Постанова КМУ від 20 травня 2013 р. № 395

10 Липня 2013 12:10 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 травня 2013 р. № 395

Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування фонду оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2012 р. № 209 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 768) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 травня 2013 р. № 395

ПОРЯДОК
формування фонду оплати праці
медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я

1. Цей Порядок визначає механізм формування фонду оплати праці лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів-педіатрів дільничних, лікарів-терапевтів дільничних, лікарів інших спеціальностей, молодших спеціалістів з медичною освітою, у тому числі фельдшерів, що працюють разом із зазначеними лікарями та обслуговують прикріплене до закладів охорони здоров’я населення (далі — прикріплене населення), та інших категорій медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я.

2. Фонд оплати праці лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів-педіатрів дільничних, лікарів-терапевтів дільничних, лікарів інших спеціальностей (далі — лікарі), молодших спеціалістів з медичною освітою, у тому числі фельдшерів, що працюють разом із зазначеними лікарями та обслуговують прикріплене населення (далі — сестри медичні), розраховується виходячи з чисельності прикріпленого населення та нормативів навантаження на лікарів і сестер медичних за такими формулами:

де:

ФОП — фонд оплати праці;

ФОЗП — фонд основної заробітної плати лікарів і сестер медичних;

ФОЗПл — фонд основної заробітної плати лікарів;

ФОЗПсм — фонд основної заробітної плати сестер медичних;

ФДЗП — фонд обов’язкових доплат і надбавок, передбачених законодавством;

I — інші заохочувальні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством;

ПН — чисельність населення, прикріпленого за місцем проживання (перебування) у міській (сільській) місцевості;

ННл — норма навантаження лікаря;

ННсм — норма навантаження сестри медичної;

ПОл(см) — середній посадовий оклад лікаря (сестри медичної), який визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), з урахуванням підвищень.

3. Норма навантаження становить:

 • лікаря загальної практики — сімейного лікаря — 1500 осіб у міській місцевості, 1200 осіб у сільській місцевості;
 • сестри медичної загальної практики — сімейної медицини (фельдшера) — 750 осіб у міській місцевості, 600 осіб у сільській місцевості;
 • лікаря-терапевта дільничного — 1800 осіб;
 • сестри медичної дільничної лікаря-терапевта дільничного — 900 осіб;
 • лікаря-педіатра дільничного — 800 осіб;
 • сестри медичної дільничної лікаря-педіатра дільничного — 400 осіб.

4. Для оплати праці інших категорій медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, які не зазначені у пункті 2 цього Порядку, кошти передбачаються в обсягах, що розраховуються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

5. Фонд для виплати надбавки за якість виконаної роботи медичним працівникам, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, визначається за такою формулою (враховуються фактичні значення показників):

де:

Фя — фонд для виплати надбавки за якість наданої медичної допомоги;

ЗСН — загальна скоригована надбавка за обсяг виконаної роботи медичних працівників закладу охорони здоров’я, яка розраховується за такою формулою:

де:

ЗМП — загальна чисельність медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 травня 2013 р. № 395

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2012 р. № 209

1. У пункті 3 постанови слова «працівникам закладів охорони здоров’я» замінити словами «медичним працівникам».

2. Порядок встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 березня 2012 р. № 209

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 20 травня 2013 р. № 395)

ПОРЯДОК
встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я

1. Цей Порядок визначає механізм встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи лікарям загальної практики — сімейним лікарям, лікарям-педіатрам дільничним, лікарям-терапевтам дільничним (далі — лікарі), молодшим спеціалістам з медичною освітою, у тому числі фельдшерам (далі — сестри медичні), що працюють разом із зазначеними лікарями та обслуговують прикріплене до них населення (далі — прикріплене населення), що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я.

2. Надбавка за обсяг виконаної роботи лікарям (сестрам медичним) виплачується щомісяця. Розмір зазначеної надбавки обчислюється за такою формулою:

де:

Но — надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної);

ПН — фактична чисельність населення, прикріпленого за місцем проживання (перебування);

НН — норма навантаження лікаря (сестри медичної) у міській (сільській) місцевості;

ЧПН-НН — різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та нормою навантаження, якщо така чисельність не перевищує подвійної норми навантаження;

ЧПН-(2xНН) — різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та подвійною нормою навантаження, якщо така чисельність перевищує подвійну норму навантаження, але не більш як у 2,5 раза;

ЧПН-(2,5xНН) — різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та чисельністю такого населення, що перевищує норму навантаження у 2,5 раза і більше;

НПф — норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення.

3. Норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення визначається за такою формулою:

де:

НП — норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення;

ПО — посадовий оклад лікаря (сестри медичної), визначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), з урахуванням підвищень;

НН — норма навантаження лікаря (сестри медичної).

4. Надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної) коригується з урахуванням коефіцієнтів віково-статевої структури прикріпленого населення за такою формулою:

де:

СНо — скоригована надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної) з урахуванням коефіцієнтів віково-статевої структури прикріпленого населення;

Но — надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної);

Чн — фактична чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) станом на 1 січня поточного року, яка визначається за такою формулою:

де:

Ч0-1 — чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком від 0 до 1 року включно;

Ч1-14 — чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком від 1 до 14 років включно;

Чч15-49 — чисельність чоловіків віком від 15 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);

Чж15-49 — чисельність жінок віком від 15 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);

Ч50 — чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком 50 років і старше.

5. Надбавка за якість виконаної роботи лікарів (сестер медичних) визначається за такою формулою:

де:

Ня — надбавка за якість виконаної роботи;

ПО — посадовий оклад, визначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з урахуванням підвищень;

∑Кпідв — сума підвищувальних коефіцієнтів.

Підвищувальними коефіцієнтами є:

 • показник виконання плану проведення скринінгових досліджень на виявлення раку молочної залози серед жінок, які мають високий ризик (80 відсотків) (К1);
 • показник виконання плану проведення скринінгових досліджень на виявлення раку шийки матки серед жінок із цільової групи (80 відсотків) (К2);
 • показник виконання плану проведення флюорографічного обстеження груп ризику (80 відсотків і більше) (К3);
 • показник виконання плану профілактичних щеплень (95 відсотків) (К4);
 • рівень госпіталізації до закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в стаціонарних умовах, на 100 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К5);
 • кількість виїздів за викликами екстреної медичної допомоги на 1000 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К6);
 • кількість відвідувань лікаря у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в амбулаторних умовах, на 1000 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К7).

Розрахунок надбавки за якість виконаної роботи окремого лікаря (сестри медичної) здійснюється з урахуванням відповідних середніх показників у цілому в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 перевищує на 5 відсотків і більше величину середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, а значення показників К5, К6, К7 є нижчим на 5 відсотків і більше за середній показник у цілому в закладі охорони здоров’я, то надбавка за якість виконаної роботи виплачується у максимальному розмірі — 50 відсотків посадового окладу лікаря (сестри медичної), визначеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з урахуванням підвищень.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 перебуває у межах від 0 до 5 відсотків більше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, а значення показників К5, К6, К7 — у межах від 0 до 5 відсотків менше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, то надбавка за якість виконаної роботи виплачується у розмірі до 25 відсотків.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 є меншим на 5 відсотків і більше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, а значення показників К5, К6, К7 перевищує на 5 відсотків і більше величину середнього показника у цілому в закладі охорони здоров’я, то надбавка за якість виконаної роботи не виплачується.

6. Для керівних працівників закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я (головного лікаря, заступника головного лікаря, завідувача амбулаторії загальної практики — сімейної медицини), надбавка за якість виконаної роботи встановлюється відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Розрахунок надбавки за якість виконаної роботи окремого керівного працівника закладу охорони здоров’я здійснюється з урахуванням відповідних середніх показників серед закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на адміністративній території.

7. Надбавки за обсяг та якість виконаної роботи встановлюються до посадового окладу з урахуванням підвищень.

8. Розміри надбавок за обсяг та якість виконаної роботи змінюються одночасно з підвищенням посадового окладу та нараховуються щомісяця залежно від результатів роботи за попередній місяць.».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті