Указ Президента України № 815/2009

Своїм Указом Президент України зупинив дію деяких постанов КМУ про залучення іноземних кредитів під державні гарантії у зв’язку невідповідності їх Конституції України та Закону Украї­ни «Про Державний бюджет України на 2009 рік», зокрема постанови КМУ від 5.08.2009 р. № 819, від 16.09.2009 р. № 1025 та від 23.09.2009 р.№ 1017.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 815/2009

Про зупинення дії окремих постанов Кабінету Міністрів України

Постановою від 5 серпня 2009 р. № 819 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укр­медпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію» (з урахуванням змін, внесених постановою від 9 вересня 2009 р. № 993) Кабінет Міністрів України погодився з пропозиціє­ю Міністерства охорони здоров’я України щодо залучення кредиту в сумі, що не перевищує 500 млн євро, шляхом укладення договору між «UniCredit Ваnk» Австрія АГ як кредитором під страхове покриття Австрійського контрольного банку і державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» як позичальником для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію. При цьому Урядом України доручено Міністерству фінансів України забезпечити обслуговування та погашення кредитів, наданих державному підприємству для постачання медичних установ «Укрмедпостач» під державну гарантію, внесення інших платежів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, за рахунок коштів, що передбачатимуться Міністерству охорони здоров’я України на зазначені цілі у Державному бюджеті України на 2010 та наступні роки.

9 вересня 2009 року Кабінет Міністрів України видав постанову № 1012 «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання», якою погодився з пропозицією Міністерства аграрної політики України щодо залучення під державну гарантію іноземного кредиту в сумі, що не перевищує 100 млн доларів США (за офіційним курсом, установленим Національним банком України на 9 вересня 2009 року, дорівнює 799,7 млн грн.), шляхом укладення договору між Експортно-імпортним банком Кореї як кредитором, Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» як позичальником і публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» як можливим кредитором щодо авансового платежу в обсязі до 15 відсотків оплачуваної у межах іноземного кредиту загальної суми за контрактами (прийнятими до фінансування Експортно-імпортним банком Кореї) для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання. Крім того, цією ж постановою Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів України забезпечити обслуговування іноземного кредиту та кредиту для попередньої оплати технічних засобів для заготівлі молока і його зберігання у розмірі 15 відсотків їх вартості, а також інших платежів і витрат, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, за рахунок коштів Державного бюджету України на 2009 та наступні роки.

16 вересня 2009 року Кабінет Міністрів України видав постанову № 1025 «Про залучення у 2009 році державним підприємство­м для постачання медичних установ «Укрвакцина» іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектуван­ня та будівництва лікувально-профілактичних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію», якою погодився з пропозицією Міністерства охорони здоров’я України щодо залучення кредиту в сумі, що не перевищує 800 млн євро, шляхом укладення договору між «Мedic Тrust, UK» як кредитором і державним підприємство­м для постачання медичних установ «Укрвакцина» як позичальником для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва лікувально-профілактичних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію. Крім того, названим актом доручено Міністерству фінансів України забезпечити обслуговування та погашення іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 та наступні роки, що передбачатимуться Міністерству охорони здоров’я Украї­ни на зазначені цілі.

23 вересня 2009 року Кабінет Міністрів України видав постанову № 1017 «Питання реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію» і підтримав пропозицію Міністерства охорони здоров’я України, погоджену з Міністерством фінансів України, щодо укладання державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» з банком «ЮніКредіт Банк» Австрія АГ як кредитором договору про залучення під державну гарантію кредиту в сумі, що не перевищує 85 млн. євро, для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію, а також доручив Міністерству фінансів України забезпечити обслуговування та погашення іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 та наступні роки, що передбачатимуться Міністерству охорони здоров’я України на зазначені цілі.

Названі постанови Кабінету Міністрів України не відповідають Конституції України, виходячи з такого.

За Конституцією України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади (частина перша ст. 113); органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України та зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга ст. 6, частина друга ст. 19); Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституціє­ю та законами України, здійснює визначені Конституцією та законами України повноваження, видає постанови і розпорядження в межах своєї компетенції (частина третя ст. 113, п. 10 ст. 116, частина перша ст. 117).

Основним Законом держави також визначено, що виключно законами України встановлюється Державний бюджет України і бюджетна система України, виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків (п. 1 частини другої ст. 92, частина друга ст. 95).

Законом України від 26 грудня 2008 р. № 835-VІ «Про Державний бюджет України на 2009 рік» установлено, що у 2009 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України загалом в обсязі, що не перевищує 37 000 000 тис грн. (частина перша ст. 14).

За станом на 5 серпня 2009 року, після видання постанови № 818 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням під державну гарантію», Кабінетом Міністрів України взято зобов’язань щодо надання державних гарантій за кредитами на суму, що складає 35,5 млрд грн.

Зазначеними постановами від 5 серпня 2009 р. № 819, від 9 вересня 2009 р. № 1012, від 16 вересня 2009 р. № 1025 та від 23 вересня 2009 р. № 1017 Кабінет Міністрів України збільшив обсяг зобов’язань щодо надання державних гарантій за кредитами до 52,2 млрд грн, чим суттєво перевищив обсяг гарантій, передбачений Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

За таких обставин, вирішивши названими підзаконними актами питання щодо надання державних гарантій у обсязі, що перевищує встановлений зазначеним Законом граничний обсяг, а також установивши, що обслуговування та погашення кредитів, наданих під державну гарантію, внесення інших платежів, пов’язаних із реалізацією інвестиційних проектів, здійснюватиметься за рахунок коштів, які ще не затверджені в установленому порядку законом про Державний бюджет України на 2010 та наступні роки, Кабінет Міністрів України порушив наведені вище норми частини другої ст. 6, частини другої ст. 19, п. 1 частини другої ст. 92, частини другої ст. 95, частини третьої ст. 113, п. 10 ст. 116, частини першої ст. 117 Конституції України, перебрав на себе повноваження Верховної Ради України, яка за ст. 75, п. 3 частини першої ст. 85 Основного Закону держави є єдиним органом законодавчої влади в Україні, чим порушив і ці норми Конституції України.

Ураховуючи викладене, відповідно до п. 15 частини першої ст. 106 Конституції України постановляю:

1. Зупинити дію:

– постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 819 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію»;

– постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 993 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 819»;

– постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1012 «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання»;

– постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 1025 «Про залучення у 2009 році державним підприємством для постачання медичних установ «Укрвакцина» іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва лікувально-профілактичних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію»;

– постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1017 «Питання реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
9 жовтня 2009 року

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента України від 9 жовтня 2009 р. № 815 «Про зупинення дії окремих постанов Кабінету Міністрів України» зупинено дію постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 819 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію», від 9 вересня 2009 р. № 993 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 819» та № 1012 «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання», від 16 вересня 2009 р. № 1025 «Про залучення у 2009 році державним підприємством для постачання медичних установ «Укрвакцина» іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва лікувально-профілактичних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію», а також від 23 вересня 2009 р. № 1017 «Питання реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію».

У зв’язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої ст. 106, ст. 150 Конституції України, ст. 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 819, опублікованої в «Офіційному віснику України» 14 серпня 2009 р. № 59, ст. 2081; постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 993, опублікованої в газеті «Урядовий кур’єр» 30 вересня 2009 р. № 179; постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1012, опублікованої в газеті «Урядовий кур’єр» 2 жовт­ня 2009 р. № 181; постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 1025 та постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1017, опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» 8 жовтня 2009 р. № 185.

Постановою від 5 серпня 2009 р. № 819 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укр­медпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію» (з урахуванням змін, внесених постановою від 9 вересня 2009 р. № 993) Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Міністерства охорони здоров’я України щодо залучення під державну гарантію кредиту в сумі, що не перевищує 500 млн євро, шляхом укладення договору між «UniCredit Bank» Австрія АГ як кредитором під страхове покриття Австрійського контрольного банку і державним підприємством для постачання медичних установ «Укр­медпостач» як позичальником для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами. При цьому Урядом України доручено Міністерству фінансів України забезпечити обслуговування та погашення кредитів, наданих державному підприємству для постачання медичних установ «Укрмедпостач» під державну гарантію, внесення інших платежів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, за рахунок коштів, що передбачатимуться Міністерству охорони здоров’я України на зазначені цілі у Державному бюджеті України на 2010 та наступні роки.

9 вересня 2009 р. Кабінет Міністрів України видав постанову № 1012 «Про залучення Національною акціонерною компаніє­ю «Украгролізинг» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання», якою погодився з пропозицію Міністерства аграрної політики України щодо залучення під державну гарантію іноземного кредиту в сумі, що не перевищує 100 млн доларів США (за офіційним курсом, установленим Національним банком України на 9 вересня 2009 року, дорівнює 799,7 млн грн.), шляхом укладення договору між Експортно-імпортним банком Кореї як кредитором, Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» як позичальником і публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» як можливим кредитором щодо авансового платежу в обсязі до 15 відсотків оплачуваної у межах іноземного кредиту загальної суми за контрактами (прийнятими до фінансування Експортно-імпортним банком Кореї) для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання. Крім того, цією ж постановою Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів України забезпечити обслуговування іноземного кредиту та кредиту для попередньої оплати технічних засобів для заготівлі молока і його зберігання у розмірі 15 відсотків їх вартості, а також інших платежів і витрат, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, за рахунок коштів Державного бюджету України на 2009 та наступні роки.

16 вересня 2009 р. Кабінет Міністрів України видав постанову № 1025 «Про залучення у 2009 році державним підприємством для постачання медичних установ «Укрвакцина» іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва лікувально-профілактичних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію», якою погодився з пропозицією Міністерства охорони здоров’я України щодо залучення кредиту в сумі, що не перевищує 800 млн євро, шляхом укладення договору між «Medic Trust, UK» як кредитором і державним підприємством для постачання медичних установ «Укрвакцина» як позичальником для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва лікувально-профілактичних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію. Крім того, названим актом доручено Міністерству фінансів України забезпечити обслуговування та погашення іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 та наступні роки, що передбачатимуться Міністерству охорони здоров’я України на зазначені цілі.

23 вересня 2009 р. Кабінет Міністрів України видав постанову № 1017 «Питання реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію» і підтримав пропозицію Міністерства охорони здоров’я України, погоджену з Міністерством фінансів України, щодо укладання державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» з банком «ЮніКредіт Банк» Австрія АГ як кредитором договору про залучення під державну гарантію кредиту в сумі, що не перевищує 85 млн. євро, для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію, а також доручив Міністерству фінансів України забезпечити обслуговування та погашення іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 та наступні роки, що передбачатимуться Міністерству охорони здоров’я України на зазначені цілі.

Названі постанови Кабінету Міністрів України не відповідають Конституції України, виходячи з такого.

За Конституцією України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади (частина перша ст. 113); органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України та зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга ст. 6, частина друга ст. 19); Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституціє­ю та законами України, здійснює визначені Конституцією та законами України повноваження, видає постанови і розпорядження в межа­х своєї компетенції (частина третя ст. 113, п. 10 ст. 116, частина перша ст. 117).

Основним Законом держави також визначено, що виключно законами України встановлюється Державний бюджет України і бюджетна система України, виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків (п. 1 частини другої ст. 92, частина друга ст. 95).

Законом України від 26 грудня 2008 р. № 835-VI «Про Державний бюджет України на 2009 рік» установлено, що у 2009 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України загалом в обсязі, що не перевищує 37 000 000 тис грн (частина перша ст. 14).

За станом на 5 серпня 2009 р., після видання постанови № 818 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням під державну гарантію», Кабінетом Міністрів України взято зобов’язань щодо надання державних гарантій за кредитами на суму, що складає 35,5 млрд грн.

Зазначеними постановами від 5 серпня 2009 р. № 819, від 9 вересня 2009 р. № 1012, від 16 вересня 2009 р. № 1025 та від 23 вересня 2009 р. № 1017 Кабінет Міністрів України збільшив обсяг зобов’язань щодо надання державних гарантій за кредитами до 52,2 млрд грн., чим суттєво перевищив обсяг гарантій, передбачений Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

За таких обставин, вирішивши названими підзаконними актами питання щодо надання державних гарантій у обсязі, що перевищує встановлений зазначеним Законом граничний обсяг, а також установивши, що обслуговування та погашення кредитів, наданих під державну гарантію, внесення інших платежів, пов’язаних із реалізацією інвестиційних проектів, здійснюватиметься за рахунок коштів, які ще не затверджені в установленому порядку законом про Державний бюджет України на 2010 та наступні роки, Кабінет Міністрів України порушив наведені вище норми частини другої ст. 6, частини другої ст. 19, п. 1 частини другої статті 92, частини другої ст. 95, частини третьої ст. 113, п. 10 ст. 116, частини першої ст. 117 Конституції України, перебрав на себе повноваження Верховної Ради України, яка за ст. 75, п. 3 частини першої ст. 85 Основного Закону держави є єдиним органом законодавчої влади в Україні, чим порушив і ці норми Конституції України.

Конституційний Суд України у Рішенні від 27 листопада 2008 р. № 26-рп/2008 у справі про збалансованість бюджету зазначив, що «зі змісту частини другої ст. 95 Конституції України, якою встановлюється, що виключно законом про Державний бюджет Украї­ни визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків, випливає, що вони не можуть визначатися іншими нормативно-правовими актами».

Крім того, єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні неодноразово наголошував у своїх рішеннях і на неприпустимості порушення вимог Конституції України в частині розподілу повноважень між органами державної влади. Так, у Рішенні від 14 грудня 2000 р. № 15-рп/2000 у справі про порядок виконання рішень Конституційного Суду України єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні зазначив, що «Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні (ст. 75 Конституції України). Це означає, що право приймати закони, вносити до них зміни у разі, коли воно не здійснюється безпосередньо народом (ст. 5, 38, 69, 72 Конституції України), належить виключно Верховній Раді України (п. 3 частини першої ст. 85 Конституції України) і не може передаватись іншим органам чи посадовим особам. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції Украї­ни і повинні відповідати їй (частина друга ст. 8 Конституції України)». У цьому ж Рішенні Конституційний Суд України також наголошував на неможливості зміни закону шляхом прийняття підзаконного правового акта.

Неухильне додержання органами державної влади Конституції та законів України забезпечує реалізацію принципу поділу влади, є запорукою їх єдності та важливою передумовою стабільності і злагоди в державі (підпункт 4.1 п. 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 р. № 4-рп/2008 у справі про Регламент Верховної Ради України). На неприпустимості втручання Уряду України у сферу виключної компетенції законодавця всупереч положенням частини другої ст. 6, частини другої ст. 8, частини другої ст. 19, п. 3 частини першої ст. 85, п. 6 частини першої ст. 92 Конституції України наголосив Конституційний Суд України і в Рішенні від 8 вересня 2009 р. № 19-рп/2009.

Ураховуючи викладене, прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р.№ 819 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію», від 9 вересня 2009 р. № 993 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 819» та № 1012 «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання», від 16 вересня 2009 р. № 1025 «Про залучення у 2009 році державним підприємством для постачання медичних установ «Укрвакцина» іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва лікувально-профілактичних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію», а також від 23 вересня 2009 р. № 1017 «Питання реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію».

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента Украї­ни — Представника Президента України у Конституційному Суді України М. Ставнійчук.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті