Проект спільного наказу МОЗ України та ДСКН України щодо затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів підконтрольних речовин, які знаходяться у незаконному обігу

24 Червня 2014 9:41 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Проекту спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з контролю за наркотиками «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з контролю за наркотиками «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з контролю за наркотиками «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» розроблено з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством та визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу.

Проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет http://www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресами:

Управління фармацевтичної діяльності МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: Курлова Вікторія Сергіївна, тел. (044) 200–07–93, e-mail: vkurlova@moz.gov.ua.

Державної служби України з контролю за наркотиками: 03680, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, e-mail: info@narko.gov.ua.

Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з контролю за наркотиками «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

05 грудня 2012 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України», яким внесено зміни до примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення та примітки до статті 305 Кримінального кодексу України.

Статтею 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Статтею 305 Кримінального кодексу України визначено, що поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, або фальсифікованих лікарських засобів, що застосовується в цьому розділі, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Зважаючи на викладене, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством розроблено проект спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з контролю за наркотиками «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (далі — проект наказу).

Щодо пропозицій збільшення розмірів окремих речовин, включених до таблиць, то вони викликані виключно потребами поступового приведення їх розмірів до рекомендацій ВООЗ, МККН ООН та міжнародної практики, оскільки в окремих випадках ці розміри у вітчизняних нормативних актах практично в десятки разів менші, ніж в інших країнах і не співрозмірні з медичними показниками щодо десятидобових доз вживання наркотичних засобів і психотропних речовин та ступеню їх суспільної небезпечності. Гранична величина невеликих розмірів окремих речовин навіть нижча від терапевтичної добової дози наркотичних лікарських засобів. Наприклад, невеликий розмір морфіну, який широко використовується у знеболенні, у проекті наказу установлений на рівні 0,03 г, в той час як вища його добова терапевтична доза складає 0,05 г. Така ж ситуація і відносно кокаїну: 0,02 г у проекті наказу і 0,03 — вища добова терапевтична доза.

Такий підхід привів до невиправданого збільшення чисельності засуджених за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, які на сьогоднішній день за кількістю поступаються лише злочинам проти власності.

Як свідчить антинаркотична практика України та інших країн, низькі порогові показники невеликих розмірів наркотичних засобів і психотропних речовин сприяють поглибленню латентності наркоспоживання і, одночасно, розширенню нелегального ринку наркотиків. Так, пониження невеликих розмірів окремих наркотичних засобів у 2010 році сприяло притягненню до кримінальної відповідальності не стільки наркодилерів, скільки наркоспоживачів. За даними судової адміністрації у 2011–2012 роках 55% притягнутих до кримінальної відповідальності були засуджені за ст. 309 Кримінального Кодексу України, у тому числі за виявлення при затриманні однієї дози наркотичного засобу і навіть за його залишки у шприці. Це негативно відбивається і на реалізації програм обміну шприців, спрямованих на зниження розповсюдження ВІЛ/СНІДу, вірусних гепатитів серед споживачів ін’єкційних наркотиків і включених в Державну програму профілактики ВІЛ/СНІДу на 2014–2020 роки.

Правомірний в цілому методологічний підхід, обраний при розробці проекту наказу, який виходить з рекомендацій ВООЗ щодо визначення невеликих розмірів речовин до рівня десяти добових доз, у поданому проекті наказу обмежується фактично такими їх розмірами, які не перевищують разової добової дози і в багатьох випадках навіть значно менше від неї. Наприклад, невеликий розмір героїну та ацетильованого опію визначений на рівні 0,005 г, в той час як при визначенні потреби в наркотичних засобах та збору статистичних даних МККН ООН орієнтовна добова доза героїну визначена на рівні 0,03 г, що у кілька разів вище наявного в Україні невеликого розміру.

Аналіз відповідних нормативних актів інших країн засвідчив, що саме ці, запропоновані МККН ООН показники виступають для компетентних органів цих країн орієнтиром визначення невеликих розмірів наркотичних засобів і психотропних речовин. Так, невеликі розміри героїну в Італії складають 0,3 г, в Чехії — 1,5 г (за мінімальним вмістом активної базової речовини — 0,2 г), 0,5 г — в Росії, де ситуація з незаконним обігом опіоїдних наркотичних засобів подібна до України.

Виходячи з цієї практики, і відповідних медичних показників, пропонується збільшити невеликі розміри окремих наркотичних засобів, чим наблизити їх до рекомендацій міжнародних інституцій. При цьому, за основний критерій визначення цих розмірів береться разова добова доза вживання наркотичного засобу, яка покладена в основу рекомендацій ВООЗ та МККН ООН. Так, за результатами репрезентативного опитування більш ніж 9 тисяч споживачів наркотиків, проведеного у 2013 році «Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка» спільно з «Українським центром контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» 41,7% респондентів не вживали наркотики протягом останніх 24 годин, 41,1% вживали один раз на добу, ще 11,5% — 2 рази на добу, інші по 3 рази і більше. Все це засвідчує правомірність застосування такого підходу. Відповідно, запропоновано збільшити невеликі розміри героїну та ацетильованого опію з 0,005 г до 0,05 г. При цьому також враховувалось, що добова доза героїну в Україні взагалі не визначена. Тому за вихідний орієнтир було взято рекомендації МККН ООН, а також досвід визначення добових доз героїну в країнах, де він використовується у підтримувальній терапії хворих на опіоїдну залежність, і що дія героїну аналогічна дії морфіну, бупренорфіну та деяким іншим засобам, що використовуються в медицині і добова доза яких визначена.

Стосовно ацетильованого опію, який не застосовується в медичній практиці, а знаходиться виключно в незаконному обігу, при визначенні його невеликих розмірів застосовано метод аналогії. Оскільки ацетильований опій, за висновками експертів, є фактично неочищеним героїном (див. «Наркомании начала ХХІ века», авт. Гребенюк А. А., Пасечников А. Ю., Тузов В. В., Егоров В. И.», Таврия», 2003), його невеликі розміри прирівняні до розмірів героїну.

Відносно збільшення невеликих розмірів конопель та макової соломи взято до уваги той факт, що в Україні культивуються технічні коноплі з низьким та навіть нульовим вмістом тетрагідроканнабінолу та олійний мак, невеликі розміри якого визначено як для опійного маку, який в Україні, через природні умови не вирощується, тому визначені в проекті наказу розміри щодо них не відповідають десятидобовому критерію. З тих же причин у проекті наказу пропонується враховувати у коноплях та соломі маку наявність вмісту наркотичної речовини.

Із врахуванням набутого в Україні за період з 2005 року практичного досвіду застосування метадону в замісній підтримувальній терапії, пропонується збільшення невеликих розмірів цього препарату до 0,1 г, оскільки у чинному наказі його невеликий розмір значно менший разової добової дози яка, за даними Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами складає близько 0,077 г на добу.

В цілому пропозиції щодо збільшення невеликих та великих розмірів окремих наркотичних засобів фактично є значно меншими тих їх визначень, які пропонуються експертами, але, разом з тим, є більш наближеними до медичних показників та рекомендацій міжнародних організацій.

Поряд зі збільшенням невеликих розмірів окремих наркотичних речовин, запропоновано знизити невеликий розмір дезоморфіну, оскільки його інгредієнти повною мірою не встановлені, а руйнівна дія на організм досить висока.

Всі ці пропозиції підтримані фахівцями Інституту фармакології та токсикології НАМН України, Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України, Інституту дослідження політики щодо громадського здоров’я, Українським моніторинговим центром алкоголю та наркотиків МОЗ України, Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка та іншими експертами.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного проекту наказу є приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством та визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказ МОЗ України від 01 серпня 2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього наказу не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Верховним Судом України, Секретаріатом урядового уповноваженого європейського суду з прав людини та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1 . Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України http://www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Прийняття наказу дозволить привести власні нормативно-правові акти у відповідність із чинним законодавством та визначити невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу.

Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

11. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту наказу дозволить привести власні нормативно-правові акти у відповідність із чинним законодавством та визначити невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу.

Перший заступник Міністра Руслан Салютін

Проект опублікований
на офіційному сайті МОЗ України
19.06.2014 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ
Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу

Відповідно до статті 305 Кримінального кодексу України та статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЄМО :

1. Затвердити таблиці:

1) невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, що додається;

2) невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, що додається;

3) великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733.

3. Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги (Т. Донченко) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров’я України Р. Салютіна та першого заступника Голови Державної служби України з контролю за наркотиками В. Гошовського.

Міністр охорони здоров’я України О. Мусій
Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
В. Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України,
Державної служби України з контролю за наркотиками

Таблиця 1. Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу

Назва наркотичного засобу Невеликі розміри (г) Великі розміри (г) Особливо великі розміри (г)
Бупренорфін до 0,08 від 0,8 до 8,0 8,0 і більше
Декстропропоксифен до 0,6 від 3,0 до 30,0 30,0 і більше
Дезоморфін* до 0,005 від 0,05 до 0,5 0,5 і більше
Канабіс — верхівки рослини канабіс з квітами або плодами (за винятком насіння або листя, якщо вони не супроводжуються верхівками), з яких не була вилучена смола, якою б назвою вони не були позначені, що містить Дельта-9-тетрагідроканабінол не менше 1,0 г на 10,0 г канабісу** до 10,0 від 500 до 5000 5000 і більше
Канабісу смола — суміш відділеної смоли, пилку чи окремих подрібнених частин рослини коноплі або їх суміш, яка містить Дельта-9-тетрагідроканабінол не менше 0,1 г на 0,5 г смоли* до 0,5 від 50,0 до 500,0 500,0 і більше
Канабісу екстракти (настойки) — засіб, який отримують з будь-яких видів і сортів конопель або канабісу шляхом виділення (екстракції) різними способами і який містить Дельта-9-тетрагідроканабінол * до 0,1 від 1,0 до 100,0 100,0 і більше
Героїн* до 0,05 від 1,0 до 10,0 10,0 і більше
Опій ацетильований — засіб, що містить у своєму складі ацетильовані похідні алкалоїдів опію (у тому числі за наявності інших речовин)* до 0,05 від 1,0 до 10,0 10,0 і більше
Етилморфіну гідрохлорид (діонін) до 0,2 від 10,0 до 100,0 100,0 і більше
Кодеїн (основа та солі) до 0,2 від 10,0 до 50,0 50,0 і більше
Кокаїн (основа та солі незалежно від наявності наповнювачів) до 0,1 від 1,0 до 15,0 15,0 і більше
Метадон (фенадон) до 0,1 від 2,0 до 20,0 20,0 і більше
Меткатинон (ефедрон)* до 0,025 від 3,0 до 50,0 50,0 і більше
Морфін (основа та солі) до 0,05 від 2,5 до 12,5 12’5 і більше
Макова солома — цілі або різного ступеня подрібнення будь-які частини рослини виду «мак снотворний» або їх суміш (за винятком власне дозрілого насіння) незалежно від того, піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю чи враженню пліснявою** до 100,0 від 1000,0 до 10000,0 10000,0 і більше
Концентрат з макової соломи (опій екстракційний) — засіб, що отримують із макової соломи шляхом виділення (екстракції) різними способами і який містить хоча б один наркотичний алкалоїд або їх суміш (у тому числі за наявності інших речовин)* до 0,5 від 50,0 до 250,0 250,0 і більше
Опій — сік снотворного маку, що згорнувся, у тому числі медичний, який містить хоча б один наркотичний алкалоїд або їх суміш (у тому числі за наявності інших речовин)* до 0,1 від 50,0 до 250,0 250,0 і більше
Піритрамід (дипідолор) до 0,03 від 1,5 до 25,5 25,5 і більше
Трамадол до 0,5 від 5,0 до 50,0 50,0 і більше
Тримеперидин (промедол) до 0,05 від 3,0 до 75,0 75,0 і більше
Фентаніл до 0,004 від 0,04 до 0,4 0,4 і більше
Метилфентаніл* (альфа-метилтіофентаніл, альфа-метилфентаніл, ацетил-альфа-метилфентаніл, бета-гідрокси-3 -метилфентаніл, бета-гідроксифентаніл, 3-метилтіофентаніл, 3-метилфентаніл) до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
Пентазоцин до 2,0 від 20,0 до 200,0 200,0 і більше
Бензилморфін* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
3-моноацетилморфін* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
6-моноацетилморфін* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
* Наведені наркотичні засоби незалежно від розмірів кваліфікуються як особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено (таблиця I список № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770).
** Ці особливо небезпечні наркотичні засоби виготовляються без застосування спеціального (лабораторного) обладнання з рослин, в тому числі тих, культивування яких дозволено для промислових цілей за наявності спеціального дозволу (ліцензії). Кількісне визначення маси цих наркотичних засобів здійснюється у перерахунку на суху речовину.

Примітки:

1. При виявленні ізомерів та стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та аналогів, метаболітів наркотичних засобів, включених до таблиці 1, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для відповідних наркотичних засобів, включених до таблиці 1.

2. Розміри наркотичних засобів рослинного походження, а також виготовлених у вигляді екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин, згідно з існуючими методиками криміналістичних досліджень визначаються у перерахунку на суху речовину.

Заступник начальника Управління фармацевтичної діяльності — начальник відділу
з питань обігу лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України
Я. Толкачова
Начальник Відділу аналітичної роботи,
стратегічного планування та моніторингу наркоситуації Державної служби України
з контролю за наркотиками
Т. Скоріантова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України,
Державної служби України з контролю за наркотиками

Таблиця 2. Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу

Назва психотропних речовин Невеликі розміри (г) Великі розміри (г) Особливо великі розміри (г)
Алобарбітал до 1,0 від 10,0 до 100,0 100,0 і більше
Альпразолам до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
Амобарбітал до 1,0 від 10,0 до 100,0 100,0 і більше
Амфепрамон до 0,75 від 7,5 до 75,0 75,0 і більше
Амфетамін до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Барбітал до 5,0 від 50,0 до 500,0 500,0 і більше
Бензфетамін до 0,75 від 7,5 до 75,0 75,0 і більше
Бензилпіперазин, BZP до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Броламфетамін (ДОБ, DOB)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Бромазепам до 1,0 від 10,0 до 100,0 100,0 і більше
Бротізолам до 0,0025 від 0,025 до 0,25 0,25 і більше
Буталбітал до 0,75 від 7,5 до 75,0 75,0 і більше
Бутобарбітал до 1,5 від 15,0 до 150,0 150,0 і більше
Вінілбітал до 1,5 від 15,0 до 150,0 150,0 і більше
Галазепам ДО 1,0 від 10,0 до 100,0 100,0 і більше
Галоксазолам до 0,075 від 0,75 до 7,5 7,5 _ і більше
N — гідрокси-МДА (N-гідрокси­метилєн, діоксіамфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Гамма-оксимасляна кислота (ГОМК, GHB), а також її складні ефіри та солі до 0,5 від 5,0 до 50,0 50,0 і більше
Глютетимід до 2,5 від 25,0 до 250,0 250,0 і більше
Тофізопам (грандоксин) до 0,3 від 3,0 до 30,0 30,0 і більше
2С-В (4-бромо-2,5 -диметоксифенетиламін) до 0,01 від 0,5 до 5,0 5,0 і більше
Делоразепам до 0,03 від 0,3 до 3,0 3,0 і більше
Дексамфетамін до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Дельта-9-тетрагідроканабінол* до 0,3 від 3,0 до 30,0 30,0 і більше
Діазепам до 0,1 від 1,0 до 10,0 10,0 і більше
ДМА (2,5 — диметоксі амфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
ДОЕТ (2,5-диметокси-4-етиламфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
N — етилтенамфетамін (МДЕ, N — етил-МДА)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Етициклідин (ФЦГ) (N-етил-1 — ф єнілциклогексиламін)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Естазолам до 0,03 від 0,3 до 3,0 3,0 і більше
Етиламфетамін до 0,3 від 3,0 до 30,0 30,0 і більше
Етил лофлазепат до 0,02 від 0,2 до 2,0 2,0 і більше
Етинамат до 5,0 від 50,0 до 500,0 500,0 і більше
Етхлорвінол до 5,0 від 50,0 до 500,0 500,0 і більше
Золпідем (INN) до 0,1 від 1,0 до 10,0 10,0 і більше
Камазепам до 0,3 від 3,0 до 30,0 30,0 і більше
Катин до 0,2 від 2,0 до 20,0 20,0 і більше
Катинон* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Кетазолам до 0,3 від 3,0 до 30,0 30,0 і більше
Клобазам до 0,2 від 2,0 до 20,0 20,0 і більше
Клоназепам до 0,08 від 0,8 до 8,0 8,0 і більше
Клоразепат до 0,2 від 2,0 до 20,0 20,0 і більше
Клотіазепам до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Клоксазолам до 0,09 від 0,9 до 9,0 9,0 і більше
Левамфетамін до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Левометамфетамін до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Лефетамін до 0,75 від 7,5 до 75,0 75,0 і більше
(+)-Лізергід (ЛСД)* до 0,00001 від 0,001 до 0,01 0,01 і більше
Лоразепам до 0,025 від 0,25 до 2,5 2,5 і більше
Лопразолам до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
Лорметазепам до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
Мазиндол до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
Медазепам до 0,2 від 2,0 до 20,0 20,0 і більше
Мепробамат до 12,0 від 120,0 до 1200,0 1200,0 і більше
Мескалін* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
4-метиламінорекс* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Метаквалон до 2,0 від 20,0 до 200,0 200,0 і більше
Метамфетамін (первитин) до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Метамфетамін-рацемат до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Метилфенобарбітал до 1,0 від 10,0 до 100,0 100,0 і більше
Метилприлон до 2,0 від 20,0 до 200,0 200,0 і більше
Мефенорекс до 0,6 від 6,0 до 60,0 60,0 і більше
МДМА (3,4-метилєн-діоксиметамфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
ММДА (5 -метокси-3,4-метилендіокси-амфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
4-ММС (4-метилметкатинон)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
bk-РММА (4-метоксиметкатинон)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
5-МеО-DIРТ* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
5-МеО-DМТ, 5-метоксидиметилтриптамін* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Метилендіоксипіровалерон, МDРV* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Мідазолам до 0,2 від 2,0 до 20,0 20,0 і більше
Німетазепам до 0,05 від 0,5 до 5,0 5,0 і більше
Нітразепам до 0,05 від 0,5 до 5,0 5,0 і більше
Нордазепам до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Оксазолам до 0,4 від 4,0 до 40,0 40,0 і більше
Оксазепам до 0,5 від 5,0 до 50,0 50,0 і більше
Пемолін до 0,4 від 4,0 до 40,0 40,0 і більше
Піназепам до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Пентобарбітал (етамінал натрію) до 1,0 від 10,0 до 100,0 100,0 і більше
Піпрадрол до 0,3 від 3,0 до 30,0 30,0 і більше
Піровалерон до 0,4 від 4,0 до 40,0 40,0 і більше
Празепам до 0,3 від 3,0 до 30,0 30,0 і більше
ПМА (параметоксіамфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Псилоцибін* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1.0 і більше
Псилоцин* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1.0 і більше
Плодове тіло грибів, що містить псилоцин і псилоцибін до 0,5 від 5,0 до 50,0 50 і більше
Сальвінорин А* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
Секбутабарбітал до 0,75 від 7,5 до 75,0 75,0 і більше
Секобарбітал до 0,75 від 7,5 до 75,0 75,0 і більше
Сибутрамін до 0,5 від 5 до 50,0 50,0 і більше
СТП (ДОМ)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Темазепам до 0,2 від 2,0 до 20,0 20,0 і більше
Тенамфетамін (МДА)* до 0,015 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Тетрагідроканабінол, усі ізомери* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
Тетразепам до 1,0 від 10,0 до 100,0 100,0 і більше
ТМА (3,4,5-триметоксіамфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
ТРМРР(3-трифторметилфенил піперазин, мета-трифторметилфенилпіперазин)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Тріазолам до 0,0025 від 0,025 до 0,25 0,25 і більше
Феназепам до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
Фендиметразин до 0,7 від 7,0 до 70,0 70,0 і більше
Фенетилін до 0,5 від 5,0 до 50,0 50,0 і більше
Фенкамфамін до 0,8 від 8,0 до 80,0 80,0 і більше
Фенметразин до 0,5 від 5,0 до 50,0 50,0 і більше
Фенобарбітал до 1,0 від 10,0 до 100,0 100,0 і більше
Фенпропорекс до 0,2 від 2,0 до 20,0 20,0 і більше
Фентермін до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Фенциклідин (РСР)* до 0,0001 від 0,01 до 1,0 1,0 і більше
Флудіазепам до 0,0075 від 0,075 до 0,75 0,75 і більше
Флунітразепам до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
Флуразепам до 0,3 від 3,0 до 30,0 30,0 і більше
Хлордіазепоксид до 0,3 від 3,0 до 30,0 30,0 і більше
1 -(4-хлорфеніл)-піперазин до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Циклобарбітал до 2,0 від 20,0 до 200,0 200,0 і більше
СР 47,497* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
(СР 47,497)-С6* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
(СР 47,497)-С8* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
(СР 47,497)-С9* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH-073* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -196* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH-194* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH-197* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -007* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -149* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -098* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH-195* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH-192* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -199* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -200* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -193* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -198* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -176* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -122* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -250* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -081* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH-018* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -175* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -184* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH -185* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH-116* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
HU-210* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
1-пентил-3- (4-гідрокси­феніл­ацетил)-індол* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
1 -феніл-2(диметиламіно) бутан-1-он* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
2С-Е* до 0,01 від 0,1 до 1,0 і,0 і більше
2С-І* до 0,01 від 0,1 до 1,0 і,0 і більше
2С-Т-2* до 0,01 від 0,1 до 1,0 і,0 і більше
2С-Т-7* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
3,4-DММС* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
3-F-іsо-МС* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
4-ЕМС* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
4-FA (4-фторамфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
4-МТА* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
4-метил-а-пірролідино­пропіо­фенон* до 0,01 від 3,0 до 50,0 50,0 і більше
5-ІАІ* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
5- МеО-АМТ* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
5 -МеО-DALT (5 -метоксидіалілтриптамін) * до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
5-MеО-NMT* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
АМ-694* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
АМ-1220 (АМ-1296)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
АМ-2201* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
GDА-26* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
HU-308* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH-015* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH-019* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH-203 * до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH-210* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH-251 * до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH-307* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
JWH-370* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
МАВР (буферон)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
МВDВ* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
МDОН (N-гідрокси-3,4-метилен­діоксиамфетамін) * до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
МDРВР* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
МDРРР* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
МРВР* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
N-ізопропілбензиламін* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
N,N диметил-4-меткатинон (N-метилмефедрон)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
NМТ (М-метилтриптамін)* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
РСА* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
SR-18 (RСS-8, ВЕМ-8)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
WIN 48,098 (Правадолін)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
WIN 55,212–2* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
SR-19 (BTM-4, ERIc-4, RCS-4)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
1-(3-трифторфеніл)-піперазин)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
2-фторметкатинон* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
3-фторметкатинон* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
4-метил-N-етилкатинон* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Амінептин до 2,5 від 25,0 до 250,0 250,0 і більше
Апрофен (тарен) до 0,5 від 5,0 до 50,0 50,0 і більше
ATM (альфа-метилтриптамін)* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
БДБ (J, BDB)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Бутилон (b-кето MBDB)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Буфотенин (5-ОН-DMT)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Г ама-бутиролактон до 0,5 від 5,0 до 50,0 50,0 і більше
ДОХ* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Етилон (b-кето МДЕА)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Кетамін ДО 1,0 від 10,0 до 100,0 100,0 і більше
Мета-хлорфенілпіперазин (mCPP)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Метилон (b-кето МДМА)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Нафірон (0–2482, NRG-1)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Піперонілацетон (МІ-2)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
СР 55, 940* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
Тіанептин до 0,7 від 7,0 до 70,0 70,0 і більше
Фенілетиламін до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
-3-метокси-4-метилпіролідин­обутирофенон* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
АКВ-48* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
АМ-2233* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
РВА (пара-бромоамфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15 15 і більше
РІА (пара-йодоамфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15 15 і більше
PVP* до 0,15 від 1,5 до 15 15 і більше
N-циклогексил-МДА* до 0,15 від 1,5 до 15 15 і більше
МРА (метіопропамін)* до 0,15 від 1,5 до 15 15 і більше
2С-І-NBOMe (251-NBOМе, NBOМе-2С-І, ВОМ-СІ)* до 0,15 від 1,5 до 15 15 і більше
5F -UR-144(ХLR-11)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
URB-754* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
АРВ* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
UR-144 (КМ-Х1, ТМСР-018, МN‑001, YХ-17)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
АВ-001 до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
5-АРDВ (3-дезокси-МДА, ЕМА-4)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
6-АРDВ (4-дезокси-МДА, ЕМА-3)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
DОI* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
* Наведені психотропні речовини незалежно від розмірів кваліфікуються як особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено (таблиця I список № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770).

Примітки:

1. При виявленні ізомерів та стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та аналогів, метаболітів психотропних речовин, включених до таблиці 2, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для відповідних психотропних речовин, включених до таблиці 2.

2. При виявленні похідних групи нафтоїліндолів, бензоїліндолів, N-бензоїліндолів, фенілацетиліндолів, нафтилметиліндолів, нафтилметилінденів, циклогексилфенолів, фенілциклогексанолів, нафтоїлпіролів, дибензопіранів, триптамінів (крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні групи триптамінів), фенетиламінів (крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні групи фенетиламінів) та психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як самостійні позиції до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу), включених до таблиці 2, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для відповідних психотропних речовин, включених до таблиці 2.

3. Розміри виготовлених психотропних речовин у вигляді екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин згідно з існуючими методиками криміналістичних досліджень визначаються в перерахунку на суху речовину.

Заступник начальника Управління фармацевтичної діяльності — начальник відділу
з питань обігу лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України
Я. Толкачова
Начальник Відділу аналітичної роботи,
стратегічного планування та моніторингу наркоситуації Державної служби України
з контролю за наркотиками
Т. Скоріантова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України,
Державної служби України з контролю за наркотиками

Таблиця 3. Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу

Назва прекурсору Великі розміри Особливо великі розміри
Антранілова кислота від 2,5 до 25,0 кг 25,0 кг і більше
Ангідрид оцтової кислоти від 0,002 до 0,02 кг 0,02 кг і більше
N-ацетилантранілова кислота від 0,3 до 3,0 кг 3,0 кг і більше
Ацетон від 50,0 до 200,0 л 200,0 л і більше
Ергометрин від 0,0003 до 0,003 кг 0,003 кг і більше
Ерготамін від 0,0003 до 0,003 кг 0,003 кг і більше
Етиловий ефір від 20,0 до 200,0 л 200,0 л і більше
Ефедрин від 0,0006 до 0,006 кг 0,006 кг і більше
Ізосафрол від 0,5 до 5,0 кг 5,0 кг і більше
Калію перманганат від 1,0 до 3,0 кг 3,0 кг і більше
Лізергінова кислота від 0,0001 до 0,001 кг 0,001 кг і більше
3,4-метилендіоксифеніл-2-пропанон від 0,25 до 2,5 л 2,5 л і більше
Метилетилкетон від 20,0 до 200,0 л 200,0 л і більше
Норефедрин (Фенілпропаноламін, ФПА) від 0,0003 до 0,03 кг 0,03 кг і більше
Піперидин від 0,02 до 0,2 кг 0,2 кг і більше
Піперональ від 0,02 до 0,2 кг 0,2 кг і більше
Псевдоефедрин від 0,0006 до 0,006 кг 0,006 кг і більше
Сафрол від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
Сірчана кислота від 20,0 до 100,0 л 100,0 л і більше
Соляна кислота від 20,0 до 100,0 л 100,0 л і більше
Толуол від 20,0 до 200,0 л 200,0 л і більше
Фенілацетон від 0,04 до 0,4 л 0,4 л і більше
Фенілоцтова кислота від 1,0 до 10,0 кг 10,0 кг і більше
Речовини, що містять у сукупності не менш як 50% ацетону, етилового ефіру, метилетилкетону та толуолу* від 50,0 до 200,0 л 200,0 л і більше
* З метою однозначного підходу до розуміння розмірності відсотків, в яких має бути визначений кількісний вміст прекурсорів: ацетону, толуолу, етилового ефіру та метилетилкетону, та з урахуванням використовуваних для цього методик досліджень слід користуватись масовими відсотками.
Заступник начальника Управління фармацевтичної діяльності — начальник відділу
з питань обігу лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України
Я. Толкачова
Начальник Відділу аналітичної роботи,
стратегічного планування та моніторингу наркоситуації Державної служби України
з контролю за наркотиками
Т. Скоріантова

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з контролю за наркотиками «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

05 грудня 2012 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України», яким внесено зміни до примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення та примітки до статті 305 Кримінального кодексу України.

Статтею 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Статтею 305 Кримінального кодексу України визначено, що поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, або фальсифікованих лікарських засобів, що застосовується в цьому розділі, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Зважаючи на викладене, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством розроблено проект спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з контролю за наркотиками «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (далі — проект наказу).

2. Цілі і завдання прийняття наказу

Метою даного проекту наказу є приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством та визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Перший альтернативний спосіб досягнення мети: залишити без змін діючий наказ МОЗ України від 01 серпня 2000 року № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733, але не буде врегульовано наступне питання:

  • приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством.

Другий альтернативний спосіб досягнення мети: розробка та прийняття спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з контролю за наркотиками «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», при цьому такий варіант є оптимальний тому, що буде врегульовано наступне питання:

  • приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством.

Таким чином найбільш прийнятним із запропонованих альтернативних способів досягнення цілей є другий, тобто прийняття запропонованого проекту спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з контролю за наркотиками «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

Проектом наказу передбачається: затвердити таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття акта дозволить привести власні нормативно-правові акти у відповідність із чинним законодавством, визначити невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу та сприятиме подальшому упорядкуванню та удосконаленню системи заходів в Україні, спрямованих на протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними.

6. Очікувані результати

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу. Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу. Додаткові витрати суб’єктів господарювання не виникнуть
Сфера інтересів громадян
Визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу. Додаткові витрати громадян відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії проекту акту необмежений (безтерміновий).

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

  • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів — не передбачено, оскільки дія акта не передбачає надходжень;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткових витрат та часу не передбачається;
  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на всі заклади охорони здоров’я, незалежно від форм власності і підпорядкування;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — вище-середнього. Проект наказу знаходився на сайті Міністерства охорони здоров’я України для проходження процедури громадського обговорення. Після набуття чинності наказ буде опубліковано в щотижневику «Аптека» та в офіційному періодичному виданні «Офіційний вісник України».

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Строк виконання заходів повторного відстеження результативності регуляторного акта не більше ніж сорок п’ять робочих днів.

Перший заступник Міністра Руслан Салютін

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті