Наказ Держкоммедбіопрому України від 23.12.1998 р. № 160

11 Травня 2012 11:59 Поділитися

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

НАКАЗ

від 23.12.1998 р. № 160

Про затвердження Інструкції про порядок проведення спеціалізованої оцінки матеріалів на лікарські засоби у Фармакопейному комітеті Держкоммедбіопрому України

 Відповідно до ст.9 Закону України «Про лікарські засоби» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 569 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію)лікарського засобу» з метою визначення вимог до порядку проведення спеціалізованої оцінки матеріалів на лікарські засоби у Фармакопейному комітеті Держкоммедбіопрому України НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення спеціалізованої оцінки матеріалів на лікарські засоби у Фармакопейному комітеті Держкоммедбіопрому України (далі – Інструкція), що додається.

 2. Контроль за виконанням цієї Інструкції покласти на Фармакопейний комітет Держкоммедбіопрому України.

 3. Вченому секретареві Фармакопейного комітету Держкоммедбіопрому Піотровській А.Г. забезпечити подання до Міністерства юстиції України цього наказу для його державної реєстрації в установленому порядку.

 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комітету О.Ш. Коротко

Затверджено

Наказ Державного комітету з медичної

та мікробіологічної промисловості

України 23.12.98 № 160

Інструкція

про порядок проведення спеціалізованої оцінки матеріалів на лікарські засоби у Фармакопейному комітеті Держкоммедбіопрому України

 1. Загальні положення

 1.1. Інструкція про порядок проведення спеціалізованої оцінки матеріалів на лікарські засоби у Фармакопейному комітеті Держкоммедбіопрому України (далі – Інструкція) розроблена відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 569 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу».

 1.2. Інструкція визначає порядок проведення Фармакопейним комітетом Держкоммедбіопрому України (далі – Фармакопейний комітет) спеціалізованої оцінки матеріалів щодо методів аналізу лікарського засобу, фармакопейної статті або аналітичної нормативної документації (далі – АНД).

 1.3. Спеціалізованій оцінці підлягають матеріали на лікарські засоби як вітчизняного, так і іноземного виробництва (діючі речовини, допоміжні речовини, лікарську рослинну сировину, гомеопатичні лікарські засоби, засоби лікувальної косметики (щодо контролю якості лікувальних речовин), радіоактивні лікарські засоби), які подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію).

 1.4. Експертизі підлягають всі зміни до АНД, які можуть мати місце під час дії реєстраційного посвідчення, а саме: зміни або впровадження нових методів аналізу лікарського засобу, його пакування, маркування, умов зберігання, терміну придатності;зміни змісту ліцензії на виробництво; зміни в процесі виробництва, які впливають на якість лікарського засобу.

 1.5. Спеціалізована оцінка складається з експертизи матеріалів АНД, передреєстраційних досліджень (експериментальна апробація методик контролю якості або їх валідація), контролю якості зразків лікарського засобу, затвердження АНД та надання, залежно від результатів спеціалізованої оцінки, висновків щодо АНД.

 2. Визначення термінів

 Терміни, які вживаються в Інструкції, мають таке значення:

 2.1. Реєстраційні документи – комплект матеріалів на лікарський засіб, спеціалізована оцінка яких надає змогу зробити висновки про можливість його державної реєстрації (перереєстрації), потребу проведення передреєстраційних досліджень або контролю якості зразків лікарського засобу.

 2.2. Аналітична нормативна документація (АНД) – фармакопейні статті, документи про методи аналізу, а також інша аналітична документація, що дозволяє контролювати якість лікарського засобу.

 2.3. Спеціалізована оцінка – оцінка експертизи реєстраційних документів щодо АНД або змін до АНД, передреєстраційних досліджень та результатів контролю якості лікарського засобу – з метою надання висновків Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ України (далі – Бюро).

 2.3.1. Експертиза реєстраційних документів щодо АНД або змін до АНД – перевірка достатності вимог до якості лікарського засобу, відповідності цих вимог до вимог провідних світових фармакопей, до діючих в Україні нормативних документів, відповідність виробництва лікарського засобу вимогам Належної виробничої практики – НВП (для зарубіжного виробника) або наявність ліцензії на виробництво лікарських засобів.

 2.3.2. Передреєстраційні дослідження – експериментальна перевірка методик контролю якості з метою дослідження їх відтворювання або експериментальна валідація (в разі відсутності матеріалів по валідації в реєстраційних документах) методик контролю якості для перевірки їх точності, правильності та селективності.

 2.4. Висновки спеціалізованої експертної комісії Фармакопейного комітету (далі – Комісія) – це результат експертизи реєстраційних документів щодо АНД або змін до АНД.

Висновки лабораторії фармакопейного аналізу Фармакопейного комітету або уповноваженої ним лабораторії (далі – Лабораторія) щодо проведення передреєстраційних досліджень – це результат експериментальної перевірки методів аналізу лікарського засобу.

 Висновки Комісії та Лабораторії оформляються у вигляді документа, що складається зі вступної, констатувальної та заключної частин.

 3. Перелік та вимоги до матеріалів на лікарські засоби, що подаються на спеціалізовану оцінку до Фармакопейного комітету

 Комплект документів повинен містити такі матеріали:

 3.1. Супровідний лист.

 3.2. Документ, що підтверджує сплату вартості спеціалізованої оцінки та збору за державну реєстрацію (перереєстрацію).

 3.3. Для вітчизняних препаратів – проект АНД та пояснювальна записка, оформлені відповідно до методичних вказівок «Індивідуальні лікарські речовини та готові лікарські засоби. Основні показники якості і методи контролю, які включаються до аналітичної нормативної документації» – 5 прим.

 3.4. Для іноземних препаратів – АНД на замовлений лікарський засіб, згідно з якою фірма проводить контроль якості готового продукту – 2 прим.

 3.5. АНД повинна містити наступне:

 3.5.1. Склад препарату із зазначенням точної кількості усіх інгредієнтів на одиницю лікарського засобу з посиланням на монографії з фармакопей, яким вони відповідають за якістю. Якщо діючу або допоміжну речовину не описано в фармакопеях, то потрібно подавати на них завірену копію АНД.

 3.5.2. Для органопрепаратів, отриманих за допомогою генної інженерії або іншим оригінальним способом, належить вказати назву сировини, з якої виготовляють препарат, спосіб його одержання, а також подати АНД на сировину.

 3.5.3. Специфікацію (для іноземних препаратів), в якій в одній колонці перераховані усі показники якості препарату, в другій наведена регламентація за цими показниками, а в третій колонці вказані посилання на методи контролю за цими показниками.

 Повні методики контролю якості препарату фірми-виробника в порядку, наведеному в специфікації.

 3.6. Скорочену технологічну схему виробництва заявленого лікарського засобу – 2 прим.

 3.7. У випадку використання при виготовленні препарату оригінальної фірмової діючої або допоміжної речовини потрібно подавати скорочену схему синтезу, повний профіль домішок (технологічних та продуктів розпаду), методики їх контролю, матеріали щодо стабільності речовини, відомості про наявність у речовині залишків розчинників, які використовуються при виготовленні, методики їх контролю та регламентацію їх вмісту – 2 прим.

 3.8. Для лікарських засобів з обмеженою мікробіологічною чистотою потрібно подавати відомості з мікробіологічної чистоти, з урахуванням того, що контроль і регламентація цього показника на території України буде проводитись згідно з вимогами Государственной фармакопеи СССР, XI видання, вип.2, с.193, або Європейської фармакопеї 1997 р., якщо немає інших обґрунтованих вказівок в АНД – 2 прим.

 3.9. Таблиці результатів аналізу лікарського засобу в процесі зберігання або звіт досліджень стабільності протягомобумовленого терміну придатності – 2 прим.

 3.10. Звіт про валідацію методик контролю якості заявленого лікарського засобу або інше метрологічне обґрунтування цих методик – 2 прим.

 3.11. Інформацію про виробників діючих та допоміжних речовин, завірену керівником підприємства – виробника лікарського засобу – 2 прим.

 3.12. Витяг з протоколу засідання Фармакологічного комітету МОЗ України (далі – Фармакологічний комітет) про рекомендацію до медичного застосування, з обов’язковим зазначенням повної назви та складу лікарського засобу – 2 прим.

 3.13. Для вітчизняних лікарських засобів, що проходили клінічні випробування, надається висновок фармацевтичної комісії Фармакологічного комітету щодо рівня вимог до якості в АНД на лікарський засіб – 2 прим.

 3.14. Проект інструкції з медичного застосування – для нових вітчизняних лікарських засобів або інструкцію – для іноземних лікарських засобів, а перед затвердженням АНД – інструкцію з медичного застосування, узгоджену Фармакологічним комітетом – 2 прим.

 3.15. Для лікарських засобів, які перереєстровують або АНД на які переглядають – інструкцію з медичного застосування, узгоджену Фармакологічним комітетом – 2 прим.

 3.16. Зразок графічного оформлення споживчої упаковки – 2 прим.

 3.17. Для препаратів з обмеженою мікробіологічною чистотою багаторазового використання не в однодозових упаковках – відомості про ефективність дії консервантів та термін придатності після розкриття упаковки – 2 прим.

 3.18. Для вітчизняних препаратів – таблицю порівняння даних показників якості препарату з показниками якості іноземних аналогів (при їх наявності) – 5 прим.

 3.19. Рисунки хроматограм, зображення спектрів та інший ілюстративний матеріал, який підтверджує обґрунтованість вибраних методів аналізу – 5 прим. (3 оригінали і 2 ксерокопії).

 3.20. Ксерокопії АНД на діючі і допоміжні речовини, які є складовими готової лікарської форми, та пакувальні матеріали – 2 прим.

 3.21. Ксерокопію АНД, яку переглядають або перереєстровують – 2 прим.

 3.22. Зразки 2 серій лікарського засобу з сертифікатом якості виробника в кількості, достатній для проведення 4 повних аналізів згідно з АНД, але не менше 5 упаковок (не менше 3 упаковок крупного фасування) для передреєстраційних досліджень і контролю якості заявленого препарату.

 3.23. При застосуванні в аналізі специфічних реактивів, розчинників, субстратів, колонок для високоефективної рідинної хроматографії або газово-рідинної хроматографії, стандартних взірців або діючих речовин, які застосовуються як стандартні взірці, та інших продуктів, їх також необхідно подавати в кількості, достатній для проведення аналізу 2 серій в 4 повторюваностях.

 3.24. За потреби надаються інші відомості, наприклад, відомості про наявність залишкових кількостей розчинників в таблетках, вкритих плівковою оболонкою, з описанням методик визначення і регламентації їх наявності тощо – 2 прим.

 3.25. Для вітчизняних препаратів – при поданні на розгляд проектів АНД на іноземні діючі речовини або на лікарські засоби, виготовлені з іноземних діючих речовин, чи при застосуванні іноземних допоміжних речовин, потрібно додатково подавати:

 3.25.1. Ксерокопію АНД на діючу та/або допоміжну речовину фірми-виробника – 2 прим.

 3.25.2. Сертифікат якості виробника – 2 прим.

 3.25.3. Відкриту частину технологічної схеми виробництва діючої речовини із зазначенням повного профілю домішок, а також розчинників, які застосовуються в технології виготовлення діючої речовини – 2 прим.

 3.25.4. Висновки лабораторії уповноваженої МОЗ України чи Держкоммедбіопромом про якість даної діючої та/або допоміжної речовини.

 Для отримання висновків надаються зразки діючих або допоміжних речовин у кількості, потрібній для 4 повних аналізів, з актом відбору середньої проби, а також з належними стандартними взірцями тощо.

 3.26. Для вітчизняних лікарських засобів – довідка від Державного наукового центру лікарських засобів або уповноваженої установи, яка здійснює експертизу регламентів виробництва, про наявність проекту технологічного регламенту виробництва – 2прим.

 3.27. Перед затвердженням АНД або перед поданням висновків Бюро до Фармакопейного комітету подаються відомості про рекомендацію Держкоммедбіопрому щодо затвердження технологічного регламенту виробництва лікарського засобу – 2 прим.

 3.28. Перелік матеріалів, які подаються на експертизу до Фармакопейного комітету для внесення змін до АНД (як за окремим показником, так і за декількома одночасно).

 3.28.1. Документи згідно з пунктами 3.1 і 3.2 цієї Інструкції.

 3.28.2. Проекти змін, де у лівій колонці надрукована попередня редакція, а у правій колонці – нова редакція – 5 прим.

 3.28.3. Пояснювальна записка – 5 прим.

 3.28.4. Таблиця результатів аналізу лікарського засобу в процесі зберігання за всіма показниками якості АНД, до якої вносяться зміни, з урахуванням змін – 5 прим.

 3.28.5. Витяг з протоколу засідання Фармакологічного комітету МОЗ України про рекомендацію до медичного застосування – в разі внесення змін до складу, нових показань до застосування та змін у технології виготовлення лікарського засобу – 2 прим.

 3.28.6. Порівняльна таблиця метрологічних характеристик старого та нового методів при внесенні змін до розділів стосовно методик аналізу – 5 прим.

 3.28.7. Рисунки хроматограм, зображення спектрів та інший ілюстративний матеріал, який підтверджує правомірність внесення змін, якщо вони стосуються методик аналізу – 5 прим.

 3.28.8. Для вітчизняних препаратів – при внесенні змін до розділу «Пакування», в зв’язку з використанням імпортних пакувальних матеріалів, надається гігієнічний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на імпортовану продукцію, затверджений МОЗ України, та зразок графічного оформлення споживчої упаковки.

 4. Порядок проведення спеціалізованої оцінки у Фармакопейному комітеті

 4.1. Бюро направляє до Фармакопейного комітету реєстраційні документи щодо АНД на лікарський засіб для проведення спеціалізованої оцінки.

Вищезазначені документи, оформлені згідно з Законом України «Про мови в Українській РСР», Бюро направляє до Фармакопейного комітету в 2 примірниках (для зарубіжних лікарських засобів додатково подається 1 примірник матеріалів мовою оригіналу або англійською мовою). До реєстраційних документів додаються зразки лікарського засобу в запропонованих лікарських формах та упаковках (3 упаковки).

Реєстраційні документи приймаються до розгляду Фармакопейним комітетом за наявності документів, що підтверджують сплату реєстраційного збору та оплату вартості здійснення спеціалізованої оцінки реєстраційних документів щодо АНД або змін до АНД.

 4.2. Експертиза реєстраційних документів щодо АНД або змін до АНД проводиться Комісіями в термін не більше 90 календарних днів після прийому документів. У цей термін не входить час, потрібний Заявнику на доопрацювання документів та час, необхідний на проведення передреєстраційних досліджень і контроль якості зразків лікарського засобу, що проходить процедуру реєстрації.

 Після доробки Комісія вдруге розглядає доопрацьовані документи.

Якщо Заявник не відповідає на зауваження Комісії протягом 3 місяців, то йому надсилається нагадування. В разі відсутності відповідей протягом 6 місяців з моменту нагадування, вони знімаються з розгляду у Фармакопейному комітеті, про що сповіщається в Бюро, і в подальшому матеріали подаються знову в установленому порядку.

4.3. Передреєстраційні дослідження та контроль якості зразків лікарського засобу (для іноземних препаратів) здійснюються в Лабораторії фармакопейного аналізу Фармакопейного комітету або в лабораторіях, уповноважених Фармакопейним комітетом (далі – Лабораторії), на підставі направлення Фармакопейного комітету, яке містить висновки Комісії.

До Лабораторії подається необхідна для повного аналізу кількість зразків 2 серій лікарського засобу, стандартні взірці та інші необхідні матеріали.

Лабораторія після надання їй всіх необхідних матеріалів в термін до 30 днів проводить передреєстраційні дослідження та контроль якості зразків лікарського засобу і надсилає до Фармакопейного комітету заключення щодо відтворення методів аналізу, протокол аналізу зразків лікарського засобу, узгоджені методики контролю якості і, в разі необхідності, матеріали валідації методів аналізу.

4.4. Фармакопейний комітет на підставі висновків Комісії та Лабораторії проводить остаточну спеціалізовану оцінку реєстраційних документів з метою затвердження АНД та надання висновків Бюро щодо методів аналізу лікарського засобу, фармакопейної статті або аналітичної нормативної документації.

4.5. Залежно від типу АНД та процедури реєстрації, спеціалізована оцінка та надання висновків проводиться за однією з вказаних схем:

  • експертиза АНД та надання висновків Бюро;
  • експертиза АНД, передреєстраційні дослідження та надання висновків Бюро;
  • експертиза АНД, передреєстраційні дослідження, контроль якості зразків лікарського засобу та надання висновків Бюро.

4.6. На зміни, які Заявник має намір внести до реєстраційних документів на лікарський засіб у період дії реєстраційного посвідчення і які підлягають експертизі у Фармакопейному комітеті, поширюється дія пунктів 4.2 – 4.5.

5. Порядок розрахунків

5.1. Оплаті Заявником підлягають такі роботи, пов’язані з проведенням спеціалізованої оцінки:

  • експертиза реєстраційних документів;
  • передреєстраційні дослідження;
  • контроль якості зразків лікарського засобу.

 5.2. Оплата вищезазначених робіт проводиться на умовах передоплати за умовами договору між Заявником та експертними органами. Порядок ціноутворення за договором визначає вищестояща організація. 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті