Постанова КМУ від 08.12.2006 р. № 1688

04 Грудня 2013 5:12 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 грудня 2006 р. № 1688

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В.Янукович

ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 8 грудня 2006 р. № 1688

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731

1. У постанові:

1) у пункті 1:

абзац другий доповнити словами «та інших актів законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів»;

в абзаці п’ятому слова «реєструючий орган» замінити словами «орган державної реєстрації»;

2) абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:

«забезпечити постійний перегляд виданих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини».

2. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1:

абзац перший доповнити словами «та цього Положення»;

в абзаці другому слова «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практиці» замінити словами і цифрами «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики»;

2) у підпункті «а» пункту 4 слова «Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод відповідно до» замінити словами і цифрами «Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням»;

3) доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:

«У разі надходження акта, який не підлягає державній реєстрації, орган державної реєстрації протягом трьох робочих днів повертає його суб’єкту нормотворення з відповідним обґрунтуванням»;

4) пункт 8 доповнити словами «та з дотриманням правил нормопроектувальної техніки»;

5) у пункті 9:

у підпункті «ґ» слова «законодавства Європейського Союзу» замінити словами «acquis communautaire»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію визначається Мін’юстом»;

6) у пункті 12 слова і цифру «у пункті 8 цього Положення»замінити словами «у цьому Положенні»;

7) у пункті 13:

підпункт «а» та абзац перший підпункту «б» викласти у такій редакції:

«а) не відповідає Конституції та законам України, іншим актам законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire;

б) видано з порушенням вимог законодавства або без урахування практики Європейського суду з прав людини, зокрема акт»;

підпункт «г» доповнити словами «та нормопроектувальної техніки»;

абзац тринадцятий замінити абзацами такого змісту:

«Суб’єкт нормотворення, якому відмовлено в державній реєстрації нормативно-правового акта, має право протягом десяти днів після отримання рішення звернутися до керівника органу державної реєстрації, який прийняв рішення про відмову, із заявою про його перегляд з поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому перегляді. Зазначена заява розглядається протягом десяти робочих днів.

Крім того, рішення районних, районних у містах Києві та Севастополі і міськрайонних управлінь юстиції може бути оскаржено відповідно до Головного управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, а у разі відмови у задоволенні скарги – до Мін’юсту; рішення Головного управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції – до Мін’юсту з дотриманням зазначеного десятиденного строку або в судовому порядку».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим і шістнадцятим;

8) підпункт «в» пункту 17 доповнити словами і цифрами «або повідомлення Держпідприємництва про зупинення дії регуляторного акта чи окремих його положень відповідно до частини восьмої статті 28 зазначеного Закону»;

9) абзац другий пункту 18 викласти у такій редакції:

«Рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта може бути оскаржено суб’єктом нормотворення в порядку та з дотриманням строків, встановлених пунктом 13 цього Положення»;

10) у додатку 1 до Положення цифри «199» замінити цифрами «200»;

11) у тексті Положення та у додатку 1 до нього слова «реєструючий орган» в усіх відмінках замінити словами «орган державної реєстрації» у відповідному відмінку.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті