Державні закупівлі препаратів для лікування хворих на вірусний гепатит: Відповідь «Щотижневика АПТЕКА» на лист Інституту ім. Л.В. Громашевського

22 Жовтня 2014 1:40 Поділитися
До редакції «Щотижневика АПТЕКА» надійшов лист щодо спростування опублікованої інформації (№ 39 (960) від 06.10.2014 р.) cтосовно запланованої процедури закупівлі лікарських засобів для терапії хворих на вірусний гепатит С Державною установою «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» щодо суми договорів, відхилення пропозиції та юридичного статусу даної установи. Згідно з чинним законодавством у сфері друкованих засобів масової інформації редакція «Щотижневика АПТЕКА» використовує право на ведення листування на шпальтах видання. Вашій увазі пропонується надісланий лист та коментарі з боку редакції «Щотижневика АПТЕКА».

Щодо цінових пропозицій

У листі, що надійшов до редакції, стверджується, що у «Щотижневику АПТЕКА» наведено недостовірну інформацію щодо різниці між акцептованою та відхиленою пропозиціями. Зокрема, зазначено, що в разі акцепту пропозиції ТОВ «Укрбіотехнологія ТМ» ДУ «Інститут епідеміо­логії та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» міг скоротити суму договору на 3806073,72 грн. Інститут вважає, що це не відповідає дійсності, а різниця становить 996752,34 грн. Тобто ДУ «Інститут епідеміо­логії та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» визнає, що акцептовано пропозицію, сума якої значно перевищує найнижчу з запропонованих.

З цього приводу пояснюємо наступне.

В оголошенні про заплановану закупівлю лікарських засобів для лікування хворих на вірусний гепатит (від 30.05.2014 р. № 126786) сформовано 5 лотів (табл. 1).

Таблиця 1 Лоти, сформовані в рамках процедури закупівлі № 126786
№ лота Опис лоту Кількість одиниць
1 Рибавірин, табл., капс., драже, 200 мг 383040
2 Пегінтерферон альфа-2b, флакон, шприц-ручка, 100 мкг/0,5 мл 1136
3 Пегінтерферон альфа-2b, флакон, шприц-ручка, 120 мкг/0,5 мл 2276
4 Пегінтерферон альфа-2b, флакон, шприц-ручка, 150 мкг/0,5 мл 1136
5 Пегінтерферон альфа-2а, шприц-ручка або шприц-тюбик, або флакон, 180 мкг 4548

Якщо заявник не може здійснити поставку всього обсягу від 1 виробника, він відповідно до чинного законодавства подає пропозиції, у яких предмет закупівлі поставляється 2 виробниками.

У такому разі обсяг закупівлі слід порівну розділити між виробниками, цінові пропозиції також мають бути рівними.

Під час розкриття цінових пропозицій стало відомо, що 2 з 3 компаній-заявників поділили обсяги предметів закупівлі на 2 частини (табл. 2).

Таблиця 2 Цінові пропозиції учасників запланованої процедури закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на вірусний гепатит С ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
Лот
ТОВ «Людмила Фарм» Цінова пропозиція (грн.) ТОВ «Укрбіотехнологія ТМ» Цінова пропозиція (грн.) ТОВ «Фармадіс» Цінова пропозиція (грн.)
1 ЛИВЕЛ 263 129,33
2 ПЕГІНТЕРФЕРОН АЛЬФА 100 1 193 640, 64 АЛЬФАПЕГ 100 603 481,37 ЮНІТРОН 100 935 342,64
3 ПЕГІНТЕРФЕРОН АЛЬФА 120 2 402 443, 18 АЛЬФАПЕГ 120 1 209 087,67 ЮНІТРОН 120 1 873 978,74
4 ПЕГІНТЕРФЕРОН АЛЬФА 150 1 224 028, 64 ЮНІТРОН 150 935 342,64
5 ПЕГІНТЕРФЕРОН АЛЬФА 180 5 134 009, 80 ПЕГФЕРОН 180 3 744 664,02
6 РИБАВІРИН 200 20 429, 64 КОПЕГУС/РЕБЕТОЛ 14 344,85
7 ПЕГІНТЕРФЕРОН АЛЬФА 100 1 193 640, 64 ЮНІТРОН 100 935 342,64
8 ПЕГІНТЕРФЕРОН АЛЬФА 120 2 402 443, 18 ЮНІТРОН 120 1 873 978, 74
9 ПЕГІНТЕРФЕРОН АЛЬФА 150 1 224 028, 64 ЮНІТРОН 150 935 342, 64
10 ПЕГІНТЕРФЕРОН АЛЬФА 180 5 134 009, 80 ПЕГФЕРОН 180 3 744 664, 02

Лише 1 заявник був готовий здійснити поставку всього обсягу закупівлі за лотами № 1–3. Однак його пропозиції відхилені тендерним комітетом ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України».

У результаті акцептовано найбільш вигідну пропозицію (з тих, що допущені тендерним комітетом до розгляду) — ТОВ «Фармадіс».

Пропозиції із закупівлі пегінтерферону альфа-2b, флакон, шприц-ручка, 100 мкг/0,5 мл і пегінтерферону альфа-2b, флакон, шприц-ручка, 120 мкг/0,5 мл розділено на 2 лоти кожне. Тобто обсяг лота № 2 розподілений між лотами № 2 та № 7, обсяг лота № 3 — між лотами № 3 та № 8.

Таким чином, акцептовано:

  • Пегінтерферон 100 мкг/0,5 мл — 568 + 568 од. (935342,64 грн. + 935342,64 грн., сума — 1870685,28 грн.);
  • Пегінтерферон 120 мкг/0,5 мл — 1138 + 1138 од. (1873978,74 грн. + 1873978,74 грн., сума — 3747957,48 грн.).

Пропозиції ТОВ «Укрбіотехнологія»:

  • Пегінтерферон 100 мкг/0,5 мл — 1136 од. — 603481,37 грн.;
  • Пегінтерферон 120 мкг/0,5 мл — 2276 од. — 1209087,67 грн.

Фактично різниця становить:

1870685,28 + 3747957,48 – 603481,37 – 1209087,67 = 3806073,72 грн.

Також зазначимо, що пропозицію за лотом № 1 (рибавірин), подану ТОВ «Укрбіотехнологія», відхилено тендерним комітетом через те, що в торгах заявлено менше 2 учасників. У той же час 2 іншими заявниками подано пропозиції із закупівлі рибавірину (обсяг зменшено в 2 рази в порівнянні з початково заявленою потребою) у рамках лота № 6 (в оголошенні № 126786 лот № 6 відсутній). Це ставить під сумнів легітимність відхилення пропозиції № 1.

Щодо відхилення пропозиції тендерним комітетом

Відповідно до протоколу від 09.09.2014 р. № 34 (розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), Додатку 1 (інформація про наявність та правильність оформлення всіх необхідних документів, передбачених документацією тендерних торгів), у всіх 3 учасників наявний рівноцінний набір документів.

Відповідно до протоколу від 29.09.2014 р. № 39 відбулося засідання комітету з конкурсних торгів ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» щодо вирішення організаційних питань, де було вирішено наступне.

Так, згідно з протоколом № 39 секретар комітету конкурсних торгів Ігор Дуплеца зазначив, що в результаті детального вивчення пропозицій з’ясувалося, що пропозиція ТОВ «Укрбіотехнологія» не відповідає умовам конкурсних торгів, а саме — містить деякі недоліки.

На підставі цього глава комітету конкурсних торгів Олег Вітковський наголосив на необхідності прийняття рішення щодо відхилення такої пропозиції як такої, що не відповідає умовам документації тендерних торгів.

«За» проголосували одностайно всі члени комітету з конкурсних торгів.

Таким чином, саме тендерним комітетом ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» прийнято рішення щодо недопущення до оцінки пропозицій заявника — ТОВ «Укрбіотехнологія».

Використання терміна «общественная организация»

Дане словосполучення використано з тієї причини, що ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» функціонує за рахунок державного бюджету (тобто коштів, одержаних від суспільства) і має діяти в інтересах суспільства. Тобто ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» є організацією, що працює для суспільства і за його кошти.

Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України»

TOB «Моріон»

У випуску «Щотижневика АПТЕКА» № 39 (960) від 06.10.2014 р. опубліковано статтю «Старые схемы в силе. Тендеры — неэффективный механизм расходования средств бюджета». У зазначеній публікації йдеться про процедуру закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на вірусний гепатит С Державною установою «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» (далі — Інститут).

Викладені в статті матеріали стосовно недопущення вітчизняного препарату до участі в торгах та суми договорів містять інформацію, яка категорично не відповідає дійсності, ґрунтується на перекручених обставинах, тобто є недостовірною, такою, що може завдати шкоди інтересам Інституту, а тому підлягає спростуванню.

Зокрема, у статті наведено цінову пропозицію за кожним лотом та вказано, що «при закупке пегинтерферона отечественного производства заказчик мог уменьшить конечную сумму сделки на 3806,073 тыс. грн.». Найнижча цінова пропозиція за лотами № 2 та № 3 становить 1812569,04 грн. (603481,37 + 1209087,67), а акцептовано цінову пропозицію за зазначеними лотами на суму 2809321,38 грн. (935342,64 + 1873978,74). Таким чином, у разі визначення переможцем торгів за цими 2 лотами учасника з найнижчою ціновою пропозицією сума договору була б меншою на 996752,34 грн., а не на 3806073 грн., як зазначено в статті.

Також у публікації наведено таке: «Тендерным комитетом единогласно принято решение о недопущении отечественного препарата к участию в торгах». Зазначене твердження не відповідає дійсності, оскільки під час проведення процедури відкритих торгів пропозиції конкурсних торгів мають право подавати всі зацікавлені особи (ч. 2 ст. 20 Закону України «Про здійснення державних закупівель»), що й відбулося на даних торгах.

Крім цього, у статті вказано наступне: «Заказчик, являющийся общественной организацией, ссылаясь на бюрократические формальности, тратит государственных средств на 3,8 млн грн. больше.». Інформуємо про те, що Інститут як замовник є неприбутковою науково-дослідною установою, що належить до сфери управління Національної академії медичних наук Украї­ни, а не громадською організацією. Також звертаємо увагу на те, що зазначена процедура державних закупівель ще не завершена та договори не укладені, тому твердження про витрати, сума яких вказана неправильно, є передчасним та необґрунтованим.

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» громадяни, юридичні особи й державні органи, а також їх законні представники мають право вимагати від редакції друкованого засобу масової інформації опублікування ним спростування поширених про них відомостей, що не відповідають дійсності або принижують їх честь та гідність.

Згідно зі ст. 277 Цивільного кодексу України спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію. Спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб, у який вона була поширена.

Підсумовуючи, звертаємось до редакції «Щотижневика АПТЕКА» з проханням спростувати недостовірну інформацію, опубліковану:

  • у мережі Інтернет на інформаційному ресурсі http://www.apteka.ua, у статті «Старые схемы в силе. Тендеры — неэффективный механизм расходования средств бюджета»;
  • у статті «Старые схемы в силе. Тендеры — неэффективный механизм расходования средств бюджета», розміщеній у випуску «Щотижневика АПТЕКА» № 39 (960) від 06.10.2014 р., у запланованому найближчому випуску друкованого засобу масової інформації, шляхом опублікування офіційного спростування, під заголовком «Спростування».

З повагою
В.І. Задорожна,
директор, доктор медичних наук, професор

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті