Проект постанови КМУ «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови

Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955» (далі – проект Постанови), який розроблено з метою удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які реалізуються через аптечну мережу та включені до обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів шляхом встановлення на них граничних постачальницько-збутових та граничних торговельних (роздрібних) надбавок.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді до 16.08.2012 року на адресу:

Міністерства охорони здоров’я України 01021, Київ, вул. М. Грушевского, 7 тел. (044) 200-07-93, контактна особа: Сандуленко Н.В. e-mail: moz@moz.gov.ua, nv__sandulenko@ukr.net;

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України

від 17 жовтня 2008 р. № 955»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою удосконаленням державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які реалізуються через аптечну мережу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття акту є удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які реалізуються через аптечну мережу та включені до обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів шляхом встановлення на них граничних постачальницько-збутових та граничних торговельних (роздрібних) надбавок.

Прийняття акту дозволить здійснювати на державному рівні контроль за порядком формуванням цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

3. Правові аспекти

В сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

4. Фінансово – економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з: Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект даного акта розміщено для публічного обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України – www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить удосконалити державне регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

11. Прогноз результатів

Після прийняття постанови Кабінету Міністрів України на державному рівні буде здійснюватися контроль за порядком формуванням цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які реалізуються через аптечну мережу та включені до обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів.

Заступник Міністра – керівник апарату Р.М. Богачев

ПРОЕКТ

Кабінет Міністрів України

Постанова

Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2011 р., № 68, ст. 2607), виклавши підпункт 1 у такій редакції:

«1) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) та обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів, визначеного Міністерством охорони здоров’я, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 12 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни.»;

2. Міністерству охорони здоров’я у місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955»

1. Опис проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955» (далі – Проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою удосконаленням державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які реалізуються через аптечну мережу.

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою прийняття постанови є удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які реалізуються через аптечну мережу та включені до обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів шляхом встановлення на них граничних постачальницько-збутових та граничних торговельних (роздрібних) надбавок.

Досягнення мети здійснюється шляхом внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», що дозволить здійснювати на державному рівні контроль за порядком формуванням цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший спосіб: залишити ситуацію такою яка вона є станом на сьогодні. Цей спосіб є недоцільним. Оскільки ситуація, що склалась сьогодні на ринку лікарських засобів і виробів медичного призначення потребує запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які реалізуються через аптечну мережу та включені до обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів шляхом встановлення на них граничних постачальницько-збутових та граничних торговельних (роздрібних) надбавок.

Другий спосіб: запропонований Проект постанови. Цей спосіб є оптимальним способом, оскільки дозволить стабілізувати цінову ситуацію на ринку лікарських засобів і виробів медичного призначення та забезпечити економічну доступності лікарських засобів для широких верст населення України на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які реалізуються через аптечну мережу та включені до обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Запропонованим Проектом постанови передбачається встановити граничні постачальницько-збутові та торговельні (роздрібні) надбавки на лікарські засоби і вироби медичного призначення включені до обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття Проекту постанови дозволить сприяти стабілізації цінової ситуації на ринку лікарських засобів і виробів медичного призначення та забезпеченню економічної доступності лікарських засобів для широких верст населення України.

6. Очікувані результати

Буде здійснюватися на державному рівні контроль за порядком формуванням цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які реалізуються через аптечну мережу та включені до обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії Проекту постанови необмежений.

8. Показники результативності акту

1) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів – введення в дію вимог цієї постанови не передбачає додаткових надходжень та втрат державного та місцевих бюджетів.

2) Кількість лікарських засобів, ціни на які будуть підлягати державному регулюванню та реєстрації.

3) Рівень поінформованості з нормами Проекту постанови оцінюється як середній, що забезпечувалося його офіційним оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити показники базового та повторного відстеження.

Заступник Міністра – керівник апарату Р.М. Богачев
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті