Указ Президента України № 817/2009

Документ втратив чинність 03.04.2010 р. на підставі Указа Президента України від 31.03.2010 р. № 461/2010

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 817/2009

Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року № 818

5 серпня 2009 року Кабінет Міністрів України видав постанову № 818 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням під державну гарантію», якою погодився з пропозицією Міністерства охорони здоров’я України щодо залучення кредиту в сумі, що не перевищує 400 млн дол. США, шляхом укладення договору між Канадською експортною агенцією «EDC» як кредитором і державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» як позичальником для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням під державну гарантію. При цьому Уряд доручив Міністерству фінансів України забезпечити обслуговування та погашення іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 та наступні роки, що передбачатимуться Міністерству охорони здоров’я України на зазначені цілі.

Названа постанова Кабінету Міністрів України не відповідає Конституції України, виходячи з такого.

За Конституцією України виключно законами України встановлюються Державний бюджет України і бюджетна система України (п. 1 частини другої ст. 92), виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків (частина друга ст. 95).

Відтак, установивши підзаконним актом, що обслуговування та погашення кредиту, наданого під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту, здійснюватиметься за рахунок видатків Державного бюджету України на 2010 та наступні роки, ще не затверджених у встановленому порядку законами про Державний бюджет України, як цього вимагає Конституція України, Кабінет Міністрів України перебрав на себе повноваження Верховної Ради України, яка відповідно до ст. 75, п. 3 частини першої ст. 85 Конституції України є єдиним органом законодавчої влади в Україні.

Діючи у зазначений спосіб, Кабінет Міністрів України порушив не лише наведені вище норми Конституції України, а й норми частини другої ст. 6, частини другої ст. 19, за якими органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України та зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; частини третьої ст. 113, п. 10 ст. 116, частини першої ст. 117, за якими Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, здійснює визначені Конституцією та законами України повноваження, видає постанови і розпорядження в межах своєї компетенції.

Ураховуючи викладене, відповідно до п. 15 частини першої ст. 106 Конституції України постановляю:

1. Зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 818 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням під державну гарантію».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
12 жовтня 2009 року

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента України від 12 жовтня 2009 р.№ 817 «Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 818» зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 818 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням під державну гарантію».

У зв’язку з цим та відповідно до п. 15 частини першої ст. 106, ст. 150 Конституції України, ст. 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 818, опублікованої в «Офіційному віснику України» 14 серпня 2009 р. № 59, ст. 2080.

Постановою від 5 серпня 2009 р. № 818 Кабінет Міністрів Украї­ни погодився з пропозицією Міністерства охорони здоров’я Украї­ни щодо залучення кредиту в сумі, що не перевищує 400 млн дол. США, шляхом укладення договору між Канадською експортною агенцією «EDC» як кредитором і державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» як позичальником для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням під державну гарантію. При цьому Уряд доручив Міністерству фінансів України забезпечити обслуговування та погашення іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 та наступні роки, що передбачатимуться Міністерству охорони здоров’я України на зазначені цілі.

Названа постанова Кабінету Міністрів України не відповідає Конституції України, виходячи з такого.

За Конституцією України виключно законами України встановлюються Державний бюджет України і бюджетна система України (п. 1 частини другої ст. 92), виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків (частина друга ст. 95).

Конституційний Суд України у Рішенні від 27 листопада 2008 р. № 26-рп/2008 у справі про збалансованість бюджету зазначив, що «зі змісту частини другої ст. 95 Конституції України, якою встановлюється, що виключно законом про Державний бюджет Украї­ни визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків, випливає, що вони не можуть визначатися іншими нормативно-правовими актами».

Відтак, установивши підзаконним актом, що обслуговування та погашення кредиту, наданого під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту, здійснюватиметься за рахунок видатків Державного бюджету України на 2010 та наступні роки, ще не затверджених у встановленому порядку законами про Державний бюджет України, як цього вимагає Конституція України, Кабінет Міністрів України перебрав на себе повноваження Верховної Ради України, яка відповідно до ст. 75, п. 3 частини першої ст. 85 Конституції України є єдиним органом законодавчої влади в Україні.

Діючи у зазначений спосіб, Кабінет Міністрів України порушив не лише наведені вище норми Конституції України, а й норми частини другої ст. 6, частини другої ст. 19, за якими органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України та зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; частини третьої ст. 113, п. 10 ст.116, частини першої ст. 117, за якими Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, здійснює визначені Конституцією та законами України повноваження, видає постанови і розпорядження в межах своєї компетенції.

Конституційний Суд України неодноразово наголошував у своїх рішеннях на неприпустимості порушення вимог Конституції України в частині розподілу повноважень між органами державної влади.

Так, у Рішенні від 14 грудня 2000 р. № 15-рп/2000 у справі про порядок виконання рішень Конституційного Суду України єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні зазначив, що «Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Украї­ні (ст. 75 Конституції України). Це означає, що право приймати закони, вносити до них зміни у разі, коли воно не здійснюється безпосередньо народом (ст. 5, 38, 69, 72 Конституції України), належить виключно Верховній Раді України (п. 3 частини першої ст. 85 Конституції України) і не може передаватись іншим органам чи посадовим особам. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга ст.8 Конституції України)» У цьому ж Рішенні Конституційний Суд України також наголошував на неможливості зміни закону шляхом прийняття підзаконного правового акта.

Неухильне додержання органами державної влади Конституції та законів України забезпечує реалізацію принципу поділу влади, є запорукою їх єдності та важливою передумовою стабільності і злагоди в державі (підпункт 4.1 п. 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 р. № 4-рп/2008 у справі про Регламент Верховної Ради України). На неприпустимості втручання Уряду України у сферу виключної компетенції законодавця всупереч положенням частини другої ст. 6, частини другої ст. 8, частини другої ст. 19, п. 3 частини першої ст. 85, п. 6 частини першої ст. 92 Конституції України наголосив Конституційний Суд України і в Рішенні від 8 вересня 2009 р. № 19-рп/2009.

Ураховуючи викладене, прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 818 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням під державну гарантію».

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента Украї­ни — Представника Президента України у Конституційному Суді України М. Ставнійчук.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті