Наказ МОЗ України від 14.01.2004 р. № 5

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14.01.2004 р. 5

«Про затвердження Порядку одержання, обліку,

зберігання та утримання тест-штамів мікроорганізмів

для проведення контролю якості лікарських засобів

за мікробіологічними показниками»

На виконання вимог Законів України «Про лікарські засоби», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та Державної Фармакопеї України, з метою встановлення єдиного порядку одержання, обліку, зберігання та утримання тест-штамів мікроорганізмів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок одержання, обліку, зберігання та утримання тест-штамів мікроорганізмів для проведення контролю якості лікарських засобів за мікробіологічними показниками (далі – Порядок), що додається.

2. Встановити, що Порядок набирає чинності через три місяці з дня його державної реєстрації.

3. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, міст, районів забезпечити контроль за дотриманням суб’єктами господарської діяльності санітарних та протиепідемічних заходів при виконанні робіт з контролю якості лікарських засобів за мікробіологічними показниками.

4. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, державним інспекціям з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити контроль за виконанням вимог цього Порядку науково-дослідними установами та організаціями, які мають у своєму підпорядкуванні колекції мікроорганізмів, та суб’єктами господарської діяльності, які використовують тест-штами мікроорганізмів для проведення контролю якості лікарських засобів за мікробіологічними показниками.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України – голову Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Пасічника М.Ф.

В.о. Міністра В.В. Загородній

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.01.2004 № 5

ПОРЯДОК

одержання, обліку, зберігання та утримання тест-штамів

мікроорганізмів для проведення контролю якості

лікарських засобів за мікробіологічними показниками

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру одержання, обліку, зберігання й утримання тест-штамів мікроорганізмів, що призначені для проведення контролю якості лікарських засобів за мікробіологічними показниками.

1.2. Джерелами для отримання тест-штамів мікроорганізмів, що призначені для проведення контролю якості лікарських засобів, є Українська колекція мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України (м. Київ), Музей патогенних для людини мікроорганізмів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського АМН України (м. Київ), їх філії (далі – колекції).

У разі потреби Міністерство охорони здоров’я України додатково визначає інші колекції.

1.3. Дія Порядку поширюється на всі колекції та суб’єкти господарської діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування (далі – суб’єкти господарювання), які утримують тест-штами мікроорганізмів та/або проводять контроль якості лікарських засобів з використанням тест-штамів мікроорганізмів III-IV груп патогенності.

1.4. У процесі проведення контролю якості лікарських засобів за мікробіологічними показниками суб’єкти господарювання повинні використовувати тест-штами мікроорганізмів, визначені Державною Фармакопеєю України (далі – ДФУ) та зазначені у Переліку тест-штамів мікроорганізмів, призначених для проведення контролю якості лікарських засобів за мікробіологічними показниками (додаток 1).

1.5. Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог санітарного законодавства, санітарних та протиепідемічних заходів при проведенні робіт з контролю якості лікарських засобів за мікробіологічними показниками здійснюється закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби.

1.6. Контроль за виконанням суб’єктами господарювання вимог цього Порядку здійснюється Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів МОЗ України (далі – Державна інспекція МОЗ) та державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – територіальні інспекції).

2. Терміни та визначення

У цьому нормативно-правовому акті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Еталонний тест-штам – чиста культура мікроорганізму даного виду, яка має характерні фізіологічні, морфологічні та біохімічні властивості.

Субкультура – культура мікроорганізму, одержана шляхом пасажу через відповідні повноцінні живильні середовища.

Культура тривалого зберігання – культура еталонного тесту-штаму в умовах тривалого зберігання (ліофільно висушена культура, кріоконсервація; напіврідке середовище під стерильним мінеральним (вазеліновим) маслом, скошене агаризоване середовище).

Культура тимчасового зберігання – культура еталонного тесту-штаму в умовах тимчасового зберігання на відповідному середовищі.

Культура цільового використання – субкультура, що пройшла не більше 5 пасажів після висіву із культури тимчасового зберігання, призначена для використання в аналізі.

Інші терміни, що вжиті у цьому Порядку, визначені чинним законодавством України та документами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

3. Нормативні посилання:

Закони України:

постанови Кабінету Міністрів України:

 • від 18.02.97 № 174 «Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання» (зі змінами);
 • від 19.12.2001 № 1709 «Про затвердження переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання, та внесення змін до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 174»;
 • наказ Міністерства охорони здоров’я від 24.04.99 р. № 97 «Про затвердження Положення про порядок спеціалізованої оцінки (експертизи) та обліку дезінфекційних засобів в Україні та Положення про Обліковий перелік дезінфекційних засобів в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.99 за № 266/3559 (із змінами)від 03.07.2006 № 908 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів»;

Державна Фармакопея України (ДФУ);

Державні санітарні норми ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42;

Державні санітарні правила 9.9.5.-080-2002 «Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю», затверджені постановою Головного державного  санітарного лікаря України від 28.01.2002 № 1;

Практичне керівництво з біологічної безпеки в лабораторних умовах, ВОЗ, Женева 2-ге видання, 1994;

Рекомендації по системі якості для офіційних лабораторій з контролю якості РН 2/95, РІС, 06.10.95;

цей Порядок.

4. Облік та умови зберігання тест-штамів мікроорганізмів у визначених колекціях

4.1. Визначені колекції одержують еталонні тест-штами мікроорганізмів із відомих міжнародних колекцій.

4.2. Тест-штами  мікроорганізмів  повинні зберігатися не менш ніж двома незалежними способами – в ліофілізованому,  замороженому вигляді та на щільних чи рідких живильних середовищах.

4.3. Контейнери із тест-штамами мікроорганізмів (пробірки, ампули, флакони тощо) повинні мати чітке маркування, яке дозволяє ідентифікувати тест-штам, із зазначенням назви, номера тест-штаму мікроорганізму і дати його пересіву та/або закладання на тривале зберігання.

4.4. Тест-штами мікроорганізмів слід зберігати в холодильнику при температурі 5-8 град. С або у вогнетривкій шафі (сейфі) в контейнерах за таксономічними групами. Зовні чи зсередині шафи (сейфа) та холодильника та/чи на самому контейнері розміщують список із переліком тест-штамів мікроорганізмів, що зберігаються.

4.5. Відповідальним за всі технічні і організаційні заходи для безперебійного підтримання необхідних умов зберігання тест-штамів та моніторингу за цими умовами є керівник організації/установи.

4.6. Відповідальним за додержання умов зберігання тест-штамів мікроорганізмів є кваліфікований спеціаліст, спеціально призначений для цього наказом по організації/установі.

4.7. Тест-штами мікроорганізмів для контролю якості лікарських засобів, які зберігаються в колекціях, підлягають окремій реєстрації в інвентарному журналі еталонних тест-штамів мікроорганізмів визначеної колекції мікроорганізмів за встановленою формою (додаток 2). Тест-штамам мікроорганізмів надається номер тест-штаму в колекції із зазначенням його повної назви.

4.8. Облік відпуску тест-штамів мікроорганізмів із колекції ведеться у журналі відпуску  тест-штамів  мікроорганізмів із колекції за встановленою формою (додаток 3).

4.9. Усі журнали повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою організації/установи, в підпорядкуванні якої перебуває визначена колекція, та зберігатися в осіб, відповідальних за зберігання тест-штамів мікроорганізмів.

Якщо є необхідна технічна база, то можливе ведення журналів і в електронному вигляді.

4.10. Знезараження відпрацьованого матеріалу здійснюється деззасобами, які дозволені для застосування на території України Знезараження відпрацьованого матеріалу здійснюється деззасобами, що внесені до Облікового переліку дезінфекційних засобів в Україні (наказ МОЗ України від 24.04.99 р. № 97, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.99 за № 266/3559 (із змінами)).

4.11. Установа чи організація, в підпорядкуванні якої перебуває колекція, повинна розробити і впровадити систему управління якістю робіт та дотримуватися вимог інструкцій з техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці, правил безпеки при виконанні робіт у лабораторії,  дотримання протиепідемічного режиму,  охорони приміщень, порядку дій при ліквідації аварій та нещасних  випадків під час роботи в лабораторіях тощо. Наказами організації/установи повинні бути призначені особи, відповідальні за заходи з техніки безпеки, охорони праці і дотримання протиепідемічного режиму в колекції, із зазначенням їх прізвищ та посад.

5. Порядок одержання суб’єктами господарювання
тест-штамів мікроорганізмів із визначених колекцій

5.1. Видача тест-штамів мікроорганізмів здійснюється на договірних засадах.

5.2. Із визначеної колекції тест-штами мікроорганізмів видаються у ліофілізованому стані і/або пересіяними на живильні середовища.

5.3. Суб’єкт господарювання звертається на адресу організації/установи, до складу якої входить колекція, з заявою на одержання тест-штамів за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленою печаткою установи-заявника. До заяви додається завірена печаткою заявника копія ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів або документа, що підтверджує факт акредитації  лабораторії із зазначенням  можливості проводити мікробіологічні дослідження лікарських засобів.

Назва та номер необхідного тест-штаму мікроорганізму зазначаються суб’єктом господарювання у заяві згідно із Переліком тест-штамів мікроорганізмів, призначених для проведення контролю якості лікарських засобів за мікробіологічними показниками, що зазначені в додатку 1.

5.4. За результатами розгляду одержаної від суб’єкта господарювання заяви протягом трьох робочих днів керівник організації/установи, до складу якої входить колекція, дає розпорядження про видачу або, при невідповідності заяви п. 5.3 цього Порядку, про відмову у видачі тест-штамів мікроорганізмів. Розпорядження про видачу тест-штамів мікроорганізмів є підставою для оформлення господарського договору між установою – власником колекції і суб’єктом господарювання та для видачі суб’єкту господарювання рахунку на оплату робіт з підготовки замовлених тест-штамів.

5.5. Тест-штами мікроорганізмів видаються суб’єкту господарювання протягом 25 робочих днів після одержання заяви за пред’явленням документа про оплату вартості робіт з підготовки замовлених тест-штамів, доручення та документа, що посвідчує особу представника суб’єкта господарювання.

5.6. Кожний виданий тест-штам мікроорганізму супроводжується відповідним паспортом тест-штаму за встановленою формою (додаток 4).

5.7. Відповідальною за правильну видачу тест-штамів мікроорганізмів суб’єктам господарювання є посадова особа, спеціально призначена наказом по організації/установі.

5.8. Контейнери з тест-штамами мікроорганізмів розміщують у спеціальний бокс, щільно закритий чи загвинчений, і опечатують печаткою установи – власника колекції.

5.9. Відповідальною за автентичність, чистоту виданої культури та її ростові властивості є колекція, з якої одержано тест-штами мікроорганізмів, за умови додержання суб’єктом господарювання вимог цього Порядку щодо зберігання та утримання тест-штамів мікроорганізмів.

6. Порядок обліку, зберігання та утримання тест-штамів мікроорганізмів суб’єктами господарювання

Підрозділам підприємств (лабораторіям) та іншим лабораторіям, що займаються контролем субстанцій, допоміжних речовин та готових лікарських засобів з використанням тест-штамів мікроорганізмів, за вимогами ДФУ (або, в окремих визначених  випадках, інших фармакопей) дозволяється мати відповідні тест-штами мікроорганізмів тільки за умови наявності відповідної ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів або документа, що підтверджує факт акредитації лабораторії із зазначенням можливості проводити  мікробіологічні дослідження лікарських засобів.

Суб’єкти господарювання не мають права передавати іншим організаціям/установам тест-штами мікроорганізмів, одержані із визначених колекцій.

6.1. Наказом по організації чи установі керівники суб’єктів господарювання, що проводять роботу із тест-штамами мікроорганізмів, призначають відповідальним за облік, зберігання, використання та знезараження тест-штамів мікроорганізмів керівника або фахівця відповідного підрозділу.

6.2. Лабораторії суб’єктів господарювання, які працюють із еталонними тест-штамами мікроорганізмів,  повинні вести їх облік у журналах за встановленою формою (додатки 5, 6).

Усі журнали повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою суб’єкта господарювання і зберігатися в осіб, відповідальних за зберігання тест-штамів мікроорганізмів. По закінченні термінів зберігання, визначених нормативно-правовими актами щодо правил ведення архівів,  журнали  знищуються із складанням акта про знищення.

6.3. Контейнери із тест-штамами мікроорганізмів повинні мати чітке маркування, яке дозволяє ідентифікувати тест-штам: із зазначенням назви, номера тест-штаму мікроорганізму і дати його пересіву чи ліофілізації.

6.4. Після  закінчення роботи із тест-штамами об’єкти з посівами переносять у сховища (сейфи, холодильники тощо). Подальше прибирання приміщень проводиться відповідно до вимог нормативних актів.

Забороняється залишати об’єкти з посівами після закінчення роботи на відкритих місцях.

6.5. У кожній лабораторії повинна бути розроблена та затверджена керівником установи (організації) процедура знезараження відпрацьованого матеріалу.

6.6. Увесь посуд,  розчини, живильні середовища та матеріали, які мали контакт із тест-штамами мікроорганізмів, повинні проходити знезараження. Відпрацьований матеріал збирають у спеціальному контейнері та передають на знезараження протягом дня. Як виняток, дозволяється залишати на ніч матеріал, який не пройшов знезараження, в закритих і опечатаних металевих  ємностях  або шафах.

Режим знезараження відпрацьованого матеріалу реєструється в журналі, форма якого наведена в додатку 7.

6.7. Поверхні робочих кімнат (боксів), де проводиться робота із тест-штамами мікроорганізмів III-IV груп патогенності, контролюються  на наявність мікроорганізмів відповідно до чинних нормативних галузевих документів.

6.8. Кожна лабораторія чи організація/установа повинна розробити систему управління якістю робіт та дотримуватися вимог інструкцій з техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони  праці, загальних правил безпеки при виконанні робіт у лабораторії, дотримання протиепідемічного режиму, охорони приміщень, порядку дій при ліквідації аварій та нещасних випадків під час роботи в лабораторіях тощо. Наказами організації/установи повинні бути призначені особи, відповідальні за заходи з техніки безпеки, охорони праці і дотримання протиепідемічного режиму, із зазначенням їх прізвищ та посад.

6.9. Для забезпечення максимального збереження властивостей тест-штамів мікроорганізмів суб’єкти господарювання повинні дотримуватись таких основних принципів культивування, контролю та зберігання еталонних культур:

6.9.1. Усі операції з культурами тест-мікроорганізмів здійснюють, дотримуючись правил асептики.

6.9.2. Основні принципи ведення еталонних тест-штамів:

 • кількість пасажів тестового мікроорганізму на живильних середовищах: з моменту його відновлення до моменту його цільового використання повинно бути не більше 5 пасажів;
 • запаси культури тривалого зберігання не повинні поповнюватися за рахунок культури тимчасового зберігання;
 • контроль еталонного тест-штаму на чистоту і відсутність дисоціації необхідно проводити перед закладанням на тривале зберігання і перед поповненням запасів культури тимчасового зберігання;
 • тест-штами із зміненими властивостями для подальшої роботи не використовують.

6.9.3. Вирощену за оптимальних умов культуру еталону використовують для створення запасу еталонної культури тривалого зберігання:

 • напіврідкого середовища (0,5%-ного м’ясо-пептонного агару або напівголодного, 0,4%-ного м’ясо-пептонного агару), під шаром стерильного мінерального (вазелінового) масла при + 4-8 град. С (для бактеріальних культур);
 • сусло-агарового середовища або середовища Сабуро при + 4-8 град. С (дріжджі);
 • сусло-агарового середовища, середовища Сабуро або картопляно-глюкозного середовища при + 4-8 град. С (міцеліальні гриби);
 • кріоконсервації: у 10%-ному гліцерині при -70 град., у рідкому азоті (-176 град.) або у парах азоту (який можливо розглядати як один із оптимальних);
 • тіогліколевого середовища (для анаеробних  мікроорганізмів) під шаром вазелінового масла при + 4-8 град. С.

6.9.4. Порядок відновлення ліофілізованої культури тривалого зберігання

Контейнер з ліофілізованою культурою розпечатують в асептичних умовах.

У контейнер вносять необхідний живильний бульйон для регідратації. Вміст ампули перемішують, переносять стерильною пастерівською піпеткою або шприцом у пробірку з живильним бульйоном чи на тверде живильне середовище і інкубують при оптимальній для конкретного тест-штаму температурі протягом 18-48 годин. Бульйонну культуру, що залишилася, використовують  для оцінки ступеня дисоціації еталонного штаму.

Після інкубації з живильного бульйону чи щільного живильного середовища проводять висів петлею на 2 пробірки скошеного живильного агару. Посіви інкубують при оптимальній для конкретного тест-штаму температурі.

Одну  пробірку з посівом використовують для контролю чистоти та морфологічних властивостей тест-штаму. Другий посів на скошеному живильному агарі використовують для створення запасів еталонної культури тривалого зберігання. Культура зі зміненими властивостями в роботу не допускається і підлягає знищенню.

6.9.5. Ведення еталонних культур із застосуванням щільних або напіврідких середовищ

 • Створення запасів еталонної культури тривалого зберігання:

При задовільному проходженні контрольних тестів бактеріальні культури зі скошеного живильного агару засівають у пробірки уколом у стовпчик з напіврідким агаром. Культури грибів засівають на поверхню щільного живильного середовища. Кількість пробірок залежить від інтенсивності роботи лабораторії, з розрахунку по 1-2 пробірки на 1 місяць роботи. Посіви інкубують 18-48 годин при оптимальній температурі. При наявності росту у пробірки заливають 2-3 см. куб. стерильного вазелінового масла і закладають їх на зберігання.

Еталонна культура тривалого зберігання пересівається з-під масла не рідше 1 разу на рік.

Період пересіву для дріжджів, які зберігаються на скошеному щільному середовищі, становить не рідше 1 разу у півроку.

Для міцеліальних грибів, що зберігаються в таких же умовах, термін  пересіву еталонної культури тривалого зберігання становить 2 роки.

 • Створення запасів культури тимчасового зберігання із культури тривалого зберігання:

Із пробірки з культурою тривалого зберігання (під маслом або на скошеному  агарі), призначеною для поповнення запасів, роблять висіви на щільне або напіврідке агаризоване середовище в пробірках. Кількість пробірок залежить від інтенсивності роботи лабораторії, з розрахунку по 1-2 пробірки на 1 місяць роботи. Посіви інкубують при оптимальній температурі протягом 18-24 годин. Культури, що виросли, зберігають у холодильнику протягом 1-2 місяців.

 • Підготовка культури для цільового використання в аналізі:

Культуру тимчасового зберігання з пробірок використовують за призначенням з попередньою підготовкою відповідно до ДФУ та методичних рекомендацій.

6.9.6. Ведення еталонних культур із застосуванням кріоконсервації

Створення запасів еталонної культури:

Паралельно з проведенням контрольних тестів із пробірки зі скошеним живильним агаром культуру засівають у 2 пробірки з живильним бульйоном і інкубують протягом 24 годин при оптимальній температурі.

При задовільному проходженні контрольних тестів у пробірки з культурою мікроорганізмів додають стерильний гліцерин у кількості 1/10 від об’єму культури. Вміст ретельно перемішують і вносять по 1 см. куб. у промарковані пластикові кріопробірки з розрахунку 4-5 пробірок на кожний плановий рік зберігання. Кріопробірки з запасом еталонної культури вміщують у кріобокс (штатив для кріопробірок) і закладають на зберігання при температурі -70+-10 град. С. Альтернативним варіантом є зберігання при кріогенних температурах, що нижче -135 град. С, наприклад у рідкому азоті.

Закладання  запасів  еталонної культури на тривале зберігання здійснюють один раз на весь період її використання після одержання з колекції. Запаси еталонної культури поповненню не підлягають.

Кріоконсервування дозволяє уникнути необхідності поповнювати запаси культури тривалого зберігання на живильних середовищах за рахунок повторних пасажів еталонного штаму через живильні середовища і дає можливість продовжити термін використання культури мікроорганізмів, отриманої з однієї ампули ліофілізованої культури.

Створення культури тривалого зберігання на живильних середовищах:

Температуру кріопробірки з запасів еталонної культури доводять до кімнатної температури. Вміст акуратно перемішують, переносять у пробірку з 8-10 см. куб. живильного бульйону та інкубують при оптимальній температурі протягом 18-20 годин. Після інкубації з живильного бульйону висівають у дві пробірки зі скошеним живильним агаром та інкубують у термостаті при оптимальній температурі. Бульйонну культуру, що залишилася, використовують для оцінки ступеня дисоціації.

Один із посівів на скошеному живильному агарі використовують для контролю чистоти і морфології культури. Другий посів використовують для створення запасів культури тривалого зберігання на живильних середовищах, як зазначено в п. 6.9.5.

Якщо при контрольних тестах виявилося, що культура не відповідає вимогам ДФУ та методичних рекомендацій, її знімають зі зберігання і надалі не використовують. Необхідно взяти інший контейнер з еталонною культурою і почати процедуру ведення тесту-штаму мікроорганізмів спочатку.

При створенні запасів культури тимчасового зберігання із культури тривалого зберігання на живильних середовищах застосовують процедуру, зазначену в п. 6.9.5.

При підготовці культури для цільового використання в аналізі застосовують процедуру, зазначену відповідно в п. 6.9.5.

Директор Департаменту державного санітарно-
епідеміологічного нагляду, перший заступник
Головного державного санітарного лікаря України
С.П.Бережнов
Перший заступник Головного
державного інспектора України з
контролю якості лікарських засобів
В.Г.Варченко

Додаток 1
до пунктів 1.4, 5.3 Порядку
одержання, обліку,
зберігання та утримання
тест-штамів мікроорганізмів
для проведення контролю
якості лікарських засобів
за мікробіологічними
показниками

ПЕРЕЛІК

тест-штамів мікроорганізмів, призначених

для проведення контролю якості лікарських засобів

за мікробіологічними показниками

Увага! Знаком * позначені тест-штами, якими, згідно з ДФУ, можна замінювати зазначені у таблиці тест-штами мікроорганізмів.

Таблиця 1

Випробування стерильності
(тест-штами мікроорганізмів, рекомендовані для контролю ростових властивостей живильних середовищ та для перевірки придатності методики)

Видова назва тест-штаму мікроорганізму Рекомендовані штами
АТСС СІР NCTC NCIMB IP NCPF ІМІ CCM ГІСК УКМ МПМ
Staphylococcus aureus 6538 4.83 10788 9518
В-918 049005
Bacillus subtilis 6633 52.62
8054В-901 052075
Escherichia coli 25922


В-906 001048
Pseudomonas aeruginosa 9027 82.118
8626В-900 043102
Clostridium sporogenes 19404 79.3

272 В-924
Candida albicans 10231
2091

48.72
1180.79
885-653*
Y-1918 300001
Aspergillus niger 16404

1431.83149007
F-16693Таблиця 2

Випробування мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів (визначення загального числа життєздатних аеробних мікроорганізмів – контроль ростових властивостей живильних середовищ і перевірка придатності методики)

Видова назва тест-штаму мікроорганізму Рекомендовані штами
АТСС СІР NCTC NCIMB IP NCPF ІМІ МПМ УКМ CCM
Staphylococcus aureus 6538 4.83
9518

049005 B-918Bacillus subtilis 6633 52.62
8054

052075 B-901
Bacillus cereus *


10702*8035*


052003* B-911
Escherichia coli 8739
25922*


53.126
8545

001048 B-906
Candida albicans 10231
2091

48.72


3179300001 Y-1918 885-653*
Aspergillus niger 16404


1431.83
149007
F-16693>

Таблиця 3

Випробування ефективності антимікробних консервантів

Видова назва тест-штаму мікроорганізму Рекомендовані штами
АТСС СІР NCTC NCIMB IP NCPF ІМІ CCM NCYC УКМ МПМ
Staphylococcus aureus 6538 4.83 10788 9518
B-918 049005
Aspergillus niger 16404

1431.83
149007
F-16693
Escherichia coli 8739
25922


53.126
8545B-906* 001048*
Candida albicans 10231


48.72 3179
885-653*
300001
Pseudomonas aeruginosa 9027 82.118
8626В-900 043102
Zygosaccharomyce s rouxii2021.92

381 Y-2475

Таблиця 4

Випробування мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів (випробування на окремих видах мікроорганізмів (контроль ростових властивостей живильних середовищ  і перевірка придатності методики))

Видова назва тест-штаму мікроорганізму Рекомендовані штами
АТСС СІР NCTC NCIMB IP NCPF ІМІ МПМ УКМ Примітка
Staphylococcus aureus 6538


4.839518B-918Pseudomonas aeruginosa 9027 82.118
8626

043102 В-900
Escherichia coli 8739
25922*


53.126
8545


001048 B-906
Salmonella typhimurium
Номер штаму не наводиться
Salmonella enderica serovar. abony*
80.39* 6017*
B-921
Clostridium perfringens 13124 103 409< 8237 6125B-923
Clostridium sporogines 19404


79.3532B-924

Таблиця 5

Кількісне визначення антибіотиків мікробіологічним методом

53.154

Видова назва тест-штаму мікроорганізму АТСС СІР NCTC IP NCPF NCIB NCYC ГІСК УКМ МПМ Особлива назва штаму
Bacillus cereus var. mycoides


010023
010021

052061
052062
537
НВ
Bacillus subtilis

6633
6633

6633

52.62
1.83

52.62

8236
8236

10400052075
052074

Bacillus subtilis


010010 B-910
var.
L2
Bacillus pumilus
76.18 8241
8241

B-912

Bordetella bronchiseptica 4617
4617
53.157 8344
B-922

Candida utilisY-984
ЛІА-01
Candida tropicalis

1393Escherichia coli 10536
9637

54.127

2.83
8879
8666


B-916 001048
Klebsiella
pneumoniae
10031 53.153 7427
B-920

Micrococcus flavus 10240
9341
53.160
53.45
7743
8340

Ac-634 048003
048002

Mycobacterium smegmatis 607

B-917

Staphylococcus epidermidis 12228 68.21


8853

B-919

Staphylococcus aureus

6538P
6538P

6538P

9144

6538Р

53.156
53.156
7447
6571
B-918 049005
Saccharomyces cerevisiae

9763

9763


432-83

1432-8387
Y-2474

Streptococcus faecalis 10541


B-915

Скорочення, які використовуються у цьому додатку:

АТСС – American Type Culture Collection, USA.

СІР – Collection de lInstitut Pasteur, France.

NCTC – National Collection of Type Culture, London, UK.

NCPF – National Collection of Pathogenic Fungi, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, Great Britain.

NCIB – National Collection of Industrial Bacteria, Aberdeen, UK.

NCIMB – National Collection of Industrial and Marine Bacteria Ltd, Aberdeen, Great Britain.

NCYC – National Collection of Yeast Cultures,  Norwich, Great Britain.

IP – Institut Pasteur (strains of other microorganisms), Paris, France.

ІМІ – Інститут мікробіології та імунології АМНУ, Харків.

ГІСК –  Державний (Государственный) інститут стандартизації і контролю  медичних біологічних  препаратів ім. Л.А.Тарасевича, м. Москва.

УКМ –   Українська колекція мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, м. Київ.

МПМ –  Музей патогенних для людини мікроорганізмів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб АМНУ, м. Київ.

ССМ – Чеська колекція мікроорганізмів.

Додаток 2
до пункту 4.7 Порядку
одержання, обліку,
зберігання та утримання
тест-штамів мікроорганізмів
для проведення контролю
якості лікарських засобів
за мікробіологічними
показниками

Інвентарний журнал еталонних тест-штамів
мікроорганізмів колекції мікроорганізмів

______________________________
(повна назва колекції)

№ з/п Номер тест-штаму в колекції Назва тест-штаму мікроорганізму Звідки надійшов тест-штам в колекцію Особлива назва тест-штаму Дата надходження тест-штаму в колекцію Кількість одержаних контейнерів із тест-штамом (кількість ампул, пробірок тощо) Додаткова інформація про тест-штам Примітка
джерело виділення Час виділення Морфологічні особливості призначення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Додаток 3
до пункту 4.8 Порядку
одержання, обліку,
зберігання та утримання
тест-штамів мікроорганізмів
для проведення контролю
якості лікарських засобів
за мікробіологічними
показниками

Журнал відпуску тест-штамів мікроорганізмів
із колекції _____________________________

(повна назва колекції)

№ з/п Дата одержання заяви Юридична назва та адреса організації (установи), підприємства, звідки надійшла заява Назва та номер тест-штаму, який відпущено Кількість відпущених контейнерів із тест-штамом мікроорганізму (ампул, пробірок тощо) Дата видачі тест-штаму. Прізвище, ім’я, по батькові та посада і особистий підпис особи, яка видала тест-штам Номер та дата доручення, назва документа, що посвідчує особу (ким і коли виданий), прізвище, ім’по батькові, посада особи, яка одержала тест-штам Особистий підпис особи, що одержала тест-штам Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Додаток 4
до пункту 5.6 Порядку
одержання, обліку,
зберігання та утримання
тест-штамів мікроорганізмів
для проведення контролю
якості лікарських засобів
за мікробіологічними
показниками

Друкується на бланку колекції або організації,  якій юридично
підпорядкована визначена колекція мікроорганізмів
«_____» _____________ 20___ р.
_______________________________________________
(повна назва колекції)
ПАСПОРТ
ТЕСТ-ШТАМУ

Назва тест-штаму _________________________________________________
Номер тест-штаму в колекції та інших колекціях _______________________
Одержано із ______________________________________________________
Коротка характеристика тест-штаму _________________________________
(морфологічних, біохімічних та культуральних властивостей штаму)
_________________________________________________________________
Призначення тест-штаму ___________________________________________
Умови підтримання тест-штаму ______________________________________ 
_________________________________________________________________
Умови зберігання тест-штаму _______________________________________
Директор/керівник
організації             __________  ________________________________
(підпис)   (прізвище, ім’я, по батькові)
Керівник (куратор)
колекції
мікроорганізмів         __________  _____________________________
(підпис)   (прізвище, ім’я, по батькові)
Місце печатки

Додаток 5
до пункту 6.2 Порядку
одержання, обліку,
зберігання та утримання
тест-штамів мікроорганізмів
для проведення контролю
якості лікарських засобів
за мікробіологічними
показниками

Журнал
реєстрації еталонних тест-штамів мікроорганізмів для контролю якості лікарських засобів

№ з/п Дата надходження тест-штаму Назва та номер тест-штаму мікроорганізму Кількість одержаних контейнерів із тест-штамом (пробірок, ампул тощо) Звідки надійшов тест-штам Коротка характеристика тест-штаму Умови підтримання тест-штаму Мета досліджень, для яких одержано тест-штам Дата тиражування Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Додаток 6
до пункту 6.2 Порядку
одержання, обліку,
зберігання та утримання
тест-штамів
мікроорганізмів для
проведення контролю
якості лікарських засобів
за мікробіологічними
показниками

Журнал *

руху тест-штамів мікроорганізмів

№ з/п Дата Назва тест-штаму, його номер у колекції Кількість контейнерів з тест-штамами (пробірок, ампул тощо), що надійшли Кількість посівів та кількість ємкостей (ампул, пробірок тощо) Кількість ліофілізованих препаратів Підпис відповідальної особи Примітка (результати перевірки деяких властивостей тест-штамів (морфологія, біохімія))
живильне вередовище на початок дня посіяно знищено на кінцець дня на початок дня одержано знищено На кінець дня
1 2 3 4> 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15* Рекомендується  вести  окремі  сторінки журналу для кожного тест-штаму.

Журнал ведеться тільки для культур тривалого зберігання, тимчасового зберігання, цільового використання, ліофілізованих культур.

Додаток 7
до пункту 6.6 Порядку
одержання, обліку,
зберігання та утримання
тест-штамів
мікроорганізмів для
проведення контролю
якості лікарських засобів
за мікробіологічними
показниками

Журнал

знезараження відпрацьованого матеріалу

Дата Марка, номер терилізатора повітряного, парового (автоклава) Об’єкти стерилізації Час стерилізації(хвилини) Режим Тест-контроль Підпис

початок кінець тиск температура біологічний термічний хімічний
1 2 3 4 5 6 7


Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті