Проект спільного наказу МОЗ України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про внесення змін до додатка 2 до Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту спільного наказу МОЗ України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про внесення змін до додатка 2
до Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту спільного наказу МОЗ України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про внесення змін до додатка 2 до Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб» (далі — проект Наказу), який розроблено Міністерством охорони здоров’я України у зв’язку із прийняттям Урядом постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», якою передбачено ліквідація Державної інспекції України з контролю за цінами.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді до 15.11.2014 року на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, тел. (044) 200-07-93, e-mail: Kovalyova@moz.gov.ua, відповідальна особа Ковальова І. П.

Державної служби з питань регуляторної політики та підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

та за телефоном/факсом: 498-43-01.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу МОЗ України
«Про внесення змін до додатка 2
до Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект спільного наказу МОЗ України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про внесення змін до додатка 2 до Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб» (далі — Проект наказу) розроблено Міністерством охорони здоров’я України у зв’язку із прийняттям Урядом постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», якою передбачено ліквідація Державної інспекції України з контролю за цінами.

Прийняття цього Проекту наказу дозволить врегулювати питання щодо надання Державною інспекцією України з контролю за цінами висновку щодо розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, включений до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року № 1071.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Проекту наказу є внесення змін до додатку 2 Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, затвердженого спільним наказом МОЗ України та Мінекономрозвитку України від 20.08.2014 № 584/1011 «Про затвердження Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб».

Досягнення мети здійснюється шляхом прийняття відповідного Проекту наказу МОЗ України.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього Проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

61. Запобігання дискримінації

У Проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено для публічного обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — http://www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

10. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Проекту наказу дозволить Державній інспекції України з контролю за цінами надавати висновок щодо розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, включений до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року № 1071.

Заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції
Юрій Савко

ПРОЕКТ

оприлюднено на сайті МОЗ України 16.10.2014 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ
Про внесення змін до додатка 2
до Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб

Відповідно до підпункту 3 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів»

НАКАЗУЄМО:

1. Внести у додаток 2 до Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 серпня 2014 року № 584/1011 «Про затвердження Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за № 1096/25873, такі зміни:

1) слова «Голова (заступник Голови) Державної інспекції України з контролю за цінами» виключити;

2) слово «(посада)» замінити словами «(посада особи, яка підписала висновок)».

2. Управлінню фармацевтичної діяльності (Л. Коношевич) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Ю. Савка та в.о. Міністра економічного розвитку і торгівлі України В. П’ятницького.

Т.в.о. Міністра охорони здоров’я України В.о. Міністра економічного розвитку і торгівлі України
В. Лазоришинець В. П’ятницький

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу МОЗ України
«Про внесення змін до додатка 2
до Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб»

1. Опис проблеми

Проект спільного наказу МОЗ України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про внесення змін до додатка 2 до Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб» (далі — Проект наказу) розроблено Міністерством охорони здоров’я України у зв’язку із прийняттям Урядом постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», якою передбачено ліквідація Державної інспекції України з контролю за цінами.

Прийняття цього Проекту наказу дозволить врегулювати питання щодо надання Державною інспекцією України з контролю за цінами висновку щодо розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, включений до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року № 1071.

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою прийняття Проект наказу є внесення змін до додатка 2 до Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, затвердженого спільним наказом МОЗ України та Мінекономрозвитку України від 20.08.2014 № 584/1011 «Про затвердження Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб».

Досягнення мети здійснюється шляхом прийняття відповідного Проекту наказу.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший спосіб: залишити ситуацію такою яка вона є станом на сьогодні. Цей спосіб є недоцільним. Оскільки, станом на сьогодні в Державній інспекції України з контролю за цінами відсутня посадова особа, що має право підписувати вищезазначені висновки, а це призводить до унеможливлення виконання норм постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів».

Другий спосіб: прийняти запропонований Проект наказу. Цей спосіб є оптимальним способом так, як на основі виданих Держцінінспекцією України висновків МОЗ України приймає рішення про декларування змін оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проектом наказу передбачено внесення змін до додатка 2 до Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, затвердженого спільним наказом МОЗ України та Мінекономрозвитку України від 20.08.2014 № 584/1011 в частині зазначення посадової особи Держцінінспекції України, яка має право підписувати висновок щодо економічної обґрунтованості розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

Прийняття Проекту наказу дозволить МОЗ України на основі виданих Держцінінспекцією України висновків приймати рішення про декларування змін оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття Проекту України дозволить Державній інспекції України з контролю за цінами надавати висновок щодо розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, включений до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року № 1071.

6. Очікувані результати

Прийняття Проекту наказу дозволить Державній інспекції України з контролю за цінами надавати висновок щодо розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, включений до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року № 1071.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії Проекту наказу — не обмежений, але до того часу поки не будуть внесені зміни до акта законодавства, що має вищу юридичну силу.

8. Показники результативності акту

1) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів — введення в дію вимог цього Проекту наказу не передбачає додаткових надходжень та втрат державного та місцевих бюджетів.

2) Кількість лікарських засобів, ціни на які будуть підлягати декларуванню зміни оптово-відпускної ціни.

3) Рівень поінформованості з нормами Проекту наказу оцінюється як середній, що забезпечувалося його офіційним оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити показники базового та повторного відстеження.

Заступник Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції
Юрій Савко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті