Законопроект щодо внесення змін до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»

24 Квітня 2013 4:07 Поділитися

ПОДАННЯ
проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (щодо збереження існуючої мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я)»

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи подаю на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (щодо збереження існуючої мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я)».

Доповідати зазначений законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Ю. Б. Дерев’янко.

Додаток:

1) законопроект на 1 арк.;

2) пояснювальна записка до законопроекту на 3 арк.;

3) порівняльна таблиця на 4 арк.;

4) проект Постанови Верховної Ради України на 1 арк.;

5) електронні копії зазначених документів.

Народний депутат України Ю.Б. Дерев’янко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (щодо збереження існуючої мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Відповідно до статті 49 Конституції України кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

У розвиток цієї статті Конституції України частина третя статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» визначає, що мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я формується з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.

7 липня 2011 року було прийнято Закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», який визначає організаційні та правові засади реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві (далі — пілотний проект).

Пілотний проект щодо реформування системи охорони здоров’я передбачає проведення протягом 2011-2014 років структурно-організаційної та функціональної перебудови системи медичного обслуговування у пілотних регіонах, що дасть змогу:

  • підвищити рівень медичного обслуговування населення, розширити можливості щодо його доступності та якості;
  • впровадити нові підходи щодо організації роботи закладів охорони здоров’я в пілотних регіонах та їх фінансового забезпечення;
  • підвищити ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансового забезпечення системи охорони здоров’я у пілотних регіонах.

Реалізація пілотного проекту передбачає у тому числі і створення на базі існуючої в пілотних регіонах мережі закладів охорони здоров’я структурованої за видами медичної допомоги системи медичного обслуговування шляхом відокремлення (або об’єднання) закладів охорони здоров’я, які задовольняють потреби населення у первинній, вторинній, третинній та екстреній медичній допомозі.

Проте, жоден пілотний проект з реформування будь-якої сфери життєзабезпечення громадян в Україні не може проводитись із порушенням Конституції України, яка також визначає, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

З огляду на це та з метою запобігання закриттю закладів охорони здоров’я, пропонується внести зміни до статті 1 Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».

2. Цілі та завдання проекту Закону

Необхідність прийняття законопроекту обумовлена потребою реалізації конституційних приписів у сфері охорони здоров’я та збереження обсягу існуючих прав і свобод громадян України у сфері охорони здоров’я.

Ціллю проекту Закону є внесення змін до статті 1 Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проект Закону передбачає внести зміни до статті 1 Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», якими передбачити, що під час реалізації пілотного проекту не допускається реорганізація закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності (лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів тощо) шляхом скорочення їх кількості і зменшення кількості ліжко-місць у таких закладах у межах одного населеного пункту.

Прикінцевими положеннями проекту доручено Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом відновити мережу закладів охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві, яка існувала на момент набрання чинності Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є Конституція України, закони України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».

Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (щодо збереження існуючої мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я)»забезпечить дотримання конституційних приписів у сфері охорони здоров’я та збереження обсягу існуючих прав і свобод громадян України у сфері охорони здоров’я, а також забезпечить відновлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві мережу реформованих закладів охорони здоров’я.

Народний депутат України Ю.Б. Дерев’янко

Проект

реєстр. № 2898 від 19.04.2013 р.

вноситься народним депутатом України

Ю.Б. Дерев’янко

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (щодо збереження існуючої мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я)»

І. Верховна Рада України постановляє:

Доповнити статтю 1 Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (Відомості Верховної Ради України, 2012 p., № 12—13, ст. 81) частиною п’ятою такого змісту:

«5. Під час реалізації пілотного проекту не допускається реорганізація закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності (лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів тощо) шляхом скорочення їх кількості і зменшення кількості ліжко-місць у таких закладах у межах одного населеного пункту.»

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України доручити у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

  • вжити заходів щодо відновлення мережі закладів охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві, яка існувала на момент набрання чинності Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»;
  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
  • забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади України своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Голова Верховної Ради України В. Рибак

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (щодо збереження існуючої мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я)»

Закон України

«Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»

Чинна редакція Запропонована редакція
Стаття 1. Реформування системи охорони здоров’я Стаття 1. Реформування системи охорони здоров’я
1. Метою реалізації у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я (далі — пілотний проект) є впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, що спрямовані на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення і є необхідними для розвитку системи охорони здоров’я України. 1. Метою реалізації у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я (далі — пілотний проект) є впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, що спрямовані на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення і є необхідними для розвитку системи охорони здоров’я України.
2. Пілотний проект щодо реформування системи охорони здоров’я передбачає проведення протягом 2011-2014 років структурно-організаційної та функціональної перебудови системи медичного обслуговування у пілотних регіонах, що дасть змогу: 2. Пілотний проект щодо реформування системи охорони здоров’я передбачає проведення протягом 2011-2014 років структурно-організаційної та функціональної перебудови системи медичного обслуговування у пілотних регіонах, що дасть змогу:
підвищити рівень медичного обслуговування населення, розширити можливості щодо його доступності та якості; провадити нові підходи щодо організації роботи закладів охорони здоров’я в пілотних регіонах та їх фінансового забезпечення; підвищити рівень медичного обслуговування населення, розширити можливості щодо його доступності та якості; провадити нові підходи щодо організації роботи закладів охорони здоров’я в пілотних регіонах та їх фінансового забезпечення;
підвищити ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансового забезпечення системи охорони здоров’я у пілотних регіонах. підвищити ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансового забезпечення системи охорони здоров’я у пілотних регіонах.
3. Реалізація пілотного проекту передбачає: 3. Реалізація пілотного проекту передбачає:
створення на базі існуючої в пілотних регіонах мережі закладів охорони здоров’я структурованої за видами медичної допомоги системи медичного обслуговування шляхом відокремлення (або об’єднання) закладів охорони здоров’я, які задовольняють потреби населення у первинній, вторинній, третинній та екстреній медичній допомозі; створення на базі існуючої в пілотних регіонах мережі закладів охорони здоров’я структурованої за видами медичної допомоги системи медичного обслуговування шляхом відокремлення (або об’єднання) закладів охорони здоров’я, які задовольняють потреби населення у первинній, вторинній, третинній та екстреній медичній допомозі;
організацію та забезпечення функціонування у пілотних регіонах центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги для задоволення потреб населення у такій медичній допомозі; організацію та забезпечення функціонування у пілотних регіонах центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги для задоволення потреб населення у такій медичній допомозі;
перепрофілювання закладів охорони здоров’я пілотних регіонів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, з урахуванням інтенсивності її надання; перепрофілювання закладів охорони здоров’я пілотних регіонів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, з урахуванням інтенсивності її надання;
організацію діяльності у пілотних регіонах госпітальних округів, які повинні забезпечити умови для надання населенню вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; організацію діяльності у пілотних регіонах госпітальних округів, які повинні забезпечити умови для надання населенню вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
створення у пілотних регіонах центрів екстреної медичної допомоги для задоволення потреб населення в такій медичній допомозі; створення у пілотних регіонах центрів екстреної медичної допомоги для задоволення потреб населення в такій медичній допомозі;
перерозподіл ресурсів між закладами охорони здоров’я пілотних регіонів, що надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу на території зазначених регіонів; перерозподіл ресурсів між закладами охорони здоров’я пілотних регіонів, що надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу на території зазначених регіонів;
розмежування видатків між місцевими бюджетами на охорону здоров’я за видами медичної допомоги; розмежування видатків між місцевими бюджетами на охорону здоров’я за видами медичної допомоги;
здійснення починаючи з 2012 року фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я в пілотних регіонах за видами медичної допомоги відповідно до договорів про медичне обслуговування населення згідно з вимогами цього Закону; здійснення починаючи з 2012 року фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я в пілотних регіонах за видами медичної допомоги відповідно до договорів про медичне обслуговування населення згідно з вимогами цього Закону;
запровадження починаючи з 2012 року системи індикаторів якості первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги, які враховуються під час оцінювання якості медичної допомоги відповідного виду; запровадження починаючи з 2012 року системи індикаторів якості первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги, які враховуються під час оцінювання якості медичної допомоги відповідного виду;
застосування елементів програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів у частині видатків на охорону здоров’я за відповідними видами медичної допомоги. застосування елементів програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів у частині видатків на охорону здоров’я за відповідними видами медичної допомоги.
Учасниками пілотного проекту є заклади охорони здоров’я незалежно від виду і типу, які здійснюють медичне обслуговування на території пілотних регіонів згідно з вимогами цього Закону, а також центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування пілотних регіонів. Учасниками пілотного проекту є заклади охорони здоров’я незалежно від виду і типу, які здійснюють медичне обслуговування на території пілотних регіонів згідно з вимогами цього Закону, а також центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування пілотних регіонів.
4. Для цілей цього Закону комунальні заклади охорони здоров’я у пілотних регіонах відповідно до закону можуть бути реорганізовані у комунальні некомерційні підприємства або комунальні некомерційні установи, основною метою яких є здійснення медичного обслуговування населення без мети одержання прибутку. 4. Для цілей цього Закону комунальні заклади охорони здоров’я у пілотних регіонах відповідно до закону можуть бути реорганізовані у комунальні некомерційні підприємства або комунальні некомерційні установи, основною метою яких є здійснення медичного обслуговування населення без мети одержання прибутку.
Такі заклади охорони здоров’я є неприбутковими організаціями. Такі заклади охорони здоров’я є неприбутковими організаціями.
  5. Під час реалізації пілотного проекту не допускається реорганізація закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності (лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів тощо) шляхом скорочення їх кількості і зменшення кількості ліжко-місць у таких закладах у межах одного населеного пункту.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті