Безапеляційні перевірки: PR важливіший за закон

1 липня 2014 р. у МОЗ України відбувся брифінг міністра охорони здоров’я України Олега Мусія на тему «Результати перевірки господарської діяльності Національного інституту раку». Як з’ясувалося з виступу міністра, комісія МОЗ, яка здійснювала перевірку, не знайшла часу або не мала наснаги дотриматися норм законодавства. Всупереч діючому законодавству, зокрема Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Національний інститут раку отримав акт перевірки, підготовлений комісією МОЗ, наступного дня після публічних заяв міністра. Мабуть, щось не так у цій країні, якщо підлеглі О. Мусія отримують інформацію, яка міститься у акті перевірки, зі ЗМІ. До сьогодні громадськість мала можливість почути лише одну сторону цієї справи — МОЗ. Друга сторона — Національний інститут раку, зберігала мовчання, адже навіть не була знайома із змістом акту перевірки. На брифінгу висновки комісії оприлюднені, а коментарі до них ми публікуємо вперше.

Міністр повідомив, що рішення про проведення комплексної позапланової перевірки Національного інститут раку було прийнято на основі відповідного депутатського запиту щодо численних порушень у цій установі. Відповідним наказом МОЗ України було створено комісію у складі 21 особи, у тому числі представників громадськості, на чолі з Леонідом Розенфельдом, академіком НАМН України, заступником директора Інституту отоларингології НАМН України з наукової роботи. Комісії було доручено у 2-тижневий термін здійснити комплексну перевірку установи — на предмет виконання рішень попередніх комісій (яких протягом останніх років було здійснено 10, але їх рішення практично не виконувалися), а також виявлення можливих поточних недоліків у діяльності. Комплексна перевірка тривала з 2 по 13 червня 2014 р., її результати викладено на 39 сторінках.

За словами О. Мусія, комісією виявлено низку грубих порушень у діяльності онкологічної служби України загалом та її провідному інституті під керівництвом Ігоря Щепотіна зокрема. Насамперед, виявилося, що Національний інститут раку вже протягом 3 міс не акредитований як заклад охорони здоров’я: закінчився термін дії акредитаційного сертифікату, а поновлення акредитації інститут не пройшов.

коментар

На виконання наказу МОЗ України «Про проведення експертизи відповідності Клініки Національного інституту раку стандартам державної акредитації», комісією була проведена експертиза в термін з 29 по 30 жовтня 2012 р. Протягом 2012–2013 рр. адміністрація Національного інституту раку неодноразово в усній та письмовій формі зверталась до голови комісії та директора Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги щодо отримання акредитаційного сертифіката. Але, незважаючи на ці звернення, акредитаційний сертифікат протягом року не видавався без пояснень. Нарешті на підставі рішення Головної акредитаційної комісії при МОЗ України Національний інститут раку отримав акредитаційний сертифікат 16.10.2013 р., термін якого закінчувався 27.03.2014 р. Звертаємо увагу на той факт, що головний медичний заклад з надання допомоги онкологічним хворим майже рік безпідставно залишався без підтвердження кваліфікаційної категорії, а коли її отримав всього на один рік, то дія сертифіката закінчувалася через 5 міс. Національний інститут раку почав активно готуватися до нової акредитації, але в період підготовки набули чинності зміни до критеріїв державної акредитації закладів охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ України від 14 березня 2011 р. № 142.

Відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 15 липня 1997 р. № 765, інститутом було подано заяву та документи відповідно до встановленого переліку. Міністерство охорони здоров’я України відмовило у розгляді документів, посилаючись на невідповідність їх оформлення. Для усунення порушень інститут звернувся до МОЗ України для отримання довідки, якої не вистачало. Отримавши довідку, інститут надав документи, визначені у недоліках. Станом на сьогодні Головна акредитаційна комісія при МОЗ України не надала інформації щодо термінів проведення експертизи відповідності Клініки Національного інституту раку стандартам державної акредитації.

Окрім того, цьому закладу була видана ліцензія на здійснення лікарської діяльності за рядом спеціальностей, але за 8 з них (зокрема хірургічна стоматологія, отоларингологія, неврологія, кардіологія, терапія, діє­тологія та деякі інші) інститут здійснював свою діяльність, не маючи на це відповідної ліцензії.

Стосовно прав власності було повідомлено, що відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обстежень» виявилося, що до сьогодні керівництвом інституту не оформлено право власності як на будівлі та споруди, так і на земельну ділянку, де вони розташовані.

коментар

Право на користування земельною ділянкою Національним інститутом раку підтверд­жене Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою. Щодо отримання права власності на будівлі та споруди керівництво Національного інституту раку звернулося до Державної реєстраційної служби України та відповідно до норм Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обстежень» перебуває в стадії отримання свідоцтва.

Це надзвичайно важливо з огляду на те, що існує позовна заява, згідно з якою накладено арешт на все майно інституту, — тож відповідно до виконавчого провадження Виконавча служба України може взагалі забрати все майно закладу за борги, які він має перед позивачем.

коментар

Арешт на рухоме майно Національного інституту раку було накладено за часи минулої влади і за класичним сценарієм робилися спроби рейдерського захоплення інституту. Господарським судом м. Києва було вирішено стягнути з Націо­нального інституту раку на користь ТОВ «Медінжиніринг» основного боргу у розмірі близько 750 тис. грн. (прострочена кредиторська заборгованість за 2012 р.), 28 425,95 грн. річних та 15 572,52 грн. судового збору. З метою отримання необхідних коштів для погашення кредиторської заборгованості Національним інститутом раку було направлено відповідний лист до МОЗ та подано заяву до Господарського суду м. Києва про відстрочку виконання судового рішення щодо арешту майна у зв’язку з тим, що інститут фінансується з державного бюджету України. Ухвалою Господарського суду м. Києва у задоволенні заяви про відстрочку виконання рішення було відмовлено. Станом на сьогодні питання щодо виділення необхідних коштів з державного бюджету України для погашення кредиторської заборгованості вирішується на рівні Міністерства охорони здоров’я України. Станом на сьогодні неправомірні дії УДКСУ в Голосіївському районі м. Києва є предметом адміністративного провадження в Окружному адміністративному суді м. Києва. У той же час Національним інститутом раку на стадії досудового слідства було заявлено цивільний позов до щодо відшкодування коштів на суму 1 609 835 грн. Прокурором у даному кримінальному провадженні в інтересах держави в особі Міністерства охорони здоров’я України та Національного інституту раку зроблено позов­ну заяву про стягнення майнової шкоди, заподіяної унаслідок злочину у розмірі 2,5 млн грн. У даному випадку інтереси держави та Національного інституту раку збігаються.

Аналізуючи сукупний щабель реагування за усіма 11 перевірками, міністр зазначив, що лише за однією з них було продемонстровано певне реагування і виправлено деякі незначні недоліки — висновки ж решти 10 перевірок керівництвом інституту було практично повністю проігноровано, а висунуті зауваження не виконано. Так, відповідно до ревізії фінансово-господарської діяльності інституту, проведеної ще у 2009 р., вартість проект­них робіт з реконструкції клініки № 2 була завищена на 630 тис. грн. та клініки хіміотерапевтичного корпусу — на 979 тис. грн.: тобто, загалом відшкодування збитків, яким мав би займатися інститут і подати відповідний позов до суду, становить 1 609 835 грн. (це лише по будівництву).

За результатами планової перевірки протипожежного стану будівель, споруд та приміщень у 2012 р. досі не виконано 24 заходи, передбачені її висновком.Позапланова перевірка діяльності інституту з питань санітарного благополуччя і порушення санітарного законодавства: усунено лише 40% висловлених зауважень.

коментар

Згідно з приписом Управління організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту у Голосіївському районі м. Києва кількість заходів, що були не виконані з моменту проведення попередніх перевірок (починаючи з 2002 р.) становить 23 заходи, а не 24. Відповідно до вказаного припису на момент роботи комісії з вищезазначених 23 заходів 10 заходів виконано, 6 — виконано частково, 7 — не виконано.

Відповідність санітарним нормам приміщень інституту підтверджується висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.02.2014 р. № 05.03.02-04/7580.

Найкричущим з усіх виявлених фактів міністр назвав той, що ще в 2011 р. інститутом за рахунок коштів загального фонду (тобто за бюджетні кошти) придбано високоточного радіохірургічного обладнання на загальну суму 42 млн грн. Це обладнання досі не встановлено. Більше того, воно віддано на відповідальне зберігання невідомо під які гарантії, покривається пилом на невідомо яких складах; термін постачальницького встановлення та гарантійного обслуговування для цієї техніки вичерпано.

коментар

У Національному інституті раку нині будується новий радіологічний корпус з метою впровадження найбільш сучасних технологій променевого лікування онкологічних хворих. У зв’язку з цим для оснащення нового корпусу закуплена частина обладнання за бюджетні кошти:

  • лінійний прискорювач Clinak, виробник Varian Medical Systems, США — 1 комплект;
  • система для контактної променевої терапії Gamma Med plus IX, виробник Varian Medical Systems Hann GmbH, Німеччина — 1 комплект;
  • апарат рентгенівський для діагностичних та інтервенційних процедур BV Pulsers, виробник Philips Medical Systems Nederland B. V., Нідерланди — 1 комплект.

Оскільки на сьогодні будівництво корпусу перебуває на стадії зведення другого поверху та в зв’язку з тим, що в інституті немає спеціальних приміщень з охоронною сигналізацією для зберігання високовартісного обладнання, апаратура на основі відповідних документів була передана на відповідальне зберігання ТОВ УКР­МЕД за адресою вул. Поліська, 5, де і знаходиться дотепер. За час перебування апаратури були проведені перевірки умов зберігання та комплектації згідно з переліком, наведеним в акті приймання-передачі товару на відповідальне зберігання.

Твердження стосовно медичного обладнання, яке було придбане в кількості 4 одиниць на суму близько 12 млн грн., змонтоване, але не використовується, неповністю відповідає дійсності. Система мамографічна придбана 15.11.2011 р. та введена в експлуатацію 23.12.2013 р. Після введення в експлуатацію був успішно проведений тестовий етап та навчання персоналу для роботи. Навчання спеціалістів принципам роботи з обладнанням системи мамографічної підтверджується відповідним документом. На даний час виникли труднощі з одержанням розхідних матеріалів (постачальник Російська Федерація), тому систематичні обстеження хворих в повному обсязі тимчасово не проводяться. Після вирішення питання про одержання розхідних матеріалів від інших виробників обстеження пацієнтів буде поновлено. Однак, апарат використовується як мамограф для діагностичного обстеження пацієнтів інституту.

Щодо використання системи рентгенівської пересувної, то при вимірюванні потужності дози рентгенівського випромінювання при роботі системи на робочих місцях персоналу встановлена невідповідність Гігієнічним вимогам до облаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур. Керівництво інституту звернулося до постачальника рентгенівської системи з вимогою виконати підсилення радіаційного захисту конструкції системи. Після усунення недоліків та отримання дозволу на право роботи відповідно до діючого законодавства система рентгенівська пересувна буде використовуватися за призначенням.

Стосовно апарату рентгенівського для діагностичних та інтервенційних процедур інститут повідомляє наступне. Замовник реконструкції і розширення Національного інституту раку — МОЗ України затребував звільнення блоків клініки для початку робіт з її реконструкції. Адміністрацією Національного інституту раку було видано відповідний наказ. На його виконання були звільнені приміщення відділення інтервенційної радіології з рентген-хірургічним блоком з переведенням його персоналу у поліклінічне відділення, а робоче місце співробітників рентген-хірургічного кабінету відділення пухлин органів грудної порожнини визначене у поліклінічному відділенні.

Проведення рентген-діагностичних досліджень при наданні допомоги онкологічним хворим відбувається на рентген-діагностичній установці «Clinomat» та комп’ютерному томографі у клініці № 1.

Поточною перевіркою дотримання вимог чинного законодавства щодо якості лікарських засобів встановлено наступні порушення: температурний режим зберігання лікарських засобів ведеться вкрай погано, холодильний режим не відповідає необхідному, що ставить під сумнів придатність лікарських засобів, що застосовуються у Національному інституті раку.Зокрема, комісією виявлено зберігання в одному з холодильників препарату, кінцевий термін придатності якого становив 13.08.2012 р., — відповідно, якщо він там знаходився, то міг бути застосований у пацієнтів.

коментар

Для зберігання лікарських засобів з особливим температурним режимом встановлюється температура 2–15 °С, тому зафіксований комісією температурний режим 8–10 °С не є порушенням.

Ще одна перевірка стосувалася скарг громадян щодо надання їм медичної допомоги: нею, зокрема, встановлено випадки допущення до медичної практики лікарів без сертифікатів відповідних спеціалізацій.

Окрема перевірка проводилася Рахунковою палатою України в рамках аудиту ефективності використання коштів державного бюджету для лікування онкологічних хворих — йдеться про виконання Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період 2009–2016 рр. Цією перевіркою, зокрема, проведено аналіз кад­рового складу лікарів, що працюють в мамологічних кабінетах закладів загальнолікарняної мережі, і встановлено, що близько 30% з них за спеціальністю не є онкологами.

коментар

Обласні онкологічні заклади не є закладами прямого підпорядкування Національному інституту раку, тому впливати на відповідність в них кваліфікації кадрового забезпечення інститут не може. Неодноразово на цей недолік було вказано головним лікарям відповідних закладів та завідувачам відповідних облздороввідділів, яким вони безпосередньо підпорядковані.

Передбачені програмою щорічно 4 ролики соціальної реклами для трансляції по телебаченню у звітах виконані, реально — не створені.

коментар

Відповідно до Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період 2009–2016 рр. відповідальними виконавцями створення вказаних роликів є МОЗ, Міністерство освіти та науки, Національна академія медичних наук, Держкомтелерадіо тощо (причому фінансування даних заходів здійснюється з позабюджетних коштів), натомість Національний інститут раку до вказаного переліку виконавців не входить.

Програмою також передбачено створення референтної лабораторії з діагностики злоякісних новоутворень відповідно до державних стандартів — на сьогодні вона не створена.

коментар

Державних стандартів, що регламентують створення та діяльність референтних лабораторій, в Україні не існує. Однак, на виконання Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями інститутом були розроблені відповідні документи. Документи були надіслані до розгляду та затвердження директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України 15.01.2014 р. (повторно 11.02.2014 р.). Станом на 04.07.2014 р. інститут не одержав жодної відповіді щодо опрацювання наданих документів. У зв’язку з цим, 04.07.2014 р. інститут звернувся до міністра охорони здоров’я з проханням посприяти у вирішенні цього питання. До того ж, згідно з текстом програми (пункт 2.9), відповідальним виконавцем створення референтної лабораторії є МОЗ України.

Захист персоніфікованих даних Національного канцер-реєстру в інституті не здійснюється, мало того — навіть не отримано у відповідних службах сертифікат на захист персональних даних. До того ж у розпорядження комісії протягом 2 днів було надано два різних плани з реалізації даної державної програми, що названо також неприйнятним і кричущим фактом.

коментар

Захист персоніфікованої інформації про онкологічних хворих в базі даних канцер-реєстру здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» та інших законів у цій сфері. В канцер-реєстрі дотримується типовий порядок обробки персональних даних відповідно до вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Для виконання означених директивних документів в інституті призначено відповідальну особу за організацію роботи, пов’язаної з захистом персональних даних про онкологічних хворих в базі даних лікарняного канцер-реєстру під час їх накопичення, збереження та обробки, завідуючу відділенням епідеміології раку з Націо­нальним канцер-реєстром; визначено перелік осіб, які здійснюють обробку персоніфікованої інформації канцер-реєстру та несуть відповідальність за її конфіденційність. Приміщення, в яких розміщені комп’ютерні бази персоніфікованої інформації канцер-реєстру, забезпечені спеціальними технічними засобами захисту, обладнані сигналізацією; доступ в них мають лише особи, що здійснюють обробку інформації. Означені вимоги до захисту персональних даних затверджено наказом по інституту «Про захист персональних даних онкологічних хворих в базі даних канцер-реєстру».

Статутом, що за ним діє Національний інститут раку як заклад охорони здоров’я, прямо передбачено надання якісної медичної допомоги всім, хто туди звертається. Натомість посадова особа, яка відповідає в інституті за якість медичної допомоги, — старший науковий співробітник науково-дослідного відділення, — має освіту за спеціальністю «технологія хлібу, макаронних та кондитерських виробів і харчових концентратів»: оратор закликав уявити, якою може бути якість надання медичної допомоги, контрольована не лікарем, а пекарем.

коментар

Відповідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 п. 11 «Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії». Відповідно до посадової інструкції старшого наукового співробітника науково-дослідного відділення управління якістю медичної допомоги онкологічним хворим Національного інституту раку на дану посаду може призначатися особа, яка має вищу освіту, стаж науково-дослідної роботи не менше 10 років, друковані праці, за наявності наукового ступеня без вимог до стажу роботи. Згаданий у виступі міністра працівник має стаж наукової роботи у даному відділі 20 років (за весь період роботи займала наступні посади: провідного інженера — з 1994 по 2008 р.; наукового співробітника — з 2008 р. по 2013 р.; з 2013 р. по теперішній час — старшого наукового співробітника), має 28 друкованих наукових праць, з них 19 — за останні 5 років. Цей фахівець зарахований на посаду старшого наукового співробітника за результатами проходження по конкурсу. Він має наступні завдання та обов’язки: бере участь у плануванні наукових досліджень відділення; в узагальненні даних, обирає можливі варіанти вирішення задач досліджень, визначає ступінь підтвердження теоретичних положень за отриманими даними, супроводжує розроблені Національним інститутом раку проекти програм, наказів та інших документів до їх затвердження в Міністерстві охорони здоров’я, Кабінеті Міністрів України та інших органах виконавчої влади, бере участь у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва Національного інституту раку, складає необхідну звітність про роботу відділення та про виконання науково-дослідної роботи, бере участь у підготовці до видання наукових праць та інформаційних матеріалів про результати проведених робіт, бере участь у науково-організаційній роботі в рамках інституту, виконує інші доручення керівництва Національного інституту раку. Співробітники науково-дослідного відділення управління якістю медичної допомоги онкологічним хворим у своїй професійній діяльності не беруть участі в діагностично-лікувальному процесі онкологічних хворих, а займаються суто науково-організаційною та інформаційно-аналітичною роботою.

Методологічне забезпечення ведеться на неналежному рівні — це довела і перевірка багатьох медичних приладів, що застосовуються в інституті (зокрема, ангіографічні дослідження проводяться на апараті «Сlinomat» 2001 р. випуску, який не сертифікований на предмет виконання такого дослідження, а отже, непридатний для цього).

Також висновками нинішньої комісії встановлені численні порушення правил ведення первинної медичної документації: ці правила розроблені інститутом самостійно і жодним чином не затверджені профільним міністерством, мінімізовані у вигляді коротеньких записок і згоди пацієнта на надання медичної допомоги. Міністр окремо зупинився на питаннях наявності та якості локальних клінічних протоколів надання медичної допомоги і зауважив, що в Національному інституті раку такі протоколи відсутні, зокрема, щодо надання медичної допомоги хворим з тітомами та злоякісними мезотеліомами тонкого кишечнику, пацієнтам з гематологічними ускладненнями та по всіх нозологічних одиницях у відділенні хіміотерапії солідних пухлин. А ті локальні протоколи, які є, за своєю структурою абсолютно не співпадають з вимогами наказу МОЗ України про затвердження відповідних протоколів; відсутні розділи цих протоколів, під протоколами відсутні підписи їх укладачів, виявлені численні помилки змісту і тексту локальних протоколів.Загалом, відбувається системно недбале ведення документації, неправильно вказуються назви відділень, відсутні положення про відділення, підписи під аналітичними довідками. Відсутній взаємозв’язок між індикаторами якості надання медичної допомоги, представленими у протоколах, і проаналізованими комісією тощо.

Стосовно проведення в інституті клінічних досліджень було повідомлено, що, наприклад, у відділенні онкогематології досліджувані лікарські засоби зберігаються з порушенням інструкції, а саме не ведеться температурний контроль, тому якість цих препаратів знаходиться під великим сумнівом. В історіях хвороби відсутня інформація щодо процедури отримання інформованої згоди пацієнта на участь пацієнтів у відповідних клінічних дослідженнях; також відсутнє обґрунтування критеріїв включення до них пацієнтів. Положення про етичну комісію Національного інституту раку, що є обов’язковим при проведенні клінічних досліджень, не підписане головою і секретарем цієї етичної комісії. Крім того, відсутнє положення про необхідність етичного розгляду кандидатських і докторських дисертацій (що є обов’язковим для будь-якого науково-дослідного інституту) тощо.

коментар

Спеціальне лікування хворих в інституті визначається лікарями трьох профілів, як це вимагають директивні документи МОЗ України: хірург, хіміотерапевт, променевий терапевт відповідно до комплексних та комбінованих методів лікування. Локальні протоколи створені відповідно до медичних стандартів, розроблені на основі уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги на засадах доказової медицини та затверджені директором і головним лікарем Національного інституту раку відповідно до нозологічних форм захворювання та застосовуються у закладі з 2011 р. Впродовж трьох років переглядалися та доопрацьовувалися. Останній перегляд локальних протоколів з усіх локалізацій відбувся на засіданнях Вченої ради Національного інституту раку (протоколи № 9 від 15 травня 2014 р. та № 10 від 29 травня 2014 р.). Відповідно до зауважень комісії, нами внесені корективи згідно з наказом МОЗ України № 751 до діючих у відділеннях інституту локальних протоколів лікування онкологічних хворих, а саме: методи діагностики та лікування та рекомендації при виписці було розподілено на обов’язкові та додаткові, реабілітацію пацієнтів тощо.

Також комісією встановлено відсутність дієвого контролю за кадровим забезпеченням. З часу призначення директором І. Щепотіна і до моменту проведення перевірки було втрачено кадровий потенціал — звільнено 117 фахівців високого професійного рівня.

коментар

У 2008–2014 рр. було звільнено не 117, а 115 працівників, з них згідно із заявами: за власним бажанням — 93, за угодою сторін — 7, по переведенню — 2. Також були звільнені з приводу скорочення штатів — 4, закінчення строку — 4, прогулу — 1, тимчасової непрацездатності — 1, смерті — 3. За цей же період з 2008 по 2014 р. було прийнято на посади фахівців високого рівня кваліфікації 90 працівників.

Динаміка кадрового потенціалу наукових працівників ніяк не пов’язана з керівництвом І.Б. Щепотіна. Про це свідчить порівняльна характеристика кадрового складу Національного інституту раку до його призначення на посаду директора (2000–2007 рр.) та за часів його керівництва (2008–2013 рр.) (табл. 1).

Таблиця 1 Кадровий склад Національного інституту раку (2000–2013 рр.)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Всього працюючих 1121 1120 1111 1102 1093 1099 1071 1038 1013 1044 1060 1052 1069 1079
Наукових працівників 106 109 110 104 113 119 119 116 109 114 110 110 107 105
Лікарів 181 175 182 178 181 173 167 165 162 161 165 167 169 167
Докторів наук 27 29 30 25 24 23 24 27 23 22 24 26 26 28
Кандидатів наук 94 83 81 78 79 82 84 73 69 69 71 68 60 60
Професорів 15 16 16 13 11 13 12 16 14 14 15 15 15 15
Членів-кореспондентів 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Також виявлено порушення проведених державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів, а деяким хворим доводилося купувати дороговартісні ліки, попри те, що вони закуплені за бюджетні кошти і були в наявності.

Згідно із зробленими у ході перевірки висновками, комісія рекомендувала МОЗ України вжити негайних заходів щодо розірвання контракту з директором Національного інституту раку І. Щепотіним та передати матеріали перевірки до правоохоронних органів.

У свою чергу, міністр запевнив, що всі відповідні матеріали та висновки комісії будуть надані у розпорядження правоохоронних органів, а питання зміни керівника Національного інституту раку вирішуватиметься виключно у правовій площині: адже наразі І. Щепотін перебуває на лікарняному, тому на даний момент контракт з ним розірвати неможливо.

Однак МОЗ України вже звернулося з відповідним листом до слідчого управління ГУ МВС України у м. Києві, де просить сприяти у ознайомленні І. Щепотіна з висновками комісії і взяти у нього письмові пояснення, що є обов’язковою перед­умовою для розірвання контракту з ним.

«У цивілізованому світі не існує онкологічних диспансерів. Здебільшого працює єдиний онкологічний заклад, який за своєю суттю є методичним органом і провідником державної політики у цій сфері, натомість в Україні Національний інститут раку перетворено на величезну високовартісну спеціалізовану лікарню. У світі увага онкологічної служби зосереджена на первинній ланці, на виявленні захворювання на ранніх стадіях, коли людям ще можна допомогти, — натомість надання хірургічної допомоги хворим онкологічного профілю з ІІІ–IV стадіями перебігу (як це було поставлено «на потік» за час керівництва закладом І. Щепотіна) є взагалі неприпустимим», — підкреслив О. Мусій.

коментар

Неприпустимими є подібні висловлювання, адже згідно з даними Національного канцер-реєстру України щорічно близько 75% злоякісних новоутворень діагностується саме на ІІІ–IV стадії захворювання, однак при лікуванні ІІІ стадії злоякісних новоутворень 5-річна виживаність досягає 30–35%, а при IV стадії — 10–15%. Тому відмова у наданні допомоги такій категорії хворих є неприпустимою, та такою, що відбирає право на життя десятків тисяч хворих в Україні щорічно. Озвучена позиція МОЗ, безперечно, підлягає засудженню українським суспільством та міжнародною науковою спільнотою. Наприклад, застосування хірургічного методу лікування хворих на рак молочної залози (РМЗ) у ІІІ–IV стадії збільшує виживаність хворих ІІІ стадії у 2,5 раза, а IV стадії — у 3,7 раза (табл. 2).

Таблиця 2 Показник 5-річної виживаності хворих на рак молочної залози (за даними Національного канцер-реєстру України, 2014)
Стадія РМЗ Кількість хворих Хірургічно лікованих Неоперованих Виживаність серед оперованих Виживаність серед
неоперованих
III 17 976 9931 8045 52,79 20,93
IV 8895 1141 7754 31,80 8,53

Наведені дані свідчать про доцільність та необхідність застосування оперативного лікування пацієнтів з онкопатологією навіть у занедбаних випадках хвороби.

Міністр охорони здоров’я України пообіцяв журналістам, що докладна довідка про результати проведення комплексної позапланової комісійної перевірки Національного інституту раку з’явиться на сайті МОЗ України одразу після опрацювання юридичною службою Міністерства на предмет вилучення з неї персональних даних.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Кирилл 08.07.2014 8:53
Очень "смешно" было узнать по итогам проверки, в частности, что не базе онкогематологического отделения проводится исслеодвание в интересах "неназванных компаний!" и без одобрения МЗ. То есть, тот факт, что речь шла (имею все основания утверждать, что знаю, о каком именно исследовании речь, т.к. его формы согласия пациента и т.п. документы комиссия изучала дольше всех остальных) о т.н. investigator-initiated study, инициированного IESLG (International Extranodal Lymphoma Study Group). Более того, специально в ГЭЦ подавалось письмо-запрос на предмет необходимости / её отсутствия в одобрении исследования. Поскольку проект, если память, не подводит, неинтервенционный, одобрение ГЭЦ не требуется, о чём было получено и предъявлено комиссии соответствующее письмо. Впрочем, это так, мелкий факт. Один из.
Кирилл 08.07.2014 9:56
И еще, отвлеченно от темы с проверками НИР. Об НМУ. Много фамилий называется в интернете и не только, когда речь захожит о коррупции в университете, начиная с приёмной комиссии. Причём фамилии совершенно конкретные. Не спорю, что Москаленко безусловно был в курсе, мягко говоря. Но почему-то никто, даже из самых отъявленных борцов сейчас не вспоминает, что в той же "приемке" такое творилось очень давно, еще в конце 1990-х - начале 2000-х, и что эту лавочку прикрывал непосредственно Гончарук. И гораздо больше корней растут из времен его ректорства, чем может показаться на первый взгляд.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті