необхідності та підготовка проекту змін до Цивільного кодексу України та Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» в контексті каталогу прав пацієнтів І–ІІ квартал Комісія з питань захисту інтересів пацієнтів, Комісія правового напряму
3 Розробка тренінгу на тему «Кризова комунікація». Проведення тренінгу в 6 містах України: Київ, Харків, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів І–ІІ квартал Комісія з співробітництва зі ЗМІ, комунікацій та звернень громадян
4 Розробка Національної концепції створення Центрів фандрайзингу І–ІІ квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
5 Створення інформаційної бази даних благодійних та громадських організацій, які працюють у сфері медичної благодійності та охорони здоров’я І–ІІ квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
6 Збір та опрацювання інформації щодо ефективного фандрайзингу у сфері охорони здоров’я І–ІІ квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
7 Інформування закладів охорони здоров’я України про Резолюцію ПАРЄ «Право забезпечення з міркувань совісті при наданні легальної медичної допомоги» (Резолюція 1763) І–ІІ квартал Комісія з питань запобігання та профілактики штучного переривання вагітності
8 Проведення круглого столу «Державно-приватне партнерство в галузі охорони здоров’я: нові можливості для людини та країни» І–II квартал Комісії правового напряму
9 Сприяння здійсненню заходів проекту «Кризова комунікація — порятунок життів» Лютий–вересень Комісія з профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя
ДРУГИЙ КВАРТАЛ
1 Проведення круглого столу на тему «Профілактика та запобігання штучному перериванню вагітності в Україні» ІІ квартал Комісія з питань запобігання та профілактики штучного переривання вагітності
2 Проведення круглого столу «Біоетичні засади реформування системи охорони здоров’я» ІІ квартал Комісії правового напряму, інші комісії відповідно до напрямів своєї діяльності
3 Створення та забезпечення умов діяльності Робочої групи з питань реалізації Резолюції щодо Наглядових (Опікунських) рад при закладах охорони здоров’я України ІІ квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
4 Розробка процедури створення та схеми подальшого функціонування Наглядових (Опікунських) рад при закладах охорони здоров’я України ІІ квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
5 Порівняльний аналіз національного та закордонного досвіду благодійності у сфері охорони здоров’я ІІ квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
6 Розробка Положення про Наглядову (Опікунську) раду при закладах охорони здоров’я України та лобіювання його офіційного затвердження ІІ квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
7 Організація та проведення тренінгів із фандрайзингу у сфері охорони здоров’я ІІ квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
8 Проведення громадської експертизи діяльності Державної служби з лікарських засобів за напрямками:

• використання бюджетних коштів на забезпечення контролю якості лікарських засобів;

• ефективність вжиття заходів щодо забезпечення обігу виключно якісних лікарських засобів та виробів медичного призначення (ВМП), дотримання вимог законодавства у сфері обігу лікарських засобів та ВМП усіма ліцензіатами;

• реагування на відповідні звернення окремих суб’єктів господарювання, асоціацій, громадян

ІІ квартал Комісія з питань діяльності фармацевтичної галузі
9 Участь у заходах з нагоди Всесвітнього дня здоров’я Квітень Комісія з питань діяльності фармацевтичної галузі
10 Участь у ІІ Щорічному форумі з фармацевтичного права Асоціації правників України Квітень Комісія з питань діяльності фармацевтичної галузі
11 Сприяння у запровадженні курсу лекцій, оформленні стендів з питань, пов’язаних з розвитком громадянського суспільства, залучивши до участі в лекціях та оформленні стендів представників усіх інститутів громадського суспільства II–III квартал Комісія з питань діяльності фармацевтичної галузі
12 Проведення круглого столу на теми: «Відкритий діалог влади та громадськості з питань діяльності фармацевтичної галузі» та «Здорова нація через взаємодію лікар–фармацевт», «Фальсифікований лікарський засіб — що це, та шляхи боротьби з ним» ІІ, ІІІ, ІV квартал Комісія з питань діяльності фармацевтичної галузі
13 Моніторинг виконання основних завдань Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадського суспільства у 2012 році із висвітленням результатів моніторингу на офіційному веб-сайті МОЗ України Кожне півріччя Комісія з питань діяльності фармацевтичної галузі
14 Участь у розробці концепції реформування «Мультидисциплінарна реабілітація в пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями» II квартал Комісія з питань відновлення та реабілітації
15 Ініціювання проведення інвентаризації центрів комунальної власності, що здійснюють реабілітацію в Україні II квартал Комісія з питань відновлення та реабілітації
16 Підготовка пропозицій щодо змін до нормативно-правових актів у сфері профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя ІІ квартал Комісія з профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя, Правова комісія
17 Проведення профільного засідання Громадської Ради МОЗ України з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя ІІ квартал Комісія з профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя
18 Участь у Міжнародному (Третьому всеукраїнському) конгресі з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики 19–21 квітня 2012 р., Київ Правова комісія
19 Участь у VI Всеукраїнській (V Міжнародній) конференції «Медичне право: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права» 26–28 квітня 2012 р., м.Львів Комісія з питань захисту інтересів пацієнтів
20 Участь у круглому столі «Правове забезпечення професійної діяльності медичних працівників: проблеми та рішення» 14 червня 2012 р. Правова комісія
21 Підготовка інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на забезпечення прав пацієнтів Квітень–травень 2012 р. Комісія з питань захисту інтересів пацієнтів
22 Презентація концепції створення Наглядових (Опікунських) рад при закладах охорони здоров’я України зацікавленим органам та інституціям ІІ–ІІІ квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
23 Створення пілотних Наглядових (Опікунських) рад при закладах охорони здоров’я України ІІ–ІІІ квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
24 Аналіз практики застосування законодавства України з питань нормативно-правового регулювання взаємодії у сфері міжнародної діяльності МОЗ, співпраці з міжнародними медичними організаціями та громадськими медичними об’єднаннями ІІ квартал Комісія з питань міжнародних відносин
25 Розробка пропозицій щодо вдосконалення аналітичного моніторингу та інформаційного забезпечення діяльності МОЗ України у сфері міжнародних відносин ІІ квартал Комісія з питань міжнародних відносин
26 Підготовка та проведення публічних просвітницьких заходів під час «Євро 2012». Розробка та розповсюдження необхідних інформаційних матеріалів ІІ–ІІІ квартал Комісія із співробітництва зі ЗМІ, комунікацій та звернень громадян
27 Підготовка та проведення інформаційно-просвітницької кампанії до Дня матері, Дня сім’ї, із захисту людського життя від моменту зачаття ІІ квартал Комісія з питань запобігання та профілактики штучного переривання вагітності
28 Проведення акції до міжнародного дня захисту дітей «Україна без абортів» ІІ квартал Комісія з питань запобігання та профілактики штучного переривання вагітності
29 Сприяння оприлюдненню даних та проведенню моніторингу, із залученням громадськості, кількісного складу закладів системи охорони здоров’я та їх матеріально-технічного стану ІІ квартал Комісія з питань реформування системи охорони здоров’я
ТРЕТІЙ КВАРТАЛ
1 Участь у підготовці урочистого нагородження лауреатів Національного рейтингу «Фармація–2012» Вересень Комісії з питань діяльності фармацевтичної галузі
2 Проведення інтернет-конференцій з представниками МОЗ України на тему «Реформування галузі охорони здоров’я в Україні: у сфері реабілітації пацієнтів, що перенесли інсульт» IIІ квартал Комісія з питань відновлення та реабілітації
3 Розробка проекту наказу МОЗ України «Про реформування реабілітаційної допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями». IIІ квартал Комісія з питань відновлення та реабілітації
4 Участь у розробці проекту наказу МОЗ України щодо діяльності обласних центрів здоров’я IIІ квартал Комісія з профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя
5 Проведення круглого столу «Реформування галузі охорони здоров’я в Україні: роль та місце обласних центрів здоров’я» IIІ квартал Комісія з питань реформування системи охорони здоров’я, Комісії профілактичного напрямку
6 Оголошення Всеукраїнського конкурсу Наглядових (Опікунських) рад при закладах охорони здоров’я України ІІІ квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
7 Презентація Національної концепції створення Центрів фандрайзингу ІІІ квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
8 Організація зустрічей з представниками Всесвітньої організації охорони здоров’я та іншими міжнародними медичними організаціями ІІІ квартал Комісія з питань міжнародних відносин
9 Розробка пропозицій щодо вдосконалення механізмів взаємодії громадських медичних організацій України з міжнародними медичними організаціями ІІІ квартал Комісія з питань міжнародних відносин
10 Проведення профільного засідання Громадської Ради при МОЗ України з питань роботи МСЕК, з залученням фахівців МСЕК ІІІ квартал Комісія з питань захисту інтересів пацієнтів
11 Проведення семінару для молоді та сімейних пар щодо здорового способу життя «Здорова сім’я — здорова нація» ІІІ квартал Комісія з питань запобігання та профілактики штучного переривання вагітності
12 Проведення освітньо-профілактичного заходу СТОП-АБОРТ ІІІ квартал Комісія з питань запобігання та профілактики штучного переривання вагітності
ЧЕТВЕРТИЙ КВАРТАЛ
1 Організація круглого столу на тему «Реформування системи охорони здоров’я України: досвід, шляхи, перспективи» Жовтень Комісія з питань реформування системи охорони здоров’я
2 Проведення національного освітньо-профілактичного заходу СТОП ІНСУЛЬТ Листопад Комісія з питань відновлення та реабілітації
3 Участь у підготовці, виданні та розповсюдженні посібника з ефективного фандрайзингу у сфері охорони здоров’я ІV квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
4 Проведення Першої всеукраїнської конференції (з’їзду) наглядових (опікунських) рад при закладах охорони здоров’я України ІV квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я
5 Участь у сесії з питань благодійності в медичній сфері в рамках ІІІ Національного конгресу «Благодійність в Україні» ІV квартал Комісія з питань благодійності у сфері охорони здоров’я

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті