Мобілізація – 2015: що необхідно знати

Мобілізація – 2015: що необхідно знатиНині питання мобілізації хвилюють не лише пересічних громадян, а й керівників суб’єктів господарювання, адже у разі призову їх працівників до лав Збройних Сил України, підприємство на невизначений час втрачає кваліфікованих спеціалістів. Тому ці питання жваво обговорюються під час нарад та зустрічей із представниками органів влади. Наприклад, керівники українських фармацевтичних заводів переймаються питанням чи існує можливість бронювання кваліфікованих фахівців, зайнятих на високотехнологічних фармацевтичних виробництвах. Фахівці юридичної компанії ОМР підготували інформаційний лист щодо питань мобілізації. Пропонуємо його до уваги наших читачів.

Інформаційний лист

Від 06 лютого 2015 р.

Шановні пані та панове!

Інформуємо Вас про те, що 20 січня 2015 р. набрав чинності Указ Президента України «Про часткову мобілізацію» від 14.01.2015 р. № 15/2015, затверджений Законом України від 15.01.2015 р. № 113-VIII (далі – Указ про мобілізацію). Відповідно до Указу про мобілізацію на території усіх областей України, оголошено проведення часткової мобілізації, яку буде проведено у три черги протягом 210 дiб. Початок першої хвилі часткової мобілізації мав місце 20 січня 2015 р. і повинен тривати 90 днів. Дві наступні хвилі розпочнуться орієнтовно з квітня і з червня відповідно та триватимуть по 60 днів.

Одночасно із цим, у період з 18 березня по 1 травня 2015 р. відбудеться звільнення в запас (демобілізація) військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 р. № 303.

Категорії осіб, які можуть бути мобілізовані у 2015 р.

Що стосується конкретних категорій осіб, які можуть бути мобілізовані у 2015 р., це питання регламентовано Указом про мобілізацію достатньо абстрактно. Зокрема, п.3 Указу про мобілізацію встановлено, що призову підлягатимуть такі групи осіб, як (і) військовозобов’язані та (іі) резервісти. Конкретні ж обсяги мобілізації мають бути визначені мобілізаційними планами, а оновлені критерії відбору військовозобов’язаних для призову на військову службу під час мобілізації мають бути розроблені Міністерством оборони України на підставі Рішення РНБО «Про деякі оборонно-мобілізаційні питання» від 20 грудня 2014 р. (далі – Рішення РНБО).

Шляхом системного аналізу законодавчих норм, ми розуміємо, що призову на військову службу під час мобілізації підлягають ті особи, щодо яких одночасно виконуються такі умови:

 • є громадянами України;
 • перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах;
 • визнані військово-лікарськими комісіями придатними для проходження військової служби за станом здоров’я;
 • (і) проходили військову службу та отримали відповідні військово-облікові спеціальності або (іі) не проходили військової служби, але відповідно до освіти або спеціальності отримали відповідні військово-облікові спеціальності; та
 • не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII (далі – Закон про військовий обов’язок), до категорії військовозобов’язаних осіб належать особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Відповідно до статті 27 Закону про військовий обов’язок у запас зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі (за загальним правилом, 65 років для чоловіків та 50 – для жінок). Вони перебувають на військовому обліку в військових комісаріатах та інших військових формуваннях.

Таким чином, до запасу належать такі групи осіб:

 • військовозобов’язані, які проходили військову службу, незалежно від того, чи здобули вони під час її проходження військово-облікову спеціальність;
 • військовозобов’язані, які не проходили військової служби, але є придатними до її проходження; а також
 • військовозобов’язані-жінки.

Стосовно третьої категорії зауважимо, що жінки, які за фахом мають підготовку відповідно до переліку, що визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1994 р. № 711 (далі – Постанова № 711), перебувають на військовому обліку військовозобов’язаних. Для фармацевтичних компаній, що провадять свою діяльність в України, особливо актуальним є питання мобілізації працівниць, що мають медичну підготовку, оскільки відповідно до зазначеної Постанови № 711 такі особи також перебувають на обліку військовозобов’язаних.

Що стосується питання пріоритету у призові на військову службу під час мобілізації, відповідно до позиції Генштабу ЗСУ ми розуміємо, що він може надаватися таким категоріям військовозобов’язаних:

 • громадяни, які проходили військову службу та мають військову спеціальність; або
 • добровільно висловили бажання проходити військову службу; або
 • під час призову тимчасово не працевлаштовані.

Конкретних умов пріоритетності у призові на військову службу під час мобілізації чинне законодавство України не містить.

Категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації

Окремо акцентуємо Вашу увагу на категоріях осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р. № 3543-XII (далі – Закон про мобілізацію)1. До таких категорій належать, зокрема:

 • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями2;
 • визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців;
 • чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
 • усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (достатньо однієї дитини);
 • зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 • народні депутати України, депутати Верховної Ради АРК;
 • студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.

Окремо звертаємо Вашу увагу на деякі категорії осіб, які підлягають виключенню з військового обліку. До них, у т.ч., належать особи, які:

 • визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
 • досягли граничного віку перебування в запасі;
 • припинили громадянство України;
 • раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого/особливо тяжкого злочину;
 • направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
 • не отримали до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності.

Незважаючи на те, що Законом про мобілізацію визначено, що законодавством України можуть бути передбачені інші групи осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на сьогодні нормативні акти не містять подібного додаткового переліку. У зв’язку з цим, повідомляємо Вас, що такі категорії осіб, як працівники підприємств, що є великими платниками податків, кандидати наук, особи, працевлаштовані на керівних посадах тощо аналогічно можуть підпадати під мобілізацію.

Обов’язки роботодавців щодо ведення обліку військовозобов’язаних на підприємстві

Ст. 21 Закону про мобілізацію визначено низку обов’язків підприємств щодо проведення мобілізаційної підготовки. Першочерговим із цих обов’язків є ведення обліку військовозобов’язаних, резервістів і призовників із числа працюючих та надання відповідним державним органам інформації, необхідної для планування мобілізаційних заходів.

Основним правовим актом, що регулює зазначене питання, є Інструкція з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затверджена Наказом Міноборони України від 15.12.2010 р. № 660 (далі – Інструкція про військовий облік).

До основних обов’язків підприємств, пов’язаних із веденням персонального обліку військовозобов’язаних та призовників, належать такі:

 • заповнення відомостей про військовий облік у розділі ІІ особової картки працівника;
 • перевірка під час прийняття на роботу наявності у військовозобов’язаних військових квитків або – у призовників – посвідчень про приписку до дільниць;
 • повідомлення в семиденний термін у військові комісаріати про всіх військовозобов’язаних та призовників, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи;
 • оповіщення на вимогу військових комісаріатів військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом;
 • організація періодичної звірки особових карток, списків військовозобов’язаних, списків призовників із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до дільниць;
 • внесення в п’ятиденний термін до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов’язаних та призовників;
 • повідомлення військових комісаріатів про зміну облікових даних, вказаних вище, до 5 числа кожного місяця;
 • не пізніше 1 грудня поточного року подавання до військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 • ведення журналу перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.

Із формами подання/заповнення деяких відомостей Ви можете ознайомитися у додатках до Інструкції про військовий облік. При цьому вичерпного переліку документації, що повинен складатися на підприємстві, чинним законодавством України не передбачено.

Ми розуміємо, що до орієнтовного переліку документів можуть, зокрема, належати такі:

 1. Наказ про призначення особи, відповідальної за ведення військового обліку та бронювання на підприємстві.
 2. Посадова інструкція працівника, відповідального за ведення обліку.
 3. План роботи з військового обліку і бронювання на рік.
 4. Картотека особових карток військовозобов’язаних і призовників форми № П-2.
 5. Книга обліку/перелік військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві (факультативно).
 6. Список заброньованих військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві (факультативо та якщо такі працівникі наявні).
 7. Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці.
 8. План заміни військовозобов’язаних, які вибули за мобілізацією до ЗСУ.
 9. Справа з донесеннями про зміну облікових даних військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві, подана у військкомати (другі примірники).
 10. Перелік посад та професій, за якими бронюють військовозобов’язаних (або витяг із нього).
 11. Бланки спеціального обліку (форма № 4).
 12. Книга обліку бланків спеціального обліку (форма № 13).
 13. Книга обліку передання бланків спеціального обліку (форма № 4), військових квитків та особових карток працівників (форма № 11).
 14. Відомість на видачу посвідчень про відстрочку від призову за мобілізацією (форма № 9).
 15. План заходів щодо вручення посвідчень про відстрочку від призову за мобілізацією та у воєнний час заброньованим військовозобов’язаним.
 16. Справа з накладними на одержання і здачу бланків спеціального обліку (форма № 4) та листування з військкоматами.
 17. Звіт про чисельність працівників та заброньованих військовозобов’язаних (форма № 6-б).
 18. Журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.
 19. Керівні документи з питань обліку військовозобов’язаних та призовників та ін.

Відповідальність за порушення законодавства про мобілізацію

Зважаючи на значну кількість законодавчих вимог щодо порядку ведення військового обліку та дотримання підприємствами умов мобілізації, вважаємо за необхідне наголосити на відповідальності роботодавця за загальні порушення законодавства про мобілізацію. На сьогодні, максимальні штрафи відповідно до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для підприємств залишаються достатньо незначними:

 • від 510 грн. до 1 700 грн. – за перше порушення протягом року; та
 • від 1 700 грн. до 5 100 грн. (за повторне протягом року вчинення порушення).

Решта штрафів, що можуть застосовуватися до посадових осіб за інші конкретні види правопорушень, у цілому не перевищують 119 грн. Кримінальної відповідальності для посадових осіб підприємств-роботодавців на сьогодні не передбачено.

Водночас, що стосується відповідальності осіб, які підлягають призову на військову службу у зв’язку з мобілізацією, вона поділяється на заходи адміністративного та кримінального впливу, у т.ч. позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Додатково акцентуємо на тому, що порушення кримінальної справи проти особи, яка ухиляється від призову на військову службу у зв’язку з мобілізацією, може слугувати підставою для заборони виїзду за кордон такою особою.

Просимо звернути Вашу увагу, що дані, викладені у цьому інформаційному листі, призначені для загального ознайомлення і не можуть вважатися юридичною консультацією. Висловлюємо сподівання, що ця інформація була корисною для Вас. Ми продовжуємо стежити за останніми змінами у законодавстві України.

У випадку виникнення необхідності у більш детальному роз’ясненні положень законодавства, будь ласка, звертайтесь до нас у будь-який зручний для Вас час.

Контактні особи: Ігор Огороднійчук, партнер, тел. +380 44 391 30 01 io@omp.ua; Наталія Мозгова, юрист, тел.. +380 44 391 30 01 n.mozgovaya@omp.ua

З повагою

Юридична фірма «ОМП»

_________________________________________________________

1Звертаємо Вашу увагу, що у цьому Інформаційному повідомленні ми не розглядаємо питання відстрочки від призову на строкову військову службу.

2Більшість документів, пов’язаних із бронюванням, позначена грифом «для службового використання». Рекомендуємо звертатися з питань, що стосуються бронювання військовозобов’язаних, безпосередньо до військкоматів.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті