Проект Закону України «Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

12 Листопада 2012 12:39 Поділитися

Повідомлення
про оприлюднення
проекту Закону України
«Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», доопрацьованого на підставі витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 82

Державна служба України з контролю за наркотиками розробила проект Закону України «Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», проте на виконання витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 82 його було доопрацьовано виключно в частині узгодженості з нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Проект розроблено з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, протидії поширенню наркоманії як однієї з основних реальних загроз національній безпеці України, забезпечення повного і своєчасного виконання міжнародних зобов’язань України, що випливають з Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 року та Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України.

Зазначену мету пропонується реалізувати шляхом прийняття Закону України, що визначає повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Регуляторний вплив на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснюватиметься новоутвореним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, шляхом видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також здійснення контрольних функцій у визначеній сфері.

Проект Закону України відповідає принципам державної регуляторної політики.

Прийняття законопроекту дозволить:

 • підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії поширенню наркоманії як однієї з основних реальних загроз національній безпеці України;
 • вдосконалити законодавство у сфері протидії наркозлочинності;
 • посилити контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • забезпечити ефективну взаємодію органів державної влади у питаннях протидії незаконному ввезенню, вивезенню, транзиту, розповсюдженню і реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • забезпечити повне і своєчасне виконання міжнародних зобов’язань України.

Проект Закону України розміщено на веб-сайті Державної служби України з контролю за наркотиками в мережі Інтернет, за адресою: www.narкo.gov.ua в розділі «перелік проектів нормативно-правових актів для обговорення».

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту Закону України приймаються впродовж 1 місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника: поштову — просп. Червонозоряний, 51, м. Київ, 03680, електронну — e-mail: [email protected]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України підготовлений на виконання статей 2 і 3 Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 457/2011 «Питання Державної служби України з контролю за наркотиками» та доопрацьований на підставі витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 82.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, протидії поширенню наркоманії як однієї з основних реальних загроз національній безпеці України, забезпечення повного і своєчасного виконання міжнародних зобов’язань України, що випливають з Єдиної конвенції Організації Об’єднаних Націй про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції Організації Об’єднаних Націй про психотропні речовини 1971 року та Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України.

Зазначену мету пропонується реалізувати шляхом прийняття Закону України, що визначає повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Реалізація положень поданого законопроекту потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту потребує фінансових витрат з Державного бюджету України в обсягах, що спрямовувалися на забезпечення діяльності відповідних підрозділів та грошового забезпечення посадових осіб, за рахунок чисельності яких утворюється центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України «Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» було погоджено усіма заінтересованими органами державної влади, проте на виконання витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 82 його було доопрацьовано виключно в частині узгодженості з нормами Кримінального процесуального кодексу України, у зв’язку з чим він потребує повторного погодження заінтересованими органами.

6. Регіональний аспект

Законопроект не обмежує повноважень органів місцевого самоврядування і територіальних громад.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Водночас законопроект пройшов громадську антикорупційну експертизу в Громадській раді при ДСКН України.

8. Громадське обговорення

Законопроект пройшов громадське обговорення у Громадській раді при ДСКН України, опрацьований Науково-експертною радою ДСКН України, був опублікований для обговорення на сайті ДСКН України.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Регуляторний вплив на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюватиметься новоутвореним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, шляхом видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також здійснення контрольних функцій у визначеній сфері.

Проект Закону України відповідає принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить:

 • підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, протидії поширенню наркоманії як однієї з основних реальних загроз національній безпеці України;
 • вдосконалити законодавство у сфері протидії наркозлочинності;
 • посилити контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.
 • забезпечити ефективну взаємодію органів державної влади у питаннях протидії незаконному ввезенню, вивезенню, транзиту, розповсюдженню і реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • забезпечити повне і своєчасне виконання міжнародних зобов’язань України.
Голова Державної служби
України з контролю
за наркотиками
Володимир Тимошенко

ПРОЕКТ

Опубліковано на сайті ДСКН 09.11.2012 р.

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

Ю.М. АЗАРОВ

« » 2013 р.

Закон УкраЇни
Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та порядок його діяльності.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

2. Центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. На центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин покладається здійснення правозастосовних та правоохоронних функцій у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

3. Організацію фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин та контроль за додержанням ним законодавства України здійснює Кабінет Міністрів України.

Стаття 2. Правова основа діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Правовою основою діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин є Конституція України, Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», цей та інші закони України, а також міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

2. Положення про центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин затверджує Президент України.

Стаття 3. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — сукупність заходів, що здійснюються державними органами і спрямовані на реалізацію цілей та виконання завдань, дотримання принципів і норм, визначених законодавством України у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Стаття 4. Основні завдання центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин є:

 • забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • здійснення державного регулювання та контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та заходів з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • координація діяльності органів, що здійснюють протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • попередження, виявлення, припинення, розкриття кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, проведення досудового розслідування таких кримінальних правопорушень, а також недопущення спрямування коштів вітчизняного та іноземного походження на фінансування діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • проведення відповідно до закону оперативно-розшукових заходів;
 • провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • здійснення профілактичних заходів з метою попередження правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Стаття 5. Основні принципи діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Основними принципами діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин є:

 • законність;
 • повага та додержання прав і свобод людини та громадянина;
 • єдиноначальність та централізація управління;
 • поєднання гласних і негласних форм і методів діяльності;
 • позапартійність;
 • прозорість та гласність у діяльності;
 • відкритість для демократичного цивільного контролю з додержанням вимог законодавства про охорону державної таємниці.

2. Керуючись цими принципами центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, його посадові особи діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, поважаючи права і свободи людини та громадянина, що гарантовані Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Розділ II
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДКОНТРОЛЬНИХ РЕЧОВИН

Стаття 6. Загальна структура і чисельність центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. До загальної структури центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин належать:

 • апарат;
 • територіальні органи;

2. Для забезпечення виконання покладених на центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин завдань у апараті та територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин можуть утворюватися:

 • підрозділи спеціального призначення — оперативно-розшукові, оперативно-технічні, власної безпеки; протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • слідчі підрозділи, посади слідчих.

3. Гранична чисельність осіб начальницького складу, державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

Стаття 7. Керівництво центральним органом виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Керівництво центральним органом виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин здійснює керівник центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

2. Керівник центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України.

3. Керівник центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин має першого заступника та заступника, які призначаються на посаду за поданням Прем’єр-міністра України за пропозицією керівника центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин та звільняються з посади Президентом України.

4. Звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин не може бути підставою для звільнення з посад осіб начальницького складу, державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

Стаття 8. Повноваження керівника центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Керівник центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин:

1) очолює центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин повноважень;

2) інформує Президента України і Кабінет Міністрів України з питань, віднесених до компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

3) організовує та контролює виконання в апараті центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин та його територіальних органах Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актів і доручень Президента України та актів Кабінету Міністрів України;

4) представляє інтереси центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин у відносинах з іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, а також представляє в установленому порядку інтереси України у міжнародних організаціях у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

5) вносить на розгляд Президенту України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сферах обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, координації діяльності органів у зазначених сферах, а також розроблені центральним органом виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин проекти нормативно-правових актів і пропозиції з удосконалення законодавства України з питань, віднесених до компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

6) веде переговори і підписує міжнародні договори в межах наданих йому повноважень;

7) визначає пріоритети роботи центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, звіти про їх виконання;

8) розподіляє обов’язки між своїми заступниками, визначає повноваження посадових осіб апарату центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

9) затверджує статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

10) призначає на посаду і звільняє з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, відповідно до законодавства України укладає, змінює і розриває трудові договори (контракти) з ними;

11) укладає контракти про проходження служби з особами начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

12) дає обов’язкові для виконання особовим складом центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин доручення;

13) забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

14) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

15) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів;

16) скасовує повністю або в окремій частині акти територіальних органів центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України;

17) організовує роботу колегії центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин і головує на її засіданнях;

18) розробляє і вносить в установленому порядку Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо зміни граничної чисельності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, його фінансування і матеріально-технічного забезпечення;

19) вносить на розгляд Президентові України подання на призначення осіб на посади вищого начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин і про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу (вищих спеціальних звань);

20) утворює експертні, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, затверджує положення про них та їх склад;

21) вирішує в установленому порядку питання щодо закріплення державного майна, стосовно якого центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин виконує функції з управління, за підприємствами, установами та організаціями, що належать до її сфери управління, на праві господарського відання або оперативного управління;

22) підписує ліцензії, документи дозвільного характеру, висновки та інші документи, що відповідно до законів надаються центральним органом виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

23) видає накази, організовує перевірку їх виконання;

24) вносить на розгляд Президентові України пропозиції про перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого начальницького складу і граничних спеціальних звань за цими посадами в центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

25) затверджує відповідно до законодавства України в межах встановленої граничної чисельності перелік посад, що заміщаються особами начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, і відповідні таким посадам спеціальні звання;

26) затверджує критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги до осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

27) приймає на службу до центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин осіб начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняє їх із служби, за винятком осіб вищого начальницького складу;

28) призначає на посади і звільняє з посад осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, державних службовців, крім осіб, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України, керівників структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, територіальних органів та їх заступників, працівників апарату центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

29) визначає перелік (номенклатуру) посад у центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, призначення на які і звільнення з яких здійснюють заступники керівника центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин та керівники територіальних органів центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

30) присвоює особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин за наркотиками спеціальні звання до полковника включно;

31) присвоює в порядку, встановленому законодавством України, ранги державним службовцям центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

32) вносить на розгляд Президента України подання про відзначення державними нагородами України осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, а також осіб, які сприяють у виконанні покладених на нього завдань;

33) засновує відомчі нагороди (медалі, нагрудні знаки, почесні грамоти тощо) для нагородження осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, а також осіб, що сприяють у виконанні покладених на нього завдань, затверджує положення про такі нагороди і їх описи;

34) нагороджує іменною вогнепальною і холодною зброєю в порядку, встановленому законодавством України, а також відомчими нагородами, цінними подарунками або грошовими преміями;

35) визначає відповідно до законодавства України порядок встановлення і виплати особам начальницького складу, працівникам центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин надбавок і винагород у межах коштів, що виділяються з державного бюджету на відповідний рік центральному органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

36) застосовує заходи дисциплінарного стягнення до осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

37) вирішує в установленому порядку питання, пов’язані з відряджанням осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

38) визначає норми і порядок витрачання коштів на проведення оперативно-розшукових заходів, пов’язаних із проведенням центральним органом виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин оперативно-розшукової діяльності у межах асигнувань, передбачених на її утримання;

39) приймає рішення про прийом делегацій компетентних органів іноземних держав і направлення делегацій центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин до іноземних держав у межах коштів, що виділяються з державного бюджету;

40) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, цього та інших законів, а також актів та доручень Президента України.

Стаття 9. Апарат центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Апарат центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин — організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин та виконання покладених на нього завдань.

2. Структуру апарату центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин затверджує керівник центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

3. До структури апарату центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин обов’язково входять апарат керівника центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин та структурні підрозділи з питань забезпечення регуляторної політики, державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, слідчий, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, оперативно-розшуковий, оперативно-технічний, власної безпеки, інформаційно-аналітичний, міжнародного співробітництва, кадрового забезпечення, правового забезпечення, фінансовий, режимно-секретний, контрольно-ревізійний.

4. Структурні підрозділи апарату центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин діють на підставі положень, які затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

5. Штатний розпис і кошторис апарату центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин затверджує керівник центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин за погодженням з Міністерством фінансів України.

Стаття 10. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. З метою виконання покладених на центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин завдань Кабінет Міністрів України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин утворює в межах граничної чисельності осіб начальницького складу, державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин і коштів, передбачених на його утримання, реорганізовує, ліквідує територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин як юридичні особи.

2. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин можуть утворюватися в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та як міжтериторіальні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць).

3. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин діють на підставі положень, які затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

Стаття 11. Колегія центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. У центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин для колективного обговорення найважливіших напрямів його діяльності та погодженого вирішення питань, що належать до її повноважень, утворюється колегія.

2. До складу колегії входять за посадою керівник центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин (голова колегії), його заступники за посадою. У разі потреби до складу колегії за рішенням керівника центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин можуть входити керівники структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин та інші особи.

3. Рішення колегії оформляється протоколом та реалізується шляхом видання відповідного наказу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

4. Положення про колегію центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, її кількісний та персональний склад затверджує керівник центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

Стаття 12. Відносини центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та об’єднаннями громадян

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин виконує покладені на нього завдання у взаємодії з органами, що здійснюють протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

2. Державні органи та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи в межах своїх повноважень сприяють діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин у виконанні покладених на нього завдань.

3. Громадяни України, об’єднання громадян сприяють діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин на добровільних засадах.

Розділ IІІ
ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДКОНТРОЛЬНИХ РЕЧОВИН

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та вносить їх в установленому порядку на розгляд Президентові України та Кабінетові Міністрів України;

2) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) розробляє пропозиції щодо приведення законодавства України з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у відповідність із законодавством ЄС, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

4) визначає пріоритетні напрями розвитку науки і техніки у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

5) розробляє проекти державних цільових програм з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує та координує виконання таких програм;

6) подає щороку Президентові України і Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

7) готує та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення:

а) переліку:

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо провадження окремих видів діяльності, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва і виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю;

б) порядку:

провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом;

віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів або психотропних речовин;

перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів територією України та оформлення необхідних документів;

придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних засобів, для промислових цілей;

передачі добровільно зданих або вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів для використання у навчальній, науково-дослідній або експертній діяльності чи їх знищення;

в) розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу;

г) обсягу квот, у межах яких здійснюється:

виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що входять до складу лікарських засобів;

культивування рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини;

8) затверджує ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, інші нормативні акти з питань ліцензування такої діяльності;

9) видає суб’єктам господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;

10) визначає порядок та здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;

11) здійснює обстеження складських, торгівельних та інших приміщень, що перебувають у користуванні суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і використовуються для провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, проводить виїзні та безвиїзні перевірки діяльності таких суб’єктів, надає за їх результатами обов’язкові для виконання розпорядження і приписи;

12) приймає в установленому порядку рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;

13) у рамках міжнародного співробітництва:

представляє у межах повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин інтереси України у Міжнародному комітеті з контролю за наркотиками Організації Об’єднаних Націй, Управлінні Організації Об’єднаних Націй з наркотиків та злочинності, Комісії з наркотичних засобів Економічної та соціальної ради Організації Об’єднаних Націй та в інших міжнародних організаціях;

здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, координує виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

взаємодіє з правоохоронними органами іноземних держав, іноземними громадянами та особами без громадянства, громадськими та міжнародними організаціями у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

направляє в установленому порядку своїх представників для роботи у складі дипломатичних місій України за кордоном;

укладає в установленому порядку міжнародні договори міжвідомчого характеру з компетентними органами іноземних держав з питань співробітництва у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, готує пропозиції щодо денонсації таких договорів;

здійснює обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;

організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин в іноземних державах та фахівців у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів іноземних держав в Україні, у тому числі із залученням коштів міжнародної технічної допомоги;

організовує та бере участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах;

14) визначає уповноважену установу для підготовки експертних висновків, які є підставою для видачі суб’єктам господарювання дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

15) збирає, узагальнює та визначає потреби суб’єктів господарювання у наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах, видає за погодженням із Службою безпеки України суб’єктам господарювання дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

16) отримує та проводить аналіз інформації про стан справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, джерела і шляхи надходження в незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує та проводить постійний моніторинг і прогнозування ситуації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

17) виявляє умови та причини, що призводять до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує в межах повноважень здійснення заходів щодо їх усунення;

18) здійснює контроль за дотриманням порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також інструментів та обладнання, що використовуються для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів;

19) створює та забезпечує ведення відомчої бази даних щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, а також протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує та впроваджує умови збереження і використання інформації, обміну даними з іншими правоохоронними органами;

20) виявляє, припиняє та здійснює розкриття кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, або із спрямування коштів вітчизняного та іноземного походження на фінансування діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, у тому числі за зверненнями правоохоронних органів іноземних держав у межах здійснення співробітництва з іноземними державами, здійснює інші заходи з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

21) проводить досудове розслідування кримінальних правопорушень, що віднесені законодавством до підслідності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

22) подає обов’язкові для розгляду державним органам, органам місцевого самоврядування пропозиції, а підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності розпорядження і приписи з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

23) вживає у межах повноважень заходів до усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, перевіряє стан реагування на пропозиції, розпорядження і приписи;

24) організовує та проводить експертизи, експертні дослідження, пов’язані з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами;

25) відносить у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку засоби і речовини до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин;

26) погоджує методики, що застосовуються установами судових експертиз при дослідженні лікарських засобів, рослин, товарів, речовин та визначенні вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

27) проводить відбір зразків лікарських засобів, рослин, товарів, речовин для проведення експертизи з метою визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

28) здійснює заходи із профілактики незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вживання наркотичних засобів та психотропних речовин не за медичним призначенням;

29) здійснює заходи, спрямовані на перекриття джерел та каналів незаконного виготовлення і розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; припинення нелегального ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через її територію наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, спрямування коштів вітчизняного та іноземного походження на фінансування діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

30) подає до суду заяву про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації і припинення діяльності суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

31) організовує та здійснює розшук осіб, які переховуються у зв’язку із вчиненням кримінальних правопорушень, що віднесені законодавством до підслідності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, які переховуються від органів досудового слідства чи суду або місцезнаходження яких невідомо;

32) затримує і тримає у спеціально відведених для цього приміщеннях:

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, — на строки і в порядку, передбачені законом;

осіб, які вчинили адміністративні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів — на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів та їх дослідження — до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання;

неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння, що віднесені законодавством до підслідності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, — до передачі їх законним представникам або направлення у приймальники-розподільники для дітей, але не більш як на вісім годин;

військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки кримінального правопорушення, що віднесене законодавством до підслідності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, або під ознаки адміністративного правопорушення, протоколи про які мають право складати уповноважені посадові особи відповідного органу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, — до передачі їх військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового командування;

33) здійснює в установленому порядку огляд транспортних засобів та вантажів, особистих речей водіїв і пасажирів на підставі заяв, повідомлень про правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, або за наявності відповідної інформації;

34) у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, складає протоколи про адміністративні правопорушення, вилучає речі і документи, застосовує інші передбачені законом заходи із провадження у справах про адміністративні правопорушення, визначає посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, у передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення випадках розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає адміністративні стягнення або передає матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд судів (суддів);

35) вилучає в установленому порядку наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, що перебувають у незаконному обігу, обладнання, яке використовується для їх незаконного виготовлення та виробництва, а також у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України знищує наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, обладнання, що використовується для їх виготовлення та виробництва, використання яких в законному обігу визнано недоцільним;

36) здійснює у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України зберігання, перевезення, передачу уповноваженим суб’єктам добровільно зданих або вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, обладнання, яке використовується для їх незаконного виготовлення та виробництва, для використання в навчальній, науково-дослідній або експертній діяльності та контроль за використанням чи знищенням таких наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та обладнання;

37) організовує взаємодію у межах компетенції з правоохоронними органами іноземних держав з питань розкриття кримінальних правопорушень, розшуку і затримання осіб, які вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

38) здійснює координацію діяльності державних органів щодо організації протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

39) забезпечує відповідно до законодавства захист особового складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, а також осіб, які сприяють її діяльності, власну безпеку центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

40) інформує відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, компетентні органи іноземних держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також повідомляє про проведення таких операцій Міжнародному комітетові з контролю за наркотиками ООН;

41) інформує заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи про заяви урядів іноземних держав, які відповідно до конвенцій ООН забороняють ввезення на свою територію наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

42) готує та подає в установленому порядку до Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН статистичні звіти про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

43) взаємодіє із засобами масової інформації та громадськістю з метою дотримання принципів відкритості, прозорості та гласності під час провадження своєї діяльності, якщо інше не передбачено законодавством;

44) бере участь у розробленні навчальних програм, методичних рекомендацій і посібників з питань обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує проведення навчання для осіб, що провадять діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

45) встановлює відповідно до існуючих стандартів єдині вимоги до організації діловодства у системі центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, зберігання та використання оперативних, слідчих, архівних та інших матеріалів, а також визначає перелік оперативних справ, порядок їх ведення та обліку;

46) здійснює заходи із забезпечення в центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин захисту відомостей, які становлять державну та іншу таємницю, що охороняється законом, у тому числі заходів, пов’язаних з допуском особового складу до зазначених відомостей;

47) утворює, реорганізовує, ліквідує підприємства, установи та організації, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до її сфери управління;

48) виконує в межах повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

49) здійснює інші повноваження, визначені законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та покладені на неї Президентом України.

Стаття 14. Реалізація повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

Центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин або його уповноважені посадові особи з метою виконання покладених завдань мають право:

1) залучати в разі потреби для розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), вітчизняних та іноземних учених, фахівців і експертів (за їх згодою);

2) скликати наради, проводити конференції та семінари з питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4) вимагати від фізичних і юридичних осіб припинення правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, перевіряти у зв’язку з цим документи, які посвідчують особу;

5) перебувати у порядку, погодженому з керівниками органів охорони державного кордону, у межах прикордонної смуги, контрольованого району, у пунктах пропуску через державний кордон і територіальному морі України;

6) використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, які належать підприємствам, установам та організаціям, фізичним особам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних закладів осіб, що потребують термінової медичної допомоги;

7) з метою припинення злочинів, досудове розслідування яких віднесено законодавством до компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин входити безперешкодно у будь-який час доби на території і в приміщення підприємств, установ та організацій;

8) входити до постановлення ухвали слідчого судді до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку слідчий за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді;

9) одержувати та вивчати інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди суб’єктів господарювання та фізичних осіб, стосовно яких наявні оперативні та інші матеріали, що свідчать про їх причетність до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, чи можливого спрямування коштів вітчизняного та іноземного походження на фінансування діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

10) застосовувати до особи електронні засоби контролю в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відео зйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину, взяті під варту, підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, а також осіб, підданих адміністративному арешту;

11) проводити за наявності встановлених законом підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності негласні слідчі (розшукові) дії;

12) викликати громадян і службових осіб у зв’язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні;

13) проводити науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, впроваджувати їх результати у практичну діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

14) проводити відповідно до законодавства експертну діяльність, криміналістичні та інші види експертиз, дослідження, вести криміналістичні обліки;

15) використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори для проведення експертної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до законодавства;

16) розміщувати замовлення на розробку, виготовлення та придбання спеціальних технічних засобів та використовувати їх, у тому числі вилучені/конфісковані в установленому порядку, відповідно до законодавства;

17) користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ та організацій, військових частин, правоохоронних органів, а також житловими та іншими приміщеннями громадян;

18) здійснювати матеріальне і моральне заохочення осіб, які надають центральному органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин допомогу у виконанні покладених на неї завдань;

19) створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі, що визначається завданнями, покладеними на центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

20) провадити видавничу діяльність для висвітлення питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

21) брати участь у формуванні державного замовлення на підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

22) одержувати безоплатно в установленому порядку за письмовими запитами керівництва центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, територіального органу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів прокуратури України, інших правоохоронних органів та військових формувань, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та баз даних, документи, матеріали та інші відомості про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які перебувають в обігу (в тому числі незаконному) на території України, а також ті, що вилучені з незаконного обігу; про державну реєстрацію, перереєстрацію в Україні наркотичних засобів і психотропних речовин, лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

23) звертатися до суду у разі порушення прав центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, чи у разі виникнення інших спорів.

Стаття 15. Акти центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин в межах повноважень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на основі та на виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

2. Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Розділ IV
ОСОБОВИЙ СКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДКОНТРОЛЬНИХ РЕЧОВИН

Стаття 16. Особовий склад центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. До особового складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин належать особи начальницького складу, які проходять службу за контрактом, державні службовці та інші працівники, з якими укладається трудовий договір.

2. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин встановлюються спеціальні звання:

сержант;

прапорщик;

молодший лейтенант;

лейтенант;

старший лейтенант;

капітан;

майор;

підполковник;

полковник;

генерал-майор;

генерал-лейтенант.

До встановлених абзацом першим цієї частини спеціальних звань додається назва центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, визначена відповідним актом Президента України.

3. На службу осіб начальницького складу до центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин приймаються відповідно на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку та спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати службові обов’язки.

4. Особами начальницького складу комплектуються посади у підрозділах спеціального призначення, слідчих підрозділах (посади слідчих).

Окремі посади осіб начальницького складу в центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин можуть заміщатися працівниками центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин у порядку, визначеному керівником центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

5. Контракт про проходження служби особами начальницького складу укладається на строк від трьох років.

6. Порядок укладення, розірвання контракту, проходження служби в центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин особами начальницького складу, присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальних званнях визначається цим Законом та положенням про проходження служби в центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин особами начальницького складу, що затверджується Президентом України.

Перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого начальницького складу, і граничних спеціальних звань за цими посадами у центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин затверджується Президентом України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

7. У центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин діє Дисциплінарний статут, який затверджується законом.

8. Громадяни України, які вперше приймаються на службу до центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин на посади осіб начальницького складу, складають присягу такого змісту:

«Я (прізвище, ім’я, по батькові), вступаючи на службу до (назва центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин), присягаю завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну таємницю. Присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов’язок, постійно вдосконалювати професійну майстерність, не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина. Якщо я порушу цю Присягу, то готовий нести відповідальність згідно із законом».

9. Час проходження служби в центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин особами начальницького складу зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Стаття 17. Граничний вік перебування на службі у центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин осіб начальницького складу

1. Граничний вік перебування на службі у центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин встановлюється:

для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від сержанта до капітана (назва центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин), — до 50 років;

для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від майора до полковника (назва центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин), — до 55 років;

для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання генерал-майора і генерал-лейтенанта (назва центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин)— до 60 років.

2. У разі необхідності особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров’я для проходження служби, можуть бути залишені на їх прохання на службі понад граничний вік до п’яти років.

Стаття 18. Звільнення із служби осіб начальницького складу в центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Звільнення із служби осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин проводиться:

1) у запас, якщо звільнені особи не досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, і за станом здоров’я придатні до військової служби;

2) у відставку, якщо звільнені особи досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

2. Контракт припиняється (розривається), а особи начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються із служби:

1) після закінчення строку контракту;

2) за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на службі;

3) за вислугою років;

4) за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;

5) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів — у разі неможливості використання на службі;

6) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

7) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту особою начальницького складу;

8) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

9) за службовою невідповідністю;

10) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення спеціального звання чи позбавлення права займати певні посади;

11) у зв’язку з позбавленням спеціального звання в дисциплінарному порядку.

3. Особи, які звільняються із служби у центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин з підстав, визначених пунктами 7, 9, 10 і 11 частини другої цієї статті, а також особи начальницького складу, які звільняються із служби із зазначених підстав протягом п’яти років після закінчення вищого навчального закладу, у тому числі вищого військового навчального закладу чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, в якому вони навчалися за державним замовленням і після закінчення якого були прийняті на службу осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, відшкодовують центральному органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані такі навчальні заклади, витрати, пов’язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно до порядку та умов, що встановлені Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

Стаття 19. Обмеження політичної діяльності в центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин на період служби в центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин зупиняють членство в політичних партіях.

2. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, і брати участь у їх роботі у вільний від виконання службових обов’язків час.

3. Особам начальницького складу, державним службовцям та іншим працівникам центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин заборонено організовувати та брати участь у страйках.

Стаття 20. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації особового складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин здійснюються в навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та в інших навчальних закладах відповідно до окремих договорів.

2. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів для центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

3. Особи, які закінчили вищі навчальні заклади, зараховані на службу до центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин і яким присвоєно спеціальне звання начальницького складу, звільняються від призову на строкову військову службу.

Стаття 21. Спеціальний облік осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, зарахування їх у запас

1. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин перебувають на спеціальному обліку в центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

2. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, які не досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, і за станом здоров’я придатні до військової служби, зараховуються у запас.

Розділ V
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДКОНТРОЛЬНИХ РЕЧОВИН

Стаття 22. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї під час виконання службових обов’язків особами начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Особи начальницького складу з метою попередження, припинення, розкриття кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом, та осіб, які вчинили такі кримінальні правопорушення, під час виконання службових обов’язків мають право в порядку і випадках, передбачених цим Законом, застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю, а також зберігати, носити спеціальні засоби і вогнепальну зброю, використовувати і застосовувати їх.

2. Перелік посад осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, яким надається право застосовувати заходи фізичного впливу, зберігати, носити спеціальні засоби і вогнепальну зброю, використовувати і застосовувати їх, визначається керівником центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

Стаття 23. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї

1. Застосуванню заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх застосування і використання у разі виникнення відповідних обставин. Без попередження заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю людей, осіб з числа особового складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

2. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю або здоров’ю людей, осіб з числа особового складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, або збройного нападу чи збройного опору.

3. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу, вони повинні не перевищувати рівня, необхідного для виконання покладених на центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин обов’язків, і мінімізувати можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників та інших осіб. У разі завдання шкоди здоров’ю особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин зобов’язані забезпечити у стислий строк подання необхідної допомоги потерпілим.

4. Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені особі внаслідок застосування особою начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, особа начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин негайно доводить у письмовій формі до відома безпосереднього керівника для повідомлення прокуророві.

5. Перевищення повноважень із застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Стаття 24. Застосування заходів впливу

1. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин мають право застосовувати заходи фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, що здійснюється із застосуванням сили щодо осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин та державних службовців центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, якщо інші способи були застосовані, але не забезпечили виконання покладених на центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин завдань.

Центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин може направляти свої підрозділи спеціального призначення для забезпечення проведення перевірок суб’єктів господарювання лише за рішенням судді або суду.

Дозвіл на направлення підрозділу спеціального призначення центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин надається їй лише у випадках, коли перевірка проводиться в рамках кримінального провадження.

Органам центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин забороняється використовувати фізичний та психологічний вплив для забезпечення проведення перевірок суб’єктів господарювання, у тому числі шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх застосування.

Органам центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин забороняється направлення підрозділів спеціального призначення для забезпечення проведення слідчих дій, використання при їх проведенні спеціальних засобів, що приховують зовнішність (масок для обличчя, шоломів тощо), а також демонстрація зброї чи спеціальних засобів, крім виняткових випадків під час проведення слідчої дії у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину та наявності достатніх підстав вважати, що проведенню слідчої дії буде чинитися фізичний опір чи іншим чином унеможливлено досягнення її мети. Дії, передбачені цією частиною статті, можуть бути здійснені лише з дозволу прокурора, крім невідкладних випадків, коли затримка в проведенні слідчої дії може призвести до неможливості досягнення її мети (у такому разі прокурор невідкладно повідомляється про здійснення відповідних дій).

Стаття 25. Застосування спеціальних засобів

1. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин під час здійснення заходів з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмиванню) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусового зупинення транспорту, інші спеціальні і транспортні засоби у таких випадках:

1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров’ю під час виконання покладених на центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин завдань;

2) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, що належать центральному органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин або їх звільнення у разі захоплення;

3) для затримання і доставки до центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, органів внутрішніх справ або іншого службового приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, затриманих і заарештованих, узятих під варту, якщо зазначені особи чинять опір особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин або є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди іншим особам або собі;

4) для припинення опору особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

2. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення і особи правопорушника.

Стаття 26. Застосування вогнепальної зброї

1. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин для припинення і розкриття кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, під час здійснення заходів з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмиванню) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів як крайній захід мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:

1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю або здоров’ю;

2) для відбиття нападу на особу начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин або членів її сім’ї, якщо їх життю або здоров’ю загрожує небезпека;

3) для відбиття нападу на охоронювані центральним органом виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин об’єкти, а також їх звільнення у разі захоплення;

4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти;

5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю або здоров’ю особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

6) для зупинення транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю громадян або особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

2. Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

Стаття 27. Гарантії особистої безпеки озброєної особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Особа начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. При затриманні злочинців чи правопорушників або осіб, яких особа начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин запідозрила у скоєнні правопорушень, а також при перевірці документів особа начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин може привести у готовність вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її застосування.

2. Спроба особи, яку затримує особа начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до неї, скоротивши при цьому визначену нею відстань, чи доторкнутися до зброї, дають особі начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин право застосувати вогнепальну зброю.

Стаття 28. Проведення центральним органом виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин оперативно-розшукової діяльності

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин проводить оперативно-розшукову діяльність з метою пошуку і фіксації фактичних даних про злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

2. Оперативно-розшукова діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин проводиться її оперативно-розшуковими, оперативно-технічними підрозділами та підрозділами власної безпеки відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених цим законом та іншими законами.

Розділ VІ
ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДКОНТРОЛЬНИХ РЕЧОВИН

Стаття 29. Правове становище та правовий захист особового складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Особи начальницького складу і державні службовці центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, недоторканність особи, честь і гідність яких охороняються законом.

Особи начальницького складу і державні службовці центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин під час виконання покладених на них обов’язків діють на підставі, у межах своїх повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених законами України випадках не має права втручатися в їх законну діяльність.

2. Недоторканність, честь і гідність осіб начальницького складу, державних службовців або інших працівників центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин охороняються законом.

Захист життя, здоров’я, честі, гідності, майна зазначених посадових осіб та членів їх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій здійснюється відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень щодо членів сімей осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень щодо осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, які звільнилися із служби чи з роботи, а також членів їх сімей у зв’язку з їх попередньою службовою діяльністю тягне за собою відповідальність згідно із законом.

3. Особам начальницького складу, державним службовцям та іншим працівникам центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин видається службове посвідчення.

4. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин мають право на носіння форменого одягу із знаками розрізнення. Формений одяг видається особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин безоплатно.

Зразки форменого одягу і знаків розрізнення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Правила носіння форменого одягу особами начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

5. Використання спеціальних звань, відзнак, форменого одягу, службового посвідчення особою, яка не належить до осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

6. Особи начальницького складу, державні службовці та інші працівники центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин під час виконання покладених на них завдань за кордоном перебувають під захистом України.

Стаття 30. Соціальний захист особового складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Держава забезпечує соціальний захист особового складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.

2. Умови, порядок і розміри грошового і матеріального забезпечення осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Для осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин встановлюється 40-годинний робочий тиждень. У разі необхідності особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин несуть службу понад установлену тривалість робочого часу, а також у вихідні, святкові та неробочі дні з наданням іншого дня відпочинку.

4. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин надаються основні щорічні відпустки із збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки для осіб начальницького складу, які мають вислугу років до 10 календарних років, — 30 діб, від 10 до 15 років, — 35 діб, від 15 до 20 років, — 40 діб, 20 і більше календарних років, — 45 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад.

5. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються відповідно до Закону України «Про відпустки». Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України.

6. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами під час проходження служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках незалежно від форми власності в межах норм, установлених законодавством.

7. Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин здійснюється у порядку, на умовах та у розмірах, установлених Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

8. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин у разі звільнення із служби за віком, після закінчення строку контракту, за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або з організаційними заходами в разі неможливості використання на службі виплачується грошова допомога у розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, звільненим із служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, звільненим із служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова допомога не виплачується.

9. На звільнених із служби осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин за наявності визначених підстав поширюються також права і соціальні гарантії, передбачені Законом України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» та іншими актами законодавства.

10. У разі загибелі (смерті) особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення (посадового окладу, надбавки за спеціальне звання та надбавки за вислугу років) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, в порядку та на умовах, що визначені Кабінетом Міністрів України. За сім’єю загиблого (померлого) зберігається право на одержання жилого приміщення.

11. У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного особі начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин під час виконання службових обов’язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце у період проходження служби, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, залежно від ступеня втрати працездатності такій особі виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п’ятирічного грошового забезпечення (посадового окладу, надбавки за спеціальне звання та надбавки за вислугу років) за останньою посадою в порядку та на умовах, що визначені Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності особою начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин у період проходження служби в центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин у кожному окремому випадку ушкодження здоров’я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства.

12. У всіх випадках розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин не повинен бути меншим 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати таких сум.

13. Якщо особа начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин або члени її сім’ї одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цією статтею, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яка має право на отримання таких виплат.

14. Шкода, завдана майну особи начальницького складу, державного службовця або іншого працівника центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин чи майну членів його сім’ї у зв’язку з виконанням службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням такої суми з винних осіб у порядку, встановленому законом.

15. Жінки із числа осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством стосовно соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Зазначені пільги поширюються також на батьків з числа осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування в лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).

16. Діти осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, які загинули під час виконання службових обов’язків, мають право вступу до вищих навчальних закладів за державним замовленням для потреб центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин поза конкурсом.

17. Соціальний захист державних службовців центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про державну службу, інших працівників центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин — законодавства про працю.

Стаття 31. Медичне та санаторно-курортне забезпечення осіб начальницького складу, ветеранів центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин та членів їх сімей

1. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин створюються необхідні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою в закладах охорони здоров’я центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, за угодами, укладеними нею із відповідними державними органами. У разі відсутності за місцем служби чи проживання осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин закладів охорони здоров’я центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України медична допомога надається відповідно до законодавства в інших державних або комунальних закладах охорони здоров’я. При цьому витрати на лікування осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин здійснюються за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

2. Забезпечення медичною допомогою ветеранів центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин здійснюється на умовах і в порядку, визначених частиною першою цієї статті для осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

3. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин та члени їх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та організований відпочинок у відповідних закладах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, на основі укладених з ними угод згідно із законодавством.

Розділ VIІ
ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДКОНТРОЛЬНИХ РЕЧОВИН

Стаття 32. Фінансове забезпечення центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Фінансове забезпечення центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ.

Стаття 33. Матеріально-технічне забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Держава забезпечує центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин необхідними матеріальними засобами, технікою, озброєнням, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності.

2. Центральному органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин надаються в установленому порядку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, інших об’єктів, необхідних для функціонування центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, розташування її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до її сфери управління.

3. Майно, необхідне для забезпечення виконання завдань, покладених на центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, є державною власністю та закріплюється за нею на праві оперативного управління.

4. Центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин має житловий фонд, може виступати замовником будівництва житла. У разі звільнення особами з числа особового складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин жилих приміщень, замовником будівництва яких виступав центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, або які були придбані за рахунок коштів Державного бюджету України, призначених на його утримання, зазначене житло в установленому порядку заселяється особами з числа особового складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, які потребують поліпшення житлових умов.

Розділ VIIІ
КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДКОНТРОЛЬНИХ РЕЧОВИН

Стаття 34. Контроль за діяльністю центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Контроль за діяльністю центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та законами України.

Стаття 35. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин здійснюється в порядку, визначеному законами.

Стаття 36. Нагляд за додержанням законності в діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Нагляд за додержанням і застосуванням законів центральним органом виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Розділ ІХ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДКОНТРОЛЬНИХ РЕЧОВИН

Стаття 37. Відповідальність особового складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Особи начальницького складу, державні службовці центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень, керуючись Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами, наказами і розпорядженнями безпосередніх керівників.

2. За протиправні дії чи бездіяльність особи начальницького складу, державні службовці та інші працівники центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин несуть відповідальність згідно із законом.

3. Особи начальницького складу та державні службовці центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, які виконують свої обов’язки відповідно до наданих цим Законом повноважень, не несуть відповідальності за заподіяну не з їх вини іншим особам майнову шкоду. Така шкода у разі недоведення вини таких осіб компенсується відповідно до законів за рахунок Державного бюджету України.

Стаття 38. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин

1. Непокора або опір законним вимогам осіб начальницького складу та державних службовців центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, неправомірне втручання в їх законну діяльність тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Розділ Х
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім:

1) абзаців шостого — восьмого частини першої статті 4, пунктів 29—38 частини першої статті 13, пунктів 6—9 частини першої статті 14 та статей 22—28, що набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом;

2) абзацу п’ятого частини першої статті 4 та пунктів 21 і 22 частини першої статті 13, що набирають чинності через дванадцять місяців з дня набрання чинності цим Законом.

2. Центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин утворюється за рахунок граничної чисельності Державної служби України з контролю за наркотиками і зменшення загальної чисельності Міністерства внутрішніх справ України.

Заходи, пов’язані з утворенням центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, здійснюються у 2014 році в межах бюджетних коштів, призначених на утримання Державної служби України з контролю за наркотиками.

3. Особи начальницького складу, які проходять службу у правоохоронних органах, інших державних органах, можуть бути призначені за їх згодою на відповідні посади осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин в порядку переатестації. Контракти з такими особами укладаються на умовах, що визначені для проходження ними служби у відповідних органах.

4. Установити, що:

з особами начальницького складу, які проходять службу за контрактом у правоохоронних органах, інших державних органах, при зарахуванні їх на службу до центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин контракти про проходження ними служби припиняються у зв’язку із закінченням її строку;

з особами, які в державних органах проходять службу осіб начальницького складу за договором, при зарахуванні їх на службу до центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин договори про проходження ними служби на посадах осіб начальницького складу припиняються у порядку, визначеному положеннями про проходження служби такими особами.

Особам, зазначеним в абзацах другому і третьому частини першої цього пункту та громадянам, які перебувають у запасі і не досягли граничного віку проходження служби в центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, при зарахуванні їх на службу до центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин присвоюються спеціальні звання центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, рівноцінні спеціальним і військовим званням, які були їм присвоєні при проходженні служби у військових формуваннях, правоохоронних органах, інших державних органах. Строк проходження такими особами служби на посадах осіб начальницького складу та військової служби зараховується до строку проходження служби в центральному органі виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

5. До утворення спеціальних підрозділів та експертних установ центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин його потреба у проведенні заходів, передбачених пунктами 7, 9, 10 і 11 частини першої статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», та експертному забезпеченні його діяльності забезпечується відповідними підрозділами і установами Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України.

6. Кабінету Міністрів України:

1) у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом

2) вирішити питання:

пов’язані з утворенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема, шляхом зменшення чисельності Міністерства внутрішніх справ України, та щодо створення належних умов для виконання покладених на неї завдань, зокрема, забезпечення службовими приміщеннями, транспортними засобами та іншим майном;

щодо встановлення умов та розмірів грошового забезпечення особам начальницького складу, заробітної плати державним службовцям та іншим працівникам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перейшли з органів внутрішніх справ, не допускаючи погіршення умов та розмірів грошового забезпечення, що були їм встановлені в органах внутрішніх справ;

3) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

4) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України
«Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Проект Закону України «Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі– проект) розроблено на виконання статей 2 і 3 Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 457/2011 «Питання Державної служби України з контролю за наркотиками» згідно з якими Кабінету Міністрів України слід було подати проект закону України про Державну службу України з контролю за наркотиками.

Проект було доопрацьовано на виконання витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 82 виключно в частині узгодженості з нормами Кримінального процесуального кодексу України.

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законопроект розроблено з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, протидії поширенню наркоманії як однієї з основних реальних загроз національній безпеці України, забезпечення повного і своєчасного виконання міжнародних зобов’язань України, що випливають з Єдиної конвенції Організації Об’єднаних Націй про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції Організації Об’єднаних Націй про психотропні речовини 1971 року та Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України та з урахуванням норм законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Зазначену мету пропонується реалізувати шляхом прийняття Закону України, що визначає повноваження центрального орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — центральний орган виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин), у тому числі щодо деяких питань регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту забезпечить визначення повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

Цілі прийняття проекту відповідають стратегічним цілям, що визначені Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

У разі збереження діючого стану визначення повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, зокрема, статті 5 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Указу Президента України від 13.04.2011 № 457/2011, яким затверджене Положення про Державну службу України з контролю за наркотиками (ДСКН), залишиться не вирішеним питання щодо неповноти об’єму повноважень ДСКН, визначених зазначеною статтею порівняно з Положенням про ДСКН,.

Прийняття проекту є єдиним та найбільш прийнятним способом розв’язання вказаної вище проблеми та досягнення мети державного регулювання у цій сфері, необхідність розроблення та прийняття якого передбачено статтями 2 і 3 Указу Президента України від 13.04.2011 № 457/2011.

Такий спосіб забезпечить досягнення вказаних вище цілей у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за діяльністю таких суб’єктів.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання господарської діяльності у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні способи досягнення цілей Оцінка способу для досягнення встановлених цілей Причини відмови від альтернативних способів. Аргументи щодо переваги обраного способу
Відсутність закону про повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей. Такий спосіб є недоцільним, оскільки відсутність Закону про повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин є порушенням Указу Президента України від 13.04.2011 № 457/2011.
Ринковий механізм Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей. Ринкові механізми не замінюють роль держави у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Обраний спосіб Вирішує існуючу проблему, забезпечує досягнення встановлених цілей. Забезпечує досягнення вказаних вище цілей шляхом чіткого визначення повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, та у сфері ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що повністю узгоджується із регуляторним законодавством.

4. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Цим проектом передбачено розмежування повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я і центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

Основними заходами розв’язання визначеної проблеми є прийняття закону України, що визначає повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

Вказані механізми забезпечать належне управління організаційними та кваліфікаційними чинниками регуляторного органу і суб’єктів господарювання, що вплине на ефективність державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Обраний спосіб та визначені механізми досягнення цілей державного регулювання побудовані на основних принципах регуляторної політики та основних принципах державного нагляду (контролю) з урахуванням принципів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і вимог щодо забезпечення безпеки держави, суспільства, громадянина.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону України «Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» вирішить такі питання:

чітке визначення повноважень регуляторного органу;

виконання вимог Указу Президента України від 13.04.2011 № 457/2011;

оскільки виконання вимог проекту є обов’язковим згідно із законодавством, то суб’єкти господарювання набувають для себе позитивних результатів.

Позитивними чинниками, що можуть сприяти досягненню визначених цілей, є те, що існуюча в державі сфера обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є досить розвинутою і дозволяє ефективно впроваджувати нормативно-правові акти, зокрема регуляторні. Крім того, впровадження регуляторних норм проекту не потребує додаткових витрат з боку державних органів.

Негативних чинників проект не несе.

Органи державної влади, суб’єкти господарювання мають достатньо можливостей щодо впровадження та виконання регуляторних вимог проекту.

Вплив зовнішніх факторів (вимог міжнародних стандартів та документів СОТ) на дію акта відсутній, тому що положення проекту розроблені з урахуванням принципу узгодженості та гармонізації законодавства України з міжнародними документами.

Прийняття та оприлюднення проекту в установленому порядку забезпечить доведення до відома відповідних суб’єктів господарювання його положень. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання буде достатній для усвідомлення та виконання норм проекту.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторних положень проекту будуть здійснюватися центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» з урахуванням положень Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікуваним результатом прийняття регуляторного акта є:

підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії поширенню наркоманії як однієї з основних реальних загроз національній безпеці України;

вдосконалення законодавства у сфері протидії наркозлочинності;

посилення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

забезпечення ефективної взаємодії органів державної влади у питаннях протидії незаконному ввезенню, вивезенню, транзиту, розповсюдженню і реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

забезпечення повного і своєчасного виконання міжнародних зобов’язань України.

Результати проведеного у простій формі аналізу вигод та витрат, що матимуть місце при впровадженні проекту, наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Перелік очікуваних позитивних та негативних факторів (вигод та витрат), що матимуть місце
при впровадженні законопроекту

Суб’єкти відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Витрати Вигоди
Держава(органи державної влади). Реалізація положень законопроекту потребує фінансових витрат з Державного бюджету України в обсягах, що спрямовувалися на забезпечення діяльності відповідних підрозділів та грошового забезпечення посадових осіб, за рахунок чисельності яких утворюється центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Регуляторний вплив на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюватиметься єдиним новоутвореним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, шляхом видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також здійснення контрольних функцій у визначеній сфері.
Суб’єкти господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Немає -//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//
Громадяни Немає Немає

Прийняття проекту забезпечить утворення єдиного центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів.

7. Термін дії акта

Термін дії акта не обмежений у часі, оскільки необхідність державного регулювання сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є постійною функцією, що обумовлюється потребою у забезпеченні безпеки громадян, суспільства та держави.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

8.1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта не зміниться.

8.2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта складає у середньому близько 2500 на рік (видача ліцензій, дозволів на право вивезення, ввезення, транзит через територію України підконтрольних речовин, перевірка дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу підконтрольних речовин).

8.3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання не зміниться.

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, скоротиться у зв’язку з тим, що функції державного регулювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які сьогодні розподілені між Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України та Державною службою України з контролю за наркотиками, законопроектом пропонується передати єдиному новоутвореному центральному органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

8.4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта — середній, оскільки проект акта розміщений на офіційному сайті ДСКН України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись центральним органом виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин до набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та організації проведення їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися центральним органом виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до цього органу.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державною службою України з контролю за наркотиками.

Голова Державної служби
України з контролю
за наркотиками
В. Тимошенко

 

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті