Проект наказу МОЗ України «Про деякі питання ведення Державного реєстру лікарських засобів України»

22 Листопада 2013 3:13 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Проекту наказу МОЗ України
«Про деякі питання ведення Державного реєстру лікарських засобів України»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ України «Про деякі питання ведення Державного реєстру лікарських засобів України».

Проект наказу МОЗ України «Про деякі питання ведення Державного реєстру лікарських засобів України» розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року № 411 «Про затвердження Положення про Державний реєстр лікарських засобів».

Проект наказу, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо положень проекту надсилати протягом місяця до Міністерства охорони здоров’я України.

Контактні особи: Лясковський Тарас Михайлович — tlyaskovsky@moz.gov.ua тел. 200-07-93; Гуцал Наталія Володимирівна — nata.gutsal@gmail.com

Або на адресу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 20 грудня 2013 р. у письмовому та/або електронному вигляді.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про деякі питання ведення Державного реєстру лікарських засобів України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Статтею 9 Закону України «Про лікарські засоби» визначено, що лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації. Факт державної реєстрації лікарського засобу або медичного імунобіологічного препарату засвідчується реєстраційним посвідченням, відповідно до пункту 6 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376.

Факту видачі заявнику реєстраційного посвідчення про державну реєстрацію лікарського засобу, згідно із наказом МОЗ України від 16.07.2010 № 585, передує факт внесення лікарського засобу до Державного реєстру лікарських засобів України на підставі наказу МОЗ України про його державну реєстрацію.

Відповідно до пункту 3 Положення про Державний реєстр лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 411 (далі — Положення), Державний реєстр лікарських засобів веде МОЗ.

Водночас, згідно із пунктом 5 Положення, порядок ведення Державного реєстру лікарських засобів визначається МОЗ.

Однак, такий порядок ведення Державного реєстру лікарських засобів, як це передбачено Положенням, на даний час не визначений.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про деякі питання ведення Державного реєстру лікарських засобів України» (далі — проект наказу) розроблений Міністерством охорони здоров’я України з метою забезпечення публічності ведення Державного реєстру лікарських засобів України (далі — Державний реєстр) та визначення правових засад ведення та користування Державним реєстром.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про лікарські засоби»; Указ Президента України від 13.04.2011 № 467 «Про Положення про Міністерство охорони здоров’я України»; постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)»; постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 411 «Про затвердження Положення про Державний реєстр лікарських засобів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.07.2010 № 585 «Про затвердження стандарту надання в МОЗ України адміністративної послуги з видачі посвідчення про державну реєстрацію лікарських засобів».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

Проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (web:  www.moz.gov.ua ).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу призведе до врегулювання порядку формування, ведення та користування Державним реєстром, забезпечить публічність ведення Реєстру, що в свою чергу сприятиме ефективному та оперативному використанню інформації про лікарські засоби, що дозволені до застосування на території України.

Заступник Міністра О. Толстанов

ПРОЕКТ

оприлюднено на сайті МОЗ України 20.11.2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про деякі питання ведення Державного реєстру лікарських засобів України

Відповідно до статті 9, 26 Закону України «Про лікарські засоби» та постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 411 «Про затвердження Положення про Державний реєстр лікарських засобів»

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що Міністерство охорони здоров’я України забезпечує ведення Державного реєстру лікарських засобів України (далі — Державний реєстр), є його розпорядником та адміністратором, здійснює нормативно-методичне забезпечення функціонування та адміністрування Державного реєстру.

2. Установити, що Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»:

є технічним адміністратором Державного реєстру, що здійснює створення Державного реєстру, забезпечує його функціонування в електронному вигляді, відповідає за захист від несанкціонованого доступу, має повний прямий доступ до структури єдиної комп’ютерної бази даних і відповідає за збереження даних у Державному реєстрі, здійснює інформаційно-довідкове обслуговування Державного реєстру та виконує інші функції відповідно до вимог чинного законодавства;

надає з Державного реєстру інформацію в паперовому та/або електронному вигляді на запити юридичних та фізичних осіб, здійснює заходи щодо організації та забезпечення доступу до даних Державного реєстру.

3. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру лікарських засобів України, що додається.

4. Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»:

здійснювати заходи з технічного адміністрування та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру в електронному вигляді, а також підтримку офіційного сайту Державного реєстру для відкритого ознайомлення;

надавати витяги, довідки з Державного реєстру та інші послуги відповідно до чинного законодавства;

здійснювати видання (перевидання) Державного реєстру у друкованому вигляді (за потребою);

розміщувати інформацію, засновану на даних Державного реєстру в засобах масової інформації.

5. Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги забезпечити в установленому порядку подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Р. Богачева.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони

здоров’я України

Порядок
ведення Державного реєстру лікарських засобів України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює вимоги щодо формування, ведення та користування Державним реєстром лікарських засобів України (далі — Державний реєстр).

1.2. Державний реєстр ведеться в електронному вигляді.

1.3. Включення лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів (далі — лікарські засоби) до Державного реєстру здійснюється на підставі наказу МОЗ про державну реєстрацію (перереєстрацію).

1.4. Виключення лікарського засобу з Державного реєстру здійснюється у зв’язку із закінченням строку дії його державної реєстрації або на підставі наказу МОЗ про повну (тимчасову) заборону застосування.

1.5. Центр за дорученням МОЗ здійснює видання (перевидання) Державного реєстру у друкованому вигляді, розміщує інформацію з нього в засобах масової інформації та здійснює підтримку офіційного сайту Державного реєстру для відкритого ознайомлення.

2. Порядок формування та ведення Державного реєстру

2.1. Центр вносить до Державного реєстру відомості про лікарський засіб на підставі наказу МОЗ про його державну реєстрацію (перереєстрацію) та/або внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення.

2.2. До Державного реєстру вносяться відомості згідно Переліку інформації про лікарський засіб, що вноситься до Державного реєстру (Додаток 1).

2.3. До Переліку інформації про лікарський засіб, що вноситься до Державного реєстру в електронному вигляді додається інструкція для медичного застосування лікарського засобу та фармакопейна стаття або методи контролю якості лікарського засобу.

2.4. Фармакопейна стаття та методи контролю якості лікарського засобу відповідно до частини 8 статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» підлягає державній охороні від розголошення та недобросовісного комерційного використання.

2.5. До Державного реєстру для службового користування може вноситися інша інформація, необхідна для забезпечення системи охорони здоров’я.

2.6. При веденні Державного реєстру допускаються виправлення (зміни) технічного характеру. Виправлення (зміни) вносяться уповноваженим співробітником Центру.

3. Порядок і умови користування Державним реєстром

3.1. Надання письмової інформації, що базується на відомостях Державного реєстру, здійснюється Центром на договірних засадах.

3.2. Юридична або фізична особа може отримати інформацію щодо наявності/відсутності державної реєстрації лікарського засобу у вигляді Витягу з Державного реєстру, що надається за формою (Додаток 2), або Підтвердження про державну реєстрацію лікарських засобів, що надається за формою (Додаток 3), на підставі письмової заяви, складеної у довільній формі.

3.3. Строк надання Витягу з Державного реєстру та Підтвердження про державну реєстрацію лікарських засобів становить 10 (десять) робочих днів після оплати юридичною або фізичною особою вартості цієї послуги.

3.4. Витяг з Державного реєстру та Підтвердження про державну реєстрацію лікарських засобів дійсні протягом одного місяця.

3.5. Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Адміністрація Президента України, центральні органи виконавчої влади, державні органи та установи, а також заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, громадські організації та фізичні особи (громадяни України), що не є суб’єктами підприємницької діяльності, одержують інформацію з Державного Реєстру безоплатно.

3.6. Центр на запити юридичних та фізичних осіб може надавати на договірних засадах інформаційно-аналітичні матеріали, засновані на даних Державного реєстру, у паперовому та/або електронному вигляді.

Начальник Департаменту
з питань якості медичної
та фармацевтичної допомоги
Т. Донченко

Додаток 1

до Порядку ведення

Державного реєстру

лікарських засобів України

ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ, ЩО ВНОСИТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

1. Найменування лікарського засобу, у тому числі:
1.1. Торговельна назва
1.2. Міжнародна непатентована назва (МНН)
1.3. Синонімічна назва (синоніми)
1.4. Хімічна назва
2. Склад лікарського засобу:
2.1. Діюча (-і) речовина (-и) (активна (-і) субстанція (-ї))
2.2. Допоміжна (-і) речовина (-и)
3. Фармакологічна дія
4. Фармакотерапевтична група (за АТС/DDD Index)
5. АТС (АТХ) код
6. Лікарська форма, дозування та упаковка
7. Показання для застосування в медичній практиці
8. Протипоказання
9. Запобіжні заходи (особливості застосування)
10. Взаємодія з іншими лікарськими засобами
11. Побічна дія
12. Спосіб застосування та дози
13. Умови зберігання
14. Строк придатності (термін зберігання)
15. Умови відпуску (за рецептом та/або без рецепта)
16. Виробник(и) лікарського засобу
16.1. Місцезнаходження виробника
16.2. Місцезнаходження виробничих потужностей виробника
17. Належність лікарського засобу до лікарських засобів, рекламування яких заборонено
18. Заявник (власник реєстраційного посвідчення) лікарського засобу
19. Дата і номер наказу МОЗ
20. Номер реєстраційного посвідчення
21. Дата реєстрації (дата видачі реєстраційного посвідчення)
22. Дата закінчення реєстрації (дата закінчення дії реєстраційного посвідчення)
23. Реєстраційна процедура (реєстрація, перереєстрація, внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, інформація про повну (тимчасову) заборону застосування)

Додаток 2

до Порядку ведення

Державного реєстру

лікарських засобів України

Форма

Державне підприємство

«Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

(Державний експертний центр МОЗ)

вул. Ушинського, 40, м. Київ, 03151, тел.: (044) 393-26-35, тел./факс: (044) 498-43-60

e-mail: dec@dec.gov.ua www.dec.gov.ua код ЄДРПОУ 20015794

_______________№____________

На №______________від______________

ВИТЯГ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Торговельна назва лікарського засобу/ лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату)  
Міжнародна непатентована назва (МНН)  
Склад лікарського засобу:  
Діюча (-і) речовина (-и) (активна (-і) субстанція (-ї))  
Допоміжна (-і) речовина (-и)  
Фармакологічна дія  
Фармакотерапевтична група (за АТС/DDD Index)  
АТС (АТХ) код  
Лікарська форма, дозування та упаковка  
Показання для застосування в медичній практиці  
Протипоказання  
Запобіжні заходи (особливості застосування)  
Взаємодія з іншими лікарськими засобами  
Побічна дія  
Спосіб застосування та дози  
Умови зберігання  
Строк придатності (термін зберігання)  
Умови відпуску (за рецептом та/або без рецепта)  
Виробник(и) лікарського засобу  
Місцезнаходження виробника  
Місцезнаходження виробничих потужностей виробника  
Належність лікарського засобу до лікарських засобів, рекламування яких заборонено  
Заявник (власник реєстраційного посвідчення) лікарського засобу  
Дата і номер наказу МОЗ  
Номер реєстраційного посвідчення  
Дата реєстрації  
Дата закінчення реєстрації  
Реєстраційна процедура (реєстрація, перереєстрація, внесення змін до реєстраційних матеріалів)  
Інформація про повну (тимчасову) заборону застосування)  

___________________ ___________________________________

(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)

підписала Витяг)

Витяг дійсний до «_____»___________20___

Додаток 3

до Порядку ведення

Державного реєстру

лікарських засобів України

Форма

Державне підприємство

«Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

(Державний експертний центр МОЗ)

вул. Ушинського, 40, м. Київ, 03151, тел.: (044) 393-26-35, тел./факс: (044) 498-43-60

e-mail: dec@dec.gov.ua www.dec.gov.ua код ЄДРПОУ 20015794

_______________№______________

На №______________від______________

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ/ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ (МЕДИЧНОГО ІМУНОБІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ)

Торговельна назва  
Міжнародна непатентована назва (МНН)  
Склад (діюча (-і) речовина (-и) (активна (-і) субстанція (-ї))  
Фармакотерапевтична група (за АТС/DDD Index)  
Фармакотерапевтична група  
АТС (АТХ) код  
Лікарська форма, дозування та упаковка  
Заявник (власник реєстраційного посвідчення), країна  
Виробник(-и), країна (-и)  
Умови зберігання  
Строк придатності (термін зберігання)  
Умови відпуску  
Дата і номер наказу МОЗ  
Номер реєстраційного посвідчення  
Дата реєстрації (дата видачі реєстраційного посвідчення)  
Дата закінчення реєстрації (дата закінчення дії реєстраційного посвідчення)  

___________________ ___________________________________

(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)

підписала Витяг)

Підтвердження дійсне до «_____»___________20___

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про деякі питання ведення Державного реєстру лікарських засобів України»

1. Аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Статтею 9 Закону України «Про лікарські засоби» визначено, що лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації. Факт державної реєстрації лікарського засобу або медичного імунобіологічного препарату засвідчується реєстраційним посвідченням, відповідно до пункту 6 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376. Факту видачі заявнику реєстраційного посвідчення про державну реєстрацію лікарського засобу, згідно із наказом МОЗ України від 16.07.2010 № 585, передує факт внесення лікарського засобу до Державного реєстру лікарських засобів України на підставі наказу МОЗ України про його державну реєстрацію. Відповідно до пункту 3 Положення про Державний реєстр лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 411 (далі — Положення), Державний реєстр лікарських засобів веде МОЗ. Водночас, згідно із пунктом 5 Положення, порядок ведення Державного реєстру лікарських засобів визначається МОЗ. Однак, такий порядок ведення Державного реєстру лікарських засобів, як це передбачено Положенням, на даний час не визначений.

2. Цілі державного регулювання.

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про деякі питання ведення Державного реєстру лікарських засобів України» (далі — проект наказу) розроблений Міністерством охорони здоров’я України з метою забезпечення публічності ведення Державного реєстру лікарських засобів України (далі — Державний реєстр) та визначення правових засад ведення та користування Реєстром.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Під час розробки проекту наказу були розглянуті такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Не розробляти наказ МОЗ України щодо визначення Порядку ведення Державного реєстру лікарських засобів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 411 «Про затвердження Положення про Державний реєстр лікарських засобів». За таких умов не буде врегульовано порядок формування, ведення та користування Державним реєстром. На підставі вищевикладеного зроблено висновок, що від такої альтернативи слід відмовиться, оскільки не будуть досягнуті цілі прийняття розробленого проекту наказу.

2. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України щодо ведення Державного реєстру. У цьому випадку відбудеться дублювання норм, що суперечить правилам нормативно-проектної техніки при підготовці нормативно-правових актів. Отже, така альтернатива не може бути досконалим інструментом правового врегулювання існуючої проблеми.

Розробка та затвердження окремого наказу МОЗ України щодо Порядку ведення Державного реєстру лікарських засобів України є, на наш погляд, єдиним шляхом врегулювання існуючої проблеми щодо порядку ведення Державного реєстру лікарських засобів. Реалізація положень проекту наказу не потребуватиме внесення змін до інших нормативно-правових актів України у сфері обігу лікарських засобів.

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми і відповідні заходи.

На виконання статей 9, 26 Закону України «Про лікарські засоби» та постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 411 «Про затвердження Положення про Державний реєстр лікарських засобів» установити що:

  • МОЗ України забезпечує ведення Державного реєстру, є його розпорядником та адміністратором, здійснює нормативно-методичне забезпечення функціонування та адміністрування Державного реєстру;
  • Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» є технічним адміністратором Державного реєстру, що здійснює створення Державного реєстру, забезпечує його функціонування в електронному вигляді, відповідає за захист від несанкціонованого доступу, має повний прямий доступ до структури єдиної комп’ютерної бази даних і відповідає за збереження даних у Державному реєстрі, здійснює інформаційно-довідкове обслуговування Державного реєстру та виконує інші функції відповідно до вимог чинного законодавства та надає з Державного реєстру інформацію в паперовому та/або електронному вигляді на запити юридичних та фізичних осіб, здійснює заходи щодо організації та забезпечення доступу до даних Державного реєстру;
  • Державний реєстр ведеться в електронному вигляді;
  • включення лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів (далі — лікарські засоби) до Державного реєстру здійснюється на підставі наказу МОЗ про державну реєстрацію (перереєстрацію).
  • виключення лікарського засобу з Державного реєстру здійснюється у зв’язку із закінченням строку дії його державної реєстрації або на підставі наказу МОЗ про повну (тимчасову) заборону застосування;
  • Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» за дорученням МОЗ здійснює видання (перевидання) Державного реєстру у друкованому вигляді, розміщує інформацію з нього в засобах масової інформації та здійснює підтримку офіційного сайту Державного реєстру для відкритого ознайомлення.
  • Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» вносить до Державного реєстру відомості про лікарський засіб на підставі наказу МОЗ про його державну реєстрацію (перереєстрацію) та/або внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Соціально-економічні та інші результати впровадження запропонованого акта, у разі його прийняття, забезпечить оперативне отримання даних, щодо ідентифікації суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють виробництво та реалізацію лікарських засобів на професійній основі з дотриманням відповідних стандартів та правил у цій сфері; організації статистичних спостережень у сфері обігу лікарських засобів; взаємодії на єдиних методичних засадах з базами даних інших центральних органів виконавчої влади; гласності та відкритості інформації про суб’єкти підприємницької діяльності, а також гармонізації українського законодавства про лікарські засоби до вимог міжнародного законодавства.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди Втрати
Сфера інтересів держави
Забезпечення оперативного доступу до інформації про обіг лікарських засобів для державних органів виконавчої влади та лікувально-профілактичних закладів, лікарів, фармацевтичних працівників. Відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють виробництво та реалізацію лікарських засобів отримають необхідну оперативну інформацію для дотримання відповідних стандартів та правил у цій сфері
Відсутні
Сфера інтересів громадян
Прийняття приписів запропонованих у відповідності із до постановою КМУ № 411 сприятиме забезпеченню громадян об’єктивною інформацією про лікарські засоби дозволені для виробництва і застосування в Україні. Відсутні

 7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Акт набирає чинності з дня опублікування. Дія регуляторного акту терміном не обмежена.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

а) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів — реалізація акта не передбачає додаткових надходжень та втрат до державного та місцевих бюджетів.

б) Кількість суб’єктів господарювання, та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на усіх суб’єктів господарювання..

в) Розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — запропонований акт не вимагає від суб’єктів господарювання додаткових витрат.

г) Час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — термін випуску в обіг на ринок лікарських засобів не зміниться з прийняттям акту.

д) Рівень поінформоності суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб оцінюється як середній, оскільки проект наказу розміщений на сайті Міністерства охорони здоров’я України (http://moz.gov.ua).

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності. Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Відстеження результативності акта буде проводитись шляхом аналізу даних ведення та оперативного отримання інформації про лікарські засоби, що внесені до Державного реєстру, шляхом опитування суб’єктів господарювання, зайнятих у сфері обігу лікарських засобів.

Заступник Міністра —
керівник апарату
Р.М. Богачев

Коментарі

Сергей 24.11.2013 11:56
Без присвоения каждому торговому названию лечебного средства (по дозе, кол-во табл. в уп.) ПОСТОЯННОГО электронного кода и внесения в Реестр, - невозможно использовать СПД. Данный Реестр будет более наполненным информацией, но мало чем отличаться от "бумажного"варианта.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті