Наказ Міністерства юстиції України від 17.04.2013 р. № 730/5

14 Травня 2013 3:46 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 17.04.2013 р. № 730/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 квітня 2013 р.

за № 671/23203

Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»

Відповідно до підпунктів 1-4, 7 та 8 пункту 28 розділу І Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5461-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України», пункту 8 Прикінцевих положень Закону України від 06 грудня 2012 року № 5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013 рік», пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

1.1. Запит про отримання документа про підтвердження факту смерті фізичної особи — підприємця.

1.2. Заява про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи.

1.3. Заява про припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем.

1.4. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу.

1.5. Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

1.6. Повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи.

1.7. Повідомлення щодо необхідності подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.

1.8. Повідомлення про залишення документів без розгляду.

1.9. Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації.

1.10. Повідомлення територіальному органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

1.11. Повідомлення територіальному органу Міністерства доходів і зборів України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

1.12. Повідомлення територіальному органу Державної служби статистики України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

1.13. Повідомлення територіальному органу Пенсійного фонду України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

1.14. Повідомлення територіальному органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

1.15. Повідомлення територіальному органу Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

1.16. Повідомлення територіальному органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

1.17. Повідомлення голові ліквідаційної комісії (ліквідатору) юридичної особи щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

1.18. Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи.

1.19. Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про призначення голови комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи.

1.20. Повідомлення суду щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про призначення голови комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи.

1.21. Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про судове рішення щодо визнання фізичної особи — підприємця банкрутом.

1.22. Повідомлення щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

1.23. Повідомлення територіальному органу Державної служби статистики України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

1.24. Повідомлення територіальному органу Пенсійного фонду України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

1.25. Повідомлення територіальному органу Міністерства доходів і зборів України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

1.26. Повідомлення територіальному органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

1.27. Повідомлення територіальному органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

1.28. Повідомлення територіальному органу Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

1.29. Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

2. Установити, що форми повідомлень, визначені підпунктами 1.1, 1.5-1.29 пункту 1 цього наказу, формуються за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 30 листопада 2011 року № 3433/5 «Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2011 року за № 1404/20142.

4. Державній реєстраційній службі України (Ворона Д.М.) забезпечити доопрацювання державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» (Кирик Ю.Г.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців з урахуванням вимог пункту 2 цього наказу.

5. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1-3 цього наказу, що набирають чинності одночасно з підпунктами 1-4, 7 та 8 пункту 28 розділу I Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5461-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України».

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

Міністр О. Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17.04.2013 р. № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: ______________________________________________

ЗАПИТ
про отримання документа про підтвердження факту смерті
фізичної особи — підприємця

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі отриманого повідомлення про смерть фізичної особи — підприємця ____________________________________________

_____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку у паспорті))

прошу підтвердити факт смерті вказаної фізичної особи та надіслати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________                  ____________________

(найменування структурного підрозділу територіального                   (підпис)                           (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                            М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» _____________

Державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________

(найменування структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, до якого подається заява)

___________________________

(прізвище та ініціали, місце проживання заявника)

 

ЗАЯВА
про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи

У зв’язку із втратою оригіналів установчих документів _________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код та місцезнаходження юридичної особи)

з відміткою про проведення ________________________________________________,

(назва реєстраційної дії)

за № _______ «____»______ ______ року, прошу внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запис про втрату оригіналів установчих документів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

__________

(дата)

_________________

(підпис)*

М. П.

______________________________

(ініціали та прізвище заявника)

*Якщо документ надсилається державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців поштовим відправленням, справжність підпису заявника підлягає нотаріальному засвідченню.
Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» _____________

Державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

_____________________

(найменування структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, до якого подається заява)

________________________

(прізвище та ініціали, місце проживання заявника)

 

ЗАЯВА
про припинення підприємницької діяльності фізичною
особою – підприємцем

Я, ___________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку у паспорті))

прийняв(ла) рішення щодо припинення підприємницької діяльності та прошу внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відповідний запис.

Вимоги кредиторів розглядаються до «______»__________ ______ року у порядку, встановленому статтею 501 Цивільного кодексу України.

__________

(дата)

_________________

(підпис)*

______________________________

(ініціали та прізвище заявника)

*Якщо документ надсилається державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців поштовим відправленням, справжність підпису заявника підлягає нотаріальному засвідченню.
Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ____________

Дата «___» _____________

 

Державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

___________________________________________________

(найменування структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, до якого подається заява)

_______________________________________________

(прізвище та ініціали заявника)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про закриття відокремленого підрозділу

Згідно з рішенням від «____» _________ ______ року № ________________

____________________________________________________________________________________________

(назва органу управління юридичної особи, найменування юридичної особи, ідентифікаційний код
та місцезнаходження юридичної особи)

_____________________________________________________________________________________________

повідомляю про закриття відокремленого підрозділу_______________________ _____________________________

(найменування відокремленого підрозділу юридичної особи, ідентифікаційний код та місцезнаходження відокремленого підрозділу)

__________

(дата)

_________________

(підпис)*

М. П.

______________________________

(ініціали та прізвище заявника)

 

*Якщо документ надсилається державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців поштовим відправленням, справжність підпису заявника підлягає нотаріальному засвідченню.
Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: ________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»_________ _____ року внесено запис № ________ про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи _________________________________________________.

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код)

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________   ____________________

(найменування структурного підрозділу територіального                (підпис)               (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                             М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» _____________

Адресат: __________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну місцезнаходження реєстраційної справи

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» у зв’язку із зміною:

 місцезнаходження юридичної особи утворення адміністративно-територіальної одиниці
 місця проживання фізичної особи — підприємця  меж адміністративно-територіальної одиниці
   ліквідацією адміністративно-територіальної одиниці

місцезнаходження реєстраційної справи:

 юридичної особи _____________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код)

фізичної особи — підприємця ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку у паспорті))

змінено на ____________________________________________________________.

(найменування та місцезнаходження структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України)

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                   ________________   ____________________

(найменування структурного підрозділу територіального                 (підпис)                (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                           М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» _____________

Адресат: _________________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо необхідності подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» протягом місяця з дати надходження цього повідомлення необхідно надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або подати особисто (або через уповноважену особу) державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців за місцезнаходженням реєстраційної справи заповнену реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу ________________________________________________.

(повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код)

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                   (підпис)                 (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                           М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: _______________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про залишення документів без розгляду

Повідомляю про залишення документів, що подані для проведення _________________________,

(назва реєстраційної дії)

щодо __________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку у паспорті))

без розгляду на підставі ______________________________________________________.

(вказати підставу)

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» залишення документів, які подавалися для проведення реєстраційної дії, без розгляду не перешкоджає повторному зверненню до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення документів без розгляду.

До повідомлення додаються документи, що подавалися для проведення вищезазначеної реєстраційної дії, відповідно до опису.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                 (підпис)                   (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                          М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» _____________

Адресат: ________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову у проведенні державної реєстрації

Повідомляю про відмову у проведенні _________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(назва реєстраційної дії)

_________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку у паспорті))

на підставі ________________________________________________________________________

(вказати підставу)

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» відмова у проведенні реєстраційної дії не перешкоджає повторному поданню документів до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у загальному порядку після усунення причин, що були підставою для відмови.

До повідомлення додаються документи, що подавалися для проведення вищезазначеної реєстраційної дії, відповідно до опису, крім документа, що засвідчує внесення реєстраційного збору.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                  (підпис)                  (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                          М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат:________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
територіальному органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення ____________________________________________

(найменування суду)

від «___»___ _____ року по справі №______ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»_____ _____ року внесено запис № _______ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи ____________

________________________________________________ шляхом її ліквідації.

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код)

З дати отримання повідомлення необхідно в місячний строк надіслати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців один з таких документів щодо зазначеної юридичної особи:

 • довідку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи;
 • овідомлення про наявність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 • повідомлення про розпочату процедуру зупинення обігу або скасування реєстрації випуску цінних паперів юридичної особи, щодо якої розпочато процедуру державної реєстрації припинення.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                  (підпис)                  (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                         М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» _____________

Адресат: __________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
територіальному органу Міністерства доходів і зборів України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення _________________________________________

(найменування суду)

від «___»______ _____ року по справі №_______ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»_____ _____ року внесено запис № _______ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи____________

_______________________________________________________________ шляхом її ліквідації.

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код)

З дати отримання повідомлення необхідно в місячний строк надіслати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців один з таких документів щодо зазначеної юридичної особи:

 • довідку про відсутність або про списання заборгованості із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) юридичної особи;
 • повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 • повідомлення про розпочаті заходи з припинення юридичної особи.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                  (підпис)                  (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                             М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: _______________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
територіальному органу Державної служби статистики України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення _______________

(найменування суду)

від «___»_______ _____ року по справі №______ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»______ _____ року внесено запис № _________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи __________________________________________ шляхом її ліквідації.

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код)

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                 (підпис)                   (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                         М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ____________

Дата «___» _____________

Адресат: _____________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
територіальному органу Пенсійного фонду України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення _______________________________________

(найменування суду)

від «___»______ _____ року по справі №_______ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»_____ _____ року внесено запис № ___________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи ________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код)

шляхом її ліквідації.

З дати отримання повідомлення необхідно в місячний строк надіслати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців один з таких документів щодо зазначеної юридичної особи:

 • довідку про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи;
 • повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 • повідомлення про розпочаті заходи з припинення юридичної особи.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                 (підпис)                    (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                           М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» _____________

Адресат: ________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
територіальному органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення ___________________________________________

(найменування суду)

від «___»_____ _____ року по справі №_________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»______ _____ року внесено запис № ________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи _______________________________________ шляхом її ліквідації.

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код)

З дати отримання повідомлення необхідно в місячний строк надіслати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців один з таких документів щодо зазначеної юридичної особи:

 • довідку про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи;
 • повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 • повідомлення про розпочаті заходи з припинення юридичної особи.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                  (підпис)                  (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                            М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: ____________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
територіальному органу Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття щодо проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення ________________________________________________

(найменування суду)

від «___»___ _____ року по справі №__________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»_____ _____ року внесено запис № _______ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи ______________________________________ шляхом її ліквідації.

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код)

З дати отримання повідомлення необхідно в місячний строк надіслати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців один з таких документів щодо зазначеної юридичної особи:

 • довідку про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи;
 • повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 • повідомлення про розпочаті заходи з припинення юридичної особи.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                   (підпис)                  (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                          М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: ____________________________________________________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
територіальному органу Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення __________________________________________

(найменування суду)

від «___»_____ _____ року по справі №________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»_____ _____ року внесено запис № _________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи ____________________________________ шляхом її ліквідації.

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код)

З дати отримання повідомлення необхідно в місячний строк надіслати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців один з таких документів щодо зазначеної юридичної особи:

 • довідку про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи;
 • повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 • повідомлення про розпочаті заходи з припинення юридичної особи.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                  (підпис)                  (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                         М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: ____________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
голові ліквідаційної комісії (ліквідатору) юридичної особи щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення ___________________________________

(найменування суду)

від «___»______ _____ року по справі №_______ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»______ _____ року внесено запис № _________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи _______________________________________________ шляхом її ліквідації.

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код)

Про розпочаті заходи з припинення юридичної особи необхідно повідомити державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                      (підпис)               (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                           М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: ______________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення ___________________________

(найменування суду)

від «__»______ _____ року по справі №________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»______ _____ року внесено запис № _________ щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи _________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код)

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                   (підпис)                  (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                       М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: _________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про призначення голови комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення ______________________________

(найменування суду)

від «___»______ _____ року по справі №_________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»______ _____ року внесено запис № ________ про судове рішення, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи __________________________________________________________________.

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код)

Головою комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи призначено ______________.

(прізвище, ім’я та по батькові)

На виконання вимог цього закону необхідно подати (надіслати) державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                 (підпис)                   (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                         М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: ______________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
суду щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про призначення голови комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення __________________________

(найменування суду)

від «___»______ _____ року по справі №________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»______ _____ року внесено запис № _______ про судове рішення, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи __________________________________________

Головою комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи призначено ____________________________.

(прізвище, ім’я та по батькові)

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                  (підпис)                   (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                       М. П.

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» _____________

Адресат: _________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про судове рішення щодо визнання фізичної особи — підприємця банкрутом

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення ___________________________________

(найменування суду)

від «___»_____ _____ року по справі № _______ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»_____ ____ року внесено запис № ________ про судове рішення щодо визнання фізичної особи — підприємця _________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку у паспорті))

банкрутом.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________

(найменування структурного підрозділу територіального                 (підпис)                   (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                           М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» _____________

Адресат: __________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення ________________________________________

(найменування суду)

від «___»___ _____ року по справі №________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»______ _____ року внесено запис № ______ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця___________________________.

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку у паспорті))

Про розпочаті заходи з припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця необхідно повідомити державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                   (підпис)                 (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                        М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: ____________________________________________________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
територіальному органу Державної служби статистики України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення ___________________________________________________________________

(найменування суду)

від «___»____ _____ року по справі №_________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»_____ _____ року внесено запис № _______ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця ______________________________(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку у паспорті))

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                   (підпис)                 (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                        М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: ___________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
територіальному органу Пенсійного фонду України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення _____________________________________

(найменування суду)

від «___»_______ _____ року по справі №______ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «__»_____ ____ року внесено запис № _______ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця _________________________.

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку у паспорті))

З дати отримання повідомлення необхідно в місячний строк надіслати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців один з таких документів щодо зазначеної фізичної особи — підприємця:

 • довідку про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи — підприємця;
 • повідомлення про наявність у фізичної особи — підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 • повідомлення про розпочаті заходи з припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                 (підпис)                   (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                           М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» _____________

Адресат: ___________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
територіальному органу Міністерства доходів і зборів України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення _____________________________________

(найменування суду)

від «___»_____ _____ року по справі №________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»_____ _____ року внесено запис № ________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця ______________________________картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку у паспорті))

З дати отримання повідомлення необхідно в місячний строк надіслати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців один з таких документів щодо зазначеної фізичної особи — підприємця:

 • довідку про відсутність або про списання заборгованості із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) фізичної особи — підприємця;
 • повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 • повідомлення про розпочаті заходи з припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________

(найменування структурного підрозділу територіального              (підпис)                       (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                           М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: _____________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
територіальному органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення __________________________________

(найменування суду)

від «___»_____ _____ року по справі №________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «___»____ ____ року внесено запис № ________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця ____________________________.

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку у паспорті))

З дати отримання повідомлення необхідно в місячний строк надіслати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців один з таких документів щодо зазначеної фізичної особи — підприємця:

 • довідку про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи — підприємця;
 • повідомлення про наявність у фізичної особи — підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 • повідомлення про розпочаті заходи з припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                   (підпис)                 (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                              М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: ___________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
територіальному органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення _____________________________________

(найменування суду)

від «___»___ _____ року по справі №_________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «__»_____ ____ року внесено запис № ______ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця ____________________________________.

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку у паспорті))

З дати отримання повідомлення необхідно в місячний строк надіслати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців один з таких документів щодо зазначеної фізичної особи — підприємця:

 • довідку про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи — підприємця;
 • повідомлення про наявність у фізичної особи — підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 • повідомлення про розпочаті заходи з припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                    (підпис)                 (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                            М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат: _____________________________________________________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
територіальному органу Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та на підставі рішення __________________________________________________________________

(найменування суду)

від «___»___ _____ року по справі №________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «__»_____ ____ року внесено запис № _________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця _____________________________________________________________________________.

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку у паспорті))

З дати отримання повідомлення необхідно в місячний строк надіслати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців один з таких документів щодо зазначеної фізичної особи — підприємця:

 • довідку про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи — підприємця;
 • повідомлення про наявність у фізичної особи — підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 • повідомлення про розпочаті заходи з припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                  (підпис)                  (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                            М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

від 17 квітня 2013 року № 730/5

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

Адресат:________________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців «____»______ _____ року внесено запис № __________ про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця _________________________________________.

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку у паспорті))

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

____________________________________________                 ________________         ____________________
(найменування структурного підрозділу територіального                  (підпис)                  (ініціали та прізвище)
органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію
повноважень Державної реєстраційної служби України)
                                                                                             М. П.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
О.В. Зеркаль
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті