Наказ МОЗ України від 28.01.2014 р. № 80

01 Травня 2014 3:14 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від28.01.2014р. № 80

Про внесення зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 грудня 2013 року № 1092 (далі – План), доповнивши його новими позиціями, що додаються.

2. Позицію 2 Плану виключити.

3. Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення (Ю. Демедюк) забезпечити оприлюднення змін до Плану на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

28.01.2014 № 80

Зміни

до Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

№з/п Вид та назва регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акта Строк підготовки Найменування підрозділу, відповідального за розроблення проекту акта
1. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.07.2013 № 29734/0/1-13 щодо виконання пункту 1 Протоколу наради від 05.07.2013 «Про розвиток фармацевтичного сектору» під головуванням Віце-прем’єр-міністра України К.І. Грищенка в частині розробки єдиного переліку лікарських засобів ІІ квартал 2014 року Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги МОЗ України
2. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 липня 2005 року № 360» З метою удосконалення правил виписування та порядку відпуску лікарських засобів І квартал 2014 року Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги МОЗ України
3. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» З метою розширення Переліку завдяки внесенню нових лікарських засобів, які зареєстровано на території України та які зарекомендували себе як ефективні та безпечні, та новими формами випуску і комбінаціями лікарських засобів, які вже включені до Переліку. І квартал 2014 року Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги МОЗ України
4. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з контролю за наркотиками «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» Відповідно до статті 305 Кримінального кодексу України та статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення ІІІ квартал 2014 року Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги МОЗ України
5. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24 листопада 2003 року № 543 Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 року № 260 «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів» І півріччя 2014 року Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги, Держлікслужба України МОЗ України
6. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я та внесення змін до Критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» Стаття 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» ІІ квартал 2014 року Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги МОЗ України
7. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з зайняттям народною медициною (цілительством) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я, та внесення змін до Критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» Стаття 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» ІІ квартал 2014 року Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги МОЗ України
8. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами планової (позапланової) перевірки суб’єктів господарської діяльності з зайняттям народною медициною (цілительством)» Стаття 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» ІІ квартал 2014 року Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги МОЗ України
9. Спільний проект наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» Відповідно до статей 45, 46 Закону України «Про дорожній рух», підпункту 6.20 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, на виконання пункту 3 Положення про порядок видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 року № 340, та з метою удосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху I квартал 2014 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України
10. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про порядок ведення бази даних медичних комісій з огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів та виданих ними медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом» Відповідно до статті 45 Закону України «Про дорожній рух», пункту 16 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 травня 1993 року № 340, на виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р, з метою удосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху І квартал 2014 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України
11. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я для проведення медичного огляду моряків та видачі медичних свідоцтв морякам» Відповідно до пункту 3 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 листопада 1996 року № 347 «Про затвердження Правил визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 3 квітня 1997 року за № 108/1912 ІІ квартал 2014 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України
12. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності медичних працівників, що проводять перед рейсові (після рейсові) медичні огляди водіїв транспортних засобів» Відповідно до статті 45 Закону України «Про дорожній рух», пункту 6.20 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, на виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р І квартал 2014 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України
13. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення психофізіологічних освідчень кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» На виконання статей 4, 5, 17 Закону України «Про охорону праці» щодо здійснення спеціалізованої частини медичного огляду – психофізіологічної експертизи, визначення підстав допуску працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору. ІІІ квартал 2014 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України
14. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку контролю за правильністю видачі листків непрацездатності» На виконання статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» з метою здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності І півріччя 2014 року Департамент реформ та розвитку медичної допомоги, Департамент з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги МОЗ України
Начальник Юридичного управління І. Іванчук

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті