Проект наказу ДСКН щодо затвердження Переліку питань, стосовно яких здійснюватиметься державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу підконтрольних речовин та Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення такого заходу

12 Вересня 2013 10:01 Поділитися

Повідомлення
про оприлюднення
проекту наказу Державної служби України з контролю за наркотиками про затвердження Переліку питань для здійснення співробітниками Державної служби України з контролю за наркотиками заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

1. Розробник:

Державна служба України з контролю за наркотиками.

2.Стислий виклад змісту проекту:

Затвердження Переліку питань для здійснення співробітниками Державної служби України з контролю за наркотиками заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфер обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів дасть можливість забезпечити:

 • відповідність Методичним рекомендаціям щодо розробки переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим формам актів, які складаються за результатами відповідних перевірок, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 9 квітня 2010 року № 88;
 • визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 • унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта.

3. Зауваження та пропозиції направляти на адресу:

Державна служба України з контролю за наркотиками:

03680, Київ, просп. Червонозоряний, 51, тел. 275-68-14, факс 275-42-87 info@narko.gov.ua;

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики:

01001, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 285-05-55, факс 254-43-93 info@dkpp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

4. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект наказу Державної служби України з контролю за наркотиками про затвердження Переліку питань для здійснення співробітниками Державної служби України з контролю за наркотиками заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів,психотропних речовин та прекурсорів, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з контролю за наркотиками в мережі Інтернет за адресою: http://www.narko.gov.ua.

5. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

Пояснювальна записка
до проекту наказу Державної служби України з контролю за наркотиками про затвердження Переліку питань для здійснення співробітниками Державної служби України з контролю за наркотиками заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено Державною службою України з контролю за наркотиками (далі — ДСКН) відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про Державну службу України з контролю за наркотиками, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року за № 457/2011, та на виконання підпункту 76.8 пункту 76 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013.

Затвердження Переліку питань для здійснення співробітниками Державної служби України з контролю за наркотиками заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфер обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів дасть можливість забезпечити:

 • відповідність Методичним рекомендаціям щодо розробки переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим формам актів, які складаються за результатами відповідних перевірок, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 9 квітня 2010 року № 88;
 • визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 • унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта.

Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2011 р. № 370/2011 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» на базі Державного комітету України з питань контролю за наркотиками утворено новий центральний орган виконавчої влади — Державну службу України з контролю за наркотиками.

Згідно з Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 457/2011 «Питання Державної служби України з контролю за наркотиками» на цей орган покладено функції з контролю ліцензування певних видів господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2. Мета і шляхи їх досягнення

Метою прийняття наказу ДСКН «Про затвердження Переліку питань для здійснення співробітниками Державної служби України з контролю за наркотиками заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфер обігу наркотичних засобів, психотропних речовин» є встановлення переліку питань при здійсненні контрольно-перевірочної роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та форми акту за результатами проведення перевірки.

3. Правові аспекти

Нормативно-правові акти, що діють у цій сфері:

1. Закони України: «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

2. Укази Президента України:

 • від 6 квітня 2011 р. №370/2011 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»;
 • від 13 квітня 2011 р. № 457/2011 «Питання Державної служби України з контролю за наркотиками»;

3. Постанови Кабінету Міністрів України:

від 14 листопада 2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»;

від 3 червня 2009 р. №589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження наказу не потребує додаткових фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональні аспекти

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, а тому відсутня необхідність проведення громадської та антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу не містяться правила чи процедури, які можуть створювати ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект наказу не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті ДСКН.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо:

 • держави;
 • суб’єктів господарювання;
 • громадян.
Сфера дії Витрати Вигоди
Держава немає Удосконалення державного регулювання господарської діяльності та приведення нормативно-правових актів України до європейських стандартівСпрощення і упрозорення відносин між державою і суб’єктами господарювання.Зняття корупційних ризиків.
Суб’єкти господарювання немає Встановлення чітких і прозорих організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при здійсненні діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівСпрощення відносин між державою і суб’єктами господарювання.Зняття корупційних ризиків.
Громадяни немає немає

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

11. Прогноз результатів

Прийняття ДСКН «Про затвердження Переліку питань для здійснення співробітниками Державної служби України з контролю за наркотиками заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфер обігу наркотичних засобів, психотропних речовин» дасть можливість підвищити ефективність державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Голова В. Тимошенко

Проект

оприлюднений на офіційному сайті ДСКН 10.09.2013 р.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ
Про затвердження Переліку питань для здійснення співробітниками Державної служби України з контролю за наркотиками заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфер обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Положення про Державну службу України з контролю за наркотиками, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 за № 457/2011, та на виконання підпункту 76.8 пункту 76 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік питань для здійснення співробітниками Державної служби України з контролю за наркотиками заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфер обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2.Управлінню ліцензування, квот та дозволів (Дзісяк О.П.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова В. Тимошенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики та

розвитку підприємництва М. Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державної служби України

з контролю за наркотикам

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення співробітниками Державної служби України з контролю за наркотиками заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

1. Під час здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів перевіряються:

1) наявність установчих документів (статут підприємства, установчий договір, довідку про включення до ЄДРПОУ тощо);

2) наявність документів, які підтверджують право власності або користування об’єктами і приміщеннями, які використовуються ліцензіатом або його відокремленими структурними підрозділами (філіями) для здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (за наявності);

3) наявність ліцензії, на підставі якої ліцензіат провадить господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а за її відсутності — довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії або про видачу дубліката ліцензії;

4) наявність копії ліцензії, що підтверджує право структурного підрозділу на право провадження господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

5) наявність оригіналу ліцензії та копії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами — для суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (за наявності);

6) наявність оригіналу ліцензії та копій ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (за наявності);

7) наявність оригіналу ліцензії та копій ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (за наявності);

8) достовірність відомостей у документах, поданих для отримання ліцензії;

9) своєчасність подання повідомлення до ДСКН про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

10) наявність організаційно-розпорядчих документів щодо створення та функціонування ліцензіата або його філій чи відокремлених структурних підрозділів;

11) своєчасність переоформлення ліцензії, у випадку, якщо мали місце визначені законодавством підстави для такого переоформлення;

12) своєчасність виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі якщо такі розпорядження видавались);

13) своєчасність подання обов’язкової звітності (щоквартальні та/або річні звіти). Достовірність інформації, зазначеної у поданих до ДСКН України щоквартальних та річних звітах;

14) наявність документів, що підтверджують проведення щоквартальних інвентаризацій наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей;

15) наявність дозволів ДСКН України на кожну експортну-імпортну операцію з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

16) наявність журналів (книг) обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, спеціальних рецептурних бланків за формою № 3 (ф-3) для виписування наркотичних (психотропних) лікарських засобів та дотримання вимог до їх заповнення;

17) відповідність фактичних залишків наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, спеціальних рецептурних бланків за формою № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів даним журналів (книг) обліку;

18) дотримання вимог законодавства щодо операцій з реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

19) наявність актів про знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму;

20) наявність наказу керівника суб’єкта господарювання щодо призначення матеріально відповідальних осіб та осіб, які за посадовими інструкціями отримують доступ до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

21) наявність посадових інструкцій працівників, діяльність яких пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затверджені керівником ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата — фізичної особи — підприємця який має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

22) наявність документів про спеціальну освіту та підвищення кваліфікації працівників ліцензіата, які мають відповідно до наказу ліцензіата доступ до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

23) наявність довідок МВС про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України;

24) наявність сертифікатів наркологічного огляду для працівників, які мають відповідно до наказу ліцензіата доступ до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

25) дотримання ліцензіатом встановлених МВС вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.05.2009 № 216, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2009 р. за № 759/16775;

26) наявність договору про охорону об’єктів і приміщень, де здійснюється господарська діяльність, пов’язана з культивуванням, зберіганням, перевезенням та знищенням рослин, включених до таблиці I Переліку;

27) наявність технічних та технологічних регламентів щодо виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в установленому порядку (для підприємств-виробників);

28) наявність сертифікатів якості наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що видаються виробниками, та сертифікати лабораторного аналізу на окремі наркотичні (психотропні) лікарські засоби (для аптечних закладів);

29) наявність медичної документації та дотримання вимог до їх заповнення (листок призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів i виконання цих призначень, висновок про призначення наркотичних лікарських засобів, історія хвороби, амбулаторна карта, виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів на спеціальних рецептурних бланків за формою № 3 (ф-3), акти приймання наркотичних і психотропних лікарських засобів, заяви на отримання наркотичних і психотропних лікарських засобів, акти про повернення невикористаних наркотичних і психотропних лікарських засобів інша медична документація, визначена МОЗ);

30) наявність актів про знищення порожніх ампул з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в закладах охорони здоров’я;

31) наявність актів про факт пошкодження в закладі охорони здоров’я наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, внаслідок чого вони стали непридатними для використання;

32) наявність документів щодо придбання насіння рослин, включених до таблиці I Переліку;

33) наявність актів апробації сортових посівів;

34) наявність актів на списання висіяного насіння згідно з науково-обґрунтованими нормами висіву, установленими оригінатором сорту, обсягами посівних площ;

35) наявність документів, що містять дані про зібрану площу та валовий збір;

36) наявність посвідчення державної насіннєвої інспекції про кондиційність;

37) наявність сертифікатів на насіння України державної насіннєвої інспекції;

38) дотримання порядку знищення рослин, включених до таблиці I Переліку;

39) наявність актів про знищення рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини;

40) наявність актів про знищення залишків після очищення насіння маку або переробки конопель.

2. Цей Перелік є вичерпним. Здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які не включені до цього Переліку, забороняється.

Начальник Управління ліцензування, квот та дозволів О.П. Дзісяк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державної служби України з

контролю за наркотикам

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

УНІФІКОВАНА ФОРМА
акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

№ ____________________________

____________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу)

_____________________________________________________________________________________________

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*

____________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса

____________________________________________________________________________________________

електронної пошти)

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку у паспорті

I.Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання проводиться захід державного нагляду (контролю), від Тип заходу державного нагляду (контролю)
від __.__.____ № ____Направлення від __.__.____ № ____ _ планова_ позапланова
Початок перевірки Завершення перевірки
__ __ ____ __ __ __ ____ __
число місяць рік години число місяць рік години
                 

 

Особи, що беруть участь у заході державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

____________________________________________________________________________________________

(найменування посад, прізвище, ім’я та по батькові)

керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особи:

_____________________________________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

інші особи:

____________________________________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий Позаплановий
_ не було взагалі_  не було взагалі
_ була у період з __.__.____ по __.__.____Акт перевірки № _______ _ була у період з __.__._____по __.__.___Акт перевірки № _____
Розпорядження про усунення порушень_ не видавалося; _видавалосяйого вимоги: _виконано; _не виконано Розпорядження про усунення порушень_ не видавалося; _видавалосяйого вимоги: _виконано; _не виконано

 

Загальні відомості про ліцензіата

Місце провадження діяльності (безпосередня адреса місця провадження діяльності) ______________________________________
Керівник суб’єкта (посада, прізвище, ім’я та по батькові) ______________________________________
Ліцензія на право провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, ввезення, вивезення, реалізації (відпуску), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (потрібне підкреслити) ______________________________________

 

II.Питання, що перевіряються під час проведення заходу державного нагляду (контролю):

з/п Питання, що підлягають перевірці Так Ні НВ НП Нормативне обґрунтування
1.Загальні вимоги
1.1 Наявність ліцензії, на підставі якої ліцензіат провадить господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а за її відсутності — довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії або про видачу дубліката ліцензії         Вимоги пункту 1.2. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, статті 9,14, 16, 18 ЗУ № 1775-III, ЗУ № 60/95-ВР
1.2 Наявність копії ліцензії, що підтверджує право структурного підрозділу на право провадження господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів         Вимоги пункту 1.2. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, стаття 14 ЗУ № 1775-III, ЗУ № 60/95-ВР
1.3 Наявність оригіналу ліцензії та копій ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами — для суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (за наявності), або оригінал ліцензії та копій ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (за наявності) або оригінал ліцензії та копій ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (за наявності)         ЗУ № 60/95-ВР, ЗУ № 1775-III
1.4 Достовірність відомостей у документах, поданих для отримання ліцензії         Вимоги підпункту 2.8.2. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, статті 10, 21 ЗУ № 1775-III
1.5 Своєчасність подання повідомлення до ДСКН про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії         Вимоги підпункту 2.8.2. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, статті 8, 17 ЗУ № 1775-III
1.6 Наявність організаційно-розпорядчих документів щодо створення та функціонування ліцензіата або його філій чи відокремлених структурних підрозділів         Вимоги підпункту 2.8.2. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 1775-III
1.7 Своєчасність переоформлення ліцензії, у випадку, якщо мали місце визначені законодавством підстави для такого переоформлення         Вимоги пункту 2.4. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, стаття 16 ЗУ № 1775-III
1.8 Своєчасність виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі якщо такі розпорядження видавались)         Стаття 20 ЗУ № 1775-III, стаття 7 ЗУ № 877/ V
1.9 Наявність документів, які підтверджують право власності або користування об’єктами і приміщеннями, які використовуються ліцензіатом або його відокремленими структурними підрозділами (філіями) для здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів         Вимоги пункту 4.1. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66
1.10 Своєчасність подання обов’язкової звітності (щоквартальні та/або річні звіти)         Вимоги пункту 4.1. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 60/95-ВР, постанова КМУ № 589
1.11 Достовірність інформації, зазначеної у поданих до ДСКН України щоквартальних та річних звітах         Вимоги пункту 4.1. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 60/95-ВР, постанова КМУ № 589
1.12 Наявність документів, що підтверджують проведення щоквартальних інвентаризацій наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей         Вимоги підпункту 2.8.3. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 60/95-ВР, постанова КМУ № 589
1.13 Наявність дозволів ДСКН України на кожну експортну-імпортну операцію з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами         Вимоги підпункту 2.8.3. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 60/95-ВР, Постанова КМ № 146
1.14 Наявність журналів (книг) обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, спеціальних рецептурних бланків за формою № 3 (ф-3) для виписування наркотичних (психотропних) лікарських засобів та дотримання вимог до їх заповнення         Вимоги підпункту 2.8.3. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 60/95-ВР, Постанова КМУ № 589, наказ МОЗ № 11
1.14.1 Відповідність фактичних залишків наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, спеціальних рецептурних бланків за формою № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів даним журналів (книг) обліку         ЗУ № 60/95-ВР, Постанова КМУ № 589
1.15 Дотримання вимог законодавства щодо операцій з реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів         Постанова КМУ № 589
1.16 Наявність актів про знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму         Вимоги підпункту 2.8.3. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, Постанова КМУ № 589
2. Кваліфікаційні вимоги
2.1 До складу керівників включений спеціаліст, який має професійну підготовку, що відповідає виду діяльності, на який видана ліцензія         Вимоги пункту 3.1. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 60/95-ВР
2.2 Наявність наказу керівника суб’єкта господарювання щодо призначення матеріально відповідальних осіб та осіб, які за посадовими інструкціями отримують доступ до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів         Вимоги пункту 3.2. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 60/95-ВР
2.3 Наявність сертифікатів наркологічного огляду для посадових осіб ліцензіата, які мають відповідно до наказу керівника доступ до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у наявності         Вимоги підпункту 3.3.1. пункту 3.3. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 60/95-ВР, Постанова КМУ № 1339
2.4 Наявність довідок МВС про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України         Вимоги підпункту 3.3.2. пункту 3.3. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 60/95-ВР, Постанова КМУ № 1339
2.5 Наявність документів про спеціальну освіту та підвищення кваліфікації посадових осіб ліцензіата, які мають відповідно до наказу ліцензіата доступ до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами         Вимоги пункту 3.4 Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 60/95-ВР, постанова КМУ № 333
2.6 Наявність затверджених посадових інструкцій для працівників, які відповідно до наказу керівника суб’єкта господарювання за своїми службовими обов’язками мають доступ до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами         Вимоги пункту 3.5. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, постанова КМУ № 333
3. Спеціальні вимоги
3.1 Дотримання ліцензіатом встановлених МВС вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.05.2009 № 216         Вимоги пункту 4.1. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 60/95-ВР, наказ МВС № 216
3.2 Наявність договору про охорону об’єктів і приміщень, де здійснюється господарська діяльність, пов’язана з культивуванням, зберіганням, перевезенням та знищенням рослин, включених до таблиці I Переліку         Вимоги пункту 4.1. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, наказ МВС № 216
3.3 Наявність технічних та технологічних регламентів щодо виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в установленому порядку (для підприємств-виробників)         Вимоги пунктів 4.4., 4.5. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 123/96-ВР, постанова КМУ № 756
3.4 Наявність сертифікатів якості наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що видаються виробниками, та сертифікати лабораторного аналізу на окремі наркотичні (психотропні) лікарські засоби (для аптечних закладів)         Вимоги пункту 4.4. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 123/96-ВР, наказ МОЗ № 360
3.5 Наявність медичної документації та дотримання вимог до їх заповнення (листок призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів i виконання цих призначень, висновок про призначення наркотичних лікарських засобів, історія хвороби, амбулаторна карта, виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів на спеціальних рецептурних бланків за формою № 3 (ф-3), акти приймання наркотичних і психотропних лікарських засобів, заяви на отримання наркотичних і психотропних лікарських засобів, акти про повернення невикористаних наркотичних і психотропних лікарських засобів інша медична документація, визначена МОЗ)         Вимоги підпункту 2.8.4. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, ЗУ № 2801-XII, постанова КМУ № 333, наказ МОЗ № 11
3.6 Наявність актів про знищення порожніх ампул з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в закладах охорони здоров’я         Вимоги підпункту 2.8.4. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, наказ МОЗ № 11
3.7 Наявність актів про факт пошкодження в закладі охорони здоров’я наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, внаслідок чого вони стали непридатними для використання         Постанова КМУ № 333
4. Спеціальні вимоги для провадження господарської діяльності, пов’язаної з культивуванням
4.1 Культивування рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку, здійснюється суб’єктом господарювання у межах квот, визначених КМУ         ЗУ № 60/95-ВР, Постанова КМУ № 589
4.2 Наявність документів щодо придбання насіння рослин, включених до таблиці I Переліку         Вимоги пункту 5.2. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, Постанова КМУ № 589
4.3 Наявність актів апробації сортових посівів         Вимоги пункту 5.2. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, Постанова КМУ № 1129
4.4 Наявність актів на списання висіяного насіння згідно з науково-обґрунтованими нормами висіву, установленими оригінатором сорту, обсягами посівних площ         Вимоги пункту 5.3. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, Постанова КМУ № 1129, Постанова КМУ № 589
4.5 Наявність документів, що містять дані про зібрану площу та валовий збір         Вимоги підпункту 2.8.3. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, Постанова КМУ № 589
4.6 Наявність посвідчення державної насіннєвої інспекції про кондиційність         Вимоги підпункту 2.8.3. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, Постанова КМУ № 1129
4.7 Наявність сертифікатів на насіння України державної насіннєвої інспекції         Вимоги підпункту 2.8.3. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, Постанова КМУ № 1129
4.8 Дотримання порядку знищення рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів         Вимоги підпункту 2.8.3. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, Постанова КМУ № 589
4.9 Наявність актів про знищення рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини         Вимоги підпункту 2.8.3. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, Постанова КМУ № 589
4.10 Наявність актів про знищення залишків після очищення насіння маку або переробки конопель         Вимоги підпункту 2.8.3. пункту 2.8. Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2010 № 66, Постанова КМУ № 589

Позначення, що застосовуються у цьому розділі:

«Так» — так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє

«Ні» — ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє

«НВ» — не вимагається від підприємства / об’єкта, що перевіряється

«НП» — не перевірялося на даному підприємстві / об’єкті

III. Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

№з/п НД (1), вимоги якого порушено Детальний опис виявленого порушення
реквізити норми реквізити НД (2)
       
       
       

(1) Нормативний документ

(2) Реквізити НД мають відповідати позначенням, вказаним у розділі V цього акта за результатами перевірки додержання суб’єктом господарювання Ліцензійних умов

IV. Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб державного нагляду (контролю)*

№з/п Питання, що підлягають контролю з боку підприємства так ні дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для посадових осіб Закон України «про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
1. Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку         частина четверта статті 5
2. Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред’явлено         частина п’ята статті 7, абзац третій статті
3. Копію направлення на перевірку надано         частина п’ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10
4. Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)         частина дванадцята статті 4
5. Під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки         частина перша статті 6

 

*дана частина акта заповнюється виключно керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

№ з/п Пояснення, зауваження, або заперечення
   

 

Посадові особи державного нагляду (контролю):

___________________________ ___________________ ___________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________ ___________________ ___________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________ ___________________ ___________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:

___________________________ ___________________ ___________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

___________________________ ___________________ ___________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Примірник цього акта на _____ сторінках отримано ___.___.________

___________________________ ___________________ ___________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання керівником та/або уповноваженими ним особами суб’єкта господарювання, третіми особами цього акта

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

V. Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№ з/п Нормативно-правовий акт або нормативний документ Дата та номер державної реєстрації нормативно-правового акту в Мін’юсті
найменування дата і номер
1. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ЗУ № 1775-III  
2. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ЗУ № 877-V  
3. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» ЗУ № 60/95-ВР  
4. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» ЗУ № 2801-XII  
5. Закон України «Про лікарські засоби» ЗУ № 123/96-ВР  
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» Постанова КМУ від 03.06.2009 № 589  
7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» Постанова КМУ від 06.05.200 № 770  
8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» Постанова КМУ від 06.11.1997 № 1238  
9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію частини шостої статті 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» Постанова КМУвід 21.11.2007 № 1339  
10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів» Постанова КМУ від 17.04.2008 № 366  
11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Умов запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» Постанова КМУвід 26.11.2008 № 1026  
12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей» Постанова КМУ від 27.12.2008 № 1129  
13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,що містяться в препаратах» Постанова КМУвід 10.10.2007 № 1203  
14 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку придбання,перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в закладах охорони здоров’я» Постанова КМУ від 13.05.2013№ 333  
15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині» Постанова КМУ від 09.04. 2008 № 334  
16. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» Наказ МОЗ від 20.07.2005 № 360 20.07.2005за № 782/11062
17. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення,виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку» Наказ МОЗ від 02.02.2010 № 66 12.03.2010за № 213/17508
18. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України» Наказ МОЗ від 21.01.2010 № 11 27.05.2010за № 347/17642
19. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин» Наказ МВС від 15.05.2009 № 216 12.08.2009за № 759/16775

 

Начальник Управління ліцензування, квот та дозволів О.П. Дзісяк

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Державної служби України з контролю за наркотиками про затвердження Переліку питань для здійснення співробітниками Державної служби України з контролю за наркотиками заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

1. Визначення та аналіз проблеми, що буде розв`язано шляхом державного регулювання

Проект регуляторного акта розроблено Державною службою України з контролю за наркотиками (далі — ДСКН) на виконання підпункту 76.8 пункту 76 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» одними з головних заходів для контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в Україні, запровадження ліцензування та контролю відповідних видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Згідно з Положенням про Державну службу України з контролю за наркотиками, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 457, ДСКН відповідно до покладених на неї завдань здійснює, у передбачених законодавством випадках, контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та статей 5 і 6 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» орган ліцензування затверджує ліцензійні умови провадження певних видів господарської діяльності, що ліцензуються згідно з цим законом, за погодженням зі спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування (Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва) та контроль за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття наказу ДСКН є визначення організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при здійсненні контрольно-перевірочної роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

3. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Затвердження наказом ДСКН Переліку питань для здійснення співробітниками Державної служби України з контролю за наркотиками заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів відповідає чинному законодавству України та є здатним вирішити проблемні питання в зазначеній сфері, а також забезпечити:

 • відповідність Методичним рекомендаціям щодо розробки переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим формам актів, які складаються за результатами відповідних перевірок, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 9 квітня 2010 року № 88;
 • визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 • унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв`язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом наказу ДСКН пропонується затвердити Перелік питань для здійснення співробітниками Державної служби України з контролю за наркотиками заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

З моменту набрання чинності цим наказом встановлюються чіткі та прозорі організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги, обов’язкові для виконання при здійсненні контрольно-перевірочної роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Ступінь ефективності обраних принципів та способів досягнення цілей оцінюється як високий.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу ДСКН дасть можливість підвищити ефективність державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання при провадженні певних видів господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як негативний (наприклад, у разі встановлення більш жорстких вимог до суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), так і позитивний характер.

Контроль за виконанням регуляторного акта буде здійснювати ДСКН під час здійснення контрольно-перевірочної роботи суб’єктів господарювання.

Можливість виконання регуляторного акта з боку центрального органу виконавчої влади — ДСКН, а також суб’єктів господарювання оцінюється як висока, оскільки дотримання чітких вимог при здійсненні контрольно-перевірочної роботи певних видів господарської діяльності спростить і упрозорить відносини між державою і суб’єктами господарювання.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу ДСКН сприятиме дотриманню принципів державної політики у сфері державного нагляду (контролю).

Сфера дії Витрати Вигоди
Держава немає Удосконалення державного регулювання господарської діяльності та приведення нормативно-правових актів України до європейських стандартівСпрощення і упрозорення відносин між державою і суб’єктами господарювання.Зняття корупційних ризиків.
Суб’єкти господарювання немає Встановлення чітких і прозорих організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при здійсненні діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівСпрощення відносин між державою і суб’єктами господарювання.Зняття корупційних ризиків.
Громадяни немає немає

 

7. Строк чинності регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня опублікування його в засобах масової інформації відповідно до законодавства України. Термін дії регуляторного акта необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Після набрання чинності регуляторним актом його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

 • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта — не прогнозується
 • кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта — дія акта поширюватиметься приблизно на 6000 суб’єктів господарювання, що здійснюють або будуть здійснювати у майбутньому господарську діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта — достатній: проект розміщено на офіційному сайті ДСКН у мережі Інтернет та буде оприлюднено через засоби масової інформації.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності цього акта.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу результатів дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Голова В. Тимошенко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті