Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

10 Жовтня 2012 3:07 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

(щодо діяльності Міністерства освіти  і науки, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я,  інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Державної інспекції ядерного регулювання, Державного комітету телебачення і радіомовлення)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

 Проект розроблено у зв’язку із необхідністю приведення законодавства у відповідність до Конституції України, в частині перерозподілу повноважень між Президентом України та Кабінетом Міністрів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи, законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», а також у зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону України є приведення законодавчих актів України у сферах, зокрема, у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту, телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, безпеки використання ядерної енергії, електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового, торфодобувного та нафтогазового комплексах у відповідність із Конституцією України, в частині перерозподілу повноважень між Президентом України та Кабінетом Міністрів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи, законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», а також у зв’язку з прийняттям Указу Президента України від  9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

З цією метою законопроектом пропонується внесення змін до 63 законодавчих актів України, які регулюють питання діяльності 12 центральних органів виконавчої влади, а саме Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Державної служби інтелектуальної власності, Державної служби молоді та спорту, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, Державної інспекції навчальних закладів, Міністерства охорони здоров’я, Державної санітарно-епідеміологічної служби, Державної служби з лікарських засобів, Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції та інших соціально небезпечних захворювань,  Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Державної інспекції ядерного регулювання, Державного комітету телебачення і радіомовлення.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, закони України «Про Кабінет Міністрів України»,  «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» тощо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» дозволить забезпечити приведення законодавчих актів України у сферах, зокрема, у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту, телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, безпеки використання ядерної енергії, електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового, торфодобувного та нафтогазового комплексах у відповідність до Конституції України, в частині перерозподілу повноважень між Президентом України та Кабінетом Міністрів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи, законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», інших актів законодавства України. 

Народний депутат України Ю.Р. Мірошниченко

Проект від 16.03.2012 р., реєстраційний № 10220

Вноситься народним депутатом України:

Ю.Р. Мірошниченком

Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у примітці до статті 44 слова «спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

2) у примітці до статті 442 слова «спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

3) у статті 18810:

у назві та тексті слова «органів державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів»;

в абзаці першому слова «діяльності цих органів» замінити словами «їх діяльності»;

4) у назві та тексті статті 18811 слова «установ і закладів» виключити;

5) у статті 236:

у назві та тексті слова «установи та заклади», «установ і закладів» виключити;

у пункті 1 частини другої слова «об’єктів, що мають особливий режим роботи» виключити, а слова «Державної прикордонної служби України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону»;

6) у статті 2448:

у назві та частині першій слова «органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів»;

у частині першій слова «розглядають» та «органів виконавчої влади у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів» замінити відповідно словами «розглядає» та «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів»;

частину другу викласти в такій редакції:

«Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів та його заступники, головні державні інспектори з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та їх заступники, державні інспектори з контролю якості лікарських засобів»;

7) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці «органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 421 – 423, 18822)» слова «установ і закладів» виключити.

2. У Законі України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 11, ст. 152; 2011 р., № 30, ст. 274):

1) у частині першій статті 5, частині першій статті 9 слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань»;

2) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку.

3. В Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 1994 р., № 45, ст. 404; 1997 р., № 15, ст. 115; 2006 р., № 22, ст. 199; 2007 р., № 33, ст. 440, № 34, ст. 445; 2011 р., № 10, ст. 63), із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3611-VI:

1) у статті 2 слова «в якому бере участь Україна» замінити словами «згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України»;

2) у частині другій статті 6 слова «Законодавством України може бути визначено» замінити словами «Законами України можуть бути визначені»;

3) у статті 11:

у назві та тексті слова «іноземні громадяни» в усіх відмінках замінити словом «іноземці» у відповідному відмінку;

у частині першій слово «законодавством» замінити словом «законами»;

у частині другій слово «законодавством» замінити словами «законами України»;

4) частину другу статті 13 виключити;

5) частини другу та третю статті 14 виключити;

6) текст статті 15 викласти в такій редакції:

«Реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я забезпечують:

 • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 • інші центральні органи виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я в адміністративно-територіальних одиницях України здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації»;

7) у назві та тексті статті 23 слова «Вищий нагляд» замінити словом «Нагляд»;

8) у частині третій статті 30 слова «Президентом України відповідно до законів України та рекомендацій органів охорони здоров’я» замінити словами «Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом»;

9) у статті 55:

у частині першій слова «центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

у частині третій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів»;

10) у частині другій статті 61 слова «органи державного санітарного нагляду» замінити словами «органи державної санітарно-епідеміологічної служби»;

11) у статті 67:

у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я або уповноваженим ним на це органом» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

у частині четвертій слова «центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я і уповноважені ним органи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

12) у частині другій статті 71 слова «центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

13) у частинах другій та восьмій статті 741 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я або уповноваженим ним органом» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

14) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку.

4. У Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 34; 2001 р., № 8, ст. 37; 2003 р., № 35, ст. 271):

1) в абзаці другому статті 1 слова «центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності»;

2) у пункті 1 статті 2:

абзац шостий виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«здійснює інші повноваження відповідно до законів»;

3) статтю 4 викласти в такій редакції:

«Стаття 4. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства

1. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов’язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Іноземці та особи без громадянства у відносинах з Установою реалізовують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), зареєстрованих згідно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності»;

4) у пункті 3 статті 7, пункті 7 статті 11, пунктах 1 і 4, абзаці четвертому пункту 8, абзаці першому пункту 13 статті 14, пунктах 1 і 2  статті 17, пунктах 2 і 4 статті 18, пункті 4 статті 19, абзаці другому пункту 6 статті 20 слово «Установою» замінити словами «центральним органом  виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності».

5. У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 36; 2001 р., №, ст. 37;  2002 р., № 35, ст. 256; 2003 р., № 35, ст. 271):

1) в абзаці другому статті 1 слова «центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності»;

2) у пункті 1 статті 2:

абзац шостий виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«здійснює інші повноваження відповідно до законів»;

3) статтю 4 викласти в такій редакції:

«Стаття 4. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства

1. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов’язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Іноземці та особи без громадянства у відносинах з Установою реалізовують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), зареєстрованих згідно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності»;

4) у третьому реченні абзацу першого пункту 3 статті 5, пунктах 6 і 7 статті 7, пункті 3 статті 8, пунктах 1, 4, 9 і 14 статті 10, другому реченні пункту 1 і пункті 2 статті 13, пунктах 2 і 4 статті 14, пункті 4 статті 15, абзаці другому пункту 9 статті 16, пункті 3 статті 25 слово «Установою» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності».

6. У Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,  № 27, ст. 218; 1997 р., № 31, ст. 199; 1998 р., № 10, ст. 36; 1999 р., № 34, ст. 274; 2000 р., № 5, ст. 34; 2001 р., № 9, ст. 38; 2002 р., № 7, ст. 52, № 29, ст. 190; 2003 р., № 37, ст. 300; 2004 р., № 36, ст. 434; 2006 р., № 5 – 6, ст. 74, № 22,  ст. 199; 2007 р., № 34, ст. 444; 2011 р., № 34, ст. 343):

1) у частині другій статті 9:

у першому реченні слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

у другому реченні слова «центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання»;

2) у частині першій статті 12 слова «установами та закладами» замінити словом «органи»;

3) у частині другій статті 20 слова «та установами» виключити;

4) у частині другій статті 23 слова «інших спеціально уповноважених органів» замінити словами «інших державних органів відповідно до закону»;

5) у частині другій статті 25 слова «спеціально уповноважених на те» замінити словами «визначених законом»;

6) статтю 26 доповнити абзацом такого змісту:

«Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковими медичні огляди, а також порядок їх проведення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

7) у частині четвертій статті 27 слова «центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я згідно з положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

8) у статті 30:

частину першу викласти в такій редакції:

«Кабінет Міністрів України відповідно до закону встановлює карантинно-обмежувальні заходи на території виникнення і поширення інфекційних хвороб та уражень людей»;

частини другу – шосту виключити;

9) статтю 31 викласти в такій редакції:

«Стаття 31. Система державної санітарно-епідеміологічної служби України

Систему державної санітарно-епідеміологічної служби України становлять:

 • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;
 • відповідні установи, заклади, частини і підрозділи центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, Державного управління справами, Служби безпеки України;
 • державні наукові установи санітарно-епідеміологічного профілю.

Посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби України є головні державні санітарні лікарі та їх заступники, інші працівники державної санітарно-епідеміологічної служби України, уповноважені здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд згідно з цим Законом.

На центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, покладаються функції з державного санітарно-епідеміологічного нагляду на відповідних територіях, транспорті.

На установи, заклади, частини і підрозділи державної санітарно-епідеміологічної служби інших державних органів, зазначених у частині першій цієї статті, покладаються функції з державного санітарно-епідеміологічного нагляду на підпорядкованих їм територіях, об’єктах, у частинах і підрозділах»;

10) статтю 32 викласти в такій редакції:

«Стаття 32. Управління державною санітарно-епідеміологічною службою України

Державну санітарно-епідеміологічну службу України очолює керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, який за посадою є  головним державним санітарним лікарем України.

Головний державний санітарний лікар України має двох заступників, у тому числі одного першого. Першим заступником та заступником головного державного санітарного лікаря України є відповідно перший заступник та заступник керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Головний державний санітарний лікар України у межах своїх повноважень видає накази з питань діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби України, обов’язкові до виконання усіма юридичними та фізичними особами постанови, розпорядження, висновки, приписи тощо щодо дотримання вимог санітарного законодавства, проведення санітарних заходів, вносить пропозиції центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, іншим державним органам щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в Україні.

Головний державний санітарний лікар України представляє державну санітарно-епідеміологічну службу в центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших державних органах, у тому числі судах.

Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою Автономної Республіки Крим здійснює головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом головного державного санітарного лікаря України у порядку, визначеному законодавством.

Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою області, міст Києва, Севастополя здійснює головний державний санітарний лікар відповідної адміністративно-територіальної одиниці, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом головного державного санітарного лікаря України у порядку, визначеному законодавством.

Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою на водному, залізничному, повітряному транспорті здійснює головний державний санітарний лікар відповідного виду транспорту, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом головного державного санітарного лікаря України у порядку, визначеному законодавством.

Заступники головних державних санітарних лікарів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, відповідного виду транспорту призначаються на посаду і звільняються з посади наказом головного державного санітарного лікаря України у порядку, визначеному законодавством.

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя в районі, місті, районі у місті покладається на головного державного санітарного лікаря відповідної адміністративно-територіальної одиниці, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом відповідно головного державного санітарного лікаря Автономної Республіки Крим, області, міста Києва,  Севастополя за погодженням із головним державним санітарним лікарем України у порядку, визначеному законодавством.

Організація державної санітарно-епідеміологічної служби на водному, залізничному, повітряному транспорті забезпечується за лінійним принципом. Керівництво державною санітарно-епідеміологічною службою у лінійних підрозділах та на об’єктах транспорту здійснюють головні державні санітарні лікарі, які призначаються на посаду і звільняються з посади наказом головного державного санітарного лікаря відповідного виду транспорту за погодженням із головним державним санітарним лікарем України у порядку, визначеному законодавством.

Державні санітарно-епідеміологічні служби центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, Державного управління справами, Служби безпеки України очолюють головні державні санітарні лікарі відповідного державного органу, які призначаються на посаду і звільняються з посади керівником цього державного органу за погодженням із головним державним санітарним лікарем України.

Головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, Державного управління справами, Служби безпеки України підпорядковуються із загальних питань безпосередньо керівнику відповідного державного органу, а з питань державного санітарно-епідеміологічного нагляду – головному державному санітарному лікарю України.

Головні державні санітарні лікарі, зазначені у частині дванадцятій цієї статті, призначають на посаду і звільняють з посади головних державних санітарних лікарів територій, на які поширюється їх діяльність, і підпорядкованих їм з’єднань, частин та підрозділів.

Головні державні санітарні лікарі, зазначені у частині дванадцятій цієї статті, головні державні санітарні лікарі територій, з’єднань, частин та підрозділів можуть бути керівниками закладів та підрозділів відповідно до положень про державну санітарно-епідеміологічну службу державних органів, зазначених у частині дванадцятій цієї статті.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, здійснюють свої повноваження на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць та об’єктах транспорту, а посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби інших державних органів – на територіях, на які поширюється їх діяльність, підпорядкованих їм об’єктах, у підрозділах відповідно до цього Закону та інших актів законодавства»;

11) у частині першій статті 34 слова «спеціально уповноваженими органами» замінити словами «уповноваженими законом органами»;

12) у статті 35:

у частині першій слова «органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

у частині другій слова «центральних органів виконавчої влади в галузі оборони, внутрішніх справ, у справах охорони державного кордону, з питань виконання покарань» замінити словами «центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань»;

в абзаці першому частини третьої слова «установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я відраховують» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, відраховує»;

у частині п’ятій слова «установи і заклади» в усіх відмінках замінити словом «органи» у відповідному відмінку;

13) у частині сьомій статті 38 слова «об’єктах з особливим режимом роботи», «та об’єкта» виключити;

14) у статті 39:

частину третю після слів «Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» доповнити словами «що затверджується Кабінетом Міністрів України»;

у частині четвертій слова «головним державним санітарним лікарем України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

15) частину першу статті 40 викласти в такій редакції:

«Головний державний санітарний лікар України:

а) вносить на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, проекти актів, якими встановлюються:

 • державні санітарні норми та правила, санітарно-епідеміологічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти;
 • норми радіаційної безпеки та допустимі рівні впливу на людину інших фізичних факторів;
 • методика визначення ступенів ризику для здоров’я населення, що створюються небезпечними факторами;
 • порядок ведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань, отруєнь;
 • перелік робіт, для виконання яких є обов’язковими медичні огляди, а також порядок їх проведення;
 • перелік інфекційних захворювань, за яких госпіталізація хворих є обов’язковою, а також перелік виробництв (професій), до роботи на яких не допускаються особи, які хворіють інфекційними захворюваннями, є носіями збудників інфекційних захворювань або яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних захворювань;

б) затверджує регламенти використання небезпечних факторів, гранично допустимі концентрації та орієнтовно безпечні рівні хімічних і біологічних чинників у предметах та виробах, воді, повітрі, ґрунті;

в) вносить відповідно до чинного законодавства проекти законодавчих актів з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

г) визначає вимоги щодо комплексу заходів санітарної охорони державних кордонів України, контролює діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з цих питань;

ґ) дає обов’язкові для розгляду висновки щодо проектів міждержавних, державних цільових і галузевих програм з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, профілактики захворювань та контролює їх виконання;

д) видає розпорядчі документи щодо організації та здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні;

е) погоджує основні напрями фундаментальних і прикладних досліджень у галузі гігієни та епідеміології;

є) погоджує державні стандарти, державні будівельні норми, технічні регламенти та інші нормативні документи на вироби, продукцію, сировину, технології, інші об’єкти середовища життєдіяльності в частині вимог щодо їх безпеки для здоров’я і життя людини;

ж) погоджує норми навчально-трудового навантаження, режими навчання та виховання дітей і підлітків у навчально-виховних закладах;

з) застосовує передбачені законами України заходи для припинення порушень санітарного законодавства;

и) погоджує методи контролю і випробувань продукції щодо її безпеки для здоров’я і життя населення;

і) погоджує інструкції (правила) використання продукції підвищеної небезпеки;

ї) погоджує перелік установ, організацій, закладів, яким надається право випробування продукції на відповідність вимогам безпеки для здоров’я;

й) у разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму надзвичайного стану вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. У поданні зазначаються: період і межі території встановлення карантину; перелік проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у зв’язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням карантину, виконавці цих заходів; вичерпні тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов’язки, що покладаються на них»;

16) у статті 41:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

«Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів у містах та їх заступникам, головним державним санітарним лікарям на транспорті та їх заступникам у межах відповідних територій (об’єктів транспорту) надаються повноваження»;

у частинах четвертій та п’ятій слова «адміністративної території», «відповідної адміністративної території» замінити словами «відповідної адміністративно-територіальної одиниці»;

17) у статті 51 слова «в якому бере участь Україна» замінити словами «згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України»;

18)  у тексті Закону:

слова «центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку;

слова «установи та заклади», «установи і заклади» в усіх відмінках виключити;

слова «центрального органу виконавчої влади з питань оборони, центрального органу виконавчої влади з питань внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань» замінити словами «центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань».

7. У Законі України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 56; 1999 р., № 45, ст. 400; 2006 р., № 22, ст. 199):

1) у частині другій статті 4 слова «органи державної влади» замінити словами «державні органи»;

2) частину другу статті 7 замінити двома частинами такого змісту:

«Порядок проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи, форму свідоцтва на право проведення такої експертизи та перелік документів державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності і надання експертних послуг без отримання свідоцтва, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки.

Державну акредитацію фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи проводить центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної діяльності»;

3) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:

«Державну наукову і науково-технічну експертизу проводять:

органи виконавчої влади;

державні підприємства, установи та організації»;

4) розділ V викласти в такій редакції:

«Розділ V. Державне управління у сфері наукової і науково-технічної експертизи. Компетенція  місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері наукової і науково-технічної експертизи.

Стаття 28. Державне управління у сфері наукової і науково-технічної експертизи

Державне управління у сфері наукової і науково-технічної експертизи здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної діяльності.

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності належать:

 • визначення форм та правил фінансового забезпечення наукової і науково-технічної експертизи;
 • ініціювання проведення попередньої, первинної, повторної, додаткової, контрольної державної наукової і науково-технічної експертизи;
 • здійснення інших повноважень у сфері наукової і науково-технічної експертизи відповідно до законів.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, належать:

 • визначення порядку проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи, форми свідоцтва на право проведення наукової і науково-технічної експертизи та переліку документів державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності і надання експертних послуг без отримання свідоцтва;
 • визначення спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, порядку фінансування наукової і науково-технічної експертизи, що проводиться за рахунок коштів державного бюджету;
 • здійснення інших повноважень у сфері наукової і науково-технічної експертизи відповідно до законів.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної діяльності, належать:

 • участь у проведенні державної наукової і науково-технічної експертизи проектів міждержавних, державних цільових програм, інноваційних проектів, проектів технологічних парків та завдань (проектів) інформатизації;
 • проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи, видача свідоцтв на право проведення наукової і науково-технічної експертизи;
 • здійснення інших повноважень відповідно до законів.

Стаття 29. Компетенція місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері наукової і науково-технічної експертизи

Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад: 

 • організовують проведення наукової і науково-технічної експертизи на підставі рішень, прийнятих відповідними місцевими радами або місцевими референдумами;
 • ініціюють проведення наукової і науково-технічної експертизи з питань, щодо яких вони приймають рішення, з визначенням обсягів витрат на проведення експертизи та джерел фінансування;
 • здійснюють інші повноваження відповідно до законів.

Стаття 30. Компетенція місцевих рад у сфері наукової і науково-технічної експертизи

Місцеві ради:

 • ініціюють проведення наукової і науково-технічної експертизи з питань, щодо яких вони приймають рішення, з визначенням обсягів витрат на проведення експертизи та джерел фінансування;
 • здійснюють інші повноваження відповідно до законів»;

5) у статті 31:

у частині четвертій слова «центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки»;

у частині п’ятій слова «Міністерством освіти України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки»;

6) у частині другій статті 35 слова «чинного законодавства» замінити словом «законів».

8. У Законі України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62; 1999 р.,  № 36, ст. 317; 2003 р., № 27, ст. 209; 2007 р., № 10, ст. 89):

1) у частині першій статті 3 слова «Державний митний комітет України, Державна прикордонна служба України, центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України» замінити словами «центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державної митної справи, захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

2) у статті 4:

у частині першій слова «Державний митний комітет України та» замінити словами «Служба безпеки України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, та інші»;

у частині третій слова «нормативним актом Державного митного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України» замінити словами «спільним нормативно-правовим актом Служби безпеки України, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної митної політики, політики у сферах обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, захисту державного кордону, Міністерства внутрішніх справ України,», а слова «і Міністерством юстиції України» виключити;

3) у частині другій статті 5 слова «та Міністерством юстиції України» виключити;

4) у частині другій статті 6 слова «Міністерства юстиції України і Верховного Суду України» замінити словами «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ»;

5) у статті 12:

у частині першій слова «органів Міністерства охорони здоров’я України або» замінити словами «закладів охорони здоров’я, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

у частині четвертій слова «нормативним актом Міністерства охорони здоров’я України» замінити словами «спільним нормативно-правовим актом центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу», а слова «і Міністерства юстиції України» виключити;

6) у частині другій статті 13 слова «нормативним актом Міністерства охорони здоров’я України» замінити словами «спільним нормативно-правовим актом центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

7) у частині другій статті 13, частині третій статті 16 слова «Міністерства юстиції України і Верховного Суду України» виключити;

8) у частині четвертій статті 14 слова «дозволу Міністерства охорони здоров’я України», «Міністерством охорони здоров’я України» замінити відповідно словами «ліцензії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я», «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

9) у статті 16:

у частині першій слова «Міністерством охорони здоров’я України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

у частині третій слова «Міністерства охорони здоров’я України» замінити словами «центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,  їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

10) у тексті Закону слова «Міністерство охорони здоров’я України» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку.

9. У Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 1997 р.,  № 4, ст. 20; 1998 р., № 11 – 12, ст. 50; 1999 р., № 34, ст. 274; 2000 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 236; 2003 р., № 29, ст. 236, № 37, ст. 307; 2004 р., № 6, ст. 38, № 19, ст. 257, № 46, ст. 511; 2005р., № 1, ст. 10, № 27, ст. 362; 2006 р., № 49, ст. 486; 2008 р., № 52, ст. 394; 2009 р., № 5, ст. 8, № 40, ст. 579, № 51, ст. 759; 2010 р., № 1, ст. 3, № 6, ст. 48, № 34, ст. 486; 2011 р., № 10, ст. 63, № 30, ст. 277, № 34, ст. 343):

1) у частині другій статті 15 слова «особам без громадянства, а також іноземним громадянам, які проживають на території України» замінити словами «іноземцям та особам без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах»;

2) у частині другій статті 16 слова «Міністерством охорони здоров’я України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики у сфері охорони здоров’я»;

3) абзац третій статті 18 виключити;

4) статтю 19 викласти в такій редакції:

«Стаття 19. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки

До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки належить:

 • участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки  з питань, що стосуються інтересів Автономної Республіки Крим;
 • участь в управлінні у сфері використання ядерної енергії;
 • здійснення заходів щодо ліквідації наслідків радіаційних аварій»;

5) частину другу статті 21 доповнити абзацом такого змісту:

«забезпечення реалізації гарантій Міжнародного агентства по атомній енергії на об’єктах ядерної енергетики та атомної промисловості»;

6) частину другу статті 22 викласти в такій редакції:

«Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії передбачає:

 • встановлення нормативних критеріїв i вимог, що визначають умови використання ядерної енергії (нормування);
 • видачу документів дозвільного характеру на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії (провадження дозвільної діяльності);
 • здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства, умов документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, включаючи примусові заходи (державний нагляд)»;

7) у статті 23:

а) у назві статті, першому реченні частини другої та частині третій слово «органи» в усіх відмінках замінити словом «орган» у відповідному відмінку;

б) у частині першій слова «здійснюють органи» замінити словами «здійснює орган»;

в) у частині другій:

після слів «ядерної енергії» доповнити словами «місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян»;

друге речення виключити;

8) статтю 24 викласти в такій редакції:

«Стаття 24. Компетенція органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки:

 • формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;
 • організовує підготовку і виконання державних програм з ядерної та радіаційної безпеки, організовує і проводить наукові і науково-технічні дослідження у сфері безпеки використання ядерної енергії та розв’язання проблем радіаційного захисту персоналу, населення і навколишнього природного середовища; 
 • розробляє і здійснює заходи щодо формування культури безпеки у сфері використання ядерної енергії та захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
 • визначає критерії та вимоги безпеки, додержання яких обов’язкове під час використання ядерної енергії, відповідно до яких розробляються та затверджуються норми, правила, стандарти з ядерної та радіаційної безпеки, норми, правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, нормативно-правові акти з обліку та контролю ядерних матеріалів, застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, вимоги щодо управління якістю діяльності з використання ядерної енергії в частині ядерної та радіаційної безпеки;
 • встановлює порядок проведення навчання та перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, яка підлягає державному регулюванню, контролює його дотримання та бере участь у перевірці знань;
 • проводить оцінку безпеки ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів та інших джерел іонізуючого випромінювання, державну експертизу їх ядерної та радіаційної безпеки та державну експертизу фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання і видає відповідні документи дозвільного характеру;
 • встановлює порядок звільнення від регулюючого контролю діяльності з радіоактивними матеріалами та діяльності на майданчиках ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами (крім сховищ для захоронення радіоактивних відходів), після завершення робіт із зняття їх з експлуатації;
 • затверджує перелік документів і відомостей, необхідних для здійснення радіологічного контролю на державному кордоні України;
 • здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства, умов, передбачених документами дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі за аварійною готовністю суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії; у разі виявлення порушень застосовує в межах своїх повноважень примусові заходи до юридичних і фізичних осіб згідно із законодавством;
 • оперативно повідомляє через засоби масової інформації про виникнення радіаційних аварій на території України, а також за її межами у разі можливості транскордонного перенесення радіоактивних речовин, готує звіти та огляди стану ядерної та радіаційної безпеки на території України і подає їх Верховній Раді і Президентові України, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування, громадським організаціям в установленому законодавством порядку;
 • здійснює міжнародне співробітництво у сфері безпеки використання ядерної енергії та забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України з питань безпеки використання ядерної енергії та тих, які випливають з участі України в роботі міжнародних організацій, що провадять діяльність у сфері безпеки використання ядерної енергії;
 • має право надсилати ліцензіатам, власникам чи керівникам підприємств, установ, організацій подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам»;

9) у статті 25:

а) частини першу та другу викласти в такій редакції:

«Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки від імені органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснюють державні інспектори з ядерної та радіаційної безпеки.

Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки затверджується Кабінетом Міністрів України»;

б) у частині третій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«Державні інспектори з ядерної та радіаційної  безпеки мають право»;

в абзаці третьому слова «структурних підрозділів Уряду Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевих Рад народних депутатів» замінити словами «органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування»;

в абзаці четвертому слова «та умов наданих дозволів» замінити словами «провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої законодавством установлені вимоги щодо отримання відповідного документа дозвільного характеру і реєстрації, без одержання таких документів або реєстрації, а також за невиконання чи неналежне виконання умов наданих документів дозвільного характеру»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію підприємств, установ, організацій, ядерних установок, об’єктів з переробки уранових руд та призначених для поводження з радіоактивними відходами, установок із джерелами іонізуючого випромінювання в разі порушення ними вимог ядерної та радіаційної безпеки або неспроможності дотримання цих вимог»;

в) у частині четвертій слова «Кабінет Міністрів України» замінити словами «Президент України»;

г) у частинах дев’ятій та десятій слово «органи» в усіх відмінках замінити словом «орган» у відповідному відмінку;

10) у частині другій статті 26 слова «лише одним уповноваженим на це Президентом України» виключити;

11) у статті 32:

у частинах першій та третій слово «органів» замінити словом  «органу»;

у другому реченні частини сьомої слово «відповідним» виключити;

12) у частині третій статті 36 слова «Міністерством охорони здоров’я України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

13) у статті 37:

у частині першій слово «самоврядування» замінити словами «органи місцевого самоврядування»;

у частині п’ятій слово «спільно» замінити словами «за погодженням»;

14) у частині третій статті 39 слово «органами» замінити словом «органом»;

15) у статті 40:

частини першу та другу після слів «ядерних установок» доповнити словами «уранових об’єктів», а після слів «радіоактивними відходами» –  словами «інших джерел іонізуючого випромінювання»; 

у частині четвертій слова «ядерних установок чи об’єктів» замінити словами « ядерних установок, уранових об’єктів чи об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання»;

16) у статті 45:

у частинах четвертій та шостій слово «органи» в усіх відмінках замінити словом «орган» у відповідному відмінку;

у частині четвертій слова «місцевими Радами народних депутатів» замінити словами «місцевими радами»;

17) у частині сьомій статті 48 слово «органи» замінити словом «орган»;

18) в абзаці третьому статті 55 слова «органів державного санітарного нагляду» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

19) у частині першій статті 56 слова «органами державної влади і самоврядування» замінити словами «державними органами та органами місцевого самоврядування»;

20) у статтях 57 та 58 слова «орган державного регулювання безпеки перевезень» у всіх відмінках замінити словами «орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки» у відповідному відмінку;

21) у частині першій статті 61 слова «дозволу (ліцензії)» замінити словом «ліцензії»;

22) у частині восьмій статті 73 слова «відповідним законодавством України», частині першій статті 81 слово «законодавством», частині третій статті 81 слова «законодавством України» та у статті 83 слова «законодавством України замінити словом «законом»;

23) в абзацах п’ятому та тридцятому частини другої статті 81 слова «уповноважених на це органів охорони здоров’я» та «уповноважених на те органів охорони здоров’я» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

24) статтю 82 викласти в такій редакції:

«На підприємства, установи і організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, у разі порушення законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, якщо ці порушення завдали або могли завдати шкоди здоров’ю людей чи навколишньому природному середовищу, органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки може бути накладено штрафи. Розміри штрафів встановлюється законом»;

25) у тексті Закону слова «місцевих органів державної влади і самоврядування» та слова «місцевих органів державної влади та самоврядування» в усіх відмінках замінити словами «місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування» у відповідному відмінку.

10. У Законі України «Про донорство крові та її компонентів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст. 183):

1) у частині другій статті 3 слова «Радами народних депутатів» замінити словом «радами»;

2) у частині першій статті 4 слова «бюджету Автономної Республіки Крим» виключити;

3) статтю 5 після слів «виконавчої влади» доповнити словом «органи»;

4) у частині восьмій статті 9 слова «Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, органами державної виконавчої влади областей, міст Києва та Севастополя» замінити словами «Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;

5) у частині четвертій статті 10, частині другій статті 13 слова «міністерствами та відомствами України, Урядом Автономної Республіки Крим, органами державної виконавчої влади в областях, містах Києві та Севастополі, місцевими Радами народних депутатів» замінити словами «міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами»;

6) у статті 15:

у частині першій слова «знаходяться у віданні Міністерства охорони здоров’я України, інших міністерств і відомств та органів охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя» замінити словами «належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, інших державних органів та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони здоров’я, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій»;

у частині третій слова «Міністерством охорони здоров’я України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань»;

7) у статті 18:

у частині другій слова «Державною інспекцією контролю якості лікарських засобів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань»;

у частині п’ятій слова «Міністерством охорони здоров’я України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань»;

8) у статті 19:

у частині першій слова «Міністерства охорони здоров’я України, органів охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, відповідного органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони здоров’я, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»;

у частині другій слова «Ради Міністрів Автономної Республіки Крим» замінити словами «Ради міністрів Автономної Республіки Крим»;

9) у частині третій статті 22 слова «іншими міністерствами та відомствами, які мають у своєму підпорядкуванні заклади охорони здоров’я, та Штабом Цивільної оборони України» замінити словами «іншими державними органами, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров’я»;

10) у статті 23 слова «в якому бере участь Україна» замінити словами «згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України»;

11) у тексті Закону:

слова «Міністерство охорони здоров’я України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку;

слова «державної виконавчої влади» замінити словами «виконавчої влади».

11. У статті 25 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47 – 52, ст. 349; 2009 р.,              № 24, ст. 299):

у пунктах «б» та «в» слова «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту і центральний орган виконавчої влади в галузі ядерного регулювання» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту, і орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки» у відповідному відмінку.

12. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р, № 34, ст. 451 1996 р., № 21, ст. 84; 1997 р., № 8, ст. 62; 1998 р., № 48, ст. 294; 2001 р., № 2 – 3, ст. 10, № 49, ст. 259; 2002 р., № 11, ст. 80, № 12 – 13, ст. 92; 2003 р., № 10 – 11, ст. 86; 2004 р., № 8, ст. 67, № 17 – 18, ст. 250, № 15, ст. 228,  № 43 – 44, ст. 493; 2005 р., № 4, ст. 83, № 7 – 8,  ст. 162, №№ 17 – 19, ст. 267; 2006 р., № 12, ст. 104, №№ 9 – 11, ст. 96, № 28, ст. 242; 2007 р., № 9, ст. 67, № 7 – 8, ст. 66; 2008 р., № 27 – 28, ст. 251; 2010 р., № 33, ст. 471;  2011 р., № 6, ст. 41, № 29, ст. 272):

1) у частині четвертій статті 3 слова «Іноземні громадяни» замінити словом «Іноземці»;

2) у частині другій статті 4 слова «органами державної виконавчої влади» замінити словами «органами виконавчої влади»;

3)  статтю 5 викласти в такій редакції:

«Стаття 5. Державний нагляд (контроль) за діяльністю навчальних закладів

Державний нагляд (контроль) в сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в галузі освіти. Державний нагляд (контроль) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцевими органами управління освітою»;

4) у частині четвертій статті 8 слова «об’єднань громадян» замінити словами «громадських організацій»;

5) статтю 11 викласти в такій редакції:

«Стаття 11. Органи управління освітою

До органів управління освітою в Україні належать:

 • центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;
 • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти;
 • центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади;
 • орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти;
 • місцеві державні адміністрації і органи місцевого самоврядування, а також утворені місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування структурні підрозділи з питань освіти (місцеві органи управління освітою)»;

6) у статті 12:

а) назву статті викласти в такій редакції:

«Стаття 12. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади»;

б) частину першу замінити двома частинами такого змісту:

«1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти:

 • визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку з питань освіти, розробляє державні стандарти освіти;
 • встановлює державні  стандарти  знань  з  кожного  предмета;
 • визначає   мінімальні    нормативи    матеріально-технічного, 
 • фінансового забезпечення навчальних закладів;
 • здійснює нормативно-правове та методичне забезпечення функціонування навчальних закладів;
 • забезпечує зв’язок  із  навчальними  закладами,  державними 
 • органами інших країн з питань, які входять до його компетенції;
 • формує щороку пропозиції та доводить до підпорядкованих центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, навчальних закладів державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб;
 • розробляє та затверджує умови  прийому до навчальних закладів;
 • розробляє   проекти   положень   про  навчальні  заклади,  що 
 • затверджуються Кабінетом Міністрів України;
 • здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.

Акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими для центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, навчальних закладів незалежно від форм власності.»;

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти:

 • здійснює в установленому порядку ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, а також ліцензування та атестацію професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування;
 • формує та забезпечує функціонування системи атестації педагогічних, наукових і науково-педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації зазначених категорій;
 • забезпечує випуск підручників, посібників, методичної літератури;
 • здійснює керівництво державними навчальними закладами;
 • здійснює контроль за виконанням навчальними закладами положень Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів з питань освіти;
 • вивчає роботу органів управління освітою щодо реалізації ними державної політики у сфері освіти, ефективності управління навчальними закладами;
 • проводить комплексні перевірки дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних та вищих навчальних закладів, контролює проведення атестаційної експертизи та координує роботу, пов’язану з програмно-методичним забезпеченням атестації цих навчальних закладів;
 • здійснює планові заходи державного нагляду (контролю) в системі загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти з періодичністю залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг;
 • здійснює інспектування навчальних закладів з питань організації навчально-виховної і науково-методичної роботи, використання науково-педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів, розвитку матеріально-технічної бази і соціальної сфери;
 • здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти;
 • аналізує роботу навчальних закладів щодо дотримання ними нормативно-правових актів у галузі освіти, дає оцінку відповідності їх діяльності державним стандартам і вимогам, вносить пропозиції щодо усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти;
 • своєчасно інформує органи управління освітою про терміни і наслідки проведення перевірок підпорядкованих їм навчальних закладів, уживає необхідних заходів для усунення виявлених порушень і недоліків;
 • бере участь у підготовці і розгляді проектів рішень з питань реформування освіти, прогнозування розвитку системи освіти та її організаційно-правового забезпечення;
 • здійснює методичне керівництво і координацію роботи органів управління освітою з питань організації і проведення контрольних заходів та атестації підпорядкованих їм навчальних закладів;
 • здійснює контроль та бере участь у моніторингу якості підготовки учнів та студентів;
 • вивчає стан організації виробничої практики учнів і студентів, працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів;
 • забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в навчальних закладах всіх типів і рівнів акредитації, здійснює науково-методичне забезпечення цієї роботи в ході навчального процесу і в позанавчальний час;
 • здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.».

У зв’язку з цим частини другу – четверту вважати відповідно частинами третьою – п’ятою;

в) у частині четвертій слова «Міністерством освіти України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти»;

г) частину п’яту виключити;

7) статтю 13 виключити;

8) в абзаці сьомому частини другої статті 14 виключити слова «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;

9) в абзаці третьому частини шостої статті 18 слова «міністерствами, відомствами України» замінити словами «центральними органами виконавчої влади»;

10) у статті 19 слова «Академія педагогічних наук» замінити словами «Національна академія педагогічних наук України»;

11) у статті 24 слова «Міністерства охорони здоров’я України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері  охорони здоров’я»;

12) у статті 58 слова «представлені до присудження державних премій України» виключити;

13) у частині п’ятій статті 61:

в абзаці другому слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти»;

в абзаці третьому слова «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти»;

14) у частині третій статті 64 слова «Вища атестаційна комісія України» виключити;

15) у частинах першій та другій статті 14, частині третій статті 16, частині четвертій статті 18, частині четвертій статті 54 і частині третій статті 64 слова «Міністерство освіти України» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти» у відповідному відмінку;

16) у частинах другій – п’ятій статті 15, частині шостій статті 18, статті 19, частинах другій і третій статті 20 слова «Міністерство освіти України» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти» у відповідному відмінку;

17) у тексті Закону:

слова «Міністерство освіти Автономної Республіки Крим» у всіх відмінках замінити відповідно словами  «орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти» у відповідному відмінку;

слова «міністерства і відомства» та «міністерства і відомства України» в усіх відмінках замінити словами «центральні органи виконавчої влади» у відповідному відмінку;

слова «місцеві органи державної виконавчої влади» в усіх відмінках замінити словами «місцеві органи виконавчої влади» у відповідному відмінку.

13. У Законі України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86; 2007 р., № 3, ст. 30, № 34, ст. 446; із змінами, внесеними Законом України № 4196-VI від 20 грудня 2011 року):

1) у частині третій статті 4 слова «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я, центральний орган виконавчої влади з лікарських засобів та спеціально уповноважені ними державні органи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів»;

2) у частині третій статті 5 слова «Державного комітету України з питань інтелектуальної власності» та «центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноваженого ним на здійснення державної реєстрації лікарських засобів органу» замінити відповідно словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності» та «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

3) у статті 7:

у частинах першій, другій, восьмій та дев’ятій слова «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноважений ним орган» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку;

друге речення частини сьомої викласти в такій редакції: «Типове положення про комісію з питань етики затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

4) у частині десятій статті 8 слова «Центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноважений ним орган» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

5) у статті 9:

у частинах другій, п’ятій, десятій, сімнадцятій, двадцять першій слова «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноважений ним орган» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку;

у частині восьмій слова «Центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноважені ним органи зобов’язані» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, зобов’язаний»;

у частині дванадцятій слова «центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів»;

6) у частині третій статті 10 слова «центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

7) статтю 14 викласти в такій редакції:

«Стаття 14. Орган державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва

Контроль за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, відповідно до закону.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, очолює керівник, який за посадою є Головним державним інспектором України з контролю якості лікарських засобів. Заступники керівника за посадою є відповідно заступниками Головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів.

Контроль за якістю лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюється головними державними інспекторами з контролю якості лікарських засобів на відповідній території та їх заступниками.

Інші спеціалісти центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, на яких покладено здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, є за посадою державними інспекторами з контролю якості лікарських засобів»;

8) у назві та абзаці першому частини першої, частині третій статті 15, назві та тексті статті 16 слова «органів державного контролю» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів»;

9) у частині першій статті 15:

а) абзац другий викласти в такій редакції:

«перевіряти додержання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, у тому числі правил здійснення належних практик (виробничої, дистриб’юторської, зберігання, аптечної) на всіх етапах обігу, зокрема під час їх виробництва, зберігання, транспортування та реалізації суб’єктами господарської діяльності, утилізації та знищення»;

б) абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«складати протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом»;

в) абзац десятий виключити;

г) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«приймати в установленому порядку рішення про вилучення з обігу та заборону (зупинення) виробництва, реалізації та застосування лікарських засобів, що не відповідають вимогам, визначеним нормативно-правовими актами та нормативними документами, а також тих, що ввозяться на територію України або вивозяться з території України з порушенням установленого законодавством порядку. Порядок встановлення заборони (тимчасової заборони) і вилучення з обігу лікарських засобів на території України встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

д) доповнити частину абзацом такого змісту:

«погоджувати у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, паспорти аптечних закладів (структурних підрозділів), здійснювати галузеву атестацію лабораторій з контролю якості лікарських засобів, проводити атестацію провізорів і фармацевтів»;

10) у статті 17:

у частині другій слова «центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів»;

у частині п’ятій слова «центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров’я» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

11) у частині третій статті 22 слова «Уряд Автономної Республіки Крим» замінити словами «Рада міністрів Автономної Республіки Крим»;

12) у частині першій статті 24 слова «бюджету Автономної Республіки Крим і» виключити;

13) у частині другій статті 26 слова «Центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я забезпечує інформування» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, інформує населення»;

14) у тексті Закону:

слова «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я», «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я або уповноважений ним орган» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку;

слова «державної виконавчої влади» замінити словами «виконавчої влади».

14. У назві та тексті Закону України «Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 10, ст. 84; 2011 р., № 29,    ст. 272) слова «Міністерства вугільної промисловості України» замінити словами «які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у вугільно-промисловому комплексі».

15. У Законі України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206; 2002 р., № 29, ст. 194; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 51, ст. 553):

1) статтю 5 доповнити після частини четвертої новою частиною такого змісту:

«Забезпечення формування та реалізація державної політики у видавничій сфері покладається на центральний орган виконавчої влади».

У зв’язку з цим частини п’яту – сьому вважати відповідно частинами шостою – восьмою;

2) статтю 6 доповнити перед частиною першою частиною такого змісту:

«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, разом з іншими органами державної влади вживає заходів із розвитку книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції».

У зв’язку з цим частини першу – четверту вважати відповідно частинами другою – п’ятою;

3) частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:

«Завдання щодо забезпечення дотримання державної мовної політики у видавничій сфері покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері»;

4) частину першу статті 12 після слів «видавничої справи» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері»;

5) у частині четвертій статті 27 слова «який забезпечує проведення державної політики з питань масової інформації та видавничої справи» замінити словами «що реалізує державну політику у видавничій сфері».

16. У Законі України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 45, ст. 284):

1) у частині першій статті 4:

слова «Міністерством юстиції України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян»;

слова «Державного агентства України з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності»;  

2) у частині другій статті 9 слова «актів законодавчої та державної виконавчої влади в Україні» замінити словами «нормативно-правових актів».

17. У Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 8 слова «здійснюють органи виконавчої влади, уповноважені Кабінетом Міністрів України» замінити словами «здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики в електроенергетичному комплексі, центральний орган виконавчої влади, що реалізує  державну політику в електроенергетичному комплексі «;

2) в абзаці четвертому частини п’ятої та абзаці сьомому частини шостої статті 9 слова «керівника відповідного органу центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи його заступника» замінити словами «посадової особи, уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері  нагляду (контролю) в галузі електроенергетики»;

3) статтю 13 доповнити частиною такого змісту:

«Інвестиційні програми ліцензіатів із передачі та постачання електричної енергії підлягають погодженню центральним органом виконавчої влади, що реалізує  державну політику в електроенергетичному комплексі»;

4) у частині другій статті 14 слова «центральний орган виконавчої влади» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі»;

5) у частині третій статті 15 слова «органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива»;

6) у частини першій статті 19 слова «у взаємодії із спеціалізованими підрозділами інших відомств» замінити словами «із залученням у разі необхідності відповідних структурних підрозділів органів державної влади»;

7) частину третю статті 20 викласти в такій редакції:

«Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності інших об’єктів електроенергетики приймають місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у межах їх компетенції, передбаченої законами України».

8) у статті 21:

у частині другій слова «Міністерства енергетики України, інших міністерств і відомств» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування  державної політики у відповідних сферах»;

у частині третій слова «Міністерством енергетики України і погоджується з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі»;

9) у частині другій статті 23 слова «центральних органів виконавчої влади, які здійснюють управління в електроенергетиці» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики в електроенергетичному комплексі»;

10) у частині першій статті 24 слова «Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики»;

11) у статті 27:

у частині восьмій слова «чи розпоряджень його органів» виключити;

у частині дев’ятій слово «Законодавством» замінити словом «Законами»;

12) у статті 28 слова «України та законодавства України» замінити словами «згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших актів законодавства»;

13) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики» у відповідному відмінку, слова «центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці» та «центральні органи виконавчої влади, що здійснюють управління в електроенергетиці» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі» у відповідному відмінку.

18. У Законі України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 8, ст. 28; 2001 р., № 8, ст. 37; 2003 р., № 35, ст. 271):

1) в абзаці другому статті 1 слова «центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності»;

2) у пункті 1 статті 2:

абзац шостий виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«здійснює інші повноваження відповідно до законів»;

3) у пункті 4 статті 6, пункті 10 статті 9, пунктах 1, 4, 7 та 11 статті 11, абзаці другому пункту 1 та пункті 3 статті 12, пункті 2 статті 13, пунктах 2 і 4 статті 14, пункті 4 статті 15, пункті 5 статті 16 слово «Установою» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності».

19. У статті 7 Закону України «Про видобування і переробку уранових руд» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11 – 12, ст. 39; 2003 р., № 37, ст. 307):

у частині першій слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «законодавством України»;

у частині четвертій слова «Міністерством охорони здоров’я України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує  державну політику у сфері охорони здоров’я».

20. У Законі України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115; 2001 р., № 30, ст. 139; 2009 р., № 34 – 35, ст. 506):

1) у частині четвертій статті 8 слова «Міністерством охорони здоров’я України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики у сфері охорони здоров’я»;

2) в абзаці п’ятому статті 8¹ слова «меж та» виключити;

3) в абзаці третьому частини першої статті 14 слово «органами» замінити словом «органом», а слова «або уповноваженими ними місцевими органами виконавчої влади» виключити;

4) статтю 18 доповнити двома частинами такого змісту:

«Визначення, облік та контроль доз опромінення персоналу та населення забезпечуються шляхом створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення. Забезпечення організації створення та функціонування цієї системи покладається на орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Порядок створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення визначається Кабінетом Міністрів України».

21. У Законі України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №  32, ст. 215; 1999 р., № 26, ст. 218; 2003 р., № 10 – 11, ст. 86, № 37, ст. 300; 2004 р., № 8, ст. 67, № 17 – 18, ст. 250; 2006 р., № 12, ст. 104; 2007 р., № 7 – 8, ст. 66; 2008 р., № 27 – 28, ст. 253):

1) статтю 6 викласти в такій редакції:

«Стаття 6. Органи управління професійно-технічною освітою

До органів управління професійно-технічною освітою належать:

 • центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти;
 • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти;
 • центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також створені ними структурні підрозділи з питань професійно-технічної освіти (місцеві органи управління професійно-технічною освітою)»;

2) статтю 7 викласти у такій редакції:

«Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійно-технічної освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійно-технічної освіти, належать:

 • визначення перспектив та напрямів розвитку професійно-технічної освіти;
 • розробка проектів  законів,  державного  переліку  професій з підготовки  кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, визначення державних стандартів професійно-технічної освіти,  типових навчальних планів і типових навчальних програм та інших  нормативно-правових актів щодо функціонування та розвитку професійно-технічної освіти;
 • визначення на  основі  державного  замовлення та потреб ринку праці   обсягів   підготовки,   перепідготовки    та    підвищення кваліфікації    у    професійно-технічних    навчальних   закладах кваліфікованих робітників;
 • визначення нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів;
 • розробка і затвердження типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування;
 • формування стратегічних напрямів розвитку професійно-технічної  освіти, забезпечення взаємодії з іншими галузями освіти;
 • визначення та проведення загальної стратегії моніторингу якості професійно-технічної освіти;
 • здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Президента України.

Акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійно-технічної освіти, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, установ професійно-технічної освіти, професійно-технічних навчальних закладів, а також для підприємств, організацій, що забезпечують або здійснюють функції підготовки кваліфікованих робітників, незалежно від форм власності та підпорядкування.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, належать:

 • створення, реорганізація, ліквідація державних професійно-технічних навчальних закладів;
 • ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних закладів на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та підпорядкування на право здійснення професійно-технічного навчання на виробництві;
 • здійснення державного інспектування професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування щодо рівня професійно-технічної освіти;
 • організація та здійснення контролю за дотриманням законів та інших   нормативно-правових актів щодо соціального захисту працівників, учнів, слухачів професійно-технічних  навчальних закладів;
 • управління державним майном, що перебуває у користуванні підпорядкованих йому професійно-технічних  навчальних закладів у порядку, встановленому законодавством;
 • організація інформаційного забезпечення та статистичного обліку в галузі професійно-технічної освіти;
 • організація науково-методичного забезпечення професійно-технічної  освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних   технологій;
 • забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якості професійно-технічної освіти;
 • здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Президента України.»

3) у частині першій статті 9:

а) в абзаці другому виключити слова «міжгалузевих рад з професійно-технічної  освіти»;

б)  абзац одинадцятий виключити

4) статтю 10 викласти у такій редакції:

«Стаття 10. Державний нагляд (контроль) у галузі професійно-технічної освіти

Державний нагляд (контроль) у галузі професійно-технічної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та органами управління освітою. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, визначаються Законом України «Про освіту»;

5) у частині другій статті 28 слова «центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, Міністерством фінансів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики»;

6) у статті 29¹ слова «галузевими академіями наук» замінити словами «національними галузевими академіями наук»;

7) у статтях 21, 24, 291, частині третій статті 35 слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти» у відповідному відмінку;

8) у тексті Закону:

слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти» у відповідному відмінку;

слова «Міністерство праці та соціальної політики» та «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин» у відповідному відмінку.

22. У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2 – 3, ст. 20; 2000 р., № 28, ст. 223; 2002 р., № 12 – 13, ст. 92, № 30, ст. 205; 2003 р., № 10 – 11, ст. 86, № 24, ст. 158, № 37, ст. 300; 2004 р., № 6, ст. 38, № 14, ст. 198, № 17 – 18, ст. 250, № 15, ст. 228, № 16, ст. 238; 2005 р., № 2, ст. 26, № 5, ст. 121; 2006 р., № 1, ст. 18, № 22, ст. 199, № 47, ст. 463; 2007 р., № 7 – 8, ст. 66; 2010 р., № 8, ст. 59, №№ 41 – 45, ст. 529; 2011 р., № 22, ст. 148, № 71, ст. 2667):

1) у частині другій статті 12 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності»;

2) у частині третій статті 14 слова «центрального органу виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки»;

3) у статті 15:

частину першу викласти в такій редакції:

«Національна академія наук України та національні галузеві академії наук – Національна академія аграрних наук України, Національна  академія медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук України, Національна академія мистецтв України (далі – національні академії) є державними науковими організаціями, заснованими на державній власності»;

у частинах другій – сьомій, десятій, дванадцятій та тринадцятій слово «академії» в усіх відмінках замінити словами «національні академії» у відповідному відмінку;

частину одинадцяту виключити:

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

«Національна академія наук України та національні галузеві академії наук України здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та своїх статутів, які приймаються загальними зборами відповідної академії і затверджуються Кабінетом Міністрів України»;

4) частину третю статті 20 викласти в такій редакції:

«Атестати старшого наукового співробітника, доцента, професора, дипломи кандидата, доктора наук видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності»;

5) у статті 24:

у частинах десятій та тринадцятій слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики», «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики» замінити відповідно словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики», «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики»;

частину двадцять шосту викласти в такій редакції:

«Заява про призначення (перерахунок) пенсії та інші необхідні документи подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пенсійного забезпечення, або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. Перелік необхідних документів та порядок їх подання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної  політики у сфері соціального захисту населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки»;

у частині тридцять другій слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки»;

6) статті 26, 27 і 28 викласти в такій редакції:

«Стаття 26. Повноваження Президента України у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Президент України відповідно до Конституції та законів України:

 • утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
 • сприяє розвитку науки і техніки, здійснюючи інші повноваження, визначені Конституцією України.

Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади:

 • забезпечує проведення науково-технічної політики держави;
 • подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та матеріально-технічного забезпечення;
 • забезпечує розроблення і виконання державних цільових науково-технічних програм;
 • затверджує в межах своєї компетенції державні цільові науково-технічні програми відповідно до визначених Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;
 • визначає порядок формування та використання фондів для науково-технічної діяльності;
 • здійснює інші повноваження у сфері наукової і науково-технічної діяльності відповідно до законів.

Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності»;

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки:

 • розробляє засади наукового і науково-технічного розвитку України;
 • забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України;
 • організовує та координує інноваційну діяльність;
 • забезпечує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної інформації;
 • формує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності на підставі довгострокових (понад десять років) і середньострокових прогнозів науково-технічного та інноваційного розвитку;
 • координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших державних цільових програм і контролює їх виконання;
 • здійснює керівництво системою наукової і науково-технічної експертизи;
 • забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у світовий науковий простір зі збереженням і захистом національних пріоритетів;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності:

 • організовує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій науково-технічного розвитку;
 • здійснює аналіз результативності провадження наукової та науково-технічної діяльності;
 • організовує та проводить конкурс наукових і науково-технічних проектів, спрямованих на реалізацію (виконання) завдань державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших державних цільових програм за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, державним замовником яких він є;
 • здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ;
 • реєструє та обліковує науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, дисертації;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом»;

7) у частині дев’ятій статті 34 слова «центрального органу виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності»;

8) у частині другій статті 36 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної і інноваційної діяльності» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки»;

9) у статті 37 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики у сфері науки, і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку»;

10) у частині другій статті 38 слова «центральному органу виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності»;

11) у частині четвертій статті 44 слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної та інноваційної» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності»;

12) у тексті Закону слова «галузеві академії наук», «галузеві академії», «галузеві академії наук України» в усіх відмінках замінити словами «національні галузеві академії наук» у відповідному відмінку.

23. У Законі України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20 – 21, ст. 190; 2001 р.,  № 31, ст. 149,  № 32, ст. 172; 2003 р., № 24, ст. 159; 2004 р., № 10, ст. 103,  № 19, ст.ст. 252, 259, № 23, ст. 323; 2006 р., № 12, ст. 104; 2007 р., № 20, ст. 282, №  34, ст. 444):

1) статтю 16 доповнити пунктами 14 та 15 такого змісту:

«14) виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

15) станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)»;

2) статтю 25 доповнити новими пунктами такого змісту:

«13) розглядає  проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;

14) перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;  наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;

15) перевіряє підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях».

У зв’язку з цим пункти 13 – 19 вважати відповідно пунктами 16 – 22.

24. У Законі України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230; 2000 р., № 27, ст. 213; 2001 р., № 2 – 3, ст. 10; 2002 р., № 12 – 13, ст. 92; 2003 р., № 10 – 11, ст. 86; 2004 р., № 17 – 18, ст. 250; 2005 р., № 7 – 8, ст. 162, № 17 – 19, ст. 267; 2006 р., № 9 – 11, ст. 96; 2007 р., № 7 – 8,  ст. 66; 2008 р., № 27 – 28, ст. 253; 2010 р., № 46, ст. 545; 2011 р., № 77, ст. 2838):

1) у частинах третій – п’ятій статті 14 слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики»;

2) у статті 31:

а) у першому реченні абзацу першого частини першої слова «Академією педагогічних наук України» замінити словами «Національною академією педагогічних наук України»;

б) у частині другій статті 31 слова «Міністерством освіти України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти»;

3) у статті 35 слова «Міністерством освіти Автономної Республіки Крим,  відповідними органами управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій» замінити словами «органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, обласними, Київською та Севастопольською міською, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями»;

4) частину першу статті 37 замінити двома новими частинами такого змісту:

«1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти:

 • здійснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання відносин у системі загальної середньої освіти;
 • розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України нормативи матеріально-технічного та фінансового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • визначає перспективи розвитку системи загальної середньої освіти; визначає загальну стратегію моніторингу якості загальної середньої освіти та забезпечує його проведення;
 • розробляє, впроваджує Державний стандарт загальної середньої освіти;
 • визначає порядок атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;
 • приймає рішення щодо організації інноваційної  діяльності  в системі  загальної  середньої  освіти,  координує  та контролює її проведення;
 • затверджує типові   переліки   обов’язкового  навчального  та іншого  обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури;
 • здійснює міжнародне співробітництво у встановленому законодавством порядку;
 • здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.

Акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері освіти, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типів і форм власності.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти:

 • контролює додержання Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролює діяльність органів управління освітою та навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
 • організовує нормативне, програмне, науково-методичне та інформаційне забезпечення системи загальної середньої освіти;
 • організовує підготовку  та підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  в тому числі керівних кадрів, у системі загальної середньої освіти;
 • забезпечує підготовку  і  видання  підручників,   посібників, методичної  літератури для  загальноосвітніх навчальних закладів, схвалює  їх  видання,  організовує  замовлення через відповідні місцеві органи управління освітою;
 • забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав  педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь у навчально-виховному процесі, учнів   (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів;
 • заохочує педагогічних працівників;
 • організовує забезпечення педагогічних працівників підручниками, посібниками та методичною літературою;
 • забезпечує проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;
 • здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.»;

5) частину другу статті 40 викласти в такій редакції:

«2. Державний нагляд (контроль) у галузі загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцевими органами управління освітою.

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, визначаються Законом України «Про освіту»;

6) у статті 42 слова «Міністерство освіти України», «Академії педагогічних наук України» замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти»,  «Національної академії педагогічних наук України»;

7) у тексті Закону:

слова «Міністерство освіти України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти» у відповідному відмінку;

слова «Міністерство охорони здоров’я України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку.

25. У Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 267; 2001 р., № 8, ст. 37; 2003 р., № 35, ст. 271; 2008 р., № 23, ст. 217):

1) в абзаці другому статті 1 слова «центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності»;

2) у частині першій статті 3:

абзац шостий виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«здійснює інші повноваження відповідно до законів»;

3) у статті 11:

в абзаці другому частини п’ятої слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності»;

частину дев’яту після слова «установленому» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності»;

4) у частині другій статті 15 слова «в установленому порядку» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності»;

5) у частині першій статті 11, частині четвертій статті 13, частинах третій – п’ятій статті 14, частині п’ятій статті 15 слово «Установою» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності».

26. У Законі України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 377; 2011 р., № 11, ст. 69):

1) статтю 5 викласти в такій редакції:

«Стаття 5. Державне регулювання діяльності, пов’язаної з трансплантацією

Державне регулювання діяльності, пов’язаної з трансплантацією, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

2) у частині третій статті 8 слова «координаційний центр трансплантації Міністерства охорони здоров’я України (далі – координаційний центр трансплантації)» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

3) третє і четверте речення частини першої статті 17 замінити реченням такого змісту: «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, затверджує Положення про єдину державну інформаційну систему трансплантації та забезпечує діяльність такої системи»;

4) у частині третій статті 21 слова «встановлюються Кабінетом Міністрів України» замінити словами «затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

5) у тексті Закону слова «Міністерство охорони здоров’я України», «координаційний центр трансплантації» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку.

27. У Законі України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68;  2003 р., № 29, ст. 236; 2010 р., № 20, ст. 198):

1) підпункт 12 статті 1 виключити;

2) в абзацах четвертому та шостому статті 5 слово «органів» замінити словом «органу»;

3) частину п’яту статті 6 викласти в такій редакції:

«Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії затверджуються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки»;

4) у статті 7:

у частині другій слова «уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України» виключити;

у частині четвертій слова «центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

5) у статті 12:

в абзаці першому частини дев’ятої слово «повідомляють» замінити словом «повідомляє»;

в абзаці першому частини тринадцятої слово «видають» замінити словом «видає»;

у частині п’ятнадцятій слово «формують» замінити слово «формує»;

6) у частині сьомій статті 14 слово «можуть» замінити словом «може»;

7) у частині четвертій статті 16 слова «зазначеним органам» замінити словами «зазначеному органу»;

8) в абзаці четвертому частини другої статті 17 слова «зазначеним органам» замінити словами «зазначеному органу»;

9) у тексті Закону слова «або його територіальний орган» та слова «чи його територіальним органом» у всіх відмінках виключити.

28. У Законі України «Про психіатричну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 19, ст. 143):

1) у другому реченні частини другої статті 9 слова «встановлюється Кабінетом Міністрів України» замінити словами «затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

2) у частині першій статті 30 слова «здійснюють у межах своїх повноважень Міністерство охорони здоров’я України, інші відповідні центральні органи виконавчої влади» замінити словами «здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

3) у тексті Закону слова «Міністерство охорони здоров’я України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку.

29. У Законі України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228; 2006 р., № 22, ст. 199; 2007 р., № 22, ст. 294; 2009 р., № 36 – 37, ст. 511):

1) в абзаці третьому статті 3 слова «установ і закладів» замінити словом «органів»;

2) в абзаці четвертому статті 4 слова «за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини на всіх етапах їх виробництва, зберігання та реалізації» виключити;

3) статтю 6 викласти в такій редакції:

«Стаття 6. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо  захисту населення від інфекційних хвороб

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, щодо захисту населення від інфекційних хвороб:

 • затверджує санітарно-протиепідемічні правила і норми, методи обстеження та лікування хворих, діагностики та профілактики інфекційних хвороб, інші нормативно-правові акти;
 • встановлює методи випробувань дезінфекційних засобів, контролю за їх відповідністю вимогам стандартів, інших нормативних документів, регламентує застосування таких методів;
 • вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції, спрямовані на профілактику та зниження рівня інфекційних хвороб, на поліпшення епідемічної ситуації в Україні;
 • встановлює допустимі рівні забруднення мікроорганізмами та іншими біологічними чинниками харчових продуктів і продовольчої сировини, води, ґрунту, інших об’єктів середовища життєдіяльності людини;
 • вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, щодо захисту населення від інфекційних хвороб:

 • здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію медичних імунобіологічних препаратів;
 • бере участь у формуванні державних замовлень на виробництво лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів та дезінфекційних засобів, необхідних для здійснення профілактичних і протиепідемічних заходів, а також на підготовку фахівців із профілактики та лікування інфекційних хвороб;
 • забезпечує створення, зберігання та своєчасне оновлення необхідного запасу лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, дезінфекційних засобів тощо на випадок епідемій;
 • вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, щодо захисту населення від інфекційних хвороб:

 • розробляє санітарні норми, методи профілактики інфекційних хвороб, інші нормативно-правові акти;
 • здійснює нагляд за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами законодавства у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, контролює виконання вимог санітарно-протиепідемічних правил і норм;
 • здійснює епідеміологічний нагляд за побічною дією імунобіологічних препаратів та їх епідеміологічною ефективністю;
 • веде державний облік інфекційних хвороб;
 • координує проведення закладами охорони здоров’я, органами державної санітарно-епідеміологічної служби, науково-дослідними установами, що належать до сфери його управління, заходів, спрямованих на санітарну охорону території України;
 • аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію в Україні та в окремих регіонах, розробляє та подає в установленому порядку обґрунтовані пропозиції, спрямовані на профілактику та зниження рівня інфекційних хвороб, на поліпшення епідемічної ситуації;
 • організовує проведення наукових досліджень, спрямованих на зниження рівня інфекційних хвороб, поліпшення епідемічної ситуації, підвищення ефективності протиепідемічних заходів;
 • забезпечує створення, зберігання та своєчасне оновлення необхідного запасу дезінфекційних засобів на випадок епідемій;
 • здійснює міжвідомчу координацію та забезпечує взаємодію з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у сфері захисту населення від інфекційних хвороб;
 • погоджує проекти рішень, якими встановлюється порядок проведення профілактичних і протиепідемічних заходів;
 • погоджує порядок проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у межах підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, Службі безпеки України, територій, об’єктів, частин і підрозділів;
 • організовує та координує роботи з проведення гігієнічного навчання населення з питань запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб, а також забезпечує медичні служби міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органи державної санітарно-епідеміологічної служби періодичною інформацією про епідемічну ситуацію в Україні та у світі, щорічно інформує їх про прийняті санітарно-протиепідемічні правила та інші нормативно-правові акти у сфері захисту населення від інфекційних хвороб;
 • вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом»;

4) у статті 11:

у частині першій слова «установи та заклади» виключити;

у частині другій слова «спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, виконання покарань, охорони державного кордону, Службі безпеки України, забезпечують відповідні центральні органи виконавчої влади» замінити словами «центральним органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Службі безпеки України, забезпечують названі органи»;

у частині третій слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я», «установи» замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я», «органи»;

5) у статті 12:

у частині другій слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

у частині четвертій слова «спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, виконання покарань, охорони державного кордону» замінити словами «центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону»;

6) у статті 13:

у частині третій слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я у порядку, встановленому законодавством щодо лікарських засобів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

у частині четвертій слова «установами державної санітарно-епідеміологічної служби України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів»;

у частині п’ятій слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів»;

7) у статті 14 слова «спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань охорони здоров’я» замінити словами «центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

8) у статті 17:

у частині другій слово «установи» замінити словом «органи»;

у частині третій слово «установ» вилучити;

9) у частині п’ятій статті 21 слово «установах» замінити словом «органах»;

10) у статті 28:

у частині другій слово «установ» замінити словом «органів»;

у частині сьомій слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

11) у статті 29:

у частині першій слова «за поданням головного державного санітарного лікаря України» виключити;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за поданням головного державного санітарного лікаря України».

У зв’язку з цим частини другу – п’яту вважати відповідно частинами третьою – шостою;

12) в абзаці сьомому статті 30 слова «спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ» замінити словами «центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку»;

13) в абзацах третьому, шостому частини першої статті 33 слова «спеціалізованими підрозділами установ і закладів», «установами та закладами» замінити словом «органами»;

14) у статті 35:

у частині першій слова «закладу чи установи» замінити словом «органу»;

у частині другій слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

15) у частині першій статті 38 слова «відповідну установу» замінити словами «відповідний орган»;

16) у частині другій статті 40 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення»;

17) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку.

30. У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307; 2001 р., № 8, ст. 37; 2003 р., № 35, ст. 271):

1) в абзаці другому статті 1 слова «центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності»;

2) у статті 2 слова «законів України «Про власність» замінити словами «Цивільного кодексу України, Закону України»;

3) у частині першій статті 3:

абзац шостий виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«здійснює інші повноваження відповідно до законів»;

4) абзац третій частини шістнадцятої статті 16 після слова «установленому» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності»;

5) в абзаці шостому частини четвертої статті 6, частині третій статті 8, частині десятій статті 12, частині другій статті 15, частинах першій, четвертій, дев’ятій, чотирнадцятій, п’ятнадцятій статті 16, частині третій статті 22, частині четвертій статті 24, частинах другій та четвертій статті 25 слово «Установою» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності».

31. У Законі України «Про імплантацію електрокардіостимуляторів» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 369):

1) у статті 3:

у назві та абзаці першому слова «центральний орган виконавчої влади з охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку;

в абзаці третьому слова «місцевих органів виконавчої влади з охорони здоров’я» замінити словами «місцевих органів виконавчої влади»;

2) у частині першій статті 4 слова «республіканського бюджету Автономної Республіки Крим» виключити, а слова «центральним та місцевими органами виконавчої влади з охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та місцевими органами виконавчої влади».

32. У Законі України «Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №  43, ст.  370; 2001 р., № 2 – 3, ст. 10; 2003 р., № 10 – 11, ст. 86; 2004 р., № 17 – 18, ст. 250; 2005 р., № 5, ст. 122; 2011 р., №  29, ст. 272):

1) в абзаці сьомому статті 1 слова «центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

2) у частині першій статті 2 слова «Головному управлінні Державного казначейства України» замінити словами «центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;

3) в абзаці другому частини четвертої статті 3 слова «центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту, відповідно до пропозицій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

4) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту» у відповідному відмінку.

33. У Законі України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393; 2001 р., № 2 – 3, ст. 10; 2002 р., № 12 – 13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 37, ст. 300; 2004 р., № 17 – 18, ст. 250; 2005 р., № 28, ст. 372; 2007 р., № 27, ст. 363; 2011 р., № 6, ст. 41, №№ 13 – 17, ст. 112):

1) у статті 10:

а) частину другу після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти».

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;

б) частину третю викласти у такій редакції:

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти:

 • формує програми розвитку позашкільної освіти;
 • розробляє Положення про позашкільні навчальні заклади,  готує пропозиції  щодо  нормативів  матеріально-технічного,  фінансового забезпечення  позашкільної  освіти; 
 • розробляє  нормативно-правові акти   стосовно   визначення   соціальних   гарантій  педагогічним працівникам,   спеціалістам   позашкільних   навчальних   закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
 • здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.
 • Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, за участю інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади:
 • бере участь у визначенні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти;
 • здійснює навчально-методичне керівництво, контроль та державне інспектування позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
 • здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.

в) частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцевими органами управління освітою»;

2) в абзаці четвертому частини другої статті 16 слова «Академії педагогічних наук України» замінити словами «Національної академії педагогічних наук України»;

3) в абзаці четвертому частини другої статті 18 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі культури» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики у сфері культури»;

4) у частині першій статті 26 слова «законів України «Про освіту», «Про бюджетну систему України», «Про власність» замінити словами «Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про освіту»;

5) у частині першій статті 28 слова «Міністерством фінансів України та центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку»;

6) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі освіти» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти» у відповідному відмінку.

34. У Законі України «Про курорти» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435; 2006 р., № 22, ст.184):

1) текст статті 9 викласти в такій редакції:

«Клопотання про оголошення природних територій курортними у місячний термін розглядається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів, з урахуванням пропозицій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

У разі схвалення клопотання центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів, погоджує це клопотання з власниками чи користувачами земельних ділянок.

На підставі результатів погодження клопотань центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів, забезпечує розроблення проектів оголошення природних територій курортними»;

2) у частині першій статті 11:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

«У разі позитивного висновку державної екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз щодо проектів оголошення природних територій курортними матеріали передаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів:

щодо курортів державного значення – до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у зазначеній сфері, для внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України»;

в абзаці третьому слова «з питань діяльності курортів» виключити;

3) у частині другій статті 16 слова «центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

4) у частині другій статті 17:

слова «центральні органи виконавчої влади з нагляду за охороною праці, з геології і використання надр, охорони здоров’я, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки» замінити словами «центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я, із здійснення державного нагляду (контролю) у сферах охорони праці, геологічного вивчення та раціонального використання надр, охорони навколишнього природного середовища»;

слова «спеціально уповноважені» виключити;

5) у статті 19:

у частині другій слова «Державною комісією України по запасах корисних копалин» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр»;

у частині третій слова «центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров‘я»;

у частинах четвертій та п’ятій слова «центральний орган виконавчої влади з геології та використання надр» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр» у відповідному відмінку;

6) у частині другій статті 36 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері діяльності курортів»;

7) у частині другій статті 37 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

8) у статті 38 слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань діяльності курортів» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері діяльності курортів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів»;

9) у статті 39:

пункт 4 виключити;

у пункті 7 слова «і порядку створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів України і Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України» виключити;

10) у частині другій статті 40 слова «розробці», «курортної справи» замінити відповідно словами «формуванні», «діяльності курортів»;

11) у тексті Закону:

слова «центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань діяльності курортів» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів» у відповідному відмінку.

35. У Законі України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 1; 2010 р., № 6, ст. 48):

1) в абзаці шістнадцятому частини першої статті 3 слова «України, громадян інших держав, осіб без громадянства» замінити словами «іноземців та осіб без громадянства»;

2) у частині першій статті 4 слова «її відповідних органів» замінити словами «державних органів»;

3) абзац другий частини четвертої статті 5² викласти в такій редакції:

«орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки»;

4) у частині четвертій статті 8 слова «основні сили військових підрозділів», «територіальні підрозділи правоохоронних органів» та «озброєні підрозділи» замінити відповідно словами «внутрішні війська», «правоохоронні органи» та «військові формування»;

5) у частині першій статті 15 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері державного регулювання фізичного захисту із залученням правоохоронних органів» замінити словами «органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки із залученням Служби безпеки України та центральних органів виконавчої влади, які здійснюють правоохоронну діяльність»;

6) абзац п’ятий статті 18 викласти в такій редакції:

«призначення відповідальним за організацію виконання вимог та заходів фізичного захисту заступника керівника центрального органу виконавчої влади, одного із заступників керівника експлуатуючої організації»;

7) у статті 23:

назву та абзац перший викласти в такій редакції:

«Стаття 23. Повноваження правоохоронних органів у сфері фізичного захисту

Правоохоронні органи»;

абзац другий виключити;

в абзаці п’ятому слова «центральні органи виконавчої влади, що регулюють ядерну та радіаційну безпеку» замінити словами «орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки»;

8) в абзаці сімнадцятому статті 24 слова «центральному органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання фізичного захисту» замінити словами «органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки»;

9) у статті 25:

а) назву статті викласти в такій редакції:

«Стаття 25. Повноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки»;

б) у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки»;

абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:

«забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичного захисту;

бере участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та визначенні проектної загрози».

У зв’язку з цим абзаци третій – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – п’ятнадцятим;

після абзацу дванадцятого доповнити частину новим абзацом такого змісту:

«передає правоохоронним органам акти перевірок про порушення установлених законами, іншими нормативно-правовими актами вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання».

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – шістнадцятим;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

«вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України»;

в) у частині другій слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який здійснює державне регулювання фізичного захисту» замінити словами «орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки», а слово «функцій» замінити словом «повноважень».

36. У примітці до статті 305 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) слова «спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу».

37. У Законі України «Про авторське право і суміжні права» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214):

1) в абзаці сорок третьому статті 1 слова «центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності»;

2) у статті 2 слова «Про власність» виключити;

3) у частині першій статті 4:

в абзаці другому слова «реалізує моніторинг» замінити словами «аналізує стан»;

в абзаці третьому слово «веде» замінити словом «забезпечує»;

в абзаці шостому слова «Кабінету Міністрів України» замінити словами «в установленому порядку»;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«здійснює інші повноваження відповідно до законів»;

4) у статті 6 слова «іноземні особи» замінити словом «іноземці».

38. У Законі України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 258; 2005 р., № 11, ст. 198; 2006 р., № 34, ст. 292; 2009 р., № 36 – 37, ст. 511):

1) в абзаці дев’ятому статті 1 слова «центральним органом виконавчої влади  в галузі охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань»;

2) у частині третій статті 3 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань»;

3) в абзаці третьому статті 4 слова «установ і закладів» замінити словом «органів»;

4) у статті 7:

у назві та абзаці першому слова «у сфері боротьби» замінити словами  «з питань боротьби»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо профілактики та зниження рівня захворюваності на туберкульоз, поліпшення епідемічної ситуації в Україні»;

абзаци четвертий, шостий, восьмий та дев’ятий виключити;

5) доповнити Закон статтею 71 такого змісту:

«Стаття 71. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, з питань боротьби із захворюванням на туберкульоз

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, з питань боротьби із захворюванням на туберкульоз:

 • веде статистичний облік захворювань на туберкульоз;
 • аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію в Україні та в окремих регіонах щодо захворюваності на туберкульоз, розробляє та подає в установленому порядку обґрунтовані пропозиції щодо профілактики та зниження рівня захворюваності на туберкульоз, поліпшення епідемічної ситуації;
 • створює та забезпечує функціонування національної системи моніторингу захворювання на туберкульоз;
 • здійснює міжвідомчу координацію та забезпечує взаємодію з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз;
 • приймає участь в організації гігієнічного навчання населення з питань запобігання виникненню та поширенню туберкульозу, а також забезпечує медичні служби міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органи державної санітарно-епідеміологічної служби інформацією про епідемічну ситуацію в Україні та у світі щодо захворюваності на туберкульоз, щорічно інформує їх про прийняті санітарні норми та інші нормативно-правові акти щодо захисту населення від захворювання на туберкульоз;
 • вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом»;

6) у частині четвертій статті 14 слова «здійснюють органи державної ветеринарної медицини» замінити словами «здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини»;

7) у частині першій статті 17 слова «центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань»;

8) частину другу статті 18 замінити двома частинами такого змісту:

«Виявлення, профілактика та лікування туберкульозу серед мігрантів, якщо вони на законних підставах перебувають в Україні, проводиться у порядку, встановленому для громадян України.

Порядок виявлення, профілактики і лікування туберкульозу серед мігрантів, які перебувають в Україні незаконно, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

9) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку.

39. У Законі України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2002 р., № 12 – 13, ст. 92; 2003 р.,  № 10 – 11, ст. 86; 2004 р., № 17 – 18, ст. 250; 2006 р., № 44, ст. 433; 2008 р.,  № 27 – 28, ст. 251; 2010 р., № 46, ст. 545; 2011 р., № 6, ст. 41):

1) в абзаці другому частини першої статті 3  слова «центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевими органами виконавчої влади» замінити словами «центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим»;

2) у частині третій статті 14, частині першій статті 35, частині першій статті 39 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;

3)  у статті 17:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти».

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;

в абзаці шостому слова «та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади» виключити;

4) у статті 19:

а) у частині першій:

абзаци другий, сьомий та восьмий виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«розробляє та затверджує Базовий компонент дошкільної освіти»;в абзаці тринадцятому слова «та підпорядкованих їм органів управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади» виключити;

б) у частині другій слова «та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади» виключити;

5) частину другу статті 21 викласти в такій редакції:

«2. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцеві органи управління освітою»;

6) у статті 25, частині другій статті 35 слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти» у відповідному відмінку;

7) у частині другій статті 35 слова «та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади» виключити;

8) у тексті Закону:

слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти» у відповідному відмінку;

слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку;

слова «Академія педагогічних наук» у всіх відмінках замінити словами «Національна академія педагогічних наук України» у відповідному відмінку.

40. У Законі України «Про нафту і газ» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262 із наступними змінами):

1) у статті 41:       

у частині другій слова «Державної митної служби України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи»;

у частині п’ятій слова «центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує  державну політику в нафтогазовому комплексі»;

2) в абзаці восьмому статті 12:

слова «центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, природних ресурсів» виключити;

слова «спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного гірничого нагляду» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері промислової безпеки та державного гірничого нагляду»;

3) у частині третій статті 13 слова «органом, визначеним Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну  політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

4) у частинах першій та третій статті 22 слова «спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, до відання яких віднесені питання охорони державного кордону України, безпеки судноплавства, рибного господарства, екології та природних ресурсів» замінити словами «центральними органами виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, безпеки на морському та річковому транспорті, рибного господарства, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;

5) в абзаці першому частини першої статті 26,  частині другій статті 27 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр»;

7) у статті 29:

у частині першій слова «з питань екології та природних ресурсів» виключити;

у частині другій слова «центральний орган виконавчої влади з питань гірничого нагляду» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері промислової безпеки та державного гірничого нагляду»;

у частині четвертій слова «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр»  замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері промислової безпеки та державного гірничого нагляду»;

8) в абзаці шостому частини другої статті 36 слова «центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання нагляду за охороною праці» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері промислової безпеки та державного гірничого нагляду»;

9) в абзаці шостому статті 37 слова «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує  державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;

10) у частині третій статті 41 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання нагляду за охороною праці» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері промислової безпеки та державного гірничого нагляду»;

11) у частині другій статті 50 слова «Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого належать питання охорони праці» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері промислової безпеки та гірничого нагляду, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі»;

12) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр» у відповідному відмінку, а слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує  державну політику в нафтогазовому комплексі» у відповідному відмінку.

41. У Законі України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 33, ст. 432):

1) абзаци перший та другий частини першої статті 6 замінити одним абзацом такого змісту:

«Перелік центральних органів виконавчої влади, які здійснюють заходи у сфері контролю за виробництвом, експортом/імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць, їх повноваження та порядок діяльності, визначаються відповідно до Конституції України, цього Закону та Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

2) у тексті Закону:

слова «центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності» у відповідному відмінку;

слова «центральний орган виконавчої влади з питань економіки», «спеціально уповноважений орган з питань ліцензування» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування» у відповідному відмінку;

слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі митної справи» у відповідному відмінку.

42. У Законі України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст.134; 2003 р., № 10 – 11, ст. 86; 2004 р., № 2, ст. 9; № 8, ст. 67; № 17 – 18, ст. 250; 2005 р., № 4, ст. 103; № 17 – 19, ст. 267; 2006 р., № 5 – 6, ст. 72; 2007 р., № 7 – 8, ст. 66, № 10, ст. 83; 2009 р., № 27, ст. 352;  2010 р., № 9,  ст. 89):

1) у статті 17:

а) у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

«забезпечує проведення державної політики в сфері освіти»;

в абзаці третьому слова «організує розроблення та здійснення» замінити словами «забезпечує розроблення і виконання»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«здійснює контроль за додержанням законодавства у сфері вищої освіти органами виконавчої влади, їх посадовими особами»;

б) у частині другій:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти».

У зв’язку з цим абзаци третій – восьмий вважати відповідно абзацами четвертим – дев’ятим;

абзац п’ятий виключити;

2)  у статті 18:

а) назву викласти у такій редакції:

«Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади»;

б)  частину першу замінити двома новими частинами такого змісту:

«1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти:

 • здійснює аналітично-прогностичну  діяльність  у  галузі вищої освіти, визначає тенденції  її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфер, ринку праці на стан вищої освіти, формує напрями взаємодії з іншими ланками освіти, стратегічні напрями розвитку вищої  освіти  відповідно до науково-технічного прогресу  та  інших факторів,  узагальнює  світовий і вітчизняний досвід розвитку вищої освіти;
 • розробляє програми  розвитку  вищої  освіти,  стандарти вищої освіти;
 • визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення вищих навчальних закладів;
 • здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;
 • формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • затверджує умови прийому  на  навчання  до  вищих  навчальних закладів;
 • формує мережу спеціалізованих вчених рад та здійснює нормативне та методичне забезпечення засад їх діяльності;
 • розробляє і затверджує вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувачів наукових ступенів, вченого звання старшого наукового співробітника та встановлює критерії атестації наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • забезпечує єдність вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають відповідно науковий ступінь кандидата або доктора наук чи вчене звання старшого наукового співробітника;
 • формує мережу експертних рад;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом та покладені на нього актами Президента України.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти:

 • здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування;
 • здійснює ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати;
 • здійснює встановлення   відповідності документів про вищу освіту та вчені звання;
 • сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів;
 • затверджує статути   підпорядкованих  йому  вищих  навчальних закладів та вищих навчальних закладів приватної форми власності;
 • погоджує статути вищих навчальних  закладів державної форми власності, підпорядкованих іншим  центральним органам виконавчої влади, вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та вищих  навчальних закладів комунальної форми власності;
 • організовує вибори, затверджує та звільняє з посад керівників підпорядкованих йому вищих навчальних закладів;
 • погоджує затвердження на посаду керівників вищих навчальних закладів комунальної і приватної форм власності;
 • організовує атестацію  педагогічних  і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних  категорій, педагогічних та вчених звань;
 • проводить експертизу дисертацій для здобуття наукових ступенів та атестаційних справ для присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;
 • затверджує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів і рішення вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, а також скасовує їх у разі невиконання державних вимог при атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • вирішує в установленому порядку питання переатестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, позбавлення наукових ступенів, вченого звання старшого наукового співробітника, оформлення й видачі дипломів і атестатів, а також розглядає апеляції;
 • вирішує в установленому порядку питання взаємовизнання документів про присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;
 • разом з іншими центральними органами  виконавчої  влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади,  органами влади Автономної Республіки Крим,  місцевими  органами  виконавчої влади  та  органами місцевого самоврядування,  які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади комунальної форми власності, реалізує державну політику у галузі вищої освіти і здійснює контроль за втіленням державної політики у галузі вищої  освіти, дотриманням  нормативно-правових актів про вищу освіту в усіх вищих навчальних закладах незалежно  від  форми власності і підпорядкування;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом та покладені на нього актами Президента України.».

У зв’язку з цим частини другу-третю вважати частинами третьою-четвертою;

в) абзац третій частини третьої після слів «та акредитації» доповнити словами «підпорядкованих їм»; 

3) статтю 19 викласти в такій редакції:

«Стаття 19. Державний нагляд (контроль) у галузі вищої освіти

Державний нагляд (контроль) у галузі вищої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцевими органами управління освітою.

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, визначаються Законом України «Про освіту»;

4) в абзаці третьому частини першої статті 20 слова «спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики, економіки, освіти і науки» замінити словами «центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, економічного і соціального розвитку, освіти»;

5) у статті 59:

абзац п’ятий частини другої замінити абзацом такого змісту:

«Вчене звання на основі рішення Вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, яка діє в системі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади або установи, присвоює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;

абзац шостий виключити;

6) в абзаці сьомому частини другої статті 67 слова «іноземним громадянам» замінити словом «іноземцям»;

7) у статті 15, частині третій статті 18, статті 19, абзаці п’ятому статті 20, абзаці другому частини першої статті 27, абзацах третьому, четвертому і шостому частини першої, четвертому і п’ятому частини другої, абзаці другому частини четвертої статті 28, статті 59, частині першій статті 64 слова «спеціально уповноважений орган виконавчої влади у галузі освіти і науки» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти» у відповідному відмінку;

8) у тексті Закону:

слова «спеціально уповноважений орган виконавчої влади у галузі освіти і науки» та «Вища атестаційна комісія України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти» у відповідному відмінку;

слова «спеціально уповноважений орган виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин» у відповідному відмінку;

слова «спеціально уповноважений орган виконавчої влади у галузі економіки» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку» у відповідному відмінку.

43. У Законі України «Про інноваційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 36, ст. 266; 2010 р., № 34, ст. 484):

1) статтю 9 викласти в такій редакції:

«Стаття 9. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій:

 • здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-технічної та інноваційної політики;
 • координує роботу у сфері інноваційної діяльності інших центральних органів виконавчої влади;
 • подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня, державних інноваційних програм, а також стосовно необхідних обсягів бюджетних коштів для їх кредитування;
 • подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів, розробляє статути чи положення про ці установи;
 • здійснює нормативно-правове забезпечення у сфері інновацій, забезпечує розвиток інноваційного потенціалу України та національної інноваційної системи;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього актами Президента України відповідно до законів.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності:

 • готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку інноваційної діяльності;
 • організовує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій інноваційного розвитку;
 • здійснює державну реєстрацію інноваційних проектів і веде Державний реєстр інноваційних проектів;
 • проводить у встановленому порядку конкурсний відбір інноваційних проектів;
 • готує пропозиції щодо проектів інноваційних програм і визначення обсягу коштів державного бюджету для їх фінансування;
 • готує пропозиції щодо утворення спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів;
 • бере участь у здійсненні в установленому порядку проведення державної наукової та науково-технічної експертизи інноваційних проектів;
 • організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інноваційної діяльності;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього актами Президента України.

3. Інші центральні органи виконавчої влади:

 • здійснюють підготовку пропозицій щодо реалізації інноваційної політики у відповідній галузі економіки, створюють організаційно-економічні механізми підтримки її реалізації;
 • готують та подають у встановленому порядку відповідно до компетенції пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня;
 • доручають державним інноваційним фінансово-кредитним установам проведення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів, що реалізуються в рамках середньострокових пріоритетних напрямів галузевого рівня, і здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік;
 • здійснюють інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього актами Президента України «;

2) у частині другій статті 11:

у пункті «а» слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику»;

у пункті «в» слова «Державною податковою адміністрацією України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику»;

3) друге речення частини третьої та частину четверту статті 13 виключити;

4) в абзаці шостому частини першої статті 8, частинах другій, п’ятій – дев’ятій, одинадцятій і чотирнадцятій статті 13, частині другій статті 14, частині четвертій статті 15, частині другій статті 19 слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності», «Установа» та «Установа чи її регіональне відділення» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності» у відповідному відмінку;

5) у частинах першій та шостій статті 19 слова «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій».

44. В абзаці вісімнадцятому статті 2 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46) слова «центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності».

45. У Законі України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511; 2005 р., №№ 17 – 19, ст. 267; 2006 р., № 40, ст. 347, №№ 9 – 11, ст. 96; 2007 р., № 7 – 8, ст. 66; 2008 р., № 7 – 8, ст. 78, № 9, уточнення, № 27 – 28, ст. 253; 2011 р., №№ 13 – 17, ст. 112):

1) частину другу статті 4 після слів «на підставі концепції зняття з експлуатації ядерної установки» доповнити словами «погодженої органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки»;

2) у статті 8:

у частині першій слова «органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України» замінити словами «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики в ядерно-промисловому комплексі та державної фінансової політики»;

у частині четвертій слова «органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, за ініціативою експлуатуючої організації (оператора)» виключити;

у частині п’ятій слова «обліковуються у Державному казначействі України» замінити словами «обліковуються в цьому органі»;

3) у статті 9 слова «уповноваженим центральним органом виконавчої влади» виключити;

4) у статті 11:

частину першу після слів «за формою» доповнити словами «та обсягами»;

частину третю виключити;

5) у частинах першій та другій статті 11, частині другій статті 12 слова «центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичній галузі» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в ядерно-промисловому комплексі» у відповідному відмінку;

6) у тексті Закону слова «Державному казначействі України» замінити словами «центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів».

46. У Законі України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2006 р., №№ 9 – 11, ст. 96,           № 39, ст. 339; 2007 р., № 10, ст. 85; 2008 р., № 27 – 28, ст. 253; 2009 р., № 15, ст. 191; 2010 р., № 4, ст. 36, № 48, ст. 566; 2011 р., №№ 15 – 17, ст. 112, № 29, ст. 272, № 32, ст. 315):

1) у пункті 1.3 статті 1 слова «Державний комітет України з державного матеріального резерву» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву»;

2) абзац третій пункту 5.2 статті 5 виключити;

3) абзац другий пункту 6.4 статті 6 виключити;

4) в абзаці третьому пункту 8.2 статті 8,  підпункті 9.1.3 пункту 9.1 та пункті 9.4 статті 9, абзаці другому підпункту 10.6 статті 10 слова «Міжвідомчою комісією з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики в паливно-енергетичному комплексі спільно з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової, бюджетної, податкової політики, державної політики економічного і соціального розвитку, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, Службою безпеки України»

5) у тексті Закону слова «Міністерство палива та енергетики України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі» у відповідному відмінку.

47. У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565; 2009 р., № 49, ст. 730):

1) в абзаці четвертому статті 6 слова «розробляє пропозиції» замінити словами «приймає рішення»;

2) статтю 7 викласти у такій редакції:

«Стаття 7. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, в межах своєї компетенції:

 • формує державну політику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення відповідно до закону, бере участь у розробленні та виконанні відповідних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
 • визначає в установленому порядку з урахуванням норм міжнародного права переліки шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом під час їх куріння;
 • здійснює відповідно до закону гігієнічну регламентацію щодо небезпечних факторів, пов’язаних з вживанням тютюнових виробів, з урахуванням міжнародного законодавства;
 • бере участь у розробці пропозицій щодо удосконалення податкової та фінансової політики у сфері протидії поширеності куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання та зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, в межах своєї компетенції:

 • реалізує державну політику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення відповідно до закону, бере участь у розробленні та виконанні відповідних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
 • розробляє та впроваджує в установленому порядку на рівні первинної медико-санітарної допомоги заходи з діагностики та лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
 • надає особам, які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, доступну, якісну та ефективну лікувально-профілактичну допомогу;
 • вживає заходів для запобігання поширеності куріння тютюнових виробів серед населення, насамперед серед дітей та молоді;
 • інформує населення через засоби масової інформації про шкідливість куріння чи інших способів вживання тютюнових виробів та здійснює пропаганду медичних знань з питань профілактики захворювань, пов’язаних з вживанням тютюнових виробів;
 • бере участь у розробці навчальних програм з профілактики куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання та лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
 • координує проведення закладами охорони здоров’я, науково-дослідними установами, що належать до сфери його управління, заходів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров’я населення;
 • організовує проведення наукових досліджень щодо попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання серед населення, лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
 • бере участь у формуванні державних замовлень на виробництво лікарських засобів, необхідних для лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності), здійснення інших профілактичних і лікувальних заходів, а також проводить підготовку та перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють заходи щодо попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання серед населення та проводять лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
 • забезпечує взаємодію з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і громадськими організаціями з питань охорони здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;
 • бере участь у міжнародному співробітництві щодо попередження вживання тютюнових виробів та зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, в межах своєї компетенції:

 • реалізує відповідно до закону державну політику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
 • здійснює контроль за дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин і інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України;
 • реалізує першочергові заходи щодо запобігання шкідливому впливу тютюнових виробів на стан здоров’я і життя людини;
 • проводить моніторинг ефективності заходів у сфері охорони здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, аналізує і прогнозує ситуацію із захворюваністю населення, що пов’язана з вживанням тютюнових виробів;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом»;

3) у статті 11:

у частині першій слова «органом з питань технічного регулювання та споживчої політики» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів»;

у частині другій слова «центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

у частині третій слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

у частині четвертій слова «центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

4) у частині першій статті 14 слова «центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, освіти і науки, молоді та спорту, культури і туризму» замінити словами «центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах охорони здоров’я, освіти і науки, молоді та спорту, туризму та курортів»;

5) у частині четвертій статті 15 слова «Санітарно-епідеміологічні служби» та «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення» замінити відповідно словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення»;

6) в абзаці першому частини першої та частині другій статті 17 слова «центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» у відповідному відмінку;

7) у статті 19 слова «спеціально уповноважені» виключити;

8) у статті 20:

у частині п’ятій слова «керівником чи заступниками керівника управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «а також іншими уповноваженими керівником посадовими особами цього органу»;

у тексті слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів» у відповідному відмінку.

48. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної  Ради  України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2011 р., № 10, ст. 63):

1) у статті 7:

у частині другій слово «реалізацію» замінити словом «проведення»;

у частині третій слова «спеціальний конституційний, постійно діючий позавідомчий державний орган» виключити;

доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:

«3. Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення покладаються на центральний орган виконавчої влади.».

У зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;

2) у частині п’ятій статті 14 слова «реєструються у відповідних територіальних органах влади, мають свої печатки та» виключити.

49. У частині другій статті 12 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324) слова «центральними органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, фізичної культури і спорту» замінити словами «центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах освіти, фізичної культури та спорту «.

50. У Законі України «Про дитяче харчування» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433):

1) у частині четвертій статті 4 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

2) у частині другій статті 6 слова «спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади та їх органами на місцях» замінити словами «центральними органами виконавчої влади»;

3) у частинах п’ятій та десятій статті 9 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

4) у частині другій статті 10 слова «центрального органу виконавчої влади, визначеного Кабінетом Міністрів України відповідальним за ведення зазначеного реєстру» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;

5) у тексті Закону слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я».

51. У Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 45, ст. 434; 2010 р., № 33, ст. 471; 2011 р., № 23, ст. 160):

1) у частині першій статті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки»;

після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

«центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності;

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які беруть участь у закупівлі, передачі та/або використанні технологій».

У зв’язку з цим абзаци третій – восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим – десятим;

2) статтю 6 викласти в такій редакції:

«Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки:

 • забезпечує формування державної політики у сфері трансферу (передачі) технологій і прав на об’єкти інтелектуальної власності, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету;
 • подає Кабінету Міністрів України пропозиції до проектів державних програм технологічного оновлення галузей промисловості стосовно набуття або передачі прав на технології та/або їх складові;
 • затверджує порядки проведення державної експертизи договорів з трансферу технологій та акредитації технологічних брокерів;
 • розробляє в системі вищої освіти програму підготовки фахівців з питань трансферу технологій, що передбачає одержання дипломів державного зразка;
 • координує галузеву підготовку та перепідготовку фахівців з питань трансферу технологій, направляє за клопотанням центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, підприємств, установ і організацій, технологічних парків та інших інноваційних структур фахівців для проходження такої підготовки або перепідготовки до відповідних навчальних закладів;
 • виконує інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього актами Президента України.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності:

 • реалізує державну політику у сфері трансферу (передачі) технологій і прав на об’єкти інтелектуальної власності, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету;
 • подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, пропозиції до проектів державних програм технологічного оновлення галузей промисловості стосовно набуття або передачі прав на технології та/або їх складові;
 • реалізує в системі вищої освіти програму підготовки фахівців з питань трансферу технологій, що передбачає одержання дипломів державного зразка;
 • формує міжгалузевий перелік вітчизняних та іноземних технологій, організовує розповсюдження інформації про технології, які можуть бути використані для технологічного оновлення вітчизняних підприємств;
 • бере участь в узгодженні з реальними потребами виробників продукції програми наукових досліджень, проектних та конструкторських робіт, пов’язаних із створенням складових технологій, враховуючи суспільні та державні потреби в такій продукції;
 • здійснює відбір на конкурсних засадах пропозицій з розроблення нових конкурентноздатних технологій та їх складових для створення нових і модернізації існуючих виробництв, забезпечує їх фінансову підтримку;
 • формує державний реєстр технологій, зокрема створених за державні кошти, а також технологій, що пропонуються для внесення до цього реєстру суб’єктами трансферу технологій (власниками технологій);
 • проводить державну експертизу та державну реєстрацію договорів з трансферу технологій, веде державний реєстр таких договорів;
 • здійснює в установленому порядку державну акредитацію технологічних брокерів;
 • під час проведення державної експертизи технологій та їх складових здійснює перевірку дотримання прав на технології та їх складові;
 • може здійснювати на замовлення суб’єктів трансферу технологій виконання робіт, спрямованих на підбір потенційних контрагентів для трансферу технологій;
 • здійснює заходи щодо недопущення недобросовісної конкуренції, контрафакції і несанкціонованого розповсюдження технологій та поширення конфіденційної інформації, поширення технологій подвійного призначення без дозволу власника майнових прав;
 • за клопотанням центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, підприємств, установ і організацій, технологічних парків та інших інноваційних структур забезпечує надання консультаційно-методичної допомоги з питань укладання договорів про трансфер технологій;
 • сприяє розвитку інфраструктури у сфері трансферу технологій і стимулює залучення інвестицій;
 • здійснює за пропозицією осіб, які мають права на технології та/або їх складові, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, заходи щодо забезпечення фінансування закордонного патентування винаходів (промислових зразків) за рахунок коштів, передбачених на такі цілі державним бюджетом, а також організовує залучення інших надходжень для фінансування зазначених заходів;
 • виконує інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього актами Президента України»;

3) у статті 7:

в абзацах восьмому і десятому частини другої  слова «уповноваженому органу», «уповноваженого органу» замінити відповідно словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності», «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності»;

частину третю виключити;

4) у статті 9:

а) у частині першій слова «Уповноважений орган» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності, інші»;

б) у частині другій:

в абзаці четвертому слова «уповноваженого органу» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності»;

в абзаці восьмому слова «уповноваженим органом» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки»;

5) у частині другій статті 12, частинах другій і третій статті 13 слова «уповноважений орган» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності» у відповідному відмінку;

6) у частині другій статті 14 слова «уповноваженим органом» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки»;

7) у частині другій статті 15 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки»;

8) у тексті Закону слова «галузеві академії наук» у всіх відмінках замінити словами «національні галузеві академії наук» у відповідному відмінку.

52. У Законі України «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №  52, ст. 526):

1) у  частині першій статті 1 слова «органами управління у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони» замінити словами «органами управління єдиної системи цивільного захисту»;

2) у частині другій статті 5:

абзац третій доповнити словами «правоохоронні органи та органи і підрозділи цивільного захисту»;

в абзаці четвертому слова «органів з надзвичайних ситуацій, безпеки, оборони, охорони правопорядку» виключити;

3) у частині другій статті 8 слова «центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує  державну політику у паливно-енергетичному комплексі.»;

4) у частині другій статті 9, частині першій статті 11 слова «центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі» замінити словами «центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують  державну політику у паливно-енергетичному комплексі»;

5) у статті 11:

у частині другій слова «центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує  державну політику у паливно-енергетичному комплексі»;

у частині п‘ятій слова «центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі»  замінити словами «центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують  державну політику у паливно-енергетичному комплексі»;

6) у статті 12:

у назві статті слова «центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі» замінити словами «центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують  державну політику у паливно-енергетичному комплексі»;

у частині першій слова «центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі» замінити словами «центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування  та реалізують державну політику у паливно-енергетичному комплексі»;

7) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі» у відповідному відмінку.

53. В абзаці першому частини четвертої статті 6 Закону України «Про науковий парк «Київська політехніка» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 86) слова «Центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної діяльності».

54. У Законі України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89):

1) у статті 1:

в абзаці п’ятнадцятому слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

абзац двадцять перший виключити;

2) у частині другій статті 2 слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

3) частину третю статті 3 після слів «Якщо міжнародним договором України» доповнити словами «згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України»;

4) статтю 5 викласти у такій редакції:

«Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в межах своїх повноважень:

 • забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення;
 • бере участь у розробці загальнодержавних програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • розробляє та приймає відповідно до закону нормативні акти у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролює їх виконання;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів, що регулюють порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • встановлює переліки посад медичних і фармацевтичних працівників, а також закладів охорони здоров’я, яким може надаватися право на реалізацію (відпуск) наркотичних засобів, психотропних речовин фізичним особам;
 • здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в межах своїх повноважень:

 • забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • бере участь у формуванні та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • бере участь у реалізації загальнодержавних програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • організовує та здійснює державний контроль у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • видає дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України та право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • здійснює згідно з міжнародними договорами України взаємодію та обмін інформацією з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • узагальнює практику застосування законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
 • забезпечує інформування громадськості з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • проводить щорічні розрахунки та попередньо визначає потребу України в наркотичних засобах, психотропних речовинах;
 • готує пропозиції щодо визначення квот, у межах яких здійснюється обіг наркотичних засобів, психотропних речовин;
 • здійснює відповідно до закону методичне та інформаційне забезпечення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • бере участь у міжнародному співробітництві у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у розробці та виконанні відповідних міжнародних договорів України;
 • здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень, що знаходяться у користуванні юридичної особи та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • вживає відповідних заходів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • здійснює інші повноваження відповідно до закону.

5) в абзаці сьомому статті 6 слова «спеціально уповноваженого органу у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

6) у частині шостій статті 11 слова «відповідним органам Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Служби безпеки України» замінити словами «Міністерству внутрішніх справ України, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, Службі безпеки України»;

7) статтю 14 після слів «Кабінет Міністрів України» доповнити словами «за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

8) у статті 15:

у частині другій слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

у частині третій слова «встановленому Кабінетом Міністрів України порядку» замінити словами «порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

9) у частині третій статті 17, частинах першій та п’ятій статті 18 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

10) у частині другій статті 22 слова «Правилами надання медичної допомоги іноземцям, встановленими Кабінетом Міністрів України» замінити словами «порядком надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

11) у частині першій статті 23 слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

12) у частині восьмій статті 24 слова «Державною митною службою України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;

13) у частині третій статті 25 слова «відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Служби безпеки України» замінити словами «Міністерством внутрішніх справ України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, Службою безпеки України»;

14) у статті 27:

у частинах другій та четвертій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

у частині п’ятій слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

15) у частині другій статті 28 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

16) у статті 31:

частину першу викласти в такій редакції:

«Контроль за виконанням положень цього Закону здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерством внутрішніх справ України, митними органами України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом»;

у частині другій слова «здійснюється відповідними центральними органами виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами» замінити словами «покладається на керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами, Голову Служби безпеки України»;

17) у статті 34 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»;

18) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» та «Державна митна служба України» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу» та «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи» у відповідному відмінку.

55. У Законі України  «Про підвищення престижності шахтарської праці» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 42 – 43, ст. 293; 2009 р., №  51, ст. 758):

1) частину другу статті 2 викласти в такій редакції:

«2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування   державної політики у вугільно-промисловому комплексі, затверджує для вугледобувного підприємства, а центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного гірничого нагляду затверджує для гірничодобувного підприємства програму модернізації, технічного переоснащення виробництва та безпеки праці»;

2) у частині другій статті 7 слова «Центральні органи виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній і гірничодобувній промисловості разом з» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у вугільно-промисловому комплексі, спільно з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду».

56. У Законі України «Про газ (метан) вугільних родовищ» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 40, ст. 578; 2010 р., № 79, ст. 2793; 2011 р., №  10, ст. 63):

1) частину першу статті 8 викласти в такій редакції:

« Державне регулювання у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ здійснюють: у межах наданих гірничих відводів – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики у вугільно-промисловому комплексі, центральний орган виконавчої влади, що реалізує  державну політику у вугільно-промисловому комплексі, на вільних ділянках – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, та інші уповноважені Президентом України центральні органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності у порядку, встановленому законом.»;

2) текст статті 10 викласти в такій редакції:

«Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ здійснюють центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах геологічного вивчення та раціонального використання надр, державного гірничого нагляду, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження»;

3) у статті 13:

у частині тринадцятій слова «Державній комісії України по запасах корисних копалин» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр»;

4) у тексті статті слова «центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр» та «центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній галузі» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр» та «центральний орган виконавчої влади, що реалізує  державну політику у вугільно-промисловому комплексі» у відповідному відмінку.

57. У Законі України «Про наукові парки» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст. 757):

1) у частині першій статті 7 та частині другій статті 8 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науки та інновацій»;

2) частину другу статті 15 після слова «реєстрації» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності»;

3) у статті 16:

у частині третій слова «спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науки та інновацій»;

у частині п’ятій слова «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності»;

у частині шостій слова «Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності».

58. У Законі України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2011 р., № 11, ст. 69; Офіційний вісник України, 2011 р., № 37, ст. 1498):

1) в абзацах четвертому та п’ятнадцятому статті 1 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту»;

2) у статті 5 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

3) у статті 6:

а) у назві статті слова «центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, центрального органу виконавчої влади, що  реалізує державну політику у сфері у сфері фізичної культури та спорту»;

б) доповнити статтю перед частиною першою частиною першою такого змісту:

«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері фізичної культури та спорту:

 • бере участь у формуванні інвестиційної, антимонопольної, регуляторної політики у сфері фізичної культури і спорту;
 • визначає систему спортивних відзнак і нагород, нормативи матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
 • визначає порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до відповідного реєстру та порядок його ведення;
 • затверджує в установленому порядку Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України;
 • встановлює порядок атестації спортивних тренерів та суддів».

У зв’язку з цим частини першу – сьому  вважати відповідно частинами другою – восьмою;

частину другу викласти в такій редакції:

«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

 • організовує та реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, виконання цього Закону та інших нормативно-правових актів;
 • узагальнює практику застосування законодавства у сфері фізичної культури і спорту, подає пропозиції щодо його вдосконалення;
 • сприяє розвитку видів спорту;
 • здійснює аналітичну діяльність у сфері фізичної культури і спорту, визначає тенденції розвитку, узагальнює вітчизняний та іноземний досвід, розробляє проекти програм розвитку фізичної культури і спорту;
 • забезпечує реалізацію програм розвитку фізичної культури і спорту в Україні;
 • забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту;
 • організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, забезпечує участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях, розробляє та подає на затвердження  центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;
 • надає в установленому порядку державну підтримку громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх до виконання державних програм і заходів з питань фізичної культури та спорту;
 • координує заходи з розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів, спорту ветеранів;
 • приймає рішення про надання громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної або відмову в його наданні;
 • організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг;
 • бере участь у реалізації інвестиційної, антимонопольної, регуляторної політики у сфері фізичної культури і спорту;
 • організовує відповідно до закону у встановленому порядку проведення державної спортивної лотереї;
 • бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту та визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень і проведенні науково-дослідної роботи у цій сфері;
 • здійснює інформаційно-пропагандистську роботу з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя;
 • забезпечує розвиток спортивної медицини, здійснює діяльність, пов’язану із запобіганням використанню допінгу в спорті;
 • здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності;
 • організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію спортивних споруд;
 • взаємодіє з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;
 • взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування у сфері фізичної культури і спорту;
 • у встановленому порядку проводить міжнародну діяльність у сфері фізичної культури і спорту;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом та покладені на нього актами Президента України.»

г) частину  третю виключити;

ґ) у частині четвертій слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я»;

д) у частині шостій слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері аграрної політики» замінити словами «Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну аграрну політику»;

е) у частині сьомій слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики» замінити словами «Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері соціального захисту населення»;

у частині восьмій слова «Центральні органи виконавчої влади у сфері промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, житлово-комунального господарства, палива та енергетики» замінити словами «Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади»;

5) у частині першій статті 7 слова «центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту»;

6) у статті 10:

частину четверту замінити двома новими частинами такого змісту:

«Організаційно-методичне забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.

Порядок надання спортивним школам вищої, першої, другої категорій з урахуванням вимог, визначених відповідно до положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, встановлює  центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту».

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;

друге речення частини п’ятої викласти в такій редакції:

«Умови оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, заснованих органами державної влади та органами місцевого самоврядування, розробляються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту»;

7) у статті 11:

а) у частині другій слова «центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику  у сфері фізичної культури та спорту»;

б) у частині третій:

в абзаці другому слова «центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти»;

в абзаці третьому слова «центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

8) у частині другій статті 12 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту»;

9) у статті 13:

а) у частині третій:

абзац другий викласти в такій редакції:

«центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

в абзаці шостому слова «центральному органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

б) у частині четвертій слова «центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти»;

10) у частині четвертій статті 14 слова «центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти»;

11) у статті 16:

а) у частині другій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту»;

б) абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

«центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту».

12) у частині першій статті 17 слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

13) в абзаці п’ятому частини третьої статті 19 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

14) у статті 20:

у частині шостій, абзацах першому та п’ятому частини восьмої слова «центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту», «Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити відповідно словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту», «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

в абзаці третьому частини восьмої та частині десятій слова «центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту» у відповідному відмінку;

15) у частинах четвертій, шостій та восьмій статті 21 слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти»;

16) у статті 22:

у частині четвертій слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

у частині п’ятій слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

17) у частині четвертій статті 25 слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

18) у частині шостій статті 26 слова «у тому числі підпорядкованих центральному органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики» виключити;

19) у частині третій статті 32 слова «Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань»;

20) у статті 35:

у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту»;

у частині другій слова «центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки» замінити словами «центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері освіти, фізичної культури та спорту»;

21) у статті 37:

у частинах першій та другій, шостій – дев’ятій та дванадцятій слова «центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту» у відповідному відмінку;

у частині третій слова «затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань фінансів» замінити словами «розробляється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту»;

у частині четвертій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

22) у частині другій статті 39, частині другій статті 40, частині третій статті 41, частинах першій та шостій статті 42 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту»;

23) у частині третій статті 42 слова «центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

24) у частині другій статті 44 слова «центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту»;

25) у статті 45:

а) у частині четвертій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту»;

б) у частині п’ятій:

у першому реченні слова «центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

у другому реченні слова «центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту»;

26) у статті 46:

у частині третій слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

у частині п’ятій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі статистики» та «центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити відповідно словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики» та «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

27) у статті 48:

у другому реченні частини першої та абзаці третьому частини десятої слова «центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту» у відповідному відмінку;

у частині четвертій слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

28) у статті 49:

у частині другій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту»;

у частині четвертій слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

29) перше речення частини третьої статті 50 замінити двома реченнями такого змісту:

«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, затверджує п’ятирічні зведені плани науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту. Аналіз виконання цих планів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту»;

30) у частині п’ятій статті 51 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики  у сфері охорони здоров’я»;

31) у частині третій статті 53 слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту».

59. У Законі України «Про засади функціонування ринку природного газу» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №  48, ст. 566):

1) у частині першій статті 3:

слова «центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі, центральний орган виконавчої влади, що реалізує  державну політику в нафтогазовому комплексі»;

2) у частині другій статті 3:

у пункті 1 слова «реалізацію» замінити словами «формування»;

у пункті 2 слова «формування та» виключити;

пункт 4 виключити;

пункт 5 викласти у такій редакції:

«5) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладенні на нього Президентом України».

3) статтю 3 доповнити частиною такого змісту:

«3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі:

1) реалізує державну політику;

2) здійснює, у межах своїх повноважень, державний нагляд у нафтогазовій галузі;

3) приймає участь у розробленні цільових програм, зокрема щодо  диверсифікації джерел постачання природного газу;

4) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладенні на нього Президентом України.»

4) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:

«Державний нагляд (контроль) у сфері функціонування ринку природного газу здійснюють у межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, центральні органи виконавчої влади, що реалізують  державну політику у сферах державного гірничого нагляду, геологічного вивчення та раціонального використання надр, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, а також інші органи державного нагляду (контролю), визначені законом»;

5) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:

«4. Оператор щороку розробляє прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні з урахуванням можливостей газотранспортної системи та в установленому порядку надає його для погодження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики в нафтогазовому комплексі.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування   державної політики в нафтогазовому комплексі, погоджує та подає на затвердження Кабінету Міністрів України прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні, здійснює контроль за його виконанням»;

6) у пункті 6 частини другої статті 20 слова «установлені уповноваженими органами державної виконавчої влади» виключити;

7) у пункті 1 частини другої статті 22 слова «центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища»;

8) у частині третій статті 23 слова «Державна інспекція з енергозбереження» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження»;

9) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі» у відповідному відмінку.

60. У Законі України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст. 1, №№ 13 – 17, ст. 112):

1) у частині другій статті 13 слова «центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики у сфері земельних відносин»;

2) у частині другій статті 19 слова «центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

3) у частині другій статті 20 слово «органами» замінити словом «органом»;

4) у частині п’ятій статті 21 слова «центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

5) у статті 34:

у частині другій слова «державною санітарно-епідеміологічною службою Міністерства охорони здоров’я України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

у частині третій слова «територіальні органи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства внутрішніх справ України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері промислової безпеки та охорони праці, органи внутрішніх справ»;

у частині шостій слова «органи місцевої виконавчої влади» замінити словами «місцеві органи виконавчої влади»;

6) у частині четвертій статті 36 слова «спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань палива та енергетики, а за використанням та охороною земель – уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, а за використанням та охороною земель – центральним органом виконавчої влади, що реалізує державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі».

61. У Законі України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 4, ст. 23):

1) у  частині першій статті 4 та частині другій статті 5 слова «галузевих академій наук» замінити словами «національних галузевих академій наук»;

2) у частинах другій та четвертій статті 5 слова «центральний орган виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки» у відповідному відмінку.

62. У Законі України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 23, ст. 160):

1) у частині другій статті 5 слова «центральним органом виконавчої влади з питань науки» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки»;

2) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань науки» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності» у відповідному відмінку.

63. У Законі України від 8 вересня 2011 року № 3715-VI «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»:

1) у статті 3:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

«1. Пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх прогнозно-аналітичне обгрунтування готує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, та подає їх на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій, який у встановленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України»;

у частині другій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій»;

2) у статті 5:

у частині третій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій, за пропозиціями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності»;

у частині п’ятій слова «центрального органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій»;

3) у частині першій статті 7 слова «центральний орган виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:

 • подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про медичні вироби;
 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров‘я, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення)»

У Головному науково-експертному управлінні розглянуто поданий законопроект, яким пропонується внести численні зміни до 63 законодавчих актів, що визначають функції та повноваження центральних органів виконавчої влади у відповідних сферах суспільного життя.

Законопроект, як зазначається у Пояснювальній записці, розроблений з метою приведення законодавчих актів України, що регулюють суспільні відносини у різних сферах, «у відповідність із Конституцією України, в частині перерозподілу повноважень між Президентом України та Кабінетом Міністрів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи, законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» «Про центральні органи виконавчої влади», а також у зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (пункти 1, 2).

За результатами розгляду законопроекту Головне управління вважає за необхідне висловити щодо нього такі зауваження і пропозиції.

Насамперед, слід зазначити, що на розгляд Верховної Ради України внесено низку законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України: щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні (№ 10218 від 16.03.2012); щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів (№ 10219 від 16.03.2012); щодо діяльності Міністерства юстиції, Міністерства культури, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства (№ 10221 від 16.03.2012); щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів (№ 10222 від 16.03.2012); щодо діяльності Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів (№ 10223 16.03.2012); щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні (№10224 від 16.03.2012).

Аналіз змісту цих законопроектів засвідчує, що суть запропонованих у них змін у цілому є однакова. У зв’язку з цим всім згаданим вище законопроектам приманні загальні вади, а тому загальні зауваження, висловлені до них повною мірою стосуються і законопроекту, що розглядається.

При цьому, Головне управління не підтримує практику одночасного внесення змін до 63 (а загалом до 322) законодавчих актів, оскільки надмірний обсяг законодавчого матеріалу суттєво ускладнює всебічну науково-правову експертизу у межах одного висновку відповідних законодавчих новел, що може негативно позначитися на їх якості. На думку управління, такі зміни у разі необхідності мають вноситися шляхом внесення кількох окремих законопроектів, об’єднаних єдністю предмета законодавчого регулювання.

1. За результатами аналізу відповідних положень цього законопроекту (як і інших законопроектів) складається враження, що його основна мета полягає в узгодженні положень чинних законів, у яких визначаються функції та повноваження різноманітних ЦОВВ, не стільки з положеннями Конституції України, скільки з положеннями відповідних указів Президента України, якими затверджені система центральних органів виконавчої влади, схема їх взаємодії та положення про них. У результаті цього чимало його новел зводиться до штучної заміни у відповідних законодавчих актах формулювань, у яких згадується «спеціально уповноважений орган виконавчої влади» у певній сфері, на формулювання «центральний орган виконавчої влади» (далі – ЦОВВ), який забезпечує формування або реалізацію державної політики у відповідній сфері.

Сюди ж слід віднести ті положення законопроекту, в яких по суті відтворюються відповідні норми положень про ЦОВВ (щодо предметів відання (сфери) та завдань), затверджені відповідними указами Президента України.

У такий спосіб у законопроекті фактично пропонується узгодити приписи законодавчих актів з приписами підзаконних нормативно-правових актів у формі указів Президента України, якими визначено структуру ЦОВВ та затверджені положення про них.

З приводу зазначених пропозицій слід зауважити, що розвиток законодавства України про центральні та місцеві органи виконавчої влади, повинен здійснюватися з урахуванням принципу верховенства закону, як акта, що має вищу юридичну силу, в системі нормативно-правових актів. Суть цього принципу полягає в тому, що підзаконні акти повинні відповідати законам, видаватися на основі та на їх виконання. Такий підхід випливає із змісту відповідних положень Конституції України, згідно з якими: «державна влада в України здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову»; «органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цієї Конституцією межах і відповідно до законів України» (стаття 6); «органи державної влади…, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (частина друга статті 19); виключно законами України визначаються «організація і діяльність органів виконавчої влади» (пункт 12 частини першої статті 92); «організація, повноваження і порядок діяльності …центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України (стаття 120). Сюди ж слід також віднести положення частини третьої статті 106 Конституції України, згідно з яким Президент України видає укази та розпорядження «на основі та на виконання Конституції і законів України».

Закріпивши принцип верховенства закону у системі нормативно-правових актів, Конституція України у такий спосіб задекларувала відхід від радянської практики, коли функції та повноваження виконавчо-розпорядчих органів державного управління визначались здебільшого на підзаконному рівні.

Той факт, що відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України Президент України наділяється повноваженнями утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади не повинен порушувати принципу верховенства закону у системі нормативно-правових актів, що визначають правові засади організації та функціонування органів виконавчої влади. За його змістом організація, цілі, функції, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади мають визначатися виключно законами України.

Виходячи з цих позицій, є підстави вважати, що в указах Президента України, виданих на підставі пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України, мають вирішуватися лише питання утворення, реорганізації та ліквідації ЦОВВ та визначатися сфери суспільного життя, в яких вони повинні забезпечувати формування та реалізацію державної політики, засади якої визнаються законами України.

Іншими словами, це означає, що ключові компоненти правового статусу ЦОВВ – їх функції і повноваження у відповідних сферах суспільного життя – мають спочатку закріплюватись у законах, «на основі та на виконання» яких Президент України видає відповідні укази про утворення, реорганізацію та ліквідацію розгалуженої системи ЦОВВ, основне функціональне призначення яких полягає в практичному втілені у життя державної політики у відповідних сферах суспільного життя, визначеної законами України.

Це пояснюється тим, що система органів виконавчої влади, яка включає підсистему центральних та підсистему місцевих органів виконавчої влади (на відміну від системи права і законодавства) є більш динамічною системою, яка може змінюватися відповідно до потреб держави і суспільства з урахуванням багатьох як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників. При цьому у теорії управління та науці адміністративного права загальновизнаною є точка зору про залежність структури суб’єкта управління від структури об’єкта управління, про первинність функцій управління та вторинність структур, які створюються для їх реалізації. Наведена позиція є домінуючою також у теорії держави і права, де незмінно відзначається, що правильне теоретичне вирішення питання про взаємозв’язок функцій держави та органів, які забезпечують їх виконання, має величезне практичне значення, оскільки державний орган слід створювати під ту чи іншу функцію, а не навпаки – створювати орган, а вже потім знаходити йому функцію[1]. Слід також зауважити, що функції державного органу є визначальними щодо характеру його прав і обов’язків (повноважень), шляхом здійснення яких реалізуються функції державного органу.

У такому контексті очевидним є те, що приписи законів, яким повинен бути властивий стабільний характер, не можуть узгоджуватися з положеннями указів Президента України, якими визначається система ЦОВВ та затверджуються положення про них. Адже така потреба виникатиме щоразу у випадку внесення змін до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (який з часу його прийняття зазнав змін 11 разів) чи до відповідних указів, якими затверджені положення про відповідні ЦОВВ.

Таким чином, у разі запровадження передбачених у проекті підходів до визначення функцій та повноважень ЦОВВ, законодавчі акти, в яких визначаються їх функції та повноваження, будуть «приречені» зазнавати постійних змін та коригувань, а отже – на потенційну нестабільність. Натомість, саме стабільність закону є зовнішнім виявом його якості. Коли закон впродовж тривалого часу стабільний і не зазнає помітних змін, то, як правило, його зміст відповідає реаліям суспільного життя і потребам регульованих ним суспільних відносин. Разом із тим, нестабільність (а отже, й недосконалість) законодавства нерідко сама по собі породжує (провокує) нестабільність суспільних відносин із усіма їх негативними наслідками для громадян і держави.

Тож, на думку управління, підхід, використаний у чинному законодавстві, за яким законом, по-перше, у загальній формі визначається вид державного органу (наприклад, орган виконавчої влади (центральний чи місцевий), інший державний орган, державний колегіальний орган) і, по-друге, окреслюється сфера, в якій відповідний державний орган здійснює свою діяльність, є найбільш оптимальним.

2. У законопроекті пропонується узгодити всі законодавчі акти України, що регулюють суспільні відносини у відповідних сферах державного управління, із відповідними положеннями Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», які подекуди виглядають вразливим у концептуальному відношенні, оскільки багато в чому не узгоджуються із закономірностями соціального управління (різновидом якого є державне управління), які досліджуються теорією соціального (державного) управління.

2.1. Такий характер властивий статтям 13 та 21 цього Закону, що визначають порядок утворення та основи правового статусу територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. За змістом відповідних положень цих статей територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, які є юридичними особами публічного права, утворюються, ліквідовуються, реорганізовуються за поданням міністра Кабінетом Міністрів України, а територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади як структурні підрозділи апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, можуть у першому випадку утворюватися, ліквідовуватися, реорганізовуватися міністром за погодженням із Кабінетом Міністрів України, а у другому випадку – керівником центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, та Кабінетом Міністрів України.

При цьому територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади утворюються у випадках, коли їх створення передбачено положенням про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, затвердженим Президентом України.

В руслі такого підходу у законопроекті пропонується у законодавчих актах, до яких вносяться зміни, замінити формулювання, за змістом яких управління у відповідних сферах здійснюється через систему відповідних територіальних органів виконавчої влади спеціальної компетенції, формулюваннями, згідно з якими державне управління у відповідних сферах нібито має здійснюватися виключно центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування або реалізують державну політику у тій чи іншій сфері, що не узгоджується із закономірностями здійснення соціального управління, різновидом якого є державне управління, яке здійснюється (або об’єктивно має здійснюватися) через розгалужену систему центральних та територіальних органів виконавчої влади як загальної, так і спеціальної компетенції. Річ у тому, що будь-яка сфера суспільного життя, яка є об’єктом державного управління (наприклад, сфера освіти), з точки зору системного підходу є надскладною соціальною системою, у зв’язку з чим виникає об’єктивна потреба у створенні проміжних рівнів управління у вигляді місцевих органів управління, які в Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» визначаються як територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, хоча коректніше було б назвати їх місцевими, оскільки діяльність всіх органів виконавчої влади поширюється на певну територію.

Проявом реалізації зазначеної закономірності є здійснення державного управління у відповідних сферах суспільного життя на основі принципу оптимального поєднання централізації і децентралізації, який чомусь у Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» навіть не згадується. Тим часом, явища централізації і децентралізації об’єктивно притаманні будь-яким видам соціального управління, в тому числі державному управлінню, яке відбувається в процесі реалізації державної влади. І зумовлено це неможливістю здійснення всіх управлінських функцій з боку лише відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Якщо поняття «централізація» (від лат. centralis – серединний) зосередження більшої частини повноважень по здійсненню державних функцій у віданні центральних органів, то поняття «децентралізація» (завдяки префіксу «де…») означає розподіл повноважень по здійсненню владних управлінських функцій між відповідними органами виконавчої влади, які утворюються на різних рівнях адміністративно-територіального устрою держави, який призначений для ефективного здійснення державних функцій на місцях. Натомість у законопроекті зазначені закономірності здійснення державного управління ігноруються.

 Оскільки, як уже зазначалося вище, будь-яка державна функція здійснюється через розгалужену систему центральних та місцевих органів виконавчої влади, їх посадових осіб, які з цією метою наділяються відповідними повноваженнями. Такого змісту зауваження стосуються і багатьох інших положень законопроекту, де пропонується реалізацію відповідних функцій покласти виключно на відповідні центральні органи виконавчої влади.

2.2. За змістом відповідних положень Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (статті 16 та 17) інші центральні органи виконавчої влади, які утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики, поділяються на служби, агентства, інспекції. При цьому у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам центральний орган виконавчої влади утворюється як служба. Якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється як агентство, а якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади утворюється як інспекція.

Залишаючи поза межами наукової оцінки критерії відповідної класифікації, зазначимо, що зазначений вище поділ інших центральних органів виконавчої влади на служби, агентства, інспекції не дістав послідовного втілення у поданих законопроектах. Тим часом, зазначені органи за своєю природою об’єктивно є контрольно-наглядовими органами, що наділені досить широкими повноваженнями у сфері здійснення відповідного контролю, включаючи повноваження щодо застосовування заходів державного примусу, що дає підстави кваліфікувати її як інспекції.

2.3. За Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» міністерства забезпечують формування та реалізують державну  політику в одній чи декількох сферах, а інші центральні органи виконавчої влади  виконують окремі функції з реалізації державної політики. Відповідно до цього основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, зокрема, є «забезпечення нормативно-правового регулювання», а інших центральних органів виконавчої влади: 1) надання адміністративних послуг; 2) здійснення державного нагляду (контролю); 3) управління об’єктами державної власності тощо. В результаті цього міністерства уповноважуються цим законом на видання у межах своїх повноважень наказів (у тому числі нормативно-правового змісту), які є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами (стаття 15). Що ж стосується інших центральних органів виконавчої влади, то вони уповноважуються на видання у межах своїх повноважень наказів «організаційно-розпорядчого характеру» (стаття 23), природа яких є невизначеною. У зв’язку з цим є підстави вважати, що центральні органи виконавчої влади позбавляються права видавати накази нормативно-правового змісту.

У руслі такого підходу у законопроекті пропонується всі повноваження щодо видання нормативно-правових актів віднести до відання міністерств, позбавивши функції підзаконного нормативно-правового регулювання інші центральні органи виконавчої влади, з чим навряд чи можна однозначно погодися. Річ у тому, що функція нормативного регулювання є загальною функцією державного управління, а тому вона є складовою змісту управлінської діяльності будь-якого органу виконавчої влади, що передбачає видання у межах його повноважень, визначених законом, не тільки так званих актів організаційно-розпорядчого, а й нормативно-правового характеру. Це зумовлено потребами оптимального поєднання централізації і децентралізації державного управління, що має супроводжуватися розподілом відповідних повноважень і у сфері нормативного регулювання між міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів. Принагідно відзначимо, що згідно з чинним законодавством України нормативно-правові акти мають право видавати місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, у зв’язку з чим пропозиція позбавити відповідні центральні органи виконавчої влади, повноваження яких поширюються на всю територію держави, права видавати такі акти,  виглядає не зовсім логічною.

На думку управління, визначення у законі форми (виду) ЦОВВ, на який покладається відповідна функція чи повноваження, може розцінюватися як втручання парламенту у сферу компетенції глави держави. Адже визначення організаційно-правової форми (виду) ЦОВВ (міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади), його місця у системі органів виконавчої влади належить до повноважень Президента України.

3. Проектом також передбачається заміна у багатьох законах формулювань, у яких згадується власна назва органу виконавчої влади, на узагальнююче формулювання центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування або реалізує державну політику у конкретній сфері.

Головне управління, підтримуючи у цілому необхідність вилучення з текстів законів положень, які вміщують конкретні (власні) назви ЦОВВ, водночас вважає недоцільною заміну відповідних формулювань стосовно тих ЦОВВ у формі міністерств, власні назви яких є сталими і які завжди існували й існуватимуть в державному механізму незалежно від конкретних умов. Зокрема, це стосується Міністерства фінансів України, яке в одних законодавчих актах визначається як центральний орган, що забезпечує формування державної фінансової політики, а і інших – як ЦОВВ, що забезпечує формування бюджетної політики тощо, що може призвести до певних непорозумінь. Зазначене стосується також міністерств внутрішніх справ, закордонних справ, оборони, юстиції. Принагідно зазначимо, що у багатьох випадках посилання на власні назви тих чи інших ЦОВВ залишаються без змін.

4. Слід також висловити зауваження і пропозиції щодо змін до окремих законодавчих актів України.

До Кодексу України про адміністративні правопорушення (пункт 1).

 На сьогоднішній день Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) містить в собі більше 40 складів адміністративних правопорушень, які передбачають відповідальність за невиконання приписів або законних вимог, або ухилення від виконання, або перешкоджання посадовим особам, які мають відповідні повноваження, щодо усунення порушень законодавства або виконання покладених на них обов’язків. Вказані склади правопорушень відрізняються між собою лише належністю посадових осіб до того чи іншого державного органу.

Аналіз змін, які вносились до КУпАП останнім часом, виявляє тенденцію до збільшення кількості таких складів адміністративних правопорушень. Таку тенденцію не можна визнати позитивною, оскільки вказаний Кодекс перевантажується значною кількістю статей, які, по суті, мають спільний предмет регулювання – встановлений порядок управління. У той же час, відповідальність за правопорушення, передбачені цими статтями, суттєво відрізняється, що свідчить про відмінності у підході держави до захисту цих правовідносин. У результаті складається ситуація, коли за дуже схожі за своїм характером та ступенем шкідливості правопорушення може наставати різна відповідальність, що є неприпустимим.

На підставі викладеного і приймаючи до уваги, що законопроектом пропонується внести зміни до статей 188-10, 188-11 КУпАП, а також з урахуванням того, що іншими законопроектами (зокрема № 10223), до статей 188-2, 188-3, 188-9, 188-14, 188-17 КУпАП пропонується внести подібні зміни, доцільно було б провести уніфікацію вказаних правопорушень.

До Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (пункт 4).

Змінами до цього Закону передбачається уточнення терміну «установа», який визначається як «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності». У вищезазначених змінах (підпункт 4) передбачено також замінити слово «установою» (у пункті 3 статті 7, пункті 7 статті 11, пунктах 1 і 4, абзаці четвертому пункту 8, абзаці першому пункту 13 статті 14, пунктах 1 і 2 статті 17, пунктах 2 і 4 статті 18, пункті 4 статті 19, абзаці другому пункту 6 статті 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки») словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності». Натомість у статтях 1, 2, 4-6, 8, 10, 12, 13, 15 та 16 вказаного Закону залишилися згадки про «установу» разом із застосуванням узагальненої назви «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності». Така різноманітність вживання термінів в одному нормативно-правовому акті може призвести до ускладнення  правозастосування.

Аналогічне зауваження стосується також змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (пункт 5).

До Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (пункт 8).

Змінами до статей 4, 6 та 12, 13, 16 цього Закону передбачено прийняття спільних нормативно-правових актів деякими центральними органами виконавчої влади та Генеральною прокуратурою України та існування нормативних актів Генеральної прокуратури України. Такі пропозиції, по-перше, не відповідають приписам статті 121 Конституції України, де визначенні повноваження прокуратури України, по-друге, в теорії та практиці державного управління  прокуратура розглядається як специфічний орган державного управління, наділений правоохоронними та контрольно-наглядовими функціями, і за своїм призначенням у системі державного механізму не належить до органів, уповноважених на регулювання суспільних відносин шляхом здійснення правотворчої діяльності. Це зауваження стосується і Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (зміни до статті 6 вказаного Закону).

Крім того, із буквального тлумачення запропонованих проектом змін до частини першої статті 12 цього Закону виходить, що особа підлягає медичному огляду лише тоді, коли відносно неї надійшла інформація від установ, підприємств, організацій, засобів  масової інформації або окремих громадян про те, що вона  незаконно вживає наркотичні засоби або психотропні речовини чи  перебуває у  стані наркотичного сп’яніння одночасно до: закладів охорони здоров’я; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу та Міністерства  внутрішніх  справ  України. У зв’язку з цим вважаємо, що вказані положення законопроекту потребуюють відповідного редакційного коригування.

До Закону України «Про використання  ядерної енергії  та радіаційну безпеку» (пункт 9).

Запропоновані зміни до статті 11 вищезазначеного Закону спрямовані на уточнення назв органів влади місцевого рівня, проте обходять увагою невідповідність змісту цієї норми припису статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», де зазначається, що проведення громадських слухань є правом територіальної громади, порядок організації яких визначається статутом територіальної громади.

 До Закону України «Про освіту» (пункт 12).

Викликають редакційні зауваження зміни, що пропонуються до статті 5 Закону України «Про освіту». Адже у назві цієї статті йдеться про «Державний нагляд (контроль) за діяльність навчальних закладів», тоді як у самій статті – про «державний нагляд (контроль) у сфері освіти».

До Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (пункт 22).

Неприйнятним вбачається положення проекту, відповідно до якого  «Президент України … сприяє розвитку науки і техніки, здійснюючи інші повноваження, визначені Конституцією України»  (підп. 6 п. 22 розд. I). Адже за змістом пункту 31 частини першої статті 106 Конституції України повноваження Президента України визначаються виключно Конституцією України і не можуть визначатися  іншими законами України.

До Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (пункт 23).

У пропозиціях передбачені зміни до статті 25 цього Закону, які внормовують повноваження місцевої державної адміністрації в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян. Натомість вказані пропозиції проекту стосуються повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі оборонної роботи, що врегульовано статтею 27 вказаного Закону. Адже місцеві державні адміністрації належать до органів, які складають систему цивільної оборони, а заходи цивільної оборони, за своїм функціональним змістом ближче до воєнного характеру, відповідно до статті 1 Закону України «Про цивільну оборону».

До Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (пункт 29).

Не має належного обґрунтування пропозиція передати  повноваження щодо встановлення порядку і розмірів посадових окладів медичним та іншим працівникам за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб від Кабінету Міністрів України на «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення» (зміни до ч. 2 статті 40 цього Закону).  У цьому положенні не враховується, що повноваження визначати відповідно до закону умови оплати праці працівників бюджетних установ та підприємств державного сектору економіки надане саме Кабінету Міністрів України (стаття 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»). Законом України «Про оплату праці» також встановлено, що умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом  Міністрів України  (стаття 8).

Крім того, безпосередньо Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» на Кабінет Міністрів України покладено повноваження забезпечувати фінансування та матеріально-технічне постачання закладів охорони здоров’я, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємств, установ та організацій, залучених до проведення заходів і робіт, пов’язаних з ліквідацією епідемій (стаття 3).

До Закону України «Про інноваційну діяльність» (пункт 43).

У змінах до цього Закону пропонується викласти у новій редакції статтю 9, де визначається, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій, «здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього актами Президента України». У цьому випадку може скластися враження, що повноваження зазначеного ЦОВВ можуть визначатися окремо як законом, так і актами Глави держави, що, на нашу думку, не повною мірою узгоджується з вимогами ч. 2 ст. 3 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», згідно з якою повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.

Зауваження аналогічного змісту стосується останніх абзаців частин 2, 3 цієї ж статті, а також нового п. 5 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» (п. 59 розділу І проекту).

До Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (пункт 46).

Змінами до статей 8-10 вищезазначеного Закону пропонується віднести до повноважень Служби безпеки України затвердження: вартості договору, однією із сторін якого є державне, комунальне підприємство або господарське товариство, у статутному фонді якого частка держави становить більше ніж 50% (зазначений договір укладається для погашення сум заборгованості, які входять до складу заборгованості, у тому числі заборгованості зі сплати пені, штрафних та фінансових санкцій, між підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, та іншими суб’єктами господарської діяльності після підтвердження заборгованості через механізм погашення повної суми заборгованості шляхом її часткової оплати кредитору за ціною товару (робіт, послуг), що встановлюється сторонами, на основі укладення відповідного договору); списання заборгованості за електричну енергію оптового постачальника електричної енергії та виробників електричної енергії в розмірі різниці між сумами дебіторської та кредиторської заборгованостей оптового постачальника електричної енергії; обсягів заборгованості, визначених для списання учасниками розрахунків дебіторської заборгованості, збитки від списання якої підлягають відшкодуванню в порядку, визначеному статтею 11 цього Закону; обсягів заборгованості, визначених учасниками розрахунків для укладання договорів реструктуризації на умовах, визначених пунктом 10.6 статті 10 цього Закону. Зазначені повноваження не належать до повноважень Служби безпеки України, визначених у розділі ІV Закону України “Про Службу безпеки України”.

До Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (пункт 47).

Згідно зі змінами, що вносяться до статті 6 зазначеного вище Закону, Кабінет Міністрів України «приймає рішення щодо удосконалення податкової та фінансової політики у сфері протидії поширеності куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання та зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (підп. 2). На думку управління, це положення не кореспондується з Конституцією України, згідно з якою Кабінету Міністрів України «забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики…» (п. 3 ч. 1 ст. 116).

До  Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (пункт 48).

Пропозиція, якою передбачається доповнити статтю 7 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» частиною третьою, потребує уточнення щодо того, який саме центральний орган виконавчої влади має забезпечувати формування та реалізацію державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.

Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ» (пункт 56).

Некоректним виглядає формулювання змін до статті 8 цього Закону, згідно з яким «державне регулювання у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ здійснюють … інші уповноважені Президентом України центральні органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності», оскільки, на думку управління, за змістом відповідних положень Конституції України виключно законами уповноважуються органи державної влади на виконання певних функцій, а Президент України утворює, реорганізовує та ліквідовує центральні органи виконавчої влади (п. 14 ст. 106).

До Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (пункт 58).

Запропоноване доповнення частини першої статті 6 вищезазначеного Закону, відповідно до якого центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту «встановлює порядок атестації спортивних тренерів та суддів”, вбачається зайвим, оскільки воно повторює аналогічне положення чинної редакції статті 49 Закону «Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту», яким передбачена обов’язковість проходження тренерами та спортивними суддями атестації в порядку, визначеному цим органом.

Законопроект має також недоліки техніко-юридичного характеру, які пов’язані: по-перше, з великими розбіжностями між текстом самого законопроекту та текстом, розміщеним у порівняльній таблиці до нього, по-друге, з помилками у посиланнях на офіційні видання, в яких публікувалися закони, до яких пропонуються зміни (неправильно вказані номери та дати Відомостей Верховної Ради України). Крім того, у змінах до Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (пункт 63 розділу І проекту) взагалі відсутнє посилання на офіційне видання, а в змінах до Законів України «Про нафту і газ» (пункт 40) та «Про фізичну культуру і спорт»  (пункт 58 розділу І) проекту відсутні відповідно підпункти 6 та 4.

5. Чимало положень проекту викликають зауваження через недостатню обґрунтованість їх змісту, а прийняття низки запропонованих змін може призвести до виникнення правових колізій або труднощів у правозастосуванні.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно направити на доопрацювання.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті