Проект постанови КМУ “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — проект постанови).

Проект постанови розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.07.2013 № 29734/0/1-13 щодо виконання п. 1 Протоколу наради від 05.07.2013 «Про розвиток фармацевтичного сектору» під головуванням Віце-прем’єр-міністра України К.І. Грищенка в частині розробки єдиного переліку лікарських засобів.

Метою даного проекту постанови є викладення у новій редакції Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333, який базується на останній актуальній версії Примірного переліку ВООЗ основних лікарських засобів, затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, виключення з під дії державного регулювання цін обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 29.12.2011 № 1000, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.04.2012 за № 524/20837.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту наказу надсилаються за адресами:

  • Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: [email protected]; Курлова Вікторія Сергіївна 200-07-93;
  • Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: [email protected].

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — проект постанови) розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.07.2013 № 29734/0/1-13 щодо виконання пункту 1 Протоколу наради від 05.07.2013 «Про розвиток фармацевтичного сектору» під головуванням Віце-прем’єр-міністра України К.І.Грищенка в частині розробки єдиного переліку лікарських засобів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного проекту постанови є викладення у новій редакції Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333, який базується на останній актуальній версії Примірного переліку ВООЗ основних лікарських засобів, затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, виключення з під дії державного регулювання цін обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 29.12.2011 № 1000, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.04.2012 за № 524/20837.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», наказ МОЗ України від 29.12.2011 № 1000 «Про затвердження обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.2012 за № 524/20837, наказ МОЗ України від 24.05.2005 № 226 «Про затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення та Положення про Експертну раду з формування, внесення змін та доповнень до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.06.2005 за № 635/10915.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України http://www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Прийняття постанови дозволить викласти у новій редакції Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, та затвердити положення про нього, а також виключити з під дії державного регулювання цін обов’язковий мінімальний асортимент (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів.

Прийняття постанови не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України. Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить викласти у новій редакції Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, та затвердити положення про нього, а також виключити з під дії державного регулювання цін обов’язковий мінімальний асортимент (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів.

Міністр Р. Богатирьова

Проект

оприлюднений на офіційному сайті МОЗ України

28.01.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству охорону здоров’я у тримісячний термін привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Підпункт 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., №84, ст. 2825; 2009 р., № 27, ст. 906; 2012 р., № 62, ст. 2526; 2012 р., № 72, ст. 2904) викласти в такій редакції:

«1) на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки виходячи із закупівельної ціни, що не перевищують такі розміри:

Закупівельна ціна, гривень Торговельна (роздрібна) надбавка до закупівельної ціни, відсотків
До 100 включно 25
Більше 100 до 300 включно 23
Більше 300 до 500 включно 20
Більше 500 до 1000 включно 15
Більше 1000 10;».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906):

1) у пункті 1:

у абзаці другому слова «і виробів медичного призначення»

виключити;

після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Перелік лікарських засобів, які мають увійти до Національного

переліку лікарських засобів за умови їх реєстрації в Україні;

Положення про Національний перелік основних лікарських засобів;».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;

2) доповнити пунктом 11 такого змісту:

«11. Дозволити Міністерству охорони здоров’я вносити зміни до зазначених переліків за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі.»;

3) внести зміни у Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, виклавши його в новій редакції, що додається.

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

Положення
про Національний перелік основних лікарських засобів

1. Національний перелік основних лікарських засобів (далі — Національний перелік) — це перелік лікарських засобів, препаратів кровіта її компонентів для мінімальних потреб базової системи охорони здоров’я, в який включені найбільш ефективні, безпечні з оптимальними показниками вартість-ефективність для пріоритетних станів.

Пріоритетні стани відбираються виходячи з нинішньої та передбачуваної в майбутньому значущості для охорони здоров’я та можливостей для безпечного лікування.

2. Метою формування Національний переліку є забезпечення наявності (доступності) ефективних та безпечних лікарських засобів, препаратів кровіта її компонентів, необхідних для надання громадянам гарантованого рівня медичної допомоги в Україні.

3. Формування та впровадження Національного переліку ґрунтуються на використанні світового досвіду раціональної фармакотерапії та реалізації фармакоекономічного підходу до діагностики та лікування хворих з пріоритетними патологічними станами, з урахуванням рівнів захворюваності населення України та смертності від хвороб, а також встановлених галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4. Структура Національного переліку базується на останній актуальній версії Примірного переліку ВООЗ основних лікарських засобів та Державного формуляру лікарських засобів. У розділах Національного переліку лікарські засоби розподілені на базові і додаткові. Національний перелік містить інформацію, представлену системою відповідних індексів.

5. Національний перелік складається за міжнародними непатентованими назвами, формою випуску та дозуванням, поширюється на лікарські засоби, що зареєстровані в Україні в установленому порядку, препарати кровіта її компонентів. Лікарські засоби, препарати кровіта її компонентів, лікарські форми розміщені в алфавітному порядку в кожній підгрупі і немає переваги однієї з лікарських форм над іншою.

6. Національний перелік є основою для формування системи державного регулювання цін на лікарські засоби.

7. Унесення змін до Національного переліку проводиться у міру потреби, з урахуванням ситуації з захворюваністю та смертністю від хвороб населення України, але не рідше одного разу на два роки.

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2009 р. № 333

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК
основних лікарських засобів

Клас, група, підгрупа, міжнародна непатентована назва (МНН) українською та англійською мовою Форма випуску, сила дії лікарського засобу
1. АНЕСТЕТИКИ
1.1. Загальні анестетики та кисень
1.1.1. Інгаляційні лікарські засоби
[ВООЗ] Азоту закис (Nitrous oxide) Медичний газ.
[ВООЗ] Кисень (Oxygen) Медичний газ.
[ДФ] Ксенон (Xenon) Медичний газ.
[ДФ] Метоксифлуран (Methoxyflurane) Розчин для інгаляцій: 3 мл.
[ДФ] Севофлуран (Sevofluran) Рідина для інгаляцій: 100%.
1.1.2. Ін’єкційні лікарські засоби
[ВООЗ] Кетамін (Ketamine) Розчин для ін’єкцій: 50 мг (у вигляді гідрохлориду)/мл по 10 мл у флаконі.
[ДФ] Натрію оксибутират (Natrii oxybutyras) Розчин для ін’єкцій: 200 мг/мл по 5 мл, по 10 мл в ампулах.
[ДФ] Пропофол (Propofol) Емульсія для ін’єкцій: 1%.
[ВООЗ]Тіопентал (Thiopental) Ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 0,5 г; 1,0 г.
1.2. Місцеві анестетики
[ДФ] Артикаїн + Епінефрин (Articain + Epinephrine) Розчин для ін’єкцій: 40мг/0,01мг; 40мг/0,012мг; 40мг/0,05мг; 68мг/0,017мг; 68мг/0,0085мг; 40мг/0,006мг.
[ВООЗ]Бупівакаїн (Bupivacaine) Розчин для ін’єкцій: 0,25% (гідрохлорид); 0,5% (гідрохлорид).
[ДФ] Бупівакаїн + Епінефрин (Bupivacain + Epinephrine) Розчин для ін’єкцій: 5мг/0,005мг/мл в ампулах.
[ВООЗ]Лідокаїн (Lidocaine) Розчин для ін’єкцій: 2% (гідрохлорид).Гель: 2,5%.
[ДФ] Мепівакаїн (Mepivacaine) Розчин для ін’єкцій: 3% по 1,8 мл.
[ДФ]Прокаїн (Procaine) Розчин для ін’єкцій: 0,25%, 0,5%.
[ДФ]Ропівакаїн (Ropivacaine) Розчин для ін’єкцій: 2 мг/мл, 7,5 мг/мл, 10 мг/мл в ампулах.
1.3. Передопераційна підготовка та забезпечення короткотривалих процедур
[ВООЗ]Атропін (Atropine) Розчин для ін’єкцій: 1 мг (сульфат) в ампулах по 1мл.
[ВООЗ]Мідазолам (Midazolam) Розчин для ін’єкцій: 1 мг/мл.
[ВООЗ]Морфін (Morphine) Розчин для ін’єкцій: 10 мг (гідрохлорид) в ампулах по 1мл.
2. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БОЛЮ ТА НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
2.1. Неопіоїдні та нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НСПЗЛЗ)
[ВООЗ] Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) Таблетки: 100 мг;150 мг; 300 мг; 325 мг; 500 мг.
[ВООЗ] Ібупрофен (Ibuprofen)þ Розчин для перорального застосування: 200 мг/5 мл.Таблетки 200 мг;400 мг.þ Не для дітей віком до 3 місяців.
[ВООЗ] Парацетамол (Paracetamol) Розчин для перорального застосування: 120 мг/5 мл.Супозиторії: 80 мг; 150 мг; 170 мг; 300 мг; 330 мг.Таблетки 100 мг; 125 мг; 160 мг; 200 мг; 250 мг; 325 мг; 500 мг.
2.2. Опіоїдні анальгетики
[ДФ] Бупренорфін (Buprenorphine) Таблетки: 2 мг, 4 мг, 8 мг.Розчин для ін’єкцій: 0,3 мг/мл в ампулах.
[ДФ] Буторфанол (Butorphanol) Розчин для ін’єкцій: 0,2% по 1 мл у шприц-тюбиках.
[ВООЗ]Кодеїн (Codeine) Таблетки: 30 мг (фосфат).
[ВООЗ] Морфін (Morphine) Розчин для ін’єкцій: 10 мг (морфіну гідрохлорид) по 1 мл у ампулах.Таблетки: 10 мг (морфіну сульфат).
[ДФ] Налбуфін (Nalbuphine) Розчин для ін’єкцій: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах.
[ДФ] Трамадол (Tramadol) Капсули: 50 мг.Розчин для ін’єкцій: 50 мг/мл в ампулах.Краплі оральні: 100 мг/мл.Супозиторії ректальні: 100 мг.
[ДФ] Тримеперидин (Trimeperidine) Розчин для ін’єкцій: 20 мг/мл в ампулах.
[ДФ] Фентаніл (Fentanyl) Розчин для ін’єкцій: 0,05 мг/мл в ампулах.
2.3. Лікарські засоби, для симптоматичної терапії у паліативній допомозі
[ВООЗ]Амітриптилін (Аmitriptyline) Taблетки: 10 мг, 25 мг; 75 мг.
[ВООЗ] Галоперидол (Haloperidol) Розчин для ін’єкцій: 5 мг по 1мл в ампулах.Таблетки: 5 мг.
[ВООЗ] Гіосцин бутилбромід (Butylscopolamine) Розчин для ін’єкцій: 20 мг/2 мл по 2 мл в ампулах.
[ВООЗ]Дексаметазон (Dexamethasone) Розчин для ін’єкцій: 4 мг/мл по 1мл в ампулі (у вигляді динатрієвої солі фосфату).Тверді оральні лікарські форми: 0,5 мг; 4 мг.
[ВООЗ]Діазепам (Diazepam) Розчин для ін’єкцій: 5 мг/мл.Таблетки: 5 мг; 10 мг.
[ВООЗ] Лактулоза (Lactulose) [д] Розчин оральний: 3,1-3,7 г/5мл.
[ВООЗ] Лоперамід (Loperamide) Тверді оральні лікарські форми: 2 мг.
[ВООЗ] Метоклопрамід (Metoclopramide) Розчин для ін’єкцій: 5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах.Таблетки: 10 мг (гідрохлорид).
[ВООЗ] Мідазолам (Midazolam) Розчин для ін’єкцій: 1 мг/мл; 5 мг/мл.
[ВООЗ] Ондансетрон (Ondansetron) [д] þ Розчин для ін’єкцій: 2 мг /мл по 2 мл в ампулах (у вигляді гідрохлориду).Розчин оральний: 4 мг/5 мл.Таблетки: 4 мг; 8 мг. þ > 1 місяця.
[ВООЗ]Флуоксетин (Fluoxetine)þ Тверді оральні лікарські форми: 20 мг (у вигляді гідрохлориду). þ> 8 років.
3. ПРОТИАЛЕРГІЙНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ АНАФІЛАКСІЇ
[ВООЗ] Гідрокортизон (Hydrocortisone) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 100 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі.
[ВООЗ]Дексаметазон (Dexamethasone) Розчин для ін’єкцій: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді солі динатрію фосфату).
[ВООЗ]Епінефрин/ Адреналін/(Epinephrine/ Adrenaline) Розчин для ін’єкцій: 1,8 мг (у вигляді гідротартрат) по 1 мл в ампулах.
[ВООЗ] Лоратадин (Loratadine)* Оральний розчин: 1 мг/мл.Taблетки: 10 мг.*седативні антигістамінні препарати можуть використовуватися для обмежених показань.
[ВООЗ]Преднізолон (Prednisolone) Таблетки: 5 мг.
4. АНТИДОТИ ТА ІНШІ РЕЧОВИНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОТРУЄННІ
4.1. Неспецифічні
[ВООЗ]Вугілля активоване (Medicinal charcoal) Порошок для перорального застосування.
4.2. Специфічні
[ВООЗ]Атропін (Atropine) Розчин для ін’єкцій: 1 мг (сульфат) по 1 мл в ампулах.
[ВООЗ]Кальцію глюконат (Calcium gluconate) Розчин для ін’єкцій: 100 мг/мл по 5 мл в ампулах.
[ВООЗ]Налоксон (Naloxone) Розчин для ін’єкцій: 400 мкг (гідрохлорид) по 1 мл в ампулах.
[ВООЗ] Пеніциламін (Penicillamine) Тверді оральні лікарські форми: 250 мг.
Додатковий перелік
[ВООЗ] Десферіоксамін (Deferoxamine) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг.
5. АНТИКОНВУЛЬСАНТИ/ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ
[ВООЗ] Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate) Рідина для орального застосування: 50 мг/мл.Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії: 300 мг; 500 мг (натрію вальпроат).Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні: 300 мг.Капсули по 300 мг, 500 мг.
[ВООЗ]Карбамазепін (Carbamazepine) Суспензія оральна: 100 мг/5 мл.Таблетки: 200 мг.
[ВООЗ]Магнію сульфат (Magnesium sulphate) Розчин для ін’єкцій: 250 мг/мл по 5 мл в ампулах; 250 мг/мл по 10 мл в ампулах.
[ВООЗ]Фенобарбітал (Phenobarbital) Таблетки: 5 мг; 50 мг; 100 мг.
[ВООЗ]Фенітоїн (Phenytoin) Тверді оральні лікарські форми: 117 мг.
6. ПРОТИІНФЕКЦІЙНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
6.1. Антигельмінтні лікарські засоби
6.1.1. Кишкові антигельмінтні лікарські засоби
[ВООЗ]Альбендазол (Albendazole) Таблетки (жувальні): 400 мг.
[ВООЗ]Левамізол (Levamisole) Таблетки: 50 мг; 150 мг (у вигляді гідрохлориду).
[ВООЗ]Мебендазол (Mebendazole) Таблетки (жувальні): 100 мг.
[ВООЗ]Празиквантел (Praziquantel) Таблетки: 600 мг.
[ВООЗ]Пірантел (Pyrantel) Розчин для перорального застосування: 50 мг (у вигляді ембонату або памоату)/мл.Таблетки (жувальні): 250 мг (у вигляді ембонату або памоату).
6.1.2. Антифілярійні лікарські засоби
[ВООЗ]Альбендазол (Albendazole) Таблетки (жувальні): 400 мг.
6.1.3. Антишистосомічні та інші антитрематодні лікарські засоби
[ВООЗ]Празиквантел (Praziquantel) Таблетки: 600 мг.
6.2. Антибактеріальні лікарські засоби
6.2.1. Бета-лактамні лікарські засоби
[ВООЗ]Амоксицилін (Amoxicillin) Порошок для приготування розчину для перорального застосування (у вигляді тригідрату): 125 мг/5 мл; 250 мг/5 мл [д].Таблетки: 250 мг; 500 мг (у вигляді тригідрату).
[ВООЗ]Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) Розчин для перорального застосування: 125 мг амоксициліну + 31,25 мг клавуланової кислоти/5 мл; 250 мг амоксициліну + 62,5 мг клавуланової кислоти/5 мл [д].Таблетки: 500 мг амоксициліну (у вигляді тригідрату) + 125 мг клавуланової у вигляді калієвої солі).
[ВООЗ]Ампіцилін (Ampicillin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг; 1 г (у вигляді калієвої солі).
[ВООЗ]Бензатину бензилпеніцилін (Benzathine benzylpenicillin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1,44 г бензилпеніциліну (= 2,4 млн. МО) у 5-мл флаконі.
[ВООЗ]Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 600 мг (= 1 млн. МО) (натрієвої або калієвої солі).
[ВООЗ]Цефалексин (Cefalexin)[д]. Гранули: по 33 г для 60 мл оральної суспензії, 125 мг/5 мл у флаконах (безводний).Порошок для оральної суспензії: 250 мг/5 мл (безводний).Капсули: 250 мг (у вигляді моногідрату).
[ВООЗ]Цефазолін (Cefazolin) *þ Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі.*Для хірургічної профілактики. þ> 1 місяця.
[ВООЗ]Цефіксим (Cefixime) Капсули: 400 мг (у вигляді тригідрату).
[ВООЗ]Цефтриаксон (Ceftriaxone) *þ Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі.*Не призначаяти з кальцієм і уникати у новонароджених з гіпербілірубінемією. þ > 41 тижнів гестаційного віку.
Додатковий перелік
[ВООЗ]Іміпенем + Циластатин (lmipenem + Cilastatin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг (у вигляді моногідрату) + 500 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі.
[ВООЗ]Цефотаксим (Cefotaxime) *[сп]. Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг у флаконі (у вигляді натрієвої солі).* цефалоспорини 3-го покоління є препаратами вибору для використання у госпіталізованих новонароджених.
[ВООЗ]Цефтазидим (Ceftazidime) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг; 1 г (у вигляді пентагідрату) у флаконі.
6.2.2. Інші антибактеріальні лікарські засоби
[ВООЗ]Азитроміцин (Azithromycin) Капсули: 250 мг; 500 мг (безводний).Оральний розчин: 200 мг/5 мл.
[ВООЗ]Гентаміцин (Gentamicin) Розчин для ін’єкцій: 40 мг (у вигляді сульфату)/мл у 2-мл флаконах.
[ВООЗ]Доксициклін (Doxycycline)þ Тверді оральні лікарські форми: 100 мг (у вигляді гіклату).þ Використовувати у дітей <8 років тільки при загрозливих життю інфекціях, коли їм немає альтернативи.
[ВООЗ] Еритроміцин (Erythromycin) Таблетки: 250 мг.
[ВООЗ]Кларитроміцин (Clarithromycin) Таблетки: 500 мг.
[ВООЗ]Метронідазол (Metronidazole) Розчин для інфузій: 500 мг у 100-мл флаконах.Супозиторії: 500 мг.Таблетки: 200 мг; 250 мг; 400 мг; 500 мг.
[ВООЗ]Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin) Таблетки: 100 мг.
[ВООЗ]Спектиноміцин (Spectinomycin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 2 г (у вигляді гідрохлориду) у флаконі.
[ВООЗ]Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim) Розчин для ін’єкцій: 80 мг + 16 мг/мл у 5 мл ампулах.Розчин для перорального застосування: 200 мг + 40 мг/5 мл.Таблетки: 100 мг + 20мг; 400 мг + 80 мг.
[ВООЗ]Хлорамфенікол (Chloramphenicol) Капсули: 250 мг.Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 0,5 г; 1 г (натрію сукцинат) у флаконі.
[ВООЗ]Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) Розчин для в/в інфузій: 2 мг/мл (у вигляді гіклату). [д]Таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду).
Додатковий перелік
[ВООЗ]Кліндаміцин (Clindamycin) Капсули: 150 мг (у вигляді гідрохлориду).Розчин для ін’єкцій: 150 мг (у вигляді фосфату)/мл.
6.2.3. Антилепрозойні лікарські засоби
Лікарські засоби для лікування прокази повинні завжди використовуватися у комбінації. Комбінована терапія є необхідною для запобігання виникненню резистентності до лікарських засобів. Забарвлені упаковки, що містять комбінації 2 лікарських засобів (малобацилярна проказа) або 3 лікарських засобів (мультибацилярна проказа) слід використовувати для лікування прокази у дорослих та дітей. Блістери для комбінованої терапії (MDT) можуть постачатися ВООЗ безкоштовно.
[ВООЗ]Клофазимін (Clofazimine) Капсули: 50 мг; 100 мг.
[ВООЗ]Рифампіцин (Rifampicin) Капсули: 150 мг; 300 мг.
6.2.4. Протитуберкульозні лікарські засоби
ВООЗ рекомендує та погоджує використання фіксованих комбінацій, а також розробку нових належних фіксованих комбінацій, включаючи форми випуску з модифікованим вивільненням, незаморожених продуктів та педіатричних форм достовірної фармацевтичної якості.
[ВООЗ]Етамбутол (Ethambutol) Таблетки: 400 мг (гідрохлорид).
[ВООЗ]Етамбутол + Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Ethambutol + lsoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin) Таблетки: 275 мг + 75 мг + 400 мг + 150 мг.
[ВООЗ]Етамбутол + Ізоніазид + Рифампіцин (Ethambutol + lsoniazid + Rifampicin) Таблетки: 275 мг + 75 мг+ 150 мг.
[ВООЗ]Ізоніазид (Isoniazid) Таблетки: 100 мг; 200 мг; 300 мг.
[ВООЗ]Ізоніазид + Рифампіцин (lsoniazid + Rifampicin) Таблетки: 75 мг+ 150 мг.
[ВООЗ]Піразинамід (Pyrazinamide) Таблетки: 500 мг.
[ВООЗ]Рифабутин (Rifabutin) Капсули: 150 мг.
[ВООЗ]Рифампіцин (Rifampicin) Капсули: 150 мг; 300 мг.
[ВООЗ]Стрептоміцин (Streptomycin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (у вигляді сульфату) у флаконі.
Додатковий перелік
Лікарські засоби другої лінії для лікування хіміорезистентного туберкульозу (multidrug-resistant tuberculosis) слід використовувати у спеціалізованих центрах, дотримуючись стандартів ВООЗ щодо контролю туберкульозу.
[ВООЗ]Амікацин (Amikacin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг; 1 г (у вигляді сульфату).
[ВООЗ]Капреоміцин (Capreomycin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (у вигляді сульфату).
[ВООЗ]Канаміцин (Kanamycin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (у вигляді сульфату) розчин).
[ВООЗ]Левофлоксацин (Levofloxacin)* Taблетки: 250 мг; 500 мг; 750 мг.* Офлоксацин і моксифлоксацин можуть бути альтернативою при наявності та програмах лікування.
[ВООЗ]Натрію аміносаліцилат (Sodium aminosalicylate) Гранули.Таблетки: 500 мг; 1000 мг.
[ВООЗ]Стрептоміцин (Streptomycin) [сп]. Порошок для приготування розчину для ін’єкцій:1 г (у вигляді сульфату) у флаконі.
6.3. Протигрибкові лікарські засоби
[ВООЗ]Гризеофульвін (Griseofulvin) Таблетки: 125 мг.
[ВООЗ]Клотримазол (Clotrimazole) Вагінальний гель: 20 мг/г.Вагінальні таблетки: 100 мг; 500 мг.
[ВООЗ]Ністатин (Nystatin) Таблетки: 500 000 МО.
[ВООЗ]Флуконазол (Fluconazole) Капсули: 50 мг.Розчин для інфузій: 2 мг/мл у флаконі.
Додатковий перелік
[ВООЗ]Амфотерицин В (Amphotericin B) Порошок для приготування розчину для інфузій: 50 мг у флаконі (У вигляді натрію деоксихолату або комплексу з ліпосомами).
[ВООЗ]Флуцитозин (Flucytosine) Інфузія: 2,5 г в 250 мл.
6.4. Противірусні лікарські засоби
6.4.1. Протигерпесні лікарські засоби
[ВООЗ]Ацикловір (Aciclovir) Порошок для приготування розчину для інфузій: 250 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі.Таблетки: 200 мг.
6.4.2. Антиретровірусні лікарські засоби
На основі сучасних доказів та досвіду використання, антиретровірусні лікарські засоби наступних трьох класів включені до переліку основних лікарських засобів для лікування та профілактики ВІЛ (профілактика перенесення від матері до дитини, а також профілактика після контакту). ВООЗ підкреслює важливість використання цієї групи лікарських засобів у відповідності до глобальних та національних настанов медичної допомоги. ВООЗ схвалює та рекомендує використовувати фіксовані комбінації, розробляти нові комбінацій з фіксованими дозами, включаючи модифіковані лікарські форми, лікарські форми, що не потребують охолодження, та педіатричні лікарські форми належної якості.Таблетки з рискою можуть використовуватися у дітей, тому вони можуть бути включені до номенклатури, за умови наявності препаратів відповідної якості.
6.4.2.1. Нуклеозидні/нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
[ВООЗ]Абакавір (Abacavir) (ABC)) Розчин для перорального застосування: 100 мг (у вигляді сульфату)/5 мл.Таблетки: 300 мг (у вигляді сульфату).
[ВООЗ]Диданозин (Didanosine) (DDI) Капсули (небуферизовані, вкриті кишковорозчинною оболонкою): 125 мг; 200 мг; 250 мг; 400 мг.Таблетки (буферизовані жувальні, дисперсивні): 100 мг.
[ВООЗ]Зидовудин (Zidovudine) Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл.Розчин для приготування в/в інфузій: 10 мг/мл у 20-мл.Таблетки: 300 мг.
[ВООЗ]Ламівудин (Lamivudine) Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл.Таблетки: 150 мг.
[ВООЗ]Ставудин (Stavudine) Капсули: 30 мг.
[ВООЗ]Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate) Таблетки (тенофовіру дизопроксилу фумарат — еквівалентний 245 мг тенофовіру дизопроксилу): 300 мг.
6.4.2.2. Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
[ВООЗ]Ефавіренз (Efavirenz) (EFV або EFZ)þ Капсули: 200 мг.Таблетки: 600 мг.þ> 3-х років або> 10 кг ваги.
[ВООЗ]Невірапін (Nevirapine) Суспензія для перорального застосування: 50 мг/5 мл.Таблетки: 200 мг.
6.4.2.3. Інгібітори протеази
Вибір інгібіторів протеази з Базового переліку повинен визначатися кожною країною після вивчення міжнародних та національних клінічних настанов та досвіду. Ритонавір рекомендований для використання у комбінації у якості фармакологічного стимулятора, а не окремого антиретровірусного засобу. Решта інгібіторів протеази повинна використовуватися у формі зі стимулятором (наприклад, з ритонавіром).
[ВООЗ]Ефавіренц+ Емтрицитабін +Тенофовір (Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir) Таблетки: 600 мг + 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру).
[ВООЗ]Емтрицитабін+Тенофовір (Emtricitabine + Tenofovir) Таблетки: 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру).
[ВООЗ]Індинавір (Indinavir) Капсули: 400 мг (індинавіру сульфату).
[ВООЗ]Ламівудин+Зидовудин (Lamivudine + Zidovudine) Таблетки: 30 мг + 60 мг[д]; 150 мг + 300 мг.
[ВООЗ]Лопінавір+Ритонавір (Lopinavir + Ritonavir) Капсули: 133,3 мг + 33,3 мг.Розчин для перорального застосування: 400 мг + 100 мг/5 мл.Таблетки: 100 мг + 25 мг; 200 мг + 50 мг.
[ВООЗ]Ритонавір (Ritonavir) Капсули: 100 мг.
6.4.3. Інші противірусні засоби
[ВООЗ]Озельтамівір (Oseltamivir) Капсули: 30 мг; 45 мг; 75 мг (фосфату).Порошок для оральної суспензії: 12 мг/мл.
[ВООЗ]Рибавірин (Ribavirin) Концентрат для приготування розчину для інфузій:1 г в 10 мл фосфатного буферного розчину.Таблетки/капсули: 200 мг; 400 мг.Таблетки: 600 мг.
Додатковий перелік
[ВООЗ]Пегільований інтерферон альфа (2а або 2b) (Pegylated interferon alpha (2a or 2 b)) * Флакон або шприц: 80 мкг, 100 мкг (Пегінтерферон альфа-2b).* Для використання в комбінації з рибавірином.
6.5. Засоби для лікування протозойних інфекцій
6.5.1. Засоби для лікування амебіазу та лямбліозу
[ВООЗ]Метронідазол (Metronidazole) Розчин для інфузій: 500 мг в 100 мл у флаконах.Таблетки: 200 мг; 250 мг; 400 мг.
6.5.2. Засоби для лікування лейшманіозу
[ВООЗ]Амфотерицин В (Amphotericin B) Порошок для розчину для ін’єкцій: 50 мг у флаконах (у вигляді дезоксихолату натрію або ліпосомального комплексу.
6.5.3. Засоби для лікування малярії
6.5.3.1. Для лікування малярії
Лікарські засоби для лікування інфекції, спричиненої P. falciparum malaria (тропічної малярії), повинні застосовуватись у комбінаціях. Даний перелік рекомендує комбінації згідно рекомендацій лікування. ВООЗ визнає, що існують не всі з цих FDC та пропонує їх розвиток та ретельне тестування. Комітет також пропонує розробку та тестування ректальних лікарських форм.
[ВООЗ]Доксициклін (Doxycvcline) Капсули: 100 мг (гідрохлориду або хіклату).Таблетки (дисперговані): 100 мг (у вигляді моногідрату).
[ВООЗ]Мефлохін/Mefloquine Таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду).
6.5.3.2. Для профілактики малярії
[ВООЗ]Доксициклін (Doxycycline)þ Тверді оральні лікарські форми: 100 мг (у вигляді гідрохлориду або хіклату). þ>8 років.
[ВООЗ]Мефлохін (Mefloquine)þ Таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду).þ> 5 кг або> 3 місяців
6.5.4. Засоби для лікування пневмоцистозу та токсоплазмозу
[ВООЗ]Сульфаметоксазол+ Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim) Ін’єкції: 80 мг + 16 мг/мл в ампулах по 5 мл.Розчин оральний: 200 мг + 40 мг/5 мл[д].Таблетки: 100 мг + 20 мг; 400 мг + 80 мг[д].
6.5.5. Лікарські засоби для лікування трипаносомозу
6.5.5.1. Лікарські засоби для лікування африканського трипаносомозу
6.5.5.2. Лікарські засоби для лікування американського трипаносомозу
7. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МІГРЕНІ
7.1. Для лікування гострого нападу мігрені
[ВООЗ]Ібупрофен (Ibuprofen) [д] Таблетки: 200 мг; 400 мг.
[ВООЗ]Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid) Таблетки: 300 мг; 325 мг; 500 мг.
[ВООЗ]Парацетамол (Paracetamol) Розчин оральний: 125 мг/5 мл [д].Таблетки: 325 мг; 500 мг.
7.2. Для профілактики мігрені
[ВООЗ]Пропранолол (Propranolol) Таблетки: 40 мг (гідрохлорид).
8. ІМУНОСУПРЕСИВНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
8.1. Імуносупресивні лікарські засоби
Додатковий перелік
[ДФ] Адалімумаб (Adalimumab) Розчин для ін’єкцій: 40 мг/0,8 мл.
[ВООЗ]Азатіоприн (Azathioprine) Таблетки: 50 мг.
[ВООЗ]Циклоспорин (Ciclosporin) Капсули: 25 мг.Концентрат для розчину для ін’єкцій: 50 мг/мл по 1 мл в ампулах.
8.2. Цитотоксичні та ад’ювантні лікарські засоби
Додатковий перелік
[ВООЗ]Алопуринол (Allopurinol) [cп] Таблетки: 100 мг; 300 мг.
[ВООЗ]Аспарагіназа (Asparaginase) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 10 000 МО у флаконах.
[ВООЗ]Блеоміцин (Bleomycin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 15 мг (у вигляді сульфату) у флаконах.
[ВООЗ]Вінбластин (Vinblastine) Порошок для ін’єкцій: 5 мг (сульфат) у флаконах.
[ВООЗ]Вінкристин (Vincristine) Порошок для ін’єкцій: 1 мг (сульфат) у флаконах.
[ВООЗ]Дакарбазин (Dacarbazine) Порошок для ін’єкцій: 100 мг у флаконах.
[ВООЗ] Дактиноміцин (Dactinomycin) Порошок для ін’єкцій: 500 мкг у флаконах.
[ВООЗ]Доцетаксел (Docetaxel) Розчин для інфузій: 20 мг/мл; 40 мг/мл.
[ВООЗ]Доксорубіцин (Doxorubicin) Порошок для інфузій: 10 мг; 50 мг (гідрохлорид) у флаконах.
[ВООЗ]Етопозид (Etoposide) Капсули: 100 мг.Розчин для ін’єкцій: 20 мг/мл по 5 мл в ампулах.
[ВООЗ]Іфосфамід (Ifosfamide) Порошок для ін’єкцій: 1 г; 2 г у флаконах.
[ВООЗ]Кальцію фолінат (Calcium folinate) Розчин для ін’єкцій: 3 мг/мл по 10 мл в ампулах.Таблетки: 15 мг.
[ВООЗ]Карбоплатин (Carboplatin) Розчин для ін’єкцій: 50 мг/5 мл; 150 мг/15 мл; 450 мг/45 мл; 600 мг/60 мл.
[ДФ] Кладрибін (Cladribine) Розчин для ін’єкцій: 0,1% в ампулах, у флаконах.Розчин для ін’єкцій: 2 мг/мл по 5 мл у флаконах.
[ВООЗ]Месна (Mesna) Розчин для ін’єкцій: 100 мг/мл по 4 мл в ампулах.
[ВООЗ]Метотрексат (Methotrexate) Розчин для ін’єкцій: 50 мг/мл (у вигляді солі натрію).Таблетки: 2,5 мг (у вигляді солі натрію).
[ДФ] Нілотиніб (Nilotinib) Капсули: 150 мг, 200 мг.
[ВООЗ]Паклітаксел (Paclitaxel) Концентрат для розчину для інфузій: 6 мг/мл.
[ВООЗ]Прокарбазин (Procarbazine) Капсули: 50 мг (у вигляді гідро хлориду.
[ВООЗ]Фторурацил (Fluorouracil) Розчин для ін’єкцій: 50 мг/мл по 5 мл в ампулах.
[ВООЗ]Хлорамбуцил (Chlorambucil) Таблетки: 2 мг.
[ВООЗ]Циклофосфамід (Cyclophosphamide) Порошок для розчину для ін’єкцій: 500 мг у флаконах.
[ВООЗ]Цитарабін (Cytarabine) Розчин для ін’єкцій: 100 мг/мл.
8.3. Гормони та антигормони
Додатковий перелік
[ВООЗ]Дексаметазон (Dexamethasone) Розчин для ін’єкцій: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді солі натрію фосфату).
[ВООЗ]Гідрокортизон (Hydrocortisone) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 100 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконах.Суспензія для ін’єкцій: 2,5% по 2 мл в ампулах.
[ВООЗ]Метилпреднізолон (Methylprednisolone) [сп] Порошок для ін’єкцій: 40 мг/мл; 80 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 1 мл у флаконах.
[ВООЗ]Преднізолон (Prednisolone) Таблетки: 5 мг.
[ВООЗ]Тамоксифен (Tamoxifen) Таблетки: 10 мг (у вигляді цитрату).
9. ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
[ВООЗ]Леводопа+ Карбідопа (Levodopa + Carbidopa) Таблетки: 250 мг + 25 мг.
10. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КРОВ
10.1. Антианемічні лікарські засоби
[ВООЗ]Заліза сіль (Ferrous salt) Таблетки: еквівалентно 100 мг заліза.Капсули: еквівалентно 115 мг елементарного заліза.
[ВООЗ]Заліза сіль+Фолієва кислота (Ferrous salt + Folic acid) Таблетки: еквівалентно 100 мг заліза + 550 мкг фолієвої кислоти.
[ВООЗ]Фолієва кислота (Folic acid) Таблетки: 1 мг; 5 мг.
10.2. Лікарські засоби, що впливають на коагуляцію та гемостатичні засоби
[ВООЗ]Варфарин (Warfarin) Таблетки: 2,5 мг; 3 мг; 5 мг (натрієва сіль).
[ВООЗ]Гепарин натрій (Heparin sodium) Розчин для ін’єкцій: 5000 МО/мл по 1 мл в ампулах, флаконах.
[ДФ] Губка гемостатична з амбеном Суха речовина: 0,8 г.
[ДФ] Ельтромбопаг (Eltrombopag) Таблетки: 25 мг, 50 мг.
[ДФ] Надропарин кальцію (Nadroparin calcium) Розчин для ін’єкцій: 9500 МО анти-Ха/мл по 0,3 мл; 0,4 мл; 0,8 мл; 0,6 мл у шприцах.
[ВООЗ]Протаміну сульфат (Protamine sulfate) Розчин для ін’єкцій: 10 мг/мл, 50 мг/мл по 5 мл в ампулах, флаконах.
[ВООЗ]Транексамова кислота (Tranexamic acid) Розчин для ін’єкцій: 50 мг/мл по 5 мл в ампулах.
[ВООЗ]Фітоменадіон (Phytomenadione) Розчин для ін’єкцій: 10 мг/мл по 1 мл в ампулах.
10.3. Інші лікарські засоби, що застосовуються при гемоглобінопатіях
Додатковий перелік
[ВООЗ]Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide) Капсули: 500 мг.
[ВООЗ]Десферіоксамін (Deferoxamine) Ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 500 мг у флаконах.
11. ПРЕПАРАТИ КРОВІ ТА ПЛАЗМОЗАМІННІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ЛЮДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
11.1. Кров та її компоненти*
ВООЗ визнає, що досягнення самозабезпеченості, за винятком особливих обставин що перешкоджають цьому, у постачанні безпечних компонентів крові на основі добровільного, безоплатного донорства крові, та безпеки поставки є важливими національними цілями для запобігання нестачі крові та задоволення потреби населення в переливанні. Всі препарати повинні відповідати вимогам ВООЗ.
[ВООЗ] Еритроцити (red blood cells)*
[ВООЗ] Концентрат тромбоцитів (platelet concentrates)*
[ВООЗ] Свіжозаморожена плазма (Fresh frozen plasma)*
[ВООЗ] Цільна кров (whole blood)*
* — відноситься до засобів категорії «кров та її компоненти», взяття, приготування, зберігання та застосування яких регулюється нормами Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 №239/95-ВР та іншими підзаконними актами України.
11.2. Лікарські засоби, отримані з плазми
Всі фракції плазми крові повинні відповідати вимогам Керівництва ВООЗ щодо забору, обробки та контролю якості крові, компонентів крові та похідних плазми (Revised 1992). (WHO Technical Report Series, No. 840, 1994, Annex 2).
11.2.1. Імуноглобуліни людини
Додатковий перелік
[ВООЗ]Імуноглобулін людини нормальний (Human normal immunoglobulin) Розчин для внутрішньомязового введення : 16% білковий розчин.*Розчин для внутрішньовенного введення : 5%; 10% білковий розчин.** *Показаний для первинного імунодефіциту.** Вимірювання для первинного імунодефіциту і Kawasaki хвороби.
11.2.2. Фактори коагуляції крові
Додатковий перелік
[ВООЗ]Фактор коагуляції VIII (Coagulation Factor VIII) Порошок для ін’єкцій: 500 МО/флаконах.
[ВООЗ]Фактор коагуляції IX (Coagulation Factor IX) Порошок для ін’єкцій:500 МО/флаконах, 1000 МО/флаконах.
11.3. Плазмозамінні лікарські засоби
12. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
12.1. Антиангінальні лікарські засоби
[ВООЗ]Бісопролол (Bisoprolol) Таблетки: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.
[ВООЗ]Верапаміл (Verapamil) Таблетки: 40 мг; 80 мг (гідрохлорид).
[ВООЗ]Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) Таблетки: (сублінгвальні) 5 мг.
[ВООЗ]Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) Таблетки: (сублінгвальні) 500 мкг.
12.2. Антиаритмічні лікарські засоби
[ВООЗ]Бісопролол (Bisoprolol) Таблетки: 5 мг; 10 мг.
[ВООЗ]Верапаміл (Verapamil) Розчин для ін’єкцій: 2,5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах.Таблетки: 40 мг; 80 мг.
[ВООЗ]Дигоксин (Digoxin) Розчин для ін’єкцій: 250 мкг/мл по 1 мл в ампулах.Таблетки: 250 мкг.
[ВООЗ]Епінефрин (Epinephrine) Розчин для ін’єкцій: 1,8 мг/мл по 1 мл в ампулах.
[ВООЗ]Лідокаїн (Lidocaine) Розчин для ін’єкцій: 100 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах.
Додатковий перелік
[ВООЗ]Аміодарон (Amiodarone) Розчин для ін’єкцій: 50 мг/мл по 3 мл в ампулах (гідрохлорид).Таблетки: 200 мг (гідрохлорид).
12.3. Антигіпертензивні лікарські засоби
[ВООЗ]Амлодипін (Amlodipine) Таблетки: 2,5 мг, 5 мг, 10 мг (у вигляді малеату або бесилату).
[ВООЗ]Бісопролол (Bisoprolol) Таблетки: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.
[ДФ]Валсартан (Valsartan) Таблетки: 40 мг; 80 мг; 160 мг; 320 мг.
[ВООЗ]Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) Таблетки: 25 мг; 100 мг.
[ВООЗ]Еналаприл (Enalapril) Таблетки: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг.
[ДФ] Карведилол (Carvedilol) Таблетки: 3,125 мг, 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг, 50 мг.
[ДФ] Лізиноприл (Lisinopril) Таблетки: 2,5 мг, 5 мг; 10 мг; 20 мг.
[ДФ] Лозартан (Losartan) Таблетки: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг.
[ВООЗ]Метилдопа (Methyldopa) Таблетки: 250 мг.
[ДФ] Небіволол (Nebivolol) Таблетки: 2,5 мг, 5 мг.
[ДФ] Олмесартан (Olmesartan) Таблетки: 10 мг; 20 мг; 40 мг.
[ДФ]Периндоприл (Perindopril) Таблетки: 2 мг; 2,5 мг; 4 мг; 5мг, 8 мг; 10 мг.
[ДФ] Раміприл (Ramipril) Таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.
[ДФ] Фелодипін (Felodipine) Таблетки: 2,5 мг, 5 мг, 10 мг.
12.4. Лікарські засоби, що застосовуються при серцевій недостатності
[ВООЗ]Бісопролол (Bisoprolol) Таблетки: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.
[ВООЗ]Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) Таблетки: 25 мг; 100 мг.
[ВООЗ]Дигоксин (Digoxin) Розчин для ін’єкцій: 250 мкг/мл по 1 мл в ампулах.Таблетки: 250 мкг.
[ВООЗ]Еналаприл (Enalapril) Таблетки 2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг (у вигляді малеата).
[ВООЗ]Фуросемід (Furosemide) Розчин для ін’єкцій: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах.Таблетки: 40 мг.
Додатковий перелік
[ВООЗ]Допамін (Dopamin) Концентрат для приготування розчину для інфузій: 40 мг/мл (гідрохлорид) по 5 мл у флаконах.
12.5. Антитромботичні лікарські засоби
[ВООЗ]Ацетисаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) Таблетки: 100 мг.
[ДФ] Дипіридамол (Dipyridamole) Таблетки: 25 мг, 75 мг.
Додатковий перелік
[ДФ] Альтеплаза (Alteplase) Порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій: 50 мг.
[ВООЗ]Стрептокіназа (Streptokinase) Порошок для ін’єкцій: 1,5 млн МО у флаконах.
12.6. Гіполіпідемічні лікарські засоби
[ДФ] Аторвастатин (Atorvastatin) Таблетки: 10 мг, 20 мг, 40 мг, 80 мг.
[ДФ] Розувастатин (Rosuvastatin) Таблетки: 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг.
[ВООЗ]Симвастатин (Simvastatin) Таблетки: 10 мг; 20 мг; 40 мг.
13. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДЕРМАТОЛОГІЇ (МІСЦЕВІ)
13.1. Протигрибкові лікарські засоби
[ДФ] Біфоназол (Bifonazole) Гель: 1%.Крем: 1%.
[ДФ]Еконазол (Econazole) Гель: 10мг/г.Крем: 1%.
[ВООЗ]Міконазол (Miconazole) Крем: (нітрат) 2%.
[ДФ] Метиленовий синій (Methylthioninium chloride) Розчин для зовнішнього застосування спиртовий: 10 мг/мл.
[ДФ] Ністатин (Nystatin) Мазь: 100 000 ОД/г.
[ВООЗ]Тербінафін (Terbinafine) Крем: 1% тербінафіну гідрохлорид.
13.2. Протимікробні лікарські засоби
[ДФ] Декаметоксин (Decamethoxin) Розчин для зовнішнього зстосування спиртовий: 0,1%.Розчин для зовнішнього застосування: 0,03%.
[ДФ] Діамантовий зелений (Viride nitens) Розчин для зовнішнього застосування спиртовий: 1%.
[ДФ] Йод (Iodine) Розчин для зовнішнього зстосування спиртовий: 5%.
[ДФ] Ізотретиноїн + Еритроміцин (Isotretinoin + Erythromycin) Гель: 0,5мг/20мг/г.
[ДФ] Ізотретиноїн (Isotretinoin) Капсули: 8 мг, 10 мг, 16 мг, 20 мг.
[ВООЗ]Калію перманганат (Potassium permanganate) Порошок для розчину для зовнішнього застосування: З г; 5 г.
[ДФ] Кислота борна (Boric acid) Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий: 3%.Порошок для зовнішнього застосування.
[ДФ] Кислота фузидова (Fusidic acid) Мазь: 20 мг/г.Крем: 20 мг/г.Гель: 2% (20 мг/г).
[ДФ] Метронідазол (Metronidasole) Гель для зовнішнього застосування: 10 мг/г.
[ДФ] Мірамістин (Myramistin) Мазь: 5 мг/г.Розчин для зовнішнього застосування: 0,1%.
[ВООЗ]Мупіроцин (Mupirocin) Крем: (у вигляді мупіроцину кальцію): 2%.Мазь: 2%.
[ДФ] Неоміцину сульфат + Бацитрацин цинку (Neomycin sulphate + Bacitacin Zink) Мазь: 1%.
[ДФ] Перекис водню (Hydrogen peroxide) Розчин для зовнішнього застосування: 3%.
[ВООЗ]Срібла сульфадіазин (Silver sulfadiazine)þ Крем: 1%.þ > 2 місяці.
[ДФ] Сульфаніламід (Sulfanilamide) Лінімент: 5%.Мазь: 10%.
[ДФ] Сульфатіазол (Sulfathiazole) Крем: 2%.
[ДФ] Тетрациклін (Tetracyclin) Мазь: 3%.
[ДФ] Хлорамфенікол + Метилурацил (Chloramphenicol + Methyluracil) Мазь: 7,5мг/40мг/г.
[ДФ] Цинку оксид (Zinc oxide) Порошок: 0,1г/г.Мазь: 10%.
13.3. Протизапальні засоби та засоби проти свербіжу
[ВООЗ]Бетаметазон (Betamethasone)þ Крем: 0,1% (у вигляді валерату).Мазь: 0,1% (у вигляді валерату).þ У новонароджених краще застосовувати гідрокортизон.
[ВООЗ]Гідрокортизон (Hydrocortisone) Крем: 1% (ацетат).Мазь: 1% (ацетат).
[ДФ] Мометазон (Mometasone) Мазь: 0,1%.Крем: 0,1%.Лосьйон: 0,1%.
13.4. Лікарські засоби, що впливають диференціацію і проліферацію клітин шкіри
[ВООЗ]Бензоїлу пероксид (Benzoyl peroxide) Лосьйон: 5%.
[ВООЗ]Саліцилова кислота (Salicylic acid) Розчин: 1%.Мазь: 2%; 5%; 10%.
[ДФ] Устекінумаб (Ustekinumab) Розчин для ін’єкцій: 90 мг/мл по 1 мл.
13.5. Засоби для лікування педикульозу та корости
[ВООЗ]Бензилбензоат(Benzyl benzoate)þ Емульсія: 20%.Крем: 250 мг/г.Мазь: 200 мг/г; 250 мг/г.þ > 2-х років.
[ВООЗ]Перметрин (Permethrin) Крем-шампунь: 1%.
13.6. Інші лікарські засоби
[ДФ] Адапален (Adapalene) Гель: 0,1%.
[ДФ] Вазелін (Vaseline) Мазь.
[ДФ] Гліцерин (Glycerol) Розчин для зовнішнього застосування: 85%.
[ДФ] Гепариноїд (Heparinoid) Мазь: 100 ОД/мг.
[ДФ] Кислота азелаїнова (Azelaic acid) Гель для зовнішнього застосування: 15%.Крем: 20%.
[ДФ] Подофілотоксин (Podophyllotoxin) Крем: 1,5 мг/г.
14. ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ
14.1. Офтальмологічні лікарські засоби
[ВООЗ]Тропікамід (Tropicamide) Краплі очні: 0,5%; 1%.
14.2. Рентгенконтрастиі засоби
[ВООЗ]Барію сульфат (Barium sulfate) Порошок для приготування суспензії.
[ВООЗ]Йогексол (Iohexol) Розчин для ін’єкцій: 240 мг йоду/мл по 10 мл;240 мг йоду/мл по 20 мл; 240 мг йоду/мл по 50 мл;240 мг йоду/мл по 100 мл; 300 мг йоду/мл по 10 мл;300 мг йоду/мл по 20 мл; 300 мг йоду/мл по 50 мл;300 мг йоду/мл по 100 мл; 300 мг йоду/мл по 200 мл;350 мг йоду/мл по 20 мл; 350 мг йоду/мл по 50 мл; 350 мг йоду/мл по 100 мл; 350 мг йоду/мл по 200 мл; 350 мг йоду/мл по 500 мл в ампулах.
Додатковий перелік
[ВООЗ]Барію сульфат (Barium sulfate) [сп] Порошок для приготування суспензії.
15. ДЕЗИНФІКУЮЧІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
15.1. Антисептичні засоби
[ВООЗ]Етанол (Ethanol) Розчин: 70% (денатурований).
[ВООЗ]Повідон-йод (Povidone-iodine) Розчин: 10% (що еквівалентно 1% активному йоду).
[ВООЗ]Хлоргексидин (Chlorhexidine) Розчин: 0,05% (диглюконат).
15.2. Дезинфікуючі засоби
16. ДІУРЕТИКИ
[ВООЗ]Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) Таблетки: 25 мг; 100 мг.
[ДФ] Індапамід (Indapamide) Капсули, таблетки: 1,5 мг, 2,5 мг.
[ВООЗ]Манітол (Mannitol) Розчин для інфузій: 10%; 15%; 20%.
[ВООЗ]Спіронолактон (Spironolactone) Таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг.
[ДФ] Торасемід (Torasemide) Розчин для ін’єкцій: 10мг/ 2мл; 20мг/ 4мл.Розчин для інфузій: 200мг/20мл.Таблетки: 2,5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг, 50 мг, 100 мг, 200 мг.
[ВООЗ]Фуросемід (Furosemide) Розчин для ін’єкцій: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах.Таблетки: 40 мг.
17. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Додатковий перелік [сп]
[ВООЗ]Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)
17.1. Противиразкові лікарські засоби
[ДФ] Вісмуту субцитрат (Bismuth subcitrate) Тверді оральні лікарські форми: 120 мг.
[ДФ] Езомепразол (Esomeprazole) Таблетки: 20 мг; 40 мг.Ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 40 мг.Порошок для приготування розчину для ін’єкцій та інфузій: 40 мг.
[ДФ] Лансопразол (Lansoprazole) Капсули: 15 мг; 30 мг.
[ВООЗ]Омепразол (Omeprazole) Порошок для орального розчину: 20 мг саше.Тверді оральні лікарські форми: 10 мг; 20 мг; 40 мг.
[ДФ] Пантопразол (Pantoprazole) Таблетки: 20 мг; 40 мг.Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 40 мг у флаконах.
[ДФ] Рабепразол (Rabeprazole) Тверді оральні лікарські форми: 10 мг; 20 мг.Ліофілізований порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 20 мг.
[ВООЗ]Ранітидин (Ranitidine) Розчин для ін’єкцій: 25 мг/мл (гідрохлорид) в 2-мл ампулі.Таблетки: 150 мг (гідрохлорид).
17.2. Протиблювотні лікарські засоби
[ВООЗ]Дексаметазон (Dexamethasone) Розчин для ін’єкцій: 4 мг/мл в 1-мл ампулі (у вигляді динатрієвої солі фосфату).Тверді оральні лікарські форми: 0,5 мг; 4 мг.
[ДФ] Домперидон (Domperidone) Таблетки: 10 мг; 30 мг.Суспензія оральна: 1мг/мл.
[ДФ] Ітоприду гідрохлорид (Іtopride hydrochloride) Таблетки: 50 мг.
[ВООЗ]Метоклопрамід (Metoclopramide)þ Розчин для ін’єкцій: 5 мг (гідрохлорид)/мл в 2-мл ампулах.Таблетки: 10 мг (гідрохлорид).þНе для новонароджених.
[ВООЗ]Ондансетрон (Ondansetronþ) Розчин для ін’єкцій: 2 мг основи/мл в 2-мл ампулі (гідрохлорид).Тверді оральні лікарські форми: еквівалентно 4 мг основи; еквівалентно 8 мг основи.þ > 1 місяць.
17.3. Протизапальні лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях кишечника
[ДФ] Месалазин (Mesalazine) Тверді оральні лікарські форми: 400 мг; 500 мг; 800 мг; 1000 мг; 2000 мг.Супозиторії ректальні: 250 мг; 500 мг; 1000 мг.
[ВООЗ] Сульфасалазин (Sulfasalazine) Таблетки: 500 мг.
17.4. Проносні лікарські засоби
[ДФ] Натрію пікосульфат (Sodium picosulfate) Тверді оральні лікарські форми: 5 мг; 7,5 мг.Краплі оральні: 7,5 мг/мл у флаконах.
[ВООЗ]Сена (Senna) Таблетки: 70 мг (сеннозіди).
17.5. Лікарські засоби, які застосовуються при діареї
17.5.1. Для пероральної регідратації
17.5.2. Лікарські засоби від діареї у дітей
17.5.3. Антидіарейні лікарські засоби
[ДФ] Лоперамід (Loperamide) Тверді оральні лікарські форми: 2 мг.
17.6. Спазмолітичні лікарські засоби, що застосовуються при шлунково-кишкових захворюваннях
[ДФ] Дротаверин (Drotaverine) Таблетки: 40 мг; 80 мг.Розчин для ін’єкцій: 20 мг/мл в ампулах.
[ДФ] Мебеверин (Mebeverine) Тверді оральні лікарські форми: 135 мг; 200 мг.
[ДФ] Отилонію бромід (Otilonium bromide) Таблетки: 40 мг.
18. ГОРМОНИ, ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА КОНТРАЦЕПТИВИ
18.1. Кортикостероїди та синтетичні замінники
[ДФ] Бетаметазон (Betamethasone) Розчин для ін’єкцій: 4 мг/мл по 1мл в ампулах.Суспензія для ін’єкцій: 2мг/5мг/1мл; 6,43мг/2,63мг/1мл по 1мл ампулах.
[ВООЗ]Гідрокортизон (Hydrocortisone) Таблетки: 10 мг; 20 мг.
[ДФ] Преднізон (Prednisone) Супозиторії ректальні: 100 мг.
[ДФ] Тріамцинолон (Triamcinolone) Таблетки: 4 мг.Суспензія для ін’єкцій: 40 мг/1 мл по 1мл в ампулах.
[ВООЗ]Флудрокортизон (Fludrocortisone) Таблетки: 100 мкг (ацетат).
18.2. Андрогени
Додатковий перелік
[ВООЗ]Тестостерон (Testosterone) Розчин для ін’єкцій: 250 мг/мл по 4 мл; 250 мг/мл по 1 мл; 1% по 1 мл; 5% по 1 мл.
18.3. Контрацептиви
18.3.1. Оральні гормональні контрацептиви
[ВООЗ]Етинілестрадіол + Левоноргестрел (Етинілестрадіол + Levonorgestrel) Таблетки: 0,03 мг/0,15 мг, 0,03 мг/0,125 мг.
[ВООЗ]Левоноргестрел (Levonorgestrel) Таблетки: 1,5 мг; 0,75 мг.
18.3.2. Ін’єкційні гормональні контрацептиви
[ВООЗ]Медроксипрогестерон (Мedroxyprogesterone) Суспензія для ін’єкцій: у флаконах, у заповнених шприцах 150 мг/мл.
18.3.3. Внутрішньоматкові засоби
18.3.4. Засоби бар’єрної контрацепції
18.3.5. Контрацептивні імплантанти
18.4. Естрогени (Estrogens)
18.5. Інсуліни та інші лікарські засоби, що застосовуються для лікування діабету
[ВООЗ] Гліклазид (Gliclazide)* Тверді оральні лікарські форми: (Таблетки з контрольованим вивільненням) 30 мг, 60 мг; 80 мг.* Глібенкламід не підходить пацієнтам старше 60 років.
[ДФ] Гліквідон (Gliquidone) Таблетки: 30 мг.
[ДФ] Глімепірид (Glimepiride) Таблетки: 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг.
[ВООЗ]Глюкагон (Glucagon) Ліофілізат для розчину для ін’єкцій: по 1 мг (1 МО) у флаконах 1 мл.
[ДФ] Ізодибут (Isodibut) Таблетки: 0,5 г.
[ВООЗ]Ін’єкційний інсулін (розчинний) (Insulin injection (soluble)) Розчин для ін’єкцій: 40 ОД/мл; 100 ОД/мл в 10-мл флаконі.
[ВООЗ]Інсулін середньої тривалості дії (Intermediate-acting insulin) Розчин для ін’єкцій: 40 ОД/мл в 10-мл флаконі (з’єднання інсуліну суспензії цинку або ізофан інсуліну).
[ВООЗ] Метформін (Metformin) Таблетки: 500 мг (гідрохлорид).
[ДФ] Піоглітазон (Pioglitazone) Таблетки: 15 мг, 30 мг, 45 мг.
[ДФ] Репаглінід (Repaglinide) Таблетки: 1 мг, 2 мг.
[ДФ] Саксагліптин (Saxagliptin) Таблетки: 2,5 мг, 5 мг.
[ДФ] Ситагліптин (Sitagliptin) Таблетки: 25 мг, 50 мг, 100 мг.
18.6. Індуктори овуляції
Додатковий перелік
[ВООЗ]Кломіфен (Clomifene) Таблетки: 50 мг (цитрат).
18.7. Прогестогени
[ДФ] Прогестерон (Progesterone) Капсули: 100 мг; 200 мг.Розчин для ін’єкцій олійний: 1%; 2,5% по 1 мл в ампулах.
18.8. Гормони щитовидної залози і антитиреоїдні лікарські засоби
[ВООЗ]Левотироксин (Levothyroxine) Таблетки: 25 мкг[д]; 50 мкг; 100 мкг (натрієва сіль).
[ДФ] Тиротропін альфа (Тhyrotropine alfa) Порошок для приготування розчину для ін`єкцій: 0,9 мг/мл по 1,1мг у флаконах.
[ДФ] Тіамазол (Thiamazole) Таблетки: 5 мг, 10 мг.
18.9. Препарати гормонів гіпофіза
[ДФ] Десмопресин (Desmopressin) Краплі назальні: 0,1 мг/мл по 2,5мл.Спрей назальний: 10 мкг/дозу по 50 доз (5мл).Таблетки: 0,1 мг, 0,2 мг.Ліофілізат оральний: 60 мкг, 120 мкг, 240 мкг.
[ДФ] Карбетоцин (Carbetocin) Розчин для ін’єкцій: 100 мкг/мл по 1 мл в ампулах.
[ДФ] Соматропін (Somatropine) Ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 16 МО (5,3мг) у флаконах.Розчин для ін’єкцій: 8 МО/мл по 0,5мл, 2мл у флаконах.Порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій: 4 МО (1,33мг), 10 МО (3,33мг), 16 МО (5,3мг) у флаконах.Розчин для ін’єкцій: 10 мг/1,5мл по 1,5 мл у шприці-ручці.Розчин для ін’єкцій: 5 мг/1,5 мл по 1,5 мл у картриджах.Розчин для ін’єкцій: 10 мг/1,5 мл по 1,5 мл у картриджах.
18.10. Препарати гормонів гіпоталамуса
[ДФ] Ланреотид (Lanreotid) Порошок ліофілізований для приготування суспензії для ін’єкцій пролонгованої дії: 30 мг у флаконах.
[ДФ] Октреотид (Octreotide) Розчин для ін’єкцій: 0,05 мг/мл, 0,1 мг/мл по 1 мл в ампулах.Мікросфери для приготування суспензії для ін’єкцій: 10 мг, 20 мг, 30 мг.
Додатковий перелік перелік [д]
[ВООЗ]Калію йодид (Potassium iodide) Таблетки: 100 мкг; 200 мкг; 1 мг; 250 мг.
19. ІМУНОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
19.1. Діагностичні засоби
Всі туберкуліни повинні відповідати вимогам ВООЗ для туберкуліну (переглянутий 1985).
[ВООЗ]Туберкулін, Туберкулінові проби (Tuberculin) Розчин для ін’єкцій.
19.2 Сироватки і імуноглобуліни
Всі фракції плазми крові повинні відповідати вимогам ВООЗ до збору, обробці і конролю якості крові, компонентів крові і похідних плазми (переглянутий 1992).Комітет експертів ВООЗ з стандартизації біологічних препаратів. Сорок третя доповідь. (ВООЗ Серія технічних доповідей, Кіл. 840, 1994, Додаток 2).
[ВООЗ] Анти-D імуноглобулін (людини) (anti-D immunoglobulin (human)) Розчин для ін’єкцій: 300 мкг в ампулах.Розчин для ін’єкцій: 1 мл містить неповні резус-антитіла анти-Rho (D) — 0,09-0,11 г, в ампулах.
[ВООЗ] Антитоксин дифтерії (Diphtheria antitoxin) Розчин для ін’єкцій: по 10 000 МО в ампулах.
[ВООЗ] Імуноглобулін антирабічний (Rabies immunoglobulin) Розчин для ін’єкцій: 75 МО в ампулах.
[ВООЗ] Протиправцевий імуноглобулін (людини) (Antitetanus immunoglobulin (human)) Розчин для ін’єкцій: 250 МО (1 доза) в ампулах.
19.3. Вакцини
Нижченаведений перелік визначає вакцини, для яких існують рекомендації Стратегічної Дорадчої Групи експертів з імунізації (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) та/або меморандум ВООЗ (http://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/en/index.html). Цей сайт буде оновлюватися по мірі публікації нових меморандумів і містить найновішу інформацію та рекомендації.ВООЗ звертає увагу на необхідність використання у дітей полівалентних вакцин.
[ВООЗ] Вакцина БЦЖ (BCG vaccine)
[ВООЗ] Вакцина проти гемофільної інфекції типу b (Haemophilus influenzae type b vaccine)
[ВООЗ] Вакцина проти гепатиту А (Hepatitis A vaccine)
[ВООЗ] Вакцина проти гепатиту В (Hepatitis B vaccine)
[ВООЗ]Вакцина проти гриппу (Influenza vaccine)
[ВООЗ]Вакцина проти кору (Measles vaccine)
[ВООЗ]Вакцина проти епідемічного паротиту (Mumps vaccine)
[ВООЗ]Вакцина проти кашлюку (Pertussis vaccine)
[ВООЗ]Вакцина проти поліомієліту (Poliomyelitis vaccine)
[ВООЗ]Вакцина проти сказу (Rabies vaccine)
[ВООЗ]Вакцина проти краснухи (Rubella vaccine)
[ВООЗ]Вакцина проти черевного тифу (Typhoid vaccine)
[ВООЗ]Вакцина проти вітряної віспи (Varicella vaccine)
[ВООЗ]Вакцина проти жовтої лихоманки (Yellow fever vaccine)
[ВООЗ] Дифтерійний анатоксин (Diphtheria toxoid)
[ВООЗ]Менінгококова вакцина проти менінгіту (Meningococcal meningitis vaccine)
[ВООЗ]Пневмококова вакцина (Pneumococcal vaccine)
[ВООЗ] Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid )
20. МІОРЕЛАКСАНТИ ТА ІНГІБІТОРИ ХОЛІНЕСТЕРАЗИ
20.1. Міорелаксанти (периферичної дії) та інгібітори холінестерази
[ВООЗ]Атракурій (Atracurium) Розчин для ін’єкцій: 10 мг/мл (безилат).
[ВООЗ]Неостигмін (Neostigmine) Розчин для ін’єкцій: 500 мкг по 1мл ампулах.
[ДФ] Піпекуронію бромід (Pipecuronium bromide) Ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 4 мг.
[ВООЗ]Піридостигмін (Pyridostigmine) Таблетки: 60 мг (бромід).
[ДФ] Рокуронію бромід (Rocuronium bromide) Розчин для внутрішньовенного введення: 10 мг/мл у флаконах.
[ВООЗ]Суксаметоній (Suxamethonium) Розчин для ін’єкцій: 20 мг/мл.
20.2. Міорелаксанти з центральним механізмом дії
[ДФ] Баклофен (Baclofen) Таблетки: 10 мг, 25 мг.
21. ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
21.1. Антибактеріальні лікарські засоби
[ВООЗ]Ацикловір (Acyclovir) Мазь: 3%.
[ВООЗ]Тетрациклін (Tetracycline) Очна мазь: 1% (гідрохлорид).
21.2. Протизапальні лікарські засоби
21.3. Місцеві анестетики
21.4. Міотичні і протиглаукомні лікарські засоби
[ВООЗ]Ацетазоламід (Acetazolamide) Таблетки: 250 мг.
[ВООЗ]Латанопрост (Latanoprost) Краплі очні: 50 мкг/мл.
[ВООЗ]Пілокарпін (Pilocarpine) Розчин (очні краплі): 10 мг/мл по 5 мл; 10 мг/мл по 10 мл.
[ВООЗ]Тимолол (Timolol) Розчин (очні краплі): 0,25; 0,5% (у формі малеату).
21.5. Мідріатичні лікарські засоби
[ВООЗ]Атропін (Atropine) *þ Розчин (очні краплі): 1% (сульфат) * [д] þ > 3 місяці.
21.6. Антифактор росту ендотелію судин
Додатковий перелік
[ВООЗ]Бевацизумаб (Bevacizumab) Ін’єкція: 25 мг/мл.
22. ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ТА ЗНИЖУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МІОМЕТРІЮ
22.1. Засоби, які підвищують скоротливу активність міометрію
[ДФ]Динопрост (Dinoprost) Розчин для ін’єкцій: 5 мг/1 мл по 1мл в ампулах.
[ВООЗ]Мізопростол (Misoprostol) Таблетки: 200 мкг.
[ВООЗ] Окситоцин (Oxytocin) Розчин для ін’єкцій: 5 МО/мл по 1 мл.
22.2. Засоби, які знижують скоротливу активність міометрію (токолітики)
[ДФ] Гексопреналін (Hexoprenaline) Розчин для ін’єкцій: 10 мкг/ 2мл по 2 мл.Таблетки: 0,5 мг.Концентрат для приготування розчину для інфузій: 25 мкг/5мл.
[ВООЗ]Ніфедипін (Nifedipine) Таблетки: 10 мг.
23. РОЗЧИНИ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ
Додатковий перелік
[ВООЗ] Перитонеальний діаліз (відповідного складу)(Intraperitoneal dialysis solution (of appropriate composition)) Парентеральний розчин.
24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПСИХІЧНИХ І ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
24.1. Лікарські засоби, що застосовуються при психотичних розладах
[ВООЗ]Галоперидол (Haloperidol) [д] Розчин для ін’єкцій: 5 мг в 1 мл ампулах.Таблетки: 5 мг.
[ВООЗ]Рисперидон (Risperidone) Тверді оральні лікарські форми: 0,25 мг — 6 мг.
[ВООЗ]Флуфеназин (Fluphenazine) Розчин для ін’єкцій: 25 мг (деканоат) в 1 мл ампулах.
[ВООЗ]Хлорпромазин (Chlorpromazine) [д] Розчин для ін’єкцій: 25 мг (гідрохлорид)/мл в 2-мл ампулі.Таблетки: 100 мг (гідрохлорид).
Додатковий перелік
[ВООЗ]Клозапін(Сlozapine) Тверді оральні лікарські форми: 25 — 100 мг.
24.2. Лікарські засоби, що застосовуються при порушеннях настрою
24.2.1. Лікарські засоби, що застосовуються при депресивних розладах
[ВООЗ]Амітриптилін (Amitriptyline) Таблетки: 25 мг (гідрохлорид).
[ВООЗ]Флуоксетин (Fluoxetine) Тверді оральні лікарські форми: 20 мг (як гідрохлорид).
Додатковий перелік [сп]
[ВООЗ]Флуоксетин (Fluoxetine)þ Тверді оральні лікарські форми: 20 мг (як гідрохлорид).þ > 8 років.
24.2.2. Лікарські засоби, що застосовуються при біполярних розладах
[ВООЗ]Карбамазепін (Carbamazepin) Таблетки: 200 мг.
[ВООЗ]Літій (Lithium) Тверді оральні лікарські форми: 300 мг.
[ВООЗ]Вальпроєва кислота /Вальпроат натрію (Valproic acid /Sodium valproate) Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії: 300 мг; 500 мг (натрію вальпроат).Капсули: 300 мг, 500 мг.
24.3. Лікарські засоби при тривожних розладах
[ВООЗ]Діазепам (Diazepam) Таблетки з рискою: 5 мг.
24.4. Лікарські засоби, що застосовуються при обсесивно- компульсивних розладах
[ВООЗ]Кломіпрамін (Clomipramine) Таблетки: 25 мг.
24.5. Лікарські засоби для лікування розладів, викликаних вживанням психоактивних речовин
[ВООЗ]Нікотинова замісна терапія (НЗТ)(Nicotine replacement therapy (NRT)) Жувальна гумка: 2 мг; 4 мг (як полакрілекс).Трансдермальний пластир:10 мг/16 годин; 15 мг/16 годин; 25 мг/16 годин; 7 мг/24 годин; 14мг/24 годин; 21 мг/24 годин.
Додатковий перелік
[ВООЗ]Метадон (Methadone) Оральна рідина: 5 мг/5 мл (гідрохлорид).
25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
25.1. Антиастматичні засоби і лікарські засоби для лікування хронічної обструктивної хвороби
[ВООЗ]Беклометазон (Beclometasone) Інгаляція (аерозоль): 50 мкг; 100 мкг (дипропіонат) на дозу (у вигляді форм, що не містять фреон); 250 мкг на дозу (у вигляді форм, що не містять фреон).
[ВООЗ]Будесонід (Budesonide) Інгаляція (аерозоль) або порошок для інгаляцій: 100 мкг на дозу; 200 мкг на дозу.Інгаляція під тиском:50 мкг; 200 мкг.Суспензія для розпилення:0,25 мг/мл; 0,50 мг/мл.
[ДФ] Доксофілін (Doxofylline) Таблетки: 400 мг.Сироп: 100 мг/5 мл.
[ВООЗ]Епінефрин/Адреналін (Epinephrine /Adrenaline) Розчин для ін’єкцій: 1,8 мг/мл по 1 мл в ампулах.
[ДФ] Індакатерол (Indacaterol) Інгаляція (порошок): 150 мкг; 300 мкг.
[ВООЗ]Іпратропію бромід (Ipratropium bromide) Інгаляція (аерозоль): 40 мкг на дозу.
[ДФ] Монтелукаст (Montelukast) Таблетки жувальні: 5 мг; 4 мг.Таблетки 10 мг.
[ДФ] Омілізумаб (Omalizumab) Порошок для розчину для ін’єкцій: 75 мг; 150 мг.
[ДФ] Орципреналін (Orciprenaline) Інгаляції (аерозоль):750 мкг.
[ДФ] Рофлуміласт (Roflumilast) Таблетки: 500 мкг.
[ВООЗ]Сальбутамол (Salbutamol) Інгаляція (аерозоль): сальбутамол 100 мкг (1 доза).
[ДФ] Сальметереол (Salmeterol) Інгаляція (аерозоль);суспензія: 25 мкг.
[ДФ] Тіотропію бромід (Tiotropium bromide) Інгаляція (порошок): 18 мкг.Розчин для інгаляції: 2,5 мкг.
[ДФ] Теофілін (Theophylline) Розчин для ін’єкцій: 20 мг/мл.Таблетки пролонгованої дії: 100 мг; 300 мг; 400 мг; 600 мг.Капсули пролонгованої дії: 200 мг, 350 мг.
[ДФ]Флютиказон (Fluticasone) Інгаляція (аерозоль): 50 мкг, 125 мкг; 250 мкг.Суспензія для інгаляцій: 2 мг/2 мл; 0,5 мг/2 мл.Порошок для інгаляцій: 125 мкг; 250 мкг.
[ДФ] Фенотерол (Fenoterol) Інгаляції (аерозоль):100 мкг; 200 мкг.
[ДФ] Формотерол (Formoterol) Інгаляція (порошок): 12 мкг.
26. РОЗЧИНИ ДЛЯ КОРЕЦІЇ ВОДНОГО, ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ТА КИСЛОТНО-ЛУЖНОГО БАЛАНСУ, КРОВОЗАМІННИКИ, ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
26.1.Оральні лікарські засоби
[ВООЗ]Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)
26.2. Парентеральні лікарські засоби
[ВООЗ]Глюкоза (Glucose) Розчин для ін’єкцій: 5% (ізотонічний).Розчин для ін’єкцій: 10% (гіпертонічний).
[ВООЗ]Калію хлорид (Potassium chloride) Розчин для розведення: 7,5% (еквівалентно К+ 1 ммоль/мл та Сl- 1 ммоль/мл).
[ДФ] Кальцію хлорид (Calcii chloride) Розчин для ін’єкцій: 100 мг/мл у ампулах.
[ВООЗ]Натрію хлорид (Sodium chloride) Розчин для ін’єкцій: 0,9% ізотонічний (еквівалентно Na+ 154 ммоль/л, Сl- 154 ммоль/л).
[ВООЗ]Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate) Розчин для інфузій: 8,4% в 100 мл; в 50 мл у пляшках.
[ВООЗ] [ДФ] Розчини електролітів Розчини.
26.3. Змішані
[ВООЗ]Вода для ін’ єкцій (Water for injection) Розчин для ін’єкцій: 2-мл; 5-мл; 10-мл ампулах.
26.4. Кровозамінники та перфузійні розчини
[ДФ] Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethilstarch) Розчин: 6%, 10%.
[ДФ] Декстран-40 (Dextran-40) Розчин: 10г/0,9г/ в 100 мл.
[ДФ] Желатин сукцинільований + Натрію хлорид (Gelatine succinate + Sodium chloride) [П] Розчин для інфузій: 40г/7,01г/ в 1000 мл.
[ДФ] Полівінілпіролідон низькомолекулярний (м.м.8000 ± 2000) Розчин: 6,0г/0,55г/0,042г/0,05г/0,0005г/0,023г/100мл.
[ДФ] Розчин альбуміну людини (Solutio albumini humanum) Розчин: 5%, 10%, 20%.
26.5. Розчини для парентерального живлення та жирові емульсії
[ДФ]Олія соєва (Soybean oil) Емульсія для інфузій: 10%, 20% у флаконах.
[ДФ]Розчини амінокислот Розчини.
27. ВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ
[ДФ] Альфакальцидол (Alfacalcidol) Капсули: 0,25 мкг; 0,5 мкг, 1 мкг.
[ВООЗ]Аскорбінова кислота (Ascorbic acid) Таблетки: 50 мг.
[ВООЗ]Ергокальциферол (Ergocalciferol) Розчин оральний, олійний у флаконах: 1,25 мг/мл по 10 мл.
[ВООЗ]Кальцій (Сalcium) Tаблетки: 500 мг.
[ДФ]Кальцію гліцерофосфат (Calcium glycerophosphate) Таблетки: 200 мг.
[ВООЗ]Ретинол (Retinol) Капсули: 100 000 ОД (у вигляді пальмітату).Оральний олійний розчин: 100 000 ОД (як пальмітат)/мл в мультидозованому дозаторі.
Додатковий перелік
[ВООЗ]Кальцію глюконат (Calcium gluconate) Розчин для ін’єкцій: 100 мг/мл в 10-мл ампулі.
28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУХА, ГОРЛА ТА НОСА
28.1. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа у дітей[д]
Необхідно переглянути роль антагоністів лейкотреїну при лікуванні алергічних ринітів у детей.
[ВООЗ]Будесонід (Budesonide) Спрей назальний дозований, суспензія: 50 мкг/доза.
[ВООЗ]Ксилометазолін (Xylometazoline)þ Назальний спрей: 0,05%.þ Не для дітей віком до 3 місяців.
[ВООЗ]Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) Краплі очні/вушні: 0,3% краплі (гідрохлорид).
28.2. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа у дорослих
[ДФ] Азеластин (Azelastine) Спрей назальний: 1 мг/мл.
[ДФ] Гексетидин (Hexetidine) Спрей для ротової порожнини: 0,2%.Розчин для ротової порожнини: 0,1%.
[ДФ] Декаметоксин (Decamethoxin) Краплі вушні: 0,5 мг/мл.
[ДФ] Лоратадин (Loratadine) Гель назальний: 0,5%.
[ДФ] Мірамістин (Myramistin) Краплі очні/вушні/для носа розчин: 0,01%.
[ДФ] Мометазон (Mometasone) Спрей назальний: 50мкг/дозу.
[ДФ] Оксиметазолін (Oxymetazoline) Спрей назальний: 0,05%.Краплі назальні: 0,01%, 0,05%.
[ДФ]Офлоксацин (Ofloxacin) Краплі очні/вушні: 0,3%.
[ДФ] Рифаміцин (Rifamycin) Краплі вушні: 26мг/мл.
[ДФ] Фенілефрин (Phenylephrine) Краплі назальні: 0,125%.Спрей назальний: 0,25%.
[ДФ] Фенол (Phenol) Спрей оральний: 1,4%.Розчин: 1,4%.
[ДФ] Флютиказон (Fluticasone) Спрей назальний: 50мкг/дозу по 120 доз, 150 доз.
[ДФ] Фузафунгін (Fusafungine) Оромукозний та назальний спрей: 50 мг/10 мл по 10 мл у контейнері під тиском.
29. СПЕЦІАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА НОВОНАРОДЖЕНИМИ
29.1. Лікарські засоби, що призначаються немовлятам [д]
Додатковий перелік
[ВООЗ]Ібупрофен (Ibuprofen) Розчин для ін’єкцій: 5 мг/мл.
[ВООЗ]Легеневі сурфактанти (Surfactant) Суспензія для введення в трахею: 25 мг/мл; 80 мг/мл.
29.2. Лікарські засоби, що застосовують матері новонародженних
[ВООЗ]Дексаметазон (Dexamethasone) Розчин для ін’єкцій: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді солі натрію фосфату).
30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАНЯХ СУГЛОБІВ
30.1. Лікарські засоби для лікування подагри
[ВООЗ]Алопуринол (Allopurinol) Таблетки: 100 мг.
30.2. Модифікуючі лікарські засоби, що використовуються при ревматичних хворобах (DMARDs)
[ВООЗ]Хлорохін (Chloroquine) Таблетки: 250 мг (у вигляді фосфату).
Додатковий перелік
[ВООЗ]Азатіоприн (Azathioprine) Таблетки: 50 мг.
[ВООЗ]Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine) Таблетки: 200 мг (у вигляді сульфату).
[ВООЗ]Метотрексат (Methotrexate) Таблетки: 2,5 мг (у вигляді натрієвої солі).
[ВООЗ]Пеніциламін (Penicillamine) Таблетки: 250 мг.
[ВООЗ]Сульфасалазин (Sulfasalazine) Таблетки: 500 мг.
30.3. Лікування ювенільного артриту
[ВООЗ]Ацетилсаліцилова кислота (Аcetylsalicylic acid)* Таблетки: від 100 мг до 500 мг * Для використання при ревматизмі, ювенільному артриті, хворобі Кавасакі.
30.4. Лікарські засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток
[ДФ] Стронцію ранелат (Strontium ranelate) Гранули 2 г.
30.5. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях суглобів
[ДФ] Мелоксикам (Meloxicam) Таблетки: 7,5 мг, 15 мг.Супозиторії ректальні: 0,015 г.Розчин для ін’єкцій: 15 мг/1,5мл по 1,5 мл в ампулах.
[ДФ] Хондроїтин сульфат (Chondroitin sulfate) Розчин для ін’єкцій: 100 мг/мл.Капсули: 500 мг.Емульгель для зовнішнього застосування: 5%.Мазь: 50 мг/г.Таблетки: 250 мг, 750 мг.
[ДФ] Целекоксиб (Celecoxib) Капсули: 100 мг; 200 мг.

До Національного переліку основних лікарських засобів включено основний перелік та додатковий перелік лікарських засобів.

Основний перелік лікарських засобів представлений переліком лікарських засобів для мінімальних потреб базової системи охорони здоров’я, в який включені найбільш ефективні, безпечні лікарські засоби з найвищими показниками вартість-ефективність для пріоритетних станів. Пріоритетні стани відбираються виходячи з нинішньої та передбачуваної в майбутньому значущості для охорони здоров’я та можливостей для безпечного лікування з найвищими показниками вартість-ефективність.

Додатковий перелік представлений основними лікарськими засобами для пріоритетних захворювань, що потребують спеціалізованого діагностичного або спостережного обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовки фахівців. У разі сумнівів лікарські засоби також можуть бути внесеними в перелік як додаткові з урахуванням сталої високої вартості чи меншої привабливості ефективності витрат в різних умовах.

У Національному переліку основних лікарських засобів застосовуються наступні позначення:

Символ () призначений для вказівки аналогічного клінічного ефекту в межах фармакологічного класу. Лікарський засіб у переліку має бути прикладом класу, для якого існують найкращі докази ефективності та безпеки. У деяких випадках, це може бути перший зареєстрований лікарський засіб, а в інших — наступні зареєстровані лікарські засоби, які можуть бути більш безпечними або мати кращий показник вартість-користь. У разі відсутності різниці в інформації щодо ефективності та безпеки, у переліку повинен бути той лікарський засіб, який доступний за найнижчою ціною, з урахуванням міжнародних джерел інформації про ціни на лікарські засоби. Не всі лікарські засоби, відмічені квадратною рамкою, можна застосовувати при виборі лікарського засобу для дітей.Терапевтична еквівалентність вказується лише на основі доказів щодо ефективності та безпеки.

Символ þ вказує, що є обмеження за віком або вагою для використання лікарського засобу. Особливості застосування для кожного лікарського засобу зазначені у таблиці 1.

Символ [сп] якщо він знаходиться поруч з додатковим переліком — це означає, що лікарський засіб вимагає спеціалізованого діагностичного або спостережного обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовка фахівців для використання у дітей.

Символ [д] якщо він знаходиться слідом за конкретним лікарським засобом або силою дії лікарського засобу — це означає, що наявні спеціальні вказівки для обмеження його використання для дітей.

Символи [ВООЗ] та [ДФ] вказують на джерело рекомендацій: міжнародні експерти ВООЗ або національні експерти-розробники Державного формуляру лікарських засобів.

Лікарські засоби та лікарські форми перераховані в алфавітному порядку в кожному розділі без переваг однієї форми над іншою.

Визначення термінів та вимоги до якості, що застосовуються до різних лікарських форм, відповідають вимогам Державної Фармакопеї України

Лікарські засоби, що мають обмеження до застосування за вагою або віком

Атазанавір >25 кг
Атропін >3 місяців
Бензил бензоат >2 років
Бетаметазон, топічні форми Для новонароджених перевага надається гідрокортизону
Цефазолін >1 місяця
Цефтріаксон >41 тижня з урахуванням внутрішньочеревного розвитку
Дилоксанід >25 кг
Доксициклін >8 років (окрім серйозних інфекцій, наприклад, холери)
Ефавіренз >3 років або >10 кг
Емтрицитабін >3 місяців
Флуоксетин >8 років
Ібупрофен >3 місяців (окрім IV стадії відкритого артеріального протоку)
Мефлохін >5 кг або >3 місяців
Метоклопрамід Не використовувати у новонароджених
Ондансетрон >1 місяць
Саквінавір >25 кг
Сульфадіазин срібла >2 місяців
Тетракаїн Не використовувати у новонароджених
Триметоприм >6 місяців
Ксилометазолін >3 місяців

 

Пояснення до лікарських форм, які визначені у Національному переліку основних лікарських засобів.

А. Основні лікарські форми, які використовуються у Національному переліку основних лікарських засобів для орального застосування.

Термін Визначення
Тверді оральні лікарські форми Відноситься до таблеток або капсул або інших твердих лікарських форм, що «розчиняються», які є препаратами з негайним вивільненням. Це означає, що немає ніякої різниці в клінічній ефективності та безпеці між доступними лікарськими формами, і тому слід обирати форму(и), які внесені до переліку, в залежності від якості та доступності.Термін «тверда оральна лікарська форма» не застосовується до таблеток з модифікованим вивільненням.
Таблетки Відноситься до:невкритих або вкритих (плівкою або цукровою оболонкою) таблеток, призначених для ковтання цілими;з рискою та без риски*;таблетки, які призначені для жування перед ковтанням;таблетки, що диспергуються або розчиняються у воді або іншій рідині перед ковтанням;таблетки, що призначені для подрібнення перед ковтанням.Термін «таблетка» без подальших уточнень» не застосовується до таблеток з модифікованим вивільненням.
Таблетки (категорії) Відноситься до конкретних типів таблеток:жувальні — таблетки, призначені для жування перед ковтанням;що диспергуються — таблетки, що диспергуються або розчиняються у воді або іншій рідині перед ковтанням;розчинні — таблетки, які розчиняються у воді або іншій рідині перед ковтанням;подрібнювані — таблетки, що призначені для подрібнення перед ковтанням;з рискою — таблетки, що мають місце для розлому для отримання дози менше 1 таблетки;сублінгвальні — таблетки, які призначені для розміщення під язик.Термін «таблетка» кваліфікується додатковим терміном (у дужках) у випадках, де мається на увазі один з наступних типів таблеток: гастрорезистентні (такі таблетки можуть іноді бути описані як вкриті кишковорозчинною оболонкою або з відстроченим вивільненням), з пролонгованим вивільненням або інші форми з модифікованим вивільненням.
Капсули Відноситься до твердих або м’яких капсул.Термін «Капсула» без подальших уточнень не застосовується до капсул з модифікованим вивільненням.
Капсули (категорії) Термін «капсула» з вказанням категорії відноситься до гастрорезистентних (такі капсули можуть іноді бути описані як вкриті кишковорозчинною оболонкою або з відстроченим вивільненням), з пролонгованим вивільненням або інші форми з модифікованим вивільненням.
Гранули Препарати, які видаються пацієнту у вигляді гранул для ковтання без жодної додаткової підготовки, для жування, або для прийому з водою або іншою рідиною.Термін «гранули», без подальших уточнень не застосовується до гранул з модифікованим вивільненням.
Порошок для орального застосування Препарати, які видаються пацієнту у вигляді порошку (зазвичай у вигляді однієї дози) для прийому з водою або іншою рідиною.
Рідина для орального застосування Рідкі препарати, призначені для ковтання, тобто оральні розчини, суспензії, емульсії та оральний краплі, в тому числі відновлені з порошків або гранул, але не відноситься до препаратів, що призначені для введення через слизову оболонку рота, наприклад, рідини для полоскання горла або полоскання ротової порожнини.Рідини для орального застосування, представлені у вигляді порошків або гранул, можуть мати переваги завдяки більшій стабільності та меншим транспортним витратам. Якщо на ринку наявні більше одного типу рідин для орального застосування є (наприклад, розчин, суспензія, гранули для відновлення), вони можуть бути взаємозамінними і в таких випадках мають бути біоеквівалентними. Перевага надається рідинам для орального застосування, що не містять цукру, та рідинам для дітей, що не містять спирту.
* Таблетки з рискою можуть бути розділені для полегшення ковтання, забезпечуючи дозу цілої таблетки.

B. Основні лікарські форми, які використовуються у Національному переліку основних лікарських засобів для парентерального застосування.

Термін Визначення
Ін’єкція Відноситься до розчинів, суспензій та емульсій, включаючи ті, що отримані з порошків або концентрованих розчинів.
Ін’єкція (категорії) Шлях введення вказується у дужках за необхідності.
Ін’єкція (олійна) Термін «ін’єкція» у відповідних записах містить уточнення (олійна).
Внутрішньовенна інфузія Відноситься до розчинів, суспензій та емульсій, включаючи ті, що утворюються з порошків або концентрованих розчинів.

 

C. Інші лікарські форми, які використовуються у Національному переліку основних лікарських засобів.

Шлях введення Термін, що використовується
Очні Для очних крапель, очних мазей.
Топічні Для рідин: лосьйони, в’язкі рідини, що наносяться спеціальним засобом (пензликом).Для напівтвердих речовин: крем, мазь.
Ректальні Супозиторії, гелі або розчини.
Вагінальні Пессарії або вагінальні таблетки.
Інгаляційні Порошок для інгаляцій, інгаляція у балонах, небулайзер.

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПЕРЕЛІК
лікарських засобів, які мають увійти до Національного переліку основних лікарських засобів за умови їх реєстрації в Україні

Клас, група, підгрупа, міжнародна непатентована назва (МНН) українською та англійською мовою Форма випуску, сила дії лікарського засобу
1. АНЕСТЕТИКИ
1.1. Загальні анестетики та кисень
1.1.1. Інгаляційні лікарські засоби
Галотан (Halothane) Медичний газ.
Диетиловий етер (Aether pro narcosi) Рідина у флаконах.
Ізофлуран (Isofluran) Медичний газ.Розчин для інгаляцій: 100 мл, 250 мл.
1.1.2. Ін’єкційні лікарські засоби
1.2. Місцеві анестетики
Бупівакаїн (Bupivacaine) Розчин для ін’єкцій для спинномозкової анестезії: 0,5% (гідрохлорид) у 4-мл амп. для змішування з 7,5% розчином глюкози.
Лідокаїн (Lidocaine) Розчин для ін’єкцій: 1% (гідрохлорид).Розчин для ін’єкцій для спинномозкової анестезії: 5% (гідрохлорид) у 2-мл амп. для змішування з 7,5% розчином глюкози.
Лідокаїн + Епінефрин/Адреналін (Lidocaine + Epinephrine/Adrenaline) Зубний картридж: 2% (гідрохлорид) + епінефрин 1:80 000.Розчин для ін’єкцій : 1% (гідрохлорид або сульфат) + епінефрин 1:200 000 у флаконі;2% (гідрохлорид або сульфат) + епінефрин 1:200 000 у флаконі.
Додатковий перелік
Ефедрин (Ephedrine) Розчин для ін’єкцій: 30 мг (гідрохлорид)/мл у 1-мл амп.Для спинномозкової анестезії під час пологів з метою профілактики запобігання гіпотензії.
1.3. Передопераційна підготовка та забезпечення короткотривалих процедур
Мідазолам (Midazolam) Розчин для перорального застосування: 2 мг/мл [д].Таблетки: 7,5 мг; 15 мг.
2. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БОЛЮ ТА НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
2.1. Неопіоїдні та нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НСПЗЛЗ)
Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) Супозиторії: 50 мг до 150 мг.
Парацетамол (Paracetamol) * Розчин для перорального застосування*: 125 мг/5 млСупозиторії: 100 мг* Розчин для перорального застосування не рекомендований для протизапального застосування через відсутність доведеної кoристі.
2.2. Опіоїдні анальгетики
Морфін (Morphine)* Розчин для перорального застосування: 10 мг (морфіну гідрохлорид або морфіну сульфат)/5 мл.Таблетки (пролонгованого вивільнення): 10 мг; 30 мг; 60 мг (морфіну сульфат)* — альтернативними засобами є гідроморфон і оксикодон.
2.3. Лікарські засоби для симптоматичної терапії у паліативній допомозі
Амітриптилін (Amitriptyline) Таблетки: 10 мг.
Гіосцину гідробромід (Hyoscine hydrobromide) [д] Розчин для ін’єкцій: 400 мкг/мл; 600 мкг/мл.Пластир трансдермальний: 1 мг/72 години.
Дексаметазон (Dexamethasone) Розчин оральний: 2 мг/5 мл.
Діазепам (Diazepam) Розчин пероральний: 2мг/5 мл.Розчин ректальний: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.
Докузат натрію (Docusate sodium) Капсули: 100 мгРозчин оральний: 50 мг/5 мл.
Ібупрофен (Ibuprofen) þ [д] Таблетки: 600 мгþ >3 місяців.
Морфін (Morphine) [д] Гранули (з модифікованим вивільненням) (для змішування з водою): 20 мг; 30 мг; 60 мг; 100 мг; 200 мг.Розчин оральний: 10 мг/5 мл.Таблетки (з контрольованим вивільненням): 30 мг; 60 мг.
Сена (Senna) [д] Розчин оральний: 7,5 мг/5 мл.
Циклізин (Cyclizine) [д] Розчин для ін’єкцій: 50 мг/мл.Таблетки: 50 мг.
3. ПРОТИАЛЕРГІЙНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ АНАФІЛАКСІЇ
Епінефрин/Aдреналін (Epinephrine/ Adrenaline) Розчин для ін’єкцій: 1 мг (у вигляді гідрохлорид або гідротартрат) у 1-мл амп.
* Преднізолон (Prednisolone) Розчин для перорального застосування: 5 мг/мл. [д]Таблетки: 25 мг.
4. АНТИДОТИ ТА ІНШІ РЕЧОВИНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОТРУЄННІ
4.1. Неспецифічні
4.2. Специфічні
Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) Розчин для ін’єкцій: 200 мг/мл у 10-мл амп.
Калій-залізо гексаціаноферрат (ІІ) (Potassium ferric hexacyano-ferrate(II) — 2H20 (Prussian blue)) Порошок для перорального застосування.
Метилтионіну хлорид/Mетиленовий синій (Methylthioninium chloride/Methylene blue) Розчин для ін’єкцій: 10 мг/мл у 10-мл амп.
Натрію нітрит (Sodium nitrite) Розчин для ін’єкцій: 30 мг/мл у 10-мл амп.
Натрію тіосульфат (Sodium thiosulphate) Розчин для ін’єкцій: 250 мг/мл у 50-мл амп.
Додатковий перелік
Дімеркапрол (Dimercaprol) Розчин для ін’єкцій: олійна: 50 мг/мл у 2-мл амп.
Натрію, Кальцію едентат (Sodium, Сalcium edentate) Розчин для ін’єкцій: 200 мг/мл у 5-мл амп.
Сукцимер (Succimer) Тверді оральні лікарські форми: 100 мг.
5. АНТИКОНВУЛЬСАНТИ/ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
Вальпроєва кислота/Натрію вальпроат (Valproic acid/Sodium valproate) Розчин для перорального застосування: 200 мг/5 мл.Таблетки з рискою: 100 мг.
Діазепам (Diazepam) Гель або ректальний розчин: 5 мг/мл у тубах по 0,5 мл; по 2 мл; по 4 мл.
Карбамазепін (Carbamazepine) Таблетки (жувальні): 100 мг; 200 мг.Таблетки з рискою: 100 мг.
Лоразепам (Lorazepam) Парентеральні форми: 2 мг/мл у 1-мл амп.; 4 мг/мл у 1-мл амп.
Магнію сульфат (Magnesium sulphate)* Розчин для ін’єкцій: 500 мг/мл у 2-мл амп.; у 10-мл амп.* Для використання при еклампсії та важкій пре-еклампсії, не використовувати при інших конвульсивних розладів.
Фенобарбітал (Phenobarbital) Розчин для ін’єкцій: 200 мг/мл (натрій).Розчин для перорального застосування: 15 мг/5 мл.Таблетки: 15 мг.
Фенітоїн (Phenytoin) Розчин для ін’єкцій: 50 мг/мл у 5-мл у фл. (сіль натрію).Розчин для перорального застосування: від 25 мг до 30 мг/5 мл.Тверді оральні лікарські форми: 25 мг; 50 мг; 100 мг (сіль натрію).Таблетки (жувальні): 50 мг.
Додатковий перелік
Етосуксимід (Ethosuximide) Капсули: 250 мг.Розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл.
6. ПРОТИІНФЕКЦІЙНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
6.1. Антигельмінтні лікарські засоби
6.1.1. Кишкові антигельмінтні лікарські засоби
Мебендазол (Mebendazole) Таблетки (жувальні): 500 мг.
Ніклозамід (Niclosamide) Таблетки (жувальні): 500 мг.
Празиквантел (Praziquantel) Таблетки: 150 мг.
6.1.2. Антифілярійні лікарські засоби
Диетилкарбамазепін (Diethylcarbamazine) Таблетки: 50 мг; 100 мг (дигідрогену цитрат).
Івермектин (Ivermectin) Таблетки з рискою: 3 мг.
6.1.3. Антишистосомічні та інші антитрематодні лікарські засоби
Триклабендазол (Triclabendazole) Таблетки: 250 мг.
Додатковий перелік
Оксамніхін (Oxamniquine)* Капсули: 250 мг.Розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл.*Оксамніхін слід використовувати, якщо лікування празиквантелом не допомагає.
6.2. Антибактеріальні лікарські засоби
6.2.1. Бета-лактамні лікарські засоби
Бензатину бензилпеніцилін (Benzathine benzylpenicillin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 900 мг. бензилпеніциліну (= 1,2 млн. МО) у 5-мл флаконі.[д]
Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 3 г (= 5 млн. МО) (натрієвої або калієвої солі).
Клоксацилін (Cloxacillin) Капсули: 500 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі).Порошок для приготування розчину для ін’єкцій:500 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі.Порошок для приготування розчину для перорального застосування:125 мг (у вигляді натрієвої солі)/5 мл.
Прокаїну бензилпеніцилін (Procaine benzylpenicillin)* Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (=1 млн. МО); 3 г (=3 млн. МО) у флаконі.* Прокаїну бензилпеніцилін не рекомендований у якості першої лінії лікування неонатального сепсису, окрім умов з високою смертністю новонароджених, під професійним наглядом, у випадках, коли лікування у госпіталі не можливе.
Феноксиметилпеніцилін (Phenoxymethylpenicillin) Порошок для приготування розчину для перорального застосування: 250 мг (у вигляді калієвої солі)/5 мл.Таблетки: 250 мг (у вигляді калієвої солі).
Додатковий перелік
Іміпенем + Циластатин (Imipenem* + Cilastatin)* Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг (у вигляді моногідрату) + 250 мг (у вигляді натрієвої солі).* Призначається лише для лікування лікарняних інфекцій, що загрожують життю, через підозрювану або доведену інфекцію, резистентну до комбінованої терапії.
6.2.2. Інші антибактеріальні лікарські засоби
Гентаміцин (Gentamicin) Розчин для ін’єкцій: 10 мг.
Доксициклін (Doxycycline) þ Розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д]Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл (безводний) [д].Тверді оральні лікарські форми: 50 мг [д]þ — використання у дітей віком <8 років допустиме лише для лікування інфекцій, що загрожують життю, за відсутності альтернатив.
Еритроміцин (Erythromycin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг (у вигляді лактобіонату) у флаконі.Порошок для приготування розчину для перорального застосування: 125 мг/5 мл (у вигляді стеарату або естолату або етилу сукцинату).
Метронідазол (Metronidazole) Розчин для перорального застосування: 200 мг (у вигляді бензоату)/5 мл.Супозиторії: 1 г.
Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin) Розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д].
Триметоприм(Trimethoprim) þ Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл [д].Таблетки: 100 мг; 200 мгþ >6 місяців.
Хлорамфенікол (Chloramphenicol) Олійна суспензія для ін’єкцій*: 0,5 г (у вигляді натрію сукцинату)/мл у 2-мл амп. *Лише для пробного лікування епідемічного менінгіту у дітей старше 2 років.Розчин для перорального застосування: 150 мг (у вигляді пальмітату)/5 мл.
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) Розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл (безводний) [д].
Додатковий перелік
Ванкоміцин (Vancomycin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг (гідрохлорид) у флаконі.
Кліндаміцин (Clindamycin) Розчин для перорального застосування: 75 мг/5 мл (пальмітат) [д].
6.2.3. Антилепрозійні лікарські засоби
Лікарські засоби для лікування прокази повинні завжди використовуватися у комбінації. Комбінована терапія є необхідною для запобігання виникненню резистентності до лікарських засобів. Забарвлені упаковки, що містять комбінації 2 лікарських засобів (малобацилярна проказа) або 3 лікарських засобів (мультибацилярна проказа) слід використовувати для лікування прокази у дорослих та дітей. Блістери для комбінованої терапії (MDT) можуть постачатися ВООЗ безкоштовно.
Дапсон (Dapsone) Таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг
6.2.4. Протитуберкульозні лікарські засобиВООЗ рекомендує та погоджує використання фіксованих комбінацій, а також розробку нових належних фіксованих комбінацій, включаючи форми випуску з модифікованим вивільненням, незаморожених продуктів та педіатричних форм достовірної фармацевтичної якості.
Етамбутол (Ethambutol) Розчин для перорального застосування: 25 мг/мл [д].Таблетки: 100 мг
Етамбутол + Iзоніазід (Ethambutol + Isoniazid) Таблетки: 400 мг + 150 мг.
Етамбутол + Iзоніазід + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin) Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл. [д]
Ізоніазид (Isoniazid) Таблетки з рискою: 50 мг. [д]
Ізоніазід + Піразинамід + Рифампіцин (Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin) Таблетки: 75 мг + 400 мг + 150 мг; 150 мг + 500 мг + 150 мг (для переривчастого використання тричі на тиждень).
Ізоніазід + Pифампіцин (Isoniazid + Rifampicin) Таблетки: 150 мг + 300 мг; 60 мг + 60 мг /150 мг + 150 мг (для переривчастого використання тричі на тиждень).Розчин для перорального застосування: 30 мг/мл. [д]
Піразинамід (Pyrazinamide) Таблетки: 400 мг.Таблетки (дисперсивні): 150 мг.Таблетки з рискою: 150 мг.
Рифампіцин (Rifampicin) Розчин для перорального застосування: 20 мг/мл. [д]
Додатковий перелік Лікарські засоби другої лінії для лікування хіміорезистентного туберкульозу (multidrug-resistant tuberculosis) слід використовувати у спеціалізованих центрах, дотримуючись стандартів ВООЗ щодо контролю туберкульозу.
Амікацин (Amikacin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 100 мг.
Етіонамід (Ethionamide)* Таблетки: 125 мг.
Канаміцин (Kanamycin) Таблетки: 200 мг; 400 мг.
6.3. Протигрибкові лікарські засоби
Гризеофульвін (Griseofulvin) Розчин для перорального застосування: 125 мг/5 мл [д].Таблетки: 250 мг.
Клотримазол (Clotrimazole) Вагінальний крем: 1%; 10%.
Ністатин (Nystatin) Пастилки: 100 000 МО.Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл [д]; 100 000 МО/мл. [д]Пессарій: 100 000 МО.Таблетки: 100 000 МО.
Флуконазол (Fluconazole) Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл.
Флуцитозин (Flucytosine) Капсули: 250 мг.
Додатковий перелік
Калію йодид (Potassium iodide) Насичений розчин.
6.4. Противірусні лікарські засоби
6.4.1. Протигерпесні лікарські засоби
6.4.2. Антиретровірусні лікарські засоби
На основі сучасних доказів та досвіду використання, антиретровірусні лікарські засоби наступних трьох класів включені до переліку основних лікарських засобів для лікування та профілактики ВІЛ (профілактика перенесення від матері до дитини, а також профілактика після контакту). ВООЗ підкреслює важливість використання цієї групи лікарських засобів у відповідності до глобальних та національних настанов медичної допомоги. ВООЗ схвалює та рекомендує використовувати фіксовані комбінації, розробляти нові комбінацій з фіксованими дозами, включаючи модифіковані лікарські форми, лікарські форми, що не потребують охолодження, та педіатричні лікарські форми належної якості.Таблетки з рискою можуть використовуватися у дітей, тому вони можуть бути включені до номенклатури, за умови наявності препаратів відповідної якості.
6.4.2.1. Нуклеозидні/нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
Диданозин (Didanosine (DDI)) Таблетки (буферизовані жувальні, дисперсивні): 25 мг; 50 мг; 150 мг.Буферизований порошок для приготування розчину для перорального застосування: 10 мг/мл.
Емтрицитабін (Emtricitabine (FTC)) * þ Розчин оральний: 10 мг/мл.* FTC є прийнятною альтернативою 3TC, на основі знань фармакології, моделей резистентності та клінічних досліджень антиретровірусних лікарських засобів.þ >3 місяців.
Ставудин (Stavudine (D4T)) Капсули: 15 мг; 20 мг.Порошок для приготування розчину для перорального застосування: 5 мг/5 мл.
6.4.2.2. Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
Ефавіренз (Efavirenz (EFV або EFZ)) þ Капсули: 50 мг; 100 мг.Розчин для перорального застосування: 150 мг/5 мл.þ >3 роківабо >10 кг.
6.4.2.3. Інгібітори протеази
Вибір інгібіторів протеази з Базового переліку повинен визначатися кожною країною після вивчення міжнародних та національних клінічних настанов та досвіду. Ритонавір рекомендований для використання у комбінації у якості фармакологічного стимулятора, а не окремого антиретровірусного засобу. Решта інгібіторів протеази повинна використовуватися у формі зі стимулятором (наприклад, з ритонавіром).
Атазанавір (Atazanavir) þ Тверді оральні лікарські форми: 100 мг; 150 мг; 300 мг (у вигляді сульфату).þ >25 кг.
Ритонавір (Ritonavir) Розчин оральний: 400 мг/5 мл.Таблетки: 25 мг.
Саквінавір (Saquinavir (SQV)) þ Тверді оральні лікарські форми: 200 мг; 500 мг (у вигляді мезилату)þ>25 кг.
Фіксовані комбінації
Ламівудин+Невірапін+ Ставудин (Lamivudine + Nevirapine + Stavudine) Таблетки: 150 мг + 200 мг + 30 мг[д].Таблетки (дисперговані): 30 мг + 50 мг + 6 мг; 60 мг + 100 мг + 12 мг [д].
Ламівудин+Невірапін+ Зидовудин (Lamivudine + Nevirapine + Zidovudine) Таблетки: 30 мг + 50 мг + 60 мг [д]; 150 мг + 200 мг + 300 мг.
6.4.3. Інші противірусні засоби
Рибавірин (Ribavirin)* Ін’єкції для внутрішньовенного застосування: 800 мг в 10 мл фосфатного буферного розчину.* тільки для лікування вірусних геморагічних лихоманок в поєднанні з інтерфероном рекомбінантним пегільованим для лікування гепатиту С.
Додатковий перелік
Інтерферон альфа-2b рекомбінантний людини пегільований (Pegylated interferon alpha (2a or 2b) * Флакон або шприц: 180 мкг (peginterferon alfa-2a).
6.5. Засоби для лікування протозойних інфекцій
6.5.1. Засоби для лікування амебіазу та лямбліозу
Дилоксанід (Diloxanide) þ Таблетки: 500 мг (фуроат)þ >25 кг.
Метронідазол (Metronidazole) Розчин оральний: 200 мг (бензоат)/5 мл.
6.5.2. Засоби для лікування лейшманіозу
Мілтефозін (Miltefosine) Тверді оральні лікарські форми: 10 мг; 50 мг.
Натрію стиболглюконат або Mеглюмін антимоніат (Sodium stibogluconate or Meglumine antimoniate)* Розчин для ін’єкцій: 100 мг/мл, 1 флакон = 30 мл або 30%, що еквівалентно приблизно 8,1% сурмі (п’ятивалентній) по 5 мл в ампулах.
Парономіцин (Paromomycin) Розчин для ін’єкцій: 750 мг парономіцину (у вигляді сульфату.
6.5.3. Засоби для лікування малярії
6.5.3.1. Для лікування малярії
Лікарські засоби для лікування інфекції, спричиненої P. falciparum malaria (тропічної малярії), повинні застосовуватись у комбінаціях. Даний перелік рекомендує комбінації згідно рекомендацій лікування. ВООЗ визнає, що існують не всі з цих FDC та пропонує їх розвиток та ретельне тестування. Комітет також пропонує розробку та тестування ректальних лікарських форм.
Амодиахін (Amodiaquine)* Таблетки: 153 мг; 200 мг (гідрохлориду).* Застосовується в комбінації з артезунатом 50 мг.
Артеметер (Artemether)* Розчин олійний80 мг/мл в ампулах по 1 мл.* Для лікування важкої малярії.
Артеметер+Лумефантрін (Artemether + Lumefantrine)* Таблетки: 20 мг + 120 мг.Таблетки (дисперговані): 20 мг + 120 мг [д].* Не рекомендований у першому триместрі вагітності або дітям вагою до 5 кг.
Артезунат (Artesunate)* Ін’єкції: ампули, що містять 60 мг безводної артезунатової кислоти з окремою ампулою 5% розчину натрію бікарбонату. Застосовується для лікування тяжкої малярії.Ректальна лікарська форма: 50 мг. [д]Ректальна лікарська форма: 200 мг. [д] Застосовується тільки для попереднього лікування важкої малярії; пацієнти повинні бути направлені до відповідного медичного закладу для подальшого спостереження [д].Таблетки: 50 мг* для застосування в комбінації з амодиахіном або мефлохіном або сульфадоксином+піримктаміном.
Артезунат+Aмодиахін (Artesunate + Amodiaquine) * Таблетки: 25 мг + 67,5 мг; 50 мг + 135 мг; 100 мг + 270 мг.* Інші комбінації, що забезпечують необхідні цільові дози, такі як 153 мг або 200 мг (у вигляді гідрохлориду) разом з 50 мг артезунату можуть бути альтернативою.
Примахін (Primaquine)* Таблетки: 7,5 мг; 15 мг (у вигляді дифосфату).* Використовувати протягом 14 днів лише для досягнення радикального лікування інфекції, спричиненої P.vivax та P.ovale.
Сульфадоксин+Пиріметамін (Sulfadoxine + Pyrimethamine)* Таблетки: 500 мг + 25 мг* Застосовувати тільки в комбінації з артезунатом 50 мг.
Хінін (Quinine)* Ін’єкції: 300 мг хініну гідрохлориду/мл в ампулах по 2 мл.Таблетки: 300 мг хініну сульфату або бісульфату* Використовувати тільки для лікування тяжкої малярії, а також необхідно використовувати в комбінації з доксицикліном.
Хлорохін (Chloroquine)* Розчин оральний: 50 мг (у вигляді фосфату або сульфату)/5 мл.Таблетки: 100 мг; 150 мг (у вигляді фосфату або сульфату).* Використовувати тільки для лікування інфекції, спричиненої P.vivax.
6.5.3.2. Для профілактики малярії
Прогуаніл (Proguanil)* Таблетки: 100 мг (у вигляді гідрохлориду)* Для використання тільки у комбінації з хлорохіном.
Хлорохін (Chloroquine)* Розчин пероральний: 50 мг (у вигляді фосфату або сульфату)/5 мл.Таблетки: 150 мг (у вигляді фосфату або сульфату).* Для використання тільки у регіонах Центральної Америки, застосовувати при інфекції, спричиненої P.vivax.
6.5.4. Засоби для лікування пневмоцистозу та токсоплазмозу
Пиріметамін (Pyrimethamine) Таблетки: 25 мг.
Сульфадіазин (Sulfadiazine) Таблетки: 500 мг.
Сульфаметоксазол+ Tриметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim) Ін’єкції: 80 мг + 16 мг/мл в ампулах по 5мл та по 10 мл.
Додатковий перелік
Пентамідин (Pentamidine) Таблетки: 200 мг; 300 мг (у вигляді ізетіонату).
6.5.5. Лікарські засоби для лікування трипаносомозу
6.5.5.1. Лікарські засоби для лікування африканського трипаносомозу
Лікарські засоби для лікування першої стадії африканського трипаносомозу
Пентамідин (Pentamidine)* Порошок для ін’єкцій: 200 мг (у вигляді ізетіонату) у флаконах.* Використовується для лікування інфекції, спричиненої Trypanosoma brucei gambiense.
Сурамін натрію (Suramin sodium)* Порошок для ін’єкцій: 1 г у флаконах.* Використовується для лікування початкової фази інфекції, спричиненої Trypanosoma brucei rhodesiense.
Лікарські засоби для лікування другої стадії африканського трипаносомозу
Ефлорнітин (Eflornithine)* Ін’єкції: 200 мг (гідрохлорид)/мл по 100 мл у пляшках.* Використовується для лікування інфекції, спричиненої Trypanosoma brucei gambiense.
Меларсопрол (Melarsoprol) Ін’єкції: 3,6% розчин по 5мл в ампулах (180 мг активного компоненту).
Нифуртимокс (Nifurtimox)* Таблетки: 120 мг* Тільки для використання в комбінації з ефлорнітином для лікування інфекції, спричиненої Trypanosoma brucei gambiense.
Додатковий перелік [сп]
Меларсопрол (Melarsoprol) Ін’єкції: 3,6% розчин по 5мл в ампулах (180 мг активного компоненту).
6.5.5.2. Лікарські засоби для лікування американського трипаносомозу
Бензнідазол (Benznidazole) Таблетки: 100 мг.
Нифуртимокс (Nifurtimox) Таблетки: 30 мг; 120 мг; 250 мг.
7. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МІГРЕНІ
7.1. Для лікування гострого нападу мігрені
Парацетамол (Paracetamol) Таблетки: 300 мг
7.2. Для профілактики мігрені
8. ПРОТИПУХЛИННІ, ІМУНОСУПРЕСИВНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
8.1. Імуносупресивні лікарські засоби
Додатковий перелік
Азатіоприн (Azathioprine) Порошок для ін’єкцій: 100 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконах.
8.2 Цитотоксичні та ад’ювантні лікарські засоби
Додатковий перелік
Циклофосфамід (Cyclophosphamide) Таблетки: 25 мг.
Даунорубіцин (Daunorubicin) Порошок для ін’єкцій: 50 мг (гідрохлорид) у флаконах.
Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide) Тверді оральні лікарські форми: 200 мг; 250 мг; 300 мг; 400 мг; 1 г.
Меркаптопурин (Mercaptopurine) Таблетки: 50 мг (гідрохлорид) у флаконах.
Месна (Mesna) Розчин для ін’єкцій: 100 мг/мл по 10 мл в ампулах.Таблетки: 400 мг; 600 мг.
Тіогуанін (Thioguanine) [сп] Тверді оральні лікарські форми: 40 мг.
8.3. Гормони та антигормони
Додатковий перелік
Дексаметазон (Dexamethasone) Розчин оральний: 2мг/5 мл [сп].
Метилпреднізолон (Methylprednisolone) [сп] Порошок для ін’єкцій: 40 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 5 мл багато доз у флаконах.
Преднізолон (Prednisolone) Розчин оральний: 5 мг/мл [сп].Таблетки: 25 мг.
9. ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
Біперидин (Biperiden) Розчин для ін’єкцій: 5 мг (лактат) по 1 мл в ампулах.Таблетки: 2 мг (гідрохлорид).
Леводопа+ Карбідопа (Levodopa + Carbidopa) Таблетки: 100 мг + 10 мг.
10. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КРОВ
10.1 Антианемічні лікарські засоби
Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin) Розчин для ін’єкцій: 1 мг (у вигляді ацетату, гідрохлориду або сульфату) по 1 мл в ампулах.
Заліза сіль (Ferrous salt) Розчин оральний: еквівалентно 25 мг заліза (у вигляді сульфату)/мл.Таблетки: еквівалентно 60 мг заліза.
10.2 Лікарські засоби, що впливають на коагуляцію та гемостатичні засоби
* Варфарин (Warfarin) Таблетки: 1 мг; 2 мг (натрієва сіль).
Гепарин натрій (Heparin sodium) Розчин для ін’єкцій: 1000 МО/мл по 1 мл в ампулах; 20000 МО/мл по 1 мл в ампулах.
Фітоменадіон (Phytomenadione) Розчин для ін’єкцій: 1 мг/мл [д].Таблетки: 10 мг.
Додатковий перелік [сп]
* Варфарин (Warfarin) Таблетки: 0,5 мг; 1 мг; 2 мг (натрієва сіль).
Гепарин натрій (Heparin sodium) Розчин для ін’єкцій: 1000 МО/мл по 1 мл в ампулах.
10.3. Інші лікарські засоби, що застосовуються при гемоглобінопатіях
Додатковий перелік
Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide) Тверді оральні лікарські форми: 200 мг; 1 г.
11. ПРЕПАРАТИ КРОВІ ТА ПЛАЗМОЗАМІННІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ЛЮДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
11.1. Кров та її компоненти
ВООЗ визнає, що досягнення самозабезпеченості, за винятком особливих обставин що перешкоджають цьому, у постачанні безпечних компонентів крові на основі добровільного, безоплатного донорства крові, та безпеки поставки є важливими національними цілями для запобігання нестачі крові та задоволення потреби населення в переливанні. Всі препарати повинні відповідати вимогам ВООЗ.
11.2. Лікарські засоби, отримані з плазми
Всі фракції плазми крові повинні відповідати вимогам Керівництва ВООЗ щодо забору, обробки та контролю якості крові, компонентів крові та похідних плазми (Revised 1992). (WHO Technical Report Series, No. 840, 1994, Annex 2).
11.2.1. Імуноглобуліни людини
11.2.2. Фактори коагуляції крові
Додатковий перелік
Фактор коагуляції VIII (Coagulation Factor VIII) Порошок для ін’єкцій: 500 МО/флаконі.
Фактор коагуляції IX (Coagulation Factor IX) Порошок для ін’єкцій: 500 МО/флаконі, 1000 МО/флаконі.
11.3. Плазмозамінні лікарські засоби
Декстран 70 (Dextran 70)* Ін’єкційний розчин: 6%.* Полігелін, ін’єкційний розчин 3,5% прирівнюється до еквіваленту.
12. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
12.1. Антиангінальні лікарські засоби
* Бісопролол (Bisoprolol)* Таблетки: 1,25 мг.* * в тому числі метопролол та карведілол в якості альтернативи.
12.2. Антиаритмічні лікарські засоби
* Бісопролол (Bisoprolol)* Таблетки: 1,25 мг.* * в тому числі метопролол та карведілол в якості альтернативи.
Дигоксин (Digoxin) Розчин оральний: 50 мкг/млТаблетки: 62,5 мкг.
Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline) Розчин для ін’єкцій: 100 мкг/мл (у вигляді тартрату або гідрохлориду) по 10 мл в ампулах.
Додатковий перелік
Аміодарон (Amiodarone) Таблетки: 100 мг (гідрохлорид)
12.3. Антигіпертензивні лікарські засоби
* Бісопролол (Bisoprolol)* Таблетки: 1,25 мг.* * в тому числі метопролол та карведілол в якості альтернативи.
Гідралазин (Hydralazine)* Порошок для ін’єкцій: 20 мг (гідрохлорид) в ампулах.Таблетки: 25 мг; 50 мг (гідрохлорид).* Гідралазин дозволений тільки для лікуваіння тяжкої гіпертензії, індукованої вагітністю. Не рекомендується його застосування при есенціальній гіпертензії у зв’язку з наявністю суттєвіших доказів ефективності та безпеки інших лікарських засобів.
* Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) Таблетки: 12,5 мг.Розчин оральний: 50 мг/5 мл.
Додатковий перелік
Нітропрусид натрію (Sodium nitroprusside) Порошок для ін’єкцій: 50 мг в ампулах, флаконах.
12.4. Лікарські засоби, що застосовуються при серцевій недостатності
* Бісопролол (Bisoprolol)* Таблетки: 1,25 мг.* * в тому числі метопролол та карведілол в якості альтернативи.
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) Розчин оральний: 50 мг/5 мл.
Дигоксин (Digoxin) Розчин оральний: 50 мкг/мл.Таблетки: 62,5 мкг.
Фуросемід (Furosemide) Розчин оральний: 20 мг/5 мл [д].
12.5. Антитромботичні лікарські засоби
12.6. Гіполіпідемічні лікарські засоби
* Симвастатин (Simvastatin)* Таблетки: 5 мг.* Для застосоування у пацієнтів з високим ризиком розвитку тромбозів.
13. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДЕРМАТОЛОГІЇ (МІСЦЕВІ)
13.1. Протигрибкові лікарські засоби
* Міконазол (Miconazole) Мазь: 2%.
Селена сульфід (Selenium sulfide) Суспензія на основі детергентів: 2%.
Тіосульфат натрію (Sodium thiosulfate) Розчин: 15%.
Тербінафін (Terbinafine) Мазь: 1% тербінафіну гідрохлорид.
13.2. Протимікробні лікарські засоби
13.3. Протизапальні засоби та засоби проти свербіжу
* Каламін (Calamine) Лосьйон.
13.4. Лікарські засоби, що впливають диференціацію і проліферацію клітин шкіри
Бензоїлу пероксид (Benzoyl peroxide) Крем: 5%.
Дьоготь (Coal tar) Розчин: 5%.
* Подофілотоксин (Podophyllum resin) Розчин: 10% до 25%.
Саліцилова кислота (Salicylic acid) Розчин: 5%.
Сечовина (Urea) Крем чи мазь: 5%; 10%.
Фторурацил (Fluorouracil) Мазь: 5%.
13.5. Засоби для лікування педикульозу та корости
* Бензилбензоат (Benzyl benzoate) þ Лосьйон: 25%.þ >2 років.
Перметрин (Permethrin) Лосьйон: 1%.Крем: 5%.
13.6. Інші лікарські засоби
14. ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ
14.1. Офтальмологічні лікарські засоби
Флюоресцеїн (Fluorescein) Краплі очні: 1% (натрієва сіль).
14.2. Рентгенконтрастні засоби
* Амідотризоат (Amidotrizoate) Розчин для ін’єкцій: 40 мг до 420 мг йоду (у вигляді натрію або меглумінової солі)/мл по 20 мл в ампулах.
Додатковий перелік
* Меглуміну йотроксат (Meglumine iotroxate) Розчин: 5 г до 8 г йоду в 100 мл до 250 мл.
15. ДЕЗИНФІКУЮЧІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
15.1. Антисептичні засоби
* Хлоргексидин (Chlorhexidine) Розчин: 5%; 20% (диглюконат) (повинен бути робавлений для обробки пуповини) [д].
15.2. Дезинфікуючі засоби
* Порошок з хлором (Chlorine base compound) Порошок: 0,1% (доступного хлору) для розчину.
Хлороксиленол (Chloroxylenol) Розчин: 4,8%.
Глутарал (Glutaral) Розчин: 2%.
16. ДІУРЕТИКИ
Амілорид (Amiloride) Таблетки: 5 мг (гідрохлорид).
* Фуросемід (Furosemide) Розчин оральний: 20 мг/5 мл [д].Таблетки: 10 мг; 20 мг.
Додатковий перелік [сп]
Спіронолактон (Spironolactone) Розчин оральний: 5 мг/5 мл; 10 мг/5 мл; 25мг/5 мл.
17. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Додатковий перелік   [сп]
17.1. Противиразкові лікарські засоби
Oмепразол (Omeprazole) Порошок для орального розчину: 40 мг саше.
Pанітидин (Ranitidine)* Оральна рідина: 75 мг/5 мл (гідрохлорид).
17.2. Протиблювотні лікарські засоби
Дексаметазон (Dexamethasone) Оральна рідина: 2 мг/5 мл; 0,5 мг/5 мл.Тверді оральні лікарські форми: 0,75 мг; 1,5 мг.
Mетоклопрамід (Metoclopramide)þ Оральна рідина: 5 мг/5 мл [д]þ не застосовується у новонароджених
Oндансетрон (Ondansetron)þ Оральна рідина: 4 мг основи/5 мл.Тверді оральні лікарські форми: екв. 24 мг основиþ > 1 місяця.
17.3. Протизапальні лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях кишечника
* Cульфасалазин (Sulfasalazine) Утримуюча клізмаСупозиторії: 500 мг.
Додатковий перелік
Гідрокортизон (Hydrocortisone) Утримуюча клізма.Супозиторії: 25 мг (ацетат).
17.4. Проносні лікарські засоби
17.5. Лікарські засоби, які застосовуються при діареї
17.5.1. Для пероральної регідратації
17.5.2. Лікарські засоби від діареї у дітей
Цинку сульфат (Zinc sulfate)* Тверді оральні лікарські форми: 20 мг.*При гострій діареї сульфат цинку повинні використовувати в якості доповнення до солей для пероральної регідратації.
17.5.3. Антидіарейні лікарські засоби
17.6. Спазмолітичні лікарські засоби, що застосовуються при шлунково-кишкових захворюваннях
18. ГОРМОНИ, ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА КОНТРАЦЕПТИВИ
18.1. Кортикостероїди та синтетичні замінники
Гідрокортизон (Hydrocortisone) Таблетки: 5 мг.
18.2. Андрогени
Додатковий перелік
Tестостерон (Testosterone) Розчин для ін’єкцій: 200 мг (енантат) в 1-мл ампулі.
18.3. Контрацептиви
18.3.1. Оральні гормональні контрацептиви
 Eтинілестрадіол + Левоноргестрел (Ethinylestradiol + Levonorgestrel) Таблетки: 30 мікрограмів + 150 мікрограмів.
 Eтинілестрадіол + Норетистерон (Ethinylestradiol +Norethisterone) Таблетки: 35 мікрограмів + 1 мг.
Левоноргестрел (Levonorgestrel) Таблетки: 30 мікрограмів.
18.3.2. Ін’єкційні гормональні контрацептиви
Eстрадіол ципіонат + Mедроксипрогестерон ацетат (Estradiol cypionate + Medroxyprogesterone acetate) Розчин для ін’єкцій:5 мг + 25 мг.
Норетистерон енантат (Norethisterone enantate) Масляний розчин: 200 мг/мл в 1-мл ампулі.
18.3.3. Внутрішньоматкові засоби
18.3.4. Засоби бар’єрної контрацепції
18.3.5. Контрацептивні імплантанти
Левоноргестрел-Рилізинг імплантант (Levonorgestrel-Releasing implant) Двострижневий імплантат з вивільненням левоноргестрелу: Кожен стрижень містить по 75 мг левоноргестрелу (150 мг загально).
18.4. Естрогени
18.5. Інсуліни та інші лікарські засоби, що застосовуються для лікування діабету
Акарбоза (Acarbose) Таблетки: 50 мг, 100 мг.
Ексенатид (Еxenatide) Розчин для ін’єкцій: 250 мкг/мл по 1,2 мл, 2,4 мл у картриджах.
18.6. Індуктори овуляції
18.7. Прогестогени
 Mедроксипрогестерон ацетат (Medroxyprogesterone acetate) Таблетки: 5 мг.
18.8. Гормони щитовидної залози та антитиреоїдні лікарські засоби
Калію йодид (Potassium iodide) Таблетки: 60 мг.
 Пропілтіоурацил (Propylthiouracil)* Таблетки: 50 мг* необхідний перегляд використання пропілтіоурацилу у дітей, а також доцільність використання карбамізолу у якості альтернативи.
Додатковий перелік [сп]
Pозчин Люголя (Lugol’s solution) Оральна рідина: 130 мг всього йоду/мл.
Калію йодид (Potassium iodide) Таблетки: 60 мг.
Пропілтіоурацил (Propylthiouracil) Таблетки: 50 мг.
18.9. Препарати гормонів гіпофіза
18.10. Препарати гормонів гіпоталамуса
19. ІМУНОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
19.1. Діагностичні засоби
Всі туберкуліни повинні відповідати вимогам ВООЗ для туберкуліну (переглянутий 1985).
19.2. Сироватки і імуноглобуліни.
Всі фракції плазми крові повинні відповідати вимогам ВООЗ до збору, обробці і конролю якості крові, компонентів крові і похідних плазми (переглянутий 1992).Комітет експертів ВООЗ з стандартизації біологічних препаратів. Сорок третя доповідь. (ВООЗ Серія технічних доповідей, Кіл. 840, 1994, Додаток 2).
Анти-D імуноглобулін (людини) (anti-D immunoglobulin (human)) Розчин для ін’єкцій: 250 мкг в одній дозі флакона.
Антитоксин дифтерії (Diphtheria antitoxin) Розчин для ін’єкцій: 20 000 ОД в флаконі.
Імуноглобулін антирабічний (Rabies immunoglobulin) Розчин для ін’єкцій: 150 ОД/мл в флаконі.
Протиотрутний імуноглобулін (Antivenom immunoglobulin)* Розчин для ін’єкцій* сила дії та упаковка визначається на місцях.
Протиправцевий імуноглобулін (людини) (Antitetanus immunoglobulin (human)) Розчин для ін’єкцій: 500 ОД в флаконі.
19.3. Вакцини
Нижченаведений перелік визначає вакцини, для яких існують рекомендації Стратегічної Дорадчої Групи експертів з імунізації (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) та/або меморандум ВООЗ (http://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/en/index.html). Цей сайт буде оновлюватися по мірі публікації нових меморандумів і містить найновішу інформацію та рекомендації.ВООЗ звертає увагу на необхідність використання у дітей полівалентних вакцин.
Вакцина проти холери (Cholera vaccine)
Вакцина проти японського енцефаліту (Japanese encephalitis vaccine)
Ротавірусна вакцина (Rotavirus vaccine)
20. МІОРЕЛАКСАНТИ ТА ІНГІБІТОРИ ХОЛІНЕСТЕРАЗИ
20.1. Міорелаксанти (периферичної дії) та інгібітори холінестерази
 Векуроній (Vecuronium) [д] Порошок для ін’єкцій: 10 мг (бромід) у флаконі.Ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 4 мг в ампулах.
Неостигмін (Neostigmine) Розчин для ін’єкцій: 2,5 мг (метилсульфат) в 1-мл ампуліТаблетки: 15 мг (бромід).
Cуксаметоній (Suxamethonium) Розчин для ін’єкцій: 50 мг (хлорид)/мл в 2-мл ампулі.Порошок для ін’єкцій: (хлорид), у флаконі.
Додатковий перелік
 Векуроній (Vecuronium) Порошок для ін’єкцій: 10 мг (бромід) у флаконі.
Піридостигмін (Pyridostigmine) Розчин для ін’єкцій:1 мг в 1-мл ампулі.
20.2. Міорелаксанти з центральним механізмом дії
21. ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
21.1. Антибактеріальні лікарські засоби
Гентаміцин (Gentamicin) Розчин (очні краплі): 0,3% (сульфат).
21.2. Протизапальні лікарські засоби
Преднізолон (Prednisolone) Розчин (очні краплі): 0,5% (натрію фосфат).
21.3. Місцеві анестетики
Tетракаїн (Tetracaine)þ Розчин (очні краплі): 0,5% (гідрохлорид).þ не застосовувати у недоношених новонароджених.
21.4. Міотичні і протиглаукомні лікарські засоби
 Пілокарпін (Pilocarpine) Розчин (очні краплі): 2% (гідрохлорид або нітрат); 4% (гідрохлорид або нітрат).
21.5. Мідріатичні лікарські засоби
Aтропін (Atropine)þ * Розчин (очні краплі): 0,1%; 0,5% (сульфат)*[д]Гоматропін (гідробромід) або Циклопентолат (гідрохлорид).þ >3 місяців.
Додатковий перелік
Епінефрин/Aдреналін (Epinephrine/Adrenaline) Розчин (очні краплі): 2% (як гідрохлорид).
21.6. Антифактор росту ендотелію судин
22. ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ТА ЗНИЖУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МІОМЕТРІЮ
22.1. Засоби, які підвищують скоротливу активність міометрію
 Eргометрин (Ergometrine) Розчин для ін’єкцій: 200 мікрограмів (гідромалеат) в 1-мл ампулі.
Mізопростол (Misoprostol) Вагінальні таблетки: 25 мікрограмів.** Тільки для використання при індукції пологів у разі необхідності.
Oкситоцин (Oxytocin) Розчин для ін’єкцій: 10 ОД в 1-мл.
Додатковий перелік
Mіфепристон (Mifepristone)* — Mізопростол (Misoprostol)* Таблетки: 200 мг — 200 мікрограмів. * Вимагає ретельного медичного спостереження.
22.2. Засоби, які знижують скоротливу активність міометрію (токолітики)
Ніфедипін (Nifedipine) Капсули 10 мг.
23. РОЗЧИНИ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ
24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПСИХІЧНИХ І ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
24.1. Лікарські засоби, що застосовуються при психотичних розладах
 Галоперидол (Haloperidol) Таблетки: 2 мг.
Флуфеназин (Fluphenazine) Розчин для ін’єкцій: 25 мг (енантат) в 1 мл ампулах.
 Хлорпромазин (Chlorpromazine) Оральна рідина: 25 мг (гідрохлорид)/5мл.
Додатковий перелік
Галоперидол (Haloperidol)[д] Оральна рідина: 2 мг/млТверді оральні лікарські форми: 0,5 мг; 2 мг.
Клозапін(Сlozapine) Тверді оральні лікарські форми: 200 мг.
Хлорпромазин (Chlorpromazine)[д] Оральна рідина: 25 мг (гідрохлорид)/5мл.Таблетки: 10 мг (гідрохлорид).
24.2. Лікарські засоби, що застосовуються при порушеннях настрою
24.2.1. Лікарські засоби, що застосовуються при депресивних розладах
24.2.2. Лікарські засоби, що застосовуються при біполярних розладах
Карбамазепін (Carbamazepine) Таблетки з рискою: 100 мг.
24.3. Лікарські засоби при тривожних розладах
 Діазепам (Diazepam) Таблетки з рискою: 2 мг.
24.4. Лікарські засоби, що застосовуються при обсесивно-компульсивних розладах
Кломіпрамін (Clomipramine) Капсули: 10 мг (гідрохлорид).
24.5. Лікарські засоби для лікування розладів, викликаних вживанням психоактивних речовин
Додатковий перелік
 Mетадон (Methadone)* Концентрат для оральної рідини: 5 мг/мл; 10 мг/мл (гідрохлорид).Оральна рідина:10 мг/5 мл (гідрохлорид).* повинен бути використаний тільки в межах програми підтримки.
25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
25.1. Антиастматичні засоби і лікарські засоби для лікування хронічної обструктивної хвороби
Епінефрин/Aдреналін (Epinephrine/Adrenaline) Розчин для ін’єкцій: 1 мг (гідрохлорид або гідротартрат) в 1-мл ампулі.
Iпратропію бромід (Ipratropium bromide) Інгаляція (аерозоль): 20 мкг /відміреної дози.
 Cальбутамол (Salbutamol) Розчин для ін’єкцій: 50 мікрограмів (як сульфат)/мл в 5-мл ампулі.Респіраторний розчин для використання в розпилювачах: 5 мг (як сульфат)/мл.
26. РОЗЧИНИ ДЛЯ КОРЕЦІЇ ВОДНОГО, ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ТА КИСЛОТНО-ЛУЖНОГО БАЛАНСУ, КРОВОЗАМІННИКИ, ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
26.1.Оральні лікарські засоби
Cолі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts) Див. розділ 17.5.1.
26.2. Парентеральні лікарські засоби
Глюкоза (Glucose) Розчин для ін’єкцій: 50% (гіпертонічний).
Глюкоза з Натрію хлоридом (Glucose with Sodium chloride) Розчин для ін’єкцій: 4% глюкоза, 0,18% натрію хлорид (еквівалентно Na+ 30 ммоль/л, Cl- 30 ммоль/л).Розчин для ін’єкцій: 5% глюкоза, 0,9% натрію хлорид (еквівалентно 150 ммоль/л Na+ та 150 ммоль/л Cl-); 5% глюкоза, 0,45% натрію хлорид (еквівалентно 75 ммоль/л Na+ та 75 ммоль/л Cl-). [д]
Калію хлорид (Potassium chloride) Розчин для розведення: 11,2% в 20-мл ампулі (еквівалентно K+ 1,5 ммоль/мл, Cl- 1,5 ммоль/мл).Розчин для розведення: 15% (еквівалентно K 2 ммоль/мл та Cl 2 ммоль/мл). [д]
Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate) Розчин для ін’єкцій1,4% ізотонічний (еквівалентно Na+ 167 ммоль/л, HCO3- 167 ммоль/л).
26.3. Змішані
26.4. Кровозамінники та перфузійні розчини
26.5. Розчини для парентерального живлення та жирові емульсії
27. ВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ
Eргокальциферол (Ergocalciferol) Тверді оральні лікарські форми: 1,25 мг (50 000 ОД).
Йод (Iodine) Капсули: 200 мг.Олійний розчин йоду:1 мл (480 мг йоду); 0,5 мл (240 мг йоду) в ампулі (пероральний або для ін’єкцій); 0,57 мл (308 мг йоду) в дозованій пляшці.
Натрію фторид (Sodium fluoride) У будь-якій відповідній формі для місцевого застосування.
Піридоксин (Pyridoxine) Таблетки: 25 мг (гідрохлорид).
Pетинол (Retinol) Капсули: 50 000 ОД; 200 000 ОД (у вигляді пальмітату).Таблетки (вкриті цукром): 10 000 ОД (як пальмітат).Водо-змішуючий ін’єкційний розчин: 100 000 ОД (як пальмітат) в 2-мл ампулі.
Pибофлавін (Riboflavin) Таблетки: 5 мг.
Tіамін (Thiamine) Таблетки: 50 мг (гідрохлорид).
Холекальциферол (Cholecalciferol)*[д] Оральна рідина: 400 ОД/мл.Тверді оральні лікарські форми: 400 ОД; 1000 ОД.* Ергокальциферол може використовуватись, в якості альтернативи.
28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУХА, ГОРЛА ТА НОСА
28.1. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа у дітей[д]
Необхідно переглянути роль антагоністів лейкотреїну при лікуванні алергічних ринітів у дітей
28.2. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа у дорослих
Oцтова кислота (Acetic acid) Місцево: 2%, в спирті.
Будесонід (Budesonide) Назальний спрей: 100 мікрограмів на дозу.
Фенол (Phenol) Спрей для ротової порожнини: по 25 г, 50 мг.
29. СПЕЦІАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА НОВОНАРОДЖЕНИМИ
29.1. Лікарські засоби, що призначаються немовлятам [д]
Кофеїну цитрат (Caffeine citrate) Розчин для ін’єкцій: 20 мг/мл (еквівалентно 10 мг кофеїну бази/мл).Оральна рідина: 20 мг/мл (еквівалентно 10 мг кофеїну бази/мл).
Додатковий перелік
Простагландин Е (Prostaglandin E) Розчин для ін’єкцій: Простагландин Е1 –0,5 мг/мл в спирті.Простагландин Е2 — 1 мг/мл.
29.2. Лікарські засоби, що застосовують матері новонародженних
30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАНЯХ СУГЛОБІВ
30.1. Лікарські засоби для лікування подагри
30.2. Модифікуючі лікарські засоби, що використовуються при ревматичних хворобах (DMARDs)
Хлорохін (Chloroquine)* Таблетки: 100 мг; 150 мг (у вигляді фосфату або сульфату).
30.3. Лікування ювенільного артриту
Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid)* Супозиторії: 50 мг до 150 мг.* Для використання при ревматичній лихоманці, ювенільному артриті, хворобі Кавасакі.
30.4. Лікарські засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток
30.5. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях суглобів

Структура та система відповідних індексів Перелікулікарських засобів, які мають увійти до Національного переліку основних лікарських засобів за умови їх реєстрації в Україні відповідають структурі та системі відповідних індексів Національно переліку основних лікарських засобів.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — проект постанови) розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.07.2013 № 29734/0/1-13 щодо виконання п. 1 Протоколу наради від 05.07.2013 «Про розвиток фармацевтичного сектору» під головуванням Віце-прем’єр-міністра України К.І.Грищенка в частині розробки єдиного переліку лікарських засобів.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою даного проекту постанови є викладення у новій редакції Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333, який базується на останній актуальній версії Примірного переліку ВООЗ основних лікарських засобів, затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, виключення з під дії державного регулювання цін обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 29.12.2011 № 1000, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.04.2012 за № 524/20837.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Перший альтернативний спосіб досягнення мети: залишити діючу постанову Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333, але не буде врегульовано наступне питання:

– не буде викладено у новій редакції Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333, який базується на останній актуальній версії Примірного переліку ВООЗ основних лікарських засобів, затверджено Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, виключено з під дії державного регулювання цін обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів.

Другий альтернативний спосіб досягнення мети: прийняття запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», при цьому такий варіант є оптимальний тому, що буде врегульовано наступне питання:

– буде викладено у новій редакції Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333, який базується на останній актуальній версії Примірного переліку ВООЗ основних лікарських засобів, затверджено Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, виключено з під дії державного регулювання цін обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів.

Таким чином найбільш прийнятним із запропонованих альтернативних способів досягнення цілей є другий, тобто прийняття запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Проектом постанови передбачається: викласти у новій редакції Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333, який базується на останній актуальній версії Примірного переліку ВООЗ основних лікарських засобів, затвердити Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, виключити з під дії державного регулювання цін обов’язковий мінімальний асортимент (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів, затверджений наказом МОЗ України від 29.12.2011 № 1000, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.2012 за № 524/20837.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Оскільки відповідно до пункту 4 Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами, затвердженого Указом Президента України від 30.03.2012 № 236, Держцінінспекція України відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний контроль (нагляд) за дотриманням центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, то у разі прийняття регуляторного акту, він буде виконуватись.

– Очікувані результати

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Викладення у новій редакції Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, який базується на останній актуальній версії Примірного переліку ВООЗ основних лікарських засобів, затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, виключення з під дії державного регулювання цін обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Викладення у новій редакції Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, який базується на останній актуальній версії Примірного переліку ВООЗ основних лікарських засобів, затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, виключення з під дії державного регулювання цін обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів Додаткові витрати суб’єктів господарювання не виникнуть
Сфера інтересів громадян
Викладення у новій редакції Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, який базується на останній актуальній версії Примірного переліку ВООЗ основних лікарських засобів, затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, виключення з під дії державного регулювання цін обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів Додаткові витрати громадян відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії проекту акту необмежений (безтерміновий).

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

  • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів — не передбачено, оскільки дія акта не передбачає надходжень;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткових витрат та часу не передбачається;
  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності і підпорядкування, які здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю лікарськими засобами;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — вище середнього. Проект постанови знаходився на сайті Міністерства охорони здоров’я України для проходження процедури громадського обговорення. Після набуття чинності постанову буде опубліковано в офіційному періодичному виданні «Офіційний вісник України».

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Строк виконання заходів повторного відстеження результативності регуляторного акта не більше ніж сорок п’ять робочих днів.

Заступник Міністра —
керівник апарату
Р.М. Богачев
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті