МОЗ України: відкритий діалог з громадськістю триватиме

Згідно з чинним законодавством на початку року Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України ініціює публічне обговорення проекту Плану заходів МОЗ України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства у 2012 р. (далі — Проект), розробленого на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035-р «Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства» (далі — Концепція) та з метою створення сприятливих умов для подальшої ефективної взаємодії МОЗ України з інститутами громадянського суспільства. 26 січня 2012 р. Проект обговорювався в Міністерстві за участю керівників його структурних підрозділів та представників громадських організацій.

Зауважимо, що річний план заходів із реалізації Концепції та звіт про результати виконання плану заходів за попередній рік органи виконавчої влади оприлюднюють на власних офіційних сайтах та надсилають до 1 лютого Секретаріату Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада». В органах виконавчої влади функції щодо забезпечення реалізації Концепції виконують підрозділи, відповідальні за взаємодію з громадськістю. У МОЗ України це сфера діяльності Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я й безпосередньо його відділу забезпечення зв’язків з Верховною Радою України та громадськістю. У той же час управліннями охорони здоров’я обласних державних адміністрацій затверджуються та виконуються протягом року плани заходів із реалізації Концепції в регіонах. З іншого боку, активну участь у цих процесах бере Громадська рада при МОЗ України, склад якої налічує понад півтори сотні представників інститутів громадянського суспільства. Загалом Концепція спрямована на створення правових умов для забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади, публічності всіх етапів підготовки та прийняття рішень, доступу до інформації про діяльність та рішення зазначених органів, а також на подальший розвиток громадянського суспільства та зміцнення його інститутів; налагодження комунікації між органами виконавчої влади та зазначеними інститутами; підвищення рівня громадянської культури суспільства, активізацію участі громадян у діяльності інститутів, формуванні та реалізації державної політики; сприяння волонтерському руху, благодійництву і меценатству тощо. Безперечно, усі ці аспекти вкрай актуальні для сучасної системи охорони здоров’я, що підтвердили численні виступи в ході обговорення проекту.

МОЗ України: відкритий діалог з громадськістю триватимеЗвітуючи про роботу МОЗ України щодо реалізації Концепції у 2011 р., Ростислав Лихотоп, заступник директора Департаменту реформ та розвитку галузі охорони здоров’я, начальник відділу забезпечення зв’язків з Верховною Радою та громадськістю, насамперед приділив увагу мережевій активності Міністерства. Так, минулого року офіційний сайт МОЗ України поповнився двома новими розділами: «Доступ до публічної інформації» (відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації») та «Реформа медичного обслуговування»). Наприкінці року запрацював персональний блог міністра охорони здоров’я О.В. Аніщенка. Майже в усіх місцевих управліннях охорони здоров’я створено та забезпечується функціонування власних сайтів або відповідних сторінок на сайтах обласних держадміністрацій. З метою широкого залучення інститутів громадянського суспільства до формування законодавчої бази в галузі охорони здоров’я у 2011 р. на офіційному сайті МОЗ України під рубрикою «Громадське обговорення проектів нормативних документів» було розміщено 114 проектів нормативно-правових актів: 1 указ Президента України, 16 законів України, 26 постанов КМУ, 4 розпорядження КМУ, 67 наказів МОЗ України. Звіти про проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів розміщувалися у цьому ж розділі в підрубриці «Звіти». Було зазначено, що активність роботи громадських організацій в цьому напрямку потребує вдосконалення: лише 10% таких проектів знаходять відгук у громадських організацій. Продовжено роботу із залучення представників інститутів громадянського суспільства до робочих груп із розробки нормативно-правових актів, зокрема щодо:

 • удосконалення переліків отруйних речовин і сильнодіючих лікарських засобів, порядку виписування рецептів;
 • питань замісної підтримувальної терапії для хворих із наркотичною залежністю;
 • розробки проекту концепції Державної програми розвитку імпортозамінних виробництв та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними (у тому числі біологічними препаратами й вакцинами);
 • опрацювання обов’язкового мінімального асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів;
 • підготовки проекту нової редакції Закону України «Про лікарські засоби»;
 • розробки проекту Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012–2016 роках;
 • розробки проекту Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 р.;
 • підготовки пропозицій щодо порядку надання інформації про застосування лікарського засобу, який передбачає наведення інформації для пацієнта та лікаря окремо тощо;
 • удосконалення стандартів та процедури проведення державної акредитації закладу охорони здоров’я в умовах реформування.

Наступний напрямок інформування громадськості з боку МОЗ України — це видання низки часописів: медична газета «Ваше здоров’я», науково-практичний часопис «Фітотерапія», науково-практичне видання «Україна: здоров’я нації», а також (за підтримки Все­української спілки громадських організацій (ВСГО) «Рух за здоров’я») медична газета «Медичний світ». Здійснюються разові публікації в деяких періодичних виданнях або у вигляді окремих неперіодичних видань газетного формату. Іншим напрямом роботи є участь громадських об’єднань та організацій у виданні інформаційних бюлетенів і буклетів та у формуванні інтернет-ресурсів. Зокрема, Асоціація виробників та користувачів соціальної реклами, можливо, вперше в Україні створила соціальний інтернет-сайт, на якому розміщується ціла низка інформаційних роликів щодо формування здорового способу життя. За участю головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та за погодження з відповідними структурними підрозділами міністерства видаються санітарні бюлетені. Було окремо відзначено, що активне й регулярне висвітлення діяльності МОЗ України здійснює «Щотижневик АПТЕКА» (у тому числі щодо громадського обговорення проектів нормативно-правових актів). Для встановлення прозорих зв’язків із ЗМІ, які виступають представниками інтересів громадськості та мають безпосередній вихід на широкі кола населення, у 2011 р. Міністерством було проведено 29 прес-конференцій, 22 брифінги, майже 400 сюжетів на телебаченні, 20 — у радіоефірі, а також велику кількість інформаційно-просвітницьких заходів. Прес-служба МОЗ України періодично розсилає на понад 150 електронних адрес прес-релізи та обґрунтовану інформацію (близько 800 інформаційних повідомлень протягом року). З метою поліпшення взаємодії із ЗМІ при МОЗ України було створено прес-клуб (міністр провів уже два його засідання), підписано двосторонню угоду між МОЗ України та інформаційною агенцією «Інтерфакс-Україна». З 19 грудня 2011 р. до 20 березня 2012 р. Українським фондом «Здоров’я» за підтримки МОЗ України, Бюро ВООЗ в Україні та Національної спілки журналістів України оголошено всеукраїнський конкурс журналістських публікацій «Здоровим бути вигідно!». Для забезпечення постійного двобічного зв’язку МОЗ України проводить щоденний моніторинг публікацій у ЗМІ (інтернет, телебачення, радіо, друковані засоби — не лише центральні, а й регіональні), що дозволяє Міністерству оперативно реагувати на зауваження громадськості та окремих громадян.

МОЗ України: відкритий діалог з громадськістю триватиме

При МОЗ діє декілька консультативно-дорадчих органів. У листопаді 2011 р. погоджено міністром та затверджено рішенням Громадської ради при МОЗ України Положення про Громадську раду при МОЗ України. Для висвітлення діяльності Громадської ради при МОЗ України, Громадської ради при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, Вченої медичної ради та Ради молодих вчених на сайті Міністерства виділено окремі сторінки. Секретаріати Громадської ради при МОЗ України (згідно з наказом МОЗ України від 03.10.2011 р. № 641) та Вченої медичної ради забезпечено приміщеннями, оргтехнікою та засобами зв’язку, створюються відповідні умови для проведення засідань цих рад. Створено Науково-експертну раду з питань оцінки реформ в галузі охорони здоров’я України, затверджено склад цієї ради, до якої входять не чиновники, а науковці. Поширюється позитивна тенденція створення наглядових рад при закладах охорони здоров’я.

З метою розгляду актуальних питань у галузі охорони здоров’я протягом 2011 р. було проведено 12 з’їздів, 9 конгресів, 11 симпозіумів, 202 конференції (значна їх частина — з міжнародною участю), у рамках яких відбувався активний діалог з медичною громадськістю. Практику проведення днів відкритих дверей, уже традиційну для вищих медичних навчальних закладів, було поширено на певні відділення багатьох лікувально-профілактичних установ. Упродовж 2011 р. під час робочих поїздок керівників МОЗ України до регіонів здійснено консультативні зустрічі з колективами лікувально-профілактичних та навчальних закладів з метою обговорення перс­пектив розвитку галузі охорони здоров’я відповідно до завдань, що ставить перед нею уряд.

Минулого року між МОЗ України та громадськими організаціями підписано три меморандуми (ще три діють із попередніх років):

 • про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері охорони здоров’я (Всеукраїнська громадська організація (ВГО) «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»);
 • про взаєморозуміння щодо подальшої розбудови національної телемедичної мережі (НАМН України, телекомунікаційна компанія «МТС Україна», Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» та енергетична компанія «ДТЕК»);
 • про співробітництво щодо розробки Національної фармакоекономічної бази знань (ВГО «Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів»).

Для забезпечення зворотного зв’язку з громадськістю Міністерство успішно застосовує механізм «гарячих ліній»:

 • загального типу (діє відповідно до наказу МОЗ України від 20.10.2010 р. № 892),
 • «АНТИ ГРИП» (роботу започатковано 14 листопада 2011 р.),
 • у період вступної кампанії працювали консультаційні телефони оперативного штабу «Вступна кампанія–2011» з питань вступу до вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–IV рівнів акредитації.
 • міністр охорони здоров’я України взяв участь у роботі чотирьох прямих телефонних ліній Кабінету Міністрів України.

На завершення звіту (остаточно затверджені результати якого мають бути оприлюднені не лише на офіційному сайті МОЗ України, а й на урядовому порталі в розділі «Громадянське суспільство») Р. Лихотоп поділився з присутніми результатами незалежної експертизи, а саме рейтингу інформаційної відкритості влади, який було складено Інститутом розвитку регіональної преси (ІРРП) відповідно до результатів моніторингу 56 сайтів органів центральної виконавчої влади України протягом лютого–серпня 2011 р. Моніторинг проводився з метою визначення, чи можуть громадяни швидко та зручно отримати повну та якісну інформацію про діяльність органів влади за методологією, що передбачає оцінювання 224 параметрів на пов­ноту, актуальність, навігаційну доступність, відкритість для доступу громадськості, зрозумілість за структурою та наповненням інформації тощо.

За результатами моніторингу сайт МОЗ України посів першу сходинку рейтингу ІРРП, продемонструвавши найвищий коефіцієнт інформаційної відкритості — 80,81%!

Як допомогти громадським організаціям полегшити доведення інформації про їхню роботу до широких верств населення? З огляду на те, що відвідуваність сайтів громадських організацій є здебільшого дещо нижчою, ніж сайтів центральних органів виконавчої влади, Р. Лихотоп запропонував створити окрему частину сайту МОЗ України (рубрику, сторінку, розділ), де буде подано інформацію про всі громадські організації, що діють у царині охорони здоров’я. Ця інформація може обмежуватися безпосереднім посиланням на сайт організації, а може бути ширшою та містити плани заходів організації, напрямки діяльності та завдання роботи, статутні положення тощо. На майбутнє посадовець закликав громадські організації активізувати участь в роботі з укладання галузевих угод. Згідно із Законом України «Про соціальний діалог» галузева угода формується за участі галузевого органу виконавчої влади, представницького органу профспілок та роботодавців у сфері діяльності (у даному випадку — у сфері охорони здоров’я). Втім, законом встановлена одна вимога: кожна організація, що бажає взяти участь в укладанні даної угоди, має надати офіційне підтвердження своєї репрезентативності, тобто того, що вона представляє інтереси достатнього кола громадян.

Щодо проекту Плану заходів на 2012 р., із яким усі охочі мали змогу детально ознайомитися на сайті МОЗ України, Р. Лихотоп закцентував увагу на декількох пунктах, а саме щодо:

 • функціонування в мережі Інтернет персонального блогу міністра охорони здоров’я України;
 • розробки та затвердження Галузевої угоди між МОЗ України, Профспілкою працівників охорони здоров’я України та Українською федерацією роботодавців охорони здоров’я на 2012–2016 рр.;
 • забезпечення проведення щомісячних інтернет-конференцій керівництва МОЗ на тему: «Реформування галузі охорони здоров’я в Україні: стан, завдання і перспективи»;
 • забезпечення формування переліку інститутів громадянського суспільства, що здійснюють діяльність у сфері охорони здоров’я, та постійне його оновлення на сайті МОЗ України.

Доповідач закликав представників громадських організацій подавати не лише критичні зауваження, а й слушні пропозиції до запропонованого проекту Плану заходів, реальні для виконання. Пропозиції будуть розглянуті профільними підрозділами Міністерства, звіт за результатом розгляду буде оприлюднено на сайті МОЗ України, а кінцевим результатом стане затвердження Плану на 2012 р. з урахуванням підсумків обговорення проекту.

МОЗ України: відкритий діалог з громадськістю триватимеОлег Мусій, голова Громадської ради при МОЗ України і президент Всеукраїнського лікарського товариства, насамперед, подякував Міністерству за продемонстровану суспільну активність і конструктивну прихильність до громадських організацій, оцінив таку позицію як один із позитивних прикладів, на відміну від більшості міністерств. Він також зауважив, що успіхи функціонування сайту МОЗ України також безпосередньо стосуються діяльності на ньому Громадської ради при МОЗ України: за оцінками незалежних експертів, її сторінка також визнана однією з найбільш змістовних та наповнених серед веб-ресурсів громадських рад інших міністерств. Усі 153 члени Громадської ради при МОЗ України були заздалегідь запрошені до обговорення подальших дій на виконання Концепції розвитку громадянського суспільства, деякі з них надсилали свої зауваження та пропозиції до Проекту, а дехто прибув на обговорення особисто. З-поміж таких ініціа­тив доповідач виділив пропозиції громадської організації «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області», зокрема щодо:

 • здійснення моніторингу виконання основ­них завдань Концепції з висвітленням результатів моніторингу на сайті МОЗ України;
 • проведення круглих столів за темами: «Відкритий діалог влади та громадськості», «Здорова нація через взаємодію лікар-фармацевт», «Фальсифікований лікарський засіб та шляхи боротьби з ним»;
 • запровадження у вищих медичних навчальних закладах курсу лекцій та оформлення стендів з питань, пов’язаних із розвитком громадянського суспільства;
 • ширшого використання ресурсу Громадської ради при МОЗ України для залучення представників громадянського суспільства до робочих груп з розробки нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я та розробки номенклатури для проведення тендерних закупівель.

Від імені Громадської ради при МОЗ Украї­ни було внесено низку пропозицій щодо розширення передбаченої Проектом участі Громадської ради у деяких заходах, зокрема щодо внесення змін до наказу МОЗ України від 03.10.2011 р. № 641, інформаційної розбудови такої важливої теми, як меценатство та благодійність в охороні здоров’я; проведення конференції опікунських рад та конкурсу опікунських рад; відкриття показового Центру фандрайзингу.

Громадська організація «Всеукраїнське лікарське товариство» разом із МОЗ України та за його підтримки вже протягом 3 років реалізує спільний медичний профілактично-просвітницький проект «Майстерня здоров’я», а з 2012 р. запроваджуються два нових освітницьких проекти: для пацієнтів — «Школа пацієнта» (щодо питань та перспектив реформування системи медичного обслуговування в Україні) та для лікарів — «Школа практикуючого лікаря» (в рамках якого питання реформування охорони здоров’я обговорюватимуться спільно з лікарями). Також Всеукраїнським лікарським товариством за підтримки Громадської Ради при МОЗ України, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Київської міської державної адміністрації та Київського міського центру здоров’я започатковано освітницький проект для дітей «Лікарня для ведмежат», що має на меті зменшення у дітей страху перед лікарями й лікарськими маніпуляціями, спрямований на полегшення спілкування дітей з лікарями, виховання у них відчуття відповідальності та турботи, усвідомлення батьками проблеми профілактики захворювань. О. Мусій звернувся з проханням до представників МОЗ України також внести вказані проекти до плану заходів із реалізації Концепції.

МОЗ України: відкритий діалог з громадськістю триватимеУ рамках дискусії з низкою пропозицій до МОЗ України емоційно звернулася Наталія Преображенська, голова «Благодійного фонду спасіння дітей України від Чорнобильської катастрофи», член Громадської ради при МОЗ України, кандидат біологічних наук. На її глибоке переконання, МОЗ України має виступити категорично проти передачі медичних навчальних закладів до системи Міністерства освіти та науки України. У протилежному випадку — за умов, коли студенти здобуватимуть медичну освіту не в клініках, а в парках за пляшкою пива, — у майбутньому Україна не матиме освічених лікарів, а МОЗ перетвориться на міністерство захоронення, а не охорони здоров’я народу України. (Наше видання неодноразово торкалося цієї болючої теми, намагаючись висвітлювати погляди як представників громадськості («Щотижневик АПТЕКА», № 47 (818) від 5 грудня 2011 р.), так і можновладців («Щотижневик АПТЕКА», № 3 (824) від 23 січня 2012 р.) — прим. ред.). Також Н. Преображенська виступила з низкою пропозицій ширшого спрямування, зокрема:

 • запровадити обов’язкове профілактичне обстеження всього населення України, а обстеження дітей проводити один раз на півроку. Така вимога обумовлена тим, що Чорнобильська катастрофа викликала велику міграцію населення. Молоді люди, що були опромінені в дитячому віці, взяли шлюб, мають дітей, народжених із вадами розвитку та онкологічними захворюваннями. З цієї тези випливає необхідність організації медико-генетичних лабораторій у кожному районі всіх областей України для запобігання народженню хворих дітей та лікування майбутніх батьків. Як би не було це коштовно для держави, але щоб мати сильну країну, перш за все, необхідно мати фізично й морально здорове покоління. Профілактичне обстеження проводити в областях, починаючи з найвіддаленіших сіл, а далі — районні центри та обласний центр. Такою акцією можна допомогти людям не покидати села. Вони будуть відчувати, що думають і про них. Не можна закривати фельдшерсько-акушерські пункти, навіть неозброєна необхідною медичною апаратурою машина має бути біля ФАПу, щоб вчасно відвезти людину до найближчої лікарні і цим врятувати її;
 • відновити в МОЗ України Управління радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС. Тепер дехто пропонує Міністерство охорони здоров’я об’єднати з Міністерством соціальної політики. Може, це й логічно: навіщо Міністерство, коли вже нічого охороняти? На Управління радіаційного захисту населення та медичних проблем було покладено функції з організації якісної кваліфікованої медичної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, розгалуження мережі спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, організації та методичного забезпечення проведення моніторингу радіаційного забруднення об’єктів довкілля й оцінки дозового навантаження на населення України. З 2005 р. в МОЗ залишився лише сектор радіаційної безпеки й медичних проблем аварії на ЧАЕС, у якому наслідками глобальної катастрофи опікуються аж чотири (!) особи. Відтак фактично ліквідовано можливість системного підходу до вирішення проблем радіаційної безпеки в Україні;
 • припинити руйнування санітарно-епідеміологічної служби, що впродовж багатьох років здійснювала в Україні запобіжний і поточний санітарний нагляд, який стосується забезпечення громадського здоров’я. МОЗ України має виступити проти передачі функції конт­ролю за безпекою харчових продуктів ветеринарній службі. Проблема чистої питної води має бути головною в переліку першочергових заходів у Головного санітарного лікаря України: це проблема для нагального розгляду саме в МОЗ України, а не у ветеринарному відомстві;
 • запровадити у 2012 р. на всій території Украї­ни медичний електронний паспорт. У Націо­нальній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика на кафедрі медичної інформатики вже розроблено форму такого паспорта. Дітям паспорт мають видавати за державний кошт, дорослим — за власний рахунок (залежно від соціального статусу пацієнта).

МОЗ України: відкритий діалог з громадськістю триватимеОлександр Етніс, президент благодійного фонду «Допомога медицині», запропонував розширити участь Громадської ради при МОЗ України у здійсненні ряду заходів, передбачених планом МОЗ України з реалізації Концепції на 2012 р., зокрема в царині створення умов для розвитку інститутів громадянського суспільства, волонтерського руху, благодійництва і меценатства. Також було запропоновано:

 • започаткувати проведення «круглих столів» на тему «Проблеми та досягнення української медицини», які б дозволили вітчизняним фахівцям більше дізнаватися про світову медицину, а світові — бути більш обізнаним щодо того, що відбувається в системі охорони здоров’я України;
 • створити на єдиному веб-порталі реєстр веб-сторінок благодійних організацій, що ефективно працюють у медичній сфері;
 • провести аналіз та вжити заходів щодо організації направлення громадян України на лікування за кордоном;
 • провести аналіз та вжити активних заходів щодо закупівлі та передачі благодійними організаціями державним медичним закладам високовартісного медичного обладнання, медикаментів, витратних медичних матеріалів;
 • провести аналіз та вжити активних заходів щодо організації медичного обміну між українськими та закордонними лікарями (участь у міжнародних конференціях, конгресах тощо);
 • сприяти реалізації благодійної програми «Єдиний міжнародний медичний телекомунікаційний простір»;
 • проаналізувати роботу та сприяти впровадженню в Україні медичних закладів американського типу (non-government, non-profit);
 • активніше залучати до співпраці міжнародні організації, які займаються благодійною діяльністю в медичній сфері.

МОЗ України: відкритий діалог з громадськістю триватимеОксана Соломченко, координатор Всеукраїнської спілки громадських організацій «Рух за здоров’я» (ВСГО «Рух за здоров’я» об’єднує низку українських громадських організацій, серед яких ВГО «Зупинимо гепатит», ГО «Люди з рідкісними захворюваннями», ГО «Асоціація хворих на хронічний мієлолейкоз «Осанна» та ВГО «Асоціація інвалідів розсіяного склерозу») повідомила, що у 2012 р. МОЗ України співпрацюватиме зі Спілкою, зокрема, у рамках проекту «Кризова комунікація — порятунок життів». Завданням проекту є створення і прийняття на офіційному рівні ефективної моделі комунікації в системі охорони здоров’я України у разі виникнення пандемії вірусних захворювань. Проектом передбачено проведення круглих столів, прес-конференцій, тренінгів для посадовців обласних управлінь охорони здоров’я та регіональних журналістів на тему кризової комунікації. Наразі члени робочої групи, яка працює над реалізацією проекту «Кризова комунікація — порятунок життів», та провідні фахівці МОЗ України разом готуються до Міжнародної конференції, що відбудеться за участю іноземних та українських експертів з питань кризової комунікації та епідеміологів. О. Соломченко підкреслила, що МОЗ України є ключовим партнером проекту, фахівці якого надають експертну допомогу та представляють позицію Міністерства на різних інформаційних заходах, передбачених проектом «Кризова комунікація — порятунок життів». Представник Спілки громадських організацій особисто подякувала за плідну співпрацю керівникам та співробітникам окремих структурних підрозділів МОЗ України: прес-служби (Тетяні Юрченко, Світлані Тихоненко), Департаменту юридично-правового забезпечення (Віталію Коблошу), Департаменту лікувально-профілактичної допомоги (Миколі Хобзею), Державної санітарно-епідеміологічної служби (Віктору Ляшко), Управління громадського здоров’я (Костянтину Легезі). О. Соломченко також повідомила, що ВСГО «Рух за здоров’я» цілком підтримує Міністерство в питаннях розвитку та подальшого вдосконалення співпраці МОЗ України з громадським сектором, зокрема, схвально ставиться до ідеї щодо розміщення на сайті МОЗ України контактів та іншої інформації про громадські організації, які працюють у сфері охорони здоров’я.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*