Проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»

03 Квітня 2013 11:05 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою», який розроблено у зв’язку з численними зверненнями структурних підрозділів з питань охорони здоров’я в частині визначення розпорядників субвенцій для здійснення часткового відшкодування вартості лікарських засобів, задіяних в пілотному проекті. Крім цього, Проектом постанови передбачено зменшити термін часткового відшкодування суб’єктам господарювання коштів за відпущенні лікарські засоби.

Проект Постанови, аналіз регуляторного впливу, повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді до 01.05.2013 року на адресу:

Міністерства охорони здоров’я України 01021, Київ, вул. М. Грушевского, 7 тел. (044) 200-07-93, контактна особа: Сандуленко Н.В. e-mail: [email protected].

Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: [email protected].

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 907 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» визначено механізм часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензій на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. За результатами реалізації пілотного проекту в 2012 році від регіонів до МОЗ України надійшли численні звернення стосовно внесення змін до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 907 в частині визначення розпорядників субвенцій для здійснення відшкодування коштів суб’єктам господарювання та зменшення терміну відшкодування суб’єктові господарювання коштів за відпущенні лікарські засоби. У зв’язку із зміною виду структурного підрозділу місцевих державних адміністрацій та з метою приведення Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 907 у відповідність до норм постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» потребується внесення відповідних змін до зазначеного Порядку. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (далі — проект постанови) розроблено МОЗ України з метою врегулювання проблемного питання щодо визначення розпорядників субвенцій для здійснення часткового відшкодування вартості лікарських засобів суб’єктам господарювання та забезпечення населення України, в тому числі і в сільські місцевості лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є врегулювання питання щодо визначення розпорядників субвенцій для здійснення часткового відшкодування вартості лікарських засобів суб’єктам господарювання та зменшення терміну відшкодування суб’єктові господарювання коштів за відпущенні лікарські засоби з метою забезпечення населення України, в тому числі і в сільській місцевості лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють: Бюджетний кодекс України; постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»; постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 907 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»; постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 982 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Державним казначейством України, Міністерством фінансів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку територіально-адміністративних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постави відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — http://www.moz.gov.ua. для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Прийняття постанови дозволить забезпечити населення України, в тому числі і в сільській місцевості лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

11. Прогноз результатів 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить: 

  • врегулювати питання щодо визначення розпорядників субвенцій для здійснення часткового відшкодування вартості лікарських засобів суб’єктам господарювання;
  • забезпечити населення України, в тому числі і в сільській місцевості, лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.
Заступник Міністра –
керівник апарату
Р.М. Богачев

ПРОЕКТ

оприлюднено на сайті МОЗ України 02.04.2013 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до
 Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 907 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 75, ст. 3034) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

1. У пункті 2 слова та знаки «управліннями (головними управліннями)» замінити словами «структурними підрозділами з питань».

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Суб’єкт господарювання щомісяця складає реєстр відпущених лікарських засобів (далі — реєстр), в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його міжнародна непатентована та торговельна назва, дозування, форма випуску, кількість одиниць в упаковці, кількість відпущених упаковок, референтна ціна, зазначене у рецепті найменування закладу охорони здоров’я, сума, що підлягає відшкодуванню за звітний період відповідному суб’єктові господарювання, та реєстр підписаний керівником суб’єкта господарювання, подає не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або розпорядникам субвенцій за місцевими бюджетами, визначені рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.».

3. Пункт 5 виключити.

4. Пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або розпорядники субвенцій за місцевими бюджетами, визначені рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства, здійснюють відшкодування суб’єктові господарювання зазначеної в реєстрі суми протягом 15 днів з дня отримання реєстру.».

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»

1. Опис проблеми

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 907 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» визначено механізм часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензій на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

За результатами реалізації пілотного проекту в 2012 році від регіонів до МОЗ України надійшли численні звернення стосовно внесення змін до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 907 в частині визначення розпорядників субвенцій для здійснення відшкодування коштів суб’єктам господарювання та зменшення терміну відшкодування суб’єктові господарювання коштів за відпущенні лікарські засоби.

У зв’язку із зміною виду структурного підрозділу місцевих державних адміністрацій та з метою приведення Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 907 у відповідність до норм постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» потребується внесення відповідних змін до зазначеного Порядку.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (далі — проект постанови) розроблено МОЗ України з метою врегулювання проблемного питання щодо визначення розпорядників субвенцій для здійснення часткового відшкодування вартості лікарських засобів суб’єктам господарювання та забезпечення населення України, в тому числі і в сільські місцевості лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою проекту постанови є врегулювання питання щодо визначення розпорядників субвенцій для здійснення часткового відшкодування вартості лікарських засобів суб’єктам господарювання та зменшення терміну

відшкодування суб’єктові господарювання коштів за відпущенні лікарські засоби з метою забезпечення населення України, в тому числі і в сільській місцевості лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший спосіб: залишити ситуацію такою яка вона є станом на сьогодні. Цей спосіб є недоцільним. У зв’язку з численними зверненнями регіонів стосовно внесення змін до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 907, в діючий Порядок потрібно внести зміни.

Другий спосіб: прийняття запропонованого проекту постанови — цей спосіб є оптимальним так, як цим способом буде врегульовано питання щодо визначення розпорядників субвенцій для здійснення часткового відшкодування коштів суб’єктам господарювання та забезпечення населення України, в тому числі і в сільські місцевості лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Запропонованим проектом постанови передбачається внести зміни до пунктів 5 та 6 діючого Порядку, що дасть змогу врегулювати питання щодо визначення розпорядників субвенцій для здійснення часткового відшкодування коштів суб’єктам господарювання.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям цієї постанови населення України, в тому числі і в сільські місцевості буде забезпечено лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

6. Очікувані результати

  Витрати Вигоди
Держава В 2013 році часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічної хворобою буде здійснюватися в межах коштів передбачених в Державному бюджеті на 2013 рік Запобігти зростанню цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою
Суб’єкт господарювання Не передбачається Зменшення терміну відшкодування суб’єктові господарювання коштів за відпущенні лікарські засоби створить умови до залучення більшої кількості аптечних закладів до реалізації пілотного проекту
Населення Не передбачається Забезпечення населення України, в тому числі і в сільські місцевості лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

 7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії проекту постанови встановлено на 2013 рік.

8. Показники результативності акта

Розмір надходження до державних та місцевих бюджетів від дії регуляторного акта не передбачається.

1) кількість суб’єктів господарювання та або фізичних осіб на яких поширюватиметься дія акта — дія цього проекту постанови поширюється на усі суб’єкти господарювання, які визначенні у регіонах на здійснення часткового відшкодування вартості лікарських засобів задіяних в пілотному проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

2) не передбачається додаткових коштів і час що витрачатимуть суб’єкти господарювання та або фізичні особи пов’язаний з виконанням вимог акта;

3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та або фізичних осіб з основних положень акта — середній так як проект постанови оприлюднено на офіційному сайті МОЗ України — www.moz.gov.ua.

Після прийняття постанови Кабінетом Міністрів України, вона буде забезпечена її офіційним оприлюдненням на сторінках веб-сайту Кабінету Міністрів України — www.kmu.gov.ua, на сайті Верховної Ради України, в Офіційному віснику України.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися по показниках результативності цього регуляторного акта МОЗ України.

Базове відстеження здійснюється до набрання чинності цього Проекту постанови шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження — буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних щодо кількості суб’єктів господарювання, яким здійснено часткове відшкодування вартості лікарських засобів задіяних в пілотному проекті щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Заступник Міністра –
керівник апарату
Р.М. Богачев
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті