Проект бюджету України на 2014 р.: загальні показники та видатки на охорону здоров’я

У 2014 р. Україна вступила без головного фінансового документа країни — Державного бюджету. Як відомо, Верховна Рада не розглянула проект закону про Державний бюджет під час засідання 19 грудня 2013 р. Попередньо розгляд бюджету заплановано на 16 січня 2014 р. У даній публікації ми розглянемо ключові аспекти проекту Державного бюджету України на 2014 р., зокрема у сфері охорони здоров’я.

Проект бюджету України на 2014 р.: загальні показники та видатки на охорону здоров’яУ пояснювальній записці до законопроекту вказано, що другий рік поспіль суттєвий вплив на розвиток економіки України здійснюють зовнішні фактори. Низькі темпи розвитку світової економіки та економіки країн Єврозони, нестабільність на світових фінансових ринках та зниження попиту та цін на традиційну продукцію українського експорту вплинули на економічний розвиток України у 2013 р. За січень–жовтень 2013 р., за попередніми даними, експорт товарів знизився на 9% порівняно з аналогічним періодом 2012 р. Разом з цим реалізація політики енергоефективності та імпортозаміщення дозволила зменшити обсяги імпорту. За 10 міс 2013 р. імпорт товарів зменшився на 7,1%.

Як зазначають автори законопроекту, підвищення реальної заробітної плати у 2013 р. забезпечило зростання внутрішнього споживчого попиту та сприяло розвитку роздрібної торгівлі. У той же час, за даними Державного комітету статистики України, темпи зростання заробітної плати у 2013 р. порівняно з 2010–2012 роками значно уповільнилися.

Національний банк та Уряд України декларують збереження курсової стабільності (офіційний курс гривні у 2013 р. становить 799,3 грн. за 100 дол США). Споживча інфляція при цьому залишилася, як і у 2012 р., близькою до нуля через зниження внутрішніх цін на продукти харчування, утримання тарифів на газ та теп­ло, а також завдяки монетарній політиці. Індекс цін виробників промислової продукції у листопаді 2013 р. становив 101% до грудня 2012 р.

У пояснювальній записці зазначено, що у 2013 р. Урядом України проводилася активна робота над створенням умов для розвит­ку національної економіки. Так, з метою активізації економічного зростання Кабінетом Міністрів України затверджено Державну програму активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки (постанова КМУ від 27.02.2013 р. № 187). Нагадаємо, що ця програма передбачає збільшення частки вітчизняної фармацевтичної продукції на внутрішньому ринку в середньостроковій перспективі на 5–10%.

З метою підтримки експорту Урядом схвалено проект Концепції створення системи державної підтримки експорту України. Серед іншого ця концепція передбачає сприяння вдосконаленню матеріально-технічної бази виробництв фармацевтичної галузі і медичного устаткування та просуванню їх продукції на нові ринки і закріплення позицій на вже освоєних.

Для розрахунку показників державного бюджету на 2014 р. враховано сценарій, який передбачає обсяг номінального ВВП у сумі 1 576 млрд грн., зростання реального ВВП на рівні 3,4%. Підвищення індексу споживчих цін (у середньому до попереднього року) прогнозується на рівні 104,3%.

Зазначимо, що, за даними Державного комітету статистики України, зниження реального ВВП України в III кв. 2013 р. порівняно з аналогічним періодом 2012 р. становило 1,3%. Рецесія української економіки триває вже п’ятий квартал поспіль. Тому зростання реального ВВП на рівні 3,4%, прогнозоване в проекті державного бюджету України на 2014 р., виглядає нереалістичним. До речі, Міжнародний валютний фонд у жовтневому звіті World Economic Outlook, опублікованому на веб-сайті організації, прогнозує збільшення реального ВВП в Україні у 2014 р. на рівні 1,5%.

У проекті закону визначено доходи Державного бюджету України в сумі 392,4 млрд грн. та видатки в сумі 447,3 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України становить 59,5 млрд грн.

Дохідна частина проекту бюджету на 2014 р. розроблена на основі бюджетного, податкового та іншого законодавства з урахуванням особливостей, серед яких відтермінування до 2015 р. зниження ставки податку на прибуток підприємств з 19 до 16%, встановлення у 2014 р. ставки цього податку на рівні 18%; призупинення норми щодо зниження ставки податку на додану вартість з 20 до 17% тощо.

Автори законопроекту зазначають, що, враховуючи обмежені можливості ресурсної частини бюджету, видаткова частина проекту бюджету на 2014 р. спрямована на вкрай нагальні потреби, вона включає видатки споживання — частина видатків бюджету, які забезпечують поточне функціонування органів державної влади й місцевого самоврядування, бюджетних установ, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення й соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не внесені до видатків розвитку й нерозподілених видатків, та видатки розвитку — видатки бюджетів на фінансове забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема фінансове забезпечення капітальних вкладень виробничого й невиробничого призначення; фінансове забезпечення структурної перебудови економіки; інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням. У проекті Державного бюджету на 2014 р. видатки споживання збільшено майже на 8% порівняно з 2013 р., видатки розвитку зменшено на 0,5%.

Мінімальну заробітну плату пропонується встановити з урахуванням прогнозних індексів інфляції та рівня продуктивності праці з 1 січня 2014 р. у розмірі 1218 грн., з 1 липня 2014 р. — 1250 грн., з 1 жовтня 2014 р. — 1301 грн. Приріст середньорічного розміру мінімальної заробітної плати у 2014 р. до 2013 р. становитиме 8,2%.

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України в наступному році передбачено поетапне підвищення розміру прожиткового мінімуму в середньому на 8,1%. Так, у законопроекті пропонується встановити у 2014 р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня — 1176 грн., з 1 липня — 1207 грн., з 1 жовтня — 1256 грн. та для тих, хто відноситься до основ­них соціальних і демографічних груп населення:

 • дітей віком до 6 років: з 1 січня — 1032 грн., з 1 липня — 1059 грн., з 1 жовтня — 1102 грн.;
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 1286 грн., з 1 липня — 1320 грн., з 1 жовт­ня — 1373 грн.;
 • працездатних осіб: з 1 січня — 1218 грн., з 1 липня — 1250 грн., з 1 жовтня — 1301 грн.;
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 949 грн., з 1 липня — 974 грн., з 1 жовтня — 1014 грн.

У рамках фінансування сфери охорони здоров’я в проекті Державного бюджету України на 2014 р. передбачені видатки для Міністерства охорони здоров’я України в сумі 9 873 900,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 7 814 985,1 тис. грн., по спеціальному — 2 058 915,6 тис. грн. (табл. 1).

Таблиця 1 Видатки для Міністерства охорони здоров’я України, передбачені проектом Державного бюджету на 2014 р.
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього Видатки споживання З них Видатки розвитку Всього Видатки споживання З них Видатки розвитку
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 7 814 985,1 7 132 590,3 2 250 295,8 294 219,7 682 394,8 2 058 915,6 1 836 749,9 71 894,0 21 232,9 222 165,7 9 873 900,7
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 6 484 290,3 5 802 083,0 1 337 687,1 242 723,2 682 207,3 2 047 210,9 1 828 017,5 70 637,3 20 359,3 219 193,4 8 531 501,2
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 28 475,1 28 475,1 18 679,4 1 345,4 0,0 1 074,3 1 074,3 0,0 605,0 0,0 29 549,4
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 57 207,3 0,0 0,0 0,0 57 207,3 32 681,6 0,0 0,0 0,0 32 681,6 89 888,9
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 772 706,3 772 706,3 0,0 0,0 0,0 1 571 806,2 1 408 487,8 0,0 0,0 163 318,4 2 344 512,5
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я 149 184,8 149 184,8 100 465,3 3 401,5 0,0 63 117,6 59 577,6 29 668,7 6 644,7 3 540,0 212 302,4
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 1 265,0 1 265,0 928,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 265,0
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 1 088 460,0 1 088 460,0 606 121,3 101 497,5 0,0 29 594,4 27 789,0 10 345,0 2 624,4 1 805,4 1 118 054,4
2301120 0941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 8 023,3 8 023,3 0,0 0,0 0,0 47 366,6 46 044,2 0,0 0,0 1 322,4 55 389,9
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 610 676,1 610 676,1 272 721,5 53 166,3 0,0 20 978,8 18 393,9 5 575,4 1 570,7 2 584,9 631 654,9
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 537 939,9 537 939,9 232 929,2 75 216,2 0,0 76 448,6 63 498,9 10 547,4 7 147,6 12 949,7 614 388,5
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 102 564,9 102 564,9 68 589,3 5 228,2 0,0 19 124,8 18 512,8 9 695,9 886,6 612,0 121 689,7
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 172 771,5 172 771,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 172 771,5
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 135 555,9 135 555,9 24 482,1 1 925,9 0,0 10 540,7 10 501,7 4 634,6 715,3 39,0 146 096,6
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 51 948,9 51 948,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 948,9
2301380 0724 Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України 625 000,0 0,0 0,0 0,0 625 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 625 000,0
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 2 118 062,8 2 118 062,8 0,0 0,0 0,0 173 261,1 173 261,1 0,0 0,0 0,0 2 291 323,9
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 18 448,5 18 448,5 12 770,7 942,2 0,0 1 216,2 876,2 170,3 165,0 340,0 19 664,7
2301510 0763 Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
2302000 Державна служба України з лікарських засобів 63 799,3 63 799,3 32 449,2 2 245,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 799,3
2302010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів 63 799,3 63 799,3 32 449,2 2 245,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 799,3
2304000 Державна санітарно-епідеміологічна служба України 1 263 675,5 1 263 488,0 877 951,9 49 146,1 187,5 5 304,7 5 266,1 619,1 873,6 38,6 1 268 980,2
2304010 0763 Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби 357 856,7 357 856,7 257 046,3 6 561,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 357 856,7
2304020 0740 Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями 905 818,8 905 631,3 620 905,6 42 584,5 187,5 5 304,7 5 266,1 619,1 873,6 38,6 911 123,5
2305000 Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 3 220,0 3 220,0 2 207,6 105,1 0,0 6 400,0 3 466,3 637,6 0,0 2 933,7 9 620,0
2305010 0763 Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 3 220,0 3 220,0 2 207,6 105,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 220,0
2305020 0763 Удосконалення заходів протидіі ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань в Україні 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 400,0 3 466,3 637,6 0,0 2 933,7 6 400,0
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 718 751,4 718 751,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 718 751,4
2311000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 718 751,4 718 751,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 718 751,4
2311160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0
2311300 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 323 115,1 323 115,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 323 115,1
2311350 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою 191 636,3 191 636,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191 636,3
2311370 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

У 2013 р. розмір видатків за цією статтею становив 10 001 843,4 тис. грн. Таким чином, у проекті Державного бюджету на 2014 р. передбачено зменшення видатків для Міністерства охорони здоров’я України на рівні близько 1,3% порівняно з минулим роком.

Видатки, передбачені для Міністерства охорони здоров’я України, серед іншого включають витрати апарату в сумі 8 531 501,2 тис. грн. (збільшено порівняно з минулорічним бюджетом на 17%); Державної служби України з лікарських засобів у сумі 63 799,3 тис. грн. (зменшено порівняно з минулорічним бюджетом приблизно на 31%); Державної санітарно-епідеміологічної служби в сумі 1 268 980,2 тис. грн. (зменшено порівняно з минулорічним бюджетом приблизно на 31%); Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням у сумі 9 620,0 тис. грн. (збільшено порівняно з минулорічним бюджетом приблизно на 57%).

Слід зазначити, що у проекті Державного бюджету на 2014 р. суттєво збільшено фінансування за бюджетною програмою «Удосконалення заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням в Україні». Зокрема, на її реалізацію передбачено видатки спеціального фонду Державного бюджету в обсязі 6400 тис. грн. (у 2013 р. видатки за цією статтею становили 1000 тис. грн.). Збільшення фінансування, серед іншого, забезпечуватиметься за рахунок коштів у сумі 2 750 тис. дол. США, які мають бути надані Центром США з контролю та профілактики захворювань, Глобальною програмою з питань СНІД протягом 2012–2015 років у рамках проекту «Підтримка систем Міністерства охорони здоров’я з моніторингу й оцінки, епідеміологічного нагляду, безпеки донорської крові та лабораторної мережі в Україні в рамках Президентського плану невідкладних заходів з протидії СНІДу (PEPFAR)». Реципієнтами проекту виступатимуть: Державна установа «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом», Національна референс-лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції та обласні станції переливання крові, які буде обрано на конкурсній основі.

Фінансування заходів з реалізації вказаного проекту відбуватиметься за трьома напрямками:

 • стратегічна інформація (зміцнення моніторингу й оцінки програм профілактики ВІЛ-інфекції, контроль за лікуванням);
 • удосконалення мережі лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції;
 • зміцнення системи безпеки донорської крові задля попередження передання ВІЛ та інших інфекцій, що передаються з кров’ю, при переливанні крові.

У рамках зазначених напрямів будуть здійснюватися витрати на закупівлю обладнання, медичних реактивів, витратних матеріалів, проведення тренінгів тощо.

Найбільшою за обсягом фінансування та питомою вагою серед бюджетних програм у сфері охорони здоров’я є бюджетна програма «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру». На її реалізацію у проекті Державного бюджету на 2014 р. передбачені видатки в обсязі 2 291 323,9 тис. грн., у тому числі із загального фонду — 2 118 062,8 тис. грн., із спеціального фонду — 173 261,1 тис. грн. Зазначені видатки планується спрямувати на профілактику захворювань, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.

Загальнодержавні видатки на Міністерство охорони здоров’я у 2014 р. скорочено на 14% порівняно з 2013 р. до 718 751,4 тис. грн. Слід зазначити, що у 2013 р. за цією статтею витрат проходила сума 821 751,4 тис. грн. При цьому без змін залишилися кошти, передбачені для субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, а також на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги — 200 млн грн. і 323,1 млн грн. відповідно. Крім того, не змінився розмір субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, який становить 191 636,3 тис. грн.

За бюджетною програмою «Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України» у 2014 р. передбачено видатки в обсязі 625 000 тис. грн., для закупівлі близько 1000 автомобілів швидкої медичної допомоги з метою продовження розпочатого у 2013 р. процесу оновлення парку автомобілів системи екстреної медичної допомоги.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту про Державний бюджет України на 2014 р., ключовим напрямом бюджетної політики на 2014 р. у сфері взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами є збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів, спрямованих на раціональне використання економічного потенціалу кожного регіону з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах.

Загальний обсяг попередніх показників видатків на охорону здоров’я, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, за проектом бюджету на 2014 р. становить 45 968,9 млн грн., що на 3 848,7 млн грн. або на 9,1% більше відповідного показника 2013 р.

У складі видатків на охорону здоров’я на наступний рік враховано цільові видатки:

 • для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет в обсязі 599 млн грн.;
 • на підтримку проведення реформування системи охорони здоров’я у пілотних регіонах — 417,3 млн грн. (розподілено для обласних бюд­жетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та міста Києва);
 • підтримку проведення реформування первинної медичної допомоги в пілотних регіонах для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу за обсяг та якість виконаної роботи — 250 млн грн. (розподілено для бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та міста Києва);
 • для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» в обсязі 392 млн грн. (розподілено для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя).

Слід зазначити, що видатки на забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет у проекті Державного бюджету на 2014 р. збільшено на 2% порівняно з минулим роком. Що стосується лікування хворих на цукровий діабет, то до 2014 р. забезпечення відповідних заходів здійснювалося відповідно до Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки. 10.01.2014 р. на сайті МОЗ опубліковано проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Цукровий діабет на період до 2018 року» (див. на CD-диску, що додається). Отже, на даний час Державна цільова програма «Цукровий діабет» на наступні роки не затверджена. У той же час відповідно до постанови КМУ від 14 серпня 2013 р. № 732 з 1 грудня 2013 р. введено в дію пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну шляхом встановлення граничного рівня оптово-відпускних цін на такі препарати на основі порівняльних (референтних) цін. Витрати, пов’язані з відпуском препаратів інсуліну, здійснюються за рахунок коштів, що передбачаються місцевими бюджетами на охорону здоров’я за Державною цільовою програмою «Цукровий діабет».

У 2014 р. видатки Державного бюджету на медичну та фармацевтичну освіту у вищих навчальних закладах I–IV рівня акредитації становитимуть 2 399 902,4 тис. грн., що на 8,5% більше, ніж у 2013 р.

У проекті Державного бюджету України на 2014 р. видатки для Національної академії медичних наук України передбачено в сумі 2 419 692,1 тис. грн., що на 3% менше, ніж у попередньому році.

Що стосується витрат на медичне обслуговування співробітників державних структур, то у 2014 р. сумарно пропонується збільшення його фінансування на 5,3%, але для різних статей передбачається різноспрямована динаміка видатків (табл. 2).

Таблиця 2 Витрати на медичне обслуговування співробітників державних структур, передбачені в проекті Державного бюджету на 2014 р.
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету 2014 2013 Темпи зростання/спаду, %
0301170 0731 Надання медичних послуг медичними закладами 392 203 371 239 5,6
1001100 0721 Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 582 687 547 632 6,4
1003080 0731 Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 40 218 39 798 1,1
2101080 0260 Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни 1 197 059 1 139 922 5,0
2501070 0732 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 11 585 11 318 2,4
2501080 0734 Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», та інвалідів 109 560 114 033 -3,9
2501460 0763 Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 46 168 49 895 -7,5
3104040 0731 Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 1 071 491 993 133 7,9
3108020 0731 Медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 10 444 10 826 -3,5
6521050 0734 Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України 266 837 262 707 1,6
6541100 0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 40 895 39 965 2,3
Всього 3 769 147 3 580 468 5,3

У проекті Державного бюджету на 2014 р. на Міністерство соціальної політики планується виділити 92,3 млрд грн., що на 3,6 млрд грн. (4,1%) більше, ніж у 2013 р. У поточному році передбачається збільшення видатків на Пенсійний фонд України — на 4,95% порівняно з 2013 р. до 87,3 млрд грн. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, залишено практично без змін на рівні 2,6 млрд грн. (-0,001% порівняно з 2013 р.).

У поточному році пропонується збільшити фінансування Міністерства внутрішніх справ України. Так, проектом Державного бюджету на 2014 р. передбачено виділити на відомство 18,4 млрд грн., що на 14,47% більше, ніж у 2013 р. Видатки на Міністерство оборони України становлять 14,6 млрд грн. (на 5,2% менше в порівнянні з 2013 р.). У поточному році фінансування Служби безпеки України залишено майже без змін — 3,45 млрд грн., (на 0,05% більше, ніж у 2013 р.). На 1,54% зменшено фінансування Державного управління справами порівняно з 2013 р. і згідно з проектом Держбюджету–2014 становить 1,28 млрд грн.

Що стосується фінансування судової системи, то варто відзначити збільшення розміру видатків на Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ на 7,18% порівняно з 2013 р. (120 млн грн.) і на Вищий адміністративний суд — на 4,67% (109 млн грн.). Видатки на Вищий господарський суд України збільшено на 7,6% порівняно з минулим роком — до 144 млн грн. Майже без змін залишено фінансування Верховного суду України — 105,4 млн грн., що на 0,26% менше порівняно з 2013 р. На 6,86% зменшено обсяг фінансування Конституційного суду України, яке становить 64,3 млн грн. Фінансування Генеральної прокуратури України у 2014 р. залишено практично без змін на рівні 3,2 млрд грн.

Щодо фінансування Апарату Верховної Ради України у проекті Державного бюджету передбачено його зменшення на 1,73% порівняно з попереднім роком, у 2014 р. за цією статтею пропонується виділити близько 920 млн грн.

Висновки

Проект Державного бюджету України на 2014 р. передбачає зменшення видатків на Міністерство охорони здоров’я у порівнянні з попереднім роком, у тому числі пропонується скоротити загальнодержавні видатки на медичну галузь. Рівень видатків на забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет пропонується збільшити лише на 2%, а розмір субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою — залишити на рівні 2013 р. За таких умов питання щодо відповідності фінансування медичного обслуговування населення його реальним потребам постає з особливою гостротою.

Олена Приходько,
Катерина Горбунова
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті