Наказ МОЗ України від 06.08.2013 р. № 685

06 Серпня 2013 12:03 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 06.08.2013 р. № 685

Про планування наукової тематики на 2014 рік

З метою планування наукової тематики на 2014 рік з пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету»

НАКАЗУЮ :

1. Оголосити конкурс проектів наукових досліджень та розробок (далі – НДР) у сфері клінічної та профілактичної медицини, які плануються до виконання науково-дослідними установами (далі – НДУ) і вищими медичними (фармацевтичним) навчальними закладами IV рівня акредитації та закладами післядипломної освіти МОЗ України (далі – ВМНЗ) у 2014 році за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Департаменту економіки та ресурсного забезпечення (В. Дуда), Управлінню громадського здоров’я (А. Григоренко), Управлінню лікарських засобів та медичної продукції (Л. Коношевич), Державній санітарно-епідеміологічній службі України (А. Пономаренко), Державній службі України з лікарських засобів (О. Соловйов), Державній службі України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (Т. Александріна) спільно з головними позаштатними спеціалістами МОЗ України з відповідних спеціальностей до 01 жовтня 2013 року надати до Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки, у межах компетенції, пропозиції щодо завдань та напрямів НДР у 2014 році.

3. Директорам НДУ та ректорам ВМНЗ:

3.1. Протягом вересня-жовтня поточного року провести попередню наукову і науково-технічну експертизу проектів НДР для планування та фінансування у 2014 році за рахунок коштів Державного бюджету України.

3.2. Подати до 01 листопада 2013 року до Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки:

3.2.1. Проекти заявок (запитів) на фінансування замовлення НДР, обґрунтовані та затверджені експертними висновками попередньої наукової і науково-технічної експертизи НДУ та ВМНЗ із детальними розрахунками витрат, рішенням вчених рад НДУ та ВМНЗ, експертними висновками структурних підрозділів МОЗ України, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з лікарських засобів, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та проблемних комісій МОЗ та АМН України для подальшого конкурсного відбору.

3.2.2. Анотовані звіти про виконання перехідних НДР із зазначенням отриманих результатів і клопотання та запит на подальше виконання кожної перехідної НДР у 2014 році з детальними розрахунками витрат, затвердженими рішеннями вчених рад НДУ і ВМНЗ, експертними висновками структурних підрозділів МОЗ України, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з лікарських засобів, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та проблемних комісій МОЗ та АМН України.

3.3. Упродовж січня-лютого 2014 року відповідно до затвердженого МОЗ України переліку НДР подати для затвердження тематичні плани НДР на 2014 рік відповідно до доведених у лімітних довідках річних обсягів бюджетних асигнувань.

4. Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук) за участі керівників структурних підрозділів МОЗ України, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з лікарських засобів, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України з відповідних спеціальностей до 20 грудня 2013 року забезпечити проведення конкурсу та за його результатами підготувати до затвердження МОЗ України перелік НДР, які виконуватимуться у 2014 році за рахунок коштів Державного бюджету України.

5. Українському центру наукової медичної інформації та патентно- ліцензійної роботи (А. Горбань) провести аналіз проектів заявок (запитів) на фінансування замовлення НДР, анотованих звітів про виконання перехідних НДР і надати висновки про можливість подальшого трансферу технологій до 15 листопада 2013 року до Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки.

6. Затвердити:

6.1. Форму заявки (запиту) на фінансування замовлення науково-дослідних робіт, що додається.

6.2. Методичні рекомендації щодо підготовки проектів заявок (запитів) на фінансування замовлення науково-дослідних робіт для формування тематичних планів науково-дослідних робіт, що додаються.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Міністр Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

від 05.08.2013 р. № 687

Методичні рекомендації

щодо підготовки проектів заявок (запитів) на фінансування замовлення науково-дослідних робіт для формування тематичних планів науково-дослідних робіт

1. Конкурсний відбір проектів науково-дослідних робіт (далі – Конкурс) проводиться на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково – технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету».

2. Фінансування проектів НДР – переможців Конкурсу здійснюється у межах визначеного МОЗ України обсягу видатків загального фонду Державного бюджету України на 2014 рік за відповідним кодом, а їх проведення – на засадах державного замовлення (далі – замовлення).

3. Замовлення виконуються у рамках:

3.1. Фундаментальних досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини.

3.2. Прикладних розробок, метою яких є:

3.2.1. Створення нових та удосконалення існуючих медичних технологій діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших та соціально значущих захворювань.

3.2.2. Реалізація заходів з реформування системи охорони здоров’я щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

3.3. Державних науково-технічних програм та наукових частин державних цільових програм, замовником або відповідальним за виконання заходів і завдань яких визначено МОЗ України, у тому числі:

  • Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року (завдання та заходи щодо створення умов безпечного материнства та збереження репродуктивного здоров’я населення).
  • Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року (завдання та заходи програми щодо проведення досліджень з метою розроблення сучасних методів надання допомоги онкологічним хворим, визначення пріоритетів під час здійснення протиракових заходів на всіх етапах надання такої допомоги).
  • Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки (проведення досліджень у рамках виконання Програми).

3.4. Пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року № 942, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів на 2012-2016 роки, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 року № 294 та від 17 травня 2012 року № 397.

4. Для участі у Конкурсі до Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки подаються заявки (запити) на фінансування замовлення на НДР, затвердженні експертними висновками попередньої наукової і науково-технічної експертизи НДУ чи ВМНЗ (відповідно до статті 14 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу») з обґрунтуванням наукової новизни та очікуваної практичної цінності проекту, відповідним експертним висновком структурних підрозділів МОЗ України, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з лікарських засобів, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та проблемних комісій МОЗ та АМН України.

Заявки (запити) подаються в одному паперовому примірнику, на електронному носії (CD-R, CD-RW) та на e-mail: mednauk@moz.gov.ua; nauka01@moz.gov.ua.

5. Планування та фінансування видатків на фундаментальні дослідження здійснюватимуться лише за наявності висновку про доцільність їх виконання за кожною НДР, наданого експертною радою при Національній академії наук України.

6. За інших рівних умов перевага надається виконавцям НДР, які інвестують більший обсяг власних або залучених коштів та спрямовані на отримання конкурентоспроможного результату.

7. При опрацюванні проектів НДР необхідно враховувати обсяги фінансування, які будуть спрямовані на виконання перехідної наукової тематики, забезпечення коштами, передусім наукових досліджень і розробок, які знаходяться на завершальній стадії виконання та зорієнтовані на отримання конкурентоспроможних результатів, новітніх медичних технологій, наукове обґрунтування заходів з реформування системи охорони здоров’я тощо.

Директор Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки М. Осійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 05.08.2013 р. № 687

Заявка (запит)

на фінансування замовлення науково-дослідних робіт

1. Назва проекту: ______________________________________________________________

2. Науковий напрям проекту (зазначається: пріоритетний напрям розвитку науки та техніки, інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів, завдання державних цільових програм, пріоритетний напрям реформування галузі, відповідні доручення Кабінету Міністрів України, МОЗ України тощо).

3. Державний замовник: ________________________________________________________.

4. Автори проекту розробки та відповідальні виконавці (наводяться дані про наукового керівника, відповідального виконавця та авторів проекту):

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, місце роботи, посада, телефон

Підпис

 

 

 

5. Відомості про заявника проекту:

Повна назва організації (підприємства).

Код організації за ЄДРПОУ.

Підпорядкованість за СПОДУ.

Місцезнаходження.

Код території за СПАТО.

Банківські реквізити.

Форма власності (код за ЗКФВ).

Прізвище, ім’я, по батькові керівника установи: __________________

Тел. _________; Факс _____________; E-mail ________________

Код галузі народного господарства за ЗКГНГ. Прізвище, ім’я, по батькові керівника установи:

6. Ключові слова проекту (до 7 слів): ______________________________________________

7. Організації-співвиконавці:

Повна назва організації, відомча підпорядкованість

Поштова адреса

Частка у фінансуванні

(%)

 

 

 

8. Спрямованість проекту (потрібне зазначити позначкою +, дозволяється вказувати декілька напрямів):

випуск нового виду продукції (послуг)

[ ]

поліпшення якості продукції (послуг), що випускається

[ ]

збільшення обсягів виробництва

[ ]

поліпшення умов праці

[ ]

поліпшення стану навколишнього середовища

[ ]

економія енергоресурсів

[ ]

економія матеріалів (сировини)

[ ]

розробка та удосконалення методів профілактики, діагностики та лікування захворювань

[ ]

покращення ефективності діагностики та лікування хворих

[ ]

9. Стадія розроблення та ступінь опрацювання проекту (потрібне зазначити):

досліджено та обґрунтовано наукові аспекти

____ %

досліджено та обґрунтовано технічні аспекти проекту

____ %

досліджено та обґрунтовано економічні аспекти проекту

____ %

проведено експериментальні та теоретичні дослідження.

____ %

розроблено робочу документацію

____ %

проведено патентні дослідження

____ %

наявність матеріально-технічної бази

____ %

наявність необхідного персоналу

____ %

визначено співвиконавців та інвесторів проекту

____ %

визначено установу (заклад), де передбачається використання (впровадження) створеної наукової продукції

____ %

10. Зміст проекту:

10.1. Мета наукових досліджень (чітко сформулювати мету проекту, яку проблему буде вирішено завдяки виконанню науково-дослідної роботи та впровадженню її результатів. У визначенні мети вказати очікувану медичну соціальну та економічну ефективність при використанні отриманих результатів, зазначити динаміку показників в сторону поліпшення).

10.2. Обґрунтування актуальності та важливість результатів, що очікуються (подані тут відомості більш детально викладаються в обґрунтуванні проекту, не включати дані про вже виконані дослідження).

11. Обґрунтування проекту:

11.1.Завдання роботи, її актуальність, медична, соціальна та економічна ефективність (вказати також вид кінцевої продукції: концепція, теорія, новий метод, матеріали тощо) та охарактеризувати результати, що очікуються.

11.2. Методи досліджень.

11.3. Стан розробки проблеми (надати характеристику результатів, отриманих іноземними фахівцями, які здійснюють подібні дослідження; вказати, які вітчизняні фахівці та наукові організації, крім заявників, здійснюють аналогічні дослідження; вказати, хто у світі, а також у країні займає лідируючі позиції з розробки даної проблеми).

11.4. Досвід і доробок авторів (результати попередніх досліджень, які покладені в основу нової наукової роботи, вказати основні публікації авторського колективу за проблематикою роботи).

11.5. Структура досліджень (викласти загальний план, виділити етапи роботи).

11.6. Наявність матеріально-технічної бази для виконання роботи.

11.7. Техніко-економічне обґрунтування проекту (зазначити очікувані обсяги впровадження розробки, навести обрахунки ефекту від упровадження, довести перевагу запропонованої розробки перед іншими).

11.8. Календарний план робіт за проектом (на 2014 рік поквартальний план) з розподілом коштів між виконавцями:

з/п

Найменування етапу робіт

Строки виконання. Початок – закінчення (місяць, рік)

Виконавець

Обсяги фінансування за рахунок (тис. гривень)

Науково – технічна продукція

Державного бюджету

інших

джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9. Правове забезпечення впровадження розробки:

Реєстраційний номер патенту, країна

Назва необхідного патенту або know-how

Автор патенту

Або know-how

Наявність прав використання (потрібне зазначити позначкою +)

Монопольність використання (потрібне зазначити позначкою +)

 

 

 

 

 

11.10. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується (потрібне зазначити позначкою +):

[ ]

немає аналогів у світі або краща за існуючі в світі аналоги;

[ ]

на рівні кращих світових аналогів

[ ]

немає аналогів в Україні;

[ ]

краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками;

[ ]

перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками;

12. Фінансові аспекти проекту:

12.1. Загальна вартість проекту ___________________ тис. гривень , у тому числі

                                                                цифрами і прописом

на 2014 рік ( ___________________ тис. гривень).

                          цифрами і прописом

12.2. Строки виконання _______________________________.

12.3. Очікувані витрати на реалізацію проекту (тис. гривень):

Найменування

етапу

робіт

Заробітна плата

Відрахування

Матеріали та комплектуючі

Паливо  та енергія для науково – виробничих цілей

Витрати на службові відрядження

Спец. устаткування для наукових робіт

Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями

Інші витрати

Накладні витрати

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Впровадження результатів проекту:

13.1. Напрями витрат:

з/п

Назва етапу

Строки виконання

Обсяги

фінансування

(тис.

гривень)

У тому числі (%)

Бюджетні кошти

Кошти галузевих інноваційних фондів

Кошти інвесторів

Власні кошти

Інші кошти

1

Проведення НДР

 

 

 

 

 

 

 

2

Дослідження екологічних (соціальних) питань)

 

 

 

 

 

 

 

3

Придбання ліцензій та know-how

 

 

 

 

 

 

 

4

Придбання технології

 

 

 

 

 

 

 

5

Модернізація устаткування

 

 

 

 

 

 

 

6

Придбання устаткування

 

 

 

 

 

 

 

7

Придбання сировини та комплектуючих

 

 

 

 

 

 

 

8

Пусконалагоджувальні роботи

 

 

 

 

 

 

 

9

Витрати на управління

 

 

 

 

 

 

 

10

Початкові виробничі витрати

 

 

 

 

 

 

 

11

Інші

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО (тис. гривень)

 

 

 

 

 

 

 

13.2. Очікувані наукові та практичні результати, об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), які плануються до впровадження після завершення НДР:

Найменування результатів, ОПІВ

Назва підприємства, організації, заклади охорони здоров’я, де передбачається впровадження результатів, ОПІВ

Плануємі обсяги впровадження

Ефективність впровадження (очікувані соціальні, медичні та економічні ефекти, вплив на показники здоров’я населення тощо)

 

 

 

 

14. Наявний досвід:

14.1. Як довго Ви працюєте над цією проблемою?

14.2. Наведіть 2-3 приклади попередніх розробок авторського колективу
в цій або суміжних галузях, які були доведені до практичного використання.

14.3. Чи одержували Ви раніше або одержуєте на цей час фінансування
на роботи, що заявлені в запиті, з інших джерел (зазначити ТАК або НІ)?:

Назва організації-інвестора

Обсяги фінансування (тис. гривень)

Всього

У тому числі за роками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Наукові публікації авторського колективу за тематикою проекту:

монографії ______; статті _____; патенти ________. Наведіть 3-4 приклади

найбільш вагомих публікацій за останні 5 років.

15. Кандидатури можливих експертів у галузі, до якої належить проект:

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, посада

Місце роботи

Телефон

 

 

 

 

________

    (дата)

Керівник організації-заявника проекту

______________   ________________ ________________

(посада)                           (підпис)                 (прізвище)

М. П.

Примітка. До запиту додаються експертні висновки попередньої наукової і науково-технічної експертизи НДУ та ВМНЗ (відповідно до статті 14 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу») із детальними розрахунками витрат, експертні висновки профільних підрозділів МОЗ України, Державної санітарно – епідеміологічної служби України, Державної служби України з лікарських засобів, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та проблемних комісій МОЗ та АМН України про доцільність і можливість виконання розробки.

Запити подаються скріпленими швидкозшивачами (один примірник) із супроводжувальним листом установи (організації) виконавця.

На титульній обкладинці швидкозшивача надрукувати такий текст:

Повна назва установи (організації) виконавця:________________________________

Заявка (запит) на фінансування замовлення науково-дослідної роботи (назва теми НДР) на 2014рік.

Строки виконання: _____________________________________________________

Загальний обсяг фінансування __________________ гривень, у тому числі по роках:

______ рік _____________ гривень,

______ рік _____________ гривень,

______ рік _____________ гривень.

Директор Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки М. Осійчук

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті