Оператори роздрібної ланки фармацевтичного ринку наполягають на знятті з розгляду проектів змін до Ліцензійних умов

Після опублікування 18 та 24 січня 2013 р. на сайті МОЗ проектів змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі — Ліцензійні умови) до редакції «Щотижневика АПТЕКА» надійшло 28 листів від суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами, в яких підприємці наголошують на необхідності зняття з розгляду та обговорення цих документів. На даний час листи продовжують надходити, і у подальшому ми будемо їх публікувати на сторінках нашого видання та на сайті www.apteka.ua.

На переконання суб’єктів господарювання проект наказу МОЗ, опублікований 18 січня 2013 р., не може бути прийнято в запропонованій редакції, оскільки він вимагає суттєвого доопрацювання.

Перш за все підприємці звертають увагу на те, що проектом наказу МОЗ пропонується затвердити зміни до Ліцензійних умов. П. 4 цього документа передбачено, що він набуває чинності з дати офіційного опублікування, тобто без встановлення терміну для приведення суб’єктами господарювання своєї діяльності у відповідність із такими змінами.

У пояснювальній записці до проекту наказу МОЗ вказано, що у зв’язку з його прийняттям у суб’єктів господарювання будуть відсутні витрати. Але це не відповідає дійсності, адже очевидно, що витрати матимуть місце.

Зокрема п. 2.4. змін, запропонованих проектом наказу МОЗ від 18.01.2013 р., доповнює Ліцензійні умови новим п. 2.15 такого змісту: «На кожні десять аптек, у яких суб’єкт господарювання проваджує діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, принаймні одна з них повинна забезпечувати виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки та одна знаходитись у сільській місцевості». Тобто фактично встановлюються нові вимоги до суб’єктів господарювання, що обмежують їх діяльність, які зобов’язують суб’єкта господарювання відкрити на кожні 10 аптек аптеку з виробництвом ліків та аптеку в сільській місцевості, тобто займатися додатковою діяльністю, якою вони не бажають займатися. Така норма порушує право на підприємницьку діяльність, не забезпечує конкуренцію та рівність суб’єктів господарювання перед законом, примушує робити їх те, що не передбачено законом тощо.

П. 3.1 проекту наказу МОЗ доповнює п. 3.5.4 Ліцензійних умов новим абзацом такого змісту: «Відпуск лікарських засобів дозволяється лише особам, які досягли 14 років». Тобто фактично на працівників аптечних закладів покладається новий обов’язок, який не співвідноситься з їх професійними знаннями та обов’язками як провізорів, невластивий для них. При цьому документ не містить порядку встановлення віку покупців. Жодного закону, який би встановлював обмеження у віці для покупців лікарських засобів, немає.

П. 1.2. проекту наказу МОЗ, доповнює п. 2.6 Ліцензійних умов після абзацу 1 новим абзацом такого змісту: «Для новоствореної аптеки норма пішохідної доступності між аптеками у містах повинна бути не менше 300 метрів у містах з населенням від 1 млн і більше, а також 500 метрів у містах з населенням до 1 млн чоловік». Тобто фактично встановлюються нові вимоги до суб’єктів господарювання, які обмежуют­ь їх діяльність, вводиться поняття «норми пішохідної доступності», що, по суті, навпаки робить аптеки більш недоступними. Це положення, на думку підприємців, порушує норми Конституції України. Крім того, внаслідок його запровадження аптечні заклади будуть поставлені в нерівне становище, а відтак її прийняття підпадає під поняття «антиконкурентні дії органів влади». Зокрема у ст. 25 Господарського Кодексу (ГК) України визначено, що держава підтримує конкуренцію як змагання між суб’єктами господарювання, що завдяки їх власним досягненням забезпечує здобуття ними певних економічних переваг, внаслідок чого споживачі та суб’єкти господарювання отримують можливість вибору необхідного товару, при цьому окремі суб’єкти господарювання не визначають умов реалізації товару на ринку. Органам державної влади забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб’єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб’єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції. Згідно зі ст. 31 ГК України, дискримінацією суб’єктів господарювання органами влади визнається, зокрема, встановлення заборон чи обмежень стосовно окремих суб’єктів господарювання або груп підприємців. Вчинення антиконкурентних дій органів влади забороняється і тягне за собою відповідальність (ст. 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

П. 3.1 проекту наказу МОЗ доповнює п. 2.6 Ліцензійних умов новим абзацом такого змісту: «Суб’єкти господарювання при продажу лікарських засобів через аптеки та їх структурні підрозділи зобов’язані видавати особі, яка придбаває лікарські засоби, касовий чек на повну суму проведеної операції».

Ця норма примушує підприємців робити те, що не передбачено законом.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності. У разі, якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги стосовно будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до Ліцензійних умов (п. 4.4 ст. 8). Тобто, в цьому законодавчо встановленому переліку вимог, які можуть включатися в Ліцензійні умови, відсутні вимоги щодо обмеження відстаней між аптеками ліцензіатів, щодо зобов’язання ліцензіатів займатися додатковою діяльністю, якою вони не бажають займатися (виробництво (виготовлення) лікарських засобів в мовах аптек, відкриття додаткових аптек в іншій місцевості).

Відповідно, запровадження таких норм, що передбачено проектом наказу МОЗ, супере­чить ще й цьому закону. До того ж Положення про МОЗ України, затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 р. № 467/2011, не надає МОЗ повноважень стосовно визначення таких вимог в межах Ліцензійних умов. Ліцензійні умови є підзаконним нормативним актом, а отже, не можуть обмежувати свободу підприємництва.

Враховуючи, що проект наказу МОЗ суперечить законодавству та порушує його, створює нерівні умови на ринку, містить ознаки антиконкурентних дій, він не може бути прийнятий в розміщеній редакції.

Щодо проекту наказу МОЗ, опублікованого 24 січня поточного року, суб’єкти ринку зауважують, що сьогодні аптеки забезпечують умови доступу осіб з обмеженими можливостями шляхом встановлення кнопок виклику, що повністю відповідає діючий редакції Ліцензійних умов та вимогам законодавства, з попереднім погодженням такого встановлення з громадськими організаціями інвалідів. Облаштування аптечних закладів пандусами з досить жорсткими встановленими вимогами стосовно висоти підйомів, уклону тощо в багатьох випадках неможливе. Багато аптечних закладів розміщенні в таких приміщеннях, будівлях та місцях, що якщо пандуси будуть встановлюватися — то вони матимуть довжину в декілька метрів, перекриють не лише тротуари, а й дорожні шляхи. Тобто ці аптечні заклади не матимуть жодної можливості виконати таку нову ліцензійну умову і змушені будуть припинити свою діяльність, а суб’єкт господарювання — припинити підприємницьку діяльність.

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», який є спеціальним законом та визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, діяльність держави щодо інвалідів виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав і можливостей для участі в суспільному житті нарівні з іншими громадянами та полягає у виявленні, усуненні перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу (далі — об’єкти фізичного оточення), транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів — до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту. Згідно зі ст. 26 цього закону підприємства, установи та організації зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об’єктів фізичного оточення. Таким чином, цей закон, на відміну від проекту наказу МОЗ, не обмежує створення умов доступу інвалідів лише встановленням підйомників або пандусів.

За матеріалами, наданими суб’єктами ринку

Читайте також: Заява ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ» щодо недопущення прийняття та введення в дію проекту змін до Ліцензійних умов;

Позиція ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ» щодо недопущення прийняття та введення в дію проекту змін до Ліцензійних умов стосовно облаштування аптек пандусами;

ТОВ «Аптека низьких цін К» пропонує зняти з розгляду проект змін до Ліцензійних умов;

Звернення ТОВ «ЕЛЕГАНТ-ГРУПП» до органів державної влади щодо проекту змін до Ліцензійних умов;

ТОВ «Елегант-Групп» звертається до органів державної влади щодо проекту змін до Ліцензійних умов стосовно облаштування аптек пандусами

Звернення ТОВ «Аптека-Магнолія» щодо проекту змін до Ліцензійних умов;

Зверенення ТОВ «Трансфарм-Дніпро» до органів державної влади;

ТОВ «Трансфарм-Дніпро» звертається до органів державної влади щодо проекту змін до Ліцензійних умов стосовно облаштування аптек пандусами;

Заперечення ТОВ «Юнис» щодо проекту змін до Ліцензійних умов;

Звернення ТОВ «ДОМІНАНТ-ФАРМА» до органів влади;

Звернення ТОВ «ЛАРГА-М» до органів державної влади щодо проекту змін до Ліцензійних умов;

ТОВ «Аптека низьких цін Одеса» звертається до органів влади щодо недопущення прийняття проекту змін до Ліцензійних умов стосовно забезпечення вільного доступу до аптек для осіб з обмеженими можливостями;

Зверення ТОВ «ЛАРГА-М» до деяких органів державної влади щодо проекту змін до Ліцензійних умов стосовно облаштування аптек пандусами;

Лист КП «Луганська обласна «Фармація» до органів влади щодо проекту змін до Ліцензійних умов;

Позиція ТОВ «ДНІПРОФАРМА» стосовно недопущення прийняття та введення в дію проекту змін до Ліцензійних умов щодо створення умов доступу осіб з обмеженими фізичними властивостями;

Звернення ТОВ «Дніпрофарма» до органів державної влади стосовно проекта наказу МОЗ щодо внесення змін до Ліцензійних умов;

Заява ТОВ «Аптека низьких цін плюс» до органів державної влади щодо проекту наказу про внесення змін до Ліцензійних умов;

Зверення ТОВ «Аптека низьких цін плюс» стосовно проекту наказу щодо змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

Письмові заперечення ТОВ «Аптека низьких цін ТМ» до органів державної влади стосовно проекту наказу про внесення змін до Ліцензійних умов;

Письмове звернення ТОВ «Аптека низьких цін ТМ» до органів державної влади щодо проекту змін до Ліцензійних умов стосовно облаштування аптек пандусами;

Звернення ТОВ «Благодія» щодо пропозицій по внесенню змін до Ліцензійних умов;

Звернення ТОВ «Благодія» з проханням переглянути проект наказу МОЗ щодо внесення змін до Ліцензійних умов;

Звернення ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ» стосовно пропозицій по створенню нових умов доступу осіб з обмеженими фізичними властивостями до аптечних закладів;

Звернення ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ» до органів державної влади стосовно пропозицій по внесенню змін до вимог діяльності аптечних закладів;

Заперечення ТОВ «Аптека низьких цін К» у зв’язку з можливими змінами до Ліцензійних умов;

Заява ТОВ «Аптека низьких цін Одеса» до державних органів стосовно можливих змін до вимог діяльності аптечних закладів;

Звернення ТОВ «ДОМІНАНТ-ФАРМА» з приводу можливих змін в Ліцензійні умови щодо створення умов доступу осіб з обмеженими фізичними властивостями;

Звернення ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ДНІПРО» до органів державної влади щодо змін до Ліцензійних умов.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті