Наказ Департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації від 04.07.2014 р. № 232

15 Липня 2014 9:10 Поділитися

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ
від 04.07.2014 р. м. Донецьк № 232

Про забезпечення лікарськими засобами хворих
на цукровий та нецукровий діабет за рахунок цільових коштів обласного бюджету в 2014 році

З метою належного забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок цільових коштів обласного бюджету в 2014 році, а також посилення контролю за безперервним лікуванням, керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», від 05 вересня 1996 року № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (із змінами), наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог замовлень» (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

– Порядок забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок цільових коштів обласного бюджету в 2014 році (додаток 1);

– перелік суб’єктів господарювання (аптечних закладів), яким проводиться відшкодування вартості лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації за договорами (додаток 2);

– проект договору між департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та суб’єктами господарювання на відшкодування вартості лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет (додаток 3);

– форма реєстру відпущених лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет суб’єктом господарювання (додаток 4);

– форма щомісячного моніторингу щодо стану забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет (додаток 5);

– розподіл видатків на забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих на цукровий діабет між адміністративно-територіальними одиницями області (додаток 6);

– розподіл видатків на забезпечення лікарськими засобами дітей та вагітних, хворих на цукровий діабет, між адміністративно-територіальними одиницями області (додаток 7);

– розподіл видатків на забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих на нецукровий діабет між адміністративно-територіальними одиницями області (додаток 8).

2. Начальникам управлінь/відділів охорони здоров’я міських рад та райдержадміністрацій, головним лікарям закладів охорони здоров’я міст і районів забезпечити виконання цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту — начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Куріто О.Г.

В.о. заступника голови —
директора департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації
О.Б. Петряєва

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ департаменту

охорони здоров’я облдержадміністрації

від 04.07.2014 р. № 232

Порядок
забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок цільових коштів обласного бюджету в 2014 році

1. Начальники управлінь/відділів охорони здоров’я міських рад та райдержадміністрацій, відповідальні особи по адміністративним територіям за координацію діяльності закладів охорони здоров’я, затверджених наказом головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 30.08.2012 № 296 «Щодо визначення відповідальних осіб по адміністративним територіям області», головні лікарі закладів охорони здоров’я міст та районів:

1.1. Визначають відповідальних осіб за виконання зазначеного наказу — (лікаря-ендокринолога, у разі відсутності  іншого спеціаліста).

1.2. Визначають (за необхідністю) відповідальних осіб по адміністративній території за збір, узагальнення інформації та подання зведеної інформації до головних позаштатних ендокринологів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (дорослого та дитячого).

1.3. Сумісно з відповідальною особою відповідно до затверджених розподілів лікарських засобів та обсягів фінансування для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, доведених для кожної адміністративно — територіальної одиниці (додатки 6,7,8 цього наказу), складають та затверджують помісячний план виписки пільгових рецептів до кінця поточного року для кожного хворого на цукровий та нецукровий діабет.

1.4. Забезпечують координацію діяльності закладів охорони здоров’я адміністративних територій з суб’єктами господарювання (аптечними закладами), яким проводиться відшкодування вартості лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет, визначеними додатком 1 цього наказу (далі — визначені аптечні заклади).

1.5. Забезпечують контроль за:

– наявністю в закладах охорони здоров’я достатньої кількості рецептурних бланків форми 1;

– наявністю у відповідальних осіб переліку визначених аптечних закладів;

– чітким дотриманням затвердженого плану виписки пільгових рецептів на лікарські засоби для хворих на цукровий та нецукровий діабет;

– дотриманням правил виписування пільгових рецептів на лікарські засоби для хворих на цукровий та нецукровий діабет відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» (зі змінами): на рецептурних бланках форми 1 з додатковою печаткою червоного кольору «Вартість підлягає відшкодуванню»;

– дотриманням доведених обсягів фінансування адміністративної території;

– проведенням відповідальними особами моніторингу щодо стану забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет та своєчасним поданням відповідної інформації до головних позаштатних ендокринологів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (дорослого та дитячого).

2. Відповідальні особи за виконання зазначеного наказу забезпечують:

– ведення та оновлення реєстру хворих на цукровий діабет;

– інформування хворих на цукровий та нецукровий діабет про порядок забезпечення їх відповідними лікарськими засобами в поточному році;

– виписку пільгових рецептів на лікарські засоби для хворих на цукровий та нецукровий діабет;

– направлення хворих на цукровий та нецукровий діабет до визначених аптечних закладів;

– здійснення моніторингу щодо стану забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет та своєчасним поданням інформації до головних позаштатних ендокринологів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (дорослого та дитячого) за формою, що затверджена додатком 5 цього наказу, щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним.

3. Головні позаштатні ендокринологи департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Касярум, Перетятько):

3.1. Здійснюють щомісячний збір від відповідальних осіб інформації щодо стану забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет за формою моніторингу, що затверджена додатком 5 цього наказу, її узагальнення, аналіз та подають зведену інформацію до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним.

3.2. Забезпечують контроль за:

– формуванням лікарями-ендокринологами реєстру хворих на цукровий діабет;

– призначенням лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет та здійснюють, при необхідності, корекцію лікування.

4. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «АСТА» (Єльчищев), директор Донецького комунального підприємства «Фармація» (Акімов) (за згодою):

4.1 Здійснюють організацію роботи щодо відпуску визначеними аптечними закладами лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет за пільговими рецептами.

4.2. Забезпечують координацію діяльності визначених аптечних закладів з закладами охорони здоров’я адміністративних територій.

4.3. Складають реєстри відпущених лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет за формою, затвердженою додатком 4 цього наказу (далі — реєстри), у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та окремо за наступними напрямами:

– для лікування дорослих на цукровий діабет (препарати інсуліну);

– для лікування дорослих на цукровий діабет (таблетовані цукрознижувальні препарати);

– для лікування дорослих на нецукровий діабет;

– для лікування дітей на цукровий діабет (препарати інсуліну).

4.4. Подають реєстри, складені окремо та підписані керівниками суб’єктів господарювання, до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації до 10 числа місяця, наступного за звітним.

4.4. Забезпечують контроль за:

– належним відпуском визначеними аптечними закладами лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет;

– наявністю у визначених аптечних закладах в достатній кількості лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет та забезпечення умов їх зберігання;

– складанням суб’єктами господарювання щомісячних реєстрів.

5. Начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Чекал), начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Філіппова), головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Нікуленко), головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Криштопіна) проводять аналіз узагальненої головними позаштатними ендокринологами департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (дорослим та дитячим) щомісячної інформації щодо стану забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет та вносять, при необхідності, корекцію до розподілів видатків на забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет між адміністративно-територіальними одиницями області, затверджених додатками 6,7,8 цього наказу.

6. Заступник начальника управління — начальник відділу реформування охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Турупалова) забезпечує:

– збір від суб’єктів господарювання щомісячних реєстрів;

– перевірку правильності заповнення форм реєстрів за графами (найменування лікарських засобів тощо);

– подання перевірених реєстрів до фінансового відділу управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

7. Заступник начальника управління — начальник фінансового відділу управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Приходько) забезпечує:

– перевірку правильності розрахунку в реєстрах сум, що підлягають відшкодуванню;

– перевірку відповідності зазначених в реєстрах сум, що підлягають відшкодуванню, затвердженим обсягам асигнувань у розрізі адміністративно — територіальних одиниць;

– своєчасну реєстрацію в органах Державної казначейської служби України в Донецькій області наданих реєстрів протягом 7 робочих днів з дати отримання та проведення їх оплати протягом 30 днів за рахунок цільових коштів обласного бюджету.

Заступник директора департаменту –
начальник управління організації
та розвитку медичної допомоги
населенню департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
О.Г. Куріто

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ департаменту

охорони здоров’я облдержадміністрації

від 04.07.2014 р. № 232

Перелік
суб’єктів господарювання
(аптечних закладів), яким проводиться відшкодування вартості лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації за договорами

Город / район Адрес ЛПЗ Аптечна мережа аптеки Адрес
1 Авдіївка АВДIЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ(м. Авдіївка, вул. Комунальна, 16) Здравиця №38 м. Авдіївка,вул. Карла Маркса, 11
2 Артеміськ АРТЕМIВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ(м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 15) Добрі Ліки №130 м. Артемівськ,вул. Оборони, 42
3 Вугледар ЛIКУВАЛЬНО-ПРОФIЛАКТИЧНА УСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ(м. Вугледар, вул. Молодіжна, 19) Добрі Ліки №159 м. Вугледар,вул. 30 років Перемоги, 4
4 Горлівка МIСЬКА ЛIКАРНЯ № 2 М. ГОРЛIВКА(м. Горлівка, пр-т..Леніна, 26) Добрі Ліки №143 м. Горлівка,пр-т. Леніна, 25
5 Дебельцеве ДЕБАЛЬЦIВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ(м. Дебальцеве, вул. Луганська, 1) Добрі Ліки №153 м. Єнакиєве,пл. Леніна, 4
6 Дзержинськ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ(м. Дзержинськ, вул. Дзержинського, 55) Здравиця №21 м. Дзержинськ,вул. Дзержинського, 55-А
7 Димитрів ДИМИТРОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ(м. Димитрів, вул. Ватутіна, 20) Добрі Ліки №151 м. Димитрів,вул. Ватутіна, 15/76
8 Добропілля КЗОЗ «ДОБРОПIЛЬСЬКА ЛIКАРНЯ IНТЕНСИВНОГО ЛIКУВАННЯ»(м. Добропілля, вул. Гагаріна, 3) Добрі Ліки №144 м. Добропілля,вул. Фрунзе, 30
9 Докучаєвськ КЛПУ — ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ м. ДОКУЧАЄВСЬКА(м. Докучаєвськ, вул. Комсомольська, 36) Фармація №2 м. Докучаєвськ,вул. Центральна, 91
10 Донецьк КУ «ЛПЗ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ №24 м. ДОНЕЦЬКА»(м. Донецьк, вул. Семашка, 3а) Добрі Ліки №124 м. Донецьк,вул. Бірюзова, 28б
КЛПЗ «ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ № 6 м. ДОНЕЦЬКА»(м. Донецьк, вул. Клінічна, 11) Здравиця №2 м. Донецьк, вул. Артема, 59
КЛПЗ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ №16 м. ДОНЕЦЬКА(м. Донецьк, вул. Багратіона, 19) Добрі Ліки №157 м. Донецьк,вул. Багратіона, 19
КЛПЗ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ № 14 м. ДОНЕЦЬКА(м. Донецьк, вул. Петровського, 197) Добрі Ліки №109 м. Донецьк, вул. Петровського, 260
КЛПЗ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ №17 м. ДОНЕЦЬКА(м. Донецьк, пр-т. Панфілова, 87) Здравиця №14 м. Донецьк,пр-т. Панфілова, 112
КЛПУ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ № 1 м. ДОНЕЦЬКА(м. Донецьк, вул. Артема, 57) Здравиця №2 м. Донецьк, вул. Артема, 59
КУ «ЛПЗ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ № 9 м. ДОНЕЦЬКА» (м. Донецьк, вул. Єльницька, 1) Здравиця №25 м. Донецьк, вул. Велика Магістральна, 31
КЛПЗ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ №3(м. Донецьк, вул. Овнатаняна, 16) Добрі Ліки №122 м. Донецьк, пр-т. Ілліча, 14
ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ № 18(м. Донецьк, пр. Київський, 85) Здравиця №11 м. Донецьк,вул. Артема, 147-Г
11 Дружківка КЛЗ «ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ» м. ДРУЖКIВКИ(м. Дружківка, вул. Короленка, 12) Здравиця №17 м. Дружківка,пр-т. Космонавтів, 6
12 Єнакієве ВIДДIЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ЄНАКIЄВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ(м. Єнакієве, вул. Тиунова, 128) Добрі Ліки №153 м. Єнакієве,площа Леніна, 4
13 Жданівка КЛПЗ ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ м. ЖДАНIВКА(м. Жданівка, вул. Больнична, 3) Фармація №234 м. Жданівка,квартал 28/33, д. 4
14 Кіровське КІРОВСЬКА ЦМЛ(м. Кіровське, вул. Шахтарська, 46) Фармація №410 м. Кіровське,вул. Театральна, 2
15 Костянтинівка КУ «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ» (м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 161) Фармація №226 м. Костянтинівка,вул. Ломоносова, 129
16 Краматорськ КРАМАТОРСЬК КМУ ДИТЯЧЕ ТЕРРИТ.МЕД.ОБ»ЕДНАННЯ
(м. Краматорськ, вул. Вознесенського, 20)
Здравиця №5 м. Краматорськ, вул. Леніна, 24
КМУ «МIСЬКА ЛIКАРНЯ №3»(м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 31)
17 Красноармійськ КРАСНОАРМIЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ(м. Красноармійськ, вул. Руднева, 73) Здравиця №15 м. Красноармійськ,вул. Свердлова, 148
18 Макіївка КЛПУ «МАКIЇВСЬКИЙ ЕНДОКРИНОЛОГIЧНИЙ ДИСПАНСЕР» (м. Макіївка, вул. Ферганська, 12) Добрі Ліки Аптечний пункт №66 Аптеки № 102м. Макіївка, вул. Ферганська, 12
19 Маріуполь КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МАРIУПОЛЬСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ №4 IМ.I.К.МАЦУКА»(м. Маріуполь, вул. Пашковського, 4) Добрі Ліки № 128 м. Маріуполь,пр-т. Металургів, 181
20 Новогродівка НОВОГРОДIВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ(м. Новогродівка, вул.10 років Незалежності України, 4) Фармація №13 м. Селідове,вул. Красноармійська, 14
21 Селідове СЕЛІДОВЕ ЦМЛ(м. Селідове, вул. Московська, 43) Фармація №13 м. Селідове,вул. Красноармійська, 14
22 Слов`янськ СЛОВ»ЯНСЬК КЛПУ«МЛ ім. В.І ЛЕНИНА»(Слов`янськ, вул. Шевченка, 40) Здравиця №5 м. Краматорськ,вул. Леніна, 24
23 Сніжне ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯм. СНIЖНЕ(м. Сніжне, вул. Владивостокська, 45) Фармація №6 м. Сніжне,вул. Владивостокська, 45
24 Торез ТОРЕЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ (м. Торез, мікрорайон, 4) Здравиця №40 м. Торез, вул. 50 років, СРСР, 6
25 Харцизьк КУ «ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ»м. ХАРЦИЗЬКм. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 164) Здравиця №12 м. Харцизьк,вул. Вокзальна, 62
26 Шахтарськ ШАХТАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МIСЬКА ЛIКАРНЯ (м. Шахтарськ, вул. Кірова, 37) ДЛ-В №117 м. Шахтарськ,мкр-н. Журавлівка, 51-А
27 Ясинувата КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ЯСИНУВАТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ»(м. Ясинувата, вул.8 Березня, 1а) Фармація №584 м. Ясинувата, мкр-н. Зорька, 14
28 Амросіївський «АМВРОСIЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ»(м. Амвросіївка, вул..Мічурина, 4) Добрі Ліки №105 м. Амвросіївка,вул. Мічуріна, 7-А
29 Артемівський АРТЕМIВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ(м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 15) Добрі Ліки №130 м. Артемівськ,вул. Оборони, 42
30 В-Новоселківський КЛПУ «ВЕЛИКОНОВОСIЛКIВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ»(смт Велика Новосілка, пр. Південний, 3) Добрі Ліки №139 смт Велика Новосілка,вул. Октябрьська, 43
31 Волноваський ДКУ «ВОЛНОВАСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ»(м. Волноваха, пр. Матросова, 5) Добрі Ліки №172 м. Волноваха, вул. Леніна, 53в
32 Володарський ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ ВОЛОДАРСЬКОГО РАЙОНУ(смт. Володарське, вул. Леніна, 1) Фармація №127 смт Володарське,вул. Советська, 70
33 Добропільський КЗОЗ «ДОБРОПIЛЬСЬКА ЛIКАРНЯ IНТЕНСИВНОГО ЛIКУВАННЯ»(м. Добропілля, вул. Гагаріна, 3) Добрі Ліки №144 м. Добропілля,вул. Фрунзе, 30
34 Красноармійський КРАСНОАРМIЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ(м. Красноармійськ, вул. Руднева, 73) Здравиця №15 м. Красноармійськ,вул. Свердлова, 148
35 Краснолиманський «КРАСНОЛИМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ»(м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 64) Добрі Ліки №115 м. Красний Лиман,вул. Фрунзе, 68
36 Мар`їнський КЛПУ МАР’ЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ(м. Красногорівка, вул. Нахімова, 1а) Добрі Ліки №127 м. Мар’їнка,пр-т. Ворошилова, 28
37 Новоазовський НОВОАЗОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ(м. Новоазовськ, вул. Кірова, 178) ДЛ-М №118 м. Новоазовськ,вул. Кірова, 87
38 Олександрівський КЗОЗ «ОЛЕКСАНДРIВСЬКА ЛIКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛIКУВАННЯ»(смт. Олександрівка, вул. Дзержинського, 8) Добрі Ліки №133 смт. Олександрівка,вул. Радянської Конституції, 19
39 Першотравневий ПЕРШОТРАВНЕВА ЦРБ(смт. Мангуш, вул. Почтова, 22) Фармація №41 смт. Мангуш,вул. Леніна, 65/14
40 Слов`янський КЛПЗ «СЛОВ`ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ»(м. Миколаївка, вул. Миру, 13) Здравиця №5 м. Краматорськ,вул. Леніна, 24
41 Старобешівський СТАРОБЕШIВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ(смт Старобешеве, вул. Перемоги, 94а) Фармація №32 смт. Старобешеве,вул. Советська, 62
42 Тельманівський КЗОЗ «ТЕЛЬМАНIВСЬКА ЦРЛ»(смт. Тельманове, пров. Садовий, 6) Добрі Ліки №106 смт. Тельманове,провул. Садовий, 1
43 Шахтарський ШАХТАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛIКАРНЯ(м. Шахтарськ, вул. Філатова, 1) ДЛ-В №117 м. Шахтарськ,мкр-н. Журавлівка, 51-А

 

Заступник директора департаменту –
начальник управління організації
та розвитку медичної допомоги
населенню департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
О.Г. Куріто

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ департаменту

охорони здоров’я облдержадміністрації

від 04.07.2014 р. № 232

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
про відшкодування вартості лікарських засобів, які безоплатно відпущені аптечними закладами хворим на цукровий та нецукровий діабет за рецептами лікарів

м. Донецьк                                                                                                     «____»_______ 2014 року

ВИКОНАВЕЦЬ:Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________________________________», в особі директора ________________________, діючого на підставі Статуту, з одного боку,

ЗАМОВНИК: департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, в особі в.о. заступника голови-директора департаменту охорони здоров’я Петряєвої Олени Борисівни, що діє на підставі Положення про департамент охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації від 15.02.2013 р. № 72, з іншої сторони, разом надалі іменуються — «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується на умовах, передбачених цим Договором, в межах передбаченої суми договору, відпускати лікарські засоби (далі Товар), зазначені у Специфікації (Додаток №1), за рецептами, виписаними лікарями громадянам, хворим на діабет (далі хворі).

ЗАМОВНИК зобов’язується відшкодовувати вартість відпущеного Товару у відповідності з умовами цього Договору.

1.3.Товар хворим відпускається з аптек та їх структурних підрозділів наведених у Переліку (Додаток №2) з визначенням їх зони обслуговування.

1.3. Сума договору складає ____________________________ гривень.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Якість Товару, що відпускається повинна відповідати нормативним документам (Державна фармакопея України) і стандартам діючим в Україні та підтверджуватися сертифікатами якості виробника, засвідченими ВИКОНАВЦЕМ.

3. ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ВІДПУСКУ

3.1.Товар за рецептами громадянам зазначеним у цьому Договорі, відпускається ВИКОНАВЦЕМ згідно з Правилами відпуску лікарських засобів з аптек, затвердженими наказом МОЗ № 360 від 19.07.2005 р., відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», за належним чином оформленими рецептами в межах місячних лімітів товару та коштів, які визначаються у щомісячних погоджених заявках.

3.2. Заявка щодо лімітів відпуску Товару складається ЗАМОВНИКОМ за формою наведеною у Додатку №3 до цього Договору та надається ВИКОНАВЦЮ не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку календарного місяця, на який складено ліміт Товару. За відсутності зауважень ВИКОНАВЦЯ протягом 5 календарних днів з моменту отримання, заявка вважається погодженою.

3.3. У разі відпуску Товару в кількості і сумі коштів, визначених лімітом на поточний місяць, ВИКОНАВЕЦЬ припиняє відпуск Товару за безоплатними рецептами до наступного календарного місяця.

3.4. ВИКОНАВЕЦЬ не здійснює відпуск Товару за неналежним чином оформленими рецептами, з недодержанням форми, відсутності підпису лікаря, печаток, та інших вимог, передбачених чинним законодавством, зокрема наказом МОЗ № 360 від 19.07.2005р.

3.5. У разі відсутності необхідного товару в аптеці ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує його відпуск на протязі 10 діб з моменту пред’явлення рецепту, при умові можливості його закупівлі у постачальників.

3.6. ВИКОНАВЕЦЬ складає реєстри відпущених лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет за формою, наведеною у Додатку № 4 до цього Договору, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та окремо за наступними напрямами:

– для лікування дорослих на цукровий діабет (препарати інсуліну);

– для лікування дорослих на цукровий діабет (таблетовані цукрознижувальні препарати);

– для лікування дорослих на нецукровий діабет;

– для лікування дітей на цукровий діабет (препарати інсуліну) за кожний календарний місяць.

ВИКОНАВЕЦЬ надає реєстри відпущених лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет ЗАМОВНИКУ до 10 числа місяця, наступного за звітним. За грудень місяць реєстр складається та надається ЗАМОВНИКУ до 18 грудня.

4. ЦІНА, ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1.Відпуск Товару за рецептами ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує за цінами не вище цін, зазначених у Специфікації до цього договору.

4.2. ЗАМОВНИК перераховує ВИКОНАВЦЮ кошти на відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском Товару за рецептами у сумі відпущеного за звітний календарний місяць Товару, яка зазначена у реєстрі, протягом 30-ти календарних днів з дати отримання такого реєстру. Кошти на відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском Товару за рецептами у сумі відпущеного у грудні місяці Товару, яка зазначена у реєстрі, ЗАМОВНИК Перераховує ВИКОНАВЦЮ протягом 5-ти банківських днів з дати отримання такого реєстру.

4.3. По завершенні кварталу сторонами проводиться звірка реєстрів, наданих ЗАМОВНИКУ і коштів, що надійшли до ВИКОНАВЦЯ.

5. СТРОК ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами і діє до 31 грудня 2014 р., а по зобов’язанням щодо надання реєстрів та оплати відпущеного за цим Договором Товару — до повного їх виконання.

5.2. Якщо грошові розрахунки між Сторонами за даним Договором проведені не в повному обсязі, то термін дії цієї частини Договору продовжується до моменту повних взаємних грошових розрахунків між Сторонами.

5.3. Збіг терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Сторони за договором відповідають за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань, якщо не доведуть, що ними прийняті всі залежні від них заходи для недопущення порушення умов Договору.

6.2. ВИКОНАВЕЦЬ вправі припинити відпуск товару за безоплатними рецептами у разі несплати ЗАМОВНИКОМ заборгованості протягом 15 календарних днів після терміну, вказаного у цьому договорі.

7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Всі спори між Сторонами, по яких не була досягнута угода, вирішуються відповідно до чинного законодавства України в Господарському суді по місцю знаходження відповідача.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1.Зміна і розірвання даного Договору можлива за згодою Сторін. В однобічному порядку зміна і розірвання даного Договору не допускається. У випадку, якщо сторони не дійшли згоди щодо зміни (розірвання) договору у випадку неотримання відповіді у встановлений термін з урахуванням часу поштового звертання, зацікавлена сторона має право передати суперечку на розгляд суду.

8.2. Зміни і доповнення до цього Договору дійсні при умові, що вони оформлені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох Сторін.

8.3. ВИКОНАВЕЦЬ має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.

ЗАМОВНИК має статус організації, яка фінансується з державного бюджету України, та є головним розпорядником коштів обласного бюджету щодо забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет..

8.4. Всі зміни і доповнення та Додатки до цього Договору, оформлені належним чином, є його невід’ємною частиною.

8.5. Цей Договір підписаний у двох примірниках українською мовою, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.

8.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.7. Всі виправлення по тексту цього Договору мають юридичну силу тільки при взаємному їх завіренні представниками обох Сторін в кожному окремому випадку.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК :

ТОВ «__________________________»
Юр.адреса:
Р/р
МФО 334851
ЄДРПОУ 37133667
ІПН


Директор_____________________

Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації
Адреса:
Банківські реквізити:
__________________________
________________________
______________________
В.о. заступника голови-директор департаменту охорони здоров’я
_______________________ О.Б. Петряєва

ДОДАТОК № 1

до Договору №_________

від «____»_______2014 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№п/п Торгова назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Найменування виробника Гранична ціна

ДОДАТОК № 2

до Договору №_________

від «____»_______2014 р.

ПЕРЕЛІК

№п/п Найменування аптечного закладу Адреса Лікувально-профілактичний заклад зони обслуговування Зони обслуговування
1
2
3

ДОДАТОК № 3

до Договору №_________

від «____»_______2014 р.

Форма заявки
на відпуск лікарських засобів на ___________ 2014 р.

№п/п Населений пункт Найменування лікувально-профілактичного закладу Найменування лікарського засобу Всього коштів
Хумулін Р100 МО/мл по3 мл карт., КвікПен № 5454,29 грн.
ліміткількості ліміт коштів ліміткількості ліміт коштів
Всього

Замовник: _____________ ____________________________

(підпис)                                           (ПІБ)                                            М.П

ДОДАТОК № 4

до Договору №_________

від «____»______2014 р.

Форма Реєстру
відпущених лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет
суб’єктом господарювання ______________________________________________
станом на ________

з/п Прізвище, ініціали хворого Торговельна назва препарату інсуліну Форма випуску Дозування Кількість одиниць у споживчій упаковці Найменування виробника, країна Найменування закладу, зазначеного у рецепті Кількість відпущених упаковок Ціна за упаковку (грн.) Сума, яка підлягає відшкодуванню (грн.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всього до відшкодування за реєстром
(цифрами та прописом)

ВИКОНАВЕЦЬ: _____________ ____________________________

(підпис) (ПІБ) М.П.

Прийняв:

Заступник директора департаменту –
начальник управління організації
та розвитку медичної допомоги
населенню департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
О.Г. Куріто

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ департаменту

охорони здоров’я облдержадміністрації

від 04.07.2014 № 232

Форма Реєстру
відпущених лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет
суб’єктом господарювання ______________________________________________
станом на ________

№ з/п Прізвище, ініціали хворого Торговельна назва препарату інсуліну Форма випуску Дозування Кількість одиниць у споживчій упаковці Найменування виробника, країна Найменування закладу, зазначеного у рецепті Кількість відпущених упаковок Ціна за упаковку (грн.) Сума, яка підлягає відшкодуванню (грн.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всього до відшкодування за реєстром
(цифрами та прописом)

 

Заступник директора департаменту –
начальник управління організації
та розвитку медичної допомоги
населенню департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
О.Г. Куріто

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ департаменту

охорони здоров’я облдержадміністрації

від 04.07.2014 р. № 232

Форма
щомісячного моніторингу щодо стану забезпечення
лікарськими засобами хворих на цукровий та нецукровий діабет

Місто/район __________

Станом на ____________

п/п Назва лікарського засобу Одиниця виміру Загальна річна 100% потреба на 2014 рік, кількість, од. Відпущено хворим за місяць Відпущено хворим у 2014 році за наростаючим підсумком Стан забез-печеності,%
кількість, од. сума, грн. кількість, од. сума, грн.
Препарати інсуліну
1 Монодар (флакони) 400 МО шт.
2 Монодар Б (флакони) 400 МО шт.
3 Хумодар Р (флакони) 400 МО шт.
4 Хумодар Б (флакони) 400 МО шт.
5 Хумодар К25 (флакони) 400 МО шт.
6 Хумодар Р 100 (флакони) 1000 МО шт.
7 Хумодар Б 100 (флакони) 1000 МО шт.
8 Хумодар К25 100 (флакони) 1000 МО шт.
9 Хумодар Р 100 (картридж) 3мл шт.
10 Хумодар Б 100 (картридж) 3мл шт.
11 Хумодар К25 100 (картридж) 3 мл шт.
12 Хумодар РР (флакони) 400 МО шт.
13 Хумодар БР (флакони) 400 МО шт.
14 Хумодар К25 Р (флакони) 400 МО шт.
15 Хумодар Р 100 Р (флакони) 1000 МО шт.
16 Хумодар Б 100 Р (флакони) 1000 МО шт.
17 Хумодар К25 100Р (флакони) 1000 МО шт.
18 Хумодар Р 100 Р (картридж) 3 мл шт.
19 Хумодар Б 100 Р (картридж) 3 мл шт.
20 Хумодар К25 100 Р (картридж) 3 мл шт.
21 Фармасулін Н (флакони) 400 МО шт.
22 Фармасулін НПХ (флакони) 400 МО шт.
23 Фармасулін 30/70 (флакони) 400 МО шт.
24 Фармасулін Н (флакони) 1000 МО шт.
25 Фармасулін НПХ (флакони) 1000 МО шт.
26 Фармасулін 30/70 (флакони) 1000 МО шт.
27 Фармасулін Н (картридж) 3 мл шт.
28 Фармасулін НПХ (картридж) 3 мл шт.
29 Фармасулін 30/70 (картридж) 3 мл шт.
30 Актрапід НМ (флакони) 400 МО шт.
31 Протафан НМ (флакони) 400 МО шт.
32 Мікстард 30 НМ (флакони) 400 МО шт.
33 Актрапід НМ (флакони) 1000 МО шт.
34 Протафан НМ (флакони) 1000 МО шт.
35 Мікстард 30 НМ (флакони) 1000 МО шт.
36 Актрапід НМ Пенфіл (картридж) 3 мл шт.
37 Протафан НМ Пенфіл (картридж) 3 мл шт.
38 Мікстард 30 НМ Пенфіл (картридж) 3 мл шт.
39 НовоРапід Пенфіл (картридж) 3 мл шт.
40 НовоМікс 30 Пенфіл (картридж) 3 мл шт.
41 Левемир Пенфіл (картридж) 3 мл шт.
42 НовоРапід ФлексПен (картридж) 3 мл шт.
43 НовоМікс 30 ФлексПен (картридж) 3 мл шт.
44 Левемир ФлексПен (картридж) 3 мл шт.
45 Хумалог (картридж) 3 мл шт.
46 Хумулін Р (картридж) 3 мл шт.
47 Хумулін НПХ (картридж) 3 мл шт.
48 Хумулін М3 (картридж) 3 мл шт.
49 Епайдра (флакони) 10 мл шт.
50 Епайдра СолоСтар (картридж) 3 мл шт.
51 Лантус СолоСтар (картридж) 3 мл шт.
52 Епайдра (картридж) 3 мл шт.
53 Лантус (картридж) 3 мл шт.
53 Лантус (картридж) 3 мл шт.
54 Епайдра ОптіСет (картридж) 3 мл шт.
55 Лантус ОптіСет (картридж) 3 мл шт.
56 Генсулін Р (флакони) 1000 МО шт.
57 Генсулін Р (картридж) 3 мл шт.
58 Генсулін Н (флакони) 1000 МО шт.
59 Генсулін Н (картридж) 3 мл шт.
60 Генсулін М (флакони) 1000 МО шт.
61 Генсулін М (картридж) 3 мл шт.
62 Генсулін М 30 (флакони) 1000 МО шт.
63 Хумалог Мікс 25 (картридж) 3 мл шт.
64 Хумалог Мікс (50 картридж) 3 мл шт.
65 Інсуман Рапід (флакон) 5 мл шт.
66 Інсуман Рапід (картридж) 3 мл шт.
67 Інсуман Базаль (флакон) 5 мл шт.
68 Інсуман Базаль (картридж) 3 мл шт.
69 Інсуман Комб 25 (флакон) 5 мл шт.
70 Інсуман Комб 25 (картридж) 3 мл шт.
Всього відпущено препаратів інсуліну:
Таблетовані цукрознижувальні препарати:
1
2
3 і т.д.
Всього відпущено таблетованих цукрознижувальних препаратів:
Лікарські засоби для лікування нецукрового діабету:
1.
2 і т.д.
Всього відпущено лікарських засобів для лікування нецукрового діабету:
РАЗОМ відпущено усіх лікарських засобів:

Керівник закладу охорони здоровя ___________________________________________________________

(ПІБ)

Лікар-ендокринолог/відповідальна особа закладу охорони здоров я ________________________________

________________________________________________________________________________________

(ПІБ)

Відповідальна особа (тел.)___________________________________________________________________

(ПІБ)

М.П.

Заступник директора департаменту –
начальник управління організації
та розвитку медичної допомоги
населенню департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
О.Г. Куріто

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ департаменту

охорони здоров’я облдержадміністрації

від 04.07.2014 р. № 232

Розподіл
видатків на забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих
на цукровий діабет між адміністративно-територіальними одиницями області

Назва адміністративно-територіальних одиниць Загальна кількість хворих на цукровий діабет на 01.01.2014 Кількість хворих, які отримають тільки препарати інсуліну на 01.01.2014 Кількість хворих, які отримають препарати інсуліну та/або цукрозижувальні таблетовані препарати на 01.01.2014 Сума на цукрознижувальні таблетовані препарати на 2014 рік, грн. Сума на препарати інсуліну на липень-грудень 2014 року, грн. Сума на препарати інсуліну на липень 2014 року, грн. Сума на препарати інсуліну на серпень 2014 року, грн. Сума на препарати інсуліну на вересень 2014 року, грн. Сума на препарати інсуліну на жовтень 2014 року, грн. Сума на препарати інсуліну на листопад 2014 року, грн. Сума на препарати інсуліну на грудень 2014 року, грн.
1 Донецьк 29960 4396 27533 809470,00 9735384,00 1216923 1216923 1216923 1216923 2433846 2433846
2 Авдіївка 1515 230 1090 32046,00 460355,00 57544 57544 57544 57544 115089 115089
3 Артемівськ 3765 564 3139 92286,00 1141686,00 142711 142711 142711 142711 285422 285422
4 Вугледар 603 92 436 12818,00 198204,00 24776 24776 24776 24776 49551 49551
5 Горлівка 10765 1679 10245 301203,00 3702068,00 462759 462759 462759 462759 925517 925517
6 Дебальцеве 1160 221 969 28489,00 487485,00 60936 60936 60936 60936 121871 121871
7 Дзержинськ 1772 234 1651 48539,00 506292,00 63287 63287 63287 63287 126573 126573
8 Димитров 1673 222 855 25137,00 502684,00 62836 62836 62836 62836 125671 125671
9 Добропілля 1989 274 1332 39161,00 598845,00 74856 74856 74856 74856 149711 149711
10 Докучаєвськ 776 119 556 16346,00 270625,00 33828 33828 33828 33828 67656 67656
11 Дружківка 1686 322 1555 45717,00 655975,00 81997 81997 81997 81997 163994 163994
12 Єнакієве 3737 490 2380 69972,00 1086604,00 135826 135826 135826 135826 271651 271651
13 Жданівка 397 64 363 10672,00 139211,00 17401 17401 17401 17401 34803 34803
14 Кіровське 977 182 907 26666,00 421800,00 52725 52725 52725 52725 105450 105450
15 Костянтинівка 3050 493 2142 62975,00 1047026,00 130878 130878 130878 130878 261757 261757
16 Краматорськ 4612 896 3284 96550,00 1974307,00 246788 246788 246788 246788 493577 493577
17 Красний Лиман 967 190 391 11495,00 408910,00 51114 51114 51114 51114 102228 102228
18 Красноармійськ 2686 362 2490 73206,00 819821,00 102478 102478 102478 102478 204955 204955
19 Макіївка 19079 1860 13192 387845,00 4337159,00 542145 542145 542145 542145 1084290 1084290
20 Маріуполь 12637 2196 11478 337453,00 4354259,00 544282 544282 544282 544282 1088565 1088565
21 Новогродівка 468 62 275 8085,00 135645,00 16956 16956 16956 16956 33911 33911
22 Селидове 1658 181 1127 33133,00 403824,00 50478 50478 50478 50478 100956 100956
23 Слов’янськ 2877 577 1899 55831,00 1274043,00 159255 159255 159255 159255 318511 318511
24 Сніжне 1821 310 1615 47481,00 680355,00 85044 85044 85044 85044 170089 170089
25 Торез 1927 307 1454 42748,00 697642,00 87205 87205 87205 87205 174411 174411
26 Харцизьк 3053 572 3185 93639,00 1163320,00 145415 145415 145415 145415 290830 290830
27 Шахтарськ 1890 471 1740 51156,00 1075165,00 134396 134396 134396 134396 268791 268791
28 Ясинувата 723 193 489 14377,00 444932,00 55617 55617 55617 55617 111233 111233
29 Амвpосіївський р-н 1539 199 1403 41248,00 456787,00 57098 57098 57098 57098 114197 114197
30 Аpтемівський р-н 975 158 722 21227,00 358216,00 44777 44777 44777 44777 89554 89554
31 В-Новоселківський р-н 1172 188 923 27136,00 416675,00 52084 52084 52084 52084 104169 104169
32 Волноваський р-н 1946 360 947 27842,00 755030,00 94379 94379 94379 94379 188758 188758
33 Володаpський р-н 631 150 544 15993,00 344875,00 43109 43109 43109 43109 86219 86219
34 Добpопільський р-н 407 52 305 8967,00 116147,00 14518 14518 14518 14518 29037 29037
35 Костянтинівський р-н 369 90 178 5233,00 213361,00 26670 26670 26670 26670 53340 53340
36 Кpасноаpмійський р-н 868 111 825 24255,00 256545,00 32068 32068 32068 32068 64136 64136
37 Маp’їнський р-н 2363 427 2160 63504,00 955540,00 119443 119443 119443 119443 238885 238885
38 Hовоазовський р-н 1174 159 369 10802,00 352259,00 44032 44032 44032 44032 88065 88065
39 Олександрівський р-н 423 73 349 10261,00 158303,00 19788 19788 19788 19788 39576 39576
40 Пеpшотравневий р-н 899 134 578 16993,00 292227,00 36528 36528 36528 36528 73057 73057
41 Слов’янський р-н 1382 190 761 22373,00 426584,00 53323 53323 53323 53323 106646 106646
42 Стаpобешівський р-н 2229 275 1461 42953,00 594314,00 74289 74289 74289 74289 148579 148579
43 Тельманівський р-н 749 132 640 18816,00 300510,00 37564 37564 37564 37564 75128 75128
44 Шахтаpський р-н 569 102 481 14141,00 233271,00 29159 29159 29159 29159 58318 58318
45 Ясинуватcький р-н 622 109 400 11760,00 249399,00 31175 31175 31175 31175 62350 62350
РАЗОМ 136540 20668 110818 3258000,00 45203669,00 5650459 5650459 5650459 5650459 11300917 11300917

 

Заступник директора департаменту –
начальник управління організації
та розвитку медичної допомоги
населенню департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
О.Г. Куріто

Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ департаменту

охорони здоров’я облдержадміністрації

від 04.07.2014 р. № 232

Розподіл
видатків на забезпечення лікарськими засобами дітей та вагітних, хворих на цукровий діабет, між адміністративно-територіальними одиницями області

Назва адміністративно-територіальних одиниць Загальна сума на препарати інсуліну на липень-грудень 2014 року, грн. Сума на Хумулін Р 100 МО/мл по 3 мл карт., КвікПен № 5 454,29 грн. на липень-вересень 2014 року, грн. Сума на Хумулін Р 100 МО/мл по 3 мл карт., КвікПен № 5 454,29 грн. на жовтень-грудень 2014 року, грн. Сума на Хумулін НПХ 100 МО/мл по 3 мл карт., КвікПен № 5 454,29 грн. на липень-вересень 2014 року, грн. Сума на Хумулін НПХ 100 МО/мл по 3 мл карт., КвікПен № 5 454,29 грн. на жовтень-грудень 2014 року, грн.
1 Авдіївка 4543,00 1362,87 908,58 1362,87 908,58
2 Артемівськ 4997,00 1362,87 1362,87 1362,87 908,58
3 Горлівка 20897,00 5905,77 5905,77 4542,9 4542,9
4 Дебальцеве 10449,00 3634,32 3180,03 1817,16 1817,16
5 Дзержинськ 5451,00 1362,87 1362,87 1362,87 1362,87
6 Добропілля 8632,00 2271,45 2271,45 2271,4 1817,16
7 Докучаєвськ 1363,00 454,29 454,29 454,29 0
8 Донецьк 32709,00 8631,51 8177,22 8177,22 7722,93
9 Дружківка 1363,00 454,29 454,29 454,29 0
10 Краматорськ 27257,00 6814,35 6814,35 6814,35 6814,35
11 Макіївка 49972,00 15900,15 15900,15 9085,8 9085,8
12 Маріуполь 2726,00 908,58 454,29 908,58 454,29
13 Новогродівка 1363,00 454,29 454,29 454,29 0
14 Селідове 5451,00 1362,87 1362,87 1362,87 1362,87
15 Слов’янськ 3180,00 1817,16 1362,87 0 0
16 Сніжне 1363,00 454,29 454,29 454,29 0
17 Харцизьк 5906,00 1817,16 1362,87 1362,87 1362,87
18 Шахтарськ 5451,00 1362,87 1362,87 1362,87 1362,87
19 Артемівський 10903,00 2725,74 2725,74 2725,74 2725,74
20 Волноваський 18172,00 4542,9 4542,9 4542,9 4542,9
21 Красноармійський 4543,00 1362,87 908,58 1362,87 908,58
22 Краснолиманський 9086,00 2271,45 2271,45 2271,45 2271,45
23 Мар’їнський 6814,00 2271,45 2271,45 1362,87 908,58
24 Ясинуватський 3634,00 1362,87 908,58 908,58 454,29
РАЗОМ 246225,00 70869,24 67234,92 56786,25 51334,77

 

Заступник директора департаменту –
начальник управління організації
та розвитку медичної допомоги
населенню департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
О.Г. Куріто

Додаток 8

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ департаменту

охорони здоров’я облдержадміністрації

від 04.07.2014 р. № 232

Розподіл
видатків на забезпечення лікарськими засобами дорослих хворих на нецукровий діабет між адміністративно-територіальними одиницями області

Назва адміністративно-територіальних одиниць Кількість дорослих хворих на нецукровий діабет на 01.01.2014 Сума на препарати для лікування нецукрового діабету на червень, грн.
1 Донецьк 87 128807,00
2 Авдіївка 1 2970,00
3 Артемівськ 5 0,00
4 Вугледар 0 0,00
5 Горлівка 13 55935,00
6 Дебальцеве 3 5940,00
7 Дзержинськ 2 0,00
8 Димитров 2 0,00
9 Добропілля 4 22275,00
10 Докучаєвськ 2 0,00
11 Дружківка 1 0,00
12 Єнакієве 6 6435,00
13 Жданівка 1 0,00
14 Кіровське 0 0,00
15 Костянтинівка 2 0,00
16 Краматорськ 14 28215,00
17 Красний Лиман 0 0,00
18 Красноармійськ 2 11385,00
19 Макіївка 26 9900,00
20 Маріуполь 20 0,00
21 Новогродівка 0 0,00
22 Селидове 3 0,00
23 Слов’янськ 3 0,00
24 Сніжне 3 0,00
25 Торез 3 1485,00
26 Харцизьк 8 2475,00
27 Шахтарськ 5 9405,00
28 Ясинувата 0 0,00
29 Амвpосіївський р-н 1 0,00
30 Аpтемівський р-н 2 0,00
31 В-Новосілківський р-н 4 0,00
32 Волноваський р-н 1 0,00
33 Володаpський р-н 0 0,00
34 Добpопільський р-н 2 0,00
35 Костянтинівський р-н 1 0,00
36 Кpасноаpмійський р-н 1 6435,00
37 Маp’їнський р-н 3 0,00
38 Hовоазовський р-н 0 0,00
39 Олександрівський р-н 0 0,00
40 Пеpшотравневий р-н 1 495,00
41 Слов’янський р-н 6 2475,00
42 Стаpобешівський р-н 6 18810,00
43 Тельманівський р-н 0 0,00
44 Шахтаpський р-н 0 0,00
45 Ясинуватcький р-н 0 0,00
Разом 244 313442,00

 

Заступник директора департаменту –
начальник управління організації
та розвитку медичної допомоги
населенню департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
О.Г. Куріто

ПІДГОТОВЛЕНО: відділом реформування охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

Заступник начальника управління –
начальник відділу реформування охорони здоров’я
та забезпечення лікарськими засобами
управління організації та розвитку медичної допомоги
населенню департаменту охорони здоров’я
облдержадміністраці
С.Ю. Турупалова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту –
начальник управління організації
та розвитку медичної допомоги
населенню департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
О.Г. Куріто
Заступник директора департаменту –
начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
А.В. Грачкова
Заступник начальника управління –
начальник фінансового відділу управління економіки та фінансів
департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації
І.І. Приходько
Начальник відділу учбових закладів,
кадрів та мобілізаційної роботи департаменту
охорони здоров`я облдержадміністрації
А.М. Стельмашонок
Головний позаштатний юрисконсульт
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
І.М. Сердюк

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті