Доопрацьований законопроект «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення та постачання лікарських засобів та медичних виробів)»

Першочергова редакція законопроекту від 17.02.2015 р. № 2151 «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення та постачання лікарських засобів)»

З редакцією від 07.04.2015 р. доопрацьованого законопроект «Про внесення зміни до Податкового кодексу України  (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення та постачання лікарських засобів та медичних виробів)» можна ознайомитися нижче

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до частини першої статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення та постачання лікарських засобів та медичних виробів)» за реєстр. №2151.

Представляти проект Закону у Верховній Раді України під час пленарного засідання буде народний депутат України Богомолець Ольга Вадимівна.

Народні депутати України О.В. Богомолець
В.П. Сюмар
М.М. Іонова
О.А. Корчинська
Г.М. Гопко
Г.В. Загорій
О.Ю. Третьяков
І.С. Алексєєв
О.В. Дроздик
І.В. Сисоєнко
К.В. Яриніч
Т.Д. Кремінь
О.С. Мусій

Авторський колектив

Проекту Закону УкраїниПро внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення та постачання лікарських засобів)

1. Богомолець Ольга Вадимівна – народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

2. Квіташвілі Олександр Мерабович – Міністр охорони здоров’я України

3. Гопко Ганна Миколаївна – народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах

4. Стефанишина Ольга Анатоліївна – Виконавчий директор БФ «Пацієнти України», експерт Реанімаційного пакету реформ

5. Шерембей Дмитро Олегович – Голова Правління БФ «Пацієнти України»

6. Сінічкіна Лана Володимирівна – партнер АО «Арцінгер»

Народні депутати України О.В. Богомолець
В.П. Сюмар
М.М. Іонова
О.А. Корчинська
Г.М. Гопко
Г.В. Загорій
О.Ю. Третьяков
І.С. Алексєєв
О.В. Дроздик
І.В. Сисоєнко
К.В. Яриніч
Т.Д. Кремінь
О.С. Мусій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України«Про внесення зміни до Податкового кодексу України

(щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення та постачання лікарських засобів та медичних виробів)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування встановлене частиною першою статті 49 Конституції України, а також закріплене в Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Згідно з частиною 2 статті 49 Конституції України охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. В рамках такого фінансування здійснюються, зокрема, закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, а отже одним із способів забезпечення конституційного права кожної людини на здоров’я є здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

Проблеми, які існують у сфері здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів, які особливо гостро постали протягом останніх років і проявилися у затягуванні процедур державних закупівель, високих цінах закуплених лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлено, зокрема, корупційними чинниками, вкрай негативно позначаються на реалізації права людини на охорону здоров’я, а тому створюють необхідність реформування сфери державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

Реформування цієї сфери пов’язане не лише із забезпеченням прозорості, спрощенням процедур державних закупівель, але й потребує суттєвих змін з точки зору порядку формування державного замовлення, повноцінного впровадження та дотримання принципів доказової медицини, системи стандартів у сфері охорони здоров’я та інше.

Оскільки державні закупівлі лікарських засобів та медичних виробів повинні здійснюватись із дотриманням встановлених законодавством строків та є невідкладними, а на сьогоднішній день вже зрозуміло, що діюча система централізованих державних закупівель є неефективною та несе ризики обмеження доступу пацієнтів до життєво необхідних ліків та медичних виробів, виникла необхідність запровадження тимчасового механізму (на період реформування цієї сфери) із залученням перевіреного світового досвіду здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів за бюджетні кошти.

Саме тому, на виконання положень, закріплених в п. 4.5. Коаліційної угоди Верховної Ради України VIII скликання від 21.11.2014, а також положень абзацу 18 пункту 8 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII, які передбачають необхідність усунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров’я, передачу функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров’я України, зокрема до спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, (2015 – 2016 роки), а також для зниження цін на лікарські засоби та медичні вироби, що закуповуються за кошти державного бюджету, законопроектом пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів України, що дозволить здійснювати закупівлю лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, та які надають державам та іншим суб’єктам відповідні послуги (спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об’єднаних Націй, Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королівська Агенція Великобританії (Crown Agents), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management)).

Такі спеціалізовані організації, які здійснюють закупівлі, мають багаторічний досвід реалізації проектів із здійснення закупівель товарів та послуг від імені окремих держав або організацій, крім того їх діяльність суворо регламентується з точки зору системи контролю, закупівельних процесів і процедур. Діяльність таких спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, підлягає регулярному аудиту, а вся інформація про результати такої діяльності є публічно доступною.

Світовий досвід вказує на те, що залучення спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, країнами, які не мають ефективно функціонуючої системи здійснення державних закупівель, до процесу закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за державні кошти забезпечує низку переваг як для пацієнтів, так і для галузі охорони здоров’я загалом, а також забезпечує значну економію бюджетних коштів. Зокрема, такими перевагами є:

  • Скорочення ланцюга поставки лікарських засобів та медичних виробів (зокрема, багато лікарських засобів та медичних виробів закуповуються міжнародними закупівельними організаціями за прямими договорами із виробниками, що дає можливість отримати оптимальну ціну та гарантії якості);
  • Забезпечення закупівель високоякісних лікарських засобів та медичних виробів завдяки суворим вимогам, які ставляться до лікарських засобів та медичних виробів;
  • Забезпечення швидкості закупівель завдяки закупівлям від прекваліфікованих міжнародними закупівельними організаціями постачальників (тобто постачальників, які перевірені міжнародною закупівельною організацією на предмет фінансової спроможності, а також дотримання етичних вимог та норм застосовного законодавства);
  • Усунення корупційних ризиків, пов’язаних з проведенням державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів Міністерством охорони здоров’я України;
  • Проведення закупівель відповідно до прозорих та відкритих правил та процедур спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі;
  • Можливість закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за низькими цінами завдяки великим обсягам закупівель, що здійснюються спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, а також завдяки укладенню такими організаціями довгострокових рамкових договорів з постачальниками. Успішний досвід застосування механізму залучення спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, до закупівель лікарських засобів та медичних виробів за державні кошти демонструється прикладами таких країн із перехідною економікою як Молдова, Азербайджан, Вірменія, Грузія, а також низки держав Африки, Азії та Південної Америки. Завдяки застосуванню такого механізму зазначені країни забезпечили своєчасність поставок ефективних, безпечних та якісних лікарських засобів та медичних виробів, а також економію бюджетних коштів на закупівлю лікарських засобів до 30%.

Механізм залучення спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, до закупівель лікарських засобів та медичних виробів за державні кошти дозволить реалізувати положення Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, зокрема, в частині встановлення організаційної структури та механізмів, необхідних для належного функціонування системи державних закупівель та реалізації відповідних принципів, зокрема, недискримінації, рівного ставлення, прозорості та пропорційності. Застосування ефективних та справедливих механізмів відбору постачальників відповідними міжнародними закупівельними організаціями забезпечуватиме реалізацію принципів і положень Угоди про заснування Світової організації торгівлі, зокрема, в частині принципів недискримінації постачальників.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Цей проект Закону розроблений з метою забезпечення можливості здійснювати закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного бюджету із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, що надають державам та іншим суб’єктам послуги із здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів з метою застосування прозорих закупівельних процедур та економії бюджетних коштів, що дозволить забезпечити пацієнтів України життєво необхідними ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами та медичними виробами.

3. Загальна характеристика й основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається внести зміну до Податкового кодексу України, яка передбачатиме звільнення операцій з ввезення та постачання лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуватимуться спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, від сплати податку на додану вартість, та дозволить знизити вартість таких лікарських засобів та медичних виробів і забезпечити доступ до життєво необхідних лікарських засобів та медичних виробів більшій кількості пацієнтів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавчі акти, які стосуються цієї сфери: Податковий кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Прийняття законопроекту не потребує виділення додаткових коштів із Державного бюджету України.

Прийняття законопроекту, з одного боку, призведе до недоотримання Державним бюджетом України 7% ПДВ з постачання та ввезення лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуватимуться із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, на виконання угод щодо закупівлі із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. З іншого боку, знизяться й бюджетні витрати на відповідний розмір зазначеного ПДВ, оскільки звільнення від ПДВ застосовуватиметься лише відносно тих лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуватимуться за рахунок бюджетних коштів згідно з Законом.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить усунути корупційні ризики при здійсненні закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного бюджету, забезпечити своєчасність та прогнозованість постачання лікарських засобів та медичних виробів в заклади охорони здоров’я, знизити ціни на лікарські засоби та медичні вироби, що закуповуються за кошти державного бюджету, розширити доступ пацієнтів України до найбільш ефективних, якісних та безпечних лікарських засобів та медичних виробів.

Народні депутати України О.В. Богомолець
В.П. Сюмар
М.М. Іонова
О.А. Корчинська
Г.М. Гопко
Г.В. Загорій
О.Ю. Третьяков
І.С. Алексєєв
О.В. Дроздик
І.В. Сисоєнко
К.В. Яриніч
Т.Д. Кремінь
О.С. Мусій

Доопрацьований проект

від 17.02.2015 р. № 2151

редакція від 12.03.2015 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Податкового кодексу України

(щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення та постачання лікарських засобів та медичних виробів)

Верховна Рада України постановляє:

1. Пункт 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /, ст. 112) доповнити підпунктом тридцять другим такого змісту:

«197.1.32. постачання лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, постачання медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, на підставі договорів, укладених між постачальниками таких лікарських засобів, медичних виробів та спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, за визначенням, наведеним у Законі України «Про здійснення державних закупівель», якщо такі договори між постачальниками та спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, укладені на виконання угоди щодо закупівлі між центральним органом виконавчої влади України, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі.»

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та діє до 31 березня 2019 року.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення та постачання лікарських засобів та медичних виробів)»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування197.1. Звільняються від оподаткування операції з:197.1.31. створення, постачання, просування, реставрація і розповсюдження національного культурного продукту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування197.1. Звільняються від оподаткування операції з:197.1.31. створення, постачання, просування, реставрація і розповсюдження національного культурного продукту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;197.1.32. постачання лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, постачання медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, на підставі договорів, укладених між постачальниками таких лікарських засобів, медичних виробів та спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, за визначенням, наведеним у Законі України «Про здійснення державних закупівель», якщо такі договори між постачальниками та спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, укладені на виконання угоди щодо закупівлі між центральним органом виконавчої влади України, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі.
Народні депутати України О.В. Богомолець
В.П. Сюмар
М.М. Іонова
О.А. Корчинська
Г.М. Гопко
Г.В. Загорій
О.Ю. Третьяков
І.С. Алексєєв
О.В. Дроздик
І.В. Сисоєнко
К.В. Яриніч
Т.Д. Кремінь
О.С. Мусій

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до частини першої статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів» за реєстр. №2151.Представляти проект Закону у Верховній Раді України під час пленарного засідання буде народний депутат України Богомолець Ольга Вадимівна.

Народні депутати: О.В. Богомолець
В.П. Сюмар
М.М. Іонова
О.А. Корчинська
Г.М. Гопко
Г.В. Загорій
О.Ю. Третьяков
І.С. Алексєєв
О.В. Дроздик
І.В. Сисоєнко
К.В. Яриніч
Т.Д. Кремінь
О.С. Мусій

Авторський колектив

Проекту Закону України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів»

1. Богомолець Ольга Вадимівна – народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

2. Квіташвілі Олександр Мерабович – Міністр охорони здоров’я України

3. Гопко Ганна Миколаївна – народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах

4. Стефанишина Ольга Анатоліївна – Виконавчий директор БФ «Пацієнти України», експерт Реанімаційного пакету реформ

5. Шерембей Дмитро Олегович – Голова Правління БФ «Пацієнти України»

6. Сінічкіна Лана Володимирівна – партнер АО «Арцінгер»

Народні депутати: О.В. Богомолець
В.П. Сюмар
М.М. Іонова
О.А. Корчинська
Г.М. Гопко
Г.В. Загорій
О.Ю. Третьяков
І.С. Алексєєв
О.В. Дроздик
І.В. Сисоєнко
К.В. Яриніч
Т.Д. Кремінь
О.С. Мусій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування встановлене частиною першою статті 49 Конституції України, а також закріплене в Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Згідно з частиною 2 статті 49 Конституції України охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. В рамках такого державного фінансування здійснюються, зокрема, закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, а отже одним із способів забезпечення конституційного права кожної людини на здоров’я є здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

Проблеми, які існують у сфері здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів, які особливо гостро постали протягом останніх років і проявилися у затягуванні процедур державних закупівель, високих цінах закуплених лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлено, зокрема, корупційними чинниками, вкрай негативно позначаються на реалізації права людини на охорону здоров’я, а тому створюють необхідність реформування сфери державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

Саме тому, на виконання положень, закріплених в п. 4.5. Коаліційної угоди Верховної Ради України VIII скликання від 21.11.2014, а також положень абзацу 18 пункту 8 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII, які передбачають необхідність усунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров’я, передачу функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров’я України, зокрема до спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, (2015 – 2016 роки), а також для зниження цін на лікарські засоби та медичні вироби, що закуповуються за кошти Державного бюджету, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі)», яким внесені зміни до законодавства, що дозволять здійснювати закупівлю лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, та які надають державам та іншим суб’єктам відповідні послуги (спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об’єднаних Націй, Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королівська Агенція Великобританії (Crown Agents), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management)).

В той же час, передача функції закупівлі лікарських засобів та медичних виробів вищезазначеним організаціям із залишенням без змін податкової складової вартості такої продукції лише частково дозволить вирішити проблему високих цін та, як наслідок, недостатньої забезпеченості лікарськими засобами та медичними виробами. Масштаб цієї проблеми демонструють показники бюджетного фінансування здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я у 2015 році. Так, із запровадженням додаткового імпортного збору та, враховуючи значну девальвацію гривні відноcно інших валют, вартість медичної та фармацевтичної продукції суттєво зросла, в результаті чого обсяг видатків на фінансування вищезазначених програм та заходів, передбачений Законом України «Про державний бюджет України на 2015 рік», дозволить забезпечити лише 1,3% – 45% (за окремими напрямками бюджетної програми) від реальної потреби у фінансуванні.

Саме тому, з метою зниження державних витрат на закупівлю однієї одиниці лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, законопроектом пропонується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення та першого постачання на митній території України такої продукції, а також звільнити операції з ввезення зазначеної продукції від обкладання додатковим імпортним збором. Вищезазначене звільнення від оподаткування ПДВ та від обкладання додатковим імпортним збором пропонується запровадити лише в межах бюджетного фінансування здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Цей проект Закону розроблений з метою зниження вартості одиниці кожного окремого лікарського засобу та медичного виробу, які закуповуються вищевказаними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм з забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я, що дозволить здійснити закупівлю в рамках такого державного фінансування більшої кількості таких лікарських засобів та медичних виробів, та відповідно, надати необхідну допомогу більшій кількості пацієнтів.

3. Загальна характеристика й основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається внести зміни до Податкового кодексу України, які передбачатимуть тимчасове, до 31 березня 2019 року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та першого постачання на митній території України зареєстрованих лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, якщо такі операції здійснюються на підставі договорів з вищезазначеними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я. Звільнення також розповсюджуватиметься на операції з постачання вищезазначених лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України як передбачено вище, від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм з забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

Законопроектом також передбачається звільнити ввезення вищевказаних лікарських засобів та медичних виробів від обкладання додатковим імпортним збором, встановленим Законом України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року», визначивши статус таких лікарських засобів та медичних виробів як життєво необхідних товарів.

Порядок ввезення, постачання та цільового використання вищенаведених лікарських засобів та медичних виробів передбачається затвердити постановою Кабінету Міністрів України.

Унеможливлення постачання вищевказаних лікарських засобів та медичних виробів у роздрібну мережу забезпечуватиметься завдяки встановленню відповідальності за нецільове використання таких лікарських засобів та медичних виробів.

Також проектом закону передбачена неможливість створення «ланцюгу» штучних постачальників на митній території України, оскільки звільнення від оподаткування ПДВ буде розповсюджуватися лише на ввезення та перше постачання вищевказаних лікарських засобів та медичних виробів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавчі акти, які стосуються цієї сфери: Податковий кодекс України, Закон України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року».

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Прийняття законопроекту не потребує виділення додаткових коштів із Державного бюджету України.

Прийняття законопроекту, з одного боку, призведе до недоотримання Державним бюджетом України 7% податку на додану вартість (далі – ПДВ) та 5% додаткового імпортного збору з постачання та ввезення лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуватимуться спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі (наповнення Державного бюджету на 2016 рік). З іншого боку, знизяться й бюджетні витрати 2015 року щодо сплати ПДВ на відповідний розмір зазначеного ПДВ, оскільки звільнення від ПДВ застосовуватиметься лише відносно тих лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуватимуться за рахунок бюджетних коштів згідно з Законом.

Крім того, розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуватимуться спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, за рахунок зниження вартості такої продукції забезпечить скорочення числа випадків втрати працездатності громадян внаслідок неотриманого лікування, а отже, призведе до скорочення державних видатків на соціальні виплати таким непрацездатним громадянам, а також до скорочення видатків на ліквідацію наслідків епідемій, викликаних ненаданням пацієнтам необхідного та своєчасного лікування.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить зменшити вартість одиниці кожного лікарського засобу та медичного виробу, що закуповуватимуться спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, а також запобігти встановленню можливих націнок в ланцюгу постачання вищезазначених лікарських засобів та медичних виробів, оскільки звільнення від оподаткування ПДВ передбачено лише для ввезення та першого постачання на митній території України вищевказаних лікарських засобів та медичних виробів, а також для постачання в межах державних установ та відповідних підприємств (до пацієнта), при цьому зростання ціни під час кожного вищенаведеного постачання не відбуватиметься. Таким чином, прийняття законопроекту дозволить розширити доступ пацієнтів України до ефективних, якісних та безпечних лікарських засобів та медичних виробів.

Народні депутати: О.В. Богомолець
В.П. Сюмар
М.М. Іонова
О.А. Корчинська
Г.М. Гопко
Г.В. Загорій
О.Ю. Третьяков
І.С. Алексєєв
О.В. Дроздик
І.В. Сисоєнко
К.В. Яриніч
Т.Д. Кремінь
О.С. Мусій

Доопрацьований проект

від 17.02.2015 р. № 2151

редакція від 07.04.2015 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів

Верховна Рада України постановляє:

I. Підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) доповнити новим пунктом такого змісту:

«38. Тимчасово до 31 березня 2019 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість:

операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та з першого постачання таких лікарських засобів,медичних виробів на митній території України;

операції з першого постачання виробником на митній території України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;

операції з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до цього пункту, у системі охорони здоров’я від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм з забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

Звільнення, передбачене цим пунктом, застосовується, якщо ввезення та/або постачання здійснюється на підставі договорів зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель», укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм з забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

У разі порушення цільового використання лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться на митну територію України та/або постачаються на митній території України відповідно до цього пункту, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення (нарахована в момент постачання) таких лікарських засобів та медичних виробів, а також несе відповідальність відповідно до вимог законодавства.

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, та порядок ввезення, постачання та цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування відповідно до цього пункту, визначається Кабінетом Міністрів України.».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Доповнити частину першу статті 5 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» (Відомості Верховної Ради України, 2015, N 4 (23.01.2015), ст. 20) абзацом одинадцятим такого змісту:

«лікарські засоби та медичні вироби, операції з ввезення яких звільнені від оподаткування податком на додану вартість відповідно до пункту 38 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.».

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Податковий кодекс України
РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯПідрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість…37. Встановити, що контролюючі органи не здійснюють документальні позапланові виїзні перевірки щодо достовірності сум бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, заявлених платниками у звітних періодах, що настають після 1 липня 2015 року.З 1 липня 2015 року призупиняється дія підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78, абзацу четвертого пункту 82.4 статті 82, пункту 200.11 статті 200 цього Кодексу, а також дія пункту 200.14 статті 200 цього Кодексу в частині проведення документальних позапланових виїзних перевірок. РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯПідрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість…37. Встановити, що контролюючі органи не здійснюють документальні позапланові виїзні перевірки щодо достовірності сум бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, заявлених платниками у звітних періодах, що настають після 1 липня 2015 року.З 1 липня 2015 року призупиняється дія підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78, абзацу четвертого пункту 82.4 статті 82, пункту 200.11 статті 200 цього Кодексу, а також дія пункту 200.14 статті 200 цього Кодексу в частині проведення документальних позапланових виїзних перевірок.
  38. Тимчасово до 31 березня 2019 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість:операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та з першого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів на митній території України;операції з першого постачання виробником на митній території України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;
  операції з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до цього пункту, у системі охорони здоров’я від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм з забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.Звільнення, передбачене цим пунктом, застосовується,   якщо ввезення та/або постачання здійснюється на підставі договорів зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель», укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм з забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.
  У разі порушення цільового використання лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться на митну територію України та/або постачаються на митній території України відповідно до цього пункту, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення (нарахована в момент постачання) таких лікарських засобів та медичних виробів, а також несе відповідальність відповідно до вимог законодавства.Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, та порядок ввезення, постачання та цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються відповідно до цього пункту, визначається Кабінетом Міністрів України.
Закон України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»
Стаття 5. Життєво необхідні товари1. Життєво необхідними товарами є:…товари, що безоплатно надаються Україні урядами інших держав або міжнародними організаціями в рамках міжнародних (міжурядових) угод, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Стаття 5. Життєво необхідні товари1. Життєво необхідними товарами є:…товари, що безоплатно надаються Україні урядами інших держав або міжнародними організаціями в рамках міжнародних (міжурядових) угод, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
  лікарські засоби та медичні вироби, операції з ввезення яких звільнені від оподаткування податком на додану вартість відповідно до пункту 38 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.
Народні депутати: О.В. Богомолець
В.П. Сюмар
М.М. Іонова
О.А. Корчинська
Г.М. Гопко
Г.В. Загорій
О.Ю. Третьяков
І.С. Алексєєв
О.В. Дроздик
І.В. Сисоєнко
К.В. Яриніч
Т.Д. Кремінь
О.С. Мусій

До реєстр. №2151

від 07.04.2015 р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на своєму засіданні 8 квітня 2015 рок у (протокол № 15) розглянув проект Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів, поданий народними депутатами України Богомолець О.В., Сюмар В.П., Іоновою М.М., Корчинською О.А., Гопко Г.М., Загорієм Г.М., Третьяковим О.Ю., Алексєєвим І.С., Дроздиком О.В., Сисоєнко І.В., Яринічем К.В., Кремінем Т.Д., Мусієм С.С. (реєстр. № 2151 від 07.04.2015 р. доопрацьований).

Редакція законопроекту доопрацьована у Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики та у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я разом з представниками Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби.

При доопрацюванні законопроекту було враховано зауваження народних депутатів України – членів Комітету з питань податкової та митної політики щодо унеможливлення побудови ланцюга постачання лікарських засобів від імпортера чи виробника лікарських засобів до кінцевих споживачів з метою недопущення ухилення від оподаткування податком на додану вартість.

У зв’язку з цим, законопроектом передбачається звільнити від податку на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів та медичних виробів та операції тільки першого постачаннялікарських засобів,медичних виробів на митній території України імпортером або виробником.

Також законопроектом уточнено бюджетні програми у межах виконання яких Міністерство охорони здоров’я України укладає угоди зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель», на підставі яких складаються договори на підставі яких здійснюється ввезення на територію України чи придбання на території України лікарських засобів і медичних виробів.

У доопрацьованому законопроекті передбачаються положення щодо відповідальності платників у разі нецільового використання наданої пільги в оподаткуванні лікарських засобів та медичних виробів, а також положення щодо визначення Кабінетом Міністрів України переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі та порядку ввезення, постачання та цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проекту Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких постачання лікарських засобів та медичних виробів, поданий народними депутатами України Богомолець О.В., Сюмар В.П., Іоновою М.М., Корчинською О.А., Гопко Г.М., Загорієм Г.М., Третьяковим О.Ю., Алексєєвим І.С., Дроздиком О.В., Сисоєнко І.В., Яринічем К.В., Кремінем Т.Д., Мусієм С.С. (реєстр. №2151 від 07.04.2015 р. доопрацьований) прийняти за основу.

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народного депутата України Насірова Р.М.

Голова Комітету Р.М. Насіров

До № 2151 доопрац. від 07.04.2015

Народні депутати України

О.Богомолець та ін.

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів)»

У законопроекті шляхом доповнення новим пунктом підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу пропонується тимчасово до 31 березня 2019 року звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з:

«ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та з першого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів на митній території України;

першого постачання виробником на митній території України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;

постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до цього пункту, у системі охорони здоров’я від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм з забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я».

Крім того, пропонується встановити відповідальність за нецільове використання лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться на митну територію України та/або постачаються на митній території України.

Також шляхом внесення змін до статті 5 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» пропонується віднести до життєво необхідних товарів та, відповідно, не оподатковувати додатковим імпортним збором лікарські засоби та медичні вироби, операції з ввезення яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його прийняття дозволить «зменшити вартість одиниці кожного лікарського засобу та медичного виробу, що закуповуватимуться спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, а також запобігти встановленню можливих націнок в ланцюгу постачання вищезазначених лікарських засобів та медичних виробів та розширити доступ пацієнтів України до ефективних, якісних та безпечних лікарських засобів та медичних виробів».

Головне управління, підтримуючи в цілому законодавчу пропозицію, у той же час звертає увагу на наступне.

Оскільки проектом пропонуються зміни не лише до Податкового кодексу України, а й до Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року», пропонуємо відповідно уточнити назву законопроекту.

Запропоноване у законопроекті звільнення від оподаткування податком на додану вартість передбачених проектом операцій з ввезення на митну територію України та постачання лікарських засобів і медичних виробів матиме наслідком зменшення надходжень від податку на додану вартість до Державного бюджету України. Враховуючи, що згідно з вимогами п. 2 законопроекту «цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування», то, відповідно, зменшаться надходження до Держбюджету на 2015 рік, який розрахований на чинній податковій базі.

Пропозиція щодо набрання чинності Законом («з дня, наступного за днем його опублікування») не відповідає вимогам підпункту 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України, яким визначено принцип стабільності податкового законодавства України, згідно з яким «зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року».

Звертаємо увагу на те, що внесений законопроект системно пов’язаний із законопроектом реєстр. № 2150, який прийнято Верховною Радою України 19.03.2015 р. та направлено на підпис Президенту України.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

від 08.04.2015 р.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на своєму засіданні 8 квітня 2015 рок у (протокол № 15) розглянув проект Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів, поданий народними депутатами України Богомолець О.В., Сюмар В.П., Іоновою М.М., Корчинською О.А., Гопко Г.М., Загорієм Г.М., Третьяковим О.Ю., Алексєєвим І.С., Дроздиком О.В., Сисоєнко І.В., Яринічем К.В., Кремінем Т.Д., Мусієм С.С. (реєстр. №2151 від 07.04.2015 р. доопрацьований).

Редакція законопроекту доопрацьована у Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики та у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я разом з представниками Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби.

При доопрацюванні законопроекту було враховано зауваження народних депутатів України – членів Комітету з питань податкової та митної політики щодо унеможливлення побудови ланцюга постачання лікарських засобів від імпортера чи виробника лікарських засобів до кінцевих споживачів з метою недопущення ухилення від оподаткування податком на додану вартість.

У зв’язку з цим, законопроектом передбачається звільнити від податку на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів та медичних виробів та операції тільки першого постачаннялікарських засобів,медичних виробів на митній території України імпортером або виробником.

Також законопроектом уточнено бюджетні програми у межах виконання яких Міністерство охорони здоров’я України укладає угоди зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України “Про здійснення державних закупівель”, на підставі яких складаються договори на підставі яких здійснюється ввезення на територію України чи придбання на території України лікарських засобів і медичних виробів.

У доопрацьованому законопроекті передбачаються положення щодо відповідальності платників у разі нецільового використання наданої пільги в оподаткуванні лікарських засобів та медичних виробів, а також положення щодо визначення Кабінетом Міністрів України переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі та порядку ввезення, постачання та цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проекту Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких постачання лікарських засобів та медичних виробів, поданий народними депутатами України Богомолець О.В., Сюмар В.П., Іоновою М.М., Корчинською О.А., Гопко Г.М., Загорієм Г.М., Третьяковим О.Ю., Алексєєвим І.С., Дроздиком О.В., Сисоєнко І.В., Яринічем К.В., Кремінем Т.Д., Мусієм С.С. (реєстр. №2151 від 07.04.2015 р. доопрацьований) прийняти за основу.

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народного депутата України Насірова Р.М.

Голова Комітету Р.М. Насіров

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління ВРУ на проект Закону України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів)»

від 08.04.2015 р.

У законопроекті шляхом доповнення новим пунктом підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу пропонується тимчасово до 31 березня 2019 року звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з:

«ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та з першого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів на митній території України;

першого постачання виробником на митній території України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;

постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до цього пункту, у системі охорони здоров’я від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм з забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я».

Крім того, пропонується встановити відповідальність за нецільове використання лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться на митну територію України та/або постачаються на митній території України.

Також шляхом внесення змін до статті 5 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» пропонується віднести до життєво необхідних товарів та, відповідно, не оподатковувати додатковим імпортним збором лікарські засоби та медичні вироби, операції з ввезення яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його прийняття дозволить «зменшити вартість одиниці кожного лікарського засобу та медичного виробу, що закуповуватимуться спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, а також запобігти встановленню можливих націнок в ланцюгу постачання вищезазначених лікарських засобів та медичних виробів та розширити доступ пацієнтів України до ефективних, якісних та безпечних лікарських засобів та медичних виробів».

Головне управління, підтримуючи в цілому законодавчу пропозицію, у той же час звертає увагу на наступне.

Оскільки проектом пропонуються зміни не лише до Податкового кодексу України, а й до Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року», пропонуємо відповідно уточнити назву законопроекту.

Запропоноване у законопроекті звільнення від оподаткування податком на додану вартість передбачених проектом операцій з ввезення на митну територію України та постачання лікарських засобів і медичних виробів матиме наслідком зменшення надходжень від податку на додану вартість до Державного бюджету України. Враховуючи, що згідно з вимогами п. 2 законопроекту «цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування», то, відповідно, зменшаться надходження до Держбюджету на 2015 рік, який розрахований на чинній податковій базі.

Пропозиція щодо набрання чинності Законом («з дня, наступного за днем його опублікування») не відповідає вимогам підпункту 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України, яким визначено принцип стабільності податкового законодавства України, згідно з яким «зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року».

Звертаємо увагу на те, що внесений законопроект системно пов’язаний із законопроектом реєстр. № 2150, який прийнято Верховною Радою України 19.03.2015 р. та направлено на підпис Президенту України.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті