Проект наказу МОЗ України щодо затвердження Регламенту з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

25 Січня 2013 5:33 Поділитися

Проект наказу оприлюднено на сайті МОЗ України 25.01.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу МОЗ України
«Про затвердження Регламенту (Інформаційної картки) з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та ведення
відповідного реєстру»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Регламенту (Інформаційної картки) з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та ведення відповідного реєстру» (далі — проект наказу).

Проект наказу розроблено відповідно до абзацу третього пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів»

Проект наказу, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України ( www.moz.gov.ua ).

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді:

Управлінням лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України на адресу:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактна особи:

Ковальова Ірина Павлівна, т. (044) 200-07-93, ел. адреса: Kovalyova@moz.gov.ua.

Державною службою з питань регуляторної політики та підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Регламенту (Інформаційної картки) з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та ведення
відповідного реєстру

На виконання абзацу третього пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Регламент (Інформаційну картку) з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та ведення відповідного реєстру, що додається.

2. Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення (Ю. Сіденко) розмістити Регламент (Інформаційну картку) з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та ведення відповідного реєстру на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Р. Богачева.

Міністр Р. Богатирьова

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження регламенту (Інформаційної картки) з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та ведення
відповідного реєстру»

(далі — проект наказу)

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу розроблено відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 № 467, на виконання вимог абзацу третього пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів».

2. Цілі і завдання прийняття регуляторного акта

Метою даного проекту наказу є затвердження Регламенту (Інформаційної картки) з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та ведення відповідного реєстру».

3. Альтернативні способи досягнення мети

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Проектом наказу передбачається затвердити Регламенту (Інформаційної картки) з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та ведення відповідного реєстру», що дозволить привести власні нормативно-правові акти у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів».

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям проекту наказу суб’єкти господарювання та/або фізичні особи отримають повну інформацію щодо надання МОЗ України адміністративної послуги з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та ведення відповідного реєстру.

6. Очікувані результати

Затвердження проекту наказу дозволить надати суб’єктам господарювання та/або фізичним особам отримати повну інформацію щодо надання МОЗ України адміністративної послуги з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та ведення відповідного реєстру.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії проекту акту необмежений (безтерміновий).

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

  • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів — не передбачено, оскільки дія акта не передбачає надходжень;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткових витрат та час не передбачається;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — середній.

Проект наказу знаходиться на офіційному сайті МОЗ України для громадського обговорення.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися по показниках результативності цього регуляторного акта МОЗ України.

Базове відстеження здійснюється до набрання чинності цього Проекту наказу шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення та погодження.

Повторне відстеження — буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акту шляхом аналізу статистичних даних щодо:

  • повідомлень щодо порушень вимог цього наказу;
  • кількості суб’єктів господарювання, які будуть дотримуватись норм постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів»;
Заступник Міністра —
керівник апарату
Р.М. Богачев
ПОГОДЖЕНО

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

________________ М. Бродський

«____»______________20___ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністр охорони здоров’я України

_______________ Р. Богатирьова

«____»______________20___ р.

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
з декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та ведення відповідного реєстру Міністерство охорони здоров’я України

1. Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги Міністерство охорони здоров’я України
2. Місцезнаходження прийому документів для надання адміністративної послуги Прийом документів здійснюється за принципом «Єдиного вікна» за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40.
3. Інформація щодо графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Прийом та видача документів:

понеділок — з 9 до 17;

вівторок — з 9 до 17;

середа — з 9 до 17;

п’ятниця — з 9 до 16;

обідня перерва — з 1З00 до 1400.

4. Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 1. Закон України «Про ціни і ціноутворення».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів».

3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07 вересня 2012 року № 705 «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення».

4.1. Закони України(назва, частина, стаття) Закон України «Про ціни і ціноутворення» (стаття 13, розділу IV).
4.2. Акти Кабінету Міністрів України(назва, дата та номер, пункт) Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів».
4.3. Акти центральних органів виконавчої влади(назва, дата та номер, пункт) Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07 вересня 2012 року № 705 «Про затвердження Положення про
реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення»
5. Вичерпний перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги 1. Заява (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07 вересня 2012 року № 705 «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення»),

2. Копія виданого МОЗ України реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або виданого Держлікслужбою України свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення.

3. Довіреність, яка засвідчує повноваження заявника декларувати зміни оптово — відпускних цін на лікарський засіб або виріб медичного призначення, видану власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, або свідоцтво про державну реєстрацію виробу медичного призначення з перекладом на українську мову, або копію такої довіреності, засвідчену в установленому законодавством порядку.

У разі, коли заявник є юридичною особою, документи засвідчуються його підписом, скріпленим печаткою.

6. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
  У разі платності:  
6.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата(назва та реквізити нормативно-правового акта)  
 
6.2. Розмір плати _____________________________
6.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати _____________________________
7. Строк, протягом якого надається адміністративна послуга Протягом десяти робочих днів (пункт 4 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів».
8. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.

2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

9. Строк дії адміністративної послуги (необмеженість строку дії) Відомості про оптово-відпускну ціну на лікарський засіб або виріб медичного призначення є чинними протягом строку дії реєстраційного посвідчення на відповідний засіб або свідоцтва про державну реєстрацію відповідного виробу (пункт 7 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін налікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів».
   
10. Примітки _____________________________
 

 

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті