Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо зниження цін на лікарські засоби)»

17 Грудня 2014 4:38 Поділитися

ТЕКСТ ЗАКОНОПРОЕКТУ ВІД 10.12.2014 Р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи подається на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких інших законодавчих актів України (щодо зниження цін на лікарські засоби)».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде Яценко А.В

Народні депутати України В.В. Бондар
А.В. Яценко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких інших законодавчих актів України (щодо зниження цін на лікарські засоби)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття даного законопроекту зумовлена тим, що в з березня місяця 2014 року вартість лікарських засобів в Україні виросла більш ніж на 20%.

Різкий зріст цін на лікарські засоби зумовлений зниженням курсу гривні до іноземної валюти та введенням 7 відсоткового податку по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання та ін.

Так, в Україні наразі дуже важка економічна ситуація. Державний бюджет потребує наповнення. Але, введення податку по операціях з постачання лікарських засобів й підвищення цін на лікарські засоби для населення лише погіршує стан речей.

Фармацевти наголошують, що саме введення податку призвело до значного підвищення цін, зокрема, на імпортовані препарати, які не мають аналогів українського виробництва, а поставку лікарських засобів та виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню, зробило економічно недоцільним.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Метою законопроекту є вжиття заходів щодо зниження цін на лікарські засоби в Україні.

3. 3агальна характеристика і основні положення Закону

Проектом пропонується встановити, трьох відсоткову ставку податку по операціях з:

постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Крім того, пропонується встановити, що рівень граничної постачальницько-збутової надбавки на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що реалізуються в Україні, не може перевищувати 3 відсотків оптово-відпускної ціни, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки – не можуть перевищувати 5 відсотків від закупівельної ціни лікарських засобів і виробів медичного призначення.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у цій сфері регулюються: Конституцією України, Податковим кодексом України, Законом України «Про лікарські засоби», Закон України «Про ціни і ціноутворення»

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття зазначеного проекту Закону сприятиме зниженню цін на лікарські засоби в Україні, зокрема, на імпортні препарати.

Народні депутати України В.В. Бондар
А.В. Яценко

 Проект

текст від 15.07.2015 р. реєстраційний № 1376

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо зниження цін на лікарські засоби)»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до законодавчих актів:

1. Закон України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416) доповнити новою статтею такого змісту:

«Стаття 201. Ціноутворення лікарських засобів

Граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що реалізуються в Україні, не можуть перевищувати 3 відсотків оптово-відпускної ціни, граничні торговельні (роздрібні) надбавки не можуть перевищувати 5 відсотків від закупівельної ціни лікарських засобів і виробів медичного призначення.»;

2. доповнити статтю 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19-20, ст.190) частиною такого змісту:

«2. Обмеження щодо встановлення розміру торговельної надбавки (націнки) можуть встановлюватись Законами України.».

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України
В. Гройсман

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо зниження цін на лікарські засоби)»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст (положення) законодавчих актів Україниз урахуванням запропонованих змін
Закон України «Про лікарські засоби»
Стаття 201. Ціноутворення лікарських засобівГраничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що реалізуються в Україні, не можуть перевищувати 3 відсотків оптово-відпускної ціни, граничні торговельні (роздрібні) надбавки не можуть перевищувати 5 відсотків від закупівельної ціни лікарських засобів і виробів медичного призначення.
Закон України «Про ціни і ціноутворення»
Стаття 13. Способи державного регулювання…Обмеження щодо встановлення розміру граничних торговельних надбавок (націнок) можуть встановлюватись Законами України.
Народні депутати України В.В. Бондар
А.В. Яценко

 ВИСНОВОК

щодо результатів здійсненняантикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зниження цін на лікарські засоби)

Реєстр. № 1376 від 15.07.2015р. доопрацьований

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: Народні депутати України Яценко А.В., Бондар В.В.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань охорони здоров’я

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 07 жовтня 2015 року, протокол № 38).

Голова Комітету Є. Соболєв

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зниження цін на лікарські засоби)»(реєстр. № 1376 від 15.07.2015 р.)

від 28.01.2016 р.

У законопроекті шляхом доповнення Закону України «Про лікарські засоби» новою статтею 201 пропонується встановити, що граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що реалізуються в Україні, не можуть перевищувати 3% оптово-відпускної ціни, граничні торговельні (роздрібні) надбавки не можуть перевищувати 5% від закупівельної ціни лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Також пропонується доповнити ст. 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» новою частиною другою, згідно з якою обмеження щодо встановлення розміру торговельної надбавки (націнки) можуть встановлюватись законами України.

Необхідність прийняття зазначених змін, як зазначається у Пояснювальній записці до законопроекту, обумовлена потребою вжиття заходів щодо зниження цін на лікарські засоби в Україні.

Головне управління, поділяючи в цілому стурбованість авторів законопроекту щодо ситуації у сфері ціноутворення, яка склалася на ринку фармацевтичної продукції, одночасно вважає за доцільне зазначити таке.

В цілому не заперечуючи необхідності посилення ролі парламенту у визначенні засад державної цінової політики, водночас вважаємо за необхідне зауважити, що згідно з вимогами Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19). Виходячи з цього, є підстави вважати, що пропозиція встановити на законодавчому рівні торговельну та постачальницько-збутову надбавку (націнку) на лікарські засоби не повною мірою узгоджується з вимогами Конституції України, за якими забезпечення проведення цінової політики покладається на Кабінет Міністрів України (п. 3 ч. 1 ст. 116).

В межах цієї функції Кабінет Міністрів України здійснює державне регулювання цін шляхом установлення обов’язкових для застосування суб’єктами господарювання, зокрема, граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) (ст. 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення»).

У цьому плані звертаємо увагу на те, що на сьогоднішній день є чинною постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою установлені:

на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) та обов’язкового мінімального асортименту лікарських засобів для аптечних закладів та фельдшерсько-акушерських пунктів, визначеного Міністерством охорони здоров’я, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків;

на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) і вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків. При цьому фактичний розмір оптово-відпускної ціни на кожну лікарську форму, дозування, споживчу упаковку лікарського засобу, усі типи, види, марки виробів медичного призначення не повинен перевищувати розміру внесеної до зазначеного реєстру оптово-відпускної ціни у гривні.

З наведеного можна зробити висновок, щосуспільні відносини, які пропонується врегулювати цим Законом, вже врегульовані у законодавстві України і проблема, здебільшого, полягає не стільки у прийнятті нових законів, скільки у забезпеченні виконання наведених вище приписів чинного законодавства України.Принагідно зазначимо, що у Пояснювальній записці до проекту відсутній аналіз застосування передбаченого зазначеною вище постановою порядку державного регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення. Звертаємо увагу також на те, що зміст Пояснювальної записки не відповідає змісту викладених у тексті проекту пропозицій. Зокрема, у ній йдеться про те, що «проектом пропонується встановити, трьох відсоткову ставку податку по операціях з: постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я» (п. 3). Водночас у тексті проекті такі пропозиції відсутні.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті